[Výchozí strana ]
Internetový deník
Zde nejdete mé zápisky, poznámky a krátké texty. Reagovat na ně můžete e-mailem drnespor@gmail.com. Nikomu neručím za to, že jeho dopis uveřejním. Ručím ale za to, že žádný dopis neuveřejním, jestliže ho někdo označí za důvěrný. A ještě něco důležitého: Střízlivosti zdar!
Strizlivosti zdar!

12. 12.
Volně plynoucí pozornost
Psychoanalýza není zdaleka nejúčinnější forma terapie. K léčení návykových nemocí se nehodí a v mnohém je překonaná. To ale neznamená, že by nešlo se z ní poučit. S. Freud na počátku 20. století doporučoval „volně plynoucí pozornost“. Terapeut vnímá pacienta, klidně, uvolněně, věcně, s nadhledem a bez hodnotících soudů. Současně takto i vnímá sám sebe. Místo vyptávání se nebo zapisování nechá mysl volně putovat a pacienta i sám sebe si klidně uvědomuje.
To vypadá v dnešní uspěchané době jako utopie, není ale tak docela pravda. Tento postoj se podobá buddhistickým meditačním technikám nebo meditaci vnitřního ticha, jejíž nahrávka je na mém webu. Volně plynoucí pozornost je také účinný způsob, jak zvládnou bažení nebo rizikové emoce. V bezpečném prostření obvykle stačí bažení nebo emoce uvolněně pozorovat a počkat, až zmizí. S nasloucháním druhému člověku a současně sebereflexí se lze setkat i u Anonymních alkoholiků. Zde se ovšem navíc často objevují zdravé emoce, jako solidarita, soucit a pocit vnitřní spřízněnosti, což je dobře. Volně plynoucí pozornost vyžaduje klid a zdravé emoce klidu napomáhají.

11. 12.
Nové video Uklidňující úsměv pro každodenní život. Máme i anglicky.
---
A je to!
Jeden vysokoškolsky vzdělaný muž měl problém s alkoholem a požádal mě, abych mu alkohol zakázal.
Udělal jsem to rád. V Česku bude skoro milión lidí, kteří pijí alkohol nebezpečným nebo škodlivým způsobem. Zakazovat alkohol každému jednotlivě by zabralo hodně času. Takže, vážení přátelé, vám všem alkohol co nejpřísněji zakazuji!
:)

10. 12.
Nová odborná práce Nešpor K. Zdravé zaujetí, vyhoření a závislost na práci. Práce je psána pro jeden odborný časopis, není zatím volně šiřitelná.
---
Tři nové básničky.
---
Legrační neznalost
Lenochody ve svém okolí běžné nepotkávám. Kvůli smíchu lenochoda bylo třeba, abych tohoto roztomilého tvora vyhledal na internetu. Jiné druhy smíchu jsou naopak založeny na naprosté neznalosti. Na video „Smích zeměměřiče“ jsem se vybavil krejčovským metrem a dlouhým pravítkem. Nejprve jsem se zahleděl do dáli, a pak cosi odměřoval skládacím metrem, jaký používají zedníci. Bylo to tak prostoduché, že jsem se tomu začal sám smát.

9. 12.
Nové video Veselá česká koleda. K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
---
Úsměv, který se nepovedl
Při vznešeném úsměvu jsou ramena dole, hlava zpříma, pohled směřuje blahovolně dolů. Vzal jsem si sako a zkusil to nafotit. Výsledek byl prapodivný. Ze série fotografií vypadala přijatelně pouze ta, na které jsem se zapomněl tvářit vznešeně. Asi nejsem ten typ.

8. 12.
Novinka, video Jak se směje zeměměřič? Máme i anglicky
---
Cesta
Někdo má dojem, že se ho duchovní věci netýkají. To ale není pravda.
Málokterý člověk cítí, jak naše planeta obíhá kolem slunce. Jsme unášeni vesmírem, aniž si to uvědomujeme. S duchovní cestou je to podobné.
Jednou jsem řekl na závěr společného cvičení: „Mám dobrou zprávu, všichni budete osvíceni! Pravda, někteří k němu putují oklikou, ale budou osvíceni i tak.“
Přátelé abstinenti to brali jako dobrý vtip a smáli se.
Já jsem se smál také, i když jsem to myslel doopravdy.

7. 12.
Odhodlání
Další ze zdravých emocí, na kterou jsem pozapomněl v knize „Jak být milejší,“ je odhodlání. V odhodlání lze rozpoznat odvahu, statečnost a důvěru. Jenže právě v důvěře spočívá problém. Důvěřovat někomu, kdo bloudí, znamená zabloudit. Aby odhodlání léčilo a pomáhalo, je třeba do něj přidat moudrost. Moudré odhodlání mezi zdravé emoce jistě patří.
A proto, střízliví přátelé, se vydejte odhodlaně na setkání Anonymních alkoholiků!

6. 12.
Nové video Energie vody podle čínské tradice. Máme i anglicky.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
O smíchu s jedním panem farářem
Jeden duchovní mi e-mailem poděkoval za knihu „Léčivá moc smíchu“ a poslal mi svůj překlad anglické publikace na podobné téma.
Odpověděl jsem mu: „Úsměv je typický projev zdravých emocí. Královnou mezi zdravými emocemi je láska.“
Měj sem ještě chuť připojit citát z bible: „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“
To jsem si ale odpustil, tuto souvislost si vzhledem k profesi pan farář jistě domyslí.

5. 12.
Oblíbená vůně
V nákupním centru ke mně z ničeho nic přišla pohledná žena, podala mi ruku a řekla: „Já jsem Eva.“
Ukázala na svůj krámek a zeptala se mě: „Jakou máte rád vůni?“
Pochopil jsem, že mi bude nabízet voňavky, případně mě některou postříká.
Bylo třeba vymyslet vůni, kterou nemá na skladě.
Se smíchem jsem odpověděl: „Třeba vůni cibule.“
Žena vypadla z role obchodnice a začala se také smát.
---
Menší nedorozumění
Růženka: „Tatínku, já bych moc chtěla na Vánoce pejska.“
Tatínek přísně: „To nemyslíš vážně! Bude kapr jako vždycky!“
Známá poučka říká, že při mezilidské komunikaci je vyslaná informace odlišná od přijaté. Jestliže nám opravdu záleží na tom, aby nás někdo pochopil, je dobré mu totéž opakovat vícekrát a jinými slovy. Třeba to, že střízlivost je výhodná.

4. 12.
Splněné přání
Panu René Kapustovi bylo toho dne padesát let. Navečer se mu zjevilo něco jako anděl.
Podivná bytost řekla: „Můžeme ti splnit jakékoliv přáním, ale dobře si to rozmysli jaké!“
Panu Kapustovi připadal ten anděl zvláštní. Křídla měl ušmudlaná, trpěl nadváhou a tvářil se poťouchle.
„Šlo by to nejdřív na zkoušku?“ zeptal se nedůvěřivě.
„Klidně,“ souhlasil anděl.
„Chtěl bych mít o třicet let mladší ženu,“ řekl pan Kapusta.
Z ničeho nic mu bylo 80 let.
Podivný návštěvník se smál, až mu poskakovalo břicho.
Už zase padesátiletý pan Kapusta dospěl k závěru, že tedy přestává legrace
„Zkoušku máme za sebou, teď už naostro,“ pravil netrpělivě přelud.
Pan Kapusta si dal s odpovědí načas. Pak řekl: „Ať jsem spokojený s tím, co je.“
Přelud se zatvářil kysele a zmizel.

3. 12.
Naše nová videa jsou indické duchovní zpěvy. 1. Shivoham, 2. Kirtan „Matko světa, ochraňuj nás!“ Ten máme i anglicky.
---
Vděčnost, bezpečí nebo moudrost
V zimě bychom měli zvláště pečovat o ledviny. Těm podle čínských mistrů prospívají určité duševní stavy. Mistři se ale rozcházejí v tom, o jaké stavy se jedná. Může to být vděčnost, pocit bezpečí nebo moudrost.
Rozpor je to jen zdánlivý. Vděčnost navozuje pocit bezpečí, a právě tak i moudrost. Moudrostí se zde nemyslí rozsáhlé znalosti o všem možném, ale něco jiného. Moudrý člověk si je vědom své věčné duchovní podstaty, ať už ji říká duše, Buddhovo vědomí nebo brahma.

2. 12.
Světice
Jedné mladé ženě se krátce po vstupu do kláštera zjevila Panna Maria. Ta žena měla předat určité poselství svému zpovědníkovi. Splnila to, i když věděla, že to bude přijato s nedůvěrou. To se opakovalo ještě jednou. Zmíněná jeptiška pracovala dlouhá léta ve starobinci a tam také v 70 letech umřela. Několik desítek let poté byla prohlášena za svatou.
K nebezpečím duchovního života patří domýšlivost. Blaise Pascal řekl po návštěvě jednoho kláštera o tamních řeholnicích, že jsou čisté jako anděl a pyšné jako ďábel.
Kateřina Labouré, o které je tohle povídání, potkala „královnou nebes“. Přesto zůstala skromná a přirozená. Dělala, co měla, a dost. Ať už někdo věří v Boha, nebo ne, je to příklad hodný následování.

1. 12.
Novinka, video Úsměv lenochoda. Máme i anglicky.
---
Pracovní podmínky
„Jaké byste si představoval podmínky?“ zeptá se personalista uchazeče o zaměstnání.
Uchazeč vyžaduje, aby ho práce bavila. Kromě toho si řekne o vysoký plat, šest týdnů placené dovolené a služební auto.
Personalista odpoví: „K tomu autu vám můžeme poskytnout i řidiče. A pracovní dobu byste měl 30 hodin týdně. Co vy na to?“
„Neděláte si legraci?“ zeptá se uchazeč.
Personalista se usměje: „Ano, ale vy jste začal.“
Někteří střízliví přátelé se ocitli kvůli závislostem bez práce. Hledají si novou. Chtějí hodně vydělávat, aby rychle zaplatili dluhy. Navíc si přejí, aby je to bavilo. Taková práce se hledá těžko. Lepší by bylo se soustředit na to, jak zůstat střízlivý, hodně se doléčovat a něco najít si něco bezpečného. Jestli je ta práce navíc užitečná, tím lépe. Nevhodné jsou práce v noci, dlouhé přesčasy, nadměrný stres, alkohol, drogy nebo hazard na pracovišti.

30. 11.
Nové video Jak uhasit oheň bažení nebo hněvu. Máme i anglicky.
---
Logika, kde ji nečekáme
Humor obvykle překvapí racionální část našeho mozku. Když nám někdo vypráví vtip, podvědomě počítáme s překvapením. Očekáváme všechno možné, jen ne logickou odpověď. Na tom, že to nemusí být vždy pravda, je založena následující prostinká anekdota:
Víte, co se stane, když vykoupeme bílou ovečku v Černém moři?
Bude mokrá.

29. 11.
Kdy jsem se raději nesmál
Dovlekl jsem na poštu balík. Přišla na mě řada dřív, než jsem čekal.
Dáma za přepážkou netrpělivě zavelela: „Další, prosím!“ Zjevně neměla dobrou náladu.
Podal jsem jí papírek s telefonním číslem adresáta.
Pokárala mě: „To má být napsané balíku.“
Zatvářil jsem se jako žáček, který zapomněl napsat úkol.
Pak jsem dodal: „Prosím, poslat jako křehké.“
„To máte říci ze všeho nejdřív,“ pravila hlasem, který nesvědčil o něžné náklonnosti.
Dostal jsem náramnou chuť se začít smát. Ke své cti dodávám, že jsem to neudělal. S nemalým úsilím jsem zachoval zkroušený výraz. To mi dalo tolik práce, že jsem si málem zapomněl vzít podací lístek.
Na to úřednice nereagovala. Asi mě považovala za beznadějného tupce.
:)

28. 11.
Láska a energie
Jeden čínský mistr řekl: „Jestliže řeknete nějaké části těla, že jí máte rádi, posíláte jí energii.“
Láska nebo laskavost se projevuje i mezi lidmi dáváním energie nebo její výměnou. Někomu seženete dárek. Obstarání dárku, jeho zabalení a odeslání vyžaduje energii. Energii v sobě nese dokonce i laskavý pohled nebo úsměv. Laskavosti energii neztrácíme, ale otevíráme se, slovy Anonymních alkoholiků, síle větší než naše.
Jestli nás někdo má rád, to je jeho věc. Jestli máme my rádi jeho, to je naše věc. Tělo nás má určitě velmi rádo. Vezměte si třeba takový krk. Kolik drobných nebo větší pohybů pro nás za den udělá a k čemu všemu slouží? Milý krku, mám tě rád a něžně tě zabalím do šály.

27. 11.
Mové video Smích vědce. Máme i anglicky.
---
Jak odpojit blbce?
Následující problém se týká zejména lidí s návykovými nemocemi, ale nejen jich. Nevím, jak vám, ale mně se opakovaně stalo, že jsem udělal nějakou pitomost, ani jsem nevěděl jak.
V hlavě máme nerozumnou část mozku. Tu lze nazvat „blbec“. S tím se nedá mnoho dělat. Ale mělo by jít přerušit spojení mezi blbcem a částí mozku, která ovládá jednání. Jenže jak?
Namísto komplikovaných úvah nabízím cosi velmi jednoduchého: Zpomalte!
Díky tomu vám snadněji rozpoznáte, jestli ten či onen nápad pochází od blbce, nebo z vyspělejší části mozku.

26. 11.
Nové video: Sebeovládání snadno a jednoduše. Máme i anglicky.
---
Co z toho máš?
František přestal pít alkohol a brát drogy. Navíc nekouří, ani hazardně nehraje.
Skočila práce a František se chystá domů. Spolupracovník Lojza mu řekne: „Co z toho života vlastně máš?“
Asi předpokládá, že František nemá ze života dočista nic.
Jenže se mýlí. František získal svobodu. Ta se projevuje různě:
– Peníze lze utratit za dýmovnice, co si je někdo strká do úst, ale i mnoha lepšími způsoby.
– Díky abstinenci od alkoholu a drog funguje mozek mnohem lépe. Abstinence nechrání před životními problémy, ale velmi usnadňuje jejich zvládání. Takový člověk je tvořivější a vynalézavější.
– František v noci klidně spí, kdežto Lojza civí v televizi na podivíny v trenýrkách. Ti běhají zmateně po trávě, funí a strkají do sebe.
František už chtěl odpovědět: „A co toho života máš ty? Leda kocovinu!“
Pak si to ale rozmyslel, usmál se a odešel. Kam?
Ano, správně na doléčování.
:)

25. 11.
Veselé omlazení
Děti se často usmívají nebo smějí. Kromě toho žasnou nad vším možným. Napodobte je a hned se budete cítit mladší! Tak tohle jsem natočil a dal na internet. Některé druhy smíchu mám raději než jiné, tento se mi líbí víc než třeba špagetový smích, při němž předstírám, že mi spadla neposlušná špageta za košili.
„Omlazení“ navozuje kromě veselosti i zvědavost, úžas a pobavenost.
Tahle emoční polívčička mi opravdu chutná. Zahřeje v pohodě i za nevlídného počasí.

24. 11.
Nové video Rychlé omlazení. Máme i anglicky.
---
Seminář
Do jedné pražské nemocnice mě pozvali na tříhodinový seminář. Týkal se péče o lidi s návykovými nemocemi. Připravoval jsem se pečlivě.
Na konci semináře jsem se zeptal, co z toho kolegyně a kolegové použijí pro sebe nebo pro druhé.
Zmiňovali věci, které do semináře moc nepatřily a které jsem tam zařadil navíc, např.:
– Dýchání do břicha.
– Technika semaforu.
– Vlastní myšlenky je možné jen tak pozorovat a nechávat odplynout, např. „hele hysterie, to je zajímavé.“
– Po návratu z práce domů si např. na 15 minut lehnout na záda, dát si dlaně na břicho, dýchat pod dlaně a odpočinout si.
Kdybych se na ten seminář připravoval znova, bylo by tam méně vědy a víc takových jednoduchých a osvědčených postupů.

23. 11.
Osudová chvíle
Jeden selský synek, říkejme mu třeba Vojta, měl už dost dřiny na polích a těžké práce kolem domácích zvířat.
Jednou se v jejich vesnici objevili vojáci v barevných uniformách. Místní děvčata na nich mohla oči nechat. Vojáci hleděli venkovské kluky s pohrdáním a ti jim šli z raději cesty.
Vojta vojákům záviděl. Chtěl také na vojnu.
Táta mu to marně rozmlouval. Vojta trval na svém. Otcovy námitky ho přece jen zviklaly. Kromě toho by rád odešel z domova v dobrém. Nevěděl, co počít.
I vydal se jednou navečer za starcem, o kterém se říkalo, že dokáže předvídat budoucnost. Vojta zaklepal na omšelou chalupu na konci vesnice. Zdvořile pozdravil a pověděl starci o svých plánech a o otcově příkrém nesouhlasu s nimi.
Stařec dlouho mlčel. Jeho nehybnou tvář ozařovalo mihotavé světlo. Ticho přerušovalo jen praskání dřeva v malé peci.
Vojta se najednou začal kamsi propadat. Před jeho vnitřním zrakem vyvstal děsivý obraz. Vojenské uniformy ležely potrhané v blátě. Duše mrtvých vojáků bezcílně bloudily nehostinnými kraji a nenacházely klid.
Vojtovi trvalo  dlouho, než se z toho vzpamatoval. Na život vojáka se už neodvážil ani pomyslet.

22. 11.
Co poradit člověku, který se pod vlivem emocí neovládá (z dopisu)
Hledání příčin nefunguje. Místo zdůvodňování si nerozumného chování je třeba se soustředit na jeho změnu. Pod vlivem silných emocí fungují nejlépe jednoduché a předem dobře naučené postupy.
1. Nacvičte si před zrcadlem toto: Usmát se. 3x klidně nadechnout a vydechnout do břicha. Reagovat už pak.
2. Představte si sebe sama v typické situaci, která vyvolává silné emoce, a použijte tento postup. To opakujte nejméně 30x.
3. Tuto techniku soustavně používejte v reálném životě.
Po měsíci pilného trénování se mi můžete ozvat e-mailem, případně Vám navrhnu ještě něco dalšího.
---
Klubíčko problémů (z dopisu)
Léta zkušeností mě naučila, že složitá klubíčka problémů je třeba začít rozplétat střízlivostí. To, že měsíc nepijete, je hezké, ale je to málo. Nestačí to k tomu, aby zesláblo bažení po alkoholu a uklidnila jste se. Choďte pravidelně na setkání Anonymních alkoholiků, cvičte nebo víc choďte a vneste do života pravidelnost a pořádek. Přátele člověk snadno najde při pěstování dobrých zálib, prospěla by Vám třeba jóga. A v první řadě abstinujte. Jestli to nedokážete sama, nebo za pomoci AA, jděte se léčit pobytově. V případě krize volejte linku telefonické pomoci, číslo 284 016 666 (jsou tam nepřetržitě i o svátcích).

21. 11.
Nemohu nebo mohu?
Jsou situace a okolnosti, které nemůžeme změnit. Asi znáte Modlitbu míru, kterou často používají Anonymní alkoholici a podobné organizace. Pro připomenutí ji zde zopakuji: „Bože, dej mi klid přijímat věci, které nemohu změnit, odvahu měnit věci, které změnit mohu, a moudrost mezi nimi rozlišovat.“
V situacích, které nemůžeme změnit, tedy přece jen něco můžeme: Uklidnit se.
---
Upachtěnost
Většina lidí si nepřeje být upachtěná. Záleží ale na tom, k čemu takové pachtění slouží. Pachtit se pro nic za nic by byl nerozum a přidělávat si pachtěním další zbytečnou práci dvojnásobný. Někdy je ale třeba pachtění podstoupit, protože bez něj by se něco důležitého nepodařilo.
Být upachtěný tedy může být v naprostém pořádku. Jenže pak je třeba si místo dalšího pachtění hezky odpočinout. Je také dobré jít na setkání Anonymních alkoholiků, protože přílišné pachtění střízlivost ani sebeovládání neusnadňuje.

20. 11.
Kontrola
Následující příběh se odehrál v dobách, kdy byla v Česku povinná vojenská služba. Těm, kdo ji prodělávali, se říkalo záklaďáci.
Mladý lékař byl odveden a poslán do odlehlé venkovské posádky. Mezi jeho pacienty patřil i důstojník, jemuž pravidelně měřil krevní tlak. Jednou mu důstojník oznámil, že další den pojedou do vojenské nemocnice na pravidelnou prohlídku. Výsledek takové prohlídky byl pro vojáky z povolání důležitý. Podstatně ovlivnil jejich služební postup i plat.
Druhý den dorazili do vojenské nemocnice. Důstojníka pozvali do ordinace a lékař záklaďák zůstal v čekárně. Po nějaké vyšel důstojník z ordinace. Vypadal zdrceně. Naměřili mu vysoký krevní tlak, taková rána!
Záklaďák zaťukal na dveře ordinace a řekl vojenskému lékaři: „U posádky měl normální tlak. Možná mu se teď zvýšil, protože je nervózní.“
Vojenský lékař byl rozumný člověk a odpověděl: „Tak dobře, ať čtvrt hodiny počká, třeba se uklidní.“
Záklaďák vyzval důstojníka, ať si uvolní oblečení a dýchá klidně do břicha. Při tom ať si představuje prostředí, kde se cítí dobře.
Při dalším měření už byl tlak normální.
Co z toho ten záklaďák měl? Nepovýšili ho, ani mu nedali mu navíc dovolenou, ale byla to zajímavá zkušenost na počátku jeho profesionální dráhy.

19. 11.
Pociťují mistři pohoršení?
Nejlepší by bylo se zeptat nějakého mistra, ale není zrovna žádný po ruce, a tak zkusme na tuto otázku odpovědět sami. Z hlediska východního myšlení předpokládá vysoká duchovní úroveň mnoho dřívějších lidských i zvířecích převtělení. V nich se jistě ani mistr nechoval vždy nejlépe. Teď je sice takový mistr duchovně výš, ale i tak má pochopení.
Možná tomu nevěříte. I naprostý materialista ale uzná, že v naší genetické výbavě je ledacos zvířecího. Ničemně se chovající člověk v sobě probudil to, k čemu máme dispozici všichni.
Místo pohoršování se prospěje mě i vám  pěstovat zdravé emoce, jako jsou laskavost nebo soucit.
---
Odpustit, požádat o odpuštění, nebo poděkovat?
Někomu odpustit vychází z předpokladu, že nám ublížil. My jsme, tak dobří a ušlechtilí, že mu odpustíme. A pak se nadmeme se pýchou. To je ošidné.
Nedávno mi vrátil pokladní v obchodě málo drobných. Částka, o kterou mě připravil, byla celkem zanedbatelná. I tak mě to mrzelo. Měl bych mu odpustit? Ale co? Vlastně se mi skoro nic nestalo? Spíše bych měl požádat o odpuštění já jeho, že jsem ho na chybu neupozornil. Mohl jsem mu pomoci, aby dělat svoji práci lépe. Takže, pane pokladní, se vám omlouvám.
Lze správně namítnout, že vám i mně se přihodily mnohem závažnější věci. To je jistě pravda. Možná to byla splátka na starý karmický dluh, možná nás Vyšší moc touto zkušeností připravila na důležitý úkol. Místo odpouštění bychom mohli poděkovat, i když často zatím nechápeme zač.

18. 11.
Pracovní problém
Jedna paní si stěžovala, že její kolegyně chodí do práce pozdě. Nadřízeným to nevadí a pisatelku to rozčiluje.
Odpověděl jsem: Měla byste jí politovat. Neměla rodiče, kteří by ji naučili pořádku a dochvilnosti. A také asi ráno chudinka nesnídá, necvičí a možná ani neabstinuje jako vy.
Střízlivosti zdar, Nešpor
---
Přísloví
Přísloví říká, že pára může pohánět buď píšťalu, nebo parní stroj. To neznamená, že bychom nemohli o svých dobrých plánech mluvit, ale nemělo by nás to odvádět od jejich realizace. Jestliže se jedná o duchovní praktiky, platí to dvojnásob. Vychloubání se je tak trochu škemrání o uznání ze strany druhých lidí. A o to při cvičení nebo meditací nejde.

17. 11.
Nové video Veselý koník (částečná relaxace).
---
Opožděné vnímání
Pocit žízně přichází až se zpožděním, doplňovat tekutiny pouze při pocitu žízně není proto správné. Takový člověk by byl dehydratovaný. Žízni je nejlépe předcházet. Pro lidi závislé na alkoholu to platí dvojnásob.
Co se jídla týče, pocit sytosti přichází také se zpožděním. Jíst rychle a do sytosti většinou znamená se přejídat. To je jeden z důvodů, proč bychom měli jíst pomalu a s přidáváním jídla raději počkat. Možná za nějakých 15 minut zjistíme, že přidávat si není třeba, protože jste už najedení.
Přidám ještě jeden trik: Po jídle si vyčistěte zuby. Mlsná část mozku tak pochopí, že jídlo vážně skončilo, a dá vám pokoj.

16. 11.
Nová odborná práce Nešpor K. Bludné kruhy u patologického hráčství a jiných návykových nemocí. Práce je psána pro jeden odborný časopis, není zatím volně šiřitelná.
---
Jak si prodloužit život?
Tuhle otázku si kladli starověcí lékaři i dávní alchymisté a kladou si ji i dnešní profesoři medicíny. Při tom je to docela prosté: Stačí abstinovat od alkoholu a drog a nekouřit. To samo o sobě prodlouží život o mnoho let.
Naši dlouhodobě abstinující přátelé si navíc všimli něčeho zajímavého: Během jedno střízlivého dne toho zvládnou a prožijí mnohem více než v dobách, kdy pili nebo zneužívali jiné látky. Střízlivý den jim připadá mnohem delší než ten nestřízlivý.
Bažení zužuje vědomí a střízlivost v širším i užším slova smyslu ho rozšiřuje. Jeden z našich střízlivých přátel pracuje jako programátor, hraje závodně šachy, běhá na dlouhé tratě, a ještě začal zpívat ve sboru. Ne každý je takto všestranně nadaný, ale i tak je střízlivý život mnohem zajímavější.

15. 11
Žebřiňák se zeleninou
I strach je někdy užitečný. Řekněme, že se člověku po sladkostech prosycených chemikáliemi dělá špatně. Při nakupování padne jeho zrak na takovou potravinářskou zvrácenost. Objeví se bažení po této podivné věci. Uvědomí si, že by se mu po téhle chemické lahůdce udělalo zle.
Řekne si: „Rychle pryč, nebo mi bude blbě!“
Pak chňapne brokolici a pórek a peláší k pokladně.
To je celkem dobrý výsledek, šlo by to ale i jinak.
Mohl by si říci: „Milý žaludku a milá játra, mám vás rád, a proto rychle pryč. Pak s rozmyslem vybere nejsvěžeji vypadající pórek a nejkrásnější brokolici a důstojně se odebere vybrané zboží zaplatit.
Obojí lze zkombinovat, tj. začít strachem a pokračovat láskou. Tím se dostáváme na známou půdu. Vlastně jde o kombinaci negativní a pozitivní motivace, což je osvědčený způsob, jak překonat bažení.
Je to jako s žebřiňákem plným zeleniny. Lze ho táhnout, nebo tlačit, ale neúčinnější je obojí.

14. 11.
Všeobecná radost
Na zadní straně jednoho časopisu pro lékaře byla vyfotografovaná skupina usmívajících se lidí. Tito lidé přímo zářili štěstím. Proč? Protože nedostali černý kašel! Jednalo se o reklamu na očkovací látku proti tomuto onemocnění.
Někomu může připadat divné se usmívat nebo smát jen tak a bez důvodu.
Tak dobře, může se tedy usmívat proto, že nedostal černý kašel.
:)
Dáreček
V televizní debatě přišla řeč na prodej alkoholu na benzínových pumpách.
Byl jsem samozřejmě proti.
Jeden divák namítl: Jaký dárek mám na poslední chvíli sehnat, když jedu někam na návštěvu?“
Poradil jsem tomuto nezkušenému chlapci, aby koupil čaj nebo květiny.
Mimochodem čaj je také květina. Jeho latinský název camellia sinensis napovídá, že je to příbuzný kamélií.
Ale co když jezdí na návštěvy ve tři hodiny v noci a květiny v tu dobu nesežene?
Tak ať vezme doma fíkus i s květináčem a potěší jím hostitelku.
Ta dáma se pak bude starat o fíkus, pít čaj a něžně na něj vzpomínat.

13. 11.
Do Vánoc sice zbývá ještě čas, ale možná budete chtít poslat své vánoční přání s předstihem. Jedno takové najdete na tomto webu. Můžete si ho stáhnout a poslat třeba střízlivým přátelům.
---
Nepovedený románek
Cesta kolem světa
Syn jednoho uhlobarona a dcera druhého se do sebe zamilovali. Byla z toho velkolepá svatba. Po ní se novomanželé vydali na svatební cestu kolem světa. Začíná to hezky. Jenže novomanželé se po návratu se okamžitě rozvedli. Není pravděpodobné, že by se během cesty změnily jejich povahy nebo vzhled. Co se změnilo, byl způsob, jakým se vnímali.
Čistota vnímání
Většina Evropanů dbá více nebo méně o čistotu kůže a ústní dutiny. Kdo přijímá dostatek vlákniny a vody čistí tak trávicí trubici. Je ale možné očistit vnímání? Do něj se nám totiž pletou vlastní vzpomínky, přání nebo averze. Neschopnost odlišovat, co je reálné a co pochází z vnitřního světa, je typická pro některé duševní nemoci. To je ale extrémní případ. Mnohem častěji mysl objektivní skutečnost víceméně zamlží a ještě zabarví na tmavo nebo na růžovo. Člověk tak cestuje životem podle nepřesných map. Odfiltrovat subjektivní vlivy a vnímat realitu, není snadné. Trochu to připomíná pohádkový úkol přebrat hromadu popela a hrachu. Chce to střízlivost v širším i užším slova smyslu. Vyžaduje to i klid, protože klidná mysl si lépe i uvědomuje okolní svět i sebe samu. A chce to i čas. Povrchní úsudek se dá udělat za vteřinu. Zato objektivní zkoumání něčeho trvá většinou podstatně déle.
Nesprávná přihrádka
Posuzovat sebe nebo druhé lidi vcelku není moc rozumné. Jestliže někomu řekneme, že nenapravitelný padouch, hyena nebo tele, moc mu tím nepomůžeme. Daleko rozumnější je říci mu, co nám vadí na jeho chování. Chování se dá změnit, ale kdyby byl někdo opravdové telátko, tak s tím by mnoho nenadělal.
Co víc, zařadit si v hlavě někoho do přihrádky telat, ho znemožní vnímat objektivně. Výše uvedené se týká i nás samotných. Něco mi spadne na zem, namísto toho, abych se nesprávně diagnostikoval jako „debil“, si řeknu, že příště si dám větší pozor.
Radostný závěr
Není nad střízlivé vnímání!

12. 11.
Slunečné náměstí
Hledal jsem cosi v části Prahy, kterou jsem neznal. Bezradně jsem se rozhlížel kolem a zeptal se mladšího muže: „Nevíte, kde je tady „Slunečné náměstí?“
Muž chvílí přemýšlel, a pak ukázal na ceduli na zdi, která byla snad pět metrů on nás. Stálo na ní „Slunečné náměstí“.
Řada střízlivých přátel hledá štěstí v chemikáliích, kariéře, majetku atd. Místo radosti ale trpí. Pak chodí na setkání Anonymních alkoholiků nebo se jinak léčí, abstinují, uklidní se a změní svůj hodnotový systém. Díky tomu objevují štěstí ve věcech, které měli vždy na dosah, jen si jich nevšímali.
To se netýká jen lidí s návykovou nemocí. Možná i vy máte své Slunečné náměstí nadosah.

11. 11.
Nové video Proč ta veverka leze na strom? Máme i anglicky.
---
Roztomilá šablona
Mám jednoduchý mobilní telefon, ale i po osmi letech mě občas překvapí. Mezi textovými zprávami jsem našel položku „šablony“. Nedalo mi to a podíval jsem se, oč se jedná. Našel jsem tam předvídatelné polotovary zpráv, např. „Mám zpoždění. Přijdu v…“
Nejpůvabnější šablona ze všech byla ta poslední: „Já tě taky miluju.“
Tato šablona přijde vhod třeba těm, kdo mají v mobilu telefonní číslo na Pána Boha.
:)

10. 11.
Nové video Televizní debata o střízlivosti.
---
Příprava na rozhovor pro Český rozhlas
Lidé si myslí, že jediným rizikem alkoholu je závislost. To je omyl. Alkohol se podstatně podílí na úrazech a poraněních. Dvě třetiny domácího násilí se v Česku spolupůsobil alkohol. Alkohol poškozuje plod a je to to rakovinotvorná látka. Zvláště zranitelné jsou ženy. Bezpečná dávka alkoholu je nula. Na webu drnespor.eu najdou zájemci svépomocné materiály. Je možné chodit setkání Anonymních alkoholiků nebo vyhledat odbornou pomoc. Mužům a zvláště ženám sluší střízlivost! A proto, dámy a pánové, střízlivosti zdar!!
Poznámka: Tohle jsem do živého vysílání opravdu řekl. „Střízlivosti zdar“ dokonce dvakrát.

9. 11.
Jak si předáváme emoce
Asi 90 % informace o emočním stavu a 50 % celkové informace si sdělujeme mimoslovně, tj. tónem hlasu a řečí těla. Toto procento se ještě zvyšuje ve stresových situacích.
Proto bychom měli mluvit klidným hlasem a často se usmívat. Úsměv je totiž typickým projevem zdravých emocí, jako jsou laskavost nebo vděčnost.
---
Na stejné cestě
Podle východní tradice jsme všichni na cestě k dokonalosti a všichni jí dosáhneme. Neříká se ale kdy. Někdo tam doputuje rychleji, jiný to vezme oklikou přes různě dlouhé pobyty v nehostinných světech. Půvabné je, že nevíme, jak kdo na této cestě pokročil. Třeba nějaký chudák možná potřeboval právě tuto zkušenost jako poslední zastávku před osvícením.

8. 11.
Doléčování o letošních svátcích
24. 12. 18 nebude setkání Anonymních hráčů.
25. 12. Bude ELPA v obvyklém čase, přijdu tam. Doléčovací skupina se nekoná. 
26. 12. Místo skupiny hráčů bude v 16:30 setkání Anonymních hráčů, povede ho zkušený absolvent.
1. 1. Bude ELPA v obvyklém čase, přijdu tam. Doléčovací skupina se nekoná.
Doporučujeme co nejvíce využívat Anonymních alkoholiků, ti se scházejí i o svátcích vícekrát za den a přijímají mezi sebe i ty, kdo mají jinou návykovou nemoc.
Přehled obvyklých doléčovacích aktivit na odd. 31 najdete zde.
---
Soukromé tajemství
Jeden z našich střízlivých přátel vyprávěl následující příhodu.
Přišel za ním jeden jeho podřízený a řekl mu přibližně toto: „Za poslední rok ses změnil k nepoznání. Stihneš toho daleko víc. Jsi v pohodě, i když ostatním tečou nervy. Řekni mi, na čem jedeš?“
Přítel abstinent dělal chvíli drahoty, a pak odpověděl: „Tobě může věřit, tak já ti to teda řeknu... Jedu na abstinenci!“ Nato se rozesmál.
---
Žertík
Zeptal jsem se střízlivých přátel: „Kdo je největší abstinent?
Po chvíli ticha jsem si odpověděl: „Ten, kdo abstinuje a je velký.“
Pak jsme cvičili jeden hezký cvik. Při něm se zdvíhají ruce nad hlavu a člověk si stoupá na špičky.
A byli jsme se velcí abstinenti všichni a natošup.

7. 11.
Nový odborný text, Nešpor K. Jak vznikají recidivy návykových nemocí a jak jim předcházet.
---
Předstupně
Jedna z pouček týkající se prevence násilí říká: Agrese vůči předmětům je varovná známka. Může to být předstupeň agrese vůči lidem.
Zkusme tuto poučku formulovat pozitivně: Laskavost vůči předmětům je dobrá známka. Může to být předstupeň laskavosti vůči lidem. Má to logiku. Laskavý člověk si navykl chovat se laskavě vůči druhým, a tak se chová laskavě i vůči věcem a přírodě.

6. 11.
Kde mám svou čchi?
Čchi znamená životní energii, je to nějako jako elektřina pro počítač, na kterém píšu tento text. Kdosi se zeptal mistra, jestli je možné cvičit čchi-kung a při tom se dívat na televizi. Myslím, že mistr odpověděl, že je to lepší než nic, ale že cvičení bez televize by bylo daleko lepší.
Cvičení jógy nebo čchi-kungu je dobré začít tím, že se člověk usměje a na chvíli se soustředí do břicha. Úsměv uklidní a soustředění do břicha stáhne energii z hlavy dolů. Přemýšlet a cvičit jistě jde, ale není zdvořilé vůči nohám mít nejvíce energie v hlavě a chtít od nohou, aby cvičily.
Ptát se, kde mám svou čchi, posílat ji, kde je právě třeba, a pak ji vrátit do břicha, je rozumné nejen při cvičení, ale i v běžném životě.

5. 11.
Práce „v mém oboru“
Jeden muž si pustil moji přednášku „Emoce a úspěch“ a napsal mi: „Chtěl bych pracovat ve Vašem oboru. Mám jít na výcvik? Jaký?“
Odepsal jsem toto: Záleží na Vaší motivaci. Kdybyste měl Vy nebo někdo z rodiny návykový problém, nejlepší bývá účast ve své pomocné organizaci, jako jsou Anonymní alkoholici nebo Al-Anon (ta je pro příbuzné závislých). K tomu není žádný výcvik třeba. Pomáháte sobě i druhým. Na mém webu kromě toho najdete řadu materiálů pro závislé i jejich příbuzné.
Jestliže Vám jde o sebepoznání, můžete cvičit jógu nebo čchi-kung, absolvovat psychoterapeutický výcvik a třeba ještě vystudovat psychologii.
Pokud chcete být prostě užitečný, najděte si zaměstnání, ve kterém člověk neškodí. Část volného času věnujte dobrovolnictví a občas podle svých možností přispějte  na nějakou dobrou věc.
Tak či onak počítejte s tím, že Vám k tomu osud něco přibalí. Třeba já jsem chtěl původně využívat jógu v medicíně. To se celkem podařilo, ale osud mi k tomu navíc přibalil léčení návykových nemocí.
:)

4. 11.
Nové video Kam leze ten veselý šnek? Máme i anglicky.
---
Pravdivost
Naši střízliví přátelé často oceňují, že jim abstinence pomohla k pravdivosti. Laskavá pravdivost je důležitá při komunikaci s druhými lidmi a také ve vztahu k sobě. Navíc je to dobrý zvyk. Přijde vhod i pak, až se jednou setkáme s tím, co nás přesahuje. Duchovně pokročilé bytosti jsou jistě vševědoucí. Pokoušet se lhát při setkání se svatým Petrem, nebo kdo bude mít právě službu u vchodu, by bylo směšné. Pravdivost se cení i tam.

3. 11.
Prevence recidiv návykových nemocí a zdravé emoce
K recidivám obvykle předcházejí následující kroky:
1. Pokles motivace ke střízlivosti: Tomu by předešlo zejména soustavné doléčování. Z emocí je důležitá spokojenost se střízlivostí a výhodami, které přináší.
2. Popření závislosti: Opět tomu lze předejít doléčováním, např. Anonymní alkoholici se přestavují např. „Jsem alkoholik Josef.“ Důležité jsou zde odvaha si problém přiznat a pravdivost.
3. Špatná zdánlivě nevýznamná rozhodnutí: Zde pomáhá kladné zdánlivě nevýznamné rozhodnutí, např. místo návštěvy rizikové akce zůstat doma. Ze zdravých emocí je vhodná např. důvěra vůči terapeutům nebo zkušeným abstinentům.
4. Setkání se spouštěčem: Jeho působení je třeba co nejrychleji přerušit. Tomu napomůže rozhodnost.
5. Bažení: O zvládnutí bažení pojednává našich pět okruhů, jak zvládat bažení a stres. Z emocí lze doporučit klid a vyrovnanost, protože bažení bývá provázeno stresem.
6. Zvládnutí recidivy: Zde je třeba přiznat recidivu a požádat o pomoc, pronikavě zintenzivnit léčbu a vyvodit z recidivy praktické závěry. To vyžaduje pokoru.

2. 11.
Posilovaní motivace pro kuřáky
Posilování motivace se používá při léčbě většiny návykových nemocí. Existuje i zjednodušená verze této techniky pro kuřáky. Jmenuje se metoda 5 R a budeme ji ilustrovat na příkladu paní X, což je elegantní žena středního věku.
1. Důležitost (relevance): Paní X. si připomene, že konci cigarety je teplota kolem tisíce stupňů, což vysušuje pleť a vede jejímu stárnutí. A ona přece chce vypadat jako sušená treska.
2. Rizika (risks): Kombinace kouření a hormonální antikoncepce může vést ke vzniku krevních sraženin v cévách, což může mimo jiné způsobit cévní mozkovou příhodu. Být kvůli cigaretě na vozíku, to by paní X. opravdu nerada.
3. Odměny (rewards): Přestane kouřit, bude dávat dobrý příklad dětem, prospěje to zdraví celé rodiny, bude v lepší kondici atd.
4. Překážky (roadblocks): Paní X. má obavy ze zvyšování hmotnosti. Uvědomí si ale, že když se bude více pohybovat a cvičit, zpevní to svalstvo a jejímu vzhledu to jedině prospěje.
5. Opakování (repetition): Tím se míní zmíněný postup podle potřeby opakovat.
Stručný návod, jak přestat kouřit, najdete zde.
---
Roztěkanost
O pozornost moderního člověka soupeří mnoho vlivů, namátkou jmenuji: Televize, další média, počítačové hry, reklama všeho možného a technické všelijaké vymoženosti, které život zbytečně komplikují. To vede k roztěkanosti. Když je člověk mladý, většinou mu to tak nevadí. Jenže jak nám přibývají roky, začínáme chápat, že nelze stihnout všechno. Je třeba dobře uvážit, čemu se věnovat a čemu ne. Jestliže tohle někdo dělal už zamlada, tím lépe.

1. 11.
Nové video Smích a komunikace. Záznam přednášky, Vysoká škola ekonomická, Praha 22. 10. 2018.
---
Darjeeling
Někteří znalci v Asii považují čaj z oblasti Darjeeling na severovýchodě Indie za tak dobrý, že je ho pro Evropany škoda. Je to jemný čaj z čínské odrůdy čajovníku, tedy nikoliv čajovníku ásámského, jako většina indických čajů. Hutný ásámský čaj se pije s kořením a dalšími přísadami. Přidávat do čaje z oblasti Darjeeling cokoliv dalšího by byl čirý nerozum.
Ještě nabídnu vlastní zkušenost. Jestliže někdo zapomene na svůj Darjeeling a nechá ho louhovat dvě hodiny, bude sice studený, ale stále ještě chutný. To se o většině jiných čajů říci nedá.

31. 10.
Zajímavosti o smíchu
– Smích je přirozený způsob, jak se uklidnit. Představte si následující situaci: Uprostřed hluboké noci vyhlásí v kasárnách poplach. Za pár minut jsou všichni vojáci v pozoru na nádvoří. Důstojník zkontroluje, jestli si někdo nezapomněl čepici nebo samopal. Pak řekne: „Rozchod!“ Smích funguje právě tak jako odvolání poplachu.
– Znám hodně lidí, kteří nepůsobí dvakrát vesele. Jdou málomluvní, ale když něco řeknou, tak to stojí za to. Smích je skvělé koření, činí život chutnější, ať je člověk optimista nebo ne.
– Větší nebo menší otrava alkoholem otupuje, vyvolá kocovinu a škodí tělu i vztahům. Dvě třetiny domácího násilí se v Česku dějí za situace, kdy jsou jeden nebo oba pod vlivem alkoholu. Naproti tomu střízlivý smích a úsměv jsou znaky zdravých emocí, rozšiřují vědomí a bystří mysl. Krom toho střízlivost a úsměv lidem velmi sluší.
– Kdy se raději nesmát? Třeba když nadřízený uklouzne na banánové slupce. Smějme se s lidmi, ale nesmějme se lidem.

30. 10.
Odpověď na otázku z médií „Na čem si rád pochutnáte?“ Dal byste našim čtenářům recept na tuto pochoutku?
Poctami ověnčení kuchaři vaření zbytečně komplikují. Co je ruce, dám do hrnce a uvařím to. Když je to řídké, je to polévka, když hustší, tak je to kaše. Také dobře, neboť „kaše, matka naše.“
Častými hosty v mém hrnci jsou jáhly, luštěniny a různé druhy zeleniny. Mimochodem, spotřeba vlákniny je ve Česku v porovnání s Německem přibližně poloviční. To, spolu s vysokou spotřebou alkoholu, vede k častějšímu výskytu rakoviny tlustého střeva. Češi by zkrátka měli jíst více zeleniny a abstinovat od alkoholu.
Ještě důležitý tip: Při vaření a podávání jídla se usmívejte! Jídlo bude více chutnat vám i těm, s nimiž stolujete.
:)

29. 10.
Nová odborná práce Nešpor K. Abstinence od alkoholu: Kdy a proč? Psáno pro jeden odborný časopis, přečíst si článek můžete, ale zatím není volně šiřitelný.
---
Nové video: Jak připravit chutné jídlo. Máme i anglicky. K videu je i nová střízlivá pohlednice.
---
Hodný strýček pomůže
Strýček
Nejlepší je střední míra zátěže, tj. se nenudit, ale také nebýt vyčerpaný. To se snadno řekne, ale jak to udělat? Existují přece termínované úkoly, zkoušky a dohodnuté akce!
Tady pomůže hodný strýček. Když se řekne „udělám si strýčka,“ myslí se tím udělat něco s předstihem, když je zrovna čas. S hodnými strýčky mám dobré zkušenosti. Třeba mám zanedlouho odevzdat odborný článek. Otevřu v počítači příslušný soubor a zjistím, že článek je z 80 % hotový. Děkuji ti, milý strýčku, tohle mi přišlo právě vhod.
Jánošík
Nejraději mám papírové diáře. Důležité termíny mám navíc vypsané v počítači, ale ten s sebou pořád nenosím, to mě ani nenapadne. Je velmi nepravděpodobné, že by mi někdo ošoupaný papírový diář ukradl. I kdybych milý diář ztratil, levně koupím nový. Třeba v červenci by to bylo s velkou slevou.
Není už ke strategii Jánošík. Ten, jak známo, bohatým bral a chudým dával. Otevřete ráno diář a zjistíte, že toho máte před sebou přespříliš. I přesunete, co se dá, jinam, aby se chudší dny měly dobře. Ve dnech, které vypadají chudičce, naopak přichází správný čas pro výrobu hodných strýčků.
Diář jako zdravotní sestra
Ale co když má někdo hodně práce pořád? V tom případě by se měl zamyslet nad životním stylem a nepřibírat k stávajícím povinnostem další. Do svého hodného diáře by si měl plánovat nejen povinnosti, ale i rekreační aktivity. Třeba tam bude mít napsáno:
14:20 Schůzka s generálním ředitelem Vševědem.
16:00 Nejméně půlhodinová procházka se slečnou Wendy (jedná se o čipernou jezevčici).
16:50 Kratší odpočinek vleže za tonů barokní hudby.
Strážci klidu
Naším pacientům doporučujeme rozdělit povinnosti do následujících skupin: 1. důležité a spěchá, 2. důležité a nespěchá, 3. nedůležité a spěchá a 4. nedůležité a nespěchá. Je jasné, že v časové tísni se budeme zbývat pouze první z uvedených skupin. Jenže někteří lidé jsou ochotni se zabývat pouze a jedině touto skupinou. Důležité a spěchající věci se jim pak nebezpečně hromadí. No, a právě před tím, nás chrání diáře a hodní strýčkové.

28. 10.
Odpověď na otázku jedené novinářky „Jak u vás probíhají Vánoce?“
Ať jsou Vánoce, nebo ne, prospívají mi pravidelnost v jídle i spánku, ranní cvičení a abstinence.
Jistě si udělám dobrý čaj, možná půjdu do kostela.
Našim střízlivým přátelům radíme, aby o Vánocích navštěvovali setkání Anonymních alkoholiků, ti se scházejí v Praze i Brně denně, tedy i na Vánoce.
Kdyby bylo někomu těžko, ať zavolá linku telefonické pomoci, třeba Centrum krizové intervence má číslo 284016666 a pracuje nepřetržitě.
Přeji vám na Vánoce i po celý rok mír a světlo, přátelé.

27. 10.
Novinka, video Králičí smích, máme i anglicky.
---
Zvířátka a smích
Roztomilá a hravá bývají mláďata. Myslím, že se smějí častěji než jejich rodiče. My lidé si smíchem si předáváme zdravé emoce, jako veselost nebo laskavost. To dělají zvířata také, ale jinak. Zvířata neumějí to, co lidé, ale platí to i naopak. Zkuste jako králík projevit dobrou náladu tím, že úhledně složíte ušní boltce na záda.

26. 10.
Kdo by to do něj řekl?
Jeden nelegální přistěhovalec z Afriky se bezcílně potuloval ulicemi Paříže. Spatřil shluk lidí a šel blíž. Vysoko nad hlavami přítomných se drželo za okenní římsu malé dítě. Bylo jasné, že co nevidět spadne. Afričan pružně vylezl po fasádě nahoru a dostal se až nad dítě. Pak ho uchopil za ruce a vytáhl nahoru.
Z přivandrovalce a flákače se rázem stal národní hrdina. Prezident mu udělil francouzské občanství a hasiči mu nabídli zaměstnání.
Při posuzovaní druhých lidí bychom měli být opatrní. V určité situaci se mohou projevit jejich silné stránky, o nichž jsme neměli tušení.

25. 10.
Dotek
Existují vrozené způsoby, jak se uvolnit. K nim patří zdravé emoce, úsměv a smích, spánek, dýchání do břicha s prodlouženým výdechem a uvolnění po tělesné aktivitě. K tomu je třeba připočítat i dotek. Dítě, které má strach, se chytne maminky za ruku. Když není maminka po ruce, dotýká se dítě svého těla. To ostatně dělají i dospělí, např. si mnou bradu, spánky či nos, upravují si oděv, kříží ruce nebo nohy a místo dudlíku žužlají propisovačku.
Této skutečnosti lze využít a uklidnit se lehkou automasáží nebo poplácáváním se. Jestliže se při tom budeme navíc pochechtávat, tím lépe.

24. 10.
Telefonní klid
Mně i střízlivým přátelům se osvědčilo dodržovat telefonní klid. To znamená vypnout mobil nejpozději ve 20:00 a nezapínat ho dříve než v 8:00. Člověk tak šetří baterii i své nervy.
:)
Počítače a pudy
Používání počítačů a dalších technických vymožeností nedělá lidi lepší. Někdy to naopak probouzí pudy typické pro lidoopy. Mám na mysli např. chtivost, zuřivost, nebo urputnost.
Techniku používat musíme. Je ale dobré si při tom uvědomovat, proč to děláme, co to v nás vyvolává a zvažovat výhody i rizika. Lze se také zeptat sama sebe, jaký to vyvolá pocit. Poslat příbuzným nebo přátelům hezký e-mail asi navodí zdravé emoce a posílí vzájemné sympatie. Naopak urputné internetové diskuse nebo šmejdění po virtuálních obchoďácích psychiku ani tělo nepotěší.

23. 10.
Právě vychází Nešpor K. Prevence návykových nemocí a nadměrného stresu u lékařů. Alkoholizmus a drogové závislosti (Bratislava), 2018, 53:119-126.
---
Jak souvisí semafor a emoce?
Semafor je jednoduchá technika, která zlepšuje sebeovládání a schopnost se správně rozhodnout. Proč ale někomu funguje lépe a někomu ne tak dobře? Souvisí to s uvědomováním a emocemi.
Červená znamená zastavit v rizikové situaci automatické jednání. To vyžaduje, aby si člověk uvědomil, že se jedná o rizikovou situaci a rozpoznal nebezpečí v okolí a bažení nebo silné emoce v sobě.
Žlutá znamená zvážit možnosti, které určitá situace nabízí, a vybrat tu nejlepší. To se jistě daří lépe, když je člověk klidný a navodil si nějakou zdravou emoci, např. laskavost. Laskavému člověku to myslí lépe.
Zelená: Zelená znamená uskutečnit vybranou možnost a vyhodnotit, zda splnila očekávání. To vyžaduje dobré vnímání sebe sama i změn v okolí. Ne všechno funguje tak, jak si člověk naplánoval. Je dobré si to uvědomit a využít toho při rozhodování v podobných situacích v budoucnu.

22. 10.
Dvě různá rána za jediný den
Růžové ráno znamená vstát s předstihem, v klidu cvičit, snídat a připravit si věci s sebou na práce nebo do školy.
Chaotické ráno nastane, jestliže člověk leží v posteli moc dlouho, nic nestihne a počíná si jako při evakuaci.
Měl jsem koupenou jízdenku na ranní vlak, který odjížděl v 5:50. Vstal jsem s předstihem a zvolna cvičil, jak mívám ve zvyku. To bylo růžové ráno.
Po nějaké době jsem se podíval na hodiny a zjistil, že čas značně pokročil.
Růžové ráno se rázem změnilo v chaotické. Nedalo se nic dělat, jinak bych ten vlak nestihl.
---
Předneseno, Nešpor K. Jak přistupovat k vlastním emocím i emocím druhých lidí. Kongres Pediatrů, Brno, 19. - 20. 10. 2018, abstrakt: Pediatrie pro praxi 2018, 19 Suppl D:24.

21. 10.
O zbytečnosti detektivek a metálů
Jestliže někdo cosi vyvede, vesmírná spravedlnost o tom okamžitě ví. Pachatel je dopaden tak jako to, bez ohledu na výsledek nějakého lidského vyšetřování.
Z téhož důvodu je nesmysl toužit po vyznamenáních, uznání a chvále. Cokoliv záslužného jsme udělali, to se nám okamžitě připíše k dobru.
Tyhle psí známky na hrudníku jsou vlastně docela k smíchu.
:)

20. 10.
Divný výtah
Jel jsem kamsi přednášet. Ve vrátnici mi recepční řekla, že je to v 7. patře a dala mi kartičku, se kterou jsem dostal přes turniket. Někdo jel výtahem nahoru, tak jsem se přidal a zmáčkl knoflík označený sedmičkou. Jenže jsem se ocitl v 9. patře. Přivolal jsem výtah a s dalšími lidmi putoval dolů. Ale ouha, místo v 7. patře jsem přistál v přízemí. To byl zvláštní. Znovu jsem přivolal výtah a nastoupil spolu s paní, která tam uklízela. Zmáčkl jsem knoflík č. 7 výtah se ani nehnut. Uklízečka leštila zrcadlo výtahu a prohodila s ruským přízvukem: „Musíte přiložit kartičku.“
„Udělal jsem to a výtah se rozjel.
Ta dobrá duše ještě dodala: „Bez kartičky se tady nikdo nikam nedostane.“
Se střízlivostí v užším i širším slova smyslu je to podobné. Bez ní by se člověk nikam nedostal.

19. 10.
Nové video Tajemný rituál. Máme i anglicky.
---
Inventura dne
Mistr Lin doporučuje si navečer položit tyto otázky:
Byl jsem dnes laskavý k lidem?
Byl jsem laskavý k věcem a přírodě?
Byl jsem laskavý k sobě?
Asi každý z nás zjistí, že to mohlo být lepší.
Stačí si to uvědomit. Vynadat si za nedostatek laskavosti před usnutím by nebylo laskavé.
Projevem laskavosti k sobě je i to, že jde člověk klidně a v rozumnou dobu spát.

18. 10.
Léčení klidem
Možná jste někde zahlédli nápis „ticho léčí“. Není to úplně přesné, neléčí ticho, ale klid. „Serene“ znamená v latině „plný míru, klidný a jasný“. To je víc než nepřítomnost neklidu. Jeden východní mistr navozoval během meditace tento pocit v různých částech těla včetně vnitřních orgánů. Má to racionální základ, klid posiluje imunitu, zlepšuje trávení a povzbuzuje schopnost těla se uzdravovat.
Asi ne každý bude souhlasit s tím, že tak lze přímo uklidnit a potěšit třeba játra.
Jestli játra pookřejí přímo, nebo nepřímo vlivem celkového uvolnění, mi nepřipadá prakticky důležité.
Podstatné je, že vnitřní mír a střízlivost prospějí.

17. 10.
Zajímavost z naší praxe
Muž středního věku prodělávající alkoholickou paranoidní psychózu se odebral na velitelství sovětských vojsk v tehdejším Československu. Požádal tam, aby ho přestali sledovat.
Sověti vzali jeho požadavek na vědomí a nijak na něj nereagovali.
Dotyčný byl hospitalizován až později z jiného důvodu.
Inu, není nad střízlivost!

16. 10.
Nové video: Ramenatý úsměv. Máme i anglicky.
---
Dva jógíni
Dva jógíni se po dlouhá desetiletí věnovali duchovní praxi. Dosáhli takové úrovně, že na ně začal jeden z bohů jménem Indra žárlit. Nabídl jim velikou moc, ale jógíni jeho nabídku ignorovali. Rozpoutal tedy divokou bouři, vichřici a krupobití. Jógíny to nezajímalo. Klidně a soustředěně pokračovali ve svých cvičeních. I poslali Indra jógínům nejkrásnější nebeskou vílu provázenou 10 800 dalšími kráskami. Jógíni se jen zasmáli a nechali všechna ta děvčata, ať jdou vlastní cestou.
Příběh zní jako orientální pohádka, má ale hlubší smysl. I v naší hlavě se občas objeví pokušení po moci, rozpoutá se tam vichřice nebo se tam vynoří nějaká ta kráska. A také my bychom měli udržovat klidný odstup, nadhled a neutrální postoj.

15. 10.
Jak využít čas?
Někteří střízliví přátelé měli na počátku abstinence obavy, jak naplní čas, který dříve trávili nezdravě. Jenže po čase zjistí, že střízlivý život nabízí tolik možností, že se zdaleka nedají všechny stihnout.
Tak trochu jsem se ocitl v podobné situaci. Před tím, než jsem odešel z 80 % do důchodu, jsem přemýšlel, čemu se budu věnovat. Koncem října 2018 se mi během necelého týdne sešly následující akce: Přednáška pro počítačové experty o emocích, dvě přednášky v jednom dni v Brně pro zdravotníky a přenáška o smíchu a komunikaci pro studenty ekonomie. K tomu mám ještě nějaké rozepsané rukopisy, z nichž některé jsou termínované. Pak sice bude volněji, ale stejně jsem si ten důchod tak nepředstavoval.
Mimochodem 1. 12. 2018 budu mít seminář na téma „Zázračná cvičení“. Více viz můj web.

14. 10.
Nové video: Motýlí smích. Máme i anglicky.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
Jak vybrat ministra?
Mocný šógun Jošimune rozhodl vybrat nového ministra a správce státní pokladny. Přihlásilo se mnoho uchazečů. Odborná komise z nich po důkladném zkoušení vybrala tři nejlepší.
Definitivní slovo měl šógun. Ten ale matematice a financím moc nerozuměl. I povolal moudrého soudce jménem Óka a nařídil mu, ať uchazeče přezkouší on.
Šógun se ukryl za zástěnou a nechal předvolat uchazeče. Kandidáti ke svému překvapení zjistili, že bude zkoušet soudce, který se v jejich oboru nejspíš nevyzná.
Óka se obrátil na prvního z nich a požádal ho o jednoduchý výpočet. Kandidát se cítil dotčen, jak se ho může Óka ptát na to, co by zvládlo i dítě. Na jeho otázku bleskově odpověděl.
Druhý uchazeč dostal podobně snadný úkol. Podíval se na soudce s převahou. S pohrdáním v hlase mu rychle a správně odpověděl.
Třetí uchazeč reagoval na prostinký úkol jinak. Obřadně vyňal z oděvu počítadlo, chvíli přemýšlel, a pak s respektem odpověděl. Další dva uchazeči na něj užasle hleděli a mysleli si, že jejich soupeř trémou dočista zhloupl.
Kandidáti byli posláni pryč. Šógun a Óka osaměli. Vládce byl zvědav, koho mu soudce doporučí.
Moudrý Óka řekl: „Vaše výsosti, v matematice se nevyznám, ale v lidech ano. Z těch uchazečů se na takto významné místo hodí pouze ten třetí. Bez zdvořilosti, taktu a rozvahy se tento úřad zastávat nedá."
Kritérium, podle kterého soudce rozhodoval, byly emoce a jejich mimoslovní vyjadřování. Soudce věděl, že podrážděnost nebo pohrdání by mocný vládce dlouho nestrpěl. S prvními dvěma uchazeči by to nejspíš nedopadlo dobře. Rozhodl se tedy pro třetího.
Jaké z toho plyne poučení pro nás, je vám jistě zřejmé. Měli bychom si dobře uvědomovat své emoce a dávat pozor na jejich mimoslovní projevy. A měli bychom dobře vnímat mimoslovní projevy druhých lidí, a tak rozpoznávat jejich emoční rozpoložení.
V tom je nám budiž legendární soudce vzorem.

13. 10.
„Zlepšování“
Nevím, jak vám, ale občas se mi stane, že chci něco zlepšit, ale výsledek je úplně opačný. Někdy se to týká počítače, jindy vaření a občas i vlastního zdraví.
Při všelijakém zlepšování je namístě klid a rozvážná opatrnost. Opatrný člověk spíše zjistí, že další programy v počítači nepotřebuje, že polévka je už dost okořeněná a že ne všechno se hodí pro každého.
---
Recept na usměvavý den
Nejlepší je začít hned ráno. Usmívat se na budík, na sebe do zrcadla při čištění zubů, při ranním cvičení a usmívat se i na snídani. Ono to vstávání je vlastně docela legrace. Úsměvem dáme najevo sympatie sobě i okolí. Je to, jako kdyby nám doma vyšlo zářivé slunce.

12. 10.
Cesta
Řada mistrů vyjadřuje podobným slovy tuto myšlenku: Bolest, smutek, strach i chtivost jsou naprosto normální. Uvědomujte si je a udržujte od nich odstup a neosobní nadhled. Takto pěstujte vnitřní mír. Divoké emoce jsou jen vlnky na vodě, pod nimiž je tichá hlubina.
K dotomu dodávám: Jestli při tom navíc zasmějete, tím lépe.
---
Protekce
Podle křesťanské tradice jsme Boží děti. K druhým lidem bychom se měli chovat slušně. Mají tam nahoře protekci.

12. 10.
Návykové nemoci a emoce
11. 10. 2018 jsem na toto téma přednášel v Liberci. Akce se konala na krajském úřadě a mohlo tam být 200 lidí, většinou pedagogů. Těšili se, že bude legrace, a také byla. Zde jen několik myšlenek:
- Rizikové emoce, zejména hněv se podobají bažení.
- Mezi rizikovými emocemi a návykovým chování existuje vzájemná souvislost.
- Rizikové emoce je správné si uvědomovat a co nejrychleji zvládat.
- Zdravé emoce jsou užitečné v prevenci i léčbě závislostí a usnadňují učení. Měli bychom je pěstovat.
- K projevům zdravých emocí patří smích.

11. 10.
Ošemetná situace
Máte dostat vyznamenání. Kdosi řeční o vašich zásluhách. Vy se nerozplýváte blahem, protože se vám chce na záchod. Jít tam nejde a vydržet také ne.
Svěrač močové trubce a světač močového měchýře jsou antagonisté, tj. stažení jednoho svalu uvolní druhý a naopak. Chytře tedy stáhnete dolní svěrač. Pak vyvoláte v oblasti měchýře pocit tepla a prostoru, a tak ho uvolníte. Proslov přečkáte. Pak budete radostně upalovat, však víte kam.
Poznámka: Zmíněná technika bude fungovat lépe, když ji člověk předem nacvičí.

10. 10.
Limity
Někteří lidé s návykovými nemocemi se pokoušejí stanovovat limity, např. kolik toho vypít a kdy. Tyto limity pak porušují. To je pochopitelné, protože první dávka návykové látky vyvolá silné bažení po ní a zhorší  sebeovládání. Přijetí zásady naprosté abstinence spolu s nějakou formou dlouhodobého doléčování, např. formou Anonymních alkoholiků, bývá pro překonání návykové nemoci rozhodující.

9. 10.
Zázrak
Variace na rčení Anonymních alkoholiků říká: „Vytrvej, možná se za minut stane zázrak!“
Na zázracích je půvabné, že se nedají předvídat, natož naplánovat.
Motivují nás k správnému jednání.
A to je dobře.

8. 10.
Nové video Kymácivý úsměv.Máme i anglicky.
---
Čtyři otázky
Jaký je nejdůležitější znak všech návykových nemocí?
Je to zhoršené sebeovládání.
Čím bývá způsobeno?
Bažením.
Jaké bažení je nejhorší?
To, které si člověk neuvědomí, a plete si ho se svobodnou vůlí nebo dobrým nápadem.
Co pomáhá překonat závislost?
Vyhýbat se věcem, situacím a lidem, kteří vyvolávají bažení.
Vyhledávat situace, společnost a prostředí, které posilují motivaci ke střízlivosti.

7. 10.
Moudrá láska
Spojení „moudrá láska“ může znít jako protimluv. Řekl bych ale, že je to nejlepší láska, jaká může být. Chápe, rozumí, umí být soucitná i veselá, a hlavně pomáhá tím nejlepším způsobem. V křesťanské tradici by tento ideál zosobňovala Panna Marie, v buddhistické Kuan Jin a v hinduistické dobrácký, rozvážný a laskavý Ganéša. Jeho velké uši slyší prosby lidí, velká hlava vše dobře uváží a jeho pomoc je inteligentní a účinná. Indové považují Ganéšu mimo jiné i za patrona zdravotníků.
Bez moudré lásky by medicíně něco scházelo.

6. 10.
Trapnost
Kupoval jsem si u stánku zeleninu a omylem podal prodavačce menší minci. Upozornila mě na to. Zbytek jsem doplatil. Připadal jsem si jako padouch, který chce připravit promrzlou prodavačku o zasloužený výdělek. Pocit trapnosti byl namístě, ale měl jsem se rychle uklidnit. To se mi úplně nepodařilo, takže jsem si nekoupil ještě vlašské ořechy, které by se mi také hodily.
Správné bylo se usmát, třikrát nadechnout do břicha, dlouze vydechnout, a pak koupit ty ořechy. Mimochodem právě tohle radím kdekomu.
:)

5. 10.
Dokončil jsem text Nešpor K. Prevence návykových nemocí a nadměrného stresu u lékařů.
Myslím, že v něm najde ledacos užitečného i člověk z jiného oboru.
---
Příklady
Staré latinské rčení říká, že příklady táhnou. Média jsou plná špatných příkladů. Člověk vypne počítač nebo rádio a přemítá o nějakém pacholkovi na druhém konci světa. Co teď?
Lze si vybavit někoho, hodného laskavého a ušlechtilého. Dobrých příkladů v médiích moc není, bude třeba je hledat jinde. Věřící člověk může navíc požádat Boha: „Odpusť tomu pacholkovi, pomoz těm, kterým ublížil, a odpusť mně, že se tím zabývám.“

4. 10.
Právě vyšlo, Nešpor K. Alkohol a rakovina. Angis revue 2018; 4:28-31.
---
Povolání a zaměstnání
Slovo „povolání“ zní vznešeně. Vyvolává představu, že člověka k určitému úkolu vybrala a povolala vyšší moc a on tento vznešený úkol moudře přijal.
Z tohoto hlediska může být povoláním všelicos, třeba se starat o děti nebo uklízet. Důležitý zde není druh činnosti, ale to, že člověk cítí, že právě k ní byl povolán.

3. 10.
Drobná mrzutost a co z ní vzešlo
S oblibou jsem přes počítač poslouchal hudbu z archivu Českého rozhlasu, jenže v rádiu se porouchal internet. Nu což, řekl jsem si a otevřel archiv BBC3, jenže tam nově znemožnili přístup lidem z mé oblasti. Hudební brexit, usoudil jsem a smazal příslušnou záložku.
Uvažoval jsem o koupi DAB rádia, ale rozdíl v kvalitě mezi DAB a FM není zdejších stanic takový, aby to mělo smysl. Pravda, v DAB existuje stanice D-dur, ta ale vysílá také současnou vážnou hudbu, což není můj šálek čaje.
I poohlédl jsem se jinde a našel zdroj hudebního potěšení na nepravděpodobném místě. Stanice „Audiophile Baroque“ vysílá z Řecka starou hudbu nepřetržitě, a to bez jediného slova. Pokud mohu posoudit, kvalita zvuku je velmi dobrá. Internet ve zdejším rádiu asi časem opraví, Český rozhlas však u mě našel v Řecku rovnocennou konkurenci.
Úplně nejlepší je ale pouštět si hudbu z CD přehrávače a nechat počítač hezky vypnutý.

2. 10.
Nové video Veselá automasáž. Máme i anglicky.

1. 10.
Nová odborná práce Nešpor K. Prevence návykových nemocí a nadměrného stresu u lékařů.
Jedná se o pracovní verzi zatím neurčenou k publikaci.

30. 9.
Nové video Mere Swami Satyananda (Kirtan)
---
Jako malé děti
Na jeden můj seminář přišlo několik lidí, z toho většina důchodci. Myslím, že jsem odvedl svůj standard a že byli spokojení. Na jiné akci bylo nějakých osmdesát pedagogů. Zase jsem odvedl svůj standard. Probíhalo to velmi dobře. Vážení učitelé a učitelky se místy smáli jako malé děti.
Jsou věci, které se nedají ovlivnit, jiné ano. Třeba ta, aby člověk odvedl svůj standard.

29. 9
Nové video Opatrný úsměv. Máme i anglicky.
---
Přestat kouřit
Přestat kouřit přináší rychle výhody vždy a v jakémkoli věku. Nemyslím tím jen ušetřené peníze. Už za 24 hodin je o 30 % nižší riziko srdečních a cévních chorob. Za 5 let je zmíněné riziko poloviční, po 10 letech téměř srovnatelné s nekuřákem. Svépomocný návod, jak přestat kouřit je volně zde.

28. 9.
Zlepšuje opravdu smích vztahy?
Asi čekáte, že odpovím, že ano. Jenže ono je to složitější.
Kolegyně přijde do práce s brčálově nabarvenými vlasy. Zasmějeme se a řekneme jí, že má na hlavě chaluhy. Naše vztahy to nezlepší. Smát se nadřízeným také nebývá ideální. Mnohem lepší je dávat pozor, co nám říkají, proč nám to říkají a co od nás očekávají. Je jistě možné s nimi zdvořile nesouhlasit, ale vysmívat se jim se většinou nevyplatí.
Častěji jsou ale smích a úsměv projevem zdravých emocí a vztahy opravdu zlepšují. Pomocí úsměvu a smíchu si předáváme veselost, laskavost, pochopení nebo třeba vděčnost.
To bývá příjemné nám i druhým lidem.

27. 9.
Nové video: Část interview o smíchu.
---
Vděčnost dovnitř těla
Psychologové zjistili, že děkování zlepšuje vztahy. Člověk, který děkuje, je sympatičtější tomu, komu děkuje, a on je sympatičtější jemu. Tento princip můžeme použít i v péči sebe, např. masírovat určitou část těla a při tom jí děkovat. Hned nám bude sympatičtější a my jí.

26. 9.
Užitečná drobnost
Na závěr společného cvičení jsme relaxovali. Jedno děvče si vleže přetáhlo kapuci přes hlavu a oči.
Zasmál jsem se a řekl: „Já jinak, než s kapucí nerelaxuji.“
Trochu jsem přeháněl, při relaxaci před spaním to jde i bez kapuce. Ale kapuce je opravdu užitečná. Lze díky ní ovlivnit množství světla, které se přes zavřená víčka dostává do mozku. Když jde o to zachovat bdělost, nebo má někdo sklon k úzkosti, je lepší více světla. Méně světla zase prohloubí relaxaci. Navíc je zásluhou kapuce šíje v teple a lépe se uvolní.

25. 9.
Co dělat, když nemáme co dělat?
Všechny možnosti zde vyjmenovávat nebudu, ani to nejde, nabídnu pouze jedinou. Můžeme cvičit meditaci milující laskavosti. Je velmi praktická, dá se provádět pár minut i hodinu, vsedě, vleže, nebo i za chůze. Buddha si jí velmi cenil a řekl, že i mnich, který ji praktikuje po dobu jednoho lusknutí prsty, zasluhuje svoji almužnu. Proti milující laskavosti nebude nic namítat ani křesťan, evangelium přece . říká: „Bůh je láska“. Milující laskavost je přijatelná také pro ateisty, ti ji budou brát jako způsob, jak rozvíjet zdravé emoce.
Technika je jednoduchá. Přejeme a posíláme mír a světlo sobě, někdy i částem svého těla, okolí, druhým lidem přírodě a jak je libo. Nahrávky variant této technik jsou volně na mém webu. Tato meditace má pro nudícího se člověka zvláštní výhodu: Nějakých pět nebo deset minut se jí bude věnovat, a nejspíš ho při tom napadne, co užitečného může udělat.

24. 9.
Neužitečný instinkt
Zjistilo, že lidé, ale i hlodavci, pokračují v marné snaze něco jen proto, že do toho vložili hodně úsilí. Částečně tak lze vysvětlit různé formy návykového chování.
Způsobů, jak tento problém překonat, je mnoho. Nabídnu zde jeden, který má k instinktům také blízko. Lidé podobně jako zvířata nechtějí trpět. Jestliže u sebe zpozorujeme zbytečnou úpornost, můžeme si uvědomit utrpení a zklamání, které to v minulosti působilo. Pak si lze připomenout výhody rozumnějšího jednání.

23. 9.
Čandí
Kdysi dávno se vlády nad všemi světy zmocnil démon s bůvolí hlavou Mahiša.
Bohové vyhnaní z nebeských příbytků se radili, co počít. I stvořili bohyni, která v sobě spojovala všechnu jejich moc. Této bytosti dali jméno Čandí.
Mahišovi se sličná Čandí zalíbila, ale na námluvy to nevypadalo. Čandí ho okamžitě zasypala šípy. Mahiša je zneškodňoval za letu a oplácel jí stejnou mincí
Pak Čandí vymrštila z jedné ze svých osmnácti rukou oslnivě zářivý disk, který dostala od Višnua. Démon byl poražen a vlády nad světem se ujali bohové.
Jaké z toho plyne naučení? Mnoho našich střízlivých přátel zkoušelo překonat závislost vlastními silami a nešlo jim to. Pak spojili síly s ostatními, chodili na setkání Anonymních alkoholiků a zvítězili.

22. 9.
Veselá láska
Je zrovna před volbami a všude na ulicích samá politická reklama. Nepůsobí to na mě dobře, mám pocit, že mě její autoři považují za slaboduchého. To je není problém politiků, ale můj.
Další den, jsem se rozhodl využít meditaci střízlivé lásky. Při pohledu na předvolební plakát jsem si s úsměvem v duchu řekl: „Lžete, ale stejně vám mám rád.“
Jiný plakát zobrazoval postaršího muže. Směrem k němu jsem poznamenal: „Tváříš se jako Archimédés, ale stejně tě mám rád.“
Domu jsem jel v plném autobuse. Vedle mě se nacházela rozměrná dáma.
Řekl jsem jí v duchu: „Jste sice tlustá, ale stejně vás mám rád.“
Domů jsem se tentokrát vrátil v dobré náladě.

21. 9.
Proč je klid zdravý?
Z hlediska medicíny je příznivé působení klidu jasné. Imunita, trávení, spánek, hojení a duševní výkonnost jsou luxus. Ve stresu na ně není čas. Dojde na ně řada, až když je člověk v klidu.
Nyní něco ne tak vědeckého. Při stresu a emocích, které ho vyvolávají, se dráhy, jimiž proudí energie, stáhnou a člověk se chrání před energiemi zvenčí. Tím se uzavírá i energiím přírody a vesmíru.
Přišel jsem kamsi přednášet. Místnost byla zatemněná, aby bylo lépe vidět na promítací plátno. Byl tam těžký vzduch. Požádal jsem přítomné, aby rozhrnuli závěsy a otevřeli okna. Do místnosti proudilo sluneční světlo a čerstvý vzduch. Podobně působí uklidnění. Prospěje také, když se chováme k sobě i druhým slušně a pěstujeme zdravé emoce. Klid usnadňuje obojí.

20. 9.
Nové video Idealizace minulosti může být nebezpečná. Máme i anglicky.

19. 9.
Zázračné léčby
Jeden muž ze Slovenska chtěl poradit, jak zvládnout přírodními prostředky bažení po alkoholu.
Poslal jsem mu kontakt na tamní Anonymní alkoholiky s informací, že jsou zaručeně přírodní. Přírodní je i napít se při bažení vody. Jednou jsme to zkoušeli s tzv. čajem, který dostávají pacienti v Bohnicích. Fungovalo to také.
Jinou zázračnou metodu, jak upevnit zdraví, jsem svěřil televizním divákům. Metoda se jmenuje ZZŽ! Naši střízliví přátelé vědí, že to znamená zdravý životní styl.
Jedna známá se na mě obrací s různými problémy. Moje oblíbená odpověď zní: „Hlavně se uklidni.“ Vy i já uděláme dobře, když si to budete říkat také.
Abych nezapomněl, našla by se ještě další zázračná medicína. Jaká?
Střízlivost!
:)

18. 9.
Vyléčení paní Shánčivé
Paní Shánčivá měla lehčí formu „závislosti“ na nakupování. Lehčí proto, že si obvykle nic nekoupila. Zkušenost ji naučila, že úžasné zboží, které kdekdo nabízí, stojí peníze a doma jenom zabírá místo. Vyhledávám slev a porovnáváním nabídek ale ztrácela hodně času. Navíc to bylo namáhavé. Není divu, že jednou pozdně večer usnula před puštěným počítačem. Spala neklidným spánkem. Měla dojem, že k ní ze všech stran přilétají reklamní letáky, jenže když je chce zachytit a prostudovat, tak se rozplynou.
Najednou se v její hlavě ozvalo něco jako hlášení nádražního rozhlasu: „Pozor, pozor, mimořádná nabídka, pouze tuto noc! Pozor, pozor, mimořádná nabídka!“
Paní Shánčivá pohlédla na obrazovku počítače a nevěřila svým očím. Jedno obchodní centrum slavilo výročí a mělo veškerý sortiment úplně zdarma. Všude kolem byly cenovky s číslicí nula.
Pan Shánčivá se rozhodla toho využít naplno a pobrat úplně všechno. Pak se jí to rozleželo v hlavě. Sekačku na trávu domů tahat nebude, protože nemá trávník. Nafukovací bazén by také neupotřebila a horolezeckou výbavu už vůbec ne.
Nakonec paní Shánčivá zjistila, že jediné, co by se jí opravdu hodilo, by byla mrkev. Kvůli ní přece nebude jezdit v noci na druhý konec města!
Paní Shánčivá sebou trhla a probudila ze spánku. Otřásla se a řekla si: „Brr, to byl divný sen!“
Trochu se opláchla, zalezla do postele a po dlouhé době se klidně vyspala.
Další den ráno nechala počítač vypnutý a šla koupit mrkev.

17. 9.
Vrozené uvolnění
Podle čeho se poznají vrozené způsoby, jak se uvolnit?
K tomu nepotřebujete zkoumat v laboratoři DNA. Stačí pozorovat malé děti, tak malé, že se toho ještě nestihly moc naučit. Kdy jsou uvolněné a v pohodě? Když spí a volně při tom dýchají, když se usmívají nebo se někdo usmívá na ně, když jsou v dobrém prostředí, mají po ruce rodiče nebo někoho, komu důvěřují a když se vydováděly. Jestliže jim maminka navíc zazpívá nějakou ukolébavku, tím lépe. Z toho vyplývá, že uvolnění nastává při smíchu a usmívání se, spánku, v dobré společnost a příjemném prostředí, jestliže volně dýcháme do dolních částí plic, a když prožíváme zdravé emoce, k nimž patří i důvěra. Uvolnění také nastává po tělesné aktivitě a vlivem klidné melodické hudby.
Na tyto způsoby uvolnění je dobré pamatovat a využívat je, i když jsme dávno dospělí.
---
Tetelit se smíchy
Slovo „tetelit“ vzniklo jako zvukomalba. Tetelení se smíchy připadá mi jemnější než hlasitý řehot. V tetelení je klid a spokojenost. Výhodou tetelení je to, že tetelit se dá déle než se např. svíjet smíchy. Nedalo mi to a tetelení jsem si zkusil před kamerou. Aby bylo jasné, proč se tetelím, přidal jsem k videu nápis „dobře žiju, abstinuju“ v několika jazycích.
Přeji vám, abyste se často hezky a střízlivě tetelili.
:)

16. 9.
Nové video Rozhlasové interview.
---
Velké a malé pravdy
Malé pravdy se týkají konkrétních věcí, třeba přesného času. Většinou se dají snadno ověřit.
Velké pravdy se vztahují ke smyslu života nebo duchovní podstatě člověka. Přesvědčit se o nich obvykle vyžaduje více úsilí, než zjistit, kolik je hodin.

15. 9.
Vlastní povinnosti
V staroindickém textu Bhagavadgíta najdeme větu: „Je lépe konat nedokonale vlastní povinnosti, než konat dokonale cizí povinnosti.“
Tato myšlenka patří k mým oblíbeným. Všechno se stihnout nedá, i když je člověku dvacet, natož když je mu přes šedesát. Jak ale poznat, kde končí vaše povinnosti a kam už byste neměli strkat nos?
Na tuhle otázku vám neodpovím, sám s tím občas mívám potíže.
:)

14. 9.
Nové video Tetelit se smíchem.
---
Sebevědomí
Lidé se často zabývají otázkou, jak zvýšit své sebevědomí. Užitečné je např. si večer připomínat, co se ten den podařilo, nebo v duchu děkovat za dobré, co nás potkalo. Existuje i jiná možnost. Tou je pěstovat respekt vůči druhým, a dokonce i vůči věcem a prostředí. S úctou můžeme také vnímat vlastní tělo, mozek, psychiku a duši. Mimochodem duši máme podle východní tradice všichni stejně zářivou a dokonalou.

13. 9.
Jednoduchost
Anglické slovo KISS znamená polibek, ale také „keep it simple, stupid“. To lze přeložit jako „nech to jednoduché a hloupé“.
Jedna paní překladatelka doporučuje elegantnější překlad „nekomplikuj to hlupáčku.“
Zní to sice vtipně, ale neodpovídá to skutečnosti. Dělat něco jednoduše je totiž často náramně chytré.
Výstižnější je české „V jednoduchosti je krása.“
Leonardo da Vinci kráse rozuměl a nebyl to žádný prosťáček. Zanechal nám tuto myšlenku: „Jednoduchost je nekonečná dokonalost. Dokonalost je nekonečná jednoduchost.”
O mnoho stolení později mu přitakal Albert Einstein: „Pokud to neumíš vysvětlit jednoduše, dost dobře tomu nerozumíš.”
Mimochodem o jeho teorii relativity kdosi ironicky poznamenal, že jí rozumějí pouze tři lidé na světě a z toho dva s ní nesouhlasí. Ale abych byl spravedlivý. Opakovaně se mi stalo, že jsem někomu něco zjednodušeně vysvětloval, a díky tomu jsem to pak sám lépe pochopil. Možná máte podobnou zkušenost.
Naše povídání jsme začali v Americe a zakončíme ho myšlenkou o jednoduchosti z kuchyně tamních Anonymních alkoholiků: „Střízlivost je jednoduchá cesta pro zmatené lidi, kteří mají komplikovanou nemoc.“

12. 9.
Nové video Recept pro dobré přátele.
Nové střízlivé pohlednice zde.
---
Jiný pohled
Jeden moudrý člověk si navykl všechno, co ho potkává, brát jako příležitost k učení se.
Nemusí to být jen příjemné věci, člověk se může mnohé naučit i třeba ztrátou.
V takových situacích se můžeme zeptat: „Co mě to naučí?“
Kdyby nic jiného, získáme tak větší odstup a nadhled.
Někdo namítne, co ho naučí, když ztratí mobil.
Asi pak bude jednat soustředěněji. A navíc zjistí, že se dá nějaký čas žít i bez mobilu.

11. 9.
Zázraky
Co myslíte, dějí se i dnes zázraky?
Řekl bych, že často. Nemusíme studovat příběhy svatých, stačí se zamyslet nad vlastním životem. Hodně lidí bude zázraky ve svém životě považovat za šťastnou náhodu nebo je vysvětlovat racionálně. V osudech řady střízlivých přátel došlo k neuvěřitelnému zlepšení. Mají na tom podíl střízlivost, Anonymní alkoholici a další formy léčby. Ale stejně je to zázrak.

10. 9.
„Závislost“ na cukru
Jeden muž mi poslal dotaz, jak překonat svůj zvyk přejídání se sladkostmi. Měl k tomu pádné zdravotní důvody.
Odpověděl jsem přibližně toto: Nadbytek cukru vede k nadprodukci inzulinu, ten srazí cukr pod normu a člověk má hlad, i když má plný žaludek. Nejlepší je tuto situaci nepřipustit.
Můžete postupovat podobně jako u závislosti na alkoholu, viz návod Zůstat střízlivý: 11 oblastí.
To znamená např. se stravovat doma a tam žádný cukr a sladkosti nemít, držet se v bezpečných (necukrových) prostředích, od cukru zcela abstinovat, posilovat motivaci připomínáním si rizik návykového chování a výhod střízlivosti, uvědomovat si, kde a za jakých okolností se Vám dobře abstinuje a kde ne, informovat okolí o svém rozhodnutí abstinovat od cukru, víc cvičit a chodit, pít dost vody atd.
V zahraničí existuje organizace Overeaters Anonymous. Ta zde nepracuje, ale mohl byste chodit mezi Anonymní alkoholiky. Je to užitečná svépomocná organizace, která je založena na stejných principech.

9. 9.
Nové video Úsměv při jídle. Máme i anglicky.
---
Něco opravdu nemilého
Na zdravotní nebo jiný problém lidé často reagují vyčítavou otázkou: „Proč to potkalo zrovna mě?“
Odpověď na tuto otázku je jednoduchá: „A proč ne?“
Možná existují lidé, kteří jsou šťastní od rána do večera a kterým vždy a všechno vychází. Odhaduji, že jich bude asi tolik jako bílých slonů.
Nejrozumnější je přijímat všelijaké nesnáze s klidem nebo se o to snažit. Klid a střízlivost pomáhají vždy a v nesnázích dvojnásob. Jeden mistr kamsi cestoval a při přestupování uvízl na cizím letišti. Zhodnotil situaci, našel si vhodné místo a čekání využil k tiché meditaci. Čas do odletu dalšího spoje strávil lépe a klidněji než jeho spolucestující. Nesnáze napomáhají pružnosti v myšlení a učí nás být vděční i za zdánlivé samozřejmosti.

8. 9.
Skvělá otázka
Na doléčovací skupině se sešla úctyhodná sestava dlouhodobě abstinujících přátel.
 Obrátil jsem se na jednoho mladíka, který začínal léčbu: „Co byste se chtěl dozvědět od střízlivých přátel?“
Mladík dlouze přemýšlel a pak řekl: „Nevím.“
„Výborně!“ zvolal jsem.
Pak jsem se zeptal zkušených abstinentů: „Co děláte, když nevíte, co počít?“
Rozvinula se zajímavá debata. Střízliví lidé tolik problémů nemají. Navíc ke střízlivému myšlení patří trpělivost. Často stačí počkat a dělat chvíli něco jiného, nebo rozhodnutí odložit na další den. Pomáhá také se zeptat zkušenějších. Zajímavou možnost nabídl jeden 14 let abstinující programátor. Ve firmě, kde pracoval, měli nařízeno jakýkoliv problém řešit nejdéle půl hodiny. Když se to nepodařilo, měl člověk požádat o pomoc. Některé problémy ovšem řešení nemají a nemá smysl se jimi zabývat. Tím, že nemají řešení, jsou vyřešené.

7. 9.
Večerní zprávy
Dnes bylo na většině území hezké počasí. Toho využilo 66% obyvatel k pobytu v přírodě. Převládala dobrá nálada, tu mělo 70% obyvatel. Podíl těch, kdo abstinovali, činil 82%, lidé pili nejčastěji vodu. 80,2% mělo dnes alespoň jednu porci zeleniny, což je oproti včerejšku mírné zlepšení. 0,1% populace se s někým pohádala, více než 99% vycházelo s druhými dobře. U 0,0003% populace došlo k úrazu, naprostá většina lidí tedy zůstala zdravá. Byl to vydařený den.
Nyní vám nabídneme reportáž. Uvidíte, jak Honzík s Janičkou pomáhají babičce sklízet rybíz. Pak vám ukážeme paní Veselou, která myje okna. Na závěr naší relace se můžete potěšit pohledem na pana Nemotorného, jak luxuje.

6. 9.
Čirok
V obchodě se zdravou výživou jsem si všiml sáčku s nápisem „čirok“. Podíval jsem se, co se o něm píše na internetu. Kdosi opěval množství živin, jimiž oplývá, jsou tam vláknina, bílkoviny, antioxidanty atd. Jiné prameny by zdrženlivější a uváděly, že se používá jako krmivo pro papoušky.
Rozhodl jsem se čirok zkusit. Domů jsem přinesl červenou a bílou odrůdu. Po celonočním máčení a půl hodině v papiňáku, byl červený čirok tvrdý a vhodný spíše pro papoušky. Dokonce i po hodině zrníčka odolávala, ale už se dala rozžvýkat. Další noc jsem máčel čirok a cizrnu. Ráno jsem to hodinu vařil v papiňáku. Pak jsem přidal trochu soli, koření, a celé to rozmixoval tyčovým mixérem. Dalších deset minut jsem vše probublával společně s nastrouhanou kedlubnou. To už bylo lepší.
Poznámky
– Čirok se dostane i jako mouka a z ní máte kaši za deset minut.
– Bílý čirok mi připadal ještě ohnivzdornější. Vypadal ale lépe a jistě by se více líbil i papouškům.

5. 9.
Nové video Alkohol, drogy a hazard u dětí: Rizika a prevence. Máme i anglicky.

4. 9.
Nové video: Veselý pozdrav se zrcátkem
---
Internet a návykové nemoci
Kolegové z Národního ústavu duševního zdraví napsali užitečnou práci, která se týká používání internetu u dětí a dospívajících. Velká část české mládeže věnuje internetu neúměrně času. Chlapci nejčastěji vysedávají u počítačů kvůli videohrám a děvčata kvůli sociálním sítím. Počítačové hry jsou spojeny s častějším kouřením tabáku a sociální sítě spíše s pitím alkoholu v tazích a zneužíváním marihuany. Internet je dobrý sluha, ale špatný pán. Zvláště to platí pro dospívající a lidi, kteří se léčí pro návykové nemoci. Rodiče udělají dobře, když budou s dětmi trávit přiměřeně času a dbát na jejich rozumný životní styl. Lze tak předejít řadě zdravotních problémů.
Odkaz: Spilková J, Chlominová P, Csémy L. Predictors of excessive use of social media and excessive online gaming in Czech teenagers. Journal of Behavioral Addictions 2017; 6(4):611–619.

3. 9.
Duchovní pokrok
Kdosi se zeptal Swami Satsangi: „Jak měřit duchovní pokrok?“
Ta odpověděla, že je to obtížné, protože duchovní pokrok se děje vlnovitě. Někdo udělá deset kroků nahoru a pět dolů. Má pocit, že to nikam nevede, ale mýlí se. Spolehlivou známkou není ani vnitřní mír nebo radost. Někomu naopak pomůže, když si uvědomí i to nedobré v sobě. V duchovní praxi je správné pokračovat, i když se zdá, že nepřináší výsledky. Nitro člověka se očistí i tím, že je podle svých možnost užitečný druhým.

2. 9.
Dvojčata
Bertík a Frantík jsou jednovaječná dvojčata. Na svět přišli stejně geneticky vybaveni, mají shodnou výchovu a chodí do téže školy. Bertík má pocit, že mu kdekdo něco dluží, třeba uznání, dobré zdraví a hezké počasí. Ke svým dlužníkům včetně vlastního těla se chová nelaskavě. Frantík vděčně a s klidem přijímá všechno, co ho potkává. Je laskavý k sobě i druhým. Co myslíte, jak se bude vyvíjet Bertíkův a jak Frantíkův život?
---
Co mají společného velikáni duchovního života, mistři a světice? Bude to možná velká láska a velký soucit.
Až budete mít trochu času, řekněte si v duchu: „Velká láska, velký soucit.“
Pak chvilku počkejte, možná ucítíte něčí tichou přítomnost.

1. 9.
Balík
Dostal jsem zprávu, že mám na vzdálené poště balík. Tak jsem se tam vydal. Jednalo se o objemnou krabici, která se nedala vzít jinak než oběma rukama. Domů jsem šel jinudy. Dovlekl jsem balík na zastávku tramvaje a šťastně se posadil na lavičku. Tramvaj dlouho nejela. Tak dlouho, až to bylo divné. Pak jsem zjistil, že opravují koleje a že tramvaj pojede za tři měsíce. Mohl jsem kvílet, nebo se zasmát a klidně dýchat do břicha. Rozhodl jsem se pro úsměv a dýchání – mimo jiné i proto, že to často doporučuji druhým.
:)

31. 8.
Nové video Pokročilé cvičení pro oči, játra a na uklidnění. Máme i anglicky.
---
Odkud pochází slovo smích
Slovo „smát se“ má indoevropský původ. Původně znamenalo smát se a kvést. Někdo se zasměje a celý rozkvete.

30. 8.
Citový vztah k věcem
Jeden mistr radí, abychom říkali věcem denní potřeby, že je máme rádi. Budeme se k nim lépe chovat a prospěje to našemu citovému životu. Mám už hodně let jeden přehrávač. Uvažoval jsem, že si koupím lepší, ale neudělal jsem to. Není to otázka peněz, ale citového vztahu. Na starém přehrávači si mnoho let pouštím hudbu, zpěv a mantry. Asi proto ho mám rád.
Teď se někdo zeptá, co si počnu, až doslouží. Pak mu poděkuji a klidně se rozloučíme.

29. 8.
Mírumilovná komunikace
V jednom staroindickém textu se uvádí, že v přítomnosti dokonale mírumilovného člověka utichá nepřátelství.
Dá se to snadno zdůvodnit. S okolím komunikujeme slovy, výrazem tváře, držením těla, tónem hlasu atd. Dokonale mírumilovný člověk je něco jako vysílač mírumilovných informací. Kéž by takových lidí bylo co nejvíc.

28. 8.
Rozšiřující se emoční kruhy
Rybka vyskočí nad hladinu a plesknutím se ponoří. Kolem se šíří kruhy. S emocemi je to podobné. Někoho dopálí šéfová a on dostává zlost na ni, firmu, město, národ atd. Pomoc je jednodušší, než lidé myslí. Není třeba opravovat vesmír, stačí se uklidnit.
Šíření a zevšeobecňování emocí lze využít i k pěstování ušlechtilých citů, např. vděčnosti. Stačí chvíli myslet na někoho, komu jsme velmi vděční. Pocit vděčnosti se prohloubí a za chvíli si uvědomíme, že takových lidí je hodně. Stejný princip se využívá při meditací milující laskavosti. Tu obvykle začínáme přáním míru a světla sobě a pak někomu sympatickému. Teprve poté navozujeme pocity laskavosti vůči dalším lidem.
Poznámka: Nahrávky meditace milující laskavosti jsou volně na zde.

27. 8.
Stručnost
„Poslal byste nám do příštího týdne článek. Rozsah 1800 znaků s mezerami.“
Odpovím, že ano, a článek napíšu. Schází nějakých sto znaků. Tu doplním slovo, jinde změním formulaci a je to.
K nadprodukci slov dochází ještě více v mluvené řeči. Někdo má mluvit dvacet minut, tak mluví dvacet minut, i když by to za deset minut klidně stihl. Když neví, co říci, vyšperkuje svůj slovy jako hm, no, samozřejmě a něco zopakuje. S uzarděním přiznávám, že to dělám také.
Nic z toho by při psaní veršů neprošlo. Tam se každé slovo navíc vyjímá jako starý škrpál v zámeckém parku.
Stručnost je důležitá  i v próze. Snad vás o tom přesvědčí tyto myšlenky mistrů slova:
– Na kapku parfému je třeba záhon květů. Stručnost je vůně slov. Daniela Fischerová
– Dobrý autor se pozná nejen podle toho, co napsal, ale hlavně podle toho, co vyškrtl. Gabriel García Márquez, nositel Nobelovy ceny za literaturu
– Umění psát je velké, ale umění škrtnout, co se nepovedlo, je větší. Anton Pavlovič Čechov
– Krátká řeč je dobrá, i kdyby byla špatná. Německé přísloví
– Aforismus je exhibice na co nejmenší ploše: skok o tyči na nočním stolečku. Daniela Fischerová
Tuhle úvahu musím ukončit. Mám právě rozepsanou knihu a jdu škrtat.

26. 8.
Můj rozhovor o abstinenci pro Český rozhlas ze 25. 8.2018.
---
Dvě nové básničky.
---
Jste mírumilovní?
Na tuto otázku odpoví většina z nás hrdě, že ano.
Nabídnu vám jednoduchý test. Během minuty nebo dvou si uvědomujte slova, která řeknete nahlas, i ta, která vám přijdou na mysl. Pak porovnejte počet přívětivých slov s počtem nepřívětivých. Přívětivá slova jsou např. hodný, klidně a děkuji. Ta nepřívětivá si snadno domyslíte.
Dávat si pozor na to, co říkáme druhým i sobě je náramně užitečné.
Vím to z vlastní zkušenosti.

25. 8.
Prostor kolem
Pocit volnosti bývá pro lidí příjemnější než stísněnost. Lidé se obvykle cítí lépe v rozlehlé krajině než v tlačenici. S oblibou také chodí na kopce a rozhlíží se po krajině. Aby si to ještě vylepšili, tak staví na vyvýšených místech rozhledny. Žít ve výškové stavbě nepřipadá asi většině z nás ideální. Ale když už by to muselo být, tak podle belgických vědců  je nejlepší bydlet od šestého patra výše.
Jiný tým porovnával psychické účinky chůze v přírodě s účinky chůze v místnosti. Asi vám nepřekvapí, že lidé se po procházce v přírodě cítili mnohem lépe . Mimo jiné se tak u nich více zvýšilo sebevědomí a ubylo hněvu.
Nyní někdo namítne: Bydlím v přízemí věžáku, máme malý byt a je nás tam hodně. Pracuji v maličkém kamrlíku a do práce i z práce jezdím v dopravní špičce přeplněným autobusem. Přestěhovat se na Sněžku nepřipadá v úvahu. Tak co mám dělat?
– To nejjednodušší je se občas podívat z okna, prospěje to i očím, které se musí většinu dne zaostřovat na blízko.
– Navíc můžete využívat představivost. Fyzikové zjistili, že hmota není zdaleka tak kompaktní, jak by se zdálo. Tak proč se občas nepodívat jakoby skrze zeď. Toho si v práci nikdo nevšimne, nebo si bude myslet, že nad něčím uvažujete.
– Pocit prostoru při cvičení: Jóga, čchi-kung i většina relaxačních a meditačních technik se praktikuje se zavřenýma očima. Pozornost se při tom obrací dovnitř, např. do břicha, do středu hrudníku nebo do procvičované oblasti. Při tom si můžete představovat, že jsme někde v otevřené krajině. Až po půl hodině otevřete oči, bude nám připadat náš malý byt vlastně příjemně útulný.

24. 8.
Vděčnost trochu jinak
V knize „Jak být milejší “ popisuji cvičení jednoho mistra  prohlubující pocit vděčnosti. Postup je jednoduchý. S rukama sepnutýma ve výši srdce se při výdechu ukloníme a někomu poděkujeme. To opakujeme asi pět minut. Zmíněný mistr si tohoto cvičení velmi cení a prý ho sám praktikuje každý den.
Vděčnost zasluhují nejen lidé, kteří nám pomohli, ale i naše vlastní tělo. Nejdříve se mu omluvíme, že jsme se k němu nechovali vždy dobře. Pak podle popsaného postupu postupně poděkujeme mozku, obličeji, krku, ramenům, rukám, páteři, zádům, hrudníku, břichu, kyčlím a nohám. Jestliže není některá část těla v pořádku, poděkujeme ji tím spíše. Je to od ní hezké, že nám slouží i ve ztížených podmínkách.
Toto cvičení lze praktikovat samostatně nebo spojit s prohlubováním vděčnosti vůči druhým lidem, Bohu, přírodě atd.

23. 8.
Kruhy a kroužky
Bludný kruh: Pan Nevýborný je intoxikovaný, vyčerpaný a pod vlivem silných emocí. Jeho inteligence klesla na úroveň mentálně retardované slepice. Dostává se do nesnází, to vede k další intoxikaci, dalším silným emocím a rostoucímu vyčerpání. Tak to jde dokola. Míra utrpení roste, což přiměje pana Nevýborného, aby hledal cesty, jak kroužení nechat.
Dobrý kruh: Pan Výborný žije střízlivě, vede rozumný způsob života, pamatuje na své zdraví, kondici i dobré vztahy. To mu dává lepší pocit, okolí na něj reaguje příznivěji a v životě nachází dobré možnosti. Tyto výhody ho motivují pokračovat v rozumném způsobu života.
Méně nápadné kruhy a kroužky: Výše popsané příklady popisují krajní možnosti. Většina z nás nežije ani úplně dobře, ani úplně špatně. Pohybujeme se v dobrých i méně dobrých kruzích a kroužcích. Např. pan Normální si hned po ránu otevře na internetu zprávy. To mu náladu nezlepší, klikne na jiné zprávy a jeho nálada se pokazí ještě víc. Nelibé emoce ho přimějí vypnout počítač. Jde si trochu zacvičit, nálada se mu rychle zlepší. To se mu zalíbí, a tak se rozhodne, že bude svůj den začínat cvičením. Jenže za několik dní si hned ráno zase otevře zprávy a celé si to zopakuje.
Podobně paní Normální loví pozdě večer ze sáčku cosi nestravitelného a chroustá to. Pak nemůže spát, a tak místo spánku pokračuje v chroustání. K nespavosti se za pár dní přidá bolest žaludku. Paní Normální pije další den po večeři už jen čaj z meduňky. Doufejme, že u toho zůstane.
Nabídka na závěr: Co takhle, vážení čtenáři a čtenářky, se na chvíli zamyslet nad svými kruhy a kroužky?

22. 8.
Temeno
Mistr Xu Mingtang napsal, že nejvíce energie ztrácíme temenem hlavy. Naskýtá se otázka, jak tomu předejít. První možnost, která asi většině z nás přijde na mysl, je si temeno nějak utěsnit.
Nemyslím, že je to dobrá cesta. Člověk by se tak uzavíral energii nebes. Kromě toho není jisté, zda temeno neslouží tak trochu jako pojistka tlakového hrnce. Možná je někdy lépe nějakou energii ztratit než ji nechat působit zmatek v hlavě.
Schůdněji vypadá jiná možnost: Držet energii pomocí dýchání, cvičení a pozornosti na úrovni břicha nebo srdce. Je-li potřebná někde výš, např. v ramenou, krku nebo hlavě, je třeba ji vrátit dolů hned, jak to půjde. Také je třeba předcházet hněvu a bažení, protože jejich vlivem energie letí nahoru.
Netvrdím, že tohle všechno perfektně umím. Jen se to učím, ale i to je lepší než nic.

21. 8.
Nové video Jak o sebe pečovat v pozdním létě. Máme i anglicky.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
Přeladění v podmínkách, které nejsou ideální
Většině z nás se občas stane, že se cítíme v nepohodě, pořádně nevíme, co chceme, a napadají nás divné myšlenky. Vždy není možné se v takové situaci třeba projít nebo se důkladně uvolnit. Následující postup zabere si půl minuty, je jednoduchý a dá se použít nenápadně. Ukážeme si to na příkladu.
Vypravíte se na jakýsi úřad. Shodou okolností dostala stejný nápad jako vy řada dalších lidí. Vstoupíte do čekárny a okamžitě vám jsou jasné dvě věci. Jednak je zřejmé, že zde shromáždění lidé nemají dobrou náladu. Krom toho se jen velmi neradi loučíte s představou, že to vyřídíte rychle. Vzmáhá se ve vás silná nelibost. Co teď?
1. Usmějete se.
2. Zhluboka nedechněte do břicha. Během dlouhého výdechu si v duchu řekněte: „Mír a světlo mně.“
3. Znovu nadechněte do břicha. Při výdechu v duchu řekněte: „Mír a světlo vám.“ Tím „vám“ se myslí shromážděná veřejnost, úřední osoby, národ, lidstvo a jak kdo chce.
4. Nadechněte potřetí a při výdechu si znovu řekněte: „Mír a světlo mně.“
Pak se znovu usmějte, i když vás kvůli tomu bude možná někdo považovat za masochisty. Najděte si vhodné místo a pokračuje v klidném dýchán do břicha. Je možné, že během hodiny nebo jak dlouho to potrvá, nebudete tak úplně v míru. V tom případě si to celé klidně zopakujte.

20. 8.
Nové video Jak se stát mírumilovný nebo mírumilovná. Máime i anglicky.
---
Polepšený jezevec
Jezevec nežil právě zdravě. Dlouho do noci seděl u počítače a zabýval se pitomými videohrami nebo civěl na televizi jako morče na krajtu. Navíc se občas zmastil takovým způsobem, že se za něj zvířátka v celém lese náramně styděla.
Jednou se hodně pozdě po ránu probral a bylo mu příšerně. Na větvi přímo nad ním seděla veverka abstinentka a soucitně na něj hleděla. Všimla si, že se probudil, přátelsky mu řekla: „Milý jezevče, ty to vedeš. Měl bys chodit na setkání Anonymních jezevců! Asi jsi o nich slyšel, je to moc užitečná organizace!“
„Když já se tolik stydím,“ zaúpěl jezevec jako předškolní dítko, které má něco zarecitovat na besídce.
„Stydět ses měl za chlast, ne za to, že chceš žít lépe! No tak, příteli vzchop se! Měj rozum a vyprav na ty Anonymní jezevce ještě dneska!“
„Asi máš pravdu, já to tedy zkusím,“ váhavě souhlasil jezevec.
Jezevec pak opravdu chodil mezi Anonymní jezevce pravidelně. Po nějaké době se z něj stal milý a sympatický tvor.
Plynul čas a jezevec dosáhl roční střízlivosti. Pozval zvířátka z celého lesa na oslavu. Přinesl zeleninu z vlastní zahrádky. K tomu někdo přidal brokolici, jiný zelí a další šťovík. Voda ze studánky tekla proudem. Oslava se vydařila a zvířátka měla radost. Společně s jezevcem si vesele si zazpívala známou lidovou píseň, která začíná slovy „V pohodě i nepohodě, střízlivý je ve výhodě“.

19. 8.
Zvláštní přání
„Dobrý den, vaše cestovní kancelář je specializována na neobvyklé zážitky, že?“
„Samozřejmě, čím vám můžeme posloužit?“
„Potřebuji se rozplynout ve slunečním světle.
„Aha, okamžik, prosím, zeptám se pana vedoucího.“
Zákazník zůstane sám a bezděčně vyslechne tlumený telefonát.
„Pane šéf, nějaký člověk se chce rozplynout ve slunečním světle.“¨
„Že ho mám někam poslat? Ale kam?
„Dobře, pane šéf, jdu na to.“
Pracovník cestovky se spěšně vrátí do prodejny.
„Můžeme vám nabídnout východ slunce v Himalájích. Levné to není, ale v ceně je i fotografování s velehorami v pozadí.“
„A rozplynu se?“
„A co takhle východ slunce na Sahaře? Nebo na Havaji? Dáme vám slevu,“ dotírá prodavač.
Zklamaný zákazník opouští cestovní kancelář a zaslechne odkudsi z velké dálky příjemný hlas: „Co tě to napadlo? Vzpomeň si, co ses naučil, než jsme přepodstatnili!“
„Děkuji za připomenutí, nejdříve se usmát. Pak třikrát klidně nadechnout do břicha a dlouze vydechnout, pak…“
Pracovník cestovky mezi tím vyběhne ven s další úžasnou nabídkou. Nerad by přišel o zákazníka, který nehybně stojí před jejich výkladní skříní.
Jenže tenhle podivný člověk se mu najednou dočista rozplyne ve slunečním světle.

18. 8.
Bachova mše
Pustil jsem si nahrávku Bachovy mše h moll.
Kdosi o ní na internetu napsal, že v Boha nevěří, ale přesto na něj tato hudba silně působí a dojímá ho.
Dílo vznikalo přibližně 25 let. Bach tohle jistě komponoval z velké lásky.
Provedení zabere téměř dvě hodiny. To klade velké nároky na hudebníky a zpěváky. Kdyby nic jiného, není právě snadné i jen bez přestávky, nehybně a tak dlouhou dobu stát se štosem not v rukou.  Zpěváci, ať věřící, nebo ne, by bez lásky sotva vydrželi se silami až k závěrečnému „dona nobis pacem“ (dej nám mír).

17. 8.
Co vesele hodit za hlavu, aby mám bylo lépe – doplnění videa
Špatné zvyky: Hoďte za hlavu špatné zvyky a nahraďte je dobrými. Mějte trpělivost. Na to, aby se vytvořil nový, dobrý zvyk jsou potřebné čas a trpělivost.
Nevhodnou společnost: Hoďte za hlavu špatnou společnost, např. pro závislého na alkoholu to je člověk, se kterým pil. Může se jednat i o virtuální společnost, např. některé internetové stránky nebo určité druhy hudby.
Riziková prostředí: Hoďte za hlavu riziková prostředí. Třeba pro patologické hráče je to atmosféra fotbalového klubu, kde se často mluví o hazardu, a pro závislého na drogách toxický byt. Na většinu lidí nepůsobí dobře rušná nákupní centra, tlačenice a dlouhé cestování.
Hloupá přání: Hoďte za hlavu hloupá přání, protože ta by přinesla zbytečné trápení.
Soupeření: Hoďte za hlavu soupeření. Každý z nás je jedinečný a má vlastní životní úkol a poslání. Jak své poslání naplňují druzí, je jejich odpovědnost. Jak ho naplňujeme my, to je naše odpovědnost.
Sebelitování: Hoďte za hlavu sebelitování. Je v něm hodně bezmoci i hněvu. Působí jako mrak zakrývající dobré možnosti, které nabízí určitá životní situace.

16. 8.
Nové video Co hodit za hlavu, aby mám bylo lépe. Máme i anglicky.
---
6,4 miliónu
Podle indické tradice musí duše projít 6,4 milióny zrozeními, než dosáhne lidské podoby. Tohle samozřejmě nemohu dokázat. Nevím ani, jestli se jedná o pravidlo pro všechny duše nebo o průměrnou hodnotu, takže některé zvláště nadané duše to stihnou už na třímilióntý pokus. Může se také jednat o obrazné vyjádření nabádající, abychom si vlastního života i životů druhých lidí nadmíru považovali.
Jestli čtete tyto řádky, tak jste lidské podoby už dosáhli. K tomu vám srdečně blahopřeji!

15. 8.
Horko a psychika
– Podle čínské tradice zdvíhá horké počasí energii nahoru a zvyšuje náchylnost k hněvu a bažení.
– Dle západní medicíny se tělo brání přehřátí rozšířením povrchních cév. To vede k horšímu prokrvení mozku, únavě a podrážděnosti.
– U závislých na alkoholu vyvolává horko dehydrataci a žízeň. To zvyšuje riziko bažení.
Co z toho vyplývá je jasné. Z horkého dne je lépe se držet ve stínu, cvičit ráno nebo dopoledne, pít dost vody a důležitými rozhodnutími počkat, až „hlava vychladne“. Kdo je závislý, měl by navíc častěji docházet na setkání svépomocné organizace.
---
Zvláštní moře
Před objevem knihtisku v roce 1447 a ještě dlouho poté, měli přístup informacím pouze vyvolení. Od pradávna máme vštípeno v podvědomí, že být informován nám dodá důležitosti. Navíc se domníváme, že to zvýší i naši bezpečnost.
Za starých časů toho lidstvo znalo o hodně méně. Dnes žijeme v jiné situaci. Tehdejší vysokoškolský profesor by neudělal ani přijímačky na střední školu. Před námi se rozprostírá nekonečné informační moře. Zkušený mořeplavec ví, kam pluje a proč. Jen tak se flákat po Tichém oceánu by ho ani nenapadlo. V tom ho můžeme napodobit. Vzpomeneme, si, že máme napsat e-mail. Dobře, napíšeme ho a vypneme počítač. Nebo je třeba zpracovat nějaký text. V pořádku, nezapínáme modem, text upravíme off-line a počítač vypneme.
Je to rozhodně lepší než pustit počítač a vyčerpaný ho vypnout za několik hodin, aniž bychom odeslali zmíněný e-mail.

14. 8.
Jaké druhy smíchu používáme při zdravení
Předně je to ten nejběžnější, který jsem pojmenoval lišácký. Oči se při něm přimhouří. Tím dáváme najevo, že je kolem bezpečno. Zuby se nedotýkají a čelist je povolená. Tím říkáme okolí: „Já vás nekousnu.“
Chceme-li projevit okouzlení nebo fascinaci, oči naopak vykulíme a rozzáříme. S tímto smíchem raději opatrně, zvláště jste-li mladá dáma.
Úsměv může být provázen pokývnutím hlavy nebo úklonou. Můžeme také nadzdvihnout klobouk nebo ho smeknout. Příručky etikety ale nezmiňují radostné mávání kloboukem nad hlavou, jak jsem ho natočil na jednom videu, Dámy nechávají při pozdravu kloboučky na hlavě, ale ty odvážnější by mohly mávání kloboukem nad hlavou zkusit. Vypadalo by to jistě půvabně.
Příznivá zpráva pro zimní měsíce: Kulichy se při zdravení na ulici nesmekají. Kdyby ale hráli hymnu nebo jste se právě ženil, bude lépe sundat i toho kulicha.
Poté, co jsme pozdravili, se někdy dáme do řeči. Při veselém povídání si lidé často vyloudí něco jako trylek smíchu. Tento smích a bývá příjemný a trvá obvykle několik vteřin. Nebývá zvykem smát se melodicky dvě minuty v jednomu kuse jako já na jedné nahrávce.
A pak se rozloučíme, obvykle zase lišáckým úsměvem. Úplně nakonec můžeme ještě zamávat, zvláště, jestliže se milovaná bytost vydává na plavbu kolem světa. Šátkem bych při tom nemával, většina z nás ho nemívá ani po ruce, ani na hlavě.

13. 8.
Učitel
Paramahansa Niranjanananda přirovnává duchovního učitele k dopravní policii. Policisty se můžeme zeptat na cestu. Nelze ale čekat, že nás vezme na záda a odnese, kam chceme. Nezní to právě vznešeně, ale je to výstižné a lze to vztáhnout nejen na duchovní záležitostí.
Nabídnu příklad. Řada učitelů doporučuje, abychom si uvědomovali myšlenky, tendence a přání a udržovali si od nich odstup a nadhled. Jeden čínský mistr to formulovat stručně takto: „Pociťuj to!“
K tomu indická jógínka Swami Satsangi dodává, že jakmile si klidně, objektivně a bez pocitů viny uvědomíme své negativní tendence, už jsme je napůl překonali.
Uvědomování je užitečně i při léčbě návykových nemocí. Mnoha našim střízlivým přátelům velmi pomohlo, že se naučili rozlišovat mezi svojí svobodnou vůli a bažením, což je příznak nemoci. Terapeut může pacienta informovat, že bažení vábí k tomu, na čem je kdo závislý. Navíc bývá provázeno stresem, nesoustředěností a divnými nápady. Rozlišovat mezi bažením a svobodnými rozhodnutími je mnohdy třeba mnohokrát za den, zvláště na počátku abstinence. Je to úkol, který vyžaduje od střízlivých přátel trpělivost a vytrvalost. Tohle za ně nikdo jiný neudělá. A to, aby pravidelně chodili např. na setkání Anonymních alkoholiků, také ne.

12. 8.
Zvláštní láska
Čínské přísloví říká: „Láska nezná nepřátel.“
Jeden Japonec onemocněl rakovinou. Jeho manželka byla onkoložka. Její manžel dostal tu nejlepší péči, ale nebylo to nic platné.
V těžkém stavu se nechal propustit z nemocnice, protože chtěl umřít doma.
Jednou ho napadlo, že by měl mít své onemocnění rád. Důsledně, jak to Japonci umějí, se tím řídil. Po několika měsících se jeho stav neuvěřitelně zlepšil. Při lékařské kontrole žádný nádor nenašli.
Netroufám si odhadnout, nakolik je možné tuto zkušenost zobecnit. Je to ale dobrá ilustrace toho, že láska nezná nepřátel.
---
Chodit pěšky
Kdysi mi někdo ukradl kolo. Do dneška jsem za to vděčný, chůze mi svědčí daleko více. Někde jsem slyšel, že čínští ministři a jejich zástupci nafasovali krokoměry. Mají nařízeno ujít denně alespoň 10 tisíc kroků. Ministrům, kteří chodí, to lépe myslí, jsou zdravější a klidnější. Tohle by se mělo zavést i u nás.

11. 8.
Nové video Tři úsměvy s kloboukem, máme i anglicky.
---
Přítel člověka
Úvodem jeden doslova vousatý vtip.
Za sedlákem přijde návštěva z města
Jak si povídají, vběhne do místnosti knírač.
Hafík se způsobně se posadí a požádá, aby mu pán půjčil časopis „Pes přítel člověka“.
Návštěvník překvapeně zvolá: „To není možné!“
Sedlák ho chlácholí: „Jen klid, on si jenom prohlíží obrázky.“
Co myslíte, zasluhuje ten pejsek, aby mu sedlák půjčil zmíněný časopis.
Já bych řekl že ano. Vždyť vodí svého pána na každodenní procházky, a dbá tak o jeho dobrou kondici.
---
Nejsilnější motivace
Při léčbě návykových nemocí je užitečné posilovat motivaci. Motivace může být negativní, např. CPZ. Jestli někdo nebyl v CPZ a neví, oč se jedná, tak je to cela předběžného zadržení. Pozitivní motivace je třeba šálek dobrého čaje a úsměv někoho sympatického.
Někdy si dělám dětinskou legraci a ptám se, jaká je nejsilnější pozitivní motivace.
Správná odpověď zní: „No přece pochvala primáře Nešpora.“
Ale jaká je nejsilnější negativní motivace?
Ta, že Nešpor někoho nepochválí.
:)

10. 8.
Nové video Jednoduchý cvik pro zdravější kolena. Máme i anglicky.
---
Malíček
Doma se mi dvakrát za sebou stalo, že jsem omylem zakopl malíčkem nábytek.
Malíček hlasitě protestoval.
Stalo se to v situacích, kdy jsem byl myšlenkami jinde a pospíchal.
Při meditaci za chůze jde člověk zvolna a vědomě. Při tom se dívá se šikmo dolů. Já jsem to dělal právě naopak.
Důležité je vědět, kam směřujeme, ale také kudy a jak.
Vážení přátelé, správným směrem a vpřed, ale pozor na malíček!
---
Koupací smích
Představte si, že stojíte v příjemně chladivé vodě a vesele se ošploucháváte. Tohle jsem prováděl s koupací čepicí na hlavě a na suchu asi minutu. Pak jsem to dal na internet. Ani mě nepřekvapilo, že o tuhle dětinskost byl daleko větší zájem než o většinu mých naučných a daleko pracnějších nahrávek. Kdekdo se snaží druhé přesvědčit nebo je něco naučit. Méně je už těch, s nimiž je možné se zasmát.

9. 8.
Čmelák
„Dědo, ve škole říkali, abychom se k druhým chovali s úctou. Tím mysleli, že je máme zdravit.“
Děda se usmál: „Slušně pozdravit je jistě správné, ale bylo by to málo.“ Pak ukázal na keř poblíž a zeptal se: „Co tam, vidíš?“
„Nic zvláštního,“ odpověděl vnuk. „Jenom nějakého čmeláka.“
„Myslíš, že čmelák zasluhuje úctu?“
„To si nemyslím, je to taková velká moucha.“
„Nepřipadá ti ani trochu krásný?“
„Vlastně ano, je pěkně barevný a má chlupatý kožíšek.“
„Co myslíš, proč sbírá čmelák pyl.“
„Je to jeho jídlo.“
„To je sice pravda, ale také ho nosí do hnízda svojí početné rodině.“
Po chvíli ticha řekl vnuk: „Vlastně je to zázrak, že i s tak malými křidélky dokáže rychle létat.“
„Vypadá to, že si začínáš čmeláka vážit,“ zasmál se děda a dodal: „Úcta souvisí s tím, že máme o druhé a jejich způsob života zájem a lépe jim rozumíme.“
---
IT smích
Pro pobavení jsem natočil následující scénku.
Přijdu k počítači, zapnu ho a počítač nic. To se opakuje ještě jednou. Zkontroluji, jestli jsou správně zapojené kabely, a počítač zapnu potřetí. Ten vytrvale nefunguje.
Odkudsi vylovím kalkulačku, cosi na ní spočítám a rozzářím se blahem.
Je možné namítnout, že tento text jsem jistě nepsal na kalkulačce.
To je pravda, ale i při psaní je často nejlepší si něco rychle něco poznamenat propiskou.

7. 8.
Nové video IT smích. Máme i anglicky.
---
Nový odborný text: Nešpor K. Jak přistupovat k vlastním emocím i emocím druhých lidí. Tento není zatím určen k publikaci.
---
Špagetový smích
Špagetami se obvykle neživím a neměl jsem tušení, jak se správně jedí. I zapátral jsem na internetu a nechal si poradit od italského kuchaře. Ten otáčel vidličkou na kraji talíře po směru hodinových ručiček. Na kraji talíře asi proto, aby toho nenabral přespříliš. Pak to ladně zdvihl a decentně umístil pootevřené ústní dutiny.
S vidličkou, ale bez špaget jsem to po něm zopakoval s drobným rozdílem. Předstíral jsem, že mi špagety spadly za košili.
Tenhle druh smíchu použije ke zpestření rodinného oběda asi málokdo.
---
Sadařův smích
Sadař se tváří blaženě, drží jednou rukou koš, druhou trhá zralé ovoce a ukládá ho do koše. Pak se ruce vymění. Koš je plný. Sadař ho uchopí oběma rukama. Vyzařuje z něj tiché štěstí.
A nyní těžká otázka: „Proč má ten sadař takovou radost?“
Správná odpověď zní: „Protože je střízlivý!“

6. 8.
Nové a i podle mých měřítek zvláštní video Špagetový smích. Máme i anglicky.
---
Vlastislav
Pan Vlastislav si vytrvale stěžoval Bohu na všechno možné.
Jeho nářky zůstávaly dlouho bez odpovědi.
Až jednou se mu zjevil anděl a řekl: „Tam nahoře už máme tvého kňourání dost. To si myslíš, že jsi na světě jenom pro zábavu? Co vlastně chceš?“
„Být trochu šťastnější,“ odpověděl zaražený Vlastislav.
„Tak dobře,“ souhlasil anděl. „Každý den navečer podrobně prozkoumej končící den. Jestli v něm nenajdeš nic, ale dočista nic dobrého, tak se ozvi!“
Vlastislavovi rychle otrnulo, a tak se se ozval hned další den. Jenže místo odpovědi si vzpomněl na hezkou hudbu, kterou toho dne poslouchal. Uviděl klenbu vysokých stromů nad hlavou cestou z práce. Pak spatřil sám sebe, jak hned ráno otevírá okno a zaslechne někde docela blízko ptačí zpěv.
Něco podobného se opakovalo mnohokrát. V jeho životě časem ubývalo sebelitování a přibývalo vděčnosti. A dobrých chvilek bylo čím dál tím víc.

5. 8.
Nové video Smích sadaře. Máme i anglicky.
---
Zázračný hrnec
Velká očekávání
Na internetu jsem našel informaci o elektrickém parním hrnci. Většina uživatelů na něj pěla chválu. Kdosi napsal: „Když do toho dá člověk vařit cokoliv, tak je to za půl hodiny hotové. Kdo má napařovací hrnec nepotřebuje manželku!“
Vůči tomuto tvrzení jsem byl skeptický. Bylo v rozporu s návodem k použití, který jsem si stáhl. Tam se o manželkách nezmiňovali. Řekl bych, že manželky bývají všestrannější. Krom toho myslím, že takové fazole by se půlhodinovému napařování tak akorát vysmály.
Jiný pisatel sdělovat: „Brokolici jsem odjakživa nesnášel. Ta z parního hrnce se ale dá docela jíst.“
Překvapilo mě, že někdo může nesnášet brokolici. Také mě zaujala myšlenka, že brokolice lze připravovat chutněji. Rozhodl jsem se hrnec zakoupit. Mnoho jsem neriskoval. Cena tohoto kuchyňského zázraku byla lidová a odpovídal asi 5 kg brokolice.
První pokus
Hrnec přišel za dva dny, jak obchod slíbil. Místo návodu jsem k němu dostal větší množství obrázků. Výrobce si chtěl ušetřit práci s překladem do exotických jazyků, jako je čeština nebo papuánština. Poté, co jsem přístroj zapnul, se k mé velké radosti rozsvítila červená kontrolka. Po zkušenostech s všelijakou technikou to nepovažuji za samozřejmé. K testování jsem použil ovoce, dýni Hokaido, brokolici a rýži s bokovým listem. Za chvíli se linulo vůkol výrazné aroma bobkového listu a stoupla vlhkost vzduchu. Obojí lze považovat za výhodu i nevýhodu. Po půl hodině se ovoce změnilo v dětskou přesnídávku. Nutno přiznat, že i tak si uchovalo chuť. Rozbředla i dýně Hokaido a brokolice. Co se chuti týče, žádné překvapení, brokolice chutnala jako rozvařená brokolice.
Zkusím to jinak
V podvečer se ve zmiňovaném hrnci objevily v dolním patře plátky brambor. Ty jsem napařoval 15 minut. a pak opatrně přidal horní patro. Tam byly misky s brokolicí, dýní a žampióny. Po dalších 15 minutách jsem to celé vypnul. Výsledek byl podstatně lepší než poprvé. Na výuční list v oboru kuchař by to ovšem nestačilo, např. zmíněné brokolici by více prospěla ještě kratší příprava.
Závěr
Jestli je někdo hračička nebo má vaření jako koníček, přijde si s parním hrncem na své. Já osobně budu tuhle věc používat asi jen při slavnostních příležitostech. Jinak zůstanu u jiné, osvědčené metody: Uvařit v jednom hrnci to, co mi zrovna přijde do ruky včetně brokolice, ale tu až skoro nakonec.

4. 8.
Nové video Kde doplnit energii. Máme i anglicky.
---
Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Úplně na dně
By jednou jeden mladý muž s podivným jménem Budimír. Tenhle mladík se dostal do velkých nesnází. Nadělal dluhy, opustila ho přítelkyně, a ještě měl na krku soud. V neradostné náladě a plný pochybností se odhodlal zajít za místní vědmou, jógínkou a tak trochu i čarodějkou Danielou.
Zaklepal a slušně pozdravil.
Paní Daniela ho znala od dětství a pozvala ho dál.
Sotva dosedl, začal Budimír popisovat, co všechno se mu přihodilo. Svoje hořekování zakončil slovy: „Pochybuji o sobě a vůbec si nevěřím si. Mám dojem, že do čeho se pustím, to zvrzám.
Daniela odněkud vylovila starožitnou minci.
Řekněme, že má tahle mince cenu pytle čočky. Jenže mince upadne na zem a umaže se, jakou bude mít pak cenu?“
„Stejnou,“ řekne Budimír.
„A co když ji ztratím na zabláceném dvorku a omylem na ni šlápnu. Jakou bude mít cenu pak?
„Jasně že stejnou.“
„A když se mi na tu minci ještě vykálejí slepice?“
„Bude smrdět, ale to se dá snadno spravit,“ řekne Budimír.
„Ano,“ souhlasila Daniela a dodala: „I ty máš velkou cenu, ať tě potká v životě cokoliv. Jsi unikát a originál. Nikdo stejný jako ty není, nebyl a nikdy nebude!
Budimír pochopil. Začal si sám sebe vážit a vyhýbal se alkoholu, drogám i hazardu. Postupně dal své záležitosti do pořádku.
Za to byl celý život vděčný paní Daniele a ovšemže i střízlivosti.

3. 8.
Veliké dobrodružství obchodníka s hedvábím
Jistý obchodník se vydal na cesty. Jednoho dne, bylo už pozdně večer, přišel do jakéhosi městečka a našel si tam ubytování. Uprostřed noci ho probudil veliký křik. Vzal svoji okovanou hůl a vyběhl ven. Uviděl intoxikovaného slizkého škůdce Vendelína, který pronásledoval mladičkou dívku. Obchodník byl statné postavy a s holí v ruce budil respekt. Pochybné individuum proto rychle vyklidilo pole.
Děvče řeklo obchodníkovi: „Dík, máš to u mě.“
Pak se rozplynulo.
Obchodník si promnul oči. Řekl si, že bude hodně unavený, a šel si lehnout.
Další den pokračoval v cestě. V onom kraji nebylo bezpečno, a tak se stalo, že ho přepadli loupežníci. Byli ozbrojení a v přesile. Obchodník se už loučil se životem.
Náhle se uprostřed tlupy ničemů zjevila nadpozemská bytost. Měla na sobě vlající oděv a v ruce držela velký meč, kterým dovedně mávala na všechny strany. Hlasem, který připomínal dunění hromu, mocně křičela: „Střízlivosti zdar!“
Vyděšení loupežníci se rozprchli na všechny strany. Zastavili až v nejbližším zařízení pro léčbu závislostí.
Obchodník a jeho zachránkyně osaměli. Pobledlý businessman vroucně děkoval.
Dívka se usmála a odpověděla: „Před časem jsi udělal něco pro mě, dneska já pro tebe.“
Obchodník v ní poznal děvče, jemuž pomohl za hluboké noci. Překvapeně řekl: „Zahnala jste celou tlupu banditů. Před tím jste se ale neubránit jednomu pobudovi. Jak je to možné?“
Tajemná bytost odpověděla: „Jsem víla a mám nadpřirozené schopnosti. Mohu je používat pro druhé, ne pro sebe.“
Pak vytáhla mobil, koukla na něj a dodala: „Nejvyšší čas letět do práce. Měj se hezky a pamatuj: Za střízliva, velká síla!“
Nato se podle svého zvyku rozplynula.
Obchodník o všem, co ho potkalo, dlouho přemýšlel.
Za několik dní dorazil do sídelního města. Usadil se v něm a založil tam skupinu Anonymních alkoholiků. Ti také pomáhají sobě tím, že pomáhají druhým.

2. 8.
Nové video Koupací smích.
---
Nepravděpodobná nebezpečí
Odhaduji, že rychlovarných konvic bude v Česku přibližně tolik, jako obyvatel. Někdo třeba nemá žádnou, ale jiný má jednu doma, druhou v práci a třetí, maličkou na cesty.
Kdysi nám odborník na bezpečnost práce radil, abychom, před odchodem z domova odpojili stojan konvice od elektrické sítě. Zkrat by totiž mohl způsobit požár. Stává se to sice zřídka, ale stát se to může. Osobně konvici opravdu odpojuji. Je to velmi nepravděpodobné nebezpečí, ale jeho prevence je rychlá snadná.
Podobně lze uvažovat o jiných nepravděpodobných nebezpečích. Člověk závislý na alkoholu váhá, zda se vypravit na nějakou společenskou událost. Asi by to zvládl, ale raději tam nepůjde. Nejít tam je velmi snadné a bezpečné.
---
Zaječí smích
Po zhlédnutí jednoho mého videa mi jeden pán napsal: „Kam na to chodíte?“
Na video „Jak se směje zajíc“ jsem doslova přišel, vzniklo totiž za chůze. Na kraji města stál na cestě mladý zajíc. Popošel jsem blíž a zajíc popoběhl, to se opakovalo ještě jednou. Až napotřetí zmizel roztomilý ušák kdesi v mlází.
Zaječí smích se lidem líbí. Objektivně ale musím přiznat, že to, co jsem předvedl, bylo hodně slabé. Nemám totiž patřičně vyvinuté ušní boltce. Navíc nedokážu běžet rychlostí až 60 km za hodinu a provést sedmimetrový odskok do strany.

1. 8.
Nešpor K. Abstinence od alkoholu: Kdy a proč. Jedná se o koncept práce pro jeden odborný časopis, není určeno k publikaci, připomínky vítám.
---
Krabice od bot
Profesorka Valentina Kameníková údajně říkala studentům, že dobrý klavírista zahraje i na krabici od bot. To lze vztáhnout na mnoho jiných činností nebo situací, např.:
– Zdravotní sestra ordinuje v zemljance.
– Pedagog vyučuje neandrtálce.
– Instalatér nemá zrovna po ruce pořádný vercajk.
Já jsem přesně tohle jednou udělal. Jel jsem kamsi na venkov  přenášet o emocích. Bylo přes 30 stupňů. Vysoká teplota, doširoka otevřená okna i dveře a blízkost koupaliště nevytvářely pro seminář zdaleka ideální podmínky.
Tak jsem si řekl: „Jde to i na krabici od bot.“
A ono to nakonec nějak šlo.
:)

31. 7.
Tablet
Přijde pán do obchodu, prohlédne si vystavené zboží a řekne prodavači: „Chtěl bych si koupit tablet. Líbí se mi tenhle. Navíc není moc drahý.“
„A jste si jist, že s ním budete umět zacházet?“ zeptá se prodavač.
„Jistě, naučili se to jiní, naučím se to taky.“
„Jenže tohle není tablet, ale indukční vařič,“ řekne prodavač.
Pro pána, který si spletl počítač a plotýnku vařiče, mám pochopení. Indukční vařič jsem kdysi měl. Nevím, jestli to bylo konstrukcí přístroje, nebo zacházením, ale dlouho nevydržel.
Tablet si raději kupovat nebudu.

30. 7.
Nové video Jak se směje zajíc. Máme i anglicky.
---
Jak se mít rád (ráda)
Připravoval jsem prezentaci pro učitele a dostal se k tématu „sebeláska“.
Ta je důležitá z více důvodů. Díky ní se k sobě lépe chováme a jsme zdravější.
Prohlubování sebelásky se dá snadno včlenit do každodenního života. Řekněme, že se chceme protáhnout a namasírovat se. Zeptáme se sami sebe proč. Odpovíme si, že z lásky k sobě. Pak si s láskou si zacvičíme a namasírujeme se. Nato hodláme uvařit jídlo. Zeptáme se proč. Odpovíme si, že proto, že se máme rádi. Tak můžeme pokračovat klidně od rána do večera.
Z lásky k sobě lze i některé věci nedělat, např. si říci: „Z lásky k sobě už si nevezmu tu třetí porci naklíčené čočky.“
Sebeláska se dá jednoduše rozšířit na druhé lidi, např. chystáme se připravit jídlo pro více osob, zeptáme se proč. Odpovíme si, že z lásky k sobě i k nim.
Shrnutí toto postupu
1. Zeptáme se, proč chceme pro sebe nebo pro druhé lidi udělat něco užitečného.
2. Odpovíme si, že z lásky.
3. A pak z lásky k sobě, lidstvu, světu nebo vesmíru třeba umyjeme nádobí.

29. 7.
Nové video Jednoduchý večerní rituál: Dvě možnosti. Máme i anglicky.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
Některé možnosti, jak předejít eskalujícím konfliktům
Nejprve stručně o tom, co je to eskalující konflikt.
Paní A. řekne paní B. něco jízlivého, paní B ji nazve jakýmsi živočichem, paní A. ještě přitvrdí a už to jede v italském stylu.
Existuje řada možností, jak takovým hádkám předejít. Mají ale společnou nevýhodu: Je snazší je popsat, než používat. Dále uvedené postupy totiž vyžadují, aby si člověk uvědomil svůj emoční stav a aby se alespoň částečně uklidnil.
Některé možnosti
– Přerušit nebo odložit komunikaci.
– Nereagovat.
– Selektivní ignorování, tj. reagovat jen na konstruktivní část sdělení.
– Otevřené dveře, tj. nechat problém otevřený, např.: „Budu o tom přemýšlet.“
– Nebrat situaci osobně, ale uvažovat systémově, tedy nejen své osobě, ale i o druhém člověku, jeho rozpoložení, možnostech, situaci atd. Za určitých okolností by to od někoho schytala i Matka Tereza.

28. 7.
Proč mít soucit s těmi, kteří se nechovají dobře
Možná se na své duchovní cestě rodíme znovu a znovu. To lze obtížně prokázat, nebo vyvrátit. Připusťme, že tomu tak je. Pak se lichvář možná stane zadluženým žebrákem, ten, kdo zbohatl provozováním hazardu, patologickým hráčem a majitel pivovaru se narodí rodičům, kteří se často opíjejí a chovají násilně.
Vlastně se to nemusí odehrát v příštím životě, ale v jakési tajemné zásvětní říši. To je jen nepatrný rozdíl. Myslím, že lichváři a jim podobní opravdu zasluhují soucit. Při tom je ale rozumné si vůči nim zachovat odstup a obezřetnost.
Jestli myslíte, že tady píšu nesmysly, tak vám nabídnu něco konkrétního z naší praxe. Číšníci, kuchaři a zaměstnanci kasin se přicházejí léčit pro návykovou nemoc mnohem častěji, než by odpovídalo jejich zastoupení v populaci. Myslím, že se k nim chovám stejně jako k jiným pacientům, tedy slušně a s pochopením. Jednak je to správné, a kromě toho zasluhují soucit.

27. 7.
Pozitivní znamená ledacos
Pojmy „pozitivním myšlení“ nebo „pozitivní přístup“ raději nepoužívám, protože jsou neurčité a mnohoznačné.
1. Pokud se tím myslí malování na růžovo, tak to je problém a poukázka na zklamání zabalené v hedvábném papíru. Tady je třeba zlepšit vnímání vnějšího světa a svých možností.
2. Někomu je smutno a neví o tom. Takový člověk by se měl naučit lépe vnímat své emoce. Teprve pak s nimi dokáže pracovat.
3. Jinému člověku je smutno, ví, že jemu smutno, usměje se nebo se jinak přeladí. To ho uklidní. Lépe pak vnímá sebe i okolí. Díky tomu si uvědomí dobré možnosti, které nabízí určitá situace. To je užitečné a zdravé.

26. 7.
Nová verze videa Africký smích.
:)
Odpověď na otázku „proč je dnes tolik lidí psychicky nemocných?“
Budu se držet svého oboru. Spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele byla v Česku v 30. letech 20. století přibližně třetinová v porovnání s tou dnešní. V minulosti bylo také mnohem méně problémů s drogami a hazardem. Alkohol, drogy a hazard mohou napodobit téměř jakoukoliv duševní poruchu. Mnozí lidé, s nimiž jsme se setkali, se léčili bez úspěchu pro všechno možné. Pak začali abstinovat a ejhle, jejich problémy zázračně zmizely. Střízlivost dělá divy.
---
Hobby úsměv
Střízlivým přátelům jsem, řekl: „Při pěstování koníčků není důležitý výsledek, ale to, abychom se cítili dobře. A když se cítíme dobře, tak se usmíváme. Ideální je, když při tom ještě zaměstnáme jiné části těla a mozku než při práci.“
Pak jsem je vyzval, aby se blaženě usmívali a beze slov napodobili pohyby, které jsou typické pro jejich hobby. Jak si domyslíte, byla to legrace.
Teď možná někdo řekne, že jeho koníček je zahradničení, jenže jede zrovna ve vlaku a tam se zahradničit nedá. To je sice pravda, ale může si představit, že je na zahrádce a cosi okopává. Stačí představa, pohyby jako při okopávání bych si ve vlaku odpustil.

25. 7.
Novinka, video Hobby úsměv, máme i anglicky.
---
Je možné mít pořád dobrou náladu?
Být dobře naladěný ve dne v noci je nadlidské. Ale i takových deset procent dobré nálady navíc podstatně zlepší kvalitu života. Jednou z možnosti, jak si průběžně zlepšovat náladu je více se smát. Stačí přimhouřit oči, takže se v koutcích očí udělají vějířky vrásek. Ústa můžeme nechat zavřená, ale zuby se nedotýkají. A ústní koutky táhneme směrem k uším. Dobrá nálada vyvolává úsměv, ale jde to i naopak.

24. 7.
Nové video Dobrý příklad mistra. Máme i anglicky.
---
To nebyl orangutan!
Jedna paní mě zahlédla v televizi a domnívala se, že předvádím smích orangutana.
Ptala se, jakých výsledků s ním dosahuji v Bohnicích.
Odpověděl jsem jí: To nebyl orangutan. Tento druh smíchu se jmenuje africký. Při něm recitujeme verše, a to by ani nadprůměrně inteligentní orangutan nedokázal. Ta říkanka zní takto:

Na řece Zambezi
na každém záleží.
Najednou krokodýl
se z hlubin vynořil.
Na řece Zambezi,
střízliví vítězí.

Při tom se se plácáme do stehen a smějeme. V televizi mi závěr ustřihli, kompletní verze je zde: Africký smích.
Smích je skvělý způsob, jak se přeladit, povzbudit pozornost a něco se naučit. Podobné taškařice používám i ve svých seminářích pro veřejnost. Funguje to stejně dobře u střízlivých přátel jako třeba u farmaceutů.

23. 7.
Nové video Malý nebeský okruh pro zdravé proudění energie. Máme i anglicky.
---
Mé paměti
Spisovatelka Daniela Fischerová říká, že psaní vlastních pamětí je velmi obtížné. Jen málokdo si při tom udrží objektivitu a nadhled. Posuďte sami, jak jsem se zhostil tohoto ošemetného úkolu.
Narodil jsem se a vyrůstal v nejmenším velkoměstě na světě. Tím se míní Karlovy Vary. Na základní škole jsem mravy ani prospěchem nevynikal. Učitelé mě právem považovali za chlapce nepořádného čili, jak se tehdy říkalo, za lajdáka. Pak jsem vystudoval medicínu. To mé bývalé kantory jistě překvapilo. Předpokládali asi, že bych se mohl tak nejvýš vyučit zahradníkem. V roce 1979 jsem přišel do psychiatrické nemocnice Bohnice. Podotýkám, že dobrovolně. Tam jsem dodneška.
Veřejnosti jsem znám jako veverka abstinentka, chytrá ryba abstinentka a hlemýžď abstinent. Můj oblíbený nápoj je čaj, moje oblíbená květina brokolice a můj oblíbený pozdrav „střízlivosti zdar!“

22. 7.
Meditace střízlivé lásky
Úvod
Tento postup považuji za zásadně důležitý. Mnoho problémů vniká tak, že sebe, někoho jiného nebo i nějakou věc natřeme narůžovo. Pak zjistíme, že to či ono není růžové, ale puntíkované. Dostaneme vztek nebo je nám smutno. Ještě ke všemu to pak natřeme načerno a celé zkomplikujeme.
Meditace střízlivé lásky učí vnímat sebe, druhé lidi a svět bez příkras, a zároveň s láskou. Důležité je obojí, střízlivý realizmus i láska nebo laskavost. Je to dokonce ještě lepší než někomu odpustit. Při odpouštění se snažíme rizikovou emoci anulovat, tady ji nahrazujeme laskavostí.
Technika
Lze cvičit v jakékoliv poloze, která umožňuje klidné a volné dýchání.
Uvažujte chvíli o sobě. Jakmile si uvědomíte nějaký svůj nedostatek, omezení nebo problematickou vlastnost, řekněte si v duchu: „Stejně se mám rád (ráda).“
Podobně uvažujte i o dalších lidech. Klidně a věcně vnímejte jejich nedostatky. Když nějaký zjistíte, řekněte jim v duchu: „Stejně tě mám rád (ráda).“ Nechte mysl volně putovat mezi druhými lidmi a sebou. V duchu druhým nebo sobě říkejte: „Stejně tě mám rád (ráda).“ nebo „Stejně se mám rád (ráda).“
Takto můžete pokračovat i ve vztahu ke skupinám lidí, organizacím nebo celým národům.
Na závěr opět uvažujte chvíli o sobě a zakončete tím, že si řeknete: „Stejně se mám rád (ráda).“
Tento postup lze snadno včlenit do každodenního života, např. když zjistíte, že vám sousedi vytopili byt, můžete jim v duchu říci: „Stejně vás mám rád.“
Užitečné je takto přistupovat i ke svému tělu, prostředí a dokonce i věcem.
Poznámka: Tato technika existuje i jako video.

21. 7.
Mít rád jen tak
Láska typu B podle amerického psychologa Maslowa znamená mít někoho rád jen proto, že je. Takto míváme rádi např. měsíc, jehož světlo postříbřilo krajinu, sýkorku na římse nebo sousedovo chlupaté štěně. Tohoto typu lásky si různé duchovní tradice velmi cení. Jeden čínský mistr o ní napsal, že její čistá energie má tu největší léčivou moc v celém vesmíru.
V knize „Jak být milejší“ jsem popsal způsob, jak takovou lásku rozvíjet. Zde vám nabídnu něco jiného a pro někoho možná účinnějšího.
Soustřeďte se do středu dolní části hrudníku. Vybavte si někoho nebo něco, co máte docela obyčejně rádi. Může to být žijící i nežijící osoba, přírodní zákoutí, kniha, obraz, a dokonce i vaše oblíbené jídlo. Uvědomte si, co při této představě pociťujete. Pak předmět své lásky odsuňte stranou a nechte si pouze pocit, který vyvolal. S tímto pocitem pak můžete udělat ledacos zajímavého. Můžete ho rozšiřovat do svého těla, posílat blízkým i vzdáleným lidem a třeba ho zvětšit tak, že se do něj vejde na celý svět.
Na závěr přeneste pozornost mezi pupek a páteř a na chvíli si uvědomujte, jak se břicho pohybuje při dýchání. Pak cvičení ukončete.
---
Vichřice
Na kraji lesa rostla vysoká a statná borovice. Mohutný strom hleděl s převahou dolů na slabá a nicotná stébla trávy. Jednoho dne se přihnala se nebývale silná bouře. Vichřice vyvrátila borovici z kořenů a ohnula stébla trávy. Za pár hodiny bouře utichla a stébla trávy se napřímila jako dřív.
Lidé dělají všechno možné, aby si dodali vážnosti, např. nakupují zbytečnosti nebo usilují o vysoké postavení. Při tom by stačily pružnost a pokora.
Už moje maminka mi jako vzdorovitému dítku říkávala: „Poslechni a neodmlouvej!“
Přijmout realitu, neodmlouvat a tiše se usmát funguje i v dospělosti.

20. 7.
Jablko
Jak zaznamenal Newtonův životopisec, k objevu gravitace došlo opravdu poté, co se padající jablko setkalo s hlavou ctihodného profesora Univerzity v Cambridge.
Nedávno se mi stalo něco podobného. K objevu ale nedošlo. Asi nebylo to jablko zralé. Nebo já.
---
Jak to děláte?
Kdysi se mě někdo zeptal: „Jak to děláte, že jste v klidu a pořád se usmíváte?“
Dost mě to překvapilo. Tehdy jsem řekl něco jako: „To se vám jenom zdá.“
Už od dětství jsem si připadal jako lodička v rozbouřených vodách všelijakých emocí a přání.
Dnes bych na otázku, jak to dělám, odpověděl: „Někdy se mi daří s klidem přijímat svůj neklid a třeba se mu i zasmát.“

19. 7.
Účetní a básník
Pan Lumír Kružítko byl účetní a básník v jedné osobě. Účetnictvím se živil a psaní veršů byla už od mládí jeho záliba. Svého času nabídl své básně jakémusi nakladatelství. A tak se sbírka autora Kružítko nazvaná „Básně vázané a nevázané“ ocitla v e-mailu redaktora Josefa Řepy.
Ten si myslel, že se jedná o žertík některého z jeho přátel. Domnělému vtipálkovi odpověděl: „Hele, nech si ty vtípky, máme tady hodně práce. Zůstávám s uctivým pozdravem Tvůj oddaný, Ctibor Příložník.“
Pan Kružítko tehdy uvažoval, jestli by si neměl zvolit umělecký pseudonym. Mohl se třeba podepsat jako Lumír Tuřín, a přimět tak pana redaktora, aby si uvědomil, že jméno Řepa také není právě zlatá královská koruna. Ke cti pana Kružítko je třeba říci, že to neudělal. Uvědomil si, že on Kružítko, ani Řepa za svá jmena nemohou.
Namísto pokusů se prosadit ve vysněném světě poezie pustil pan Kružítko počítač s účetnictvím Jenže počítač se zabýval se sám sebou. Dlouze, předlouze se aktualizoval.
Pak Kružítko přešel k oknu a zadíval se ven. Oblohou zvolna plula krásná, barevná oblaka.
„Ach, být tak na chvíli mrakem,“ řekl si pan Kružítko.
Najednou se mrakem opravdu stal. Chtěl trochu popoletět k hezkému růžovému obláčku, který se vznášel poblíž. Jenže vítr unášel jeho mrak úplně jinam. Pan Kružítko usoudil, že mrak bez vlastního pohonu nebyla správná volba. Oč lépe jsou na tom takoví ptáci!
A co se nestalo! Z pana Kružítko se rázem stal jakýsi zavilý opeřenec. Divoce kroužil vzduchem a hltavě se vrhal za potravou.
„No tohle,“ řekl si pan Kružítko a poodešel k umývadlu si vypláchnou ústa. Měl totiž dojem, že mu mezi zuby uvízl kus housenky.
Pan Lumír Kružítko byl sice trochu snílek, ale takový, aby si myslel, že ho psaní básní uživí.
A tak, smířen se svým údělem, usedl k počítači a pustil účetní program, který jeho tvůrci nazvali „Pohoda“.

18. 7.
Mají Češi smysl pro humor?
Vrcholí dopravní špička. Platí prázdninový jízdní řád a autobusů jezdí méně. Konečně něco přijelo. Cestující se nedočkavě nahrnuli do autobusu. Připadají si tam jako v zavařovacím hrnci a toužebně čekají, až se vozidlo rozjede a bude trochu průvan. Konečně! Autobus popojel a zastavil v dopravní zácpě. V anglicky mluvících zemích tomu říkají dopravní džem. Džem na silnici, džem v autobuse. Vozidlo ne, a ne se hnout. Slisovaní cestující dostávají chuť spílat, plakat nebo omdlévat.
Jeden usedlý pán, do kterého byste to neřekli, do ticha žoviálně prohodí: „Když jsme tady tak pěkně pohromadě, co kdybychom si začali tykat?“
Někdo se směje, jiný usmívá a lidé se hned cítí lépe.
Jak kdosi poznamenal: „Smích je něco jako vyměnit dítěti plenu. Problém to většinou úplně nevyřeší, ale život je hned snesitelnější.“

17. 7.
Mám nějaké nové básničky.
---
Sice jiný, ale také smích
Jeden novinář se mě kdysi zeptal, jestli se někteří lidé při společném smíchu nestydí.
To je různé a záleží na tom, o jaký druh smíchu se jedná. Hodně výrazný je např. smích slepičky abstinentky. Ta právě utekla škůdci Vendelínovi z kurníku a vesele kvoká: „Kvo, kvo, kvo!“
Je pravda, že některé dámy se stydí mávat rukama a kdákat jako slepice nebo jako já. Místo slepičího smíchu se smějí stydlivě. To je ale také v užitečné, protože i stydlivý smích dokáže uklidnit a projasnit náladu.
---
Příliš dlouhý nos
Jistá princezna cosi vyvedla a za trest jí vyrostl dlouhý nos. Takový ohař je na svůj dlouhatánský čenich hrdý, ale princezna nebyla. Dobře věděla, že s takto enormně vyvinutým čichovým orgánem by na ni všichni nápadníci udělali dlouhý nos.
Ke dlouhému nosu lze údajně přijít tak, že někdo často lže. To ale nebyl případ zmíněné princezny. Ta měla nos jako mravenečník z jiného důvodu. Strkala ho tam, kam neměla.
Přátelé, pozor, patálie princezniny ať jsou nám varováním!
Mít dobrý nos a čich je velká výhoda!
Mnohem bezpečnější pro náš nos bude hledět si svého. Nos zůstane v pořádku, a ještě ušetříme hodně času.

16. 7.
Nové video: Meditace střízlivé lásky. Máme i anglicky.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
Stačí dvě minuty
Kdosi napsal, že typická emoce zmizí do dvou minut. Má to ale podmínku. Člověk musí emoci prostě přijmout a neživit ji podněty zvenčí nebo vzpomínkami a fantaziemi.
Lze namítat, že trvání emocí ovlivňuje také jejich intenzita a to, jestli podněty, které je vyvolaly, ještě působí. Navíc délku emoce lze zkrátit fyzickou aktivitou, klidným dýcháním do břicha, úsměvem atd.
Uvědomit si, klidně přijmout a nereagovat ale ke zvládnutí většiny emocí nebo bažení většinou stačí.
Navíc je to ta nejjednodušší možnost.
Oheň, do kterého nikdo nepřikládá, není třeba hasit, protože uhasne sám.
:)

15. 7.
Pravdivost
Jistý mistr často zdůrazňoval, jak důležité je být pravdivý vůči druhým lidem i vůči sobě.
Jeden jeho žák ho chtěl nachytat a zeptal se: „Když se tě někdo zeptá, jak se máš, pokaždé odpovídáš, že dobře. To tě nikdy nic nebolí, netrápí nebo nevyvede z míry?“
„Stává se mi to často,“ odpověděl mistr a dodal: „Ale to je také dobře.“
---
Mamut
Na jednom semináři o emocích jsem poučoval přítomné: „Cítíme se bezpečněji, když jsou kolem nás lidé, kteří to s námi myslí dobře. To máme v genech už nejméně od doby kamenné.“
Pak jsem se obrátil na starší paní, která seděla v první řadě: „No řekněte, troufla byste si sama ulovit mamuta?“
Paní se usmála a sebejistě odpověděla: „Klidně.“
To mě překvapilo a na chvíli vyvedlo z míry.
Pak jsem se obrátil na pána, který přišel s ní, a řekl mu: „To jste si namluvil pěknou lvici.“
Nato se začali všichni smát.

14. 7.
Stařec s houslemi
Potkal jsem bělovlasého člověka v plátěných trenýrkách a kostkované košili. Přes rameno mělo pouzdro s houslemi. Pohyboval se drobnými krůčky starců. V první chvíli mě napadlo, že by to byla legrační fotografie. Tuto myšlenku jsem rychle zaplašil. Dělat si z toho člověka legraci by nebylo spravedlivé. Vracel se od přátel, kde trochu muzicírovali, nebo byl hrou na housle někoho potěšit. Cesta tam a zpět uprostřed léta ho stála hodně sil. Vlastně je to statečný a obětavý muž. Místo posměchu zasluhuje respekt.

13. 7.
Nové video Haló, tady příroda. Máme i anglicky.
---
V čem nastal pokrok
Reportérka jedné televizní stanice se mě zeptala, jestli došlo v posledních letech k nějakému pokroku při léčení návykových nemocí. Odpověděl jsem, že moderní léčba závislostí se hodně zaměřuje na posilování motivace. K tomu dochází, i když se o motivaci nemluví. Na setkání svépomocné organizace nebo při skupinové terapii někdo popisuje své problémy. Ostatní si při tom uvědomí, že něco podobného je také potkalo. Znova by to prožít nechtěli. Tím se posiluje negativní motivace. Dotyčný nyní několik let abstinuje. Jeho zdravotní stav i životní situace se pronikavě zlepšily. To posiluje pozitivní motivaci.
Práce s motivací není jenom rafinovaná finta lstivých psychoterapeutů. Pomáhá nám, ať jsme závislí nebo ne, lépe vnímat následky svého jednání a lépe se rozhodovat.

12. 7.
Jak to mám všechno zvládnout?
Někdy se na mě obracejí lidé s komplikovanými problémy, např. trpí depresemi, úzkostmi a různými nemocemi, mají rodinné nesnáze, žijí chaoticky, jsou vyčerpaní, hazardně hrají, a ještě zneužívají léky nebo alkohol. Přáli by si to všechno vyřešit rychle a najednou. Jenže to většinou nejde. Nejlepší je začít abstinencí. Známe mnoho lidí, u nichž stačila samotná abstinence k tomu, aby se zlepšilo všechno ostatní. Moje oblíbená myšlenka z dílny Anonymních alkoholiků říká: „Střízlivost je jednoduchá cesta pro složité lidi, kteří mají komplikovanou nemoc.“
Dalším krokem je zdravější životní styl, tj. přiměřeně spát, cvičit nebo chodit, pravidelně jíst, pít dost vody atd. Pak je třeba se uklidnit. Tyto tři kroky už většinou samy o sobě postačují. A kdyby ne, tak se tím vytvoří se dobré podmínky zvládání toho dalšího.
Odpověď na otázku „jak to všechno zvládnout?“ tedy zní: Krok za krokem.

11. 7.
Emoce a komunikace
S okolím nemůžeme nekomunikovat. I člověk, který by se zavřel doma a s nikým se nestýkal, by tak vysílal druhým určitou informaci. Emoce je zároveň vzkazem vlastnímu tělu. Kupříkladu hněv připravuje tělo na boj a strachem svému tělu říkáme, že je třeba hodně rychle zdrhat.
Co z toho vyplývá prakticky je jasné. Rizikové emoce zvládejme co nejrychleji a ty zdravé, jako je laskavost nebo vděčnost, pěstujme a hýčkejme. Prospějeme tak sobě i druhým.
O tom, jak zvládat rizikové emoce a pěstovat zdravé, jsem nepsal několik knih. Zde nabídnu něco velmi jednoduchého: Ať se děje, co se děje, zachovejte střízlivost a usmějte se. Pak v duchu nebo i nahlas poděkujte, i když to třeba nemá velkou logiku. Nejde zde o logiku, ale o emoce.

10. 7.
Jak odmítnout povýšení?
Jde to i jednoduše
Podle jednoho britského humoristy je nejlépe odmítnout povýšení nepřímo a to tak, že člověk u dělá nějaký drobný malér. Zmíněný autor doporučuje např. požádat o ruku dceru generálního ředitele. Tato rada je nepraktická. Generální ředitel možná nemá dceru přiměřeného věku. I kdyby ji měl, třeba by se cítila takovou nabídkou polichocena. Ještě větší komplikace by nastaly, kdyby dceruška radostně souhlasila.
Znám řadu lidí, kteří odmítli povýšení prostě a bez velkých vytáček. Uvědomili si, že by tak přišli o čas, který je třeba věnovat sobě a rodině. Někteří odmítli povýšení na základě trpkých zkušeností, které udělali v minulosti. Na vlastní kůži se přesvědčili, že „každý chleba je o dvou kůrkách“ a že prestižní a nadprůměrně placené postavení není zdaleka zadarmo.
Downshifting
V anglický psaných textech se lze setkat se slovem „downshifting“. Míní se tím dobrovolný odchod na nižší a méně náročnou pracovní pozici. V tomto směru mohu nabídnout vlastní zkušenost. V určité době jsem zjistil, že zvládat povinnosti primáře a rostoucí administrativa přesahuje mé síly. A tak jsem informoval vedení nemocnice několik měsíců předem, že odejdu do důchodu a ponechám si jen malý úvazek. Díky tomu nadřízení tolerovali moji nepřítomnost na různých poradách a já se v relativním klidu věnoval medicíně. Byl jsem odhodlán neudělat odborný malér a odejít se ctí.
To se také podařilo. Coby primář jsem byl naposledy v práci 31. 12. 2016, tedy na Silvestra. Konec roku i odchod do důchodu jsem oslavil jednoduše. Udělal jsem si nejlepší čaj, jaký jsem měl po ruce, a pak pocítil velkou úlevu. Dodatečně jsem si uvědomil, že co se týče příjmu a výdeje energie, jsem žil v posledních letech na dluh. Downshifting se mi osvědčil. Rozhodně to bylo lepší, než být z práce odvezen sanitkou nebo vyhozen pro soustavné zanedbání předepsané administrativy.

9. 7.
Proč lidé propadají závislostem? Odpověď na otázku z médií
Závislost je nemoc a lidé jí nepropadají. Mohou jí ovšem onemocnět a také se z ní úspěšně léčit. Příčiny se najdou na mnoha úrovních. Tak paní Vendulka měla klidné dětství, je vyrovnaná, pracuje jako učitelka, má manžela, který skoro nepije. Paní Vendulka také cvičí jógu a má střízlivé kamarádky. Pravděpodobnost, že si vytvoří závislost, je minimální.
Naproti tomu paní Hortenzie měla otce závislého na alkoholu. Paní Hortenzie je navíc nervák, pracuje jako servírka a žije s chlapem, co je věčně opilý nebo zkouřený. Je jasné, že paní Hortenzie je ohrožena závislostí o hodně víc. Řekněme, že se u ní závislost opravdu vytvoří. Jenže pak její partner v opilosti někoho přizabije a ocitne se ve vazbě. Paní Hortenzie začne mít zdravotní potíže a zjistí se, že má nemocná játra. Chodí vícekrát týdně na setkání Anonymních alkoholiků, změní zaměstnání a dlouhodobě abstinuje. Vyhráno ještě nemá, je ale na dobré cestě.

8. 7.
Užitečná potvrzení
Shánění orazítkovaných dokumentů nepovažuje většina z nás za skvělou zábavu.
Na jednom z našich střízlivých videí radostně razítkuji tajemné dokumenty a rozdávám je na všechny strany. Ten poslední podávám divákům. Jedná se potvrzení, že „střízlivost povolena“.
Některá potvrzení nemusíte shánět na úřadech. Hodně důležitých povolení si můžete vystavit sami. Jestli si na to netroufáte, rád vám vypomohu:
– Máte povoleno se více usmívat, pousmívat, a dokonce i chechtat!
– Přiměřená tělesná aktivita se povoluje!
– Úředně vám povoluji chodit spát v rozumnou dobu!
– Po zralé úvaze vám povoluji nekouřit, vyhýbat se hazardu a žít zdravě!
– Také vám povoluji odmítat nadměrné a nepřiměřené nároky okolí.
Tak vidíte, a máte jedním vrzem hned pět důležitých potvrzení. Tím šestým je zmíněná střízlivost.
:)
Kolik je v Česku abstinentů
Pro výzkumné účely se za abstinenta považuje každý, kdo abstinuje posledních 12 měsíců. Takových osob starších 15 let bylo podle Státního zdravotního ústavu v Česku 13,5 %, tj. přibližně každý sedmý. Mimochodem podle téhož pramene, pilo alkohol vysloveně rizikovým nebo závislostním způsobem 4,8 % obyvatel. Lze tedy říci, že abstinence je i v našich podmínkách rozšířenější než nekontrolované a závislostní chování vůči alkoholu.
Pro srovnání dodávám že např. v USA posledních 12 měsíců abstinovalo 31,1 % osob starších 15 let a v Polsku dokonce 48,3 %. Celosvětově je abstinence od alkoholu rozšířenější než jeho pití.
A proto, vážení přátelé, střízlivosti zdar!

7. 7.
Nová videa
Úřední povolení, existuje i anglicky.
Dobrý cíl. Máme i anglicky.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
Pes s beruškou
Šel jsem do přírody cvičit a potkal jsem paní se dvěma jorkšíry.
Jestli někdo neví, jak vypadá jorkšír, tak asi jako hodně chlupaté morče.
Jeden z pejsků měl dlouhé chlupy na hlavě sepnuté beruškou, jakou nosívají holčičky.
Tenhle chlupáč na měl začal urputně štěkat. Možná mi tak chtěl dát najevo, že ho mám brát vážně.
Usmál jsem se a řekl: „Je to správný pes obranář.“
Paní, které psi patřili, nahněvaně křičela: „Nech, toho ty parchante.“
Myslím, že tento povel patřil psovi, nikoliv mě.
Pejsek ovšem štěkal o to usilovněji.
Vypadá to, že tento styl komunikace nefunguje ani u psů, natož pak u lidí.

6. 7.
Kde jsou ty krávy?
Nemilá příhoda
Za Buddhou kdysi přiběhl rozčilený venkovan. Nešlo mu o nic duchovního. Ztratily se mu krávy. Zeptal se Buddhy, jestli je on nebo mniši někde neviděli. Buddha musel venkovana zarmoutit, žádné kravičky se v okolí neobjevily. Venkovan zklamaně odešel hledat jinam.
Nato se Buddha obrátil k mnichům a řekl: „Víte, proč jste šťastní? Protože nemáte žádné krávy!“
Co všechno v tomto příběhu znamená slovo „krávy“. Mít krávy dávalo za oněch časů pocit bezpečí. Bylo to něco jako zdravotní a sociální pojištění dohromady. Navíc se majitel krav těšil u sousedů větší vážnosti, než kdyby měl pouze jednu kozu. Nejde pouze o majetek, ale i o mnoho dalších věcí, na který člověk snadno ulpí. Lpět je možné dokonce i na svých názorech a na tom, čeho člověk dosáhl v duchovní oblasti. Proti tomu nechrání ani mnišský oděv.
Fénix a vlaštovka
V dávné Číně žil jeden proslulý mistr. Jednou za ním odkudsi zdaleka přišel poutník. Podíval se na mistra a řekl: „Myslel jsem, že tu najdu vznešeného fénixe, ale vidím jen maličkou vlaštovku.“
Nazvat někoho vlaštovkou není právě lichotivé. Mistrovi žáci chtěli drzého přivandrovalce vyhodit. Jenže mistr se rozesmál na plné kolo. Rozesmál se i poutník, a nakonec se smáli i všichni kolem.
Mistr se těšil úctě a vážnosti, ale nelpěl na ní.
Jak vypadá duchovně pokročilý člověk?
Takový člověk pluje s úsměvem, klidně a obratně proměnlivým a nestálými vodami tohoto světa. Ví, že všechno kolem mizí a rozplývá se, proto na tom nelpí. Jeho věčná duše si udržuje odstup od toho, pomíjí. Tak tohle přeji vám i sobě.

5. 7.
Cosi uvnitř
Někdy se ptám střízlivých přátel, jaké duševní stavy u nich předcházejí bažení. Většinou odpovídají, že jsou to silné emoce a únava. Často ale zmiňují i nudu.
Způsobů, jak překonat nudu, je bezpočet. Mám rád jednoduché věci, ty jsou často nejúčinnější. Takže jestliže se snad někdo nudí, ať klidně dýchá do břicha, soustředí se mezi pupek a páteř a usmívá se. Lze tak zmírnit i emoce nebo únavu.
---
Který čaj mi nejvíc prospěje?
Podobnou otázku mi položil jeden mladík, který se léčí pro drogovou závislost.
Uvažoval jsem takto: Je teplé počasí a jedná se o mladého člověka, takže spíše nějaký zelený čaj. Ten ochlazuje, a navíc prospívá játrům. Měl by ale mít nízký obsah kofeinu, protože kofein někdy vyvolává bažení po pervitinu. Čaj typu pu-erh se skladuje více let a vlivem procesů, které při tom probíhají, se snižuje obsah kofeinu. Navíc se z tohoto typu čaje připravuje více nálevů. Ve třetím nebo dalším nálevu téže porce už bude obsah kofeinu zanedbatelný. Tyto úvahy vyústily ve stručnou odpověď „zelený pu-erh.“

4. 7.
Nové video Smích vyjeveného ptáčete. Máme i anglicky.
---
Smích vyjeveného ptáčete
Při tomto druhu smíchu člověk mává rukama a užasle se usmívá.
A nyní nesnadná otázka: „Proč je to ptáče tak vyjevené?“
„No přece proto, že zjistilo, že za střízliva se létá lépe!“
Nejde pouze o létání, ale i mnoho dalších věcí.
Naši střízlivým přátelům se lépe vstává, jsou úspěšnější v práci a zlepšují se i jejich vztahy.
---
Laskavě
Jedna novinářka mi položila otázku, která začínala slovy: „Jste známým bojovníkem proti závislostem.“
Odpověděl jsem jí: „Nejsem žádný bojovník, ale lékař. Nebojuji, pomáhám.“
Pomáhat bychom měli druhým i sobě. Původem vietnamský mnich T. N. Hanh doporučuje přistupovat k sobě vlídně a s úsměvem. Dobro v nás by se mělo postarat o nedobré, jako něžná starší setra pečuje o mladší sestřičku.
Slovo boj vyvolává představu rozhněvaných soupeřů. Naproti tomu něžná péče o mladšího sourozence je spojena s velkou laskavostí. To je mnohem lepší.
To se týká i situací, kdy uděláme chybu. Jistě, je správné se nahlas nebo v duchu omluvit, ať už sobě nebo někomu jinému.
Nato je možné si s úsměvem a laskavě říci: „Příště to zvládneš lépe.“
---
Úcta k sobě
Kolegyně, která se zabývá psychoterapií se mi svěřila, že lidé, s nimiž pracuje, se často nemají rádi a neváží si sami sebe.
Americký terapeut Perls charakterizoval zdravý postoj k sobě i druhým lidem stručně a výstižně: „Já jsem OK, ty jsi OK.“
Jestli je to pro někoho málo vznešené, může při tom sepnout ruce na prsou a říci si:
Já jsem dokonalá a úplná bytost.
Vy, druzí lidé, jste dokonalé a úplné bytosti.
Já jsem dokonalá a úplná bytost.“
Už slyším, jak někdo protestuje, že to neodpovídá skutečnosti.
Sice zatím třeba úplně ne, ale časem může. Jen bude třeba se ještě trochu snažit.
:)

3. 6.
Zpupnost
Zpupnost je složitá emoce. Lze v ní rozpoznat pohrdání druhými lidmi, hněv, pocit vlastní výjimečnosti a převahy. Zpupnost není zdaleka výsadou mocných. Často se objevuje u lidí, kteří se cítí nějak poníženi nebo zklamáni.
Jednoho dne jsem někdy po ránu zjistil, že jsem zpupný. To bylo nebezpečné. Pod vlivem zpupnosti bych dělal pitomosti. Problém bylo třeba řešit. Dal jsem se do uklízení, ale to moc nepomohlo. Uvažoval jsem tedy o tom, že bych mohl ještě poklidit okolí popelnic. Tuto myšlenku jsem ale odmítl. Dost možná bych to dělal zpupně s pocitem převahy nad těmi, kdo tam udělali binec.
Nakonec mě napadlo, že jsem v podstatě stejný jako ostatní. Ani lepší ani horší, ale stejný.
To bylo osvobozující. Odpoledne mám přednášet o smíchu a takhle se s lidmi lépe domluvím.
---
Přáníčko
Přeji Vám, střízlivou pohodu a pohodovou střízlivost.

2. 6.
Jak se namasírovat?
O masáži vychází řada knih. Jenže vy nemáte ani čas, ani náladu je všechny číst, ale chcete si namasírovat třeba rameno. Jak to uděláte?
Namasírujte ho s úsměvem a láskou! Kdybyste rameno jen tak a bez varovaní začali třít, možná by se leklo, svaly se napnuly a nefungovalo by to.
Vy mu ale řekněte: „Milé rameno, mám tě rád, a proto tě s láskou namasíruji.“
Rameno si pomyslí: „To je od něj milé.“
Nato se uvolní a půjde to mnohem lépe.
---
Mít rád a milovat
Dostal jsem nezvyklý dotaz: „Jaký je rozdíl v tom mít rád a milovat?“
Odpověděl jsem: „Jestli myslíte lásku dvou lidí navzájem, tak mít rád je jako oheň v kamnech. Milovat je jako požár. Často je lepší ta první možnost. Po dvaceti letech dobrého manželství se lidé mívají rádi a jsou s tím spokojení. Úplně to stačí.“
:)

1. 6.
Nová videa
 Zvyšte citlivost pro to, co vyvolává úsměv a dobrou náladu. Máme i anglicky.
Jak si zpříjemnit téměř cokoliv. Také i anglicky.
---
Nová, slunečná pohlednice.
---
Králové, mniši, šašci a uklízečky
Média věnují velkou pozornost mocným a bohatým lidem. Důvod je prostý: Lidí to zajímá.
Ale proč to lidi zajímá? Asi se domnívají, že právě ti prezidenti, králové a zbohatlíci určují běh světa.
O tom ale pochybuji. Mnohem důležitější jsou bezejmenní mniši, kteří meditují někde v ústraní a vytrvale se modlí za dobro všech.
Důležitější než potentáti jsou i šašci. Ti nás totiž učí brát sebe, své emoce i to, co nás potkává, s úsměvem a nadhledem.
A ještě abych nezapomněl, bez uklízení by to také nešlo.
:)
Z dopisu abstinentovi

Skvěle, vážený abstinente, blahopřeji ke střízlivosti i k Vašim životním úspěchům.
Pocit smysluplnosti a užitečnosti je opravdu důležitý. Řada střízlivých přátel ho nachází na setkáních Anonymních alkoholiků. Tím, že pomáhají sobě, pomáhají i druhým a tím, že pomáhají druhým, pomáhají zároveň sobě.

30. 6.
Půvabná zkratka
Jazyk umí udělat ze zkratek běžně používaná slova. Příklady si snadno domyslíte, např. OSN, internet, nebo místnůstka s nápisem WC.
Jde to i naopak a slova se dají pojmout jako zkratky. Např. jeden čínský mistr udělal z anglického slova „smile“ (úsměv) větu „start your internal love engine“ (nastartuj svůj vnitřní motor lásky).
Proč to nezkusit i s českým výrazem „úsměv“. Ten by mohl znamenat třeba „úplná spokojenost, mírnost, energie, veselost“. Má to logiku, protože úsměv provází většinu zdravých emocí, jako jsou spokojenost a veselost. Úsměv také uklidní a usnadní příjem a proudění energie.
---
Jak je to s tou chůzí?
Na semináři pro zdravotníky jsem se zmiňoval o tom, že chůze prospívá páteři.
Jedna lékařka namítla: „Já se v práci nachodím až dost, a přesto mě páteř občas bolí?“
Zeptal jsem se na její specializaci.
Odpověděla, že je hygienička. Tím se vše vyjasnilo. Představy pracovníka hygienické služby o čistotě a pořádku se často liší od představ těch, které kontroluje. Problém zde nebyl nedostatek pohybu, ale rizikové emoce. Kolegyně lékařka udělá dobře, když si uvědomí, že dělá užitečnou práci. Jestli se to někomu nelíbí, to je jeho věc, ne její. Uklidní i dýchání do břicha a úsměv, třebaže ne vždy opětovaný.
:)

29. 6.
Odborná novinka, Nešpor K. Alkohol a rakovina. Přečíst si text klidně můžete, ale šířit zatím ne. Je psán na objednávku jednoho časopisu.
---
Léto a emoce
Úvod
V létě jsou stromy a rostliny v plné síle, převažuje světlo, denní jas a radost. Je to období a rozpínání a sklizně. Lidé i příroda shromažďují energii. Ta jim přijde vhod v chladnějších obdobích roku. Pozornost se více obrací navenek a více si všímáme okolního světa. Lidé jsou také emotivnější, více komunikují a mají lepší náladu.
S radostí je to podobné jako s čajem. Nejlepší není ani příliš horký, ani studený. Ideální emoční vyladění pro letní období je klidná radost. Příliš silná radost by zhoršila úsudek a mohla by vést přeceňování vlastních sil nebo riskování. To ale není jediné, nač bychom si měli dávat v létě pozor.
Před dovolenou a během ní
Většina lidí si bere v létě delší dovolenou. To je jistě správné, pokud ovšem nechtějí na dovolenou odjet s dokonale „čistým stolem“. Nic proti cestování, ale předchozí pracovní zátěž, balení zavazadel na poslední chvíli, dlouhý let a nezvyklé podnebí člověka neuklidní.
Prázdninový cestoval konečně dorazil do cíle. Jak si má dovolenou nejlépe užít? Rozumný člověk zamhouří oči nad nedokonalostmi týkajícími se programu nebo ubytování. Rozčilováním se by stejně ničeho nedosáhl.
Ideální dovolená
Jestli chcete nabídnu vám tip na skvělou dovolenou úplně zadarmo. Jeden americký herec a komik řekl: „Smích je okamžitá dovolená.“ Tak se zasmějte a můžete při tom klidně zůstat doma. Nebo se můžete s úsměvem vypravit na krátký výlet do okolí.
Po dovolené
Není nejvhodnější jít do práce hned po návratu z dlouhé cesty. Někdo přiletěl v noci, nemá ještě vybaleno a potýká se s časovým posunem. I když se člověk vrátil s rozumným předstihem, měl by dát pozor na přehánění. Pro odpočatého člověka v plné síle se nemožné se stává skutečností. Je to jako přesednout z utahané herky na závodního koně. Jenže i závodní kůň potřebuje vodu, oves, péči a odpočinek. Jinak by se z něj rychle stala utahaná herka. Angličané říkají „slow a steady wins the race“. Volně přeloženo to znamená, že „vítězí ti, kdo postupují zvolna a vytrvale.“
Alkohol
Horké počasí vede k velkým ztrátám vody a tu je třeba doplňovat. Proudění vzduchu např. při jízdě na kole nebo při otevřeném okně v autě vede k rychlejšímu odpařování potu a dalším ztrátám tekutin a minerálů. Alkohol působí močopudně, takže ztráty vody ještě zvyšuje. Alkohol se rozpouští ve vodě, a jestliže je v těle vody málo, hladina v krvi i účinek jsou vyšší. To je spojeno např. s rizikem úrazu nebo nerozumného jednání.
Fyzická aktivita
Jeden čínský mistr čchi-kungu hovořil s ironií a „víkendových bojovnících. To jsou lidé, kteří celý pracovní týden sedí a o víkendu se snaží lámat sportovní rekordy. Podobně by šlo uvažovat o „prázdninových bojovnících“. Přiměřená tělesná aktivita projasní náladu a prospívá celém tělu včetně mozku. To ale neplatí pro nadměrnou zátěž, na kterou není člověk zvyklý.
Letní spánek
Venku je světlo a člověku se za vlahého letní noci do postele moc nechce. I jindy dobrého spáče často ranní světlo vyžene z ložnice dříve než zdrávo. Nejjednodušší a nejpříjemnější způsob, jak zvýšit svoji inteligenci je přiměřeně spát. To není v létě snadné. K navození spánku můžete použít některou relaxační techniku na mém webu drnespor.eu je jich volně ke stažení slušná sbírka. Usínání je také snazší, když se člověk nejméně hodinu před spaním věnoval uklidňujícím a pohodovým věcem.
Přání na závěr
Přeji vám v letním období hodně pohody a radosti, ale správné radosti.
Jaká je to ta správná radost? Je to klidná radost, radost tak akorát.

28. 6.
Nové video Veselejší. Máme i anglicky.
---
Veselé rozehřátí
Pozvali mě na ranní vysílání do jedné televize. Téma rozhovoru se týkalo návykových nemocí. Měli jsem ještě trochu času a jeden pán z televizního štábu mě požádal, abych pro lepší nápadu předvedl nějaký druh smíchu. Tak jsme se na sebe s moderátorem, chvíli melodicky smáli. Ve vysílání se tohle neobjevilo. Nemohu ovšem vyloučit, že to některý pohotový kameraman nenatočil a že si to neschovali třeba na Silvestra. Následující živé vysílání proběhlo hladce. Možná to bylo i díky neodvysílanému společnému smíchu.

27. 6.
Příprava na televizní vysílání
Něco z toho se opravdu odvysílalo, něco ne. I tak si ale myslím, že to dopadlo dobře. Ve vysílání jsem navíc pochválil Anonymní alkoholiky a podobné organizace, že spolehlivě fungují i o prázdninách.
Jak se vyvíjí se situace Česku? Došlo v posledních letech k nějakým změnám?
Situace se oproti minulosti zvolna zlepšuje. Ubývá lidí, kteří pravidelně kouří tabák. Ubylo i problémů s marihuanou a alkoholem u dospívajících. Vypadá to, že střízlivost se stává moderní. V tom se přibližujeme vyspělému světu. Důvod k jásání to ale ještě není. Je to asi jako kdyby žák, který míval čtyřky, dostal tři minus.
Co může v tomto směru udělat náš divák, který se právě chystá do práce a má svých starostí dost?
Světová zdravotnická organizace doporučuje: „Mysli globálně, jednej lokálně.“ Vážený divák proto hezky začne sám sebou. Kdo má rakovinové tyčinky, zahodí do kontejneru. A kdo má etylalkohol, ať svěří ho kanalizaci. Pak se bude těšit ze střízlivé svobody!
Důležitá je i prevence v rodině. Dětem je třeba věnovat dostatek času a péče a zároveň prosazovat jasná pravidla. Kouření tabáku a pití alkoholu zvyšují riziko zneužívání jiných drog. Nezletilí by neměli pít žádný alkohol a alkohol. Pokud jsou doma návykové léky a alkohol, je správné je zamykat. Lze tak předejít otravě a dalším zbytečným komplikacím.
Kdo by měl od alkoholu abstinovat?
Takových lidí je hodně. Namátkou jmenuji: Lidé závislí na alkoholu. Nemocní s určitými chorobami. Ti, kdo jsou léčeni léky, jež se s alkoholem nesnášejí. Ti, kdo řídí nebo se věnují jiným rizikovým činnostem. Lidé se zhoršeným sebeovládáním a sklony k násilí. Těhotné ženy. Děti a dospívající. Závislí na nealkoholových drogách. Patologičtí hráči (alkohol zhoršuje sebeovládání). Dospělé děti závislých a další lidé, pro které je alkohol zvlášť nebezpečný.
Co když má někdo s návykovou látkou problém?
Na adrese drnespor.eu jsou volně ke stažení svépomocné materiály pro lidi s návykovými nemocemi. Užitečné jsou svépomocné organizace jako Anonymní narkomani a Anonymní alkoholici. Další možností je specializovaná ambulantní léčba nebo pobytová léčba. Existují i terapeutické komunity pro závislé na drogách k dlouhodobému, např. ročnímu pobytu.
Co byste na závěr rozhovoru vzkázal divákům?
V pohodě i nepohodě, střízlivý je ve výhodě. A proto střízlivosti zdar, vážení přátelé!

26. 6.
Přednáška na konferenci pro psychoterapeuty
24. 6. 2018 jsem přednášel na konferenci pro psychoterapeuty. Můj příspěvek byl ryze praktický.
Jaké byly jeho hlavní myšlenky:
– Tělesná aktivita zvyšuje rozumové schopnosti a mírní úzkosti, deprese a stres. Pamatuje na to a zařazujte do terapie pohybové aktivity.
– Uvědomujte si své tělo i to, jak dýcháte. Ramena držte dole a dýchejte do břicha. Prospěje to vám i klientům.
– Naučte se klidně, uvolněně a s odstupem pozorovat své myšlenky.
– Jednoduchý způsob, jak navodit zdravé emoce, jsou smích a úsměv.
– Dbejte na to, aby výdej energie a její příjem byly v rovnováze. Je to odpovědné vůči sobě i druhým.
Tento výčet vypadá suchopárně, ale užili jsme i dost legrace. Třeba když jsme společně vytleskávali: „Úsměv sluší, hřeje duši!“

25. 6.
Nové video Úsměv ke zchlazení horkých emocí. Máme i anglicky.
---
Jak zkrotnout?
Nebyl jsem, mírně řečeno, spokojen s tím, že mi přestal fungovat internet.
Tento problém měl i svoji vnitřní stránku. Hněv patří k nejrizikovějším emocím. Rozhněvaný člověk často zkrotne, až poté, co ho někdo umravní. Nikdo takový nebyl právě po ruce, tak jsem se šel projít do blízkého lesíka. Hněv játra nepotěší, kdežto procházka lesem ano. Trochu jsem cvičil, a pak se začal omlouvat všem, kterým jsem kdy vědomě či nevědomky ublížil. Stačilo pár minut a zkrotl jsem. Šlo to i svépomocí.
Mimochodem, později se ukázalo, že internet nefungoval, protože jsem něco popletl.
:)

24. 6.
Něco pro štěstí
Lidé u sebe nosí pro štěstí všelicos. Může se jednat o náboženské symboly, fotografie blízkých lidí, polodrahokamy, čtyřlístky atd. Anonymní alkoholici používají speciální mince s motivačními nápisy jako třeba: „Střízlivost den po dni“.
Racionálně uvažující čtenář se možná nad tím pozastaví nebo to odbude jako pověru.
To ale není správné. Podobné předměty jsou užitečné, i když odhlédneme od jejich nadpřirozeného působení. Za prvé člověku připomínají jeho dobrá předsevzetí a jeho lepší stránky. Za druhé vyvolávají zdravé emoce, jako jsou např. laskavost, solidarita nebo odvaha.
Jestli nic podobného nemáte, můžete si to snadno udělat nebo opatřit. Při naše střízlivé přátele jsem vyrobil nápis „střízlivá svoboda“ v pěti jazycích. Aršík se „střízlivou svobodou“ je volně na mém webu. Stačí si ho stáhnout, text vystřihnout a zastrčit do peněženky nebo umístit na nějaké vhodné místo.

23. 6.
Dvacet minut veselosti
Otázka, kterou někdy kladu na svých seminářích, zní: „Jak se pozná, že se někdo umí uvolnit?“
Správná odpověď je: „Podle toho, že je naživu.“
Uvolnění potřebuje naše tělo stejně jako např. vodu. Existuje nejméně osm způsobů relaxace, které máme vrozené. Nemusíme se učit, stačí jim věnovat větší pozornost a prohloubit je. Řekl jsem si, že den před seminářem na toto téma věnuji každému z nich dvacet minut. Zde jsou některé postřehy:
1. Veselost a smích: Rozhodl jsem se, že budu dvacet minut veselý a také jsem byl. Nemusel jsem při to ani používat nějaký druh smíchu. Třeba jsem si připravoval čaj a připadalo mi, že je to náramná legrace.
2. Dýchání: Uvědomovat si dvacet minut dech už tak snadné nebylo. Zajímavé to začalo být, až když jsem se zaměřil nejen na dechové pohyby, ale i na hluboké svaly trupu a na to, co se děje s energií uvnitř těla.
3. Zdravé emoce: Z nich jsem při cvičení použil důvěru a vděčnost vůči mistrům, kteří nám dali tyto skvělé praktiky. Cvičení tak získalo něco navíc.
4. Dobrá síť vztahů: I když je člověk sám, nebo v neznámém prostředí, jsou tu spřízněné duchovní síly a ochránci, dobrá přání lidí, kteří nám jsou nakloněni, i ti, kteří jsou s námi vnitřně spojeni. Z tohoto hlediska je pocit samoty jenom zdání.
5. Spánek: V čchi-kungu se doporučuje navodit si při cvičení pocit lehké ospalosti. Při cvičení vstoje je to celkem snadné. Problém může ale nastat při meditačních a relaxačních cvičení, kdy lehká ospalost může snadno přejít v poctivý, hluboký spánek.
6. Relaxace po skončení tělesné aktivity. Uvědomil jsem si, že jsem velkou část života strávil ve spěchu. K relaxaci jsem přidal pocit, že všechno je v pořádku, hotovo a jak má být. Udělal jsem, co jsem měl, tečka. Relaxuji a jsem spokojený s tím, co je, co mám a co mohu.
7. Příjemné prostředí: Jestliže není možné takové prostředí vyhledat, lze si ho představit. Třeba při mytí nádobí si můžeme na kuchyňské lince vykouzlit květinu. Jestli někomu nestačí jedna květina, může jich nechat se ve vzduchu vznášet třeba padesát.
8. Uklidňující zvuky nebo hudba: Pustil jsem si duchovní zpěv z Indie a uvědomil si při tom, jak různé způsoby uvolnění souvisejí. V té hudbě byly zdravé emoce jako radost a důvěra. Byla v tom i vzájemnost, souhra a spolupráce, tedy dobré vztahy. A když se k zpěvu připojíme, zklidní nás i vlastní dech. Zpívat nejde jinak při dlouhém výdechu a dlouhý výdech uklidňuje.

22. 6.
Nadšení (z dopisu)
Cestou na zmíněnou akci mi ujel přípoj, bylo sychravo a zima.
Když jsem tam dorazil, předstíral jsem nadšení a lidé to ocenili.
Zeptejte se tam nahoře, jestli to nepříjemné, čím se zabýváte, je opravdu Váš úkol.
Když Vám řeknou, že ano, předstírejte nadšení.
Nahoře to ocení.
---
Čajový zeměpis
Víte, jaká je nejvyšší hora Indočíny? Jmenuje se Fansipan a dosahuje výšky přes 3 tisíce metrů.
Já jsem to také dlouho nevěděl. Jednou jsem hledal v obchodě nějaký druh čaje, který neznám. Můj zrak se zastavil na černém čaji z Vietnamu. Nebyl nijak zvlášť drahý, za vyzkoušení by asi stál, tak proč ne?
Čaj jsem přinesl domů. Přivoněl jsem k otevřenému sáčku. Čaj hezky voněl. To bylo dobré znamení. Dlouhé úzké čajové lístky se po zalití horkou vodou za několik minut rozvinuly. Čaj měl sytou jantarovou barvu. Chutnal dobře, podobně jako podstatně dražší vysokohorské čaje z Číny.
A hádejte, kde se tenhle čaj pěstoval? To přece v podhůří hory Fansipan.

21. 6.
Novinka, video Tři páry svalů pro dobrou náladu. Máme i anglicky.
---
Veselý mnich
Od pradávna chodilo po této zemi mnoho disciplinovaných, vzdělaných a moudrých mnichů. Proč se těší velké úctě zvláště v Asii právě jeden, který nevypadá ani disciplinovaně, ani učeně?
Ten mnich se jmenoval Putaj a žil v 10. století v Číně. Podle tradice přinášel štěstí a měl nadpřirozené schopnosti. Tou největší bylo, že kolem sebe šířil dobrou náladu a veselost. Učil lidi se smát i tomu, co nevypadá radostně. Třeba mocným, kteří nechápou, že podléhají stejným zákonům jako kdokoliv jiný. Nebo se smát vlastním trápením a slabostem, a tak je lépe překonávat.
Jak přišel Putaj ke svému velkému břichu není úplně jasné. Může symbolizovat mohutnou vnitřní energii. Jiné vysvětlení nabízí legenda. Podle ní byl Putaj v mládí tak krásný a ztepilý, že ho mnozí srovnávali s Buddhou. Při své skromnosti to považoval za nepatřičné, a proto raději zvolil jinou podobu. Ta není právě atletická, je ale působí o to veseleji.
---
Léčivý úsměv
Úsměv a smích jsou vrozené způsoby, jak se uvolnit. Mírní stres i bolest a usnadňují léčení. Tento postup lze praktikovat v jakékoliv poloze, tedy i vleže. Oči jsou zavřené.
– Usmějte se.
– Dýchejte chvíli mezi pupek a páteř.
– Přeneste pozornost do středu dolní části hrudníku. Při nádechu se tato oblast usmívá a při výdechu vysílá světlo a pohodu do celého těla. Takto pokračujte chvíli dále. Důvěřujte tom, že vám světlo úsměvu pomůže a nestarejte se o to jak a kde. Pak se takto chvíli usmívejte do svého okolí, budete se tam cítit lépe.
– Na závěr se opět usmívejte dovnitř těla a pak přeneste pozornost na chvíli do břicha. Příjemně se protáhněte a otevřete oči.
Otázka: Proč se při tomto cvičení se přenáší pozornosti do hrudníku?
Tato oblast i úsměv úzce souvisejí se zdravými emocemi. Běžně se přece o někom říká, že je dobrosrdečný.
Na konec ještě pozdrav. Jaký? No přece srdečný!

20. 6.
Ukřivděnost
Tento pocit často vychází z toho, že si děláme na něco nárok. To se týká fungování elektroniky i vztahů, počasí i třeba dodávek vody. Naše typická reakce bývá: „Jak to, že?!!“ Jestliže takto uvažujeme dostatečně dlouho, uvaříme si emoční polívčičku s individuálně odlišným poměrem mezi smutkem, strachem a hněvem.
Jak tomu předejít? Nejlepší bude nedělat si nároky. Při softwarovém problému je správné zavolat nějakému počítačovému mágovi. Zároveň je ale dobré být spokojený s tím, že se to nějak spraví, nebo také ne.
Vypadá to, že účinným lékem na ukřivděnost je mixtura spokojenosti a pokory. Pomáhá i vděčnost. Lze se trápit, že něco ztrácíme, ale lze být naopak vděčný za to, že jsme to kdy měli.
---
Rada do života jednomu mladíkovi (z dopisu)
Nejlepší je připravovat jídlo doma. Je to jednoduché, např. vezměte libovolnou mouku, rozmíchejte ji s vodou, za stálého míchání ji vařte několik minut. Přidejte do ní, co chcete. Získáte tak kaši skoro zadarmo. Já jím dost často kaši z kukuřičně mouky. A čaj, ten se také připravuje snadno.
:) Střízlivosti zdar, Nešpor

19. 6.
Hloupý Honza za našich časů
Náhlá změna
Hloupý Honza se do práce nehrnul. Rodiče si s ním nevěděli rady. Jednou jim došla trpělivost. Zavolali si ho a tatík mu laskavě, ale pevně řekl: „Tady v okolí není žádná pořádná práce. Jdi do světa a živ se, jak umíš.“
Máma dodala: „Abys věděl, že tě máme rádi, dáme ti na cestu dušenou brokolici a termosku s čajem.“
Honza neodporoval, protože věděl, že by to bylo zbytečné. Zamumlal jen cosi jako: „Když to musí být.“
Pak si vzal si zavařovací sklenici plnou dušené brokolice i termosku a vydal se do světa.
Cestou ho napadlo, že by mohl tu brokolici rovnou sníst. Bude to lepší než ji tahat s sebou. Našel si místo ve stínu a už se chtěl dát do jídla.

Osudové setkání
V tom se vedle něj objevil jakýsi děda a řekl: „A brokolice, tu já zbožňuji. Mohl bys mi trochu přenechat?“
„To bych mohl,“ řekl Honza. „Dám vám polovinu. Půlku sním sám, protože potřebuji živiny.“
Děda se usmál: „Mám slušné příjmy a brokolice dostatek. Sněz ji klidně všechnu, já jsem tě jen tak zkoušel. Protože máš dobré srdce, něco ti daruji.“
Pak děda odkudsi vyčaroval oranžovou kuličku. Kulička přistála Honzovi rovnou v břiše.
„Co to má být?“ divil se Honza.
„No přece veselá kulička. Když si nebudeš vědět rady, stačí říci: „Kuličko, zlatíčko!“
Honza chtěl dědu požádat o podrobnější návod k použití, ale stařík se doslova vypařil.

Práce
Honza došel do nejbližšího města a doptal se na úřad práce.
Nabízeli mu místo v bezpečnostní agentuře a supermarketu. Honza bezradně rozvažoval, co bude lepší. Pak si vzpomněl na dědu a rozhodl se kuličku vyzkoušet. Tiše řekl: „Kuličko, zlatíčko!“
Kulička se vypravila po jeho páteři nahoru a pak po přední straně hlavy a trupu dolů.
„Co to děláš?“ zeptal se Honza.
„Tomuhle cvičení se říká malý nebeský okruh a zvyšuje inteligenci. Potřebuješ to jako sůl,“ odpověděla kulička.
Honza najednou viděl sám sebe, jak rovná zboží v regále. Je ale nešika a shazuje na zem sklenici s medem. Supermarket zavrhl a bezpečnostní agenturu také. Pochopil, že na hlídání čehokoliv je moc velký dobrák. Místo toho si našel práci v zahradnictví. S pěstováním zeleniny měl zkušenosti z domova.
Což o to, práce by ušla, měl tam ale problémy s jedním člověkem jeho věku. Jmenoval se Vendelín a pro Honzu vymyslel přezdívku „Kedluben“. Vendelín také přemlouval Honzu k návštěvám různých brlohů a k hazardu.
„A proč by měl sázet?“ zeptal se ho jednou Honza bezelstně.
„No přece proto, abys zbohatl,“ odpověděl Vendelín.“
Honza se pro jistotu zamumlal: „Kuličko, zlatíčko!“
Uviděl, jak se kulička se místo odpovědi řehtá na celé kolo.
Honzovy problémy s Vendelínem se časem vyřešily samy. Vendelína totiž z práce vyhodili poté, co se pokoušel ze zahradnictví ukrást traktor.

Láska
Pohádkoví Honzové to měli jednoduché. Princezna byla široko daleko jenom jedna. Jenže s Honzou pracoval v zahradnictví princezny rovnou tři.
Honza se opět obrátil na kuličku.
Ta mu odpověděla otázkou: „Chceš, aby ti tvoje žena vyudila kvartýr? Aby tě ráno probouzela sípavým kašlem. Nebo aby chodila domů namazaná?“
Nic z toho Honza nechtěl, a tak se rozhodl pro Růženku, což byla abstinentka a nekuřačka.
Na první schůzce se jí zeptal, jestli umí vařit.
„Jasně,“ odpověděla Růženka. „Proč to chceš vědět?“
Honza málem odpověděl, že mu maminka poradila, aby si našel nějakou, co umí vařit.
Pak si to rozmyslel. Místo toho se na Růženku se láskyplně usmál a řekl: „To je dobře.“

18. 6.
Přijímací řízení
Právě probíhají přijímací pohovory u jedné japonské firmy. Atmosféra je nepříjemná a uchazečů hodně.
Komise si zavolá jednoho z nich a hned zkraje mu položí nesnadnou otázku: „Řekněme, že máte k dispozici dosti velkou finanční sumu. Jak byste jí během 24 hodin zdvojnásobil?“
Kandidát chvilku přemýšlí, a pak řekne naprosto otevřeně: „Kdybych to uměl, tak si nehledám místo.“
Jeden indický mistr radil, jak nebýt dotčený vším možným, ale zachovat klid, nadhled a odstup. Stačí pěstovat pokoru.
Jeho učitel si už v pokročilém věku pomyslel: „Nic jsi nedokázal a nic neumíš. Nejsi ani dobrý žák, ani dobrý učitel!“
Byla to přehnaná pokora, ale i ta starému mistrovi prospěla. Dokázal pak završit svoji životní dráhu obdivuhodným způsobem.
Myslím, že zmíněný uchazeč si to místo u Japonců zasloužil.

17. 6.
Nová videa
Duchovní zpěv oslavující kosmické vědomí
Mantra vnitřního míru

---
Velká moc
Swami Satyananda řekl, cituji volně, že hudba má velkou moc a že pomocí duchovního zpěvu lze spatřit Boha.
Jednou jsem nebyl úplně ve své kůži. Pustil jsem si z CD nahrávku Bachova Dobře temperovaného klavíru. Nejsou to samé pomalé ukolébavky, ale místy dost svižná hudba. Přesto jsem pocítil zvláštní klid. Najednou jsem měl pocit, že všechno je, bylo i bude, jak má být a v naprostém pořádku.
Ano, hudba má velkou moc.
---
Důvody ke spokojenosti
– Chlapec dostal SMS od milované bytosti a je spokojený.
– Jógín je spokojený proto, že to někdy před dvěma tisíci lety radil vážným zájemcům o jógu legendární mistr Pataňdžali. Podle této autority tak lze dosáhnout „nepřekonatelného štěstí“.
– A co když něco cvičí čchi-kung? Pak by měl být spokojený proto, že to prospívá plicím, tlustému střevu a pokožce.
– Někdo další je spokojený, protože je to tak příjemnější a člověku to lépe myslí.
– Nejlepší ze všeho asi bude být spokojený jen tak, bez důvodu.

16. 6.
Jak zvládat ošemetné situace
Tuto metodu jsem popsal už dříve. Na tomto místě ji ale prohloubím a vysvětlím na příkladu.
Pan Rozvaha pracuje jako personalista. Zavolá ho ředitel a řekne: „Pojedete do Krkonoš, vyhledáte tam pana Krakonoše a nabídnete mu místo u naší firmy.“
Co teď? Pan Rozvaha si řekne: Nereagovat hned! Nejdříve ze všeho se hloupě usmát, mozek se tak uklidní. Navíc člověk, který se hloupě usmívá, vypadá lépe, než kdyby se hloupě mračil. Pak třikrát nadechnout do břicha a dlouze vydechnout. Bude to vypadat, že seriózně uvažuji, a to dělá dobrý dojem. Navíc dám mozku čas, aby něco vymyslel.
Po chvíli pan Rozvaha odpoví: „Jste si, pane řediteli, jist, že má pan Krakonoš v Krkonoších trvalé bydliště?“
„Ano,“ odpoví nadřízený. „Psali o tom v jedněch novinách.“
Pan Rozvaha použije popsaný postup znovu, tj. následuje opět hloupý úsměv a další tři klidné dechy do břicha.
Pak zareagujte takto: „Aha. A co kdybychom, pane řediteli, dali do těch novin inzerát?“
Ředitel na to: „On pan Krakonoš asi noviny nečte. Možná nebude ani gramotný. Pojedete tam a basta!“
Celý postup zopakuje pan Rozvaha do třetice, hloupě se usměje a klidně dýchá. Díky tomu se mu to hezky rozleží v hlavě a řeknete si v duchu: „Proč bych do těch Krkonoš nejel, stejně si potřebuji trochu odpočinout.“
Pak zdvořile odpoví: „Jak si přejete, pane řediteli, mohu se tam vypravit hned zítra ráno. Jakou pozici mám panu Krakonošovi nabídnout?“

15. 6.
Jak se odměňujete za střízlivost?
Tuto otázku položil jeden začínající abstinent zkušenějším kolegům. Jejich odpovědi lze shrnout takto: Někteří se odměňují, jiní ne, protože mají pocit, že střízlivost jim přináší řadu výhod sama o sobě. Tak o či onak si všichni uvědomují, že to dobré a hezké, co prožívají, je díky střízlivosti. Třeba i jen to, že se jim ráno lépe vstává a že jim chutná snídaně.
A co když se objeví nějaký problém? Pak si zkušený abstinent uvědomí, že za střízliva se všechno zvládá lépe. I to posiluje střízlivost.
---
Proč je dobré si uvědomovat své fantazie
– Fantazie ovlivňují tělesné funkce. Např. člověk, který se v duchu s někým hádá a soupeří, se tak připravuje na boj. To je neužitečné a vyčerpávající.
– Fantazie ovlivňují vnímání skutečnost a rozhodování. Pohybovat se životem podle map, které vyčarovala fantazie, není právě bezpečné.
– Fantazie usnadňují uvědomování vlastních emocí a přání. Člověk, který vnímá své fantazie, související emoce a touhy, pak nemívá přehnané mínění o tom, jak je ušlechtilý. Díky tomu má větší pochopení pro druhé.
– Nemít fantazie dost dobře nejde. Lze je popírat a zatlačovat do nevědomí, ale to by situaci jen zhoršilo.
Nejlepší možnost: Tou je si fantazie uvědomovat a zachovávat o nich odstup. Jestli k tomu někdo přidá navíc smysl pro humor, tím lépe.
---
Půvabná e-mailová komunikace
Pracovníkům jedné nemocnice přišla v pondělí ráno tato zpráva: „Dobrý den, pokud někomu chybí želva, která doputovala do autoprovozu, tak ať si jí u nás vyzvedne. Děkuji, vedoucí autoprovozu.“
Přibližně za hodinu se ozval majitel želvy: „Děkuju nálezcům želvy v autoprovozu! Naše želva Pecka uprchla ze zahrádky před pěti dny. Má toulavou a dobrodružnou povahu a ve svých 25 letech má na svém kontě sedm útěků.“

14. 6.
Jak souvisí mozek a fotografování
Světla by mělo být tak akorát
Asi jste někdy viděli fotografií, která byla podexponovaná a převažovaly v ní tmavé barvy nebo byla naopak přesvětlená. Podobně pracuje i mozek. Máme černé myšlenky a všechno vidíme černě. Růžová nálada naopak způsobí, že nám všechno připadá až moc růžové. Rozumný fotograf vnímá nejen to, co fotografuje, ale i to, jak má nastavený přístroj. Podobně i my bychom měli obraz skutečnosti korigovat a podle potřeby ho přisvětlit nebo ztmavit. K tomu je nutná střízlivost v užším i širším smyslu slova.
Kontrast
Na černobíle neostré fotografii lze vykouzlit třeba zaostřenou oranžovou květinu. Podobně i náš mozek vybírá, co chce zvýraznit. Podle své nálady můžeme kolem vidět samé padouchy nebo samé andílky. I toto zkreslení je dobré si uvědomit a korigovat. Uděláme dobře, když na své mozkové fotografii vždy zaostříme to, co je nosné a konstruktivní.
Tento princip lze využít i při komunikaci. Někdo pracuje jako technik. Volá mu rozčilený zákazník, jemuž se porouchal přístroj, který si u nich koupil. Zákazník sděluje, že chce přístroj opravit, že prodávají šmejdy a že by se měli přeorientovat na distribuci ředkviček.
Zkušený profík reaguje pouze na konstruktivní část sdělení třeba takto: „Přineste nám to. Dnes jsme tu do 18 hodin.“

13. 6.
Jak rozdělit stres
Emoce a stres
Občas se lze setkat s pojmy jako časový stres nebo existenční stres. Takové dělení je jistě možné, není to ale jediná možnost. Za stresem skoro vždy stojí nějaká silná emoce. V případě časového stresu to může být strach, že člověk něco nestihne, nebo vztek na to, co nás zdržuje. Dělení stresu podle související emoce má výhodu v tom, že automaticky nabízí východisko. Tím může být při hněvu stáhnout energii z hlavy a rukou dolů a při strachu uvolnit stažené svaly nohou, zdvihnout energii nahoru a posílit ledviny např. dýcháním do této oblasti. Můžeme také vyvolat zdravou emoci, která je s rizikovou neslučitelná, např. vděčnost nebo laskavost. Lze namítnout, že stres může být vyvolán, něčím jiným než emocemi, např. tělesnou bolestí. To je jistě pravda, ale i tělesná bolest má emoční doprovod. Jestliže se ji podaří zmírnit např. relaxační technikou, bolest si zmírní.
Kombinace emocí
Častěji než v čisté podobě, se emoce objevují v kombinacích. Navíc i stres, ať je způsoben jakkoliv, většinou vyvolává silné emoce. Např. dlouho trvající stres zpravidla ústí do stavu vyčerpání, a to bývá provázeno smutkem nebo podrážděností.
Praktické důsledky
Při stresu se vyplatí zachovat střízlivost. Ta umožní věnovat pozornost emocím, které stres provázejí. Jestliže ovlivníme emoce, zmírníme stres, a jestliže zmíníme stres, zlepšíme tak i emoční stav.

12. 6.
Nové video Smích udivené žirafy. Máme i anglicky.
---
Umění nereagovat hned
V 70. letech 20. století žili žáci Swamiho Satyanandy se svým mistrem velmi chudě. To se týkalo bydlení, oblečení i stravy. Jednomu Evropanovi došla trpělivost a řekl mistrovi: „Dnes odjíždím. Nejvíc ze všeho mi vadí jídlo. Stýská se mi po normální snídani, třeba chlebu s marmeládou.“
Mistr na to neřekl nic a Evropan odjel.
Další den měli všichni k snídani chleba s marmeládou. Bylo hned jasné, že chleba s marmeládou není žádný zázrak a že jsou v životě důležitější věci.
Nereagovat v nečekané situaci hned se vyplatí. Emoce zeslábnou, mozek vyhodnotí situaci a lépe se rozhodne. Z tohoto pravidla ale existuje výjimka. Při setkání se siným spouštěčem, je třeba přerušit jeho působení co nejdříve. Důvodem je právě to, aby zeslábly emoce a bažení a člověk se uklidnil.

11. 6.
Nové video Meditace milující laskavostí s uvědomováním. Máme i anglicky.
---
Důvěra v každodenním životě
Podle čínské tradice posiluje důvěra trávicí systém. To má svoji logiku, aby člověk jídlo strávil, musí mu věřit. Kdyby mu nevěřil, tak se ho rychle zbaví, ať už horem nebo dolem.
Důvěra je v běžném životě nedostatkové zboží. Občas pochybovat je jistě v pořádku, ale pochybovat pořád a o všem je problém. Kdybyste svých pochybnosti měli právě tak dost, řekněte si v duchu: „Já ti věřím…“ Místo teček si dosaďte někoho, komu opravdu věříte Může to být např. blízký člověk nebo třeba vám blízká světice nebo světec.

10. 6.
Zvláštní kniha
Dostal jsem kdysi knihu s tímto komentářem: „Je to tak dobře napsané, že to skoro nikdo nepochopí.“
Knihu jsem opravdu nepochopil. Psát tak dobře, že to nikdo nepochopí, neumím a nepřipadá mi to užitečné. Mnohem lepší je, když se někdo po přečtení knihy utvrdí v tom, co tušil, a řekne si: „No jasně, to dá rozum.“
Myslím, že tohle se mi docela daří.
---
Jak vstávat od počítače nebo televize
Většina lidí se prostě postaví a peláší se zabývat něčím, co měli udělat už dávno. Jestliže je někdo mladý a zdravý, bude mu to dlouho procházet. Starší lidé a ti, kteří mají problémy s klouby, asi zjistí, že udělat prostě hup jejich kolenům neprospěje. Někdo se při tom opře o židli nebo stůl a švihem se dostane do stoje. Pak se diví, že klouby protestují.
Při práci s počítačem nebo sledování filmu se energie dostává do hlavy a očí. Od nohou se za této situace nic nechce, a aktivita svalů nohou je proto nízká. Jenže jsou to právě tyto svaly, které klouby chrání a udržují ve správné poloze. Zkušení fyzioterapeuti radí, jak správně vstávat: Bez švihu, pomalu přenést váhu na nohy a pomalu je napřimovat. Jestli chcete být na nohy zvláště hodní, můžete je před tím ještě na židli trochu poplácat nebo do nich chvíli dýchat. Těch pár vteřin navíc se vyplatí. Přibližně totéž platí i o vstávání z postele.

9. 6.
Nové video Jak o sebe v létě pečovat. Máme i anglicky.
---
Dr. Větvička
Na jedné rozhlasové stanici vysílali pořad o zámeckých zahradách. Jednalo se o rozhovor s botanikem Dr. Větvičkou. Pan doktor se s tímto jménem pravděpodobně narodil. Možná mu pomáhalo se vydat na dráhu znalce dřevin.
Častěji než příjmení, v sobě obsahují určité nasměrování křestní jména. Tak Miroslav oslavuje svými slovy i jednáním mír. Možná vám to zatím nikdo neřekl, ale milí Mirci, Mirky a Mirečky, jste něco jako andělé míru. Bohumil má rád Boha a žije tak, aby se to Bohu líbilo. Jaroslav zase mívá pořád dobrou, jarní náladu. U některých jmen a třeba trochu zapátrat, co by mohla naznačovat. Třeba jméno Anna je původem hebrejské a znamená líbezná a milá. Blahopřeji, Aničky! Lucie k nám přišla z latiny a znamená světlá a zářivá. Ach!
Co takhle se zamyslet nad vlastním křestním jménem a uvažovat o tom dobrém, k čemu nás vybízí?
Kromě významu svého jména, se můžeme také inspirovat lidmi, kteří měli stejné křestní jméno jako my.
Možná teď řeknete, že bych měl začít sám sebou. „Karel“ znamená král. Jaký jsi ty, Karle, král? A kde máš to svoje království?
Království nemám, ani o něj nestojím. Stačilo by mi, abych moudře vládl sobě.

8. 6.
Jak uklidnit játra
Jednou jsem se zeptal znalce čínského lékařství na to, který z pěti hlavních orgánů se nejvíce podílí na bažení.
Odpověděl, že játra. Bude to pravda, játra souvisí s hněvem a hněv a bažení se v mnoha směrech podobají. Připravují totiž tělo na boj a kořistění. To mohlo být užitečně v pravěku, dnes to působí jedině problémy. Naskýtá se otázka, jak játra uklidnit.
1. možnost: Na hřbetu nohy v úhlu mezi 1. a 2. záprstní kůstkou je třetí bod dráhy jater. Ten má široké využití a mimo jiné i uklidňuje. Mačkat si tento bod během pracovní by asi vzbudilo pozornost, ale i jen soustředit se do této oblasti by nejspíš také pomohlo.
2. možnost: Taoističtí mistři používali k ovlivnění orgánů mantry. Zvuk pro játra se vyslovuje sešpulenými ústy a zní „ší“. Nedávno jsem kdesi ve městě uslyšel jednu maminku, jako svému hlučnému dítěti říkala: „ššš“. Vlastně mu tak uklidňovala játra. Tichoučce si zasyčet se dá skoro kdekoliv, nápadnější by bylo zmíněné sešpulení úst. I v tomto případě lze ale praktikovat ve fantazii. Počet opakování je např. osmkrát nebo podle situace a potřeby.
3. možnost: Sem patří byliny a jídlo. Můžete si třeba udělat mátový čaj. Jemně ochlazuje, uklidňuje a prospívá játrům i očím. Je lépe se vyhnout smaženému jídlu přepálenému a nekvalitnímu, tuku, běžné hospodské stravě, kupovaným cukrovinkám a chemikáliím v jídle. Vhodné jsou různé zelené rostliny včetně brokolice, řapíkatého celeru a cukety.
4. možnost: Jestli je výše uvedené pro někoho málo vědecké nebo moc složité, navrhnu něco prostinkého. Je to chůze. Při bažení i hněvu stoupá energie do hlavy a aktivita nohou ji stáhne dolů. S tím, že je chůze zdravá a uklidňuje, bude jistě souhlasit i většina západních lékařů.

7. 6.
Zmizík
Přísloví říká: „Na dvou židlích se sedět nedá.“
Jiné praví, že „kdo uteče, ten vyhraje“.
Jeden abstinující muž středního věku závislý na drogách vyprávěl na doléčovací skupině: „Když potkám bývalého známého, tak šlápnu na zmizík.“
Zmizet v podobné situaci je velmi rozumné. Neboť „co oči nevidí, to srdce nebolí“, jinak řečeno, intenzita spouštěče obvykle klesá úměrně vzdálenosti od něj. To se týká bažení i rizikových emocí.

6. 6.
Novinka, video Medúza v kanceláři pro ty , kdo hodně sedí. Máme i anglicky.
---
Pyšná princezna a schopnost se učit
Asi vás nepřekvapí, že přehnané sebevědomí je zdrojem problémů. Vzpomínám, že někdy ve dvaceti mě napadlo, že jsem dobrý plavec. Nemuselo to tehdy dopadnout dobře.
S čímsi podobným jsem se setkal i u některých pacientů. Jedni přistupovali k léčbě s postojem „tohle znám, to už jsem slyšel.“
Ti druzí, mnohem úspěšnější, chtěli i to, už slyšeli, pochopit a dobře se to naučit. Paměťové stopy, které máme dobře vštípené častým opakování, si dokážeme vybavit a použít i ve stresu, při bažení a pod vlivem emocí.
Při jednom z našich veselých cvičení společně opakujeme: „Nevím, neznám, nechápu a jsem šťastný.“
Mozek asi tak odpočine a mysl se otevře. Jedno půvabné rčení Anonymních alkoholiků a podobných organizací říká: „Mysl je jako padák, aby fungovala, musí se otevřít.“

5. 6.
Větrné mlýny a plastová okna
Cosi jako větrné mlýny znali už staří Řekové a Peršané. V dávné Číně nesloužily větrné mlýny k mletí, ale k zavlažování. První zmínky o nich pocházejí ze 13. století. Následující čínské přísloví může být tedy hodně staré: „Vane-li vítr změn, jedni staví zdi, druzí větrné mlýny.“
Jak konkrétně vypadá vítr změn, jsem si mohl vyzkoušet. Něco se mi nezdálo na plastových oknech i přizval jsem experta. Ten zjistil, že dosluhují. Je otázka času, kdy nepůjdou otevřít, nebo zavřít, což by bylo horší. Ohlásil jsem to organizaci, která byt spravuje. Ta vyslala svého odborníka a ten neradostný stav oken potvrdil. Okna je třeba vyměnit.
Studium problému
Našel jsem si na internetu pokyny, jak se na výměnu oken připravit. Názory se lišily. Jedna firma ubezpečovala zákazníky, že se při tom trochu práší, ale spraví něco jako jarní úklid. Jiná sdělovala, že plastová folie, kterou jsem se zásobil, je moc tenká, a tedy k ničemu. Kdosi se zase podělil s ostatními o svoji zkušenost: „Bez ohledu na folii se prach dostane všude a úklid zabere nejméně týden. I pak budete nacházet prach na nepravděpodobných místech.“
Názory se rozcházely i v jiných směrech. Jedni doporučovali rozprostřít na podlahu kartony ze supermarketu. Druzí tomu před tím varovali, neboť kartony ujíždějí řemeslníkům pod nohama a oni pronášejí neslušná slova. To bych opravdu nerad.
Jiný pisatel nechal byt řemeslníkům napospas po celý týden, takže stihli ještě vymalovat a opravit podlahu, na kterou padaly cihly. Nevypadalo to nijak dobře, i kdyby byla pravda někdo uprostřed mezi krajními stanovisky.
Chvíli jsem uvažoval, zda nevyužít „hodinového manžela“. Myšlenku jsem ale zavrhl. Nebyl jsem si jist, zda není tato služba určena výhradně ženám a jen na hodinu, což by v této situaci zdaleka nestačilo.
Přípravy
Dopoledne jsem přednášel o smíchu a už odpoledne jsem se mohl přesvědčit, jak jsem na tom se smyslem pro humor. Např. jsem oblepoval plynová kamna prospektem ze supermarketu a igelitem, a ještě to pro jistotu převazoval růžovým motouzem, protože jsem jiný narychlo nesehnal. To nebyla právě obvyklá činnost. Podobně vyzdobené skříně připomínaly dárek od Marťanů. Část přípravných prací jsem se rozhodl nechat na ráno. Budík jsem nařídil na půl čtvrtou a doufal, že stihnu do příchodu řemeslníků vše připravit, cvičit, a ještě se nasnídat. Ráno se děly zvláštní věci. Počítač i s klávesnicí se ocitly ve sprchovém koutě, pórek ve váze po umývadlem, zelí se zázvorem v jakési papírové krabici. To nebyl mormální nepořádek, ale hotový dadaismus.
Velký třesk? Ne tak docela
Výměna oken proběhla tím příznivější způsobem. Od řemeslníků jsem se dozvěděl, proč se názory na výměnu oken tak různí. Výměna plastových oken za novější plastová, je poměrně snadná. Se silnou vrstvou prachu je ale třeba počítat při výměně dvojitých dřevěných oken za plastová. To navíc trvá mnohem déle a je spojeno s nemalými útrapami pro obyvatele bytu i řemeslníky.
Následky
Řemeslníci odešli a kolem byl náramný binec. Měl jsem chuť to všechno co nejrychleji dát do pořádku.
Pak jsem si ale vzpomněl na veselého šneka abstinenta, který se zvolna sune k brokolici. Jistě, bude to třeba uklidit, ale ne všechno hned teď.
:)

4. 6.
Vzrušená debata
Před lety kdosi usiloval, aby cyklisté směli jezdit namazaní. Z jedněch novin se mě zeptali, co si o tom myslím. Odepsal jsem, že pod vlivem alkoholu nelze bezpečně řídit ani trakař, natož kolo.
Poté, co to uveřejnili, mě kontaktoval jeden kolega lékař. Shrnuji náš e-mailový dialog:
Kolega: „Opravdu jste to řekl?“
Já: „Ano.“
On: „Dokažte to!"
Pravda, o řízení trakaře se v odborné literatuře mnoho nenajde, ale o vlivu i malých dávek alkoholu ano. Poslal jsem mu některé odkazy na literaturu.
On: „To se týká aut, ne kola!“
Já: „Cyklista, když jede z kopce může jen stejně rychle jako auto. Navíc je zranitelnější nerovnostmi silnice, bočním větrem atd."
Reakce na tento e-mail se už nezabývala cyklisty, ale mojí inteligencí a charakterem.
Odepsal jsem toto: „Ve vaši nemoci máte traumatologii. Zajděte tam a poptejte se chirurgů na úrazy u cyklistů!“
Na to už mi neodpověděl, asi nebylo co.

3. 6.
Nové video Jak probudit skřítka smíchu. Máme i anglicky.
---
Veselý stařík
Mám doma sošku smějícího se Buddhy. Znalci vědí, že to není historický Buddha, ale mnich Putaj, o němž se traduje, že byl vtělením Buddhy budoucího věku. To ale není teď důležité. Podstatné je, že soška znázorňuje někoho, kdo je starý, tlustý a schází mu i nějaký ten zub.
Být veselý i jen dvacet minut není snadné, ani když je člověk hezký, mladý a zdravý. Tenhle obtloustlý stařík má radost, ačkoliv se jeho majetek vejde do ošoupaného pytle. A navíc je veselý pořád, třeba i když ho právě bolí zub. Jasně vnímá i neradostné věci, a při tom má dobrou náladu. Tak tohle bych chtěl také umět.

2. 6.
Ubytovna
Většina z nás nepovažuje bydlení na ubytovně za vrchol blahobytu. Jeden z našich střízlivých přátel byl před léčbou bezdomovec. Nyní abstinuje a našel si práci s bydlením. Na podnikové ubytovně si připadá málem jako v nebi. Další úžasnou změnou je to, že má co jíst. K ubytovně patří zahrada. Onen přítel se tam občas posadí a je šťastný. Tak tohle mu mohou mnozí, daleko lépe situovaní lidé jen závidět.

1. 6.
Skřítek smíchu
Chlapec přišel za dědečkem a řekl: „Dědo, mně se moc líbí, když se kamarádi nebo rodiče smějí. Jak to mám udělat, aby se smáli víc?“
Děda se na vnuka vlídně podíval, a po chvíli řekl: „Je třeba jim připomenout, že v sobě mají skřítka smíchu. Stačí ho probudit.“
„Hm, ale jak to udělat? Dospělí na skřítky nevěří,“ namítl chlapec?
„Nejlepší bude probudit toho skřítka v sobě?“
„Ale jak?“ vyzvídal chlapec.
Děda se začal chichotat. Chlapec na něj překvapeně chvíli hleděl, ale pak se začal smát také. Smáli se oba dva, jenže za chvíli už to nebylo chichotání, avšak pořádný chechot: „cha, cha, cha.“
Možná byste teď chtěli probudit svého skřítka smíchu i vy. Je to jednoduché, stačí se vyšším hlasem melodicky smát a počkat, až skřítek připojí.
:)

31. 5.
Novinka Dobré snídaně potěší, máme i anglicky.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
Spouštěče emocí
Spouštěče jsou v našem slangu podněty, které aktivují bažení nebo rizikové emoce. Spouštěčům je nejlépe se vyhnout. Někdy to ale nejde. Nabídnu příklad: Bydlím na kopci nad Prahou. V této oblasti překračují letadla odlétající z Prahy rychlost zvuku. To působí hluk, který někdy připomíná vzdálenou bouři, jindy válcování plechu. Vyhnout se tomu nedá. Vyvolávalo to ve mně nelibé pocity vůči letadlům, letištím a fyzikálním zákonům.
Uvědomil jsem si to a dospěl k závěru, že není rozumné si takto kazit náladu zvláště, když jsou čtyři ráno. Tak jsem ze spouštěče udělal střízlíka. Postupně jsem si zvykl přát posádce i cestujícím šťastnou a bezpečnou cestu a politovat je, že museli tak brzo vstávat.
:)

30. 5.
Odpustit není zapomenout
Do jednoho menšího města mě pozvali na autogramiádu. Paní, která akci organizovala, zmínila mezi řečí myšlenku, kterou slyšela od jistého mnicha: „Odpustit musíte, zapomenout ne!“
Připadá mi to moudré. Člověk, který by zapomněl, by se dal snadno zneužívat. A toho, kdo by neopustil, by trápily nedobré myšlenky. Správné je obojí, odpustit, a při tom si pamatovat.
Někteří střízliví přátelé si přejí, aby jejich rodina zapomněla na minulost. Obvykle jim říkám, že mohou být rádi, že si okolí udržuje obezřetnost, protože to zvyšuje motivaci ke střízlivosti.
Zmíněnou větu můžeme vztáhnout i každý sám na sebe. Odpustit si, to ano, ale zapomínat bychom neměli.

29. 5.
Veselá louže
Je horký den. Po lesní cestě jsou dvě paní se svými psy. Poblíž je jezírko. Ona je to vlastně velká louže s kalnou, páchnoucí vodou. Psi se do vody nadšeně vrhnou a radostně se v ní čvachtají. První paní se rozčiluje, že bude muset doma psa umýt. Ta druhá se směje na celé kolo. První je nešťastná a asi bude nešťastná cestou domů i při myti psa. Ta druhá se směje a možná se bude chichotat i při mytí svého zasmrádlého chlupáče.
Situace, do které se dostáváme, si často nevybíráme. Způsob, jak je prožívat, si většinou vybrat můžeme.

28. 5.
Devátý krok
Devátý z dvanácti kroků Anonymních alkoholiků a sesterských organizací vybízí napravovat to nedobré, co člověk způsobil druhým. Ale co když není náprava možná?
Napadají mě dvě možnosti. Tou první je prospět a pomoci někomu úplně jinému. Druhou možností je požádat Vyšší moc, Boha, světici nebo vesmír, aby učinil nápravu za nás. Poprosíme je třeba, ať dotyčné lidi chrání a pomáhají jim. Možná se teď zeptáte, zda to bude mít nějaký účinek.
Možná ano, možná ne. Ale tak či onak budeme mít lepší pocit.

27. 5.
Nové video: Smích se psem. Máme i anglicky.
---
Zásady prevence nádorových onemocnění
– Zdravá výživa s dostatkem vlákniny. Je třeba se vyhnout alkoholu, nadbytku tuků, zejména přepálenému a nekvalitnímu tuku (smažená jídla ve fastfoodech a většině restaurací, koblihy, hranolky, preclíky, sušenky, brambůrky, cukrovinky, pražené ořechy a semena atd.). Rizikové jsou i veškeré uzeniny.
– Předcházejte obezitě a dopřejte si dostatek fyzické aktivity.
– Nekuřte a nezdržujte se v zakouřených prostředích.
– Vyhněte se zbytečné radiační zátěži.
– Na slunci používejte opalovací krémy s vyšším UV filtrem.
– Uvědomte si, kde jsou rozumné hranice svépomoci a dbejte na přiměřenou lékařskou péči.
– Důležité jsou i zvládání stresu a vyvážený životní styl, protože ty posilují všeobecnou odolnost organismu.

26. 5.
Jiný pohled
Jedna organizace mě požádala, abych u nich vedl seminář. Už jsem chtěl začít, ale v tom ke mně přišel mladší muž a řekl: „Omlouvám se, mám od lékaře zakázáno cvičit.“ Nato mladík bystře zmizel.
Jistý čínský mistr radí pro udržování dobré kondice denně půl hodiny cvičit. Když se objeví drobné obtíže, měl by člověk cvičit hodinu. V případě vážnějších problému je třeba praktikovat tak dvě hodiny. A co kdyby se objevila nějaká život ohrožující nemoc? Pak by to chtělo alespoň čtyři hodiny denně do uzdravení, a pak si dobrý stav cvičením udržovat. Nejedná se jen o cviky vstoje, ale počítá se do toho kromě vhodných tělesných cvičené také relaxace a nehybná meditace nebo meditace za chůze. To je i tak hodně, jenže, jestliže je takto energický přístup úspěšný, prodlouží se tím život o desítky let.
Nabídnu analogii z naší praxe: Někteří střízliví přátele chodili na počátku své abstinence na setkání Anonymních alkoholiků každý den nejméně rok a pak s menší intenzitou mnoho let. A vyplatilo se jim to.

25. 5.
Z korespondence
– Problémy s alkoholem jsou u lidí Vašeho oboru časté. Z mého webu si stáhněte jednoduchý návod. Choďte také co nejčastěji na setkání Anonymních alkoholiků. Kdyby to nestačilo, na webu mám i seznam pražských ambulancí a zařízení k pobytové léčbě.
– Alkohol je návyková látka, vyvolává bažení a člověk, který baží má zhoršené sebeovládání ve vztahu k ní. Pokus pít třeba i malé množství proto končívá u závislých v problémech. Jestli si ovšem myslíte, že díky své inteligenci atd. nemáte obyčejnou závislost, ale závislost "de luxe", pak jen krčím rameny.
– Ano, vážený abstinente, střízlivost dává svobodu se rozhodovat správně. A proto střízlivosti zdar!
– Maličké veselé lázně si může pro sebe zřídit každý a naordinovat si do nich smích a legraci podle svého.

24. 5.
Chodí nebo nechodí?
České přísloví říká že „neštěstí nechodí nikdy samo“. To nezní ani optimisticky, ani vědecky. Copak je neštěstí chlupatá potvora s vyceněnými zuby, která má podobné kamarádky?
To jistě není, slovo neštěstí zde znamená emoční rozpoložení. Smutek a hněv, které obvykle provázejí nemilé události, zužuji vědomí, zhoršují schopnost se správně rozhodovat a neprospívají ani tělu. Takový člověk spíš udělá chybu nebo má zdravotní problémy. Vědomí ovšem zužuje i divoká radost, takže i tu mnohdy následují mrzutosti.
Co z toho vyplývá? Jestliže se přihodí nějaká nepříjemnost, je dobré se co nejdříve uklidnit. Často stačí se zasmát, klidně dýchat do břicha, trochu se projít nebo si pustit relaxační nahrávku. Můžeme také pěstovat zdravé emoce, jako laskavost nebo vděčnost, i když se nám dvakrát nechce. Zdravé emoce naopak vědomí rozšiřují a pomáhají nesnadnou situaci lépe zvládnout.

23. 5.
Další video novinka Veselé mávnutí. Máme i anglicky.
---
Karma jóga
Proč přidáváme ke slovu „karma“ slovo „jóga“? Znamená to schopnost pozorovat, rozumět a plout životem lehce a elegantně. To vyžaduje otužování vůči přecitlivělé povaze mysli. Při karma józe se snažíme jednat dobře, osvobozujícím způsobem, konstruktivně a dokonale. Swami Niranjanananda Saraswati. 

22. 5.
Nové video Autogramiáda na dálku.
---
Z korespondence
– Ano, život je škola. Ta se nám nemusí vždycky líbit, ale je to dobrá škola.
– Děkuji za milý dopis, je docela možné, že při rozvíjení zdravých emocí jsem v porovnání s Vámi začátečník.
– Smích je pro mozek něco jako prázdniny. Nemusí při něm přemýšlet. Ani o smíchu ne.
:)

21. 5.
Stabilita těla
Co je důležité pro stabilitu těla?
Možná čekáte, že řeknu, že střízlivost. Ta jistě také, nyní se ale zaměříme na svaly.
Na jednom semináři jsem se přítomných zeptal, co udržuje páteř ve správné poloze.
Kdosi odpověděl že chrupavka. Naštěstí neměl pravdu, protože to bychom daleko nedošli.
Pro stabilitu páteře jsou důležité svaly, a to většinou ty hluboké. Patří sem zejména:
– Tři páry hýžďových svalů.
– Svaly pánevního dna.
– Hluboké břišní svaly.
– Krátké svaly spojující jednotlivé obratle. Ty se posilují např. při jemné rotaci páteře, k níž dochází při chůzi.
– Bránice se upíná na žebra a hrudní kost, ale i na bederní obratle. Její tonus a pohyby ovlivňují i páteř. Aktivací bráničního svalu klesne bránice o 1–3 cm, což podstatně prohloubí nádech, zvýší tlak na páteř zepředu, a tak ji stabilizuje.
Co z toho vyplývá prakticky?
I během každodenních aktivit, bychom měli pamatovat na zmíněné svalové skupiny, dýchat bránici a více chodit nebo vhodným způsobem cvičit. Práci vsedě je dobré prokládat častými přestávkami, i jen přejít místnost a vrátit se zpět je lepší než nic.
Když už jsem se zmínil o alkoholu: Ten redukuje sekreci testosteronu a dalších hormonů, což snižuje i svalový tonus. Alkohol rovněž dehydratuje, vede ke ztrátám minerálů a omezuje syntézu glykogenu, který slouží svalům jako palivo. Vyšší dávky alkoholu navíc působí poruchy rovnováhy a mohou svaly přímo poškozovat. Alkohol také zvyšuje riziko úrazů.
Odpověď na otázku v úvodu tohoto textu tedy zní: Pro stabilitu těla jsou důležité některé svaly a střízlivost.

20. 5.
Čaj čtyř vůní
Jeden čínský čaj se jmenuje „Vůně čtyř šálků“. Vysvětlení je prosté: Z jedné porce se připravují čtyři nálevy a každý z nich voní jinak. Se cvičením, doléčováním nebo zvládání různých dovedností je to podobné. Člověk sice opakuje totéž, ale přináší to jinou zkušenost. Byl by nerozum si říkat „tohle už znám.“
I ten, kdo v určitém směru pokročil, udělá dobře, když si uchová otevřenou mysl a bude připraven se učit a poznávat.
---
Letadlo
Jeden několik let abstinující muž středního věku si pamatoval, jak jsem mluvil během léčby o energii jako o palivu pro letadlo. Aby člověk někam doletěl, musí mít dost energie a průběžné ji doplňovat. Stejně důležité jako palivo, je správný směr. Tím správným směrem je pro řadu lidí střízlivost.

19. 5.
Prosby o odpuštění
Dr. Kataria, jehož proslavila tzv. jóga smíchu, doporučoval, aby se člověk každý pátek někomu omluvil. Pomáhá to podle něj překonat pýchu. Čínští mistři jdou dále a považují omluvu za způsob, jak překonat následky špatných činů. O tom je i následující příběh.
Jistý muž uctíval mnoho let světici. Ta se mu jednoho dne zjevila a řekla: „Zítra tě přepadne lupič. Bude tě chtít zabít. Je to člověk, jemuž jsi v minulosti ublížil. Připrav slavnostní jídlo, pozvi ho ke stolu a omluv se mu!“
Muž udělal, jak mu světice poradila. Když se lupič objevil, řekl mu: „Čekal jsem na vás. Omlouvám se vám a uznávám, že máte plné právo se mi pomstít. Pojďme ale nejdříve povečeřet.“
Lupiče to ohromilo. Během společného jídla se spřátelili. Lupič muži odpustil a ten mu slíbil pomoc do začátků lepšího, počestného života.
Omluva jednou týdně jednomu člověku mi připadá málo. Na druhou stranu, kdyby se měl člověk omluvit úplně každému, jemuž ublížil, asi by na to nestačil ani týden. Nabídnu zde kompromis. Najděte si nějaké klidné místo a v duchu opakujte:
Omluvám se všem, kterým jsem vědomě ublížil, prosím, odpusťte.
Omluvám se všem, kterým jsem nevědomky ublížil, prosím, odpusťte.
Omluvám se všem, kterým jsem ublížil činy, prosím, odpusťte.
Omluvám se všem, kterým jsem ublížil slovy, prosím, odpusťte.
Omluvám se všem, kterým jsem ublížil v myšlenkách, prosím, odpusťte.
Omluvám se všem, kterým jsem ublížil a oni se ke mně chovali dobře. Prosím, odpusťte.
Omluvám se všem, kterým jsem ublížil a oni se ke mně chovali neutrálně. Prosím, odpusťte.
Omluvám se všem, kterým jsem ublížil a oni se ke mně chovali špatně. Prosím, odpusťte.
Poznámky
– Celé cvičené zabere pár minut.
– Omlouváme se tak nejen druhým ale i sobě, protože i sobě většina lidí tu a tam ubližuje.
– Cvičení praktikujte, pokud možno, každý den. Hodí si pro ty, kdo nevěří na karmu a podobné věci. Člověk si totiž pak dává v životě větší pozor.

18. 5.
Nové video Křest knihy „Návykové chování a závislost“
---
Nenápadné druhy smíchu
Kolega lékař mi napsal, že velká část mnou popisovaných způsobů, jak se smát, je při jeho práci nepoužitelná. To je sice pravda, ale druhů smíchu je právě proto tolik, aby z nich mohl člověk vybrat ten, který je zrovna nejvhodnější.
– Lehký úsměv lze chápat jako projev klidného sebevědomí. Usmívající se lékař tak sděluje pacientovi, že jeho problém se dá zvládnout. Při tomto úsměvu je uvolněná čelist, tj. zuby se nedotýkají. To je projev mírumilovnosti. Pacienta jistě potěší, že ho lékař nekousne. Přimhouřené oči zase informují okolí, ze situace je bezpečná a není třeba dávat pozor odkud, co přiletí.
– Další možností je smích ušima. Při něm přitahujeme uši k hlavě, ostatně i prostý lid ví, že je dobré mít za ušima. Naprostá většina z nás ušima nepohne ani o milimetr. To potěší zvláště dámy, protože se nerozcuchají. Přestavte si tuto situaci: Zmíněný lékař se účastní odborné konference. Při jídle o přestávce zpozoruje, jak se váženému panu profesorovi uvolnil umělý chrup. Lékař se zasměje, ale pouze ušima. Při tom taktně hledí jinam, i když by ho zajímalo, zda pan profesor vrátí zuby na původní místo nebo je strčí do kapsy.
– A pak je zde hloupý úsměv. Když nevíme, co si počít, tak se usmívejme! Uklidní nás to a třeba něco vymyslíte. Pomůže nám to, i kdybychom na nic nepřišli. Je to zdravé a usmívající se člověk je sympatičtější.
– Poměrně nenápadný je i smích do zrcátka. Při mívají ženy u sebe zrcátko? Důvod je jasný, mohou se do na sebe usmívat. Kdo chce, ať se tom ještě pudruje, ale stačil by i úsměv. Ten zlepší vzhled víc než kilo pudru.
– Smích se zrcátkem není pro kolegu lékaře použitelný. To nevadí, snadno vystačí s přimhouřením očí a ušima přitaženýma k hlavě. Až přijde domů, může si zacvičit „medvídka“. Medvídek leží na zádech, vytřepává chlupaté tlapky ve vzduchu a hlubokým hlasem se směje. To se hodí zvláště pro lidi, kteří v práci dlouho sedí nebo stojí.

17. 5.
Podivuhodný zázrak
Jeden střízlivý přítel popisoval, jak se mu za střízliva zlepšilo zdraví.
K tomu jsem dodal: „Střízlivost dokonce léčí i nemoci, které neexistují.“
Mnozí lidé připisovali své obtíže všemu možnému, pak přestali pít a obtíže zmizely.
I v případě problémů, které přetrvávají, je střízlivost výhodná. Střízlivý člověk více dbá o své zdraví a léčba je účinnější.
Navíc střízlivost zlepšuje schopnost organizmu se léčit a uzdravovat.

16. 5.
Jak navodit zdravé emoce
Způsobů, jak navodit zdravé emoce, je hodně a řadu z nich jsem popsal v knize „Jak být milejší“.
Scházel mi ale společný jmenovatel různých technik. Myslím, že jsem na něj přišel. Je jím to, že napodobíme projevy zdravých emocí, např. úsměv nebo smích, klidný dech do břicha, uvolnění a také to, že duchu zdravých emocí myslíme, mluvíme a jednáme. Důležité je i zmíněné myšlení, tak profesorka psychologie Barbara Fredrickson používala k navozování zdravých emoci prastarou meditaci milující laskavosti.

15. 5.
Jak přesvědčit?
Jistá firma vypsala konkurs na vedoucího oddělní ochrany dat.
Předseda komise vyzval jednoho kandidáta: „Vysvětlete nám, proč zrovna vy byste měl získat tuto pozici.“
Kandidát blahovolně odpověděl: „Ale, naboural do vašeho systému a poslal si pozvánku na tenhle konkurs.“
„To není možné!“ zvolá předseda a otře si pleš.
„A ještě jsem vám z vašeho počítače objednal zastřihovač vlasů, dodá s úsměvem uchazeč.
Řada našich střízlivých přátel si přeje, aby jim začalo okolí důvěřovat. Slovům jejich okolí po zkušenostech z dřívějška nevěří. Přesvědčí je až činy, např. dlouhodobá abstinence, pravidelné doléčování a to, že kontrolu ze strany okolí neodmítají, ale vítají jako pomoc. Patologičtí hráči navíc udělají dobře, když nechají svoji výplatu automaticky posílat na účet manželky nebo rodičů. Posílí to důvěru, bude se jim lépe abstinovat a budou klidnější.
Ještě poznámka: Myslím, že neomalený ajťák z anekdoty to místo dostal. V pracovním prostředí jsou totiž důležité nejen technické znalosti, ale i takt, zdvořilost a respekt.

15. 5.
Tisíc úsměvů a způsobů, jak se smát
Trochu přeháním, těch druhů smíchu mám zatím kolem stovky. Ten nejnovější se jmenuje Květinový úsměv.
:)
Biograf
Podle mistrů různých duchovních tradic je v nitru všech lidí cosi věčného a dokonalého. Říkají tomu átman, brahma, Buddhovo vědomí, duše nebo Boží jiskra.
Pak se ovšem můžeme ptát, jaký je rozdíl mezi mistrem a námi obyčejnými lidmi.
Rozdíl tu je a velký. Většina z nás připomíná diváky v kině. Ti zapomínají na sebe a svoji přirozenost. Ztotožňují se s hrdiny vymyšlených příběhů. Jejich schopnost se vyznat v sobě i ve světě není právě skvělá.
Naproti tomu mistr připomíná horala. Stoupá vzhůru a před jeho zrakem se otevírá výhled do krajiny. Ví, kdo je, odkud jde, kam a proč.

14. 5.
Nové video Květinový úsměv. Máme i anglicky.
---
Hra na schovávanou
Jak známo, bažení se umí převlékat a schovávat. Nemusí se jednat pouze o bažení po návykových látkách nebo hazardu, ale třeba po slizkých a lepkavých věcech, které prodávají v cukrárnách. Bažit lze i po v rozumné míře prospěšných aktivitách, jako je práce. Bažení se tváří, jako těšitelka, trenér, Děda Mráz, sestra červeného kříže nebo vyšetřující soudce. Podobně se chovají i negativní emoce. Bažení i emoce nacházejí tisíc důvodů, proč se chovat nerozumně, ovšemže jeden argument pitomější než druhý.
O způsobech, jak zvládat bažení a silné emoce, jsem napsal svého času knihu „Sebeovládání“. Zde jen velmi stručně něco snadného a legačního. Patrně si vzpomenete, jak si děti hrají na schovávanou. Obvykle k tomu patří smích, legrace a veselé pištění. Bažení a emoce si vlastně také hrají na schovávanou. Jestli zase odněkud vystrčí nos, můžete se vítězně zasmát a „zapikat“ je třeba takto: „Deset, dvacet, já tě vidím bažení, chachá!“

13. 5.
Nové video: Veselé poselství
---
Co mají společného tato rčení?
Rozchodil jsem to
Pana Šroubek dostal nelehký úkol. Šéf ho poslal opravit zařízení, které v životě neviděl a k němuž chyběla dokumentace. Šéfovo ubezpečování, že to zvládne, ho dvakrát neuklidnilo. Pan Šroubek se tam vypravil. Nebylo to daleko, tak šel pěšky. Cestou se uklidnil, uvědomil si, že to není poprvé, co je v podobné situaci. Nakonec to vždycky nějak dopadlo.
Rozdýchal jsem to
V domě, kde měl pan Šroubek pracovat, nebyl výtah. Pan Šroubek se s taškou plnou nářadí stoupal do čtvrtého patra. Dýchal při tom zhluboka do břicha, jak se to naučil v jednom kurzu.
Sdílená starost, poloviční starost
Zmíněné zařízení dávno patřilo do technického muzea. Byl zázrak, že tak dlouho fungovalo. Pan Šroubek zavolal kolegovi z práce a popsal mu situaci. Kamarád sice nic nevymyslel, ale i tak se pan Šroubek cítil lépe.
Ráno moudřejší večera
Pan Šroubek řekl zákazníkovi, že jeho zařízení je hodně staré a opotřebované. Zastaví se u něj zítra, snad do té doby něco vymyslí. Pak se pan Šroubek věnoval jiným věcem a problém pustil z hlavy. Další den mu bylo všechno jasné. I kdyby ten křáp zprovoznil, za chvíli se porouchá znova budou z toho reklamace a problémy.
S úsměvem jde všechno lépe
Pak popsal pan Šroubek situaci šéfovi. Ještě zavtipkoval, že s tímhle by si neporadil ani Harry Potter.
„Co se dá dělat,“ ¨zasmál se šéf, „zázraky od nás nemůže nikdo chtít.“
Laskavost otevírá lidská srdce
Pan Šroubek se, jak slíbil, vydal k zákazníkovi. Řekl mu, že by mu rád pomohl, ale oprava není téměř možná. Hlavně by ale nebyla rozumná. Brzy by se to zase sesypalo. Navíc za o málo větší částku, než by stála oprava, lze pořídit lepší a modernější alternativu. Zákazník to pochopil. Dokonce pana Šroubka pořádal, aby mu poslal kalkulaci, kolik by stála navrhovaná možnost včetně montáže.
Závěr
Společným jmenovatelem zmíněných průpovědí je to, že se tak člověk uklidní. Zklidňuje fyzická aktivita, hluboké dýchání do břicha, spánek, humor, smích a úsměv, dobrá společnost i zdravé emoce, jako je zmíněná laskavost. To je důležité z mnoha důvodů. Klidný člověk se lépe cítí, je zdravější, lépe mu to myslí, lépe komunikuje a dělá lepší dojem.

12. 5.
Nové video Paramahansa Niranjanananda: Hymnus k Božské matce
---
Nezvyklé juchů
Do přednášek pro odborníky většinou zařazuji prvky, které používáme při léčbě návykových nemocí. Posluchačům se to líbí, i když to někdy působí trochu komicky. Tak na konci přednášky pro soudní lékaře jsem všichni jásavě volali: „Veselý, radostný, střízlivý, juchů, soudnímu lékařství zdar!
---
Úcta ke skutečnosti
Úcta ke skutečnosti souvisí s pravdivostí, tedy ctností, které si cenili už dávní mistři jógy.
Moderní psychoterapeut by řekl, že člověk, který respektuje skutečnost, se pohybuje životem podle přesných map. To je lepší než bloudit s mapou, kterou si člověk vysnil.
Na cosi podobného přišel i Albert Einstein. Ten poznamenal: „Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“
Lidé si někdy myslí, že něco vyřeší útěkem do toho či snového nebo chemického ráje. Jenže pak se ocitnou v pekle. Naprostá střízlivost v užším i širším smyslu slova je mnohem lepší.

11. 5.
Zázračná medicína
Na sekání střízlivého klubu ELPA jsem řekl střízlivým přátelům: „Přinesl jsem lék proti závislosti!“
Zatvářil jsem se slavnostně a vyndal nádobu z tmavého laboratorního skla. Na ní se skvěl nápis: „Buď střízliv“. Nádobu jsem otevřel a míval jsem s ní, jako kdybych přítomné poléval zázračnou medicínou.
Pak jsem se obrátil na střízlivé přátele, z nichž někteří abstinují více let: „Užívání mnoha léků vyžaduje dodržovat to či ono. Jak jste posílili blahodárný vliv střízlivosti?“
Z odpovědí vyjímám:
– Dlouhodobě se doléčuji.
– Chodit na Áčka (setkání Anonymních alkoholiků).
– Vyhýbám se rizikovým prostředím a lidem.
– Nepřepínám se, vedu rozumný životní styl.
– Mně pomáhá pravidelnost a pořádek.
– Víc chodím.
– Nereaguji zbrkle. Nejdříve si vše v klidu rozmyslím.
Většina z toho se hodí náramně dobře pro každého z nás, ať už jsme závislí nebo ne.

10. 5.
Prostě se zasmát
Ve státní svátek 8. května přišlo na doléčování něco před deset střízlivých přátel.
V jednu chvíli jsem se zeptal: „Kdo z vás se dokáže zasmát bažení a hloupým myšlenkám, které bažení vyvolává?“
Přihlásili se všichni. To mě potěšilo. Nezkušený abstinent by takové myšlenky zkoumal, dlouze o nich dumal, trápil se a unavoval. Zkušený se jim zasměje a je to vyřízené.
Jestli někomu připadá smích málo vědecký nabídnu vysvětlení: Bažení je provázeno stresem, smích člověka uklidní, stres zmizí a z bažení zůstane pouhá, směšná myšlenka. Jestliže se při tom člověk soustředí do břicha, je to ještě lepší, energie se tak stáhne dolů. Mimochodem tato oblast se aktivuje i při vydatnějším smíchu, a to jistě přispívá k jeho uklidňujícímu účinku.

9. 5.
Nové video Jednoduchý způsob, jak se uklidnit. Máme i anglicky.
---
O něco obtížnější laskavost
V řadě duchovních tradic patří k dobrým zvykům se přimlouvat za zločince, kteří trpí v jakémsi smradlavém pekle. Je to celkem snadné, často snazší než upřímně přát mír a světlo lidem z blízkého okolí. Ti nic zvláštního nevyvedli, jenom se možná chovají jinak, než čekáme. Schválně si to vyzkoušejte, na mém webu najdete audio nahrávky různých variant meditace milující laskavosti. Kdyby někomu nešlo posílat mír a světlo třeba sousedům, ať si připomene nějakou jejich dobrou vlastnost.

8. 5.
Nové video Smích pradleny. Máme i anglicky.
---
Právě vychází Nešpor K. Co poradit rodičům dospělých lidí s návykovou nemocí. Psychiatrie 2017, 22(2):94-95.
---
Připravenost
Někteří z nás ještě pamatují pionýrský pozdrav vybízející k připravenosti.
Ve škole ale pionýrům neřekli, že se jedná o skautskou zásadu. Zakladatel anglického skautingu Robert Baden-Powell toto heslo nevymyslel, ale převzal ho od japonských rytířů.
Připravenost na všechno se velmi dobře hodí pionýrům, skautům, samurajům a každému z nás. Je to také jedna ze zásad karma jógy. Ta používá k sebezdokonalení náležité jednání a činy.
Připravený člověk žije pokojně. Soustředěně se zabývá i jednotvárnými činnostmi. Zárovrň je připraven toho kdykoliv nechat, jakmile se objeví důležitější úkol nebo povinnost. Udělá to naprosto klidně, jako nejpřirozenější věc na světě. Tak tohle přeji vám i sobě.

7. 5.
Rozhovor o závislostech na stanici Proglas.
---
Prapodivná matematika
Jedno východní rčení říká: „Jestliže jsi urazil devět desetin cesty, jsi právě v polovině.“
Pravda, na konci cesty je poutník unavenější než na začátku. Na druhou stranu ale získal zkušenosti a má silnou motivaci dosáhnout cíle.
Někdy lze naopak říci: „Jestliže jsi urazil desetinu cesty, jsi právě v polovině.“ Kupříkladu přiznání si závislosti a začátek léčení jsou dva kroky správným směrem. Někomu dají hodně práce. Pak už jde to další dobře a poměrně snadno.
---
Přenést se
Možná jste někdy slyšeli radu: „Je potřeba se přes to přenést.“
Přenést se přes něco lze dvojím způsobem. Ten první znamená vzlétnout do oblak a nevšímat si toho, co se děje dole na zemi. Druhý způsob je bezpečnější. Člověk se přes něco přenese, ale uvědomuje si, přes co se přenáší. Dává také dobrý pozor, aby se na správném místě snesl zpátky na zem.
Zmíněnou radu je lépe formulovat takto: „Je potřeba se přes to přenést, ale s citem, opatrně a inteligentně.“

6. 5.
Utrpení duchovně vyspělých
Mnozí ušlechtilí a duchovně pokročilí lidé byli sužováni vážnými nemocemi. Museli snášet stejné nebo i silnější tělesné bolesti než ostatní. Východní tradice říká, že se tím spálila jejich karma, a otevřela se tak cesta k vysvobození. Mezi utrpením světců a tím naším je podstatný rozdíl. Jejich bolest neprovázel hněv nebo strach. Přijímali vše klidně, vyrovnaně a s důvěrou. Řečeno dnešním jazykem, jejich bolest neprovázela emoční složka. I my, obyčejní lidé, můžeme emoční složku bolesti oslabit pomocí relaxačních technik. Relaxační techniky také pomáhají, aby se uplatnily přirozené uzdravující mechanismy těla a mysli.
---
Zlatý býček
Podle statistik v Česku i mnoha dalších evropských zemích ubyl počet lidí, kteří se hlásí ke křesťanství. Důvod bude podobný, jako za starozákonních časů. Lidé tehdy uctívali zlaté tele, přesněji zlatého býčka. Skutečná telata, městský člověk 21. století prakticky nepotká. Zlatými telaty jsou dnes majetek, postavení, moc, požitky nebo pocty. Mojžíšův způsob, jak zamezit uctívání býčků, není z mnoha důvodů přijatelný. Jediná cesta je trpělivě nabízet lepší hodnoty než pozlacený dobytek. V tom pomáhají přívětivost, laskavost a vlastní dobrý příklad.

5. 5.
Nové video Ženy, které se vyhýbají alkoholu a tabáku, jsou hezčí a mají zdravější děti. Máme i anglicky.
---
Dopis člověku propuštěnému z vězení
Jeden muž, dříve ve významném, postavení, se mi svěřil se svým problémem. Pro hospodářskou kriminalitu se dostal do vězení. Jeho povaha se tím změnila a nedokáže s lidmi vyjít. To mu působí velké problémy.
Odpověděl jsem toto: Události, které popisujete, vám způsobily šok. Prozatím jste se z něj nevzpamatoval. Doporučuji tento protistresový program:
– Denně nejméně hodina chůze venku.
– Z mého webu si stáhněte několik relaxačních nahrávek, vyzkoušejte je a tu nejvhodnější si pouštějte denně.
– Najděte se dobrou a uklidňující zálibu (pes, zahrada, kutilství atd.).
– Vyhýbejte se alkoholu, silné kávě a drogám, pokud možno ani nekuřte.
– Naučte se klidně dýchat do břicha.
– Usmívejte se, i když se vám dvakrát nechce.
– Při komunikaci s druhými lidmi si dávejte načas, mluvte pomalu, než něco řeknete, dobře si to rozmyslete.
– Prospělo by vám se přihlásit do kurzu jógy nebo čchi-kungu.
– Omezte stresující obsah médií (zprávy, horory, střílečky atd.).
– Klidná hudba je naopak vhodná.
– Pomůže vám také více laskavosti k sobě i druhým.
Za dva měsíce se ozvěte, jak jste pokročil.

4. 5.
Nové video Rychle emoční přeladění. Máme i anglicky.
Poznámka k videu: Asi většině z nás se občas stane, že se cítíme v nepohodě, pořádně nevíme, co vlastně chceme a napadají nás divné myšlenky. Vždy není možné se v takové situaci třeba projít nebo se důkladně uvolnit. Popsaný postup zabere si půl minuty, je jednoduchý a dá se použít nenápadně např. při čekání nebo cestou z práce.
---
Trochu zvláštní spokojenost
Na našem střízlivém klubu jsem požádat přátele, kteří dlouhodobě abstinují, aby opakovali větu „jsem abstinující závislý a jsem s tím spokojený.“ Říkali to přesvědčivě bylo zřejmé, že s tím jsou opravdu spokojeni. Mělo to logiku. Vědomí, že jsou závislí, jim otevřelo cestu ke střízlivosti a střízlivost jim přinesla mnoho dobrého.
---
Odborná novinka: Nešpor K. Návykové chování a závislost. Praha: Portál, 2018; 256. Páté revidované a podstatně rozšířené vydání.

Strizliva pohoda

3. 5.
Silná bílá figura
Na jedné rozhlasové besedě se mě ptali na příčiny závislosti. Někdo si myslel, je příčinou je cosi tajemného v podvědomí, druhý považoval za důvod to, že je někdo „mamánek“, třetí zdůrazňoval existenční obtíže. Odpověděl jsem, že závislost vzniká v důsledku vzájemného působení řady činitelů včetně zaměstnání nebo poměrů ve společnosti. Tam, kde povolí prodávat málo nebo nezdaněný alkohol a neomezují jeho reklamu, musí počítat s vysokou spotřebou této chemikálie. A vysoká spotřeba znamená, že se velký počet lidí dostane do různých problémů včetně závislosti.
Vzájemné působení rizikových a ochranných činitelů připomíná šachovou partii. Bílé figury jsou ochranné činitele a černé rizikové. Dodal jsem ještě, že neumím s určitostí předvídat, kdo závislost překoná. I do partie, která nevypadá dobře, může najednou vstoupit silná bílá figura a všichni se diví. Tou figurou může být třeba pravidelné docházení na setkání Anonymních alkoholiků.

2. 5.
Děleno dvěma
Střízlivým přátelům často opakuji, jak důležité je vyhýbat se spouštěčům, tj. podnětům, které vyvolávají bažení, stres a silné emoce. Např. pro patologické hráče jsou spouštěčem peníze, proto je nejlepší je u sebe nemít. Někdy to ale není možné nebo vhodné. V tom případě radím posoudit, jak velká finanční částka by vyvolala silné bažení, tuto částku vydělit dvěma a za žádných okolností ji nepřekračovat.
Podobně lze uvažovat i o jiných spouštěcích. Není to sobecké, ale naopak velmi ohleduplné. Kdyby se člověk sesypal, neprospělo by to nikomu. Opatrnost je matka moudrosti, ale i ohleduplnosti.

1. 5.
Vstoupit do proudu
Podle buddhistické tradice je člověk, který vstoupil do proudu, na jisté cestě k vysvobození. Taková bytost se už nikdy nenarodí v nižších světech. Proč tomu tak je, mé prameny neříkají. Může to být tím, že dosáhl stupně moudrosti, který ho ochrání před těžkými hříchy. Dobře totiž ví, jaké by to mělo následky pro něj i pro druhé. Nechce zbytečně trpět a už vůbec ne, aby trpěli druzí.
V onom proudu se jistě najdou lidé nejrůznější duchovní orientace. Přejme jim, ať všichni bezpečně dosáhnou cíle své plavby.

30. 4.
Nové video Co můžete udělat pro páteř, máme i anglicky.
---
Spánek koníka
Tuto jednoduchou techniku jsem vytvořil pro seminář o józe pro děti. Následující postup je vhodný i pro dospělé. Dá se při něm naučit částečná relaxace a je použitelný v situacích, kdy není možná relaxace vleže.
Koník usíná
Koně i některá další zvířata spí vstoje. Tak je hezky napodobíme.
Chodidla jsou mírně od sebe a rovnoběžně… Kolena trochu pokrčená... Stáhneme hýždě, to narovná bederní páteř… Temeno vytáhneme nahoru, aby se nám narovnal krk... Tělo je pevné a stabilní...
Teď, jako ten usínající koník, zavřeme oči. Uvolníme čelo… Oči… Tváře i ústa... Uvolněné jsou hlasivky a přední strana krku... Ramena se krásně uvolňují… Ruce je vlastní váhou táhnou dolů. Pravá ruka je uvolněná od ramene až k prstům... Levá ruka uvolněná od ramene až k prstům... Uvolňuje se i hrudník... Břicho se při nádechu uvolňuje a trochu se vyklene dopředu. Při výdechu se břicho lehce stahuje... Uvolníme svaly pravé nohy, které právě nepotřebujeme... Stejně svaly levé nohy… Koník spí a je mu dobře… Krásně si odpočine…
Koník se probouzí
Pohneme prsty u nohou. Tak probudíme nohy. Pohneme prsty pravé ruky a ta se probudí. Pohneme prsty levé ruky, je probuzená. Trochu zahýbeme trupem, ať se probudí. Probudíme i krk a hlavu. Koník je probuzený a vesele zařehtá: „He, he, hééé.“
Poznámky:
- Při závěrečném smíchu na konci stoupneme hlasem, a tak napodobíme řehtání koně.
- Jestliže nechceme rušit okolí, je možné řehtat polohlasem nebo v duchu.
- Tato technika existuje i jako audio nahrávka.

29. 4.
Prevence na míru
Mimo jiné jsem vedl semináře o mírnění stresu pro vojenské letce, pracovníky lékáren, učitele nebo zubní lékaře. Když jsem se na takový seminář připravoval, snažil jsem se vžít do člověka příslušného oboru. Různá zaměstnání jsou totiž spojena s odlišnými rizikovými a ochrannými činiteli.
Třeba zmínění lékárníci pracují často vstoje, jejich práce je velmi náročná na soustředění a přesnost, vyžaduje průběžné vzdělávání a je spojena s intenzivním kontaktem s lidmi. Na druhou stranu bývají nadprůměrně inteligentní a jsou lépe informováni o tom, jak chránit zdraví.
Co takhle se zamyslet nad rizikovými a ochrannými činiteli ve vašem oboru?
Možná si při tom uvědomíte, jak zmírnit působení rizikových činitelů a posílit ty ochranné.

28. 4.
Jóga pro děti
Včera jsem vedl seminář o józe pro děti pro pedagogy. Povídali jsme vesele i vážně a hlavně cvičili, mimo jiné i různé druhy smíchu. Hodně z nich najdete hezky pohromadě v toto seznamu. O józe pro děti jsem kdysi napsal i knížku, její rukopis je volně k stažení.

27. 4.
Co můžeme udělat pro svůj národ?
Jan Neruda nás vybízí, abychom byli z křemene, že pak bude národ z kvádrů. Jak dosáhnout křemenné odolnosti ale básník neříká. Nejspíš to ani sám neuměl.
Před více než dvěma tisíci let zjistili dávní mistři, že v okolí člověka, který dokonale rozvinul kvalitu neubližovaní, ubývá nebo mizí nepřátelství. Pečliví a systematičtí jógíni vytvořili řadu praktických technik, jak se zdokonalovat. Velký pokrok je už to, když si člověk sám sebe lépe uvědomuje, trochu uklidní a abstinuje od alkoholu, drog a hazardu.
---
Chudák turista
Jeden mladý muž se mi svěřil s touto příhodou. V opilosti napadl turistu, o kterém si myslel, že mu německy nadává. Později se ukázalo, že ten turista byl Angličan a německy neuměl.
Lidé, kteří se pod vlivem alkoholu špatně ovládají, by měl abstinovat – ať už jsou závislí nebo ne.
Od těch, kdo jsou pod vlivem alkoholu a drog, bychom se měli držet dál. Jsou nepředvídatelní a někdy i nebezpeční.

26. 4.
Důvěra
V tradičním indickém lékařství se používají ke zvládání rizikových emocí jiné emoce, které působí opačně. Např. proti strachu by pomohly odvaha, vyrovnanost, spokojenost, láska nebo veselost. Nejvhodnější mi ale připadá důvěra, ať už je to důvěra k jednotlivci, organizaci (např. Anonymní alkoholici) nebo Bohu. Důvěra pomáhá také proti bažení. Člověk si může např. říci: „Lékař mi poradil abstinovat, já mu věřím a basta!
S důvěrou je ale jeden problém: občas ji někdo nebo něco zklame.
I to je ale lepší než nevěřit vůbec ničemu.
---
Potížista
Na semináři, který jsem vedl popsala paní středního věku tento problém: „Někdo přijde a chce nemožné. Když mu vysvětlím, že to nejde, začne mi říkat jízlivosti a urážet mě. Co byste v takové situaci udělal vy?“
Tím, jak bych reagoval, si nejsem úplně jistý, ale té paní jsem odpověděl přibližně toto: „Slovní agrese je projevem hněvu. Tato emoce není rozhodně zdravá, pro starší muže už vůbec ne. Vlastně je to něco jako nemoc. V duchu ho politujete a dejte si pozor, aby se emoční infekce nepřenesla na vás. Máte proto dobré předpoklady. Emoce se přenášejí snadněji z výše postavené osoby na níže postavenou osobu než naopak. V této situaci jste výše postavená vy. To je dáno okolnostmi, a navíc tím, že se umíte lépe ovládat.

25. 4.
Nové video Dívat se vzhůru. Máme i anglicky.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
Příprava na rozhovor pro Českou televizi
Otázky jsem dostal předem, ale jako to bývá, ve studiu se mě ptali na něco jiného. S tím je třeba počítat a improvizovat. Mohl jsem tak např. neplánovaně uplatnit svoji perlu: „Proč pít ohavné roztoky z plesnivého ječmene a shnilého ovoce, když je tolik skvělých čajů!“
Nyní už otázky, co jsem dostal předem, a připravené odpovědi:
Platí, že chudší lidé více pijí a jsou náchylnější k závislostem?
Mezi našimi pacienty jsou nadprůměrně zastoupení číšníci a kuchaři. Asi to nebude tím, že by byli chudí. Vliv okolí a stres jsou závažnější rizikové činitele než chudoba. Chudoba je častěji důsledkem závislosti než její příčinou.
Jsou na tom některé oblasti v Česku hůře?
Statistiky týkající se spotřeby alkoholu v krajích nemáme. Zjišťovali jsme ale, kolik je v jednotlivých krajích případů deliria tremens. Nejvíce jích bylo v Moravských krajích a na Vysočině.
V souvislosti s kauzou metanol se mluví o nebezpečí nekvalitního alkoholu – bez ohledu na metanol, dá se vůbec říct, že je nějaký alkohol lepší než jiný?
Delirium a cirhóza po kvalitním alkoholu jsou dražší. Metylalkohol se najde i v legálních nápojích. Nejvíc ho bývá v ovocných pálenkách, ale je i v potravinářském lihu. Kromě metylalkoholu jsou v alkoholických nápojích i přiboudliny, což je směs vyšších alkoholů. Těch může být v destilátech až 0,5 objemového procenta. To je jednou z příčin, proč bývá někomu po určitém alkoholu zvlášť špatně.
Jste známým propagátorem abstinence, jak vnímáte, že se zde pije?
S tradicí to nemá nic společného. Za první republiky byla spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele v porovnání s tou dnešní třetinová. Vysoká spotřeba alkoholu dnes je důsledek daňové politiky státu a rafinované reklamy.
Jak nahlížíte na argument, že pivo nebo jiný alkohol patří ke kultuře nějaké země?
Dělat z molekuly alkoholu státní znak by bylo nedůstojné. T. G. Masaryk byl abstinent. Vlastenecké a tradiční je abstinovat.
Měl by být alkohol podle vás úplně zakázán? Měsíční prohibice při metanolové kauze stačila, aby někteří hledali metody, jak pít dál.
Metylalkoholu u nás zabil téměř 50 lidí. Nebýt energických opatření, mohlo jich podle žalobce zemřít až 150 tisíc. Tehdejší ministr zdravotnictví zasloužil medaili za statečnost.
Vysokou spotřebu alkoholu u nás by snížilo, kdybychom se řídili doporučením Světové zdravotnické organizace. K nim patří více zdanit alkohol. Prodej alkoholu dětem a dospívajícím by se měl důrazněji a důsledněji postihovat.
Ještě nabídka. Ti, kdo mají s alkoholem problém, a jejich příbuzní si mohou z mého webu drnespor.eu zdarma stáhnou svépomocné materiály. Střízlivosti zdar, přátelé!
To „střízlivost zdar“ v televizi nakonec opravdu zaznělo.
:)

24. 4.
Cestou z televize
Televize mě pozvala do vysílání a zaplatila mi taxi. Cestou domů jsme se dali s taxikářem do řeči. Svěřil se mi, že by chtěl přestat kouřit, ale že se mu to nedaří. Otec byl silný kuřák a dostal infarkt. Lékaři mu tehdy řekli, že tabák pro něj přestavuje smrtelné nebezpečí. Otec vyhodil cigarety a definitivně přestal kouřit.
Na to jsem taxikáři řekl: „Vy budete moudřejší než váš otec. Lepší je přestat kouřit místo infarktu, ne až po něm.“
Tomu jsme se oba zasmáli.
Ještě jsem dal taxikáři odkaz na svůj web. Je tam mimo jiné i stručný návod, jak zanechat nikotinu, a udělat tak radost plícím.
Tato příhoda ilustruje skutečnost, že při překonávání návykové nemoci není důležitá vůle, ale motivace. Infarkt taxikářovu otci jistě neposílil vůli. Co se změnilo, byla jeho motivace.
Motivaci ke střízlivosti je třeba chránit a posilovat. Pak se většinou abstinuje snadno.
---
Co to má znamenat?
Představte si následující scénu. Postarší muž nese na ramenou vyhublého mladíka. Ten má ruce téměř sepnuté nad hlavou v jakémsi podivném gestu. Kolem se tlačí dav. Vypadá to velmi podivně, že?
Ten mladík pocházel z kasty dalitů. Její příslušníci se nazývali nedotknutelní nebo páriové a byli po dlouhá staletí opravdu doslova nedotknutelní. Také jim byl odpírán vstup do hinduistických svatyní. Postarší muž, který mladíka nesl, byl hinduistický kněz. Nesl ho do chrámu. Tam pak společně vykonali obvyklé obřady.
Doba se změnila. O tom svědčí skutečnost, že z kasty dalitů pochází i R. N. Kóvind, který se v roce 2017 stal indickým ministerským předsedou. I tak bylo počínání zmíněného kněze naproto neobvyklé a vyžadovalo odvahu. Nevím, jakému božstvu byl zmíněný chrám zasvěcen. Ono je to vlastně jedno. Bůh byl jistě spokojen, ať už ho kněz s mladíkem uctívali v jakékoliv podobě.

23. 4.
Rozebrat
Příbuzní závislých lidí někdy přicházejí se tímto požadavkem: „Promluvte s ním a rozeberte ho.“
Přestavují si, že člověk s návykovou nemocí, který byl rozebrán, přestává být závislý.
Tohle neumím a neznám nikoho, kdo by to dokázal. Závislost trvá, i když si dotyčný uvědomuje její příčiny a i když tyto příčiny přestaly působit.
Václava svedl ve 14 letech ke zneužívání alkoholu a drog o několik let starší známý. Václavovi je nyní 18 let a onen známý je zavřený. Václavova závislost trvá i tak. Léčení závislosti v jeho případě vyžaduje čas a dlouhé, soustavné úsilí. Zde jsou některé úkoly, které před Václavem stojí:
– Abstinovat, to je začátek a podmínka všeho dalšího
– Léčit se a mnoho let posilovat motivaci ke střízlivosti doléčováním, návštěvami Anonymních alkoholiků atd.
– Střízlivě zvládat problémy a duševní krize.
– Naučit se pravidelnosti a pořádku.
– Osvojit si pracovní návyky.
– Trávit volný čas rozumně a střízlivě, vyhýbat se rizikovým lidem a prostředím.
– Zlepšit svoji schopnost komunikace.
– Chránit své zdraví a pečovat o něj.
– Uvědomovat si emoce, ty nebezpečné emoce lépe zvládat a ty zdravé rozvíjet.
– Vytvořit si lepší hodnotový systém.
Václav, ať rozebraný nebo ne, má před sebou pořádný kus cesty.

22. 4.
Zajímavost: V Praze existuje anglická skupina organizace Dospělé děti alkoholiků (ACA)
---
U lékaře
Jeden z našich střízlivých přátel, štíhlý muž ve věku pře 60 let, byl na lékařské kontrole.
Paní doktorce se něco nezdálo a naordinovala další vyšetření.
Přítel abstinent se jí zeptal: „Mohu, než se to vyjasní, dál trochu běhat“?
Lékařka pokývala blahovolně hlavou: „Jistě, trochu ano.“
Přítel abstinent dodal: „Myslím tak 20 km denně.“
Lékařka na něj užasle vytřeštila oči.
---
Energie a voda
Někteří mistři přirovnávají energii v lidské těle k vodě. Ideální stav je ten, když je vody dostatek na správných místech a když volně proudí, kam je třeba. Problémy nastávají, když je vody málo nebo se proud ucpe. Před překážkou je pak vody nadbytek a za ní nedostatek. Toto problémy spolu úzce souvisejí. Tok napůl vyschlého potoka se přeruší spíše, než kdyby bylo v řečišti dost vody.
Co z toho vyplývá? Měli bychom pamatovat na přirozené způsoby, jak energií doplňovat a rozproudit. Sem patří smích, dýchání do břicha a spánek. Při procházce v přírodě, józe nebo čchi-kungu lze energii doplnit i rozproudit. Je také třeba zamezit zbytečným ztrátám. Ty nastávají při rizikových emocích nebo přetěžování se. Dobré vztahy a zdravé emoce naopak působí příznivě.
Přirovnání energie k vodě je výstižné, mimochodem té vody máme v těle nějakých 60 % a děti ještě více.

21. 4.
Harpunu ne!
Řekl jsem si, že bych se měl dozvědět, co je nového. Otevřel jsem jedny internetové stránky. Nacházel jsem tam samé nepoužitelné informace. Až ejhle! Po nějaké době jsem konečně objevil něco užitečného. Dozvěděl jsem se, jak se vyhnout útoku žraloka. Prodávají se různé chemikálie na odpuzování žraloků. Mají ale všechny společnou nevýhodu a to tu, že nefungují. Nejjistější ochranou před žraloky je proto nelovit ryby harpunou, zejména ne večer. Konečně něco praktického pro život!
Vypnul jsem počítač. Trochu se mi to celé rozleželo v hlavě. K moři se nechystám. Na svoje jídlo si dokáži vydělat, takže ho nemusím lovit. Navíc mi připadá harpuna nebezpečná. Ani ne tak pro ryby, jako pro toho, kdo s ní neumí zacházet.
Abych byl spravedlivý, na internetu se jsou i užitečné informace. Třeba ta, že hnědou rýži je třeba důkladně propláchnout, nechat máčet a pak nejméně 30 minut vařit. Nebyl jsem prostě na těch správných stánkách.

20. 4.
Nové video Den laskavosti. Máme i anglicky.
---
Nic se neděje!
Na otázku, jak se jim vede, odpovídají někteří střízliví přátelé, že normálně. Tváří se při tom spokojeně. Normálně abstinovat je vítaná změna k lepšímu. Nenormálního prožili během nestřízlivé minulosti až dost.
Najdou se ale lidé, kterým se vede celkem dobře, i tak by chtěli změnu, něco nového a vzrušujícího. Toho, co mají, si moc neváží, přejí si víc, a tak si koledují o malér.
Nabídnu jim něco bezpečného, a dokonce velmi zdravého. Přiměřeně si zacvičte si nebo se jděte projít! Po nových podnětech hladovějící mozek jimi bude zaplaven a nějaký čas dá pokoj.
---
Skrytý dluh
Podle některých východních mistrů, je naprostá většina lidí skrytě zadlužena. Narodit se jako člověk považují za velké privilegium. Třeba veverka si takovou poctu dokáže těžko zasloužit louskáním oříšků. Lidské zrození dostane zmíněná veverka asi jako bydlení na hypotéku. Velký dluh je třeba velmi dlouho splácet, tj. chovat se slušně, všelijak se zdokonalovat a získávat zásluhy. Je také třeba být vděčný za lidskou podobu a nestěžovat si na kdeco. Jinak by se z nevděčného člověka mohla stát natošup třeba žirafa.
:)

19. 4.
Věrohodná osobnost
Dělal jsem doma pořádek a náhodou našel fotografii docenta Skály. Stál na louce, na sobě měl jenom plavky a pruhované tričko, v ruce držel ručník a zeširoka se smál. Jeden kolega, který s docentem Skálou spolupracoval, o něm s úctou řekl: „Potkat v životě Jaroslava (Skálu), je velká klika.“
Docent Skála byl věrohodný. Druhým radil, aby se ráno sprchovali studenou vodou, a sám se venku při deseti stupních sprchoval studenou vodou. Pacientům doporučoval abstinenci od alkoholu a sám od něj abstinoval, i když nemusel. Vyžadoval přesnost a sám byl naprosto přesný.
Nezdolný optimismus a vitalitu si zachoval i ve vyšším věku, když byl v důchodu, po infarktu a operaci kyčle.
Ano, potkat v životě docenta Skálu byla velká klika.
---
Pocty
Lidé někdy protestují, že ten či onen dostal vyznamenání a že si ho nezasloužil. Často je to pravda. Při udělovaní poct se mýlí i lidé, kteří by tomu měli rozumět. Mám na mysli třeba komisi norského parlamentu, která uděluje Nobelovu cenu míru. Do prokazování všelijakých poct se navíc míchají osobní sympatie. Často jedná o protislužbu, či způsob, jak se přiživit na popularitě vyznamenané osoby.
O jednu poctu velmi stojím: Ať je se mnou spokojený ten, jehož vědomí prostupuje vším. Jeho tiché přitakání je cennější než deset kilo metálů.

18. 4.
Jak mít víc peněz?
Existují pouze dvě bezpečné a slušné cesty. Tou první je peníze vydělat, tou druhou ušetřit. Zaměříme se zde na druhou a snazší možnost.
Následující rady pocházejí z jednou amerického serveru  a většinou jsou v souladu s tím, co říkám našim střízlivým přátelům hodně let. Chtělo by to příklady, zde jsou:
– Vypněte televizi. Ušetříte za elektřinu, budete méně vystaveni reklamám i stresu a získáte čas. Já jsem v tomto směru radikálnější. Doporučuji odnést televizi do sběrného dvora, kde ji ekologicky zlikvidují. Tak člověk ušetří i koncesionářský poplatek.
– Přestaňte shromažďovat zbytečnosti: Tak tohle radil dávným jógínům už někdy 200 let před Kristem legendární mistr Pataňdžali.
– Nekupujte dárky, vyrábějte je: Je to levnější a často to i více potěší. Tady mnoho zkušeností nemám. Třeba můj švagr je nesrovnatelně šikovnější, např. topení se u něj doma zapíná jen mobilem. Myslím, že sestra dává velký pozor, aby telefon neztratila.
– Oblečení nevyhazujte, ale zašívejte. No, přišít knoflík ještě zvládnu, o moc víc ale ne.
– Pijte vodu, tělo ji potřebuje a je skoro zadarmo.
– Nechoďte do restaurací, pozvěte přátele k sobě na čaj: No jasně, co kdyby v brlohu začal někdo zvracet nebo ještě hůře střílet. Tohle se vám doma při čaji nestane.
– Vyhýbejte se fast foodům, vařte si sami a jídlo si noste do práce. To dělám docela rád. I mnoho našich střízlivých přátel si udělalo z vaření hezký koníček.
– Jezte méně masa a více zeleniny. Jestli máte nadváhu, vaše tělo nad brokolicí radostně zaplesá. Navíc je kilo mrkve levnější než kilo masa.
– Vypínejte světlo a zbytečně puštěné spotřebiče. Ušetříte a bude vás hřát pocit, že se chováte ekologicky.
– Přestaňte používat platební karty, ale plaťte hotově. Budete mít lepší přehled o svých výdajích.
– Vyhýbejte se utrácení ve stresu. Vynakládání peněz vyžaduje rozvahu a tu lidé ve stresu postrádají.
– Pravidlo deseti vteřin. Než vložíte něco do nákupního košíku, přemýšlejte deset vteřin, zda to skutečně potřebujete. Tohle jsem neznal, schválně si to vyzkouším.
– Jezděte hromadnou dopravou. Ušetříte za benzin, parkování a pokuty. Ještě lepší je chodit pěšky. Ty Američany nenapadlo asi proto, že Amerika je větší.
– Stříhejte si vlasy sami. Mohu to doporučit z vlastní zkušenosti. Tato rada bude asi vhodnější pro muže než pro ženy.
– Nekuřte a abstinujte: Skvělý nápad, že?

17. 4.
Právě vyšlo: Nešpor K.  Krátká intervence u návykových nemocí pro pracovníky pomáhajících profesí. Sociálná prevencia (Bratislava) 2018; 13(1):22-23.
---
Podivná hvězda
Dr. Jaroslav Veselý pozoroval nově objevenou hvězdu. Zatím neměla ani jméno, a tak jí s kolegy říkali jednoduše nová hvězda.
Byla by to rutinní a pro většinu lidí nezajímavá práce, jenže Dr. Veselý hvězdy miloval a vydržel se na ně dívat dlouhé hodiny. Náhle sebou Dr. Veselý trhnul. Měl dojem, že se nová hvězda směje. Vypadala jako žluťoučký smajlík. Dr. Veselý si sundal brýle, pečlivě je očistil a vrátil se k pozorování. Hvězda už se nesmála, ale chechtala na celé kolo. V tom přiběhl Dr. Rozverný a vzrušeně oznamoval: „Jardo, ta nová se chová divně, představ si, měl jsem dojem, že se směje!“
Dr. Veselý jen ukázal ke svému teleskopu.
Kolega se podíval a strnul: „Vypadá to, že se směje čím dál víc.“
Dr. Veselý prohodil: „Tohle zjištění bych se do odborného časopisu neodvážil poslat. Stejně by to neotiskli.“
„To jistě ne,“ souhlasil kolega. „A co takhle svolat tiskovku?“
Dr. Veselý odpověděl: „To by si na nás bulvár pochutnal. Už vidím, jak píšou, že dva tituly ověnčení vědci z akademie věd se zbláznili!“
Pan Rozverný pokýval hlavou: „Možná by nám poradili, abychom se místo bádání nějaký čas věnovali zahradničení. Lehká fyzická práce prý uklidňuje.“
Nastalo mlčení. Pak se najednou začali oba ctihodní astronomové hlasitě smát.

16. 4.
Nová audio nahrávka: Usměvavá meditace.
Nové video Usměvavá meditace.
Nová střízlivá pohlednice.
---
Smích a další vrozené způsoby, jak se uvolnit
Stav klidu a uvolnění umožňuje tělu i mysli se zotavit. Posiluje se tak samoléčení, trávení, tvořivost atd. Je to nutnost a podmínka zdraví. Příroda nás ve své moudrosti v tomto směru dobře vybavila. Oč se jedná vyplyne z následujícího přehledu.
Vrozené způsoby, jak se uvolnit
– Smích.
– Dýchání do břicha s prodlouženým výdechem.
– Dobré vztahy.
– Zdravé emoce, např. laskavost nebo vděčnost.
– Uvolnění po tělesné aktivitě.
– Spánek.
Zastavme se trochu u smíchu. Ten přináší uvolnění sám o sobě, a navíc zesiluje účinek dalších vrozených způsobů, jak se uvolnit. To lze ukázat na následujících příkladech:
Smích a dech: Při smíchu dlouze a důkladně vydechujeme. Smát se při nádechu nejde, schválně si to zkuste.
Smích, úsměv a vztahy: Úsměvy na obou stranách provázejí dobré vztahy. Potkáte kamarádku, řeknete jí „ahoj“ a usmějete se. Ona vám odpoví „ahoj“ a usměje se. A hned je vám oběma lépe a jste si sympatičtější.
Smích a zdravé emoce: Smích a úsměv patří k typickým projevům zdravých emocí. Uvidíte někde v autobuse starší, unavenou paní s velkou taškou a pocítíte soucit. Uvolníte jí místo a usmějete se při tom. Cítíte se hezky a ta paní ví, že to děláte rádi, a ne z povinnosti.
Smích a fyzická aktivita: Přišli jste z delší procházky příjemně unavení. Blaženě se usmějete a na chvíli si vleže odpočinete. Máte najednou dojem, že ve vesmíru je všechno v naprostém pořádku.
Úsměv a spánek: Usmíváme se i ve spánku, zvláště, když se nám zdá něco hezkého. Takový spánek bývá hlubší a příjemnější. To je také jeden z důvodů, proč je dobré se nejméně hodinu před spaním zabývat hlavně milými a pohodovými věcmi.
Poznámka k relaxačním technikám. Ty vycházejí z přirozených způsobů, jak se uvolnit, jenom je většinou rozvíjejí a kultivují. Na mém webu www.drnespor.eu je jich volně ke stažení slušná sbírka. Mimo jiné jsou tam i usměvavá relaxace a usměvavá meditace.

15. 4.
Pravda a lež, střízlivost a paměť
Jedna z věcí, za kterou je třeba být vděčný, je to, že při svém povolání nemusím lhát. Pracovníci v reklamě a „public relations“ na tom tak dobře nejsou. Co se lhaní týče, předčí neabstinující závislí lidé všechny reklamní agentury a politiky dohromady. Nevýhodou nestřízlivých lidí je to, že si své lži nepamatují. K poruchám paměti přispívá více vlivů, např. intoxikace, okénka, vyčerpání, nedostatek spánku a stres.
Střízlivost přináší řadu výhod. Jednou z nich je i to, že je člověk pravdivější. Není nutné, aby si pamatoval, co komu napovídal. Navíc se při abstinenci zlepšuje paměť. U někoho to tvá měsíc, u někoho i půl roku. Život se tak náramně zjednoduší. To není jen subjektivní dojem, ale fakt. V mozku vznikají při abstinenci nové buňky a vytvářejí se nové spoje mezi neurony.
Jednomu z našich střízlivých přátel řekl v práci jeden podřízený: „Ty si taky všechno pamatuješ!“
Nemyslel to jako pochvalu, ale pochvala to byla.

14. 4.
Štěstí
Při skupinové terapie mluvil dlouhodobě abstinující patologických hráč o tom, že se mu při abstinenci daří dávat život do pořádku. Vlastně je tak šťastný.
Řekl jsem mu: „Od hazardu jste čekal štěstí, ale místo toho jste trpěl. Štěstí vám přinesla abstinence.“
Totéž platí i u jiných návykových nemocí.
Tyto řádky čtou i lidé, kteří závislí nejsou. Může být tato zkušenost užitečná i pro ně?
Ano a dokonce dvojnásob: Je to varování a také pobídka, aby si vážili i toho, co možná považují za samozřejmé.
---
Chaos
Zahradník, architekt a odborník na informační technologie diskutují o tom, které zaměstnání má nejdelší tradici.
Zahradník prohodí: „I o rajskou zahradu musel někdo pečovat.“
Architekt na to: „To je pravda, ale tu zahradu před tím někdo vyprojektoval. Jinak by zůstal jen prvotní chaos.“
Programátor chvíli přemýšlí a pak řekne vítězně: „No, a odkud si myslíte, že se ten chaos vzal?“
Programátorů si vážím, navíc daleko větší chaos, než oni působí závislost. Chaotický životní styl je u nestřízlivých lidí téměř pravidlem. Pořádek, strukturu a organizaci vnese do životního stylu až střízlivost. O tu je třeba pečovat podobně, jako se dobrý zahradník stará o hezkou zahradu.

13. 4.
Nové video Opičák dává dárek k narozeninám. Máme i anglicky.
---
Setkání po letech
Kamsi jdu. Opačným směrem zvolna jede starší auto. Mine mě, zastaví a vystoupí z něj žena a za ní vyběhnou dvě děti.
Paní na mě radostně volá, že se u nás léčila a že 15 let abstinuje.
Pak dá děvčátku do ruky velký mobil. Řekne mu, ať nás oba vyfotografuje.
„To je nějaký herec?“ podiví se holčička a zručně udělá pár fotek.
O málo mladší chlapec na to překvapeně civí.
Asi myslí, že jsem herec.

12. 4.
Nové video Jak se měníme k lepšímu? Máme i anglicky.
---
Jak vzniká anekdota
Právě jsme na ženském oddělní docvičili cvik, který jsem pojmenoval „medvědice krasavice“. Vleže na zádech se při něm se zdviženýma rukama i nohama smějeme.
„Chcete povědět příběh? zeptal jsem se smějících se abstinentek.
„Ano!“ odpověděli.
Byl jednou jeden turista a ten v lese zabloudil. Při vší té smůle ještě uviděl medvědici a ona jeho. Turista upalovat, co mu síly stačily. Jenže medvědice byla rychlejší a hlavně vytrvalejší. Po nějako době se vyčerpaný turista svalil do mechu. Medvědice k němu doběhla.
Vyděšeného turisty se zdvořile se zeptala: „Nevíte, prosím, kde se tedy schází nejbližší skupina Anonymních alkoholiků?“
Abstinentky se smály a já také. Vůbec nám nevadilo, že tento příběh se nestal a že bude někomu připadat prostoduchý.
---
Nová audio nahrávka, Eversobers: Abstinuj!

11. 4.
Mimoslovní komunikace, emoce a vztahy
Mimoslovní komunikace, např. výraz tváře a gesta, jsou starší než řeč. Tato forma komunikace je zásadně důležitá i dnes. Zkuste si před zrcadlem říci: „To je pěkné“ a mile se usmějte. Pak totéž zopakujte a zatvařte se jako hraběnka, které nabídli syreček s prošlou záruční dobou. Naprosto stejná slova dostanou přesně opačný význam. Mimoslovní komunikace často souvisí s emocemi. Jinak se tváří člověk prožívající hluboké zklamání a jinak člověk, který cítí velkou vděčnost.
Mnoho lidí se dostává do zbytečných problémů, protože si neuvědomují, jaká mimoslovní sdělení vysílají do okolí. Důvodem může být to, že nevnímají své emoce. Někdo řve jako lev ve skvělé kondici a myslí si, že je klidný a věcný. Není divu, že na něj okolí reaguje jinak, než předpokládal.
Uvědomování si emocí lze zlepšovat nácvikem. Následují některé možnosti:
– Zdánlivě nejjednodušší je uvědomovat si své emoce během každodenního života. Není to tak snadné, protože člověk při tom musí vnímat i okolí. Třeba kdyby na vás útočil rozzuřený slon, bude lépe zdrhat. Vnímání pocitů za této situace počká.
– Psaní emočního deníku. Při tom je třeba se zaměřit na pocity více než na zevní okolnosti. Např. nesprávně by bylo jenom: „K obědu byla čočka.“ Lépe je si zapsat: „Měl jsem velkou radost, čočka je moje oblíbené jídlo.“
– Emoce lze vyjadřovat kresbou, básní, krátký textem nebo hudební skladbou. Např. jeden náš přítel abstinent složil melodii na památku svého pejska. Cílem zde není vznik uměleckého díla, ale lepší uvědomování emocí.
– Užitečné mohou být i některé meditační techniky. Na mém webu drnespor.eu je volně ke stažení nahrávka meditace vnitřního ticha. Při ní praktikující pozoruje své klidně a s nadhledem své myšlenky a emoce.
– Dobré vnímání se i okolí zlepšují různé formy psychoterapie.
– Lepšímu vnímání svého vnitřního světa napomáhají také relaxační techniky.
– Pamatuje na svojí kondici. Střízlivý, vyspalý člověk a přiměřeně odpočatý člověk si lépe uvědomuje sebe, ale i to, co se děje kolem. Výše zmíněného slona si proto všimne už zdaleka nebude muset utíkat na poslední chvíli.

10. 4.
Zpovykanost
Jistá politička obohatila moji slovní zásobu o nový výraz. Svého času označila obyvatele města, jehož sláva hvězd se dotýká, za zpovykané Pražáky. Pak si uvědomila, že to nebylo taktické, a způsobně se omluvila. Mně se omlouvat nemusela. Občas zpovykaný jsem. Měl jsem mít přenášku na právnické fakultě. Myslel jsem, že vím, kde to je. Jenže jsem dorazil k ministerstvu obchodu.
Nebo jsem při mytí oken vylil nádobu s vodou. Nelítostný živel namočil kdeco včetně mých kalhot. Často od času je zpovykaná naprostá většina z nás, ať bydlíme v Praze nebo v Peci pod Sněžkou. Zpovykaný člověk udělá dobře, když si svůj stav uvědomí a uklidní se. Pak se většinou najde rozumné řešení. V mém případě to bylo snadné – suché kalhoty, kbelík a hadr.
---
Andulky
Jako doprovod k videím většinou používám veselou hudbu. Jedna paní si jedno takové video pustila a napsala mi: „Skvělá hudba, naše andulky při ní ožívají a zpívají. Já ožívám podle nich a tancuju.“
Komentář jsem poslal střízlivému umělci, který složil hudbu.
Měl radost, já jsem měl radost, paní měla radost a její andulky také.
:)

9. 4.
Osvobození
Slovo „osvobození“ se někdy používá ve významu osvícení. Jedna z věcí, kterou střízliví přátelé velmi oceňují, je to, že jim střízlivost dala vnitřní svobodu.
Někteří mistři tvrdí, že není jedno osvícení, ale že na své životní pouti těch menších i větších osvícení zažijeme řadu. Tato myšlenka se náramně dobře hodí na vnitřní svobodu. Někdo abstinuje od alkoholu, drog a hazardu. To je velký krok k vnitřní svobodě. K tomu začne vstávat o něco dříve a trochu cvičit. Zjistí, že mu to vyhovuje. To je další osvícení. Pak omezí nezdravá jídla, cítí se lépe a je osvícen nanovo. Přestane sledovat bulvár, hledí si více svého, a je díky tomu klidnější, svobodnější a vlastně i osvícenější.

8. 4.
Jóga a pravda
Jeden rozhlasový reportér mi položil otázku: „Vede jóga k pravdě?“
Otázka mě překvapila. Pak jsem si vzpomněl na významného mistra. Jeho jméno znělo Swami Satyananda, což by šlo volně přeložit jako „ten, který nachází radost v pravdě.
Odpověděl jsem: „Ano, jistě. Kdyby nic jiného, tak jóga člověka uklidní. Co lépe zrcadlí okolní přírodu, klidná nebo rozčeřená vodní hladina? Mysl pod vlivem silných emocí vnímá zúženě a není objektivní. Klidná mysl má větší zorné pole a vidí dál. Vnímá jasněji a pravdivěji okolí i svůj vnitřní svět.“
Mechanismy, jak se uklidnit, nejsou nijak tajemné. I naprostý začátečník se v józe i čchi-kungu učí dýchat do břicha a uvolňovat celé tělo. Po nějaké době bude mít uvolněné také svaly, které nepotřebuje k provedení určitého cviku. Tomu se říká částečná relaxace nebo relaxace za pohybu.
Ještě dodám, že pravdivost je v józe jeden ze základních etických principů. Znamená to nelhat, ale je to především pravdivost vůči sobě.

7. 4.
Nová odborná práce: Nešpor K. Co poradit rodičům dospělých lidí s návykovou nemocí.
---
Ctirad a Eleonora
Ctiradovi bylo sedm let a někdo se ho zeptal, co bude dělat, až vyroste.
Ctirad hrdě odpověděl: „Budu dělat hogo fogo!“
Dospělí se tomu zasmáli, ale Ctirad to myslel vážně. Udělal z toho svůj životní program. Možná si teď někdo myslí, že dělat hogo fogo je snadné. Hogo fogo přece provozuje více nebo méně kdekdo. To se ale mýlí. Hned to vysvětlím:
– Pan Ctirad chtěl mít větší hogo fogo než ostatní. To bylo obtížné právě proto, že v tomto oboru existuje silná konkurence.
– Velké hogo fogo spolyká hodně prostředků, zabere spoustu času a vyžaduje odříkání. Člověk musí jíst ve vyhlášených restauracích, kde se mu nelíbí, tamní speciality, které mu nechutnají. Raději by seděl doma a jedl čočkovou polévku, ale to by nebylo hogo fogo.
– Kdo chce dělat hogo fogo, ten se musí v dnešní technické době vybavit nejmodernějšími přístroji. Nevadí, že jim, nebude rozumět a že nevyužije ani dvě procenta jejich možností. Důležité je tyto přístroje mít a ukazovat se nimi na veřejnosti.
– Hogo fogo vyžaduje nosit většinou nepohodlné supermoderní oblečení. Panu Ctiradovi občas stýskalo po plandajících teplácích a vytahaném svetru. Vzpomínku na ně vždy rychle zapudil.
– Pan Ctirad se ve střením věku oženil s dámou, která byla, podobně jako on, vyznavačkou směru hogo fogo. Jmenovala se Eleonora, ale lidé jí říkaly Fiflena. Lezli si s Ctiradem příšerně na nervy, ale přesto spolu vydrželi mnoho let. Důvodem byla okolnost, že ve dvou se dělá hogo fogo lépe.
– Hogo fogo jelo v životě pana Ctirada po hlavní silnici a mělo přednost před vším ostatním. Tím pádem dostávaly poctivost a zdravý rozum v jeho životě pořádně na frak.
Jak to dopadlo? Jednoho dne se naplnil Ctiradův čas a on se dostal rovnou do speciálního zásvětního nápravného zařízení. Byly tam hezky pohromadě samé duše, které dělaly hogo fogo. Ne jenom občas, jako většina z nás, ale ve dne v noci. Br.

6. 4.
Nové video 10 tisíc kroků pro lepší zdraví. Máme i anglicky.
---
Třicet minut
Někteří mistři doporučuji cvičit nebo chodit nepřetržitě alespoň 30 minut. Považují to za účinnější než dělat totéž např. třikrát po deseti minutách. Vysvětlují to pohybem energie v těle. Navíc se tak člověk lépe soustředí a tělo se fyzické aktivitě stačí dobře přizpůsobit.
Japonský lékař Dr. Yoshiro Hatano považoval za minimální dávku fyzické aktivity pro většinu lidí ujít denně 10 tisíc kroků. Toto doporučení převzala i Světová zdravotnická organizace.
Vzhledem k výše uvedenému bude asi lépe ty kroky ujít najednou, než tu a tam trochu popojít. Ale mezi námi: Třeba i trocha fyzické aktivity vícekrát za den je mnohem lepší než nic.
---
Máme i novou střízlivou pohlednici.

5. 4.
Čtyři indiánské ctnosti
Vlastnosti, kterých si Indiáni, nejvíce cenili, byly statečnost, štědrost, moudrost a síla.
Při vší úctě k rudým bratřím bych pozměnil pořadí a přesunul moudrost na první místo. Moudrý člověk ví, kdy být statečný a kdy ustoupit, kdy být štědrý a kdy šetřil. Moudrost často nahradí sílu, ale neplatí to naopak. Moudrost má navíc duchovní rozměr, opravdu moudrý člověk chápe své životní poslání i přirozené zákony, kterými je třeba se řídit.
Proto raději: moudrost, statečnost, štědrost a síla.

4. 4.
Očista mozku
Podle mistrů čchi-kungu je možné a správné mozek čistit. O čistotu vnitřního prostředí se starají z velké části játra. Jinak řečeno, co prospěje játrům, prospěje i mozku. Posuďte sami.
Mozek potěší: Střízlivost, cvičení nebo chůze, vyvážená výživa, cvičení, zdravé emoce (laskavost, vděčnost, pohoda, spokojenost atd.), klidně dýchat do břicha, relaxační techniky, jóga, čchi-kung, dostatek spánku a vody. Je třeba se vyhnout úrazům, zbytečnému stresu, kouření, vyčerpání, přepálenému a podřadnému tuku (např. brambůrky, hospodská strava, sušenky, koblihy). Prospěšná je zelenina a zdravé tuky (např. lněné semeno nebo ryby). Doslova totéž prospěje i játrům.
Existují také cvičení z jógy a čchi-kungu o kterých se patrně právem tvrdí, že působí dobře na mozek, např. malý nebeský okruh, míchání jinu a jangu, jemné vytřásání s rukama nad hlavou, masáž vlasaté části hlavy a některých bodů (např. UB 2) a opakování manter. To ale nemohu dokázat, a navíc je snazší cvičení předvést, než popsat.
Co je jisté, že čistotě mozku pomáhá mediální gramotnost, tj. nepouštět do hlavy přemíru násilí, stresu a divokých emocí. Takže milí čtenáři, vypněte televizi, nebo rádio a hezky si zacvičte nebo se jděte projít. Když budete mít čas, pak ještě relaxujte nebo meditujte. To bude dokonalé.
---
Samota
Jedna věřící paní se mě zeptala, co si má počít se samotou.
Našla by se řada jiných možností, ale byly právě Velikonoce, tak jsem odpověděl „Zajděte si do kostela. Ocitnete se tak ve společnosti více než dvou miliard křesťanů. Je to velká a pestrá společnost.“

3. 4.
Nová střízlivá pohlednice
---
Chemikálie, kde byste je nečekali
Složení potravin
Složení potravin by mělo být uvedené na jejich obalu. Je to ale napsané tak malým písmem, že se to nedá přečíst.
Řešení: Vzít si s sebou lupu a potraviny s různými konzervačními a jinými chemickými látkami nekupovat.
Akrylamid
V jednom supermarketu otevřeli s velkou slávou pekárnu a sliboval čerstvé pečivo. Ono tak čerstvé nebude, když se připravuje z mraženého těsta. Při pečení vzniká akrylamid. Ten je obsažený i v tabákovém a používá se v chemickém průmyslu. Je to látka prokazatelně škodlivá. To ovšem není pouze problém chleba. Týká se stejně nebo ještě více i brambůrek, hranolků, kávy, pražených semen a ořechů, sušenek a oplatek.
Řešení: Vyhýbat se zmíněným potravinám a nekouřit. Co se chleba týče, můj táta ve vyšším věku chlebovou kůrku pečlivě odkrajoval. Důvodem byl stav jeho chrupu, akrylamidu se tak ale vyhnul také. Bezpečné jsou oplatky z rýže a kukuřice, protože v nich se akrylamid nevytváří.
Konzervy
Ty bývají zevnitř natřené lakem, z něhož se uvolňuje bisfenol A.
Řešení: Konzervám se vyhnout.
Uzeniny
Obsahují velké množství konzervačních látek. Při uzení navíc vznikají rakovinotvorné produkty a celé je to ještě důkladně prosolené a okořeněné.
Řešení: Uzeniny nejíst.
Co je v Česku nejhorší
Větším problém než to, co zmiňuji výše, je chemikálie, kterou lidem vnucuje reklama na každém rohu. Tím myslím etylalkohol. Řešení je od něj abstinovat.
---
Roztomilá příhoda
Jeden čínský mistr čchi-kungu žijící v USA se dostal do nepříjemné situace. Jeho počítač přestal fungovat právě ve chvíli, kdy ho naléhavě potřeboval. Na to, aby ho zanesl do opravy, nebyl čas. V panice zavolal jednoho svého žáka, který byl inženýr a technice rozuměl.
Žák mu zopakoval větu, kterou slyšel od mistra: „Ze všeho nejdříve se usmějte, a třikrát vdechněte a vydechněte do břicha.“
Oba se tomu zasmáli a inženýr pokračoval: „Teď počítač vypněte, počítejte od jedné do deseti, a pak ho zase zapněte.“
Jak je vidět, usmívat se, klidně dýchat a uklidnit se je důležité i pro mistry.
Dá se tak restartovat i ten náš lidský operační systém.

2. 4.
Nové video Letící labuť pro ty, kdo hodně sedí. Máme i anglicky.
---
Jak vypadá správný e-mail?
Správný e-mail by měl mít výstižný předmět a měl by být stručný a jasný. Před odesláním e-mailu je lépe si text nejméně jednou přečíst, aby se pak člověk nedivil. Měli bychom se přesvědčil, že jsme přiložili přílohy a adresáta na ně v textu upozornit. U e-mailů, kde si nejste jisti, že se zobrazí české znaky, je lépe psát bez čárek a háčků. V e-mailech do ciziny měním i své jméno na „Nespor“. Někdo doporučuje nepoužívat diakritiku do předmětu e-mailu, i když se jedná o dopisy do Česka.
Při tom všem je třeba pamatovat na zdvořilost. Pisatel by mě zdvořilé oslovit, zakončit pozdravem a podepsat se celým jménem.
Chtělo by to příklady. Nejdříve sice stručný, ale ne právě zdvořilý e-mail:
Předmět: Chybí potkan
Text: Ahoj, 1 potkan chybí, pošlete jiného! H. M.
Totéž, ale tentokrát zdvořile:
Předmět: Vase zasilka
Text: Vážený pane Myšičko, děkujeme za Vaši zásilku. Potkani nám přišli v pořádku, ale jeden chyběl. Je možné, že se mu podařilo uprchnout. Prosíme o zaslání náhrady, a to co nejdříve. Děkujeme za pochopení. S pozdravem, Hugo Miláček, vedoucí prodejny Domácí mazlíčci.
:)

1. 4.
Nové video Jak se zdraví veverky, máme i anglicky.
---
Co je důležitější než polobotky?
Zástupci jisté společnosti se mě zeptali, zda bych pro ně nechtěl udělat prezentaci. Nabídl jsem jim své oblíbené téma „Zdravé emoce“. Zdůvodnil jsem to mimo jiné takto: „V jedné firmě bývalo zvykem, že když přišel zaměstnanec do práce v nevyčištěných polobotkách, tak ho poslali domů. Pro hladký chod firmy jsou mnohem nebezpečnější zaměstnanci, kteří přijdou pro práce třeba naštvaní. Nejlepší by bylo je poslat domů, aby se nejdřív dobře naladili.“
Možná někdo namítne: „Vyčistit si boty je snadné, ale jak se má zaměstnanec dobře naladit?
Třeba některým z 96 způsobů smíchu, které jsme zatím popsali.
Další tipy viz moje knihy „Kudy do pohody,“ „Jak být milejší“ a další.
:)

31. 3.
Vnitřní spřízněnost
Mnozí světci a duchovní učitelé se shodují v tom, že lidé jsou navzájem vnitřně spříznění.
Možná se nyní někdo necítí dvakrát spřízněný třeba s obyvateli Austrálie. Ale spřízněný s nimi je.
Přestavte si, že osaměle putujete nekonečnými prostorami vesmíru. Nikde ani živáčka, všude kolem naprosté ticho, pusto a prázdno. To není právě veselá situace, že?
No, a v tom potkáte Australana. Hned se cítíte lépe. Navzájem se pozdravíte, představíte se jeden druhému a potřesete si rukama. Co při tom pocítíte?
Ano, správně, vnitřní spřízněnost.
---
Sociální sítě: nenechte se nachytat
Povídají si dvě kamarádky. Jedna se zeptá: „Jak se máš?“
„Výborně. Pravda, utekl mi přítel, vyhodili mě z práce a sousedi mi vytopili byl. Zato mám rekordní počet laiků na Facebooku!
Tahle anekdota je asi vymyšlená, je ale pravda, že k odchodu Británie z Evropské unie došlo možná v důsledku zneužití údajů na Facebooku. Sám mám na Facebooku nejméně dva profily, oba falešné. Zrušit se prakticky nedají.
Kdosi mi udělal také falešný profil na Twitteru a pod mým jménem tam napsal, že v Bohnicích máme pro prezidenta Zemana připravené apartmá. Tenhle profil se sice povedlo zlikvidovat, ale dalo to dost práce.
O pubertálních osobách postrádající slušné vychování na YouTube jsem už psal. Uvažoval jsem i o tom, že tam účet zruším. Mám tam ale hodně užitečných materiálů. A tak jsem raději postupoval následovně: Když mi někdo napíše něco nehezkého, zablokuji jeho vzkazy, a nenapíše mi už nikdy nic. Získal jsem tak seznam nejméně stovky osob, které by patřily do polepšovny.
Příšerné sítě jsou internetové seznamky Two a Badoo. Někdo si tam jen tak ze zvědavosti udělá profil. Pak se diví, že skoro za každé kliknutí musí platit. To ale není ještě nejhorší. Jeden šťastně ženatý muž udělal tuto chybu. Jeho profil přišel přímo tchýni. Celé to skončilo rozvodem. Něco podobného se stává dost často. Svědčí zkušenosti žen, které někdo upozornil na přítomnost jejich přítele nebo manžela v této internetové louži.
Co vyplývá z výše uvedeného, je jasné. Abstinující chytré ryby se vyhýbají návnadám včetně těch na internetu.

30. 3.
Jednoduché a účinné
Následující technika je opravdu jednoduchá. To je výhoda, protože jednoduché věci často fungují nejlépe. „Meditace milující laskavosti“ existuje v mnoha variantách, některé nahrávky jsou i na mém webu. Tato meditace má příznivé účinky na tělesné i duševní zdraví i vztahy. Zkoumala ji profesorka Barbara Fredrickson i mnozí další. Praktikovat se dá libovolně dlouho v jakékoliv poloze, dokonce i za chůze.
Uvolněte se a usmějte. Chvíli klidně dýchejte do břicha, a pak přeneste pozornost do středu hrudníku ve výši srdce. Popřejte mír a světlo sobě. Můžete si při tom říci „mír a světlo mě“ nebo si představovat, jak vás mír a světlo obklopují ze všech stran. Podobně přejte mír a světlo tomu, kdo vás právě napadne, ať si to zaslouží nebo ne. Vůči někomu to půjde lépe, vůči jinému méně dobře, to je normální. Kdybyste začali místo toho uvažovat o sobě, přejte mír a světlo sobě a pokračuje klidně dál.
Na závěr popřejte opět mír a světlo sobě, přeneste na chvíli pozornost mezi pupek a páteř a meditaci ukončete.

29. 3.
Nové audio, sólová kytara a Maestro Eversober: Střízlivý a v míru.
---
Služba
Dobrá služba
Sanskrtské slovo „séva“ znamená nesobeckou službu druhým bez nároku na odměnu. Mezi námi, ona za ni většinou nakonec nějaká odměna přijde. Kdyby nic jiného, bývá to dobrý pocit. Člověk tak rozvíjí zdravé emoce, jako je laskavost a vlídnost. Žije se mu lépe a mívá lepší vztahy. S pojmem služba se lze setkat i v kruzích Anonymních alkoholiků. Myslí se tím pomáhat v rámci této organizace druhým ke střízlivosti. Služba může mít nejrůznější podobu. Něčí služba spočívá v tom, že dělá po mnoho a mnoho let přibližně totéž, jiného přivede služba do nezvyklých prostředí. Jeden abstinující kultivovaný pan inženýr se dostal kvůli službě do vězení. Ne, že by ho tam zavřeli, ale přijet tam vězně informovat o Anonymních alkoholicích. To bylo záslužné, protože mnoho odsouzených potřebuje k lepšímu životu především střízlivost.
Přiměřeně pečovat o své zdraví, pravidelně cvičit, rozumně se stravovat, abstinovat atd. je svým způsobem také služba. Takový člověk je užitečnější sobě i druhým, a navíc jim dává dobrý příklad. Máte-li možnost, zajděte o Velikonocích na setkání Anonymních alkoholiků. Pomůžete tak sobě i druhým.
Medvědí služba
Jak odlišit službu a medvědí službu? Pomáhá vnímat, jaké má naše pomoc následky. Stávají se v jejím důsledku druzí lidé lepší nebo zpohodlní? Prospívá jim pomoc, nebo ji zneužívají? Není pomoc příliš nápadná a okázalá a nevyvolává v druhých lidech spíše zahanbení než radost? Opravdová služba bývá spíše diskrétní.

28. 3.
Starodávné jídlo
Někomu to bude připadat divné, ale tradiční české jídlo byla kaše. Staří Čechové uměli připravit více než sto druhů kaší a kašiček. Recept na kaši je jednoduchý. Vezmi libovolnou mouku a vař ji za občasného míchání asi deset minut. To zvládne i ten největší kuchyňský nekňuba. Podle toho, co do kaše přidáte, bude slaná, sladká, nebo jaká chcete.
Další tradiční potravinou Slovanů jsou jáhly, tj. oloupané proso. Jáhlová kaše je zdravá a chutná, ale její příprava je trochu složitější. Jáhly je třeba nejdřív alespoň dvakrát propláchnout v horké vodě. Nebudou pak při vaření pěnit a zbaví se hořké chuti. Vaří se 20 minut a opět se dají ochutit, čím je komu libo.
Národní hrdost stranou, Češi nemají na kaše patent. Ruské přísloví praví „kaše, matka naše“, což svědčí o oblibě, kterému se kaše těšily na venkově i v palácích tamních velmožů.
Vznešeně znějící anglické slovo „porridge“ není nic jiného než ovesná, rýžová, kukuřičná nebo jiná kaše. Na tomto pokrmu si, jak známo, pochutnávají lordi i dělníci v docích.
Číňané vaří rýži s velkým množství vody a přísadami nejméně hodinu. Takto vzniklá kaše se jmenuje „congee” a má nevýraznou chuť.“ Rozvařená rýže dost zahleňuje a není nejvhodnější pro lidi s cukrovkou. Na přípravu congee lze ovšem použít i jiné obiloviny, třeba zmíněné jáhly nebo hnědou (natural) rýži. Něco podobného jedí i v mnoha dalších asijských zemích, např. Indii, Japonsku a Koreji.
Na závěr zmíním ještě polentu, což je předvařená kukuřičná mouka. S kaší z polenty je Italka hotová za tři minuty. Při tom ani nestihne podusit zeleninu a dozpívat árii ze své oblíbené opery.

27. 3.
Správné odpovědi
Střízliví přátelé vypozorovali, že na mnoho mých otázek lze odpovědět „abstinence“ nebo doléčování.
Neplatí to tak úplně. Někdo je myšlenkami jinde, zeptám se ho, kolik je hodin, a on odpoví „abstinence“.
Nyní položím několik otázek vám a uvidíme, jak si s nimi poradíte.
V jednom románku se píše: „Mohla na něm oči nechat.“ Proč?
Přece proto, že byl abstinent.
Jak oslavit velký úspěch?
Doléčováním.
Co dělat, když milovaná bytost uteče s cirkusovým umělcem?
Jít se doléčovat.
Existuje nějaká možnost, jak obelstít hazard?
Abstinovat.
Co radí Anonymní alkoholici složitým lidem s komplikovanými problémy?
Abstinovat.
Existuje zdejší obdoba anglických klubů gentlemanů?
Jistě, doléčování.
Co má udělat žena, která chce vypadat mladší?
Abstinovat a doléčovat se.

26. 3.
Nová pohlednice. A také nová videa:
Energie dřeva podle čínské tradice. Máme i anglicky.
Stará zbožná píseň
---
Pěstování zdravých emocí ve ztížených podmínkách
Někteří lidé reagují na různá trápení trojím způsobem: 1. hněvem, 2. smutkem, 3. únikovým jednáním, např. jídlem v nevhodnou dobu, počítačovými hrami nebo něčím ještě horším.
Je jasné, že nic z toho náladu nezlepší. Vhodnějších možností by se našla řada, např. tělesná aktivita, relaxace nebo se někomu svěřit. Nepohoda je také dobrou příležitostí, jak kultivovat zdravé emoce.
Představte si, že by hasiči dělali svoji práci jen tehdy, když je hezky. Správný hasič hasí i půlnoci a za bouřky. Trápení poskytuje příležitost, jak rozvíjet soucit s lidmi v podobné situaci. Mnohé se dá zmírnit také laskavost vůči sobě i druhým. A někteří lidé si i v takové situaci udrží smysl pro humor a dokáží se zasmát. Poté, co krize pomine, nebo se zmírní, nastane vhodný čas pro vděčnost.
Problémy jsou také podstatný důvod, proč zachovat střízlivost, protože za střízliva se daří těžkosti lépe zvládat.

25. 3.
Rabín a holič
Starý rabín seděl u holiče. Holič povídal o všem možném. Rabín mlčel.
Holič ho chtěl vyprovokovat a řekl: „Kdyby byl Bůh, nebylo by zlo. Protože je zlo, Bůh není!“
Rabín nic na to neodpověděl. Za chvíli byl ostříhaný a šel domů. Cestou potkal zarostlého tuláka.
Řekl mu: „Jestli chceš, nechám tě ostříhat. Budeš lépe vypadat a spíš najdeš práci.“
Tulák rád souhlasil.
Rabín přivedl tuláka k holiči a řekl: „Podívejte se, jak je ten člověk zarostlý. Bude to tím, že neexistují holiči.“
Oba se tomu zasmáli. Nakonec na tom vydělali všichni. Holič dostal za ostříhání tuláka zaplaceno a měl o čem přemýšlet. Tulák vypadal k světu.
A rabín? Ten měl co vypravovat svým přátelům.
---
Loutna
Mezi Buddhovými žáky, byl jeden, který měl sklon ve všem přehánět. Buď nespal vůbec, nebo skoro pořád, buď nejedl, nebo se přecpával, buď se věnovat pouze práci a ostatní zanedbával, nebo naopak.
Jednou mu Buddha řekl: „Ty umíš hrát na loutnu, že?“
„Jistě,“ odpověděl žák, „býval jsem loutnistou na královském dvoře.“
„Jestliže někdo napne struny loutny příliš, jak ta loutna hraje?“
„Nestojí to za nic,“ řekl loutnista.
„A když jsou struny úplně povolené?“
„Na takovou loutnu se hrát nedá.“
Buddha pokýval hlavou a loutnista pochopil.
Od té doby spal, jedl i pracoval uměřeně, a brzy dosáhl osvícení.

24. 3.
Moudré, staré duše
Cesta od obyčejného člověka k osvícené bytosti je podle některých východních mistrů předlouhá a nedá se zvládnout během jediného převtělení. Ve výhodě jsou staré duše, tedy duše, které prošly mnoha zrozeními, nashromáždily hodně zkušeností a získaly četné zásluhy. Co myslíte, dívají se na nás, pubertální mládež, tyto staré duše spatra a přezíravě? Vidí přece i to, čím se zrovna nechlubíme.
Řekl bych, že stará duše ví, že se nám kdysi dávno podobala. Má pochopení a třeba i pomůže nebo poradí.
---
Jednoduchý tip pro ty, který je právě smutno, nebo jsou v nepohodě
Pro smutné lidi bývá aktivní cvičení vhodnější než tichá meditace. Jóga i čchi-kung se často cvičí v příjemném pološeru a se zavřenýma očima. Podle jednoho mistra je ale při nepohodě lepší cvičit s očima otevřenýma a při plném světle. Odvede to pozornost od neveselých myšlenek, a člověk se tak snadněji přeladí.
K tomu bych přidal naši zkušenost. S přáteli abstinenty a abstinentkami pravidelně cvičím a skoro vždy v závěru relaxujeme. Většině přátel se relaxace líbí. Na otázku, zda budeme relaxovat, odpovídají téměř jednohlasně „ano!“ Někdo se ale při relaxaci vrtí nebo otevře oči. Mám pro to pochopení. Možná se objevila nějaká nepříjemná vzpomínka. Dotyčný otevře oči, ubezpečí se, že je v bezpečí, a pak oči zase zavře a pokračuje v relaxaci. Zavírat a otevírat oči podle momentální potřeby je možné i při jiných cvičeních.

23. 3.
Nové video Kam se díváte? Je to důležité! Máme i anglicky.
---
Chcete prožít zajímavý život?
Na tuto otázku odpoví většina lidí, že ano.
Jeden střízlivý přítel, povoláním umělec, se nám svěřit s touto zkušeností: „Během jediného střízlivého dne toho prožiji mnohem víc než za týden v dobách, kdy jsem střízlivý nebyl.“
Existují jistě i další, důležitější důvody, proč být střízlivý. Pro mnoho našich přátel jsou to vnitřní svoboda, lepší zdraví i vztahy a střízlivá pohoda. Ale i to, že za střízliva je život zajímavější, má svoji váhu.

22. 3.
Podivný sen Jana Rozumbrady
Pana Rozumbrada si velmi zakládat na svém vzdělání a inteligenci. To by bylo samo o sobě celkem v pořádku. Jenže pan Rozumbrada se díval na druhé lidi spatra, a dostával se tak do problémů.
Jednou pozdě večer přemýšlel o tom, jak ho lidé neoceňují a jak je svět nespravedlivý. Ponořil se do spánku. Najednou byl malým chlapcem. Otevřel si pohádkovou knížku a z ní vyskočila krásná dívka.
„Ahoj, já jsem víla Monika Veselá.“
„Já jsem Honzík,“ odpověděl pan Rozumbrada a začervenal se.
„Čím budeš, Honzíku, až vyrosteš?“
„Chci být letcem,“ odpověděl Honzík hrdě.
Najednou se ocitl v pilotní kabině velkého letadla se spoustou přístrojů.
Kdosi mu řekl: „Připravte se, za chvíli, odlétáme.“
Pana Rozumbradu polil pot. Představa, že by s tímhle hliníkovým kolosem měl vydat do oblak, se mu vůbec nelíbila.
Rychle zvolal: „Moniko, chci být raději instalatér!“
Najednou se z něj stal statný chlapík v montérkách s koženou kabelou. Zazvonil u jedněch dveří a nechal si ukázat, kde je problém. Pak vytáhl hasák a dal se do práce. Jenže cosi urval a proud vody mu vystříkl přímo do obličeje.
Poplašeně zavolal: „Moniko, pomoc!“
„Tak dobře,“ smála se víla, „když ne instalatér, tak co tedy?“
Pan Rozumbrada si uvědomil, že tady přestává legrace. Rozhodl se pro něco jednoduchého, co jistě zvládne:
„Budu třeba uklízečka.“
Čáry máry a pan Rozumbrada před sebou tlačil vozík s čisticími prostředky a kýblem plným vody. Jenže si nevšiml schodu a vcukuletu se ocitl v louži vody s mokrým hadrem na hlavě.
Poděšeně zvolal: „Moniko, Moniko!“
Spatřil vílu, jak letí pryč a směje se stříbrným smíchem.
Pan Rozumbrada se probudil a otřel si čelo, jako kdyby na něm před chvílí spočíval mokrý hadr.
Podivný sen pana Rozumbradu změnil k lepšímu. Stříbrný smích víly Moniky se mu hluboce vtiskl do paměti.  Kdykoliv se v něm vzedmula vlna pýchy a přezíravosti, uslyšel Moničin smích. To ho přimělo, aby rychle zkrotl. Tak se naučil si více vážit druhých lidí a oni si časem začali vážit jeho.

21. 3.
Motivační okruhy ke střízlivosti a jiným dobrým cílům
Uvedené motivační okruhy se navzájem kombinují a přecházejí jeden v druhý.
K povídání o motivačních okruzích připojujeme cvičení. Je to tak zajímavější a veselejší a člověk si to lépe zapamatuje.
Prozíravě pesimistický motivační okruh
Spočívá v uvědomování si negativních následků nevhodného chování a připomínání si bolestných zkušeností s takovým chováním. Cvičení: Chytrá ryba abstinentka vidí návnadu, rybáři se vysměje a plave pryč, ha, ha, ha.
Prozíravě optimistický motivační okruh
Zde motivuje vnímání výhod střízlivosti nebo jiného rozumného chování. Cvičení: Smích po 3, 6 a 12 letech střízlivosti. Po 12 letech míváme ruce nad hlavou a nastává všeobecných jásot.
Motivační okruh moudrého užívání života
Spočívá v nacházení bezpečných a zdravých způsobů, jak si zlepšit náladu a mít v životě jaké to potěšení. Cvičení: Jógový cvik Nebeské protažení nebo si prostě dát ruce na břicho a spokojeně se pochechtávat.
Rozhodný motivační okruh
Už jsem se rozhodl a basta! Nepřipustit vnitřní diskusi na toto téma. Cvičení: Do rytmu vytleskávat nějaké říkadlo, např. „Dobře žiju, abstinuju“, nebo „Zdraví dobré, druhým, sobě“.
Duchovní motivační okruh
Řadu lidí motivují k dobrým cílům duchovní hodnoty. Cvičení: Můžeme použít např. Buddhův úsměv. Trochu přimhouříme oči, koutky ústa lehce táhneme směrem k uším a ušní boltce přitahujeme k hlavě. Nevadí, že většina lidí nepohne ušima ani o milimetr. Výsledný pocit bývá klidná a mírumilovná veselost. Tento nenápadný úsměv můžete upotřebit klidně i na školení nebo koncertu vážně hudby.
Zdravotní motivační okruh
K rozumnému jednání silně motivuje ohled na zdraví. Cvičení: Tady existuje řada možností. Úsměv, vhodné cvičení nebo klidné dýchání do břicha prospívají skoro každému. Legrační je třeba veselý opičák. Ten si v mírném předklonu drbe jednou a pak druhou rukou záda.
Ohleduplný motivační okruh
Motivují také ohledy na druhé lidi, např. rodinu. Cvičení: Slon abstinent cáká chobotem vodu na jiné slony a něžně při tom troubí. Jestli nemáte chobot,ůžete ho napodobit rukou.
Motivační okruh zdravého prosazení: Zdrojem motivace bývá i sociální nebo profesionální vzestup. Cvičení: Např. vesele vyjít dvě patra do schodů nebo mávat rukama jako vzlétající labuť.
Hrdinský motivační okruh
Správné jednání často vyžaduje odvahu a je důvodem k hrdosti. Cvičení: Poplácávat se dlaněmi po hrudníku, a přitom se hlubokým hlasem sebevědomě smát. Tohle bude na veřejnosti asi cvičit málokdo.

20. 3.
Jak překonat špatnou karmu?
Mnohé z toho, čím jsme druhým ublížili, si neuvědomujeme. Navíc se často jedná o lidi, kterým to už nemůžeme vynahradit. Lze toho ale litovat. Duchovní autority různých tradic se shodují v tom, že pomáhá i to.
Technika
Následující postup můžete praktikovat jako nehybnou meditaci vsedě. Jestliže praktikujte vstoje, kolena jsou mírně pokrčená, hýždě zpevněné, aby se narovnala bederní páteř, a ruce sepnuté na prsou. Při každé omluvě se lze lehce uklonit.
Omlouvám se vám, kterým jsem ublížil vědomě.
Omlouvám se vám, kterým jsem ublížil nevědomky.
Omlouvám se vám, kterým jsem ublížil skutky.
Omlouvám se vám, kterým jsem ublížil slovy.
Omlouvám se vám, kterým jsem ublížil v myšlenkách.
Omlouvám se vám všem.
Techniku si můžete přizpůsobit a omlouvat se i konkrétním lidem, jak se vám právě vybaví.
Postup bude to účinnější, jestliže při tom pocítíte opravdovou lítost.
Svoji cenu má ale i to, když se člověk omluví zběžně, a tak trochu mechanicky. I to je lepší než nic.

19. 3.
Nové video Zdravotní smích, máme i anglicky.
---
Zdravotní úsměv
Smích a dobrá nálada posilují imunitu, mírní bolest a urychlují hojení. Japonci zjistili, že pro nemocné lidi jsou mnohem lepší komedie než horory. Chřipky a nachlazení odeznívaly po komediích rychleji.
Naproti tomu od sebelitování bych si toho moc nesliboval.
Vlastně možná ano, i sebelitování může být spojené s nadhledem, zdravou sebeironií a pochichtáváním.
---
Vědomé dívání se
Podle čínské tradice souvisejí oči s pozorností a pozornost s tím, kam posíláme energii. Věnovat pozornost okolnímu světu je jistě třeba. Důležité je také věnovat pozornost sobě. V józe se mluví o obrácení smyslů dovnitř. To se děje např. při relaxaci, kdy v duchu procházíme a uvolňujeme jednotlivé části těla.
I v každodenním životě je dobré si občas uvědomit kam se právě díváme. Hodně nám to poví o tom, nač v tu chvíli myslíme.

18. 3.
Nová střízlivá pohlednice.
---
To ne
Podobně jako většina jiných meditačních technik, není následující postup, vhodný pro ty, kdo jsou duševně labilní nebo mají psychiku rozházenou z drog.
Někdo má na ranní meditaci vyhrazeno nějakých 10 až 15 minut. Posadí se, zavře oči a uvědomuje si dech v břiše nebo opakuje mantru. Čeká útěchu a povzbuzení z hlubin své duše, od Boha nebo nějakého světce. Jenže myšlenky, které se mu honí hlavou, nejsou ani hezké ani uklidňující. Co teď?
Následující prastará technika se nazývá néti, což lze přeložit jako „to ne, to ne“. Když se objeví nějaká myšlenka řekne si praktikující „néti“ nebo „to ne“, už se jí nezabývá. Pokračuje ve své praxi, až se objeví nějaká další, a pak postupuje stejně. Výhodou je to, že si člověk sám sebe lépe uvědomí a udělá v sobě trochu pořádek. A možná jednou po mnoha letech si bude moci říci místo „to ne“ „to je ono“.
Stejný princip lze využít v i každodenním, životě. Myju nádobí a začnu přemýšlet o růžových tlustokožcích.
Řeknu si „to ne,“ soustředím se na nádobí a hrníčky budou v bezpečí.

17. 3.
Nemilé překvapení
Následující půvabný příběh pochází z Indie. Jeden slepý žebrák procházel ulicemi a opakoval jména božské dvojice Rámy a Síty.
Síta si žebráka všimla a zeptala se Rámy: „Co myslíš, má raději tebe, nebo mě?“
„To snadno zjistím. Překvapím ho a uvidíme, jestli zvolá tvé jméno nebo moje,“ odpověděl Ráma.
Nastražil žebrákovi do cesty překážku. Žebrák zakopl a řeklo něco neslušného.
Pro toho žebráka mám pochopení. Asi bych reagoval podobně.
Sprosté slovo u člověka, který se vyjadřuje jinak slušně, bývá projevem hněvu. Hněv mobilizuje síly, odvádí pozornost a tlumí bolest. Ovšem cena je příliš vysoká. Hněv vyčerpává, zhoršuje schopnost se správně rozhodovat a komplikuje vztahy.
Řekněme, že by překvapený žebrák zvolal boží jméno. Byl by to projev důvěry a hledání bezpečí v duchovní oblasti. To jsou úplně jiné emoce a ty působí mnohem příznivěji.

16. 3.
Uznalý smích
Uznalý smích používám se střízlivými přáteli často. Je to velmi jednoduché. Člověk se rukou poplácává po druhém rameni a pochvalně při tom mručí. Pak se ruce vymění.
Střízliví přátelé uznání zasluhují. Svůj návykový problém si přiznali, a navíc podnikají konkrétní kroky, jak ho zvládnout. To je hodno chvály.
---
První zásada
Mezi etickými příkazy, které by měl dodržovat každý buddhista, i zásadami, jimiž by se měli řídit zájemci o jógu, je na prvním místě neubližování.
Co se stane, když budeme tuto zásadu formulovat pozitivně, tj. zeptáme se, jak by měl takový člověk jednat?
Šlo by to vyjádřit různě, např. ohleduplnost, citlivost, vlídnost, přívětivost, dobrota nebo dobrosrdečnost. Nejvýstižnější bude asi laskavost. Ta se týká druhých i sebe sama.
Poslední z pětice Buddhových etických zásad je vyhýbat se alkoholu a drogám. To je vlastně laskavost vůči sobě i jiným lidem.

15. 3.
Nové video Hroší úsměv, máme i anglicky.
---
Kdy používat hroší úsměv?
Usmívat se jako hroch na pracovní poradě by neprošlo.
Tento druh smíchu použijete v soukromí nebo s přáteli. Zvlášť vhodný je v situaci, kdy máte pravdu, ale někdo s vámi nesouhlasí. Hroch ví své, rozvážně se kolébá a spokojeně usmívá. Má přece svoji odolnou hroší kůži.

14. 3.
Počasí a nálada
Většina lidí se cítí lépe za hezkého počasí. Nad obzorem se vyhoupne slunce, a hned je nám veseleji.
Ale co když je obloha zatažená a světlo procházející skrze mraky vypadá ušmudlané?
Asi jste někdy letěli letadlem. Stroj vystoupá nad mraky a všude kolem je světlo, ať je na dole zemi jakékoliv počasí.
Tuto zkušenost lze snadno využít. Zavřete na chvíli oči a představte si, že se nacházíte v krajině věčného světla. Všude kolem je pouze záře a jas.
Takto hezky naladěni můžete jít s deštníkem třeba do práce.
:)

13. 3.
Nové video Jak o sebe pečovat na jaře, máme i anglicky. Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Bezpečný humor
S anekdotami je velká nesnáz. Většina z nich se může někoho dotknout. To se týká i zdánlivě nevinných vtipů o Pepíčkovi, protože jméno Josef má v Česku více než 200 tisíc lidí.
Ještě celkem bezpečné jsou vtipy o zvířatech, a to nejlépe exotických. Jeden takový nabídnu.
Přišel hroch a sedl si na židli.
Jaký byl v tu dobu čas?
Byl nejvyšší čas tu židli vyměnit.
Jestli má někdo z vás příjmení Hroch, tak se mu omlouvám.

12. 3.
Moje veselá zvířata a stroje
Důvodem ke smíchu jsou pro mnoho z nás všelijaká zvířátka. Je jistě možné se jim smát, ale ještě lepší je smát se jako ta zvířata. Mám to vyzkoušené, už jsem se smál jako veverka, slon, bobr, medvídek, kočka, delfín, šnek, motýl, žába, housenka, králík, opičák, krtek, motýl, želva, a dokonce i jako trilobit. Zmíněný trilobit se jen tak vznáší v prehistorickém moři a je mu dobře. Mozek si při smíchu trilobita báječně odpočine, trilobit totiž žádný nemá.
Zvířata mi pomalu začínala docházet, a tak jsem se inspiroval i technikou. Zatím mám smích letadla, buldozeru a bagru. Smích bagru je náramně jednoduchý a snadno ho zvládnete. Bagr rozvážně nabírá, rozvážně nese a rozvážně ukládá. Má své tempo a je v pohodě.

11. 3.
Nové video Jak se směje bagr? Máme i anglicky.
---
Smí se Bohu vyčítat?
Děkovat Bohu a projevovat mu vděčnost je jistě správné. Ale co když nemá někdo ně něžné city ani trochu náladu. Místo nich Bohu něco vyčítá? Nezhoršuje takové počínání jeho neradostné rozpoložení?
Zde je třeba se vyčítání zastat. Vyčítat lze i s láskou. Navíc je to snaha o navázání kontaktu. Sice možná neuctivý, ale přece poklus o dialog. V upřímné výčitce jsou často silné emoce, a proto může být účinnější než nedbale odříkaný chvalozpěv. Jistě, hluboký vnitřní mír by byl lepší, ale na ten možná dojde někdy později. A třeba i zmíněnou vděčnost.
Před lety mi někdo ve centru Prahy ukradl peněženku i s doklady. Když jsem to zjistil, začal jsem Bohu trpce vyčítat, jaká je to nespravedlnost. Snažím se žít dobře, denně medituji a cvičím a teď taková věc!
Za pár dní jsem měl všechno zpátky. Stalo se tak, i když se jednalo jasně jen a jen o moji neopatrnost.

10. 3.
Máte svého šaška?
Úkolem šaška bylo zlepšovat vladařovi náladu. Byla to záslužná práce. Panovník v dobré náladě se lépe rozhoduje, a navíc se jeho rozpoložení přenáší i na poddané.
Podle toho, jak se dnešní vládci často tváří, asi nemají šašky, i když by si je mohli klidně dovolit.
Soukromý šašek vypadá pro většinu lidí jako nedosažitelný luxus. Přece jen to ale jde.
Vážení přátelé, vaším šaškem můžete být veselý obrázek na stěně, humorný předmět, legrační knížka nebo domácí mazlíček. Někoho rozveselí rybička, křeček, kotě, nebo pejsek, který se ho snaží poslintat. Jiný si pustí oblíbené cédéčko nebo se usmívá na pokojové květiny. Možností je hodně a mnohé z nich jsou levné nebo i zadarmo. Podle psychologů prý dobře působí jsou obrázky koťat a štěňat. Stačí si koupit obrázkový kalendář a takových obrázku máte hned na rozdávání.
Nedávno jsem si přečetl recenzi na jednu ze svých knih. Zjistil jsem, že pro paní, která recenzi psala, jsem se šaškem v dobrém slova smyslu stal já. Dost mě to potěšilo.

9. 3.
Vnitřní příběhy
Pan Rozumbrada si velmi zakládá na svém dlouhém, pěstěném vousu. Jednoho dne potká jiného vousáče, jehož vous je delší a krásnější. Pan Rozumbrada je kvůli tomu smutný, velmi smutný. Jeho mysl začíná vytvářet příběhy, jimiž by se jeho smutek dal lépe zdůvodnit. Představuje si, že ho opustila žena, ačkoliv tato usedlá paní nemá nic takového v úmyslu. Také si přestavuje, že jeho byt vytopili sousedi. To sice není úplně vyloučené, ale není to ani pravděpodobné. Ještě ho napadne, že bude třetí světová válka a konec světa. Svůj smutek kvůli vousům si tak hezky zdůvodnil. Může truchlit o sto šest.
Paní Rettigová pracně připravila sváteční oběh. Očekávaná chvála nepřišla. Děti nad jídlem ohrnují nos a manžel ani neví, co vlastně jí. V paní Rettigové se vzmáhá podrážděnost, ba hněv. Místo, aby nad tím mávla rukou, si představuje, jak ji manžel vylil polévku na hlavu a děti po ní házejí knedlíky.
Její hněv nabývá na intenzitě. Manželovi cosi odsekne.
Ten správně usoudí, že dnes jí bude lépe jít z cesty.
Naskýtá se otázka, jak z takové emoční bryndy ven. Zakázat své mysli, aby vytvářela příběhy dost dobře nejde. Můžeme je ale s odstupem pozorovat, a tak si lépe uvědomit, odkud vítr vane. Jakmile poznáme, v jakém jsme emočním rozpoložení, můžeme se přeladit, třeba za pomoci humorného nadhledu.
Pan Rozumbrada usoudí, že jeho vousy jsou dlouhé až dost. Kdyby byly ještě delší tak by mu na ně někdo jistě šlápnul.
A paní Rettigová? Ta řekne s úsměvem muži: „Uvědomuješ si, co to vlastně jíš? Myslím, že kdybych ti uvařila rozcupované prostěradlo, ani by sis toho nevšiml.“

8. 3.
Způsoby, jak zlepšit sebeovládání názorně a jednoduše
Přerušit působení zevního spouštěče: Rybka abstinentka mává ploutvemi a se smíchem pluje pryč od rybářů a jejich sítí.
Přerušit působení vnitřního spouštěče: Usmát se, nadechnout do břicha a při výdechu poslat rizikový duševní stav z těla nejkratší cestou pryč.
Pracovat s motivací, tj. uvědomit si rizika špatného sebeovládání a výhody dobrého. K těm patří i to, že je člověk sám se sebou spokojený. Lze se třeba poplácávat po rameni a uznale, pochvalně při tom mručet.
Uklidnit se: Pomáhá klidné a pomalé dýchání do břicha. Někdy stačí se i se do této oblasti na chvíli soustředit. Další snadnou možností je úsměv.
Použít rozum: Rozum začne lépe pracovat už i tím, že se člověk uklidní a chvíli počká. Duševní schopnosti také zlepší rozumná fyzická aktivita, např. chůze. Pomáhá i přiměřeně spát, přijímat do vody a zdravě, pravidelně jíst.
Podrobněji o tomto tématu pojednává moje kniha „Sebeovládání“.

7. 3.
Odpověď na otázku, jestli jsem byl závislý
Na alkoholu jsem závislý nebyl. Proč pít odpudivé roztoky z plesnivého ječmene, shnilého ovoce a brambor, když je tolik skvělých čajů? Kdybych byl abstinující závislý, klidně bych to řekl. Co vím od našich přátel abstinentů, rozumní lidé to přijímají většinou dobře a se sympatiemi. Střízlivosti zdar, Nešpor
---
V čem se zastánci alkoholu mýlí
Média často odkazují na pomýlené výzkumy, které vyznívají ve prospěch alkoholu. Jaká je skutečnost?
– Vzorní lidé, kteří pijí jen určitou minimální dávku, alkoholu jsou fikce. Alkohol je psychoaktivní látka, a proto zhoršuje sebeovládání.
–Výzkumy, které jsou založené na subjektivních údajích, jsou nespolehlivé. Práce zkoumající osoby, které nepijí alkohol, protože ho z genetických důvodů nesnášejí, vyznívají jinak.
– Řada tzv. abstinentů přestala pít alkohol proto, že před tím alkoholem poškodila.
– Na abstinenci žádná firma nevydělá. Nebude tedy financovat výzkumy, které by abstinenci doporučovaly.
– Podle Světové zdravotnické organizace celosvětového hlediska připraví alkohol lidstvo ze všech návykových látek o nejvíce let života.
– Řada lidí užívá jeden nebo více léků. Při kombinaci s alkoholem dochází k  nečekaným vedlejší účinkům. Dočasně vysadit kvůli alkoholu některé léky má také rizika.
– Spotřeba alkoholu v Česku je enormní a propagovat zde alkohol je nezodpovědné.
– Podle materiálů Světové zdravotnické organizace by žádný lékař neměl doporučovat abstinujícímu pacientovi alkohol. Je proto divné, že se do reklamy této škodlivé látky zapojili i někteří lékaři.
– Zastánci alkoholu také zapomínají na to, že pro podstatnou část populace je alkohol zvláště nebezpečný. Sem patří těhotné ženy a ty které těhotenství nevylučují, lidé s návykovými nemocemi nebo jsou jim ohroženi, děti a dospívající atd.
Na závěr ještě naše zkušenost: Zdravotní stav mnoha lidí, s nimiž jsme se setkávali, se rapidně zlepšil poté, co začali abstinovat. Mohu to každému jen doporučit.
---
Pomalý a vytrvalý
Anglické rčení říká, že „pomalý a vytrvalý, vyhrává závod.“ Asi to platí pro maratón, méně už pro běh na sto metrů. Kdybychom měli přirovnat život ke sportovní disciplíně, jistě by to byl mnohem spíš právě maratón. Tak daleko v jednom kuse jsem nikdy neběžel, ale odhaduji, že správný maratónec se při závodění nefláká. Také se ale zcela nevyčerpá na prvních pár kilometrech.
Mezi závoděním a životní poutí je mnoho rozdílů. V životě stačí dodržovat pravidla a doběhnout do cíle. Druzí lidé nejsou soupeři, ale přátelé na cestě, proto je dobré se k nim chovat slušně a hezky. Co na to řeknou diváci, je vcelku jedno.

6. 3.
Jak od rána pěstovat vděčnost?
Řekněme, že jíte čtyřikrát den. Počínaje snídaní za své jídlo pokaždé děkuje. Děkovat lze dobrém osudu, Vyšší moci, zemědělcům, kteří vypěstovali jáhly na kaši, a jak kdo uzná za vhodné. Jestliže začnou utíkat myšlenky, objevuje se hltavost a jiné negativní emoce, lze opět chvíli děkovat. Tím se člověk uklidní.
Co ale, když se jedná o sladkosti, které jsou prosycené chemií a palmovým olejem? Máme děkovat i za ty?
Jistě je to možné. Řekneme ironicky „pěkně děkuji“, a místo toho si opatříme něco zdravějšího.
---
Nové video Loučení se zimou, k videu máme i novou střízlivou pohlednici.

5. 3.
Jak dopadnout viníka?
V literatuře a filmu se lze setkat s následující šablonou. Svět by byl celkem v pořádku, ale nějaký lstivý padouch nám to tady kazí. Pak je padouch přemožen kladným hrdinou, což dá hrdinovi hodně práce. Všichni si oddychnou. Teď je ten svět konečně takový, jaký má být.
Pravda je ovšem úplně jiná. Tento svět v pořádku není a nikdy nebyl. Nemůže za to jeden ničema už proto, že by to sám nezvládl. Zavinili jsme to v různé míře vy, já, prostě všichni.
Nyní se možná někdo zeptá, co tak hrozného páchá autor tohoto článku. Kdyby nic jiného, tak topím zemním plynem z Ruska, a tím podporuji ruský zbrojní program. Používám také americký software, jehož výrobce platí v USA daně, a já tak nepřímo přispívám na americké tajné služby. Aby toho nebylo málo, daně platím i já. Z nich část připadla politickým stranám, které by neměly existovat, natož sedět v parlamentu.
S napravováním světa je dobré začít i sebe. S topením a daněmi toho moc nenadělám. Na druhou stranu ale nepiju alkohol a nekouřím, takže nepodporuji výrobce těchto jedovatých komodit. Ignoruji také hazardní barony a drogové dealery. I tak bych měl na sobě víc pracovat.
A co vy, přátelé? Čím začnete?

4. 3.
Meditace o Božích vlastnostech
Jedná se o prastarou techniku pocházející z Indie. Postup je jednoduchý.
Usmějeme a uklidníme se. Dýcháme klidně do břicha.
Přenesme pozornost do středu hrudníku a zvolníme si některou Boží vlastnost.
Nejlépe mi vyhovuje naprostá dobrota, ale není to zdaleka jediná možnost. Obdivuhodná je např. i trpělivost, kterou má s námi.
Praktikujeme libovolně dlouho, třeba jen pár minut.
Pak si opět uvědomíme dech v břiše a cvičení ukončíme.
Podle tradice tak v sobě rozvíjíme tu vlastnost, o které jsme meditovali.
To ale jistě zabere o něco více času než zmíněných pár minut
---
Nové básničky.

3. 3.
Nové video Pozitivní (zdravé) emoce, mírně zkráceno. Praha 1. 3. 2018.
---
Proč jsou svaly v okolí kloubů tak důležité
Při zdravotních cvičeních i v józe se často procvičují svaly v okolí kloubů. Proč to kloubům prospívá?
Existují nejméně tři odpovědi:
1. Udržuje se tak pohyblivost kloubů. To je důležité např. v případě kyčelního kloubu. U kolene je ale velká pohyblivost do stran někdy spíše problémem než výhodou.
2. Dostatečně silné okolní svaly kloub zpevňují a chrání ho.
3. Další důvod souvisí s výživou kloubu. Sval, který pracuje, je přibližně desetkrát více prokrvený než sval, který je v klidu. Z lepšího prokrvení příslušné oblasti má prospěch i kloub, do něhož se tak dostává více energie.
Ať už jsou důvody jakékoliv, je jisté, že naše klouby a páteř rozumný a pravidelný pohyb potřebují. U víceméně zdravého člověka lze považovat a minimum fyzickou aktivitu, která odpovídá asi 50 minutám chůze.

2. 3.
Meditace o odpuštění
Požádat o odpuštění a sám odpustit je zdravé. Cení si toho křesťanství, jiné duchovní tradice i moderní psychoterapie.
Postup
Lze cvičit v jakékoliv poloze, která umožňuje volné a klidné dýchání. Krátce se uvolněte.
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Prosím za odpuštění sebe.“
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Odpouštím si.“
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Prosím za odpuštění, vás přede mnou.“
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Odpouštím vám.“
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Prosím za odpuštění, vás napravo.“
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Odpouštím vám.“
Totéž opakujte směrem doleva, nahoru a dolů.
Pak můžete podobně praktikovat ve vztahu k dalším bytostem, skupinám, přírodě atd.
Cvičení zakončete stejně, jako jste ho začali.
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Prosím za odpuštění sebe.“
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Odpouštím si.“
Na závěr si uvědomte, co se změnilo ve vašem vnitřním světě a jak se cítíte. Pak se protáhněte a otevřete oči.
Poznámky
– Prosit sebe za odpouštění, je velmi rozumné. Většina z nás se někdy přetěžovala, poranila nebo si něco vyčítala nevybíravými slovy. Za to bychom se měli omluvit.
– Vpředu může znamenat ty, které potkám v budoucnu, vzadu ty, které jsem potkal v minulosti, vpravo přátelé, vlevo nepřátelé, dole bytosti v nižších světech a nahoře bytosti ve vyšších světech.
– Často ubližujeme druhým z nepozornosti, aniž si to uvědomujeme. Proto je dobré prosit za odpuštění i ty, vůči nimž máme čisté svědomí.

Zkrácená verze, když se chcete během minuty nebo dvou přeladit
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Prosím za odpuštění sebe.“
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Odpouštím si.“
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Prosím všechny za odpuštění.“
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Odpouštím vám.“
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Prosím za odpuštění sebe.“
Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu řekněte: „Odpouštím si.“

1. 3.
Tři stupně vděčnosti
1. Nejlehčí je být vděčný za to, co nám prospívá nebo co se nám líbí.
2. Obtížnější je být vděčný za problémy a komplikace. Často se stane, že nás tyto nečekané problémy posunou dál a přispějí k našemu vnitřnímu rozvoji. Můžeme si říci: „Děkuji, třeba to bude k něčemu dobré.“
3. Ale co když nám někdo schválně ublíží. Možná máte smysl pro humor a víc připouštíte to, co oči nevidí a uši neslyší. V tom případě lze uvažovat takto: „Zkrátil se mi tím pobyt v očistci. Nebo se spálila část mé špatné karmy, takže se nenarodím jako buvol ve Vietnamu, ale jako tamní rolník. To je skvělé!“
Dotyčnému za to hezky poděkujeme. Ale také si na něj dáme příště větší pozor.
:)

28. 2.
Návštěva ve vznešené společnosti a co z ní vyplývá pro popeláře
Jednoho únorového večera jsem se vydal do luxusního hotelu ve středu Prahy. Nebyl jsem tam povečeřet. Večeři podle svých představ si umím udělat sám a lépe. Pozvala mě tam jistá dobročinná organizace na přednášku o zdravých emocích.
Nejdříve jsem se přítomných zeptal, zda chtějí o zdravých emocích jen slyšet, nebo zda by si je rádi také zkusili.
Rozhodli se pro druhou možnost.
Nechal jsem je tedy opakovat: „To je zajímavé, všude samí milí lidé!“
Pak jsme se rozhlíželi kolem a usmívali se.
Všelijak podobně jsme dováděli asi půl hodiny.
Poté následovala diskuse. Z ní uvedu jednu zajímavost.
Během přenášky jsem mluvil mimo jiné o „růžové hodině“. Myslí se tím, že by měl člověk vstávat alespoň hodinu před odchodem do práce, aby se stihl protáhnout, nasnídat a vzít potřebně věci s sebou.
Jeden pán se mě zeptal: „A co když někdo dělá od čtyř hodin ráno. To má stávat ve tři?“
Začal jsem si připadat jako necita, který odpírá těžce pracujícím lidem tolik zasloužený odpočinek.
Pak jsem si ale uvědomil, že by to docela dobře šlo.
Odpověděl jsem: „Jistě, klidně může stávat třeba ve tři hodiny. Měl by tomu ale přizpůsobit dobu, kdy půjde spát. Do své postýlky by měl ulehnout nejpozději ve 21:00.“
Takže, milí popeláři, dobrá zpráva: Růžovou hodinku můžete dodržovat i vy!
Na odchodu mi řekl jeden gentleman: „Tak tohle jsme tady ještě nezažili.“
Pak si uvědomil, že to zní dvojsmyslně, a dodal: „Myslím to v dobrém.“

27. 2.
Tři druhy úsměvu a smíchu
Spontánní úsměv: Někdo má dobrou náladu, a proto se usmívá. To je skvělé, přejme mu to! Problém by byla až příliš silná radost, protože ta oslabuje úsudek.
Dobrovolně hraný úsměv: Někdo nemá dobrou náladu a rád by si ji zlepšil. Tato možnost je velmi častá, nabídnu tři příklady, dva z každodenního života a ten třetí dost neobvyklý.
– Utahané mamince Dobromile není právě do smíchu. Přesto se usmívá na nemocné dítě, protože ví, že to dítěti udělá dobře a že bude klidnější. To je pravda. Kromě toho udělá hraný úsměv dobře i mamince, zvláště když se dítě usměje na ni.
– Paní Fialková potká paní Růžičkovou. Ze zdvořilosti se na sebe usmějí a začnou si povídat o květinách. Našly společný zájem. Paní Růžičková pochválí květiny paní Fialkové a paní Fialková oceňuje dobré rady paní Růžičkové. Dojde tak posílení vzájemných sympatií. Úsměvy obou dam jsou čím dál tím upřímnější a hřejivější.
– Pan Čipera si chce po ránu zlepšit náladu. Tak šlape nohama ve vzduchu a opakuje ha, ha, ha. Za chvíli se začne smát spontánně, a jeho nálada se tak zlepší. Patrně se ale nezlepší nálada jeho sousedů a pan Čipera jim nebude díky tomu sympatičtější. Celé se to totiž odehrává v pět hodin ráno.
Hraný úsměv z donucení: Někteří zaměstnavatelé vyžadují, aby se zaměstnanec v práci usmíval. Jeden kolega lékař pracoval nějaký čas ve Velké Británii a měl to dokonce napsané v pracovní smlouvě.
Opět příklad ze života: Pan Medard je naštvaný. Vztekání se je vyčerpávající a spotřebuje hodně sil samo o sobě. Myslet při tom neustále na povinný úsměv znamená pro pana Medarda další výdej energie. Jeho podrážděnost roste a objeví nelibé, ba vzdorovité pocity vůči firmě a jejím nárokům na jeho mimiku.
Jak takovou situaci zvládnout?
Existuje řada možností. Asi by stačilo pohlédnout na sebe s odstupem. S humorným nadhledem si pak říci: „Miloučký a usměvavý Medard, ha, ha, ha.“

26. 2.
Nové video Duchovní zpěv z Indie.
---
Širší obzor nejsou jen kytičky
Profesorka Barbara Fredrickson formulovala teorii „rozšířit a stavět“. Tím myslela, že člověk, který prožívá zdravé emoce, je ve velké výhodě. Duševní obzor laskavého nebo vděčného člověka je širší, a proto se lépe rozhoduje a lépe využívá příležitostí, které nabízí určitá situace.
To zní velmi hezky, jenže rozšířený obzor neznamená vidět jen to dobré. Papež František, bibličtí proroci i východní mistři včetně Buddhy mluvili o skutečnostech tohoto světa bez iluzí. Říkali i to, co jejich současníci neradi slyšeli. Emočně i duchovně rozvinutý člověk vidí výš do nebe i hlouběji do pekla.
Láska není slepá, slepou ji dělají pudy, které se za ni zaměňují nebo ji prostupují.
Čistá láska je téměř jasnozřivá. V tom měla zmíněná paní profesorka pravdu.

25. 2.
Kdo má lepší radost?
Pan Lamželezo pokořil soupeře, zvítězil v jakémsi podivném sportu a dostal medaili.
Pan Lamželezo má radost a jeho třicet poražených soupeřů je neveselých.
Proč? Protože byli pokořeni.
Pan Pohoda se svěřil přátelům ze svépomocné organizace, že dovršil rok abstinence.
Má z toho radost a jeho třicet přátel ze svépomocné organizace také.
Proč mají radost? Protože mu to přejí. Jeho úspěch je povzbuzením i pro ně.
Logický závěr: Radost pana Pohody je o hodně lepší.

24. 2.
Nové video Jak o sebe v zimě pečovat, máme i anglicky.
---
Co si dáváte do čaje?
Čaj piju většinou bez přísad, jenom někdy si do něj něco přidám, třeba kustovnici (goji).
Nemusím ji složitě shánět, mají ji sušenou, bez cukru a konzervačních látek v blízké samoobsluze.
Do čaje v poslední době také posílám některou zdravou emoci, třeba vděčnost.
Když pak čaj piju, opakuji  slovo „vděčnost“ a představuji si, jak se vděčnost šíří celým tělem.
Nemohu to sice dokázat, ale takový čaj mi připadá výživnější.
:)

23. 2.
Když není co dělat
Někdo si stěžuje na nudu. Při tom by mohl být rádi, že se nudí. Dělník u továrního pásu by mu to asi docela záviděl. Nebudu tedy vyjmenovávat způsoby, jak zvládat nudu. To by byla práce na několik dní, a ještě bych na řadu věcí zapomněl. Místo toho budeme uvažovat o dvou problémech, které se mohou při zvládání nudy objevit.
Tím prvním je námitka: „Mě to nebaví!“
Bodejť by ho to bavilo, když se do toho ten člověk nepustil, ale jen o tom uvažuje. Kdyby se přiměl třeba ke cvičení, procházce nebo přípravě oběda, asi by rychle zjistil, že ho to vlastně docela baví.
Druhý problém je bažení. To udělá z nudy záminku k návykovému chování. V tom případě stačí zvládnout bažení a je po nudě.
I kdyby ne, nuda je mnohem lepší než recidiva, delirium nebo velké dluhy.
---
Bodejť
Slovo „bodejť“ má původ ve staročeském slovním spojení „bóh daj ti“, tj. „bůh ti to dej“.
Ti naši předkové byli vlastně docela zbožní, milí a přející lidé.
To, co dnes používáme jako přitakání, byla původně krátká modlitba a projev přejícnosti.

22. 2.
Střízlivý pohled na hokej
Jak víte, střízlivost znamená nejen abstinenci, ale i objektivnost a nadhled.
Jeden z našich přátel chodíval často na hokej. Nyní, už jako abstinent, se tam po dlouhé době zase vypravil. První věc, která ho zarazila, bylo to, že mnozí diváci si kupovali nápoj připravovaný z plesnivého ječmene. Nejenže ho pili, ale také jím pod vlivem emocí a intoxikace polévali sebe i sousedy. Střízlivého přítele také zarazilo, že statní chlapíci na bruslích jezdí jako blázni z jednoho konce kluziště na druhý. Při tom do sebe vrážejí, což působí značný hluk. Kus gumy, kvůli kterému se perou, navíc létá velkou rychlostí. Střízlivý přítel se obával, aby ho netrefil do hlavy. Na základě této zkušenosti dospěl tento milý abstinent k závěru, že hokej už nikdy. Ani ten v televizi ne.
Existují mnohem lepší způsoby, jak využívat čas. K tomu je třeba dodat, že sledování podobných taškařic je zvláště nebezpečné pro patologické hráče. Ti udělají dobře, když si místo sledování televize otevřou svépomocnou příručku.
---
Z dopisu patologickému hráči
Ze všeho nejdříve si uvědomte, že Váš problém nejsou dluhy, ale hazard. S dluhy lze důstojně žít, s hazardem se důstojně žít nedá.
To se týká nejen duševního stavu, ale i těla. Řadu patologických hráčů trápí problémy, které působí stres. Když nějaký čas abstinují, zlepšuje i jejich zdravotní stav.

21. 2.
Nové video Dr. Nešpor: Zdravé emoce, Rotary klub, Praha 19. 2. 2018.
---
Jak vnímat energii (z dopisu)
Ráno v posteli nebo při jiné vhodné příležitosti polož dlaně vedle pupku a klidně dýchej mezi pupek a páteř. Přestavuj si tam rozsvícenou žárovku. Po nějaké době tam uvidíš světlo. Možná místo toho ucítíš v této oblasti teplo a vibrace. To je právě tak dobré.

20. 2.
Taková nespravedlnost!
Původem sanskrtské slovo „karma“ je odvozené ze slovesa „dělat“. Ale jak je to myšlenkami a pocity? Vytvářejí karmu, i když člověk podle nich nejedná?
Tak o tom, je následující příběh. Jeden hinduistický kněz bydlel ve stejném domě jako prostitutka. Oba byli chudí. Kněz tu a tam vykonal nějaký ten rituál. To mu sotva stačilo na skromné živobytí. Prostitutka nebyla nijak pohledná, zákazníku měla málo a žila právě tak nuzně jako kněz.
Jednoho dne propukla ve městě epidemie. Prostitutka i kněz zemřeli téhož dne.
Co se nestalo! Kněz i s prostitutka se ocitli ve stejné zásvětní polepšovně.
Rozhořčený kněz chtěl znát důvod.
Dostal toto poučení: „Ty jsi celý život myslel na prostitutku. Ona snila o tom, jaké by to bylo krásné žít počestně jako ty!“
K tomu bych přece jen něco dodal. To, co děláme, je důležitější než naše duševní hnutí. Kdyby ten kněz o prostituce nejen snil, ale také za ní docházel, dopadl by ještě hůř. Ocitl by se asi v nějakém horším světě, kde by se s ním nikdo nebavil.
Je ale pravda, že i myšlenky a emoce mají následky. Lze namítnout, že nějaká ta ohavnost občas napadne každého. Jistě, avšak problémy působí hlavně ty negativní emoce, které trvají dlouho. Lékařský výzkum zjistil, že např. hostilita (trvale nepřátelské naladění vůči světu) je rizikový faktor srdečních nemocí. Navíc myšlenky a jednání spolu úzce souvisejí. Někteří střízliví přátelé sice chtěli abstinovat, ale zároveň se dál stýkat se problematickými lidmi. Ti moudřejší z nich po čase zjistili, že to nejde. S nestřízlivými známými se včas rozešli.

19. 2.
Lék na exekuce
Hospodářské noviny uveřejnily 13. 2. 2018 zprávu, podle které je téměř 900 tisíc lidí je v Česku v exekuci. To je hodně, těchto lidí přibývá a roste i počet těch, kdo mají více exekucí. Nikoho ze zkušených ekonomických redaktorů nenapadlo, že by to mohlo souviset s problémovým hazardním hraním, alkoholem a drogami. Při tom jsou tyto problémy u nás rozšířenější než ve většině jiných zemí a týkají se nejméně stejného počtu lidí, jako je těch, kdo čelí exekuci. Je nerealistické čekat, že by situaci podstatně zlepšila změna zákona o insolvenci. Zde by pomohlo jediné, totiž střízlivost. O tom by mohli mnozí naši střízliví přátelé vyprávět.
---
Zdravé zvětšování se
Jaké výhody má to, když se člověk fyzicky i pocitově zvětšuje?
– Prospívá to kloubům i páteři, mezi kloubními ploškami je více místa, chrupavka je lépe vyživována a je to šetrnější pro klouby.
– Člověku se lépe dýchá, protože bránice i žebra mají pro dýchací pohyby více místa.
– Je to dobré pro krevní oběh. Představte si cévy jako hadice. Rovnými hadicemi proudí voda lépe než stlačenými a pokroucenými.
– Z psychologického hlediska souvisí dobrá poloha těla a pocit prostoru v něm se zdravým sebevědomím a nadhledem. Víte přece, že se o někom říká, že je velkorysý. To je jistě lepší než být malicherný. Velkorysý člověk navíc mívá smysl pro humor a dokáže se zasmát i sám sobě. Také umí rychleji odpustit a nezabývá se zbytečnostmi.
– Podle tradice prospívá pocit prostoru a dostatek místa játrům, očím a šlachám.
– Tradice také říká, že když se při cvičení pocitově zvětšíme, získáme tak víc energie a energie bude lépe proudit.
Co bychom měli zvětšovat a vytahovat především? Většinou tu část těla, která právě potřebuje energii, např. při chůzi to mohou být nohy a při práci vsedě páteř.
A co ještě zvětšovat a posilovat? Tak třeba motivaci zůstat střízlivý.

18. 2.
Prst na noze
Ráno, ještě rozespalý, jsem se praštil do prstu na noze. Prstu jsem se hezky omluvil, lehce ho namasíroval a myslel si, že tím, že je to tím vyřešené.
Přes den jsem si na prst ani nevzpomněl. Jenže navečer začal silně bolet. Za pár dní mě čeká přednáška, a pak přátelé abstinenti. To je nadělení!
Dokulhal jsem do koupelny, abych se umyl. Můj pohled padl na označení trika. Uvádělo se tam, jak ho prát, a navíc tam bylo anglicky napsané slovo „rozkvět“.
Začal jsem se pochichtávat: „Ano, rozkvět! To sedí, to jsem přesně já!“
Prst jsem tím sice neusmířil, ale i tak mi to zlepšilo náladu.
Další den už byl prst téměř v pořádku a obešlo se to bez rentgenování.
Děkuji, milý prste!
:)
Karavan
Poblíž místa, kde bydlím, někdo odložil obytné auto. Je ošuntělé a prorezivělé.
Majitel ho asi koupil proto, aby byl šťastný. Představoval si, kam s ním pojede, jak ušetří za nocleh a bude se mít dobře. To auto ho jistě stálo hodně peněz.
Jestli byl díky němu šťastný, těžko říci. Osobně nevěřím na štěstí, které bude někdy až pak.
Nejrozumnější je střízlivě uvažovat a správně jednat. Možná, že tak budeme i šťastní, ale jakoby mimochodem.
---
Rok zemního psa
Podle čínského kalendáře nám začal rok zemního psa. Jestli chcete někomu v Číně a okolí poblahopřát, můžete mu poslat (po)zemní jezevčici abstinentku. Najdete ji mezi našimi střízlivým pohlednicemi.
:)

17. 2.
Nová krátká báseň.
---
Úřední šiml zařehtal! Hádejte kde?
Jistý mladík zveřejnil video, kde tvrdí, že bych mohl být sexuální deviant. Usoudil tak na základě toho, že mám na internetu nahrávku, v jejímž názvu se objevuje slovo „pohádka“. Kromě toho při „rozboru“ mých videí zjistil, že jsem nejspíš zfetovaný. Na to přišel podle toho, že mluvím pomalu. Na takovou logiku kulí oči i Sherlock Holmes! Ten milý chlapec mi také poradil, abych abstinoval.
A co na to já? Místo vřelých díků za takovou péči jsem napsal stížnost. Taková nevděčnost!
Příslušný formulář byl dost komplikovaný. Podařilo se mi ho vyplnit na druhý pokus.
Z YouTube mi napsali, že chtějí přesně vědět, co mi vadí. Měj sem jim také napsat, proč je to v rozporu se zákony mé země. Dokud jim to nenapíšu, „nic nepodniknou“.
Navrhl jsem jim, aby si to několikaminutové video pustili.
To je ani nenapadlo, chtěli vědět přesně, kterého místa se to týká, jinak že „nic nepodniknou“.
Poslala jsem tedy odkaz na příslušná místa videa. Také jsem jim zkopíroval z trestního zákoníku, co se tam píše o pomluvě.
Uplynul týden. „Nic nepodnikli“, ani mi neodpověděli.
Pomluva vypovídá o pomlouvajícím, ne o pomlouvaném. Je problém těch, kdo pomluvu šíří, ne těch, kterých se týká. V dětství a dospívání bych takto neuvažoval. Sotva bych to bral s humorem jako dnes. Internet a speciálně YouTube nejsou pískoviště, kde by si děti mohly v klidu a bezpečí hrát. Kromě násilí nebo kyberšikany se setkávají s alkoholem, drogami a hazardem.
I dospělí udělají dobře, když se budou pohybovat touto džunglí opatrně a pečlivě si vybírat. Mimochodem, chcete-li si pustit zadarmo hudbu, doporučuji spíše archiv Českého rozhlasu. Nahrávek tam mají dost a v dobré kvalitě. Rozsáhlý a volně přístupný archiv má i rozhlasová stanice BBC. Výhodou zmíněných archivů je navíc to, že vás uprostřed poslechu klasické hudby nevyruší vřískání reklamy.
Nebo si také zadarmo stáhněte z mého webu „Písně hrdých abstinentů“.
Jeden kolega si z nich vypálil CD, a pak ho s velkým úspěchem pouštěl na svatbě.
:)

16. 2.
Zvláštní přitažlivost
Existuje řada skvělých způsobů, jak zvládnout bažení. K nim patří kupříkladu pracovat s motivací a uvědomit si následky určitého jednání. Jenže jsou tu dva problémy. Ten první je rozpoznat bažení a ten druhý odolat jeho vábení a podivné přitažlivosti. Právě tato přitažlivost je na bažení nebezpečná a právě podle ní ji lze bažení odhalit.
Když se objeví takový pocit, zkušený abstinent řekne: „Já tě vidím, bažení, ha, ha, ha.“
Bažení zmizí a milý abstinent jde pak pro jistotu ještě na doléčování.
---
Vděčnost pro pokročilé
Děkovat lidem, kteří se k nám zachovali hezky, je snadné. Co takhle ale poděkovat i těm, s nimiž máte problém a k nimž nechováte právě něžné city. Zpočátku vám to bude připadat jako naprostý nesmysl. I tak těmto lidem s respektem a uznáními děkujte. Možná za chvíli přijdete i na nějaké důvody, za co jim být vděčný.

15. 2.
Všechno své
Jistý starověký filosof prchal ze země obsazené nepřítelem.
Na útěku pronesl památkou větu: „Všechno své nosím s sebou.“
Jeho výrok se vykládá tak, že si na cestu vzal svoji moudrost.
Moudrý jistě byl, když si zachoval v takové situaci jasný úsudek.
Co je na tomto světě naše? A co si vezmeme s sebou my?
Možná to budou zásluhy a provinění, duchovní pokrok a skryté poklady duše.
---
Užitečnost
Většině z nás dělá dobře pocit, že jsme někomu a nějak užiteční. Mnoha střízlivým přátelům dává takový pocit práce ve svépomocné organizaci, jako jsou Anonymní alkoholici. Není to jistě jediná možnost.
Možná se někdo zeptá, jak má být užitečný, když je takový nebo onaký, když nic neumí nebo je nemocný?
Je lépe se nezabývat tím, co člověk nemůže, ale tím, co může.
I kdyby někdo kvůli nemoci nebo věku nedokázal být prospěšný tělesně, může se tiše modlit nebo meditovat a přát sobě i světu mír a světlo.

14. 2.
Jak si vybarvit život?
Naši přátelé se za střízliva uklidní a začnou si všímat věcí, které v minulosti přehlíželi. Dříve šedivý život je najednou barevnější a zajímavější. Odpověď na otázku „jak si vybarvit život?“ je jednoduchá. Obvykle stačí abstinovat a uklidnit se.
---
Vlídně a s klidem
Osamělý jógín meditoval v jeskyni vysoko v horách.
U vchodu jeskyně se náhle objevili hroziví démoni a vyhrožovali mu.
Jógín je vlídně přivítal. V tom okamžiku ztratili démoni veškerou moc.
Vy i já občas potkáme nějakého toho démona v podobě drobné či větší nepříjemnosti.
Přijmout takového návštěvníka vlídně a s klidem není vždy snadné. Ale pomáhá to.

13. 2.
Zdravé emoce a životní situace
Čínský spisovatel Liao I-wu zaznamenal rozhovor s více než stoletým buddhistickým mnichem. Klášter, kde mnich žil, dvakrát pobořili. Mnich byl dlouhá léta vystaven bídě a týrání. Mnoho buddhistických mnichů v těch dobách zemřelo hladem nebo násilnou smrtí.
Spisovatel se starce zeptal, zda necítí trpkost.
Mnich odpověděl, že by to bylo proti jeho přesvědčení. Zato ale často a s věčností vzpomíná na jednu starou ženu, která se v ním v 50. letech 20. století tajně dělila o jídlo.
Vyposlechnout si takový příběh je pro rozmazleného Evropana nadmíru užitečné.
Přátelé, máme velkou vnitřní svobodu. Jestli prožíváme zdravé emoce, záleží hlavně na nás.
Tak kterou zdravou emocí začnete?
Co se mě týče, měl bych asi více pěstovat vděčnost.

12. 2.
Nové video Křest mé knihy  „Střízlivě, většinou vesele“.
---
Nová střízlivá pohlednice. Kdo chodí na AA, ten ji pochopí.
:)
Co divák neuvidí a čtenář se nedočte
Zpravodajství
„Přijedeme k vám za hodinu, že to nejde? Tak dobře za hodinu a půl.“
V dohodnutém čase přijede kameraman, zvukař a pohledná moderátorka. Dáma si s vámi deset minut povídá. To je velmi zrádné. Do zpravodajství vystřihnou v lepším případě jednu větu v horším pouze její část. Proto je třeba mluvit holých větách. Z nich každá by měla dávat alespoň trochu smysl. Tak tohle není právě snadné. Naštěstí většina diváků při televizi luxuje, strouhá mrkev nebo dělá něco jiného užitečného. Třívteřinového nesouvislého útržku si většinou nevšimnou.
Bulvární tisk
„Dobrý den, mohl byste naši čtenářům říci, jak se léčí závislost na alkoholu?“
Pilně jsem vyjmenoval různé možnosti. Paní redaktorka mi způsobně podělovala.
Pak v těch novinách uveřejnili toto: Nešpor radí politikovi XY, jak by se měl léčit z alkoholismu.“
Tohle se mi opravdu stalo. Obrana proti tomu neexistuje, leda se s bulvárem nebavit.
Příjemné posezení
Sedátko v jednom televizním studiu měli tak vysoko, že jsem nedosáhl nohama na zem. Nožky mi ladně plandaly vzduchem. Sáhl jsem pod sedačku. Naštěstí tam byla páčka. S její pomoci jsem se dostal dolů a přistál nohama na zemi. Vyvolal jsem tím nelibost pánů za kamerou, ale prošlo mi to. Častější možností jsou měkká křesílka nebo pohovky s opěradlem kdesi daleko vzadu. Zabořit se do nich by znamenalo mít žebra někde v pánvi. V takové poloze se nedá pořádně dýchat, a tedy ani mluvit, natož přemýšlet. Jestliže moderátor sedí rovně a je výše než host, vypadá host jako bídný červ u jeho nohou. Obrana je jednoduchá. Sednout na přední okraj sedací plochy a zůstat rovně.
Mám vás ve své moci
S jednou spisovatelkou natáčel režisér televizní dokument. Pan režisér se spolupracovníky za ní přijeli domů a povídali si o všem možném. Na odchodu režisér spisovatelce cosi jako: „Teď vás mám ve své moci. Natočili jsme dost materiálu na to, bych vás vylíčil jako anděla, nebo jako babu Jagu.“
Tenhle pan režisér byl slušný, takže ze spisovatelky udělal anděla. Bylo to od něj milé.
To nejdůležitější tam často není
Hodně televizních pořadů se předtáčí, Je na autorech, co z natočeného materiálu použijí a co ne. Podle mých zkušeností obvykle vynechají to nejdůležitější. V jedné televizní show ustřihli konec afrického smíchu, takže v televizi nezaznělo zvučné: „Na řece Zambezi, střízliví vítězí!“ Jinde vynechali mé oblíbené břišní dýchání (kouli) a ještě jinde „veselý, radostný, střízlivý, juchů!“ Nevadí, se střízlivými přáteli si to vynahradíme při doléčování.
---
Střízlivá družnost
Některé naše přátele přivádějí pracovní záležitosti do ciziny. Mnozí toho využijí k návštěvě místních skupin Anonymních alkoholiků. Je to velmi rozumné, protože v cizině střízlivost je zvlášť důležitá. Jeden z našich střízlivých přátel žije v Dánsku. Má tam svoji skupinu, kterou dlouhodobě navštěvuje. Jiný abstinent, povoláním geolog, nám vypravoval o návštěvě Anonymních alkoholiků v Ázerbájdžánu. Největší rozhled v tomto směru má jistý střízlivý pan inženýr. Ten byl na setkáních Anonymních alkoholiků např. v Polsku, Velké Británii a naposledy v Moskvě. Odtud mi poslal e-mailem pozdrav a připojil fotografii kostela, kde konalo setkání. Prý tam bylo asi 40 osob. Odhaduji, že v Rusku čeká Anonymní alkoholiky skvělá budoucnost. Co se alkoholu týče, je tam situace ještě horší než u nás.
Skončím optimisticky: „Střízlivosti zdar, ať jste doma, nebo v dáli!“
---
Video Stejná myšlenka v 6 jazycích.

11. 2.
Chvála zdravé zvědavosti
Zvědavost má blízko ke zdravým emocím. Ve své knize „Jak být milejší“ jsem na ni zapomněl, tak to nyní napravím. Život nás občas postaví do situací, které jsme nečekali, ani si je nepřáli. To nevypadá jako právě úrodná půda pro něžné květinky zdravých emocí, např. klidné štěstí. Jenže zvědavost je léčivá bylina, které se daří na nehostinných místech.
Jednoho kolegu lékaře opustila po mnoha letech manželství žena. Napsal jsem mu přibližně toto: „V podobných situacích je nejlepší se uklidnit a dobře se o sebe starat. Počkejte, co se bude dít, až pomine její fascinace z nového vztahu. A buďte zvědavý, jak se bude váš i její život vyvíjet dál.“
Možná právě zvědavost naučila naše předky rozdělávat oheň nebo pěstovat obilniny. Je to tichý a nenápadný motor pokroku i osobního rozvoje.
---
Úplné
V jednom staroindickém textu  se říká: „Toto je úplné…“
Řada z nás někdy cítí podivnou neúplnost a říká si: „Abych byl v pořádku, potřebuji ještě to či ono získat nebo támhletoho dosáhnout.“
Z tohoto pocitu se rodí chtivost a závist vůči jiným lidem, o kterých předpokládáme, že úplní jsou.
Něco podobného jistě znali už Indové někdy kolem roku 500 před Kristem.
Starověký mudrc je i nás laskavě ubezpečuje: „Úplní jste!“
Je v naprostém pořádku, že máme dobré cíle. Možná jich dosáhneme a možná ne. Ale tak či onak jsme byli, jsme nyní a budeme úplní.

10. 2.
Daně
Rozhodl jsem se vyplnit daňové přiznání. Raději bych dělal spoustu jiných věcí, jenom tohle ne. Nakonec jsem se do toho bez velkého nadšení dal. Za pár hodin to bylo hotové. Pravda, možná budu za tři měsíce předvolán na finanční úřad, protože jsem něco popletl. Pořád je to ale lepší, než kdybych tam musel vysvětlovat, proč jsem přiznání neodevzdal. Pak mě napadlo mě, že bych se mohl za vyplněný formulář odměnit. Uvědomil jsem si ale, že jako odměna stačí dobrý pocit z toho, že to mám za sebou.
Střízlivost přináší řadu výhod. Ale i kdyby ne, pro naše střízlivé přátele je skvělou odměnou za střízlivost dobrý pocit z toho, že jsou střízliví. Vědí, že každý střízlivý den je úspěšný den. Mnozí za něj večer Vyšší moci poděkují.

9. 2.
Právě vyšlo: Nešpor K. Vzpomínky na bažení. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 2018; 28(1): 50-53.
---
Z mého rozhovoru pro jednu rozhlasovou stanici
Redaktor: Jaká je bezpečná dávka alkoholu pro muže a pro ženu?
Nula.
Redaktor: Jak snížit v Česku spotřebu alkoholu?
Být vašimi posluchači, nespoléhal bych na to, co zařídí vrchnost. Pijte hezky čaj jako Nešpor a buďte v pohodě, ha, ha, ha.
---
Dech a laskavost
Asi nejlepší a nejjednodušší cvičení, které znám, vypadá takto: V libovolné poloze si položíme dlaně na pupek, vdechujte sem mír a světlo a představujeme si, jak se světlo v břiše zvětšuje při nádechu a zmenšuje při výdechu.
Jaká emoce je k tomuto cvičení nejvhodnější? Jestli někomu nestačí pocit klidu, může použít laskavost. Podle tradice tímto cvičením doplňujeme životní energii, a to je laskavost vůči sobě. Energie je ve vesmíru více než dost a přejeme ji všem. To je laskavost vůči druhým.

8. 2.
Novinka, video Z nové knihy „Střízlivě, většinou vesele“
---
Lstivý trik a jak ho přemoci
Tento trik můžeme nazvat „O nic nejde!“
Logickou obranou je připomenout si, že jde o hodně. Podceňování návykových problémů mívá bolestné následky. Existuje ještě další možnost: Poznat v onom „o nic nejde“ prvek naléhavosti, který je typický pro bažení. Je to, jako kdybyste závislosti, která se schovává za smrček, řekli: „Já tě vidím, cha, cha, cha!“

7. 2.
Nové video Deník dobrých radostí, máme i anglicky.
---
Dobré otázky
Pokročilí fotografové mají z čeho vybírat. Fototechnika ale není levná záležitost a naučit se zacházet s komplikovanými přístroji dá práci.
Jeden zkušený profesionál, když zatoužil po něčem novém, si pokaždé položil tuto otázku: „Budu s tou věcí dělat lepší fotky?“
Obvykle si pak nic nekoupil, a tak ušetřil hodně peněz. To platí tím spíše pro amatéry, kteří udělají pár fotek týdně něčím, co se vejde do kapsy. Většinou nemají chuť s sebou tahat těžké přístroje, které vypadají jako menší houfnice.
Klást si otázky je užitečné i v mnoha jiných situacích. Pár takových otázek vám nabídnu. Okolnosti, kdy bude ta či ona otázka vhodná, si lehce domyslíte.
– Budou si měl pak lidé víc vážit.
– Prospěje to mému zdraví?
– Budu spokojenější?
– Budu z toho mít dobrý pocit.
– Existují nějaké lepší možnosti?
– Budu mít pak klid?

6. 2.
Právě vyšla moje nová kniha Střízlivě, většinou vesele.
  Strizliva pohoda

Nové video, které se mnou natočili po nahrávání v rozhlase: Smích po 3, 6 a 12 letech střízlivosti.
---
Tři přirovnání
– Závislí lidé, kteří abstinují, jsou na tom podobně jako sedláci po zrušení roboty. Jestliže si svobody váží a moudře ji využívají, mají se mnohem lépe.
– Cesta ke střízlivosti je jako kopání tunelu. Je třeba pokračovat až na druhou stranu, a pak udržovat tunel průchodný.
– Střízlivost se podobá jízdě na kole. Kdo šlape do pedálů lépe udrží rovnováhu. Tím šlapáním myslím doléčování a setkání Anonymních alkoholiků.

5. 2.
Novinka, video Úsměv tak akorát.
---
Proč pracovat s oběma motivacemi?
Následující příklady se týkají závislostí, ale stejný princip lze uplatnit i v mnoha jiných oblastech.
Příklady negativní motivace: Uvědomit si rizika, např. delirium, bláznění z drog, kocovinu, ostudu, zvracení, bídu, bezdomovectví a bolesti všeho možného.
Příklady pozitivní motivace: Připomenout si výhody střízlivosti, kam patří třeba lepší zdraví a kondice, ušetřené peníze, vyšší životní úroveň, lepší vztahy a komunikace, větší prestiž, šťastnější život a nové možnosti.
Táhnout i tlačit: Představte dva sedláky a vůz naložený zeleninou. Jeden sedlák ho tlačí a druhý táhne. Díky tomu jede vůz správným směrem. S motivací je to podobné. Správně použitá negativní motivace odvádí od špatného a správně použitá pozitivní motivace přitahuje k dobrému.
Jak si udržet silnou motivaci ke střízlivosti: Nejúčinnější je soustavné a dlouhodobé doléčování nebo návštěvy Anonymních alkoholiků. K posilování motivace se ale dají použít i každodenní události. Řekněme, že se stane něco nepříjemného. Člověk si řekne: „Kdybych byl zmaštěný, to by byl teprve malér!“ A když se přihodí něco radostného? Pak si můžeme říci, že je to díky střízlivosti a pro jistotu to ještě oslavit doléčováním!
Motivace a zvládnutí bažení: Ke zvládnutí bažení často stačí negativní motivace, tj. uvědomit si rizika. I tak je ale vhodné na ni vhodné navázat pozitivní motivací. Uklidní to a zlepší náladu.
---
Nová střízlivá pohlednice.

4. 2.
Nové video Rada moudré jezevčice, máme i anglicky.
---
Světlo
Při meditaci milující laskavosti posíláme dobrá přání sobě, lidem blízkým i vzdáleným, přátelům i nepřátelům. Ale jaká přání to mají být?
Často se zmiňuje štěstí, ale vůči němu jsem trochu podezíravý. Někdo váží 150 kg a je šťastný, když má v rukách hrnec sádla. Hrnec mu přeji, štěstí také, ale ne zdravotní následky přejídání. V poslední době používám nejčastěji mír a světlo. Proč mír, to je jasné. Kdyby nic jiného, tak klidnému člověku to lépe myslí a je zdravější. Ale proč světlo?
– Světlo znamená energii. Člověk, který jí má dostatek, je spokojenější, zdravější a užitečnější sobě i druhým.
– Světlo také souvisí se zdravými emocemi. Jestliže o někom řekneme, že je „takové sluníčko“, jistě tím nemyslíme jeho tělesnou teplotu.
– Kdo má dost světla, ten jasně vidí, kam která cesta vede, a lépe se rozhoduje. Světlo znamená i moudrost. Moudrý člověk se vyzná v sobě, ve světě a rád posvítí i ostatním.
Právě to upřímně přeji vám i sobě.

3. 2.
Nová videa
Hodně o smíchu a trochu o sobě (Český rozhlas Dvojka).
Jak si usnadnit život: 13 možností. Máme i anglicky.
---
Můj názor na Suchej únor
Z jednoho rádia se mě zeptali: Co si myslíte o akci Suchej únor, tj. o nápadu v únoru abstinovat?
Odpověděl toto: Suchej únor je skvělý nápad. Játra a mozek při něm plesají, jásají a volají opakovat, opakovat!
Vyslyšme jejich přání! Na suchý únor navažme suchým jarem, létem, podzimem i zimou.
Ke střízlivosti vybízí i výrok prezidenta Masaryka: „Bez pití život v každém ohledu jest krásnější.“
A proto střízlivosti zdar, vážení přátelé, mějte se hezky!
Skončil jsem a redaktor někde ve studiu se kuckal smíchy.
Jenže já jsem tohle myslel naprosto vážně.
Nevadí, vypůjčím si ještě jeden citát, tentokrát od Mozarta a trochu ho pozměním: Moji střízliví přátelé mi rozumějí!

2. 2.
Jak vydržím abstinovat celý život?
„Jak vydržím abstinovat celý život“ se někdy ptají lidé s návykovou nemocí na počátku abstinence. Svépomocné organizace typu Anonymních alkoholiků nabízejí jednoduché řešení: Stačí se zaměřit na to, jak abstinovat tento den. A stejně to udělat zítra, pozítří atd.
Takový přístup je rozumný a praktický. Ptát se na to, jak se mi bude abstinovat za 20 let, by znamenalo zaměstnat mozek neřešitelným úkolem. Co my víme, co bude v roce 2038?
K tomu dodávám, že střízliví začátečníci si občas představují abstinenci jako práci v kamenolomu. V porovnání s nestřízlivým obdobím života je abstinence procházka růžovou zahradou. Ptát se „jak vydržím abstinovat celý život?“ je jako se ptát: „Jak vydržím jíst celý život chutné, zdravé a hezky upravené pokrmy namísto odpadků?“
S těmi odpadky nepřeháním, jeden z našich přátel se na doléčování svěřil: „Dříve jsem jedl zeleninu z kontejneru, teď si ji kupuju.“

1. 2.
Střepy jedné vázy
Jistý mladý muž prožil v krátkém čase hodně zklamání. Měl pocit, že se nemůže spolehnout na nikoho a na nic.
V tomto rozpoložení potkal jednoho moudrého, starého člověka a všechno mu pověděl.
Ten mladíka vyslechl, a pak se zeptal: „Co bys udělal, kdyby tvoje malé dítě shodilo ze stolu vázu a ta se rozbila?“
„Zametl bych střepy. Pak bych křehké věci, co máme v bytě, uklidil do skříně. Dítěti bych domluvil.“
„A co bys při tom cítil?“
„Asi trochu lítost nad tou vázou, ale i shovívavost. Děti jsou děti a nemohou mít rozum jako dospělí.“
„A co bys cítil vůči sobě?“
„Nejdřív bych si vyčítal, že jsem nedal na dítě pozor. Pak bych si uvědomil, že člověk nemůže myslet na všechno a uklidnil se.“
Stařec pokýval hlavou a po chvílí ticha pokračoval: „Dospělí se také často chovají jako děti. Dělají větší nebo menší chyby. Přijímej to s laskavou shovívavostí. Budeš klidnější, tvé jednání bude věcné, a tak lépe dosáhneš svých cílů.“
---
Další seminář v Bohnicích bude 16. 6. 2018, více zde.

31. 1.
Novinka, video Jak udělat svět šťastnější.
---
23. nejspokojenější
Ozval se telefon. Z jedné televize mi oznamovali, že Češi jsou 23. nejspokojenější národ na světě. Chtěli vědět, co si o tom myslím. Měl jsem hodinu, abych si rozmyslel, co řeknu národu.
Mohl jsem odpovědět, že se zde máme v porovnání s většinou lidstva velmi dobře a že bychom si toho měli vážit. Je to pravda a bylo by užitečné to připomenout. Rozhodl jsem se ale pro jinou možnost. Odpověď jsem si nacvičit a natočil vlastní kamerou (viz video „Jak udělat svět šťastnější“).
Televize za hodinu opravdu přijela. Já jsem způsobně odříkal přibližně toto: „23. místo je hezké, ale můžeme se dostat i do první desítky. Jen bude třeba, vážení diváci, se trochu snažit. Usmívejte se ráno na příbuzné, usmívejte se na spolucestující v hromadné dopravě a usmívejte se na lidi v práci. Usmívat se můžete i na svůj čajový hrníček he, he, he!“ Na svůj nejlepší hrnek jsem se při tom něžňoučce usmíval jako na nějaké roztomilé zvířátko.
Pak jsem scénku zakončil slovy: „Mějte se hezky a střízlivosti zdar.“
Mezi námi, čaj piju častěji ze sklenice. Vidím tak lépe jeho barvu i to, jak se ve sklenici s čajem proměňuje okolní světlo.

30. 1.
Novinka, tentokrát lyrická: Sedm věcí, které umí sedmikrásky. Máme i anglicky.
---
Želvička
Jedna dáma mi poslala e-mail. V její e-mailové adrese stálo „želvička“.
Možná je to skutečně pohodová paní drobné postavy, ale kdo ví? Může se jednat i o dvoumetrovou bývalou reprezentantku v basketbale o hmotnosti 130 kg.
Tak či onak je to roztomilé.

29. 1.
Další video novinka Důležité upozornění, máme i anglicky.
---
Kam na to chodíš?
Jestli vás zajímá, jak vzniklo jedno z mých nejpodivnějších videí, rád vás nechám nahlédnou do své kuchyně. Nápad jsem dostal skutečně za chůze. V Bohnické tělocvičně jsme měli seminář a jeden z přátel si tam někde zapomněl podložku na cvičení. Byl jsem se podívat, jestli nezůstala před tělocvičnou. Nebyla tam. Asi znáte pocit, kdy člověk něco nemůže najít. A jsou i důležitější věcí než podložka. Třeba taková střízlivost.
Přišel jsem domů a natočil sám sebe, jak lezu pod postelí s lupou a baterkou. Na závěr videa jsem připojil vysvětlení: „Kdo chrání svoji střízlivost, ten ji nemusí hledat.“
Střízlivému příteli, který složil hudbu, jsem video poslal s poznámkou: „Jsem zvěděv, co by řekl náš pan ředitel, kdyby viděl svého emeritního primáře.“
Kupodivu se lidem video líbí. Dokonce mi k němu zatím nikdo nepřipsal, že jsem utekl z Bohnic. Asi si lidé už zvykli.

28. 1.
Nové video Kosmické vědomí (indický duchovní zpěv).
---
Test pro buddhisty
Některé, často mladší, lidi přitahuje buddhismus nebo se za buddhisty považují. Jim je určen následující test.
1. Abstinujete od alkoholu, drog a hazardu?
Jestli ano, pokračujte dále. Jestli ne, buddhistou asi nebudete, protože před návykovými riziky Buddha své stoupence důrazně varoval.
2. Udělejte seznam deseti nejméně sympatických lidí. Pak každého z nich pozdravte úklonou s rukama sepnutýma na prsou a v duchu jim řekněte: „Zdravím tě, lotosový květe, budoucí Buddho.“
Jestliže jste při tom cítili hlubokou úctu k duchovní podstatě těchto lidí, tak se vám hluboce klaním.

27. 1.
Pan Řimbaba a myš
Pan Řimbaba neměl zrovna šťastný den. Nestalo se nic mimořádného, ale přihodilo se mu hodně drobných nepříjemností. Pan Řimbaba konečně přišel domů a doufal, že už bude mít klid. Pustil si televizi, aby se odreagoval. Stačilo pár minut, aby se dopálil ještě víc. Televizi vypnul a rozhodl se, že si odpočine. Položil se na válendu a během chvilky usnul. I zdálo se mu, že odněkud vylezla myš. Myš se na něj dívala a chichotala se, až se jí klepaly fousky. Pan Řimbaba chvíli uvažoval, jestli se má zvednout a po myši něco hodit. Pak si řekl: „Živit se jako myš v paneláku není lehké. Zvlášť když tady kdekdo chová kočku nebo jorkšíra. Být myš a usmívat se je obdivuhodné.“
Další den ráno pan Řimbaba odpočatý v pohodě snídal. Vtom zadrnčel telefon. Pan Řimbaba se neochotně zdvihl od stolu a přijal hovor. Jakási dáma mu nabízela, že ho výhodně pojistí. Pan Řimbaba ji chtěl nejdřív vynadat, ale pak si uvědomil, že je to chudák ženská. Nějak vydělávat musí. Zdvořile odmítl a vrátil se ke své snídani.
Cestou do práce ujel pan Řimbabovi autobus. Pan Řimbaba se místo rozčilování zasmál. Ten autobus byl nacpaný a kdo ví, jestli by se tam se svojí figurou vešel. Uvědomil si také, že kdyby měl řidič na každého čekat, nabral by zpoždění.
V práci přidělili panu Řimbabovi místo obvyklé rutiny něco úplně jiného. Nešlo mu to a vzmáhala se v něm popuzenost vůči všem nadřízeným včetně generálního ředitele. Pak si řekl: „Někdo to udělat musí. Pracovat za chladného počasí jako dlaždič by bylo horší. Do čtyř to tady nějak vydržím.“
Pan Řimbaba sny většinou rychle zapomínal, ale tenhle se mu vryl do paměti. Myška se totiž v jeho snech objevovala častěji.
Jednou se ho kamarád zeptal: Co to s tebou je? Jsi nějaký klidnější? Snad necvičíš jógu?
Pan Řimbaba mu chtěl říci, že se spřátelil s jednou myší. Pak si to rozmyslel.
:)
26. 1.
Nové video Blažený úsměv, máme i anglicky.
---
Božský lékař
Hinduistický bůh lékařství se jmenuje Dhanvantarí. Bývá zpodobňován jako muž středního věku s lehkým úsměvem na tváři. V levé ruce má zlatou nádobu se zázračnou medicínou, jeho pravá ruka je obrácená dlaní vpřed ve výši srdce v žehnajícím gestu.
Není pravděpodobné, že by se Dhanvantarí zabýval pouze zdravotním stavem svých božských kolegů. To by měl málo práce. Asi rád vypomůže i lékařům na zemi. A tak spolu s nimi léči zlomeniny vzniklé při hospodské rvačce, psychózy z drog a vzpurného potomka, který prohrál rodinné úspory v hazardu. Ale nejen to, Dhanvantarí přidá pacientům i něco navíc, oč nestáli, ale co jim později pomůže.

25. 1.
Kdy už budu mít konečně klid?
Tuto otázku mi položil jeden mladší muž, kterého trápily nutkavé myšlenky na hazard.
Odpověděl jsem mu: „Je to podobné, jako kdybyste se ptal, kdy budete mít doma uklizeno. Záleží na tom, jaký je tam nepořádek a jestli vám tam někdo nedělá další binec.
Abstinujte, vyhýbejte se rizikovým prostředím, nebezpečným lidem a reklamě.
Asi za měsíc vám to začne více myslet a lépe se soustředíte na práci i svůj osobní život.
---
Město klenotů
Jógíni nazývají oblast mezi pupkem a páteří manipura, což znamená město klenotů. Životní energii, která se zde vytváří a shromažďuje, lze opravdu považovat za klenot. Přibližně stejná oblast se v čínské tradici nazývá dolní rumělkové pole. To souvisí s barvou rumělky a s tím, že sloužila čínským alchymistům jako výchozí surovina k výrobě „pilulky nesmrtelnosti“. Rumělkové pole tedy vlastně znamenalo místo, kde se dějí zázraky. Ať už věříte tradici nebo ne, soustřeďovat se do této oblasti je velmi užitečné a přináší to řadu praktických výhod:
– Dává to větší pocit stability. Přibližně v této oblasti je vstoje těžiště těla.
– Soustředěním do této oblasti se dýchání přesouvá do dolních částí plic. Takové dýchání je efektivnější, volnější a je typické pro stav klidu a uvolnění.
– Soustředění do této oblasti uklidňuje a dává pocit stability a bezpečí.
– Uvolnění pozornost zaměřená do hloubi břicha zlepšuje prokrvení této oblasti. To prospívá trávení, imunitě a napomáhá čistotě vnitřního prostření.
– Soustředění do břicha souvisí také s duševní činností a zdravými emocemi, jako např. laskavost. Mozek může dobře pracovat, jen když má dost energie. Snadno ji vytáhne zdola z břicha. Část energie bychom ale měli nechat v břiše, i když ji potřebujeme někde výš. Jakmile skončíme příslušný úkol, měli bychom energii stáhnout zpět dolů. Dobrá hospodyňka také nenechá zapnutou pračku, když je prádlo vyprané.

25. 1.
Gvendolína a Krasava
Paní Gvendolína nespokojeně odložila časopis s dámskou módou. Rozhodla se zavolat kamarádce: „Ahoj Krasavo, ty se v módě vyznáš, poraď mi, co právě frčí.“
Krasava jí řekla: „Milá Gvendi, to je jasné. Teď je moderní pěstování koule. Tím se doplní energie. Když budeš mít dost energie, budeš přitažlivá i pyžamu po dědečkovi. Bez energie tě švadlena a kadeřnice nevytrhnou. Kdybys spoléhala jenom na ně, vypadala bys tak akorát jako hezky nastrojená příšerka.“
Kamarádky se domluvili, že se sejdou. Krasava pak naučila Gvendolínu pěstovat kouli. Gvendlolíně to náramně prospělo. Obě z toho měly velkou radost.
Jaké z toho plyne poučení, to je jasné: Dámy a pánové, pěstujte kouli!
---
Pozor na emoční smog!
Sdělovací prostředky často produkují emoční smog, jinak řečeno vyvolávají nezdravé emoce. S tím je třeba počítat a nevystavovat se jejich působení víc než nutné. Čistotu svého emočního prostředí je třeba chránit.
Možná je to trochu složité, tak to zjednoduším: Televizi nechte vypnutou a buďte milí, pohodoví abstinenti!
:)

24. 1.
Skromnost je skoro všelék
Skromnost není úplně v módě, ale chrání nás v mnoha směrech:
- Ušetří nám zbytečné výdaje, nepotřebujeme totiž nikoho ohromovat.
- Skromný člověk rád uzná, že něčemu nerozumí. Často je dokonce rád, že tomu nemusí rozumět. Díky tomu se lépe soustředí na to, nač má.
- Skromný člověk také chápe, že není ředitelem zeměkoule, Evropy, a dokonce ani Česka. Přebírá za to či ono odpovědnost jen do té míry, do jaké to může ovlivnit. Uf, to jsem si oddechl.
- Skromnost pomáhá přijmout dobré rady zkušenějších. Mnozí naši přátelé si mohli ušetřit komplikace, kdyby přijali zásadu naprosté abstinence hned napoprvé.

23. 1.
Novinka Jak se připravit na usměvavý den, máme i anglicky.
Existuje i stejnojmenná audio nahrávka.
---
Vědoucí úsměv
Představte si, že jste jasnozřivá bytost, která v každém člověku okamžitě rozpozná jeho nejvyšší, dokonalou a nadpozemskou podstatu.
Pravda, nechováme se vždy v souladu s tím nejlepším v nás. Jenže vševědoucí bytost neoklameme. Ví své, usmívá se a je si jistá, že nás to přejde.
Je celkem lehké se takto usmívat hezky doma a v klidu. Pokročilí smíškové to zvládnou, i když se někdo nechová zrovna podle jejich představ.

22. 1
Nové video: Mírná zima. Nová pohlednice zde.
---
Výzva všem voličům
Myslete na své zdraví! Ať budete volit kohokoliv, buďte před volbami, během voleb i po volbách střízliví a v pohodě!
---
Pan Bivoj a mobil
Pan Bivoj se vydal na služební cestu. Vzal s sebou mobilní telefon, ale ne nabíječku. A tak se stalo, že telefon přestal fungovat právě v době, když ho pan Bivoj potřeboval.
Bivoj začal mobilu domlouvat: „Máš, přece vůli, dokážeš to, já ti věřím, vytrž ještě chvilku!!“
Jenže mobil domlouvání ignoroval.
Pan Bivoj se vrátil domů další den pozdě večer a byl pořádně unavený.
Zjistil, že má doma nepořádek a k tomu desítky nevyřízených e-mailů.
Začal si domlouvat: „Máš, přece vůli, dokážeš to, já ti věřím…“
Pak si vzpomněl na zkušenost s mobilem a šel se vyspat.

21. 1.
Protekce
V 70. letech 20. století byla vojna povinná, a tak jsem tehdy ocitl v zapadlé posádce v Pováží.
Jednou přijela k vojenskému útvoru kontrola z vyšších míst, konkrétně jeden plukovník.
Usoudil jsem, že se mě to netýká, a uklidil se do skladiště zdravotnických potřeb.
Jenže plukovních vtrhl na ošetřovnu a zvolal silným hlasem: „Kde je tady doktor, potřebuju změřit tlak!“
Vynořil jsem se ze skladiště a místo obvyklých vojenských ceremonií řekl: „Vypadáte zdravě, tlak bude jistě v pořádku.“
Tlak měl plukovník opravdu normální. Když odcházel poznamenal: „Jak to, že vás ještě nepovýšili?“
Krátce na to k povýšení došlo. Místní důstojníci se ke mně od té doby chovali s respektem. Domnívali se, že mám nahoře protekci.
Proč vám tuto příhodu vypravuji? Co my víme, jestli ten či onen člověk nemá protekci někde tam nahoře v nebeském generálním štábu. Nejlépe bude se chovat slušně ke každému.

20. 1.
Další novinka, video Smích v koloně a 6 tipů, jak být v klidu. Máme i anglicky.
---
Úsměv pro ty, kdo si připadají sami
Představte si, jak se na vás usmívají vaši oblíbení světci nebo světice, podoba Boha, která je vám blízká nebo nekonečný vesmír.
Usmějte se také a buďte tak s nimi v souladu.
---
Vzpomínka na Bombaj
Někdy v roce 1989 jsem se ocitl na nádraží v Bombaji. Z ruchu indického velkoměsta mi šla hlava kolem, na perónu, kde jsem čekal na vlak, byl ale klid.
V tom ke mně přistoupil jakýsi divoce vyhlížející Evropan a žádal mě o peníze. Zjevně byl pod vlivem drog.
Čisťoučký a spořádaný Ind poblíž mě přátelsky varoval: „Nic mu nedávejte!“
Nevím, která kultura je vyspělejší, zda evropská nebo asijská.
Jsem si ale jistý tím, že tam i zde se najdou milí a kultivovaní lidé.

19. 1.
Nové video Stejná myšlenka v 6 jazycích (česky, anglicky, rusky, německy, latinsky a japonsky).
Máme i jako audio.
---
Nová odborná práce Nešpor K.  Krátká intervence u návykových nemocí pro pracovníky pomáhajících profesí.
Tato práce není zatím volně šiřitelná, psána pro jeden odborný časopis.
---
Kdo umí, ten umí
Dlouhodobé doléčování má řadu výhod, ať už se jedná o Anonymní alkoholiky nebo psychoterapii. Jednou z nich je to, že se vytvoří zdravé návyky. Nejlépe bude to ukázat na příkladech.
– Pan Luboš chodí často a setkání Anonymních alkoholiků. Modlitba míru, kterou tam často opakují, se mu hluboce vryla do paměti. Když ho potká něco nemilého a překvapivého, automaticky se ptá sám sebe: Mohu a mám to změnit? Nebo to změnit nemohu a klidně to přijmu? Tím mu ubyla spousta zbytečných starostí a žije se mu lépe.
– Pak Vladimír byl dříve pruďas. Psychoterapie a jóga o naučily na výtky a kritiku nereagovat hned. Chvíli počká, zkusí druhého pochopit a odpoví s klidem a uvážlivě.
– Pan Jindra dříve nevěděl, že existuje nějaké bažení a jak se projevuje. Dlouhodobé doléčování ho naučilo uvědomit si první známky bažení i jeho příčiny. Třeba když je příčinou únava, odpočine si, když určité prostředí, tak ho rychle opustí, když televize, tak ji vypne.

18. 1.
Paní Dobromila a letadlo
Paní Dobromila se chystá na dovolenou. Do kufrů a tašek nacpe všechno možné. Nepřipadá v úvahu to dovézt na letiště hromadnou dopravou. Zavolá tedy taxi.
Řidič jí pomáhá naložit zavazadla a dobrácky bručí, že měla objednat náklaďák.
Při odbavování zavazadel potká paní Dobromilu nemilé překvapení. Do kabiny si smí vzít jen malou tašku.
Paní Dobromila zaúpí: „A co když mi ty kufry nedorazí.“
„Většinou se najdou,“ řekne letuška.
„Ale kdy?“ ptá se paní Dobromila.
„Třeba za měsíc, “ uklidňuje jí letuška.
Paní Dobromila opět zaúpí.
A zaúpí potřetí, když se dozví, kolik by ji přeprava zavazadel stála.
Paní Dobromile nezbývá než pověřit manžela, aby větší část její výbavy odvezl domů.
Po chvíli už sedí s příruční taškou v kabině a zjistí, že se tak cítí volněji.
S dosahováním dobrých životních cílů je to podobné. Většinou je nutné, aby se člověk nejdříve něčeho zřekl. Zříci se alkoholu, drog a hazardu není žádná oběť. Rozhodně se tak cestuje životem mnohem lépe.
Jsou ale složitější situace, kdy se rozhodujeme mezi více dobrými, ale neslučitelnými možnostmi. K tomu nedochází jednou za život, jak by si mohl někdo myslet. Takto musíme uvažovat  i vícekrát za den. Rozhodujeme se mezi prací a odpočinkem, vzděláním a zábavou, dvěma dobrými jídly nebo různými druhy čajů.
Staří Indové věřili, že oběť dokáže splnit každé přání.
Možná je to tak, ale jistě nedokáže splnit všechna přání najednou.

17. 1.
Jak to cítí mistr?
Jedna věřící paní mi přeposlala velmi nelichotivou kritiku jistého politika.
Odpověděl jsem: „Bůh jistě miluje toho politika, jeho odpůrce, Vás i mě.“
Byla to pravda, ale vnitřně jsem to jsem úplně necítil. Opravdoví mistři mají soucit vždy a se všemi. Takový mistr jasnozřivě vidí následky nedobrého jednání. Možná má s bezohledným člověkem větší soucit než s tím, kdo trpí pro dobrou věc.
Ačkoliv kdo ví? Až potkáte nějakého mistra, tak se ho na to zeptejte.
---
Zvláštní ukolébavka
E-mailem mi přišla píseň nazvaná „Gamblerova ukolébavka“.
Její text zde nebudu uvádět, protože tyto řádky čtou i dámy. Stačí závěr: „… a už nemám vůbec nic / a somruju prachy / na lístek do Bohnic.“
Člověk, který by neměl nic, by byl mezi našimi patologickými hráči náramný boháč. Většinou totiž mají obrovské dluhy. Pisateli jsem poslal odkaz na naše materiály a popřál mu střízlivou svobodu.
Totéž přeji i vám.

16. 1.
Další novinka, video Dva důvody proč v noci vypnout počítač a dva tipy navíc. Máme i anglicky.
---
Je lépe se stravovat jako papež nebo jako prezident?
Shodou okolností jsem jednou poobědval luxusní jídlo. Uvařil ho mistr kuchař, který vařil pro českého prezidenta. Jídle vypadalo hezky, chutnalo dobře, jenže pak mě po něm bylo špatně.
Na stole papeže Františka se prý často objevuje rýže se zeleninou a olivovým olejem. Kvůli tomu nemusí člověk jezdit do Vatikánu. Dá se to zvládnout i bez kuchařského výučního listu. Když jsem to zvládl já, zvládnete to také. Musím se ale přiznat, že jsem si do té rýže navíc prostopášně přidat trochu půlené čočky.
Tento pokrm nezpůsobil v mých útrobách nic nežádoucího. Z toho jsem usoudil, že papežské jídlo je pro mě vhodnější než prezidentské.
---
Video Osm hlavních důvodů, proč jíst doma.

15. 1.
Nové video Spolknutý chechtací pytlík, máme i anglicky.
---
Jak se směje silnice?
Jeden dospívající chlapec připsal k mému videu „12 úsměvů pro váš veselý rok“ nezvyklý požadavek: „Natoč, jak se směje silnice!“
Odpověděl jsem: „Smějící silnici nemám, ale motýla, co letí nad silnicí ano, viz video Motýlí smích.“
Mladík trval na svém: „Ale udělej, jak se směje silnice!“
Odepsal jsem: „Silnice nebo cesta se smějí, když vedou k dobrému a střízlivému životu.“
:)

14. 1.
Z pokladnice střízlivé tvořivosti
Jedna zdejší dáma obohatila rčení Anonymních alkoholiků o tuto pozoruhodnou větu: „Starosti mám i za střízliva, ale jsou to luxusní starosti.“
Nabídnu příklady, kdyby někdo nechápal, co se tím míní.
- Dříve: Kde budu na noc? Nyní: Jaké koupím záclony?
- Dříve: Nejde na mě delirium? Nyní: Je zdravější brokolice nebo pórek?
- Dříve: Už mě zase vykopli z práce, co si počnu? Nyní: Jak nejlépe strávit dovolenou?
Za nestřízliva se člověk obvykle rozhodoval mezi špatnými, a ještě horšími možnostmi.
Za střízliva se většinou rozhoduje mezi tím, co je dobré a co ještě lepší.
---
Aktualita
Při odchodu z volební místnosti jsem považoval za vhodné informovat váženou komisi: „Dobrá zpráva, občanku jsem tam nehodil.“

13. 1.
V Bohnicích je dobře
Stávalo se, že mě povinnosti přiměly odjet z Bohnické nemocnice někam do centra Prahy. Vrátil jsem se zpět a obvykle pocítil velkou úlevu. Byl tu větší klid, více místa, vzrostlé stromy a méně aut. Podobnou zkušenost mají i střízliví přátelé. Někdy i jen procházka po areálu stačí k tomu, aby ten, kdo se u nás léčil pro závislost, zvládl bažení, posílil motivaci ke střízlivosti a uklidnil se. Přijít sem na doléčování je samozřejmě ještě lepší.
Podobně jako návrat do bohnického parku na mě působí, když vypnu internet a pustím si klidnou hudbu z cédéčka nebo se jdu projít. Konflikty a divoké emoce vystřídá klid. Mimochodem kdosi zjistil, že počítač nebo televize před spaním zhoršují kvalitu spánku. Interval mezi médii a ulehnutím by měl být nejméně půl hodiny. Přimlouvat bych se spíše za celou hodinu. Být dobře vyspalý je důležitější než se vědět, že americký prezident neumí zpaměti hymnu své země.

12. 1.
Nové video Spokojenost pro tělesné i duševní zdraví.
---
Moje zkušenost s „radostí idiota“
Rozdíl mezi radostí idiota a přiměřenou veselostí je asi takový jako rozdíl mourkem a lvicí.
Jednou mě pozvali, coby odborníka na legraci, k natáčení do České televize. Dopadlo to slušně.
Po natáčení, když jsem se vrátil domů, mě přepadla radost idiota. Bylo mi jasné, že v tomto stavu něco zapomenu, připálím nebo popletu.
A tak jsem začal děkovat svým učitelů, rodičům, dobrým duchovním mocnostem, pacientům a spolupracovníkům. Bez nich by nic kloudného dokázal.
Pomohlo to, radost idiota zeslábla natolik, že jsem ani nepřipálil oběd.
:)

11. 1.
Cesta do bodu „S“
Na večerní doléčovací skupině se sešlo přibližně dvacet abstinujících bývalých pacientů. Navrhl jsem téma: Když jste začínali abstinovat, byli jste mírně řečeno v nesnázích. Nyní jste na tom daleko lépe. Co vám na vaší cestě do bodu „S“ nejvíce pomohlo? To „S“ znamená střízlivost.
Následovala živá diskuse, ze které vyjímám:
– Přiznal jsem si, že nemám zvláštní nebo speciální závislost, ale že jsem normální alkoholik.
– Přestal jsem se léčit pro nemoci, které jsem neměl. Začal jsem se léčit pro závislost.
– Na vysoký tlak beru léky a budu je brát celý život. Lékem na závislost je doléčování, proto se budu celý život doléčovat.
– Rozhodující pro mě byli Anonymní alkoholici. Když jste tam šel poprvé, myslel jsem, že tam bude pár smutných lidí. Jenom se budou litovat, že nemůžou pít. Jenže tam byli milí, normální a veselí lidé. Ze začátku abstinence jsem tam chodil každý den.
Stručně shrnuno za rozhodující považovali střízliví přátelé dlouhodobé doléčování ve svépomocné organizaci nebo za pomocí profesionálů.

10. 1.
Mazaný manžel
Pan Chytrolín se oženil. Jeho žena toužila po pejskovi. Manželovi tímto nápadem nebyl právě nadšený, ale zároveň chtěl mít doma klid.
Jednou se mu známý se mu svěřil, že se chystá do delší dovolenou. Hledá někoho, kdo by se po tu dobu staral o jeho psa.
Pan Chytrolín a rozzářil. Hned mu nabídl, že mu s hlídáním rád pomůže.
A tak jednoho dne přivedl domů hezkého psa.
„To je náš pejsek,“ zajásala manželka.
„Zatím jen na tři týdny, drahoušku,“ odpověděl s úsměvem pan Chytrolín.
Manželce vydrželo nadšení z roztomilého chlupáče pár dní. Zjistila, že jí venčit v dešti čiperné zvířátko není až tak velké potěšení. Navíc byla pořádná a vadily jí psí chlupy všude možně. I tak se novomanželé starali o pejska hezky. Po třech týdnech ho vrátili jeho pánům.
Další měsíc zabralo manželce odstraňování psích chlupů.
O tom, že by chtěla pejska, se víckrát nezmínila.
Tento příběh je pravdivý, ale není o psech. Pes se pro někoho může stát zdrojem radosti a přimět ho ke zdravému pohybu. Příběh se týká našich přání. Nečekané následky splněných tužeb nás často překvapují, protože jsme je nedomysleli.
Pomáhá brát je s humorem. Jsou to nepříjemné ale užitečné lekce, o které jsme si řekli.

9. 1.
Nové video Nejlepší předkrm je smích, máme i anglicky.
---
Energie v každodenním životě
V Indii nazývají životní energii prána, Číňané hovoří o čchi, a dokonce i skeptický Čech říká o někom, že má hodně nebo málo energie.
Uvažovat o životní energii je velmi užitečné. Lze to ukázat na příkladech.
Jídlo: Energie v jídle nejsou jenom kalorie. Po některém, třeba i lehkém jídle, cítí člověk příliv svěží síly, kdežto po jiném si připadá, slovy prostého lidu, „jako po výprasku“.
Vztahy: Z určitých lidí vyzařuje příjemná, přátelská energie, a to přispívá k jejich přitažlivosti, i když to nejsou právě krasavci a krasavice. Od jiných se člověk drží raději dál.
Prostředí: Málokdo chodí odpočívat do soudních budov. Je tam sice teplo a docela klid, ale ne právě příjemná energie. Dobrou energii by také člověk marně hledal v hospodách, kasinech a toxických bytech. Namlouvat si, že tam člověk chodí odpočívat, by znamenalo se obelhávat.
Nákupy: Člověk zatouží po něčem luxusním, třeba po nějakém drahém přístroji. Energie v takové věci žádná není, naopak člověk spotřebuje spoustu sil a času, než se s přístrojem naučí zacházet. Nic proti přístrojům, skoro všichni je používáme, ale k doplňování energie se nehodí.
Poloha těla: Něco vypadá jako náramné pohodlí, třeba se ponořit do hlubokého a měkkého křesla. Jenže dolní žebra se tak ocitnou skoro u pánevních kostí. To omezuje pohyby žeber a bránice. Povrchním dýcháním člověk mnoho energie nezíská.
Spánek: Skvělý způsob, jak se uvolnit, doplnit energii a zvýšit svoji inteligenci, je se přiměřeně vyspat. Je zvláštní, že mnozí z nás dělají místo spánku všechno možné. Spánkem nemyslím stav bezvědomí před puštěnou televizí nebo narkózu vyvolanou alkoholem nebo jinými návykovými látkami.
Emoce: Zdravé emoce, jako laskavost, nás otevírají energii přírody a vesmíru, rizikové emoce naopak vedou ke ztrátám energie. Čím je kdo pokročilejší, tím více by si měl dávat pozor. Jeden významný mistr se při řízení nového auta silně rozčílil a autu krátce na to praskl mu motor.
Pohled: Jedno východní rčení říká „Kde je pohled tam je energie“. Dívat se do výkladů, znamená tam posílat energii a zbytečně jí plýtvat. Pohled je také možné obrátit dovnitř a vnímat části svého těla, jak to to děje pří jógové relaxaci. Taková energii se neztrácí, ale posiluje naše zdraví.
Účelné vydávání energie: Je mnoho situací, např. práce, kdy je správné energii vydávat. Na konci práce nebo cvičení je ale třeba vždy energii stáhnout z hlavy a rukou do břicha. Předejde se tak zbytečným ztrátám.
Doplňování energie: Výdej energie je třeba průběžně vyrovnávat jejím dostatečným doplňováním. K tomu se hodí skvěle např. jóga, čchi-kung, procházky v přírodě, dobrá prostředí a společnost, relaxační techniky spánek, veselost, další zdravé emoce a správné dýchání.

8. 1.
Nové video: Úsměv je dvojitý dar. Máme i anglicky.
---
Podivný telefonát
Dobrý den, tady krizová linka, co si přejete.
Dobrý den, omlouvám se, ale raději bych se nepředstavoval.
To je v pořádku, naše služby jsou anonymní.
Víte, pracuji už dvacet let na hvězdárně. Nedávno se mi stal něco nepochopitelného. Jako obvykle jsem pozoroval dalekohledem oblohu. Pak jsem se najednou rozplynul ve vesmíru.
To vás asi polekalo, že?
Ani ne, bylo to příjemné.
Tak v čem je vaše potíž?
Kolega se měl zeptal, kam s prominutím „čumím“. Styděl jsem se odpovědět, že jsem se rozplynul. Navíc nejsem placený za rozplývaní. Mám pozorovat tělesa na obloze a zaznamenávat jejich polohu.
To je opravdu problém. Navrhuji nejdřív splnil pracovní úkoly. Pak byste se mohl klidně za odměnu na chvíli rozplynut.
To by asi šlo, hned zítra to vyzkouším. Mockrát vám děkuji.

7. 1.
Zdravé emoce k mnohostrannému požití
Obdiv je ušlechtilá a praktická emoce. Představte si tuto situaci: Mladík si namlouvá slečnu. Neobejde bez lichotek a obdivných pohledů. Je jasné proč. Slečně se to líbí.
Něco mladíkovi řekne, možná se i usměje. Mladík ji pozorně vnímá. Je to zdvořilé, a navíc tak lépe odhadne, na čem je.
Úctu, obdiv, vnímavost nebo vděčnost uplatní člověk i v mnoha jiných situacích. Lze tak přistupovat i k vlastnímu tělu, ať je zdravé, nebo má problém. Řekněme, že určitá část těla oteče a bolí. Je obdivuhodné, jak se vypořádává s infekcí a brání jejímu šíření. Za to je třeba jí být vděčný a hojení jí usnadňovat, třeba odpočinkem nebo kloktáním vlažného nálevu šalvěje.
Zdravé emoce spolu se střízlivostí v užším i širším smyslu jsou spolehlivé základy, na kterých stojí dobré vztahy, zdraví, duchovní život i mnoho dalšího.
Možná někdo čte tyto řádky člověk, který právě nemá dobrou náladu.
Zavrčí na mě: „Tobě se to řekne, ale kde mám ty dobré emoce sebrat!?“
Možností je víc, viz moje kniha „Jak být milejší“. Tou nejjednodušší je laskavost, vděčnost nebo obdiv docela obyčejně předstírat. I to má cenu a funguje to.

6. 1.
Osobní otázka
Jeden pan redaktor se mě zeptal, jestli jsem někdy nechtěl změnit obor a zabývat se jinou oblastí medicíny.
Odpověděl jsem že ne. Internisté, chirurgové nebo neurologové se možná těší větší vážnosti. Ze zkušenosti ale vím, že střízlivost vyléčila mnohé zdravotní problémy, s nimiž si kolegové z jiných oborů nevěděli rady.
---
Jak se vyrovnat s osamělostí?
Tato otázka mi přišla e-mailem.
Odpověděl jsem: „Můžete si představit, že máte v bytě 10 dalších lidí, 3 psy a 8 koček. A pak být ráda, jste tam sama.“
Není to jediná možnost, další viz video Samota: 22 možností

5. 1.
Nové video Rozhovor o smíchu a střízlivosti.
---
Zvláštní přání
Zákazník: „Dobrý den, chtěl bych u vás koupit fotoaparát.“
Prodavač: „Jaký by to měl být? Něco jako fotografický zápisník nebo snad profesionální zrcadlovka?“
Zákazník: „Něco, aby s tím šlo vyfotit Pána Boha.“
Prodavač: „Přístroje s mohutnými teleobjektivy na skladě máme. Zachytíte s nimi na dálku i malé ptáčky, ale Pána Boha těžko.“
Zákazník se tváří zklamaně.
Prodavač chvíli přemýšlí, a pak řekne: „Někdo říká, že stačí otevřít srdce. Je to zadarmo, ale záruku vám, na to nikdo nedá.“

4. 1.
Z basy na svobodu
Někoho strčí do basy. Vznešený způsob, jak to nazvat, je „odnětí svobody“. To je ale nepřesné. Jistá míra svobody trvá i ve vězení. Někdo se tam může vyučit, léčit pro závislost nebo se prostě slušně chovat a být podmíněně propuštěn. Jiný v base něco vyvede a pobyt se mu tam protáhne.
Podobně lze uvažovat o závislosti. Závislost svobodu podstatně omezuje. 1. ledna 2018 jsem uviděl po ránu paní středního věku. Chodila jako mlsný kocour kolem zavřeného obchodu. Když mě uviděla, zavolala: „Nemáš cigáro?“ S pochopením jsem zavrtěl hlavou.
I závislý člověk má na výběr. Může se chovat rozumně, doléčovat se a vyhledávat dobrá prostředí i společnost.
Díky tomu se jeho možnost svobodného rozhodování pronikavě rozšíří.
Je to něco jako podmíněné propuštění.

3. 1.
Nová odborná práce Nešpor K. Emoční život osob s návykovou nemocí.
---
Nové video Úsměvy v jámě, máme i anglicky.

2. 1.
Dvakrát o čistotě
Jedná dáma, se mě zeptala: „Jak mít čistou mysl?“
Byl už večer, odpověděl jsem stručně: „Usmívat se, dýchat do břicha a během výdechů odfouknout to, co je navíc.“
Není to jediná možnost. Je také třeba chránit mysl, aby se neumazala třeba klepy a reklamou.
Podle Swamiho Satyanandy se mysl očistí tím, že člověk jedná dobře. Tomu pomáhá střízlivost v užším i širším smyslu slova.
Mimochodem o tom, kdo abstinuje, se říká, že je čistý.
---
Nezvedené dítko se čímsi důkladně zapatlá. Rodiče tím jistě nejsou nadšení, ale berou to s nadhledem. Vědí, že se dítě časem naučí čistotě a pořádku. Doufejme, že podobně přistupuje k nám dávno dospělým i ten, který vidí hluboko do našeho nitra.

1. 1. 2018
Mezinárodní den střízlivosti
Svůj mezinárodní den mají želvy, dětské knížky, a dokonce i žonglování. Určitě by měl být také Mezinárodní den střízlivosti. Jako vhodné datum mi připadá 10. červen. Toho dne v roce 1935 se totiž stalo něco opravdu významného. Druhý ze zakladatelů organizace Anonymní alkoholici Dr. Robert Smith začal abstinovat, ten první Bill Wilson už abstinovat před tím. Abstinence vydržela oběma celý život.
Vážení střízliví přátelé, nemusíte psát žádost o uznání Mezinárodního dne střízlivosti Organizaci spojených národů. Stačí, když pány Billa Wilsona a Roberta Smithe napodobíte. Není také nutné čekat na 10. červen. Anonymní alkoholici, narkomani i gambleři radí abstinovat právě dnes a den po dni.
:)
Zdravá rozpolcenost
Málokdo může s klidem říci, že nikdy necítí např. nevrlost. Velký pokrok je si podobný emoční stav uvědomit a zachovat od něj odstup. Pak se můžeme nevrlosti zasmát. Jedna část osobnost se vzteká a druhá se pochichtává: „Hahaha, chtěl by nemožné. Když to nejde, tak se vzteká, hahaha.“
Tahle rozpolcenost nám prospívá. To, od čeho si udržíme odstup, dokážeme lépe ovládnout.
Navíc smíšek v nás často rozesměje i toho bručouna.
Nakonec se smějí oba, ha, ha, ha.
:)

31. 12.
Novinka: 12 úsměvů pro váš veselý rok.
---
Všechna naše veselá videa najdete hezky pohromadě na tomto seznamu. Než si je všechna prohlédnete, možná už nastane čas jít spát.

30. 12.
Semafor pro štěstí
Lidé s sebou nosí pro štěstí všelicos – různé symboly, obrázky, fotografie blízkých lidí nebo čtyřlístky. Někteří naší přátele mají v peněžence malý obrázek semaforu. Červená znamená se při nebezpečí zastavit a uklidnit. Žlutá vybízí k hledání a porovnávání různých možností, jak situaci zvládnout. Vybereme pak tu nejvhodnější a rozsvítí se zelené světlo. To znamená uskutečnit vybranou možnost a zhodnotit, zda se osvědčila.
Zastavme se na chvíli u žluté. Hledání různých alternativ rozvíjí tvořivost. Nejlépe bude to ukázat na příkladu. Položme si otázku, jak ve zdraví a střízlivosti přežít silvestrovský večer a noc.
Existují běžné a osvědčené možnosti, např. hezká hudba, dobrá kniha, ušlechtilý čaj, sekání Anonymních alkoholiků, cvičení a relaxace. Pak jsou zde alternativy nevýhodné. Do středu města bych nechodil, jednomu z našich přátel tam hodil jakýsi nestřízlivý spoluobčan dělobuch pod nohy.
A nyní už k méně obvyklým alternativám:
– Vybavit se smetákem, hráběmi a lopatkou a poklidit okolí nějaké odlehlé kapličky nebo kostelíka. Udělá to radost svatému Silvestrovi. To byl ctnostný papež a abstinent, který se zasloužil o stavbu a zvelebování svatostánků.
– Kdo bydlí v hájovně, může si pustit na plné pecky naše střízlivé písně a hlasitě se přidat ke zpěvu. Ti ostatní si je mohou pustit také, ale raději potichu. To proto, aby si někdo nemyslel, že na něj přišly halucinace.
– Originální je také zalézt to koupelny pod umývadlo, hlasitě naříkat a závidět druhým jejich intoxikace, kocoviny, deliria a cirhózy.
– Vlastně stačí počkat do dalšího dne. To budou ti nestřízliví závidět nám abstinentům.
Střízlivosti zdar, přátelé!
Video Slavíme střízlivě a tvořivě
---
Nové video Drobný dárek, máme i anglicky.
K videu je i nová střízlivá pohlednice.
---
Objev!
Skromnost stranou, učinil jsem řadu významných objevů, o kterých neměla dosud medicína tušení.
Mým posledním objevem je příznak společný řadě návykových nemocí. Jmenuje se „turistou proti své vůli“.
Zde může někdo namítnout: „Jaký příznak, turistika je zdravá!“
Taková námitka vychází z naprostého nepochopení lidí s návykovou nemocí.
Oni by chtěli využít veřejnou dopravu. Jenže nemají peníze nebo jim není přeprava umožněna.
Jeden z našich dnes střízlivých přátel se kdysi takto vracel domů. Byla hluboká noc a hustě pršelo. On si dlouhou cestu ke všemu zpestřoval opakovanými pády.
Pěší turistika je zdravá jedině za střízliva!

29. 12.
Nové video První krok, jak zvládnout rizikové emoce, stres a bažení. Máme i anglicky.
---
Dávkované setkání
Našim přátelům doporučuji, aby si problémové lidi z okolí včetně některých příbuzných „dávkovali“.
Tím se myslí, aby byli s nimi jen tak dlouho, dokud je to přijatelné pro jejich duševní zdraví.
Je to lepší pro obě strany, protože dávkované setkání obvykle neskončí hádkou, ale celkem v pohodě.

28. 12.
Kdy nejvíc potřebujeme smích?
Smát se, když jsme v pohodě, je skvělé, ale ještě lepší je smát se ve stresu a při problémech.
Je to stejné se střízlivostí. Jak říká anonymní básník ve sbírce naší střízlivé poezie:
V pohodě i nepohodě,
střízlivý je ve výhodě.
K tomu dodávám, že v největší výhodně je střízlivý právě za nepohody.
Smích i střízlivost zlepšují úsudek, usnadňují odstup i nadhled a projasňují myšlení.
To je skvělé vždy a v nepohodě obzvlášť.

27. 12.
Nové video Aligátoří smích, máme i anglicky.
---
Jak vznikl aligátoří smích
Jak vznikaly různé druhy smíchu, které jsem popsal ve svých knihách, si často ani nepamatuji. Zato k aligátořímu smíchu mohu nabídnout skutečnou historku. Jedna mladá dáma cestovala do Afriky. Kdesi v divočině šlápla omylem na menšího aligátora. Aligátor svižně utekl. Turistka se polekala, a pak se tomu zasmála. Alespoň myslím, protože úlek je často následovaný smíchem.
Nejsem jediný, kdo natáčí dětinská videa a dává je na internet. Tak nějací Američané posadili herce do velkého květináře a nastrojili ho, že vypadal jako keř. Květináč postavili na rušný chodník. Keř tu a tam chňapl po tom, kdo šel právě kolem. Prakticky každý se polekal, a pak se zasmál.
Jestli mi ještě nevěříte, tak si vzpomeňte si na situaci, kdy jste se jste polekali, a pak se tomu zasmáli.

26. 12.
Veselení není jen tak
V jedné vánoční písni najdeme výzvu, abychom se veselili.
Někdo se zeptá, proč a napadnou ho různé odpovědi:
– Veselit je třeba, protože jsou Vánoce. O Vánocích se veselení sluší. Není to úplně ideální veselení, je proč ne.
– Veselení se lze dát do souvislosti se dny pracovního klidu. Ani to není ideální, ale přijatelné jistě ano.
– Být veselý je možné být i bez důvodu, ať jsou Vánoce, nebo ne. Tohoto druhu veselení si velmi vážím pro jeho praktičnost. Kdo ho umí, může mít Vánoce třeba 15. července.
– Podle tradice o Vánocích přišel někdo větší a lepší než kdokoliv z nás. Bude nám pomáhat a ukazovat nám cestu. V takové veselosti je naděje i důvěra. Tato možnost je skvělá, zvláště když nám veselost, naděje a důvěra vydrží déle než vánoční výzdoba.
---
Královský soud
Před krále přivedli dva odsouzence. Oba prosí o milost.
Ten první ví, že byl odsouzen právem, a chce žít lépe.
Druhý svoji chybu neuznává, místo toho obviňuje druhé.
Kdo z nich spíš dostane milost? Asi ten první že?
Možná ale nedostane milost ani jeden.
I tak bude ten první ve výhodě. Bude trest lépe snášet, poučí se a bude lépe vnímat realitu.
Proč o tom píšu? Krále nemáme a asi jste nevyvedli nic, zač by vás mohli zavřít.
To je sice pravda, ale nějakou tu chybičku udělá každý.
Anonymní alkoholici se na začátku svých setkání představují např.: „Jsem, alkoholik Růženka.“
To je velmi rozumné.

25. 12.
Duch Vánoc
O těch úplně prvních Vánocích dostali lidé velký dar, který si nezasloužili.
Nebyl to hmotný dar ale nebeské světlo a naděje.
Vánoční dárky lze dávat ze zvyku, nebo proto, že si je někdo zasloužil.
Ještě lepší je dávat dárky v duchu Vánoc, tedy jenom tak, z dobroty srdce.
A nemusí to být hmotný dar, ale třeba trocha času nebo drobná pomoc.
---
Zima
I když se to vždy nezdá, začala zima. Během zimy se energie stromů stahuje dovnitř hluboko ke kořenům. Také my uděláme dobře, když se trochu stáhneme do sebe, budeme více pečovat o své zdraví a uklidníme se. Pravda, okolnosti nám neumožňují přečkat zimu v příjemné polospánku. Zvolnit ale můžeme. Na severní polokouli odpradávna v tomto období lidé více odpočívali a šetřili silami. Ať se nám to líbí nebo ne, odpovídá to naší přirozenosti.
Ale třeba příjemnou procházku v přírodě nikomu nerozmlouvám. Vždyť i ti předkové v zimě chodili do lesa, aby doplnili zásoby dřeva.
:)
Video Jak být v zimě zdravý

24. 12.
Štědrovečerní čarování
Madla měla léta na vdávání, jenže se nedokázala rozhodnout.
Matka jí nejednou říkala: „Kdo dlouho přebírá, přebere“.
Madle bylo trapné to poslouchat. Rozhodla se problém vyřešit s přispěním nadpřirozených sil.
Na Štědrý den se společně pomodlili, navečeřeli se a rozdali si dárky. Madla se pak začala strojit.
„Kam jdeš, na půlnoční je ještě brzy?“ řekla matka.
„Ale jdu se projít, zajdu ke studánce.“
„Tak si vezmi s sebou alespoň psa,“ poznamenal praktický otec.
Madla se vypravila do zimy provázená radostně poštěkávajícím Alíkem.
Všude kolem vládlo ticho. Dokonce i Alík přestal štěkat. Studánka byla poblíž a cesta netrvala dlouho.
Madla se naklonila nad lesklou vodní hladinu a vykouzlila zde obraz nejprve jednoho a pak druhého mladíka, kteří by přicházeli v úvahu. Před jejím, zrakem se začaly odvíjet velmi nepodobné příběhy různých manželství. V tu chvíli bylo Madle všechno jasné.
Madla se vrátila domů v dobré náladě.
„Copak se stalo?“ vyptávala se zvědavě matka.
„Ale už vím, za koho se vdám.“
„A za koho?“
No, to je jasné, divím se, že jsem na to nepřišla už dřív. Přece za toho střízlivého.“
Dědeček sáhl do truhly a vyndal odtamtud housle.
A rodiče i s Madlou si společně zazpívali známou lidovou píseň:
Naše Madla chytrá dívka,
našla sobě nápadníka.
Stále střízlivého hocha,
milá Madlo, to je trefa!
---
Naše vánoční videa.

23. 12.
Nové video Střízlivým přátelům. K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
---
Tajemná sobota
Jednomu malému chlapci nechali rodiče zhotovit horoskop. Zaplatili dobrého astrologa a jeho výpočty byly správné. Jenže horoskop byl naprosto k ničemu. Oním malým chlapcem byl pozdější mistr a učitel Swami Satyananda. Ten to komentoval slovy: „Jóga byla silnější.“
To je jistě pravda, zvláště, když přidáme k józe střízlivost a rozumný způsob života.
Na indické astrologii je mi ale jedna věc sympatická. Nabízí konkrétní způsoby, jak si naklonit jednotlivé planety. Podle indických učenců je odjakživa největším zdrojem problémů Saturn. Na něj připadá v týdnu sobota. Dobrý způsob, jak si planetu Saturn naklonit, je věnovat se v sobotu nutným, ale neradostným povinnostem, třeba velkému úklidu. Kdyby někdo chtěl na Saturn zvláště zapůsobit, tak může v sobotu obdarovat starého bezdomovce černou dekou nebo kovovou miskou.
Starce v sobotu nádobím neobdarovávám, ale uklízím, to ano. Zvykl jsem si na to během tehdy povinné vojny. Tam jsme každou sobotu všichni uklízeli. Vypadá to, že velení československé armády v 70. letech 20. století znalo indickou astrologii. Kdo by to do nich řekl?

22. 12.
Takový hezký dárek
Hezké dárky mohou být zadarmo a není třeba je pracně balit do celofánu. Sem patří úsměv, pochopení a také střízlivost.
Nedávno jsem se přátel abstinentů zeptal: „Kolik lidí ve vašem blízkém okolí bude mít prospěch z toho, že jste střízliví?“
Odpovědi se nejčastěji pohybovaly kolem čísla deset.
Jsou dárky, které jsou k ničemu. Z úcty k dárci je uložíme do skříně, kde překážejí.
Jiné dárky přinášejí prospěch každý den. Sem patří i střízlivost.
Střízlivý člověk je citlivější, má větší pochopení i lepší náladu a častěji se usmívá.

21. 12.
Nové video Anketa: Co vás příjemně překvapilo? Máme i anglicky.
---
Příjem vody v zimě
To, že je třeba pamatovat na přiměřený příjem vody, platí i pro zimu. Důvodu je více:
– Ke značným ztrátám vody dochází v zimě v důsledku dlouhodobého pobytu ve vytápěných místnostech s nízkou vlhkostí vzduchu.
– Ačkoliv se to nezdá, i v zimě může člověk ztrácet dost vody pocením, zvláště jestliže se pohybuje teplém a těžkém oblečení.
– Ke ztrátám vody přispívá i silný vítr.
– Dostatečný příjem vody je prevencí běžných infekcí. Příslušným virům se totiž ve vlhkém prostředí nelíbí a dostatečně hydratovaného člověk spíš nechají na pokoji.
– V zimě mívají lidé menší pocit žízně.
Na dostatečný příjem vody, třeba formou polévky nebo slabého čaje, by měli pamatovat všichni. Zvláště důležité je to pro lidí závislé na alkoholu. Sníží se tak riziko bažení a usnadní to sebeovládání.

20. 12.
Nové video Rozhlasové interview.
---
Překvapený úředník
Dáma: „Dobrý den, jmenuji se Eulálie Topinková a chci se dát přejmenovat.“
Úředník: „Chápu, jméno Eulálie je opravdu nezvyklé. A jak byste se chtěla jmenovat? Věra nebo snad Růžena?“
Dáma: „Tak abyste věděl, jméno Eulálie je řeckého původu a znamená blahořečící. S tím jsem spokojená. Vadí mi příjmení Topinková.“
„A proč?“ diví se úředník.
Dáma: „Topinky jsou nezdravé. Chci se jmenovat Eulálie Brokolicová!“

19. 12.
Nové video Pět úsměvů ke zvládnutí pěti rizikových emocí,  máme i anglicky.
---
Dárek
Jeden čínský mistr vypravoval následující příběh: Kohosi léčil, a při tom se uvolnilo do prostoru velké množství zablokované energie. Mistr dostal strach a poslal uvolněnou energii do květináče, ve kterém rostla mnoho let pokojová květina. Ta do druhého dne zvadla. Mistr o tom meditoval požádal o radu své učitele. Po nějakém čase pochopil, že problém nebyla energie, ale jeho strach.
Od té doby posílá nadbytečnou energii jako dárek přírodě. Příroda ji využije jako hnojivo nebo k jinému dobrému účelu. Třeba ji přemění v motýla.
---
Video: Motýlí relaxace

18. 12.
Vánoční svátky: krásné i nebezpečné
(Napsáno pro časopis, který vydává Psychiatrická nemocnice Bohnice pro své zaměstnance.)

O Vánocích se začínají dny prodlužovat a křesťané oslavují příchod spasitele. To vzbuzuje naději. Lidé na sebe mají více času a častěji se navštěvují. Můžeme tak posilovat rodinné vztahy i přátelství. Bylo by krásné, kdyby to tak bylo vždy. Jenže jsou zde i stinné stránky.
– Hořící svíčka a jehličí se k sobě dvakrát nehodí. Vysloveně riskantní bývají adventní věnce. Mnohem lepší jsou třeba i skromné jesličky.
– Rachejtle nakoupené tržnicích dělají hluk a bezpečné také nejsou. Staří Číňané používali ohňostroje k zahánění zlých duchů. Dnešní lidé zase s jejich pomocí přivolávají hasiče.
– Mnozí lidé toho chtějí do konce roku hodně stihnout. Rádi by také dobře nakoupili, což před Vánoci nejde. K tomu se snaží zvelebit domácnost a vyrábějí tuny cukroví. Na Vánoce pak nejsou šťastní, ale utahaní. Únava komplikuje komunikaci a vztahy. To se týká zvlášť lidí, kteří mají náročné zaměstnání, např. zdravotníků.
– Osamělý člověk si Vánocích často připadá ještě osamělejší. V atmosféře Vánoc mohu ožívat skutečné nebo domnělé křivdy z minulosti. Do toho vstupuje vtíravá reklama. Ta zneužívá ke svým záměrům to, co se právě hodí. To se týká Vánoc i svátku svatého Silvestra. Mimochodem tento papež ze čtvrtého století po Kristu byl údajně abstinent. Našim střízlivým přátelům doporučujeme chodit o Vánocích co nejčastěji na setkání Anonymních alkoholiků. Ti se v Praze scházejí vícekrát denně i o svátcích.

Na závěr něco praktického
Skvělý způsob, jako oslavit vánoční svátky je být laskavější. To se může projevit větší trpělivostí, nadhledem a tím, že budeme se častěji usmívat. Laskaví můžeme být i k sobě, třeba si dopřejeme dobrý čaj, hezkou hudbu, jógu, čchi-kung nebo procházku.
Přeji vám klidné Vánoce. A co že to vinšuju v novém roce?
To je jasné, no přece střízlivost a pohodu
---
Nová střízlivá pohlednice.

17. 12.
Může se naučit smát i škarohlíd?
Otázku, jestli se mohou škarohlídi naučit smát, mi položila jedna novinářka.
Odpověděl jsem: „Nejvíc se smějí malé děti. Těmi jsme byli kdysi všichni. Vrozené předpoklady ke smíchu má proto každý.“
Smysl pro humor se vyskytuje i u přemýšlivých, málomluvných lidí, do kterých by to člověk neřekl.
Jedna paní nemohla v neděli do kostela, a tak tam vyslala manžela.
Uložila mu, aby si zapamatoval, o čem bude kázání.
Když se manžel vrátil domů, žena se zvědavě vyptávala: „Tak co, o čem pan farář mluvil?“
„O království nebeském,“ odpověděl manžel.
„A co povídal?“ vyzvídala netrpělivě žena.
Manžel chvíli přemýšlel. Pak rozvážně odpověděl: „Je to tam dobrý.“
„A co ještě říkal?“
Muž dlouze uvažoval. Posléze odvětil: „Každého neberou.“
---
Na čem se většinou shodneme?
Existuje něco, s čím boudou souhlasit lidé různé duchovní orientace?
Mohla by to být věta z Písma „Bůh je láska“.
Lze namítnout, že podle toho žije málokdo.
Cenu má i to, jestliže máme tento ideál před sebou jako vzdálený cíl.
---
Všechna naše vánoční videa najdete na tomto seznamu.

16. 12.
Nové video Tři české koledy.
---
Vitamin V
Na tomto místě vás seznámím s významným a zcela novým vědeckým objevem. Je jím nález vitaminu V!
Působení vitaminu V: Písmeno V znamená klidnou, mírumilovnou veselost. Nezaměňujte, prosím, vitamin V s tím, co jsem popsal už dříve jako „radost idiota“. Vitamin V myšlení zlepšuje, kdežto radost idiota působí opačně. Ona radost idiota je jako požár, kdežto vitamin V hřeje jako ohýnek poklidně a bezpečně plápolající v kachlových kamnech. Vitamin V ovlivňuje příznivě celé tělo od hlavy až k patě. Možná mě teď někdo vezme za slovo a zeptá se, zda by šel vitamin V použít např. k léčení kuřího oka. Samozřejmě že ano! Kuří oko, které bere člověk s humorem a nadhledem, lze lépe a bezpečněji odstranit.
Zdroje vitaminu V: Jistě se už nemůžete dočkat až vám prozradím, jak si opatřit dostatek tohoto úžasného vitaminu. Do lékárny pro něj nechoďte, paní magistra by vám místo něj nabízela B-komplex a ten s ním nelze srovnávat. Jak správně předpokládáte, vitamin V se nachází v potravě, ale ne v každé. Je pouze v potravinách, na které se usmíváte. Totéž platí v případě čaje. Určitý druh čaje, na který se neusmíváte, obsahuje 0,0 mezinárodních jednotek vitaminu V. Tentýž čaj prozářený vaším úsměvem může klidně obsahovat i 40 jednotek. Důležitým zdrojem vitaminu V jsou malí pejsci, koťata a především děti. Předpokládám, že jejich vitalita a optimismus souvisí právě s vysokými zásobami vitaminu V. Mají ho dokonce tolik, že ho štědře rozdávají na všechny strany. Pozoruhodnou vlastností vitaminu V je to, že si ho lidé pomáhají vytvářet navzájem. Usmějete se na někoho, a pošlete mu 50 jednotek vitaminu V. On se usměje na vás a pošle vám 60 jednotek. Tímto způsobem, lze i během pětiminutového setkání doplnit zásobu vitaminu V na celých 24 hodin.
Bezpečná denní dávka: Setkal jsem se obavami, zda v případě vitaminu V nehrozí riziko předávkování. Mohu vás ubezpečit, že organizmus toleruje i vysoké dávky této látky. Ty nám dokonce velmi prospívají. Vitamin V si totiž tělo umí uskladnit i na mnoho let. Jistě se vám přihodilo že jste si někdy po dlouhé době vzpomněli na cosi veselého. Vyplavit se vitamin V a byli jste v pohodě, ani jste nevěděli jak!

15. 12.
Zajímavá zkušenost
Na doléčovací skupině se svěřit jeden střízlivý přítel ostatním: „Měl jsem dneska náročný den. Na doléčování se mi nechtělo. Z toho jsem odvodil, že doléčování potřebuji. Tak jsem přišel.“
Shodou okolností se přesně totéž přihodilo i dalšímu příteli.
Jít na doléčování bylo z jejich strany velmi moudré.
Doléčování je formou péče o sebe sama.
A ta je v náročnějších obdobích potřebná ještě víc než jindy.
---
Tajemství karmy
Při společném cvičení se někdy ptám přátel, zda chtějí být zasvěceni do tajemství karmy.
Vždycky nadšeně souhlasí.
Dělám chvíli drahoty, a pak jim povím, aby se postavili za sebe do řady.
Nato je vyzvu, aby namasírovali ramena a záda toho, kdo stojí před nimi.
Po pár minutách řeknu, aby s tím přestali a připravili se na okamžik zasvěcení.
Do nastalého ticha pronesu slavnostním hlasem: „Udělejte čelem zad. Jak jste namasírovali, tak vám, bude namasírováno!“
Přítomní se opět vesele poplácávají a radostně chichotají.
Bude to asi tím, že namasírovat někomu záda je dobrá karma.
:)

14. 12.
Jindra a Nikodém
Jindra šel po ulici a uviděl postaršího, vousatého muže. Vousáč zakopl. Aby udržel rovnováhu, pustil tašku a zachytil se o zeď. Z tašky se vysypaly brokolice, růžičková kapusta, hlávka zelí a všelicos dalšího. Jindra pomohl staříkovi nákup posbírat. Když se rozcházeli, stařík Jindrovi řekl: „Kdybys byl někdy v nesnázích, tak řekni Nikodéme, uč mě, uč mě!“
Jindra pustil tuto příhodu z hlavy. Nežil zrovna spořádaně. Onemocněl, a ještě ke všemu ho zavřeli.
A tehdy si v noci vzpomněl na podivné setkání. Tiše řekl: „Nikodéme, uč mě, uč mě!“
Objevil se vousatý stařík a jediným pohledem zhodnotil situaci. Pak řekl: „Potřebuješ, abych tě naučil odmítat.“
Nato ho celou noc poučoval co, kdy a jak odmítnout.
Další den se mu jiný vězeň svěřil s plánem útěku. Navrhl, aby utekli společně.
Jindra to odmítl a dobře udělal. U soudu vyvázl s podmínkou. Když byl doma, změnil si telefonní číslo, aby mu nemohli volat bývalí známí. Jestliže někoho z nich náhodou potkal, krátce ho odmítl nebo se s ním vůbec nebavil a šel pryč.
Uměl také zdvořile, ale jistě, odmítat přehnané požadavky zaměstnavatele nebo rodiny.¨
Díky tomu se lépe ovládal a zlepšovalo se i jeho zdraví.
Jednou v noci si vzpomněl na vousáče a řekl: „Nikodéme, dík.“
Z velké dálky uslyšel: „Rádo se stalo.“

13. 12.
Jóga a zvládání stresu (odpovědi na otázky jedné studentky)

Jak a kdy jste se o józe dozvěděl? Čím vás fascinovala?
K prvnímu vážnějšímu setkání s jógou došlo přibližně v mých 16 letech. Tehdy jsem se zúčastnil semináře, který vedla americká jógínka českého původu paní Ossius. Bylo jí přes 70 let a byla velmi vitální.
Jakým způsobem jsou cviky v józe spjaty s naším tělem? Dokáží nás některé cviky uvolnit po fyzické stránce a má to nějaký dopad na snížení stresu?
Samozřejmě, že se tak lze uvolnit. Kromě celkové relaxace dochází při praktikování jógy k částečné relaxaci, tj. svaly které nejsou nutné k provedení určitého cviku, zůstávají uvolněné.
Jakým způsobem ovlivňuje jóga naši mysl? Dokáže nás například soustředění na dané cviky psychicky uvolnit?
Mysl a tělo spolu úzce souvisí, tělesné uvolnění zklidní mysl a naopak. Cesta přes tělesné uvolnění je pro většinu lidí snazší.
Dýchání je důležitou složkou jógy, jak a proč by měl člověk správně dýchat, aby byl klidnější?
Uvolněné dýchání se děje hlavně bránicí a je při něm prodloužený výdech. Při stresu dýchají lidé do horních části plic a břicho mají napnuté, aby chránili vnitřní orgány.
Jak dlouhou dobu a jak pravidelně by měl člověk docházet na jógu, aby její antistresový účinek začal působit?
To je různé. Jsou lidé, kteří se už po první lekcí jógy cítí lépe, což je motivuje pokračovat. Nebo si pustí jógovou relaxační nahrávku a uvolní se také. Řada u takových nahrávek je volně na mém webu drnespor.eu.
Existují různé druhy jógy pro různé účely? Který z nich je nejvhodnějším právě pro úlevu od úzkosti a stresu?
U nás se většinou praktikují tělesná cvičení (ásany), což je v pořádku a pomáhá to. Stres zmírní také karmajóga, takový člověk nebere věci tak osobně.
Existují nějaká jiná dechová cvičení kromě jógy, která působí proti stresu?
Viz výše, klidně dýchat do břicha prodlužovat výdech. To se ostatně děje i v čchi-kungu a používají to také fyzioterapeuti.
Jste průkopníkem léčby stresu a úzkosti smíchem, popište, prosím, jak to funguje.
Smích a úsměv jsou vrozené způsoby, jak se uvolnit. Stačí na to pamatovat a používat je.
Co je nejčastější příčinou stresu? Co by měl člověk vyhledávat a čemu, se naopak vyvarovat, aby se stresu vyhýbal?
Většinou stačí, když si dají lidé do pořádku životní styl – pravidelně jedí, spí, abstinují, cvičí nebo chodí. V tom může pomoci také jóga.
Máte nějakou oblíbenou metodu, která vám pomáhá překonávat stresové situace a úzkost, kterou byste doporučil ostatním?
Usmívat se, dýchat do břicha, prodlužovat výdech a když to situace umožní, požít celkovou relaxaci. Ta je účinnější, když jí předcházela tělesná aktivita.

12. 12.
Předvánoční, vánoční a novoroční tipy pro příznivce čínské kultury
Vyšlo v časopise Vnitřní síla

– Někteří lidé chtějí mít do konce roku „čistý stůl“ a to či ono dodělat. Do toho se snaží uklízet a trousí po bytě jehličí. A vy? Vy jste v klidu a naprosté pohodě. Dobře víte, že nový rok je daleko. Čínský nový rok přece začíná až někdy koncem ledna nebo v únoru. Takže máte času habaděj.
– Jestliže vám o Vánocích přistane po nohama čísi rachejtle, co uděláte? No přece granátníkovi poděkujte! Číňané za pomoci ohňostrojů zaháněli zlé duchy. Ten dobrák vám vlastně prokázal něco jako esoterickou očistu.
– Východní tradice si velmi cení lehkého úsměvu, s jakým se lze setkat na sochách a obrazech Buddhů a bódhisattvů. Jestli je to na vás moc složité, tak se usmívejte, jak umíte. Klidně třeba připitoměle. I takový úsměv člověka uklidní. To se může kupříkladu 22. prosince náramně hodit.
– Až budete mít volno, tak se hýbejte, choďte a cvičte. Třeba vám pak začnou chutnat i ty podivné, přeslazené věci, které zdejší dámy produkují ve velkém množství. Pak nutí návštěvy, aby je jedli.
– Také si před Vánoci opatřete zásobu čaje. Říká se, že dobrý čaj nejen povzbudí, ale také uklidní. Dobře, že jsem si na to vzpomněl. Co nejdřív doplním svoji zásobu tmavého čaje, tmavý čaj totiž více zahřeje.
– Nejdůležitější nakonec: Čínská tradice doporučuje klidně dýchat do břicha představovat si tam červenou kuličku, která se zvětšuje při nádechu a zmenšuje při výdechu. Tento cvik prý praktikují mistři na všech úrovních. Co uděláte během čekání v dlouhatánské frontě na poště? Jak si budete počínat za situace, kdy váš vyčerpaný nadřízený začne jednat naprosto iracionálně? A co když lidé před vámi v supermarketu nakupují zásoby na celou zimu? Ano, správně, budete si říkat nádech větší, výdech menší! Jestli se k tomu ještě navíc dokážete lehce pousmívat jako Buddha, bude to dokonalé!
Ještě dvě důležité poznámky:
1. Kuličkou v břiše se nezabývejte při řízení auta nebo jiných rizikových činnostech.
2. Chechtající se Buddha s velkým břichem není Buddha, ale veselý mnich Putaj. To by bylo třeba na té poště přespříliš.
:)

11. 12.
Nové video Šimpanzí úsměv, máme i anglicky.
Nová pohlednice zde.
---
Dá se překonat i mnoho let trvající závislost?
Tato otázka mi přišla mailem.
Odpověděl jsem toto: Jistě lze takový problém překonat. Léčba závislosti je ovšem dlouhodobá záležitost, proto choďte vícekrát za týden na setkání Anonymních alkoholiků. Ti fungují i přes svátky. Našim střízlivým přátelům říkám, že doléčování není loutkové divadlo, a nemusí se proto vždy líbit.

10. 12.
Nové video Dávejte pozor na emoční knoflíky, máme i anglicky.
---
Odpověď na anketní otázku novin „Jak trávíte Boží hod?“
Na Boží hod ráno cvičím jako obvykle jógu a čchi-kung. Během dopoledne si pustím přenos bohoslužeb a poslouchám duchovní hudbu. K obědu mívám čočku. To proto, aby byla další rok hojnost všeho. Ne, že bych k tomu věřil, ale říkala to babička. Rád na ni vzpomínám. Navíc mi čočka chutná.

9. 12.
Osvobozený mozek
Někdo se začne léčit pro návykovou nemoc. Drží se v bezpečných prostředích a dobré společnosti. Dbá na rozumný způsob života. Pravidelně jí, pije dost vody, pamatuje na pohyb. Není příliš unavený, ani se nenudí, práce i odpočinku má tak akorát. Bažení díky tomu slábne.
Mozek se začne cítit, jako otrok, který se dostal na svobodu. Bude mnohem lépe pracovat. Dobře je to vidět u abstinujících patologických hráčů, kteří studují. Jejich prospěch se rapidně zlepšuje. U této návykové nemoci se neuplatňuje vliv toxických látek. Vyšší duševní výkonnost zde jasně souvisí s tím, že zesláblo bažení a zlepšil se životní styl.

8. 12.
Video Smích a léčení závislostí. Vysílal Český rozhlas 7. 12. 2017,  pořad „Host Lucie Výborné“, mírně zkráceno.
---
Co funguje jako vakcína proti bažení a rizikovým emocím?
Pro naše střízlivé přátele jsou to:
– Doléčování. Ti zkušení se při zvýšené zátěži doléčují ne méně, protože nemají čas, ale více, protože to potřebují.
– Bezpečné prostředí, tj. např. domov bez alkoholu a podobných věcí.
– Střízlivé vztahy a střízlivá kultura.
– Dobrá organizace času, kde jsou povinnosti i doba, kterou má člověk pro sebe a odpočinek.
– Umět říkat ne. To souvisí s předchozím bodem. Je třeba chápat vlastní zdravé možnosti a odmítat to, co je přesahuje
– Respektovat své přirozené potřeby, tj. pravidelně jíst, pít dost vody a přiměřeně spát.
Tak a očkování máme za sebou a ani to to nebolelo!
:)

7. 12.
Všude samí přátelé
Chcete relaxovat nebo poslouchat hudbu a najednou přijedou popeláři.
Velké auto chrčí, frká a rachtá a do toho se mísí pokřikování statných mužů. Co teď?
Můžeme si říci: „To je skvělé, přijeli přátele, pomáhají mi udržovat doma čistotu a pořádek.“
To je samozřejmě pravda. Jsou ale situace, kdy nám druzí až tak nepomáhají. Například se ocitneme v tlačenici během dopravní špičky. I tito lidé jsou přátelé. Jsou v podobné situaci a mají podobný cíl, totiž dostat se co nejdřív domů.
Jedna novinářka se mě zeptala, zda neovlivnilo moje povolání můj soukromý život.
Asi vás nepřekvapí, že jsem jí odpověděl: „Samozřejmě, že ovlivnilo. Mám díky tomu spoustu střízlivých přátel.“

6. 12.
Nové video Jednoduchý způsob, jak zlepšit emoční život i vztahy. Máme i anglicky.
---
Výměna
Stál jsem u poklady v samoobsluze. Paní přede mnou se podívala, co jsem vyložil na pás. Pak se mě zeptala: „Jak to mám udělat, abych žila zdravě?“
Odpověděl se jsem: „To je jednoduché.“
Nato jsem se obrátil k pokladnímu a řekl: „Paní bude ty zákusky vracet, místo toho si koupí mrkev.“
Všichni jsme se tomu zasmáli, i když jsem to myslel tak trochu vážně.
Se zdravým způsobem života je nejlepší začít hned teď.

5. 12.
Nové video Moje přání všem
---
Jak vzniklo CD Kudy do pohody
Celé to začalo na výstavě Svět knihy v roce 2016. Měl jsem tam autogramiádu a s paní Kokešovou z nakladatelství Portál jsme z toho udělali legrační show. Mezi přihlížejícími byl Dr. Alan Piskač z firmy Supraphon. Zeptal se mě, jestli bych pro ně nechtěl natočit zvukovou knihu.
Rád jsem souhlasil. S audio nahrávkami jsem měl zkušenosti. Na mém webu je více než 20 relaxačních nahrávek. Naivně jsem se domníval, že mi práce na zvukové knize zabere pár dní. Mezi amatérskou relaxační nahrávkou trvající 10 minut a profesionálně nahraným nosičem je rozdíl. Už proto, že rozsah naší zvukové knihy je hodina a tři čtvrtě.
Cesta od nápadu k realizaci byla dlouhá. Nejdříve bylo třeba napsat scénář. To mi zabralo málem tolik času, jako napsat zbrusu novou knížku. Pak jsme vybírali hudbu. Část CD jsem namluvil já, část paní Tereza Bebarová. Celé jsme to ještě opakovaně poslouchali a vychytávali mušky.
Teď jsem ale rád, že jsem se do toho pustil a CD vyšlo ještě před Vánocemi. Jistě toto cédéčko udělá někomu pod stromečkem radost.
Mimochodem, CD jsem pokřtil za pomoci brokolice a natočil jsem to na YouTube jako video.
:)

4. 12.
Modlitba a meditace
E-mailem přišla otázka, jaký je rozdíl mezi modlitbou a meditací.
Odpověděl jsem toto: „Jestliže při modlitbě plyne pozornost volně a přirozeně příslušným směrem, je to meditace.“
---
Co nejde a co ano?
Řekněme, že se přihodí nějaká nepříjemnost, třeba přestane jít elektřina. První, instinktivní reakcí je uvědomit si, co všechno nemůžeme – např. luxovat, pustit počítač nebo poslouchat hudbu z přehrávače. Takové zjištění může vyvolat nepříjemné pocity, např. bezmoc. Stačí se ale trochu uklidnit a člověk si uvědomí i to, co lze. Může se kupříkladu projít, cvičit, trochu uklidit nebo někomu zatelefonovat.
Totéž platí i v daleko závažnějších situacích, než je krátkodobý výpadek proudu. Uvědomit si omezení vyplývající z nové situace je správné. Správné je také i nezůstávat u toho, ale vnímat dobré možnosti. Na některé z nich by člověk možná ani nepomyslel, kdyby šlo všechno jako obvykle.

3. 12.
Nové video Emoce a úspěch
Poznámka: Toto video má 81 minut. Tvoří ho záznam mé přednášky. Nejdůležitější je zde mluvené slovo, takže se dá poslouchat třeba při domácích pracích.

2. 12.
Opravování příběhů
Nevím jak vaše mysl, ale tam moje si někdy sama od sebe vytváří příběhy. A nejsou to jenom legrační scénky. Mysl někdy spřádá učiněné horory. Co s tím?
Možností je řada: Myšlenky lze pozorovat a nereagovat na ně, odvést pozornost k něčemu užitečnému nebo klidně dýchat do břicha prodlužovat výdech. Další alternativou je opravování příběhů. Předpokládejme, že mysl vykouzlí fantazii o padouchovi s houfnicí v pralese. Tento příběh lze opravit např. takto. Není to padouch, ale dobrý známý, není to houfnice, ale žebřík. Onen dobrý muž s jeho pomocí nebude střílet, ale hodlá na strop svého bytu vymalovat květinu.
Lze namítnout, že takto opravený příběh neodpovídá skutečnosti. To je sice pravda, ale padouch s houfnicí už vůbec ne. To, že příběh upravíme, pomůže si uvědomit nereálnost toho původního. Navíc se uklidníme a třeba i zasmějeme.

1. 12.
1000. setkání klubu střízlivých ELPA
28. 11. 2017 se odehrálo 1000. setkání klubu ELPA.  Zkratku ELPA lze chápat jako elitní pohodoví abstinenti. Slovo „elitní“ není nadnesené, protože naši střízlivých přátelé mají pouze dvě možnosti. Tou první je žít zdravěji než většina lidi v Česku a o té druhé možnosti je lépe ani nemluvit.
Na oddělení 31 přišlo toho dne hodně střízlivých přátel, kteří se zde léčili v minulosti. Dostavil se také pan Kökrt, který klub ELPA založil. A byla tam i legrace. Mimo jiné jsem přátelům abstinentům vypravoval tuto příhodu: Jeden druh smíchu jsem pojmenoval „Hlemýžď abstinent se zvolna blíží k brokolici“. Jednou mě pozvali do televize do programu paní Bohdalové. Myslel jsem, že to je zábavný pořad, tak jsem tam tento druh smíchu předvedl. Televize to odvysílala a já zjistil, že pořad je určen zahrádkářům. A pak jsme si toho hlemýždě společně zacvičili a zasmáli se.

30. 11.
Nové video Univerzální úsměv, máme i anglicky.
---
Kdy čekat krizi?
Jeden začátečník se zeptal zkušených abstinentů: „Po jak dlouhé době abstinence mám čekat krizi?“
Odpovědi ho překvapily. Důležitá nebyla délka abstinence, ale jiné okolnosti. Typickým spouštěčem krize bylo zhoršení životního stylu, např. dlouhodobé přetěžování se. Jestliže k tomu ještě někdo zanedbával své zdraví a doléčování, měl zaděláno na problém. Právě nedostatečné doléčování bylo nejčastějším důvodem krize. Naproti tomu kvalitní doléčování pomáhalo krize lépe zvládnout.
Tato zkušenost je užitečná i pro lidi, kteří nejsou závislí. Zvláště v nesnázích je třeba pamatovat na péči o sebe a na to, co nám dělá dobře.

29. 11.
Nové video Andělové jsou zpívali, máme k němu i novou pohlednici.

28. 11.
Divný pátek
Jak asi víte, na tzv. černý pátek koncem listopadu zlevňují obchodníci některé vesměs předražené nebo neprodejné zboží. Pak je před Vánoci zdraží a v rámci výprodeje se po Vánocích vrátí k obvyklým cenám.
Jestli to bylo reklamou nebo čím, měl jsem pocit, že bych si měl v černý pátek koupit něco velkého a úžasného. Tak bych využil tuto podivuhodnou, jedinečnou a fantastickou příležitost.
Jenže ať jsem přemýšlel, jak jsem přemýšlel, na nic jsem nepřišel. Nakonec mě napadlo, že mám všeho dost, možná dokonce i nějakou tu zbytečnost navíc.
Začal jsem tedy uvažovat, čeho bych se měl zbavit.
To bylo mnohem konstruktivnější.
:)

27. 11.
Profesorka Fredrickson, Anička a hulán
Rizikové emoční stavy, jako hněv, bažení nebo strach zhoršují schopnost vnímat sebe i okolní svět. Zdravé emoce, např. laskavost, pohoda nebo spokojenost, tuto schopnost rozšiřují. Tvrdí to profesorka psychologie Barbara Fredrickson a potvrzuje to i každodenní zkušenost. Netrpělivý a podrážděný člověk si zapomene vzít do práce klíče nebo služební telefon spíše než ten, kdo klidný a v pohodě. Zklidnění vede k větší objektivnosti. Takový člověk se ve svém nitru i ve světě orientuje podle map, které odpovídají skutečnosti. To dává větší jistotu a přináší úspěch.
Zmíněná profesorka Fredrickson používala k navození zdravých emocí prastarou techniku, která se jmenuje meditace milující laskavosti. Princip je jednoduchý. Člověk přeje dobré nejdříve sobě, pak druhým lidem a pak zase sobě.
Na otázku, jak dosáhnout klidu a dobře se naladit, neexistuje pouze tato odpověď. A to je dobře, protože můžeme různé možnosti kombinovat. Rizikové duševní stavy je dobré si uvědomit, ale nedat jim čas, aby zesílily. Skvělou možností, jak si zlepšit náladu je zdravé emoce prostě napodobit.
Chtělo by to příklad ze života. Půvabnou venkovskou dívku Aničku opustil hulán, do něhož se zamilovala. Přesněji řečeno hulán ujel na koni do Maďarska. Co teď? Naivní, nezkušené děvče by plakalo a hořekovalo. To by mu ovšem nepřidalo na přitažlivosti. Málokterého chasníka okouzlí děvucha, která vypadá jako kdyby jí uletěly včely, a ještě utekly slepice. Aničce to bylo jasné. A tak se dala se do uklízení chalupy, protože tělesná aktivita uklidňuje. Tu a tam se podívala do zrcadla. Nejdříve kysele a pak už opravdověji se na sebe usmívala. Posléze řekla v duchu hulánovi: „Odpouštím ti Maďare, abych byla zdravá a hezká!“
Nato se šla učesat a vyžehlit si sukni.
Mimochodem, jestli snad někdo ještě nečetl moji knihu „Jak být milejší“, myslím, že by se dala ještě sehnat.

26. 11.
Nové video Je to kámen mudrců?
---
Praktická duchovní praxe
Swami Satyananda napsal: „Chceš-li se spřátelit s myslí, chovej se k celému světu a všem lidem jako ke své rodině. Je to praktická duchovní praxe, kterou vám dávám. Sám ji praktikuji.“
Z této jeho myšlenky pro mě vyplývají nejméně dva důsledky.
1. Když jsou všichni příbuzní, je na místě velkorysost, protože příbuzným se dá snadno mnohé odpustit.
2. Tam nahoře je velký mistr, který mě bere jako příbuzného. To je dobré a uklidňující.

25. 11.
Bažení, chyby myšlení, emoce a co s tím
Bažení zvyšuje riziko vzniku myšlenkového zmetku, tj. chybné myšlenkové konstrukce. Bažení navíc často vyústí do tzv. „radosti idiota“. Ta netrvá dlouho zvláště, když dojde k recidivě. Přicházejí hněv na sebe i celý svět, smutek, obavy z budoucnosti atd. Nic z toho myšlení nezlepší, a tak často a vznikají další myšlenkové zmetky. Závislý člověk se dostal do bludného kruhu.
Nejrozumnější věc, kterou může udělat, je zintenzivnit léčení, tj. např. chodit denně na setkání Anonymních alkoholiků nebo se rovnou přihlásit k pobytové léčbě. Je také dobré si připomenu rčení: „Střízlivost je jednoduchá cesta pro složité lidi, kteří mají komplikovanou nemoc.“ Díky střízlivosti a rozumnému způsobu života se postupně zlepšuje kondice i nálada. Člověk je se za střízliva chová vlídněji k sobě i druhým, je vnímavější a laskavější. Zdravé emoce uklidňují, zlepšují myšlení a usnadňují střízlivost. Z bludného kruhu se stal dobrý kruh, z bažiny úrodná zahrada a z morouse milý a sympatický člověk.
S podobným vývojem jsme se sekali mnohokrát.

24. 11.
Nová odborná práce Nešpor, K. Vzpomínky na bažení

23. 11.
Kdo jsou to kulisáci?
Kulisáci jsou druhem škůdců. Považují druhé lidi za zaměnitelné kulisy pro své návykové chování. Čekat se od nich nedá zhola nic. Naší střízliví přátele za střízliva postupně obnovují nebo vytvářejí skutečné vztahy. Místo kulisáků se stýkají s lidmi, na které se dá spolehnout a kteří to s nimi myslí dobře. Může se jednat o příbuzné, kamarády abstinenty nebo lidi s nimiž se seznámili při pěstování nějaké dobré záliby.
---
Video Čtyři kroky, jak zlepšit vztahy

22. 11.
Nové video Jak vyzrát na spouštěče, máme i anglicky.

21. 11.
Nové video Lidová vánoční píseň, k videu je i nová střízlivá pohlednice.
---
Jak se vyrovnat s křivdou?
Častým spouštěčem návykového nebo nerozumného jednání je domnělá či skutečná křivda.
Nabízím užitečné otázky, které si člověk v takové situaci může položit:
Když vám někdo ublížil, měli byste si to vynahradit tím, že se budete k sobě chovat hezky, že?
Jak by se to dalo udělat?
Co vám z dlouhodobého hlediska prospívá?
Není to třeba klid a střízlivost?

20. 11.
Jemné zkreslení skutečnosti
Nebezpečnost jemného zkreslení spočívá v tom, že se podobá pravdě, a při tom je stejně zavádějící jako naprostá lež. Např. člověk závislý na alkoholu si řekne, že je sice závislý ale jinak, že je silná osobnost, na kterou je závislost krátká, nebo že jeho závislost vlastně není tak úplně závislost. Pak má ovšem nakročeno k pořádnému maléru. Pravda je taková, že závislost je závislost a jedinečnost a kouzlo té které osobnosti se projeví jedině za střízliva.
---
Video: Zdánlivě nevýznamná rozhodnutí jsou ve skutečnosti důležitá.

19. 1.
Fungování pekla
Bytosti v pekle trpí, nemohou s tím nic dělat a cítí bezmocný vztek. Proto ubližují těm, kdo jsou na tom ještě hůře než oni. Kvůli takovému jednání se ovšem z pekla hned tak nedostanou. Pomohla by naopak laskavost k druhým i sobě.
Možná se ptáte, jak jsem na to přišel. To bylo tak. Porouchal se mi internet. Poruchu jsem nahlásil, ale několik dní se nedělo zhola nic. Dostal jsem chuť pořádně vynadat pracovníkům oné firmy. Komu by ale prospělo, kdybych začal spílat unaveným lidem, kteří náhodou právě v té době sloužili v jejich call centru?
To, že se mi porouchal internet, byla moje karma. Kdo ví, co jsem vyvedl v tomto životě nebo někdy před tím. Nadávat a vytvářet další špatnou karmu by byl nesmysl.
Možná změním poskytovatele internetu. Pokud to udělám, bude to po zralé úvaze, v klidu a na úrovni.

18. 11.
Prostor vnitřní krajiny: krátká relaxace
Následující cvičení můžete praktikovat v libovolné poloze, oči jsou zavřené. Je jednoduché a dá se snadno zapamatovat.
Vnímejte vnitřní prostor sebe sama jako krajinu. Nejprve věnujte pozornost terénu. Vnímejte tělo od hlavy dolů. Je-li někde napětí, uvolněte a rozpusťte ho: hlava, krk, ramena, ruce, záda, přední strana trupu, hrudník, břicho a nohy.
Pak se zaměřte na proudění energie. Ta souvisí s dýcháním. Celé tělo dýchá. Dýchá hlava, krk, ramena, ruce, záda, přední strana trupu, hrudník, břicho i nohy dýchají.
Věnujte pozornost horkému, tajemnému pramenu energie mezi pupkem a páteří. Při nádechu do něj z přírody proudí světlo a při výdechu se odtud dostává do celého těla. Opakujte desetkrát nebo jak uznáte za vhodné. Všechno se tak posiluje, čistí a zprůchodňuje.
Nyní si uvědomte, jaké je počasí. Mlha a tmavá oblaka značí těžké emoce. Jiskření v atmosféře může být projevem podrážděnosti. Průzračná, jasná obloha znamená dobrou náladu a pohodu. Nechte nad svojí vnitřní krajinou vyjít slunce. V laskavé sluneční záři se se oblaka a mlha rozplývají.
Zůstaňte ještě chvíli ve stavu klidu, jasu a vnitřní pohody. Pak cvičení ukončete.
---
Naše videa s relaxačními technikami jsou v tomto seznamu.

17. 11.
Socha: cvičení pro lepší vnímání těla
Tento postup lze snadno včlenit do psychoterapie. Je také užitečný i jako prevence stresu, únavy a pohybových obtíží. Během dne se na chvíli zastavte a zůstaňte se zavřenýma očima naprosto nehybně. Uvědomte si, jak vyhovuje tato poloha tělu a jak se vám v ní dýchá. Stále ještě se zavřenýma očima polohu vylepšete a zhodnoťte novou polohu. Teprve pak cvičení ukončete.
---
Video Uvědomované mikro přestávky pro zdraví a tvořivost.

16. 11.
Rozhovor pro rádio Čas
Opravdu dovede smích léčit?       
Jistě, není na tom nic tajemného. Smích je vrozený způsob, jak se uvolnit a uklidnit. V klidu lépe pracuje imunita trávení i mozek. To, že smích je vrozený, potvrdí hodné maminky. Dítě se směje i při mytí, když si maluje nebo když sněží. Tohle od se dospělých nemohlo naučit. Spíše bychom se to měli učit my dospělí od dětí.
Jak funguje jóga smíchu?
Tzv. jógu smíchu vytvořil ve 20. století indický lékař Madan Kataria. Princip je prostý, lidé se smějí, a tak sobě i druhým zlepšují nápadu. Klasická indická tradice si velmi cenila lehkého úsměvu jako projevu spokojenosti. Dochoval se i způsob, jak spokojenosti dosáhnout. Starověký mistr radí: „Buďte spokojení s tím, co máte.“
Tím se myslí např. i věk, životní situace nebo vztahy.
Co když mi fakt není do smíchu, jak se nabudit?   
Pomůže dobrá společnost, relaxační techniky (volně na drnespor.eu) a fyzická aktivita. Můžete chodit, cvičit jógu, čchi-kung nebo i uklízet. Uklízení vám zlepší náladu a pocit z dobře vykonané práce také.
Co teď děláte? Napsal jste knížku "Kudy do pohody". Jaká je rada?
V listopadu 2017 vyšlo pod názvem „Kudy do pohody“ i nové CD. Mojí poslední vydanou knihu je „Jak být milejší“. Příští rok vyjde další titul „Střízlivě, většinou vesele“. A nyní ta rada: Často se usmívejte. Třeba i prodavačky a poštovní úřednice. Jestli jste právě doma sami, tak se usmívejte třeba na šálek s čajem. Usmívejte se i při telefonování. Váš hlas bude znít příjemněji. S úsměvem vás bude život víc bavit. :)
---
Videa: Přes 300 našich veselých nahrávek najdete na tomto seznamu.

15. 11.
Nové video Veselý příběh o panu Tondovi.
---
Odborná aktualita
Právě jsem podstatně vylepšil materiál „Léčba návykových nemocí – interaktivní semináře“, který je volně ke stažení na webu. Zároveň připravuji k novému vydání rozšířenou a přepracovanou knihu „Návykové chování a závislost“. Zdá se, že i to brzy zdárně dodělám.
---
Co bylo dřív?
Jsou zdravé emoce, jako jsou laskavost nebo vděčnost, důsledkem toho, že se člověk chová k sobě i druhým dobře, nebo je to přesně naopak a hezké chování je důsledkem příznivého emočního naladění?
Možné je jistě obojí. Takže, vážení přátelé, začněte, čím chcete. Projasní vám to třeba i listopad.

14. 11.
Motivační útoky
Motivační útoky oslabují motivaci. Dopouštějí se jich tzv. škůdci, a to ze zištných důvodů (zištní škůdci) nebo z hlouposti (hloupí škůdci). Motivačním útokům je lépe se vyhnout. Jestliže to není možné je třeba jejich vliv kompenzovat intenzivnějším doléčováním. Motivační útoky lze zvládat některým ze způsobů odmítnutí.
Příklady:
1. Ignorování a rychlé ukončení situace (reklama, náhodné setkání se škůdcem).
2. Odmítnutí jedou pro vždy, jestliže postarší neinformovaná příbuzná nabízí závislému alkohol, tj. např.: „Alkohol už nechci ani vidět, měl jsem kvůli němu velké problémy.“
Více viz video na toto téma.

13. 11.
Vnitřní úklid
Děláte doma pořádek a zjistíte, že docházejí jáhly a mrkev. Naproti tomu často najdete ledacos zbytečného. Co s tím, je jasné. Zásoby doplníte a tím, co je navíc, třeba někoho obdarujete.
Podobně se podle čínské tradice pracuje s tělesnými i duševními problémy. Ty spočívají v tomto pojetí v nedostatku energie nebo s tím, že je na nevhodném místě. Při nádechu nabereme mír a světlo z vesmíru a energii tak doplníme. Během dlouhého výdechu pošleme nadbytečnou energii jako dárek přírodě.
Netvrdím, že je to bude fungovat okamžitě na sto procent. Ale určité zlepšení může nastat dost rychle. Klidné dýchání do břicha s prodlouženým výdechem uklidňuje a je zdravé samo o sobě.

12. 11.
Je lepší sob nebo velbloud?
Američanům vozí dárky Santa Claus na sobu. To je prazvláštní, protože Santa Claus je svatý Mikuláš a ten žil v na jihu dnešního Turecka. Tam by se sobům nelíbilo.
Našim střízlivým přátelům naproti tomu vozí dárky velbloud. Velbloud je v organizaci Anonymních alkoholiků symbolem střízlivosti. Když člověk dlouhodobě abstinuje, nějaký den dárek přijde. Výhodou velbloudů je to, že přinášejí dárky průběžně, tedy nejen na Vánoce.
:)
Opačná emoce, dobře, ale jaká?
Jeden ze způsobů, jak překonat rizikovou emoci, je nahradit ji opačnou. Jenže co je třeba opakem smutku? Je to radost, spokojenost, pohoda nebo nadšení?
Lze použít jakoukoliv zdravou emoci z výše uvedených i mnohé další. Nenašla by se ale zvláště vhodná zdravá emoce použitelná k nahrazení jakékoliv rizikové emoce?
Vážným kandidátem je soucit. Za prohrami i za vítězstvími se skrývá utrpení, nepohoda nebo sebezapření. Trpí skoro všichni. Snad jen dokonalé a osvícené duše nikoliv, ale s těmi se většina z nás nesetkává často. Moudrý, laskavý soucit lze použít i ve vztahu k sobě. Soucitný člověk bývá klidnější, a spíše udělá něco prospěšného pro sebe nebo pro druhé.

11. 11.
Pomalý a rychlý
Dost často mluvíme o pomalém a rychlém mozku. Chtělo by to použít srozumitelné přirovnání. Asi máte doma kalkulačku a počítač. Kalkulačku lze zapnou prakticky okamžitě. Naproti tomu počítači trvá nějakou dobu, než načte operační systém a aktualizuje se. Jenže pak toho zvládne nesrovnatelně víc než nějaká kalkulačka.
Co z toho pro nás vyplývá? Pod vlivem silných emocí nebo bažení se vyplatí počkat a jednat teprve, až se člověk uklidní.

10. 11.
Poznámka k videu „Křest CD Kudy do pohody“
V tomto videu si dělám tak trochu legraci z křtění všeho možného. Namátkou jmenuji knihy, základní kameny, náklaďáky, lodě a mláďátka roztodivných živočichů.
Opravdový křest se provádí nejčastěji vodou a symbolizuje očistu a vnitřní proměnu. Smích je také forma vnitřní očisty. I tak ale prosím tam nahoře o shovívavost. Slibuji také, že v křtění brokolicí nebudu pokračovat. Ano už to ani nejde, protože jsem ji už spotřeboval.
:)
Drobná změna
Na semináři, který jsem vedl, se jedna pohledná žena středního věku svěřila ostatním, jak vypadá její vstávání.
Přijde do koupelny, podívá se na sebe do zrcadla řekne v duchu manželovi: „Tak tuhle příšeru ti přeju!“
Jak správně předpokládáte, navrhl jsem jí, aby svůj ranní rituál upravila.
Po ránu na sebe koukne do zrcadla, zářivě usměje a uznale poznamená: „Milá a sympatická za všech okolností.“
---
Videa
Úsměv po ránu dělá divy
Ranní rozcvičení nohou: vážně i vesele.

9. 11.
Nové video Křest CD "Kudy do pohody".

8. 11.
Tři roviny
(
Z rozhovoru, který vyšel v časopise Vnitřní síla)
Jóga i čchi-kung pracují s energií. I naprosto běžné jógové cviky mají nejméně trojí rozměr: tělesný, energetický a duchovní nebo symbolický. Dají se praktikovat i čistě jako tělesná cvičení, ale tím by se člověk o něco připravoval.
Chtělo by to příklad, tady je: V sérii pawanmuktásan Swamiho Satyanandy najdeme toto jednoduché cvičení. Předpažíme a pohybujeme nataženými prsty nahoru a dolů. Lze to sladit dýcháním, nádech nahoru a výdech dolů. Nyní ty tři roviny:
1. Po tělesné stránce se tak rozšiřuje karpální tunel a zlepšuje prokrvení prstů. To je důležité např. pro ty, kdo hodně pracují s klávesnicí.
2. Energetická rovina: Na koncích prstů a na zápěstích jsou důležité body. Vlastně jsou to taková okna do našeho těla. Podobná cvičení tuto oblast uvolňují a čistí. Je to jako, kdyby člověk umyl okna a vyvětral.
3. Duchovní rovina: Lze si představit, že máme prsty dlouhé, velmi dlouhé. Dává to pocit uvolnění, prostoru a vnitřní svobody.

7. 11.
Profesor smíchu
Většina z vás asi neslyšela o ctihodném profesoru psychologie, který se jmenuje Robert R. Provine a působí na University of Maryland v USA. Tento vědec napsal obsáhlou knihu, kterou jsem kdysi zakoupil. Není to právě publikace, že by se člověk při její četbě popadal za břicho. Ušetřím vám výdeje a námahu a rovnou prozradím to nejdůležitější, co pan profesor vybádal: „Nejčastěji se lidé smějí v běžném společenském kontaktu a ze zdvořilosti.“
Není to tedy ani v kině, ani v divadle, ale třeba na ulici nebo v práci. K tomu bych dodat, že i takový formální, umělý a třeba i neupřímný úsměv působí příznivě na naši psychiku a většinou i na toho, na něhož se usmíváme.
Až se budete zase na někoho culit, zubit, křenit, hihňat nebo pousmívat, může vás navíc hřát následující pomyšlení: „Jednám v souladu s vědou a ostatní to dělají také tak!“
:)

6. 11.
Odpověď na otázku, jestli sláva může vyvolat závislost
Sláva není sama o sobě ani dobrá, ani špatná. Popularita může vést k tomu, že si člověk dává pozor. Kdybych se kupříkladu já někde zmastil, bulvár by si na mě s chutí smlsnul. Není to samozřejmě jediný důvod, proč abstinuji, ale určitá motivace to také je. Popularita může motivovat i k odpovědnosti.
Problémem nebývá sláva, ale silné emoce. K nim patří i divoká radost.
Nebezpečí představují i riziková prostředí a přetěžování se.
Abych skončil konstruktivně: Je třeba se uklidnit, vyhledávat dobrá prostředí a vést rozumný způsob života. Ať už je člověk populární nebo ne!

5. 11.
Kývání při modlitbě nebo meditaci.
Kývání při meditaci považuje jeden staroindický spis za dobrý způsob, jak „vplynout do proudu božského vědomí“.
Při modlitbě se dopředu a dozadu kývají i Židé. Jedná se prastarý zvyk a je docela možné, že se tak modlil i Ježíš. Na téma „kývání“ jsem vyhledal přednášku jednoho rabína. Citoval řadu náboženských autorit. Tak např. záklon může znamenat obdiv a bázeň, výdech lásku k Bohu. Kývání se při modlitbě ale není pravidlem a někteří rabíni a učitelé jiných duchovních tradic doporučují spíše nehybnost.
Možná mají pravdu všichni. Než se člověk uklidní, nebo při rušivých myšlenkách může být pohupování vhodnější. Lehký záklon při nádechu a předklon při výdechu usnadňují břišní dýchání a takové dýchání zklidňuje. Navíc se tak lépe udrží pozornost. Jestliže se ocitneme v klidu a míru, je asi lepší zůstat nehybně.
Ačkoliv kdo ví? Nejlépe bude si to vyzkoušet.

4. 11.
Nové video: Anketa.
---
Jak pomoci mozku, aby se zotavil?
Jeden z našich střízlivých přátel mi položil tuto otázku: „Jak pomoci mozku, aby se zotavil po nestřízlivé minulosti?“
Odpověděl jsem přibližně toto: „Připravte se na překvapivou, originální a úžasnou radu! Je třeba… Ano, správně, je třeba abstinovat!!
Další tipy viz toto video.
---
Dobrovolnost
Jeden z našich střízlivých přátel vysvětlil nepřítomnost na doléčovací skupině pro patologické hráče takto: „Přijela zásahová jednotka, sbalili mě a strčily do vazby. Byl jsem tam dva týdny. Pak jsem dostal pět let s podmíněným odkladem na pět let. Probační úřednici musím ukazovat potvrzení, že se léčím.“
S trochou nadsázky říkám, že dobrovolná léčba ve skutečnosti neexistuje. K léčení přimějí závislého zdravotní, rodinné, pracovní i jiné problémy. Ti rozumnější přijdou dříve a problémů nemají tolik.
Cenu má ale i léčba v situaci, kdy už si to někdo zavařil. Rozhodně je to lepší než pět let natvrdo.

3. 11.
Kdy se usmívat, dýchat do břicha a prodlužovat výdech
Úsměv, dýchání do břicha a dlouhý výdech uklidňují. Situací, kdy toho můžeme využívat, je nespočet. Zde se spokojíme s některými příklady:
– Když nemůžeme najít po ránu ponožku, klíče nebo zuby.
– Na poště před Vánoci.
– Když se systém počítače aktualizuje, aktualizuje a aktualizuje
– Když nejde elektřina nebo neteče voda.
– Když čekáte důležitý telefonát. Zazvoní telefon a někdo vám nabízí levné volání nebo pochybný medikament.
– Když se člověku v cizině ztratí kamión. To se opravdu jednomu z našich přátel stalo. Zachoval klid a střízlivost. Mimochodem ten kamión se už našel.

2. 11.
Kde máme ten úžasný knoflík smíchu
Americká psycholožka Annetee Goodheart napsala, že orgánem smíchu je brzlík. V lékařských knihách se nic takového nepíše. Nemám tušení, jak na to ta dáma s dobrým srdcem přišla, ale proč ne. Smích je tak důležitý, že nějaký svůj orgán zasluhuje. Všechny výhody smíchu tady vyjmenovávat nebudu. Stačí, když připomenu, že je to přirozený způsob, jak se uvolnit. Díky smíchu se často podaří vnést více klidu i do okolí. Hodné bakterie smíchu jsou totiž náramně nakažlivé a přenášejí se i na velké vzdálenosti.
Jak asi víte, brzlík je za hrudní kostí těsně pod jamkou na jejím horním okraji. Co takhle si vypěstovat následují hezký zvyk? Kdykoliv lehce ťuknete na horní okraj hrudní kosti, tak se podle okolností usmějte, zasmějte nebo se rovnou začněte chechtat o sto šest: ha, ha, ha.
Chtělo by to nějaké příklady, tady jsou:
1. Účastníte se dlouhé, předlouhé porady. Převládající nálada přítomných je neveselá, neradostná, ba přímo, jak to říci slušně, zasmušilá. Lehce zaťukáte na hrudní kost a začnete se blaženě usmívat, jako kdybyste si právě ponořili nohy do hezky teploučké vody. Kolega, který sedí vedle, na vás užasle pohlédne a zeptá se: „Čemu se směješ?“
„Právě jsem si zapnul brzlík,“ odpovíte se zářivým úsměvem.
Poté, co se zatváří nechápavě, dodáte: „Jestli chceš, tak tě to taky naučím.“
2. Připálíte jídlo. Což o to, většinu se z něj lze ještě zachránit, jenže pak je třeba vydrhnout kastrol. Lehce si ťuknete na hrudní kost a začnete se pochichtávat, jako kdyby připálený hrnec byla ta největší legrace. Kam se na váš důkladně zapatlaný hrnec hrabe Charlie Chaplin nebo Laurel a Hardy!
3. V kině sledujete jakousi slaboduchou komedii. Když už jste si koupili lístek, tak proč se nezasmát? Poťukáte, ťuk, ťuk, ťuk a řehtáte se jako pominutí. Diváci kolem se začnou smát také. Ne tomu, co je na plátně, ale vám. Takže jste vlastně udělali dobrý skutek.

1. 11.
Nové video Jógová kočka a kočka na koloběžce, máme i anglicky.

31. 10.
Anonymní alkoholici v nesrozumitelném jazyce
Jeden náš střízlivý přítel dostal bažení. Rozhodl se navštívit setkání Anonymních alkoholiků. Jenže bažení člověku rozumu nepřidá, takže přišel omylem na anglicky mluvící skupinu. Anglicky neuměl, bylo mu trapné odejít, a tak poslouchal cosi pro něj dokonale nesrozumitelného. Přesto bažení zmizelo.
Jiný abstinující přítel také navštívil skupinu Anonymních alkoholiků v jazyce, kterému nerozuměl. Udělal to ale záměrně. Na služební cestě v Maďarsku se cítil ohrožen, proto šel na setkání zmíněné organizace. Efekt to mělo podobný. Ničemu nerozuměl a bažení zmizelo.
Lze předpokládat, že se v obou případech uplatnil vliv pozitivních emocí, jako laskavost, vzájemný respekt a podpora. Ty se přenášení i mimoslovně.

30. 10.
Test odpuštění
Schopnost odpouštět se v duchovním životě cení. Odpuštění je ostatně i součástí Otčenáše.
Jak ale poznat, jestli jsme někomu opravdu vnitřně odpustili?
Představte si, že by vás ten člověk někde v pustině požádal třeba o jídlo nebo vodu.
Dali byste mu je vlídně a s klidem?
Jestli ano, tak jste mu odpustili.
---
Odpověď na otázku ohledně nového CD
„Jste autorem mnoha úspěšných knih, nyní vychází Vaše první audiokniha. V čem spatřujete výhody zvukové verze knihy?“
Psaný text a zvuková nahrávka se výborně doplňují. Audiokniha usnadňuje nácvik relaxačních a meditačních technik. Je na ní také možné podbarvit mluvené slovo jemnou hudbou. Jasnou výhodou audioknihy je umělecký přednes. Tím nemyslím své dvě minuty smíchu, ale partie, které čte známá herečka paní Tereza Bebarová. Jestliže si, vážení čtenáři, naši audioknihu koupíte, radím vám, abyste pro svoji potřebu udělali její kopii. Myslím, že si ji budete často pouštět, takže se na nosiči může časem objevit nějaký ten škrábanec.

29. 10.
Odkud vychází pohyb?
Čínské rčení říká: „Pohni jednou věcí a tisíc dalších se dá do pohybu samo.“
Tou jednou věcí se obvykle míní oblast mezi pupkem a páteří. Odtud opravdu při mnoha cvičeních vstoje vychází pohyb. Má to svoji logiku, vstoje je přibližně v této oblasti těžiště těla. Takový pohyb je jistější a stabilnější.
Jenže jak je to vsedě? Jestliže sedíme, těžiště se dostává výš, přibližně do úrovně srdce. Zkuste vsedě kroužit trupem, jako při aktivním sezení. Zjistíte, že pohyb vsedě vychází spíše z hrudníku než z břicha.
Moudrost zmíněného rčení spočívá také v tom, že neříká, zda má pohyb vyjít z břicha nebo hrudníku. Možné je obojí.
Dokonce je možné, že tím dávný čínský mistr nemyslel pohyb, ale střízlivost. Většinou stačí abstinovat a mnohé se zlepší samo od sebe.
---
Abstinence
Naprostá abstinence je pro závislého člověka mnohem snazší než se pokoušet o pití nebo fetování s mírou. Důvod je zřejmý. I malá dávka látky, na které je dotyčný závislý, vyvolá silné bažení. Zvládat takové bažení je nepříjemné, vyčerpávající a nebezpečné. Naprostá abstinence je mnohem rozšířenější, než se domnívá většina lidí. Podle Světové zdravotnické organizace více než 60 % světové populace ve věku nad 15 let v posledních 12 měsících abstinovalo. V celosvětové měřítku tedy abstinence od alkoholu jasně převažuje. Rčení „normální je abstinovat“ vystihuje skutečnost.

28. 10.
Jak jsem nebyl strašidlo
Kupoval jsem zeleninu. Poblíž byla maminka se dvěma dětmi, jedno maličké, to druhé starší chlapec.
Chlapec zlobil a maminka ho hubovala. Když mě uviděla, řekla chlapečkovi: „Buď hodný, nebo tě dám panu doktorovi!“
Pomyslel jsem si: „To jsem to dopracoval, že se mnou rodiče straší děti.“
Pak jsem chlapci řekl: „Náhodou, já jsem hodný pan doktor.“
Nato jsem se obrátil k ženě: „Možná žárlí na mladší dítě.“
Miminka se usmála a odpověděla: „Ach, ta žárlivost.“
Zlehka, laskavě položila chlapci na hlavu svoji dlaň. Ten najednou ztichl a byl šťastný jako želva.
Emoce se mezi lidmi přenášejí všemi směry. Nejsnadněji se ale přenesou od výše postavené osoby k níže postavené, tedy např. od rodičů na děti, od učitele na žáky a od nadřízeného k podřízenému.
Je dobré si to uvědomovat, ať už jsme doma nebo v práci.

27. 10.
Nově upravené video: Umí se Češi smát?
---
Malý nebeský okruh
Malý nebeský okruh patří k nejvíce ceněným čínským cvičením. Podle tradice zlepšuje myšlení, napomáhá duchovnímu rozvoji a léčí všemožné problémy. Uvádí se, že zprůchodňuje zadní a přední střední dráhu. Jestliže se tyto dvě dráhy uvolní, zprůchodní se i všechny ostatní. To prospěje i vzdáleným částem těla.
Následující podivuhodný příběh vypravoval mistr čínský Lin, který působí mnoho let ve Spojených státech. Jistá Američanka nemohla po autonehodě léta chodit. Měla hodného manžela, který se o ni staral.
Jednou ji navštívil pokročilý žák zmíněného mistra a pokoušel se ji vyléčit. Nemělo to žádný efekt. Naučil ji tedy alespoň malý nebeský okruh a řekl jí, aby ho cvičila co nejčastěji.
Toto cvičení lze cvičit vsedě i vleže a žena ho cvičila pilně. Dlouhý čas se ale nedělo vůbec nic.
Za oknem pokoje, kde ležela, rostl strom.
Žena jednou zaslechla, jak jí strom vlídně říká: „Uklidni se, já tady stojím už padesát let a jsem s tím spokojený.“
Žena se dala s novou chutí do cvičení. Praktikovala dlouho a vytrvale.
Jednoho dne zaslechla manžela, jak volá na děti: „Snídaně je hotová!“
Žena opatrně vstala, vzala si župan a šla se nasnídat.

26. 10.
Kdo se dívá
Někteří mistři radí na sebe hledět při cvičení jakoby zvenčí.
Jenže se neříká, kdo se to dívá. Je to moje přesná kopie nebo jakási nehmotná duše?
Vyřešil jsem to tak, že se na sebe dívám coby malý, veselý klučina.
Energie dětství je zdravá, děti mají dobrou představivost a snadno prožívají radost.
Tak proč ne?
---
Z recenze mé knihy "Jak být milejší".
"Chcete se dozvědět něco více o vlastních emocích a emocích vůbec? Potřebujete získat v životě větší emoční rovnováhu? Máte chuť se naučit překonávat vlny svých emocí rychleji a snadněji? Pak doporučuji pořídit si tuto knížku do své knihovničky."
Celá recenze je zde.
---
Z dopisu
Co se alkoholického snu týče, můžete ho chápat tak, že se mozek čistí.
Střízlivým přátelům s podobným problémem říkám, že je lépe, když se střízlivému člověku zná o alkoholu, než kdyby se opilému zdálo o střízlivosti.
:)
Abstinujte, choďte na setkání Anonymních alkoholiků a sny se nezabývejte.
Střízlivosti zdar, Nešpor

25. 10.
Jaké ticho?
V internetovém prohlížeči jsem zadal větu „ticho léčí“. Objevilo se více než 18 tisíc odkazů. V případě anglické obdoby „healing silence“ to bylo asi dvakrát tolik. Takových počet odkazů vypadá nadějně, ale tak jednoduché to nebude. Zvukotěsné prostory nejsou žádný všelék.
Slovo „ticho“ znamená všelicos, třeba klid a vnitřní mír. Ten je možné prožívat i v běžném městském prostředí. Často stačí se lehce usmát, klidně dýchat do břicha trochu se protáhnout nebo se projít.
Tomu, že takové ticho léčí, už se dá věřit.

24. 10.
Audio CD „Kudy do pohody“ vydá Supraphon 3. 11. 2017. Ve fyzické podobě bude k dostání ve firemní prodejně Jungmannovo náměstí 17, Praha 1 a v síti knihkupectví a CD shopů. Už teď je možné ho objednat se slevou v předprodeji.

Pohoda

Trojí mechanismus, kterým působí emoce na tělesné funkce
1. Limbický systém je oblast mozku, která má blízko k emocím. Prostřednictvím hypothalamu ovlivňuje hypofýzu a ta reguluje svými působky další žlázy s vnitřní sekrecí.
2. Mnozí si pamatují ze školy, že mozek působí na tělesné funkce také přímo a rychleji, a to prostřednictvím sympatického a parasympatického nervového systému.
3. Poměrně nedávno se zjistilo, že tělesné funkce ovlivňují také látky, které vznikají přímo v mozku. Jedná se o tzv. neuropeptidy a neurotransmitery (neuropřenašeče).
Rizikové emoce působí na tělesné funkce nepříznivě, zdravé emoce naopak dobře. To je snadno vysvětlitelné i z hlediska západní medicíny.

23. 10.
Milující laskavost pro tento den
Na závěr svých seminářů se většinou ptám účastníků, co ze semináře použijí pro sebe nebo pro druhé.
Na semináři, který jsem měl 21. 10. 2017, přítomní nejčastěji zmiňovali meditaci milující laskavosti pro tento den. Postup je jednoduchý. Nejdříve přejeme mír a světlo sobě, a pak postupně těm, které toho dne potkáme, např. těm, s nimiž budeme snídat, které potkáme cestou do práce, v práci atd. Nakonec opět popřejeme mír a světlo sobě. Není třeba v tom hledat velkou mystiku. To, že budeme vůči lidem laskavější, prospěje nejen jim, ale hlavně nám.

22. 10.
Včera jsem vedl seminář, po jeho skončení nazpívali přátelé toto:
Pravda a vědomí.
Nejvyšší Vědomí.

21. 10.
Uf, to se mi ulevilo!
Jedno z rčení Anonymních alkoholiků a sesterských organizací radí nezabývat se tím, co nemůžeme změnit. Člověk to předá Vyšší moci a tím je to pro něj vyřešené. Příklady následují:
– Uf, to se mi ulevilo, nemusím se zabývat politikou. Stačí, když budu dělat, co mám.
– Uf, to se mi ulevilo, nemusím zkoumat sportovní výsledky. Stačí, když trochu cvičit nebo chodit.
– Uf, to se mi ulevilo, nemusím se zabývat zbožím, které nepotřebuji. Stačí rozumně hospodařit.
– Uf, to se mi ulevilo, nemusím všechno vědět. Stačí, když se vyznám ve svém oboru.
– Uf, to se mi ulevilo, nemusí mě mít každý rád. Stačí se chovat slušně.

20. 10.
Nové video Veselé rituály a další legrace.
---
Pomáhat závislým
Poměrně často se na mě obracel někdo z pacientů s dotazem: „Chtěl bych pracovat jako terapeut a pomáhat závislým. Co mám udělat?“
Většinou mi to nepřipadalo z různých důvodů vhodné.
Odpovídal jsem proto takto: „Najděte si klidné a bezpečné zaměstnání. Při tom choďte co nejčastěji na setkání Anonymních alkoholů, Anonymních narkomanů, Anonymních gamblerů nebo jinou formu doléčování. Pomůžete tak ke střízlivosti sobě i druhým.“

19. 10.
Důležitá dovednost a kde se jí naučit
Touto dovedností míním umět vyslechnout. Ten, kdo tohle zvládl, si ušetří předčasné rady, ukvapené reakce a zbytečné problémy. Umění vyslechnout navíc podstatně usnadňuje rodinné, přátelské a pracovní vztahy.
Běžný život většinou poskytuje dostatek příležitostí trpělivé naslouchání nacvičovat a zvládat.
Pro naše střízlivé přátele je navíc skvělou možností svépomocná organizace Anonymní alkoholici, Anonymní narkomani a Anonymní gambleři.
Trpělivě a bez přerušování druhým naslouchat tam dokonce patří k etiketě.

18. 10.
Černý čaj: minimum pro začátečníky
Kvalita čaje z bývalých anglických kolonií se označuje písmenky.
OP už je slušný čaj, čím více písmenek je za tím, tím lépe. Čínské čaje takové dělení nepoužívají.
Mnozí znalci čaje nejdříve prolijí lístky vařící vodou a tím odstraní případné nečistoty. Někdy se tomu říká nultý nálev. Ten se nepije. Kdo chce povzbudit, ať nechá čaj louhovat tak 3 minuty. Kdo má průjem nebo chce i trochu uklidnit, ať nechá stát nálev déle než 5 minut. Některé kvalitní černé čaje je možné louhovat vícekrát. Další nálevy už obsahují velmi málo kofeinu a spíše uklidní.
A ještě něco: Dobrou chuť.
:)
Všechna naše videa týkající se čajů.

17. 10.
„Alostatické“ bažení
Pojem „alostatický stres“ znamená dlouhodobý stres. Jedinec při něm prožívá řadu stresujících podnětů. Ty nemusí být samy o sobě intenzivní, ale jejich počet je takový, že vyvolají silný stres.
Podobně lze uvažovat o bažení. Někteří závislí se opakovaně vystavují spouštěčům. Tyto spouštěče jsou třeba poměrně slabé, ale jejich kombinace dokáže vyvolat velké bažení.
Z tohoto důvodu je správné se vyhýbat nejen silným, ale i slabým spouštěčům. Jejich nebezpečnost spočívá ve velkém počtu a délce působení. Sem patří přímá i nepřímá reklama škodlivých látek a hazardu v médiích, riziková prostředí nebo hudba, kterou měl dotyčný spojenou s návykovým chováním.
Takovou opatrnost je možné nazvat hygiena střízlivého života.

16. 10.
Překvapení
Docent Skála říkal, že terapeut by měl překvapit. Občas se mi stane, že překvapím i sám sebe. Přednášel jsem zubním lékařům. Jednalo se o hodinovou přenášku na velkém kongresu, kde mohlo být snad 300 účastníků. Mimo jiné jsem utrousil tyto předem nepřipravené perly:
– Když jste dostudovali, to bude asi inteligentní.
– V ordinaci se usmívejte. Vy se tak uklidníte a budete na pacienty působit lépe, než kdybyste se tvářili jako hladové vlčice.
– Při práci se alespoň na chvíli se narovnejte a dýchejte při tom do břicha. Můžete k tomu využít i chvilku, kdy sestra patlá amalgam.
---
Problémoví lidé
Na doléčovací skupině se jeden pacient v pobytové léčbě zeptal zkušených abstinentů: „Jak jste se vyrovnávali se lidmi, kteří tady dělali problémy?“
Z následující debaty vyplynulo, že problémové lidi člověk potká i v práci a někdy i mezi příbuznými.
V tom se léčba podobá normálnímu životu.
Jeden přítel abstinent řekl něco jako: „Když si někdo pořád dokola stěžoval, tak jsem mu řekl, že si zaplatil špatnou rekreaci.“
Tomu jsme se společně zasmáli.
---
Nová básnička zde.

15. 10.
Empatie a laskavé vcítění
Empatie znamená schopnost vcítit se do prožitků druhého člověka a do jeho způsobů uvažování a jednání. je důležitá při psychoterapii, ale i osobním životě a pracovních vztazích.    Empatii je třeba odlišovat od ztotožnění se. Při empatii dochází k pochopení druhého, ale člověk si zachovává vlastní identitu a názor. Např. ten, kdo by se ztotožnil se strachem druhého, by mu nepomohl, jen místo jednoho vystrašeného člověka by byli dva.
V lidské psychice se najde všelicos. Řekněme, že se někdo se dokáže dobře vcítit do druhého, ale to v něm vyvolá pohrdání nebo znechucení. Tyto emoce mu při vytváření dobrých vztahů nepomohou. Je třeba zároveň vnímat duchovní rozměr druhého člověka, nebo, řečeno jazykem psychoterapie, potenciál jeho vnitřního růstu. Pak bude empatie laskavá a bude prospívat dobrým vztahům.
Schopnost empatie se od mládí až do středního věku zvyšuje. Empatii lze zvyšovat např. za pomoci následujících postupů:
– Trpělivé druhému naslouchat.
– Komunikovat zájem o to, co druhý sděluje. Často se také používají otázky typu „Myslel jste to tak, že…?“, čímž se naslouchající ubezpečuje, že správně pochopil. Důležité je sdělovat druhému zájem i neverbálně.
– Vnímání a pochopení neverbální složky komunikace (výraz tváře, gesta, tón hlasu, oblečení apod.). Neverbální komunikace často obsahuje metakomunikační informaci, která dává slovní komunikaci skutečný význam, např. zakaboněný obličej, když někdo říká „To je pěkné“, ukazuje na opak slovního sdělení.
– Prohloubení empatie může usnadnit záměna rolí, při které se člověk přenese do situace druhého a přehrává jeho myšlenkové pochody nebo chování.
– Při abstinenci a v dobře pracující psychoterapeutické skupině nebo v terapeutické komunitě se většinou zlepší schopnost vcítění automaticky.

14. 10.
Pohled zvenčí
Do dlouhé jógové relaxace jóga nidra se někdy zařazuje zajímavý prvek. Člověk se na své uvolněné tělo podívá jakoby zvenčí.
Občas to používám i při dynamických cvičeních a někdy i v běžném životě. Dává mi to větší odstup, nadhled a klid. Něco cvičím a nějak mě to nebaví. Podívám se na sebe zvenčí, usměju se a řeknu si něco jako: „Hele, ono ho to nebaví.“
Pak v tom cvičení pobaveně pokračuji.

13. 10.
Pozdrav
Buddhističtí mniši se zdraví se sepnutýma rukama a v duchu při tom říkají: „Zdravím tě, lotosový květe, budoucí Buddho!“
Když se člověk podívá na zprávy, nemá pocit, že by s nacházel mezi lotosovými květy.
Dnešní informační kanály často připomínají spíše informační stoky.
Kdo má pravdu, mniši nebo média?
Ulici, kde bydlím, důkladně opravují. Odstranili asfalt a množství zeminy, takže je vidět i kanalizační potrubí.
Podobně je i každý z nás mnohovrstevný.
Je v nás kanalizace i ještě nerozvinuté lotosové poupě.

12. 10.
Vesmírná banka
Kdosi přišel za mistrem a ukřivděně si stěžoval na všechno možné.
Mistr se ho zeptal: „Když uložíš do banky peníze, můžeš si je pak vybrat?“
Návštěvník odpověděl: „Jistě.“
„Ale co když tam budeš mít dluh?“
„Tak mi nic nedají.“
Na to se mistr zeptal: „Víš jistě, že máš ve vesmírné bance úspory a ne dluhy?“
Návštěvník se zastyděl a přestal se litovat.
Místo toho žil co nejlépe, i když to nepřinášelo hned viditelné výsledky.

11. 10.
Den po dni
Nakladatelství mi nabídlo, abych připravil k novému vydání jednu svoji odbornou knihu. Od doby, kdy vyšla, uplynulo hodně času. Rozsáhlý rukopis vyžadoval důkladnou revizi. Připadal jsem si jako mravenec, který má přestěhovat velkou dýni. Co teď?
Řekl jsem si: „Budu tomu denně věnovat určité množství času, ne méně, ale ne o moc víc. Co stihu, to stihnu.“
Uplynul týden. Hotov s tím zdaleka nejsem, ale jasné, že rukopis odevzdám včas.
Se střízlivostí je to podobné. Abstinovat celý život vypadá jako nadlidský úkol. Abstinovat právě tento dnešní den je snadné.
Den po dni, jak říkají Anonymní alkoholici, a tak po celý život.

10. 10.
Nové video Čtyři kroky, jak zlepšit vztahy.
---
Léčba návykových nemocí – interaktivní semináře.
Jedná se 13 témat, jimiž se pravidelně zabýváme v pobytové léčbě. Tento materiál průběžně aktualizuji. I když možná tento materiál máte, stojí za to si stáhnout novější verzi.

9. 10.
Mozek a střízlivost
Mozek má při abstinenci od alkoholu a drog překvapivou schopnost regenerace. Svého času jsme léčili právničku středního věku, která k nám byla poslána s psychologickým vyšetřením prokázanou alkoholickou demencí. Během pobytové léčby a po delší abstinenci jsme vyšetření zopakovali. K našemu překvapení se tato porucha nezjistila. Intelekt pacientky odpovídal jejímu vzdělání. Při abstinenci dochází k vytváření nových sítí mozkových buněk a obnovuje se neurogeneze, tj. vznikají nové neurony. Tomu lze kromě abstinence napomoci přiměřenou fyzickou aktivitou, rozumným způsobem života a tréninkem kognitivních funkcí. K tomu všemu při aktivní léčbě návykových nemocí dochází většinou automaticky.
Videa
Šťastný mozek
Tělesná aktivita a mozek
Jak usmířit mozek a játra

8. 10.
Nové video Vánoční nálada.
Nová střízlivá pohlednice.
---
Z interny do Pováží a pak mezi vědce
Během studia medicíny jsem se rozhodl pro dráhu internisty. Požádal jsem jednu laskavou internistku, která nás učila, aby mi poradila nějaké dobré pracoviště. Navrhla mi interní oddělení nemocnice v Sokolově. Po promoci jsem tam skutečně nastoupil. Kolegové i primář rozuměli medicíně a byli vstřícní a přátelští. Navíc se mi práce se vysloveně líbila. Vypadalo to, že mě čeká relativně poklidná budoucnost.
Do této pohody přišel povolávací rozkaz k povinné vojenské službě. Ocitl jsem se ve venkovské posádce v Pováží. Bydlel jsem v místnůstce, která sloužila ke skladování obvazů a podobných věcí. Místnost jsem vyzdobil citáty východních mistrů a měl jsem tam na stěně i část jednoho žalmu. Jednou mě přišel zkontrolovat důstojník, který měl na starosti politickou výchovu. Podíval se, co mám na stěnách, zakroutil hlavou a rychle odešel. Kdo ví, co měli na zdech u nich doma.
Tehdy jsem si začal dopisovat Bihárskou školou jógy, kterou vedl Swami Satyananda. Z Indie jsem dostal kontakt na paní Bronislawskou. Ta byla sólistkou baletu Národního divadla, studovala v Indii tanec a Bihárskou školu jógy navštívila. Napsal jsem jí a ona mě seznámila s akademikem Ctiborem Dostálkem, který vedl jeden ústav akademie věd a zkoumal změny, ke kterým dochází při jógových cvičeních. Namísto na internu do Sokolova jsem po vojně nastoupil do zmíněného ústavu. Finančně jsem na tom dost prodělal, ale to mi bylo jedno. Přednášet a publikovat se na onom pracovišti považovalo za naprosto normální a také to od té doby za normální pokládám. Vzpomínám, že mi jednou akademik Dostálek řekl, abych šel místo něj na jakýsi seminář a něco tam pověděl. Tak jsem tam nakráčel poučoval o generaci až dvě starší vědce o relaxačních technikách.
Po roce a půl se situace změnila a já jsem měl místo jógy studovat podmíněné reflexy. To nebyl můj šálek čaje, i když i reflexy mají svůj význam. Akademik Dostálek např. zjistil, že při nádechu dochází k aktivaci mozku a snadněji se vytvoří podmíněný reflex. Pravda, Buddha přišel na něco podobného o dost dříve, řekl totiž: „S nádechem rozpoznávám své pocity, s výdechem uklidňují své pocity.“ Je to logické, nádech mozek aktivuje a výdech ho naopak zklidňuje.
Uvažoval jsem o tom, kde by se jóga a psychoterapie daly nejlépe uplatnit. Napadlo mě léčení návykových nemocí. Stručně řečeno, jsem se tak doslal z interny do skladiště, odtud do akademie věd a pak rovnou do psychiatrické nemocnice Bohnice.
:)

7. 10.
Odborná novinka, právě vyšlo:
Nešpor K. Autosugesce prakticky. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 2017; 27(5): 33-35.
---
Nový seznam videí
Videa týkají se svépomoci pro lidi s návykovými nemocemi a jejich blízké jsem nově zařadil do seznamu „Svépomoc pro závislé a jejich blízké“. Když si jich pustíte víc, zjistíte, že přístup k různým návykovým nemocem je v mnoha směrech podobný.

6. 10.
Nároky
V lidském světě máme nárok na všelicos a mnohdy je správné ho uplatnit.
V duchovním světě nemáme nárok na nic. Většího klidu a jisté moudrosti lze jistě dosáhnout určitými postupy. Není to ale samozřejmé, ale je to důvod k vděčnosti.
Jestliže někdo takto obdarovaný zavrčí „to je dost“, o svůj klid asi dost rychle přijde.

5. 10.
Hádanka
Bažení je jeden z klíčových znaků, návykových nemocí, včetně např. nezdrženlivého nakupování.
Aby lidé lépe pochopili, jak působí bažení na rozumové schopnosti, někdy se ptáme: „Jaký je rozdíl mezi inženýrem, který baží, a debilem, který baží.
Správná odpověď je, že záleží na intenzitě bažení. Silně bažící inženýr by na tam mohl být hůře než slabě bažící debil. Proto je třeba se bažení vyhnout, nebo jeho působení co nejvíce zkrátit.

4. 10.
Dvojí přístup k Anonymním alkoholikům a podobným organizacím
Na jednu doléčovací skupinu přišlo přibližně 15 mužů, kteří po léčbě abstinují. Jeden z nich abstinoval 19 let, další dva 13 a 9 let a mnozí jiní déle než rok. Jeden mladší muž, který prodělávají pobytovou léčbu, se jich zeptal na Anonymní alkoholiky.
Odpovědi zkušených abstinentů lze přibližně rozdělit do dvou skupin. Ti první chodili na setkání Anonymních alkoholiků po mnoho let často, někteří i denně. Další využívali jiné formy doléčování a Anonymní alkoholiky měli v záloze. Např. 9 let abstinující vysokoškolák na setkání Anonymních alkoholiků téměř nedocházel. Před minulými Vánocemi měl krizi, a tak chodil mezi Anonymní alkoholiky nějakou dobu každý den.
Jedna z výhod Anonymních alkoholiků, Anonymních narkomanů a Anonymních gamblerů je pružnost. Není se třeba předem objednávat, když dotyčný cítí, že to potřebuje, tak tam prostě jde. To je důležité zvláště kolem vánočních svátků, o prázdninách a při cestách do ciziny, kdy jiné formy pomoci nejsou vždy dostupné.

3. 10.
Nové video Jak napodobit radost dětí?

2. 10.
Emoce, karma a charisma
Zdravé emoce bývají důsledkem dobré karmy a vytvářejí dobrou karmu.
Problematické emoce bývají důsledkem špatné karmy a vytvářejí špatnou karmu.
K charismatu velkých osobnosti patří dobré emoce, které z nich vyzařují. Dají se rozpoznat i bez toho, že bychom plně chápali jejich myšlenky.

1. 10.
Léčivý dech
– Jestliže chcete nějakou oblast očistit, vdechujte tam zdraví. Je-li tam něco navíc, můžete při výdechu posílat pryč, jako když dítě odfoukne chmýří zralé pampelišky.
– Jestliže chce nějaké místo zahřát, vdechujte tam zdraví a červené nebo zlaté světlo slunce. Při výdechu si uvědomujte, jak se oblast prohřívá.
– Jestliže chce nějaké místo ochladit, vdechujte tam zdraví a bílé světlo měsíce a při výdechu si uvědomujte, jak se ochlazuje.
– Jestliže nevíte, co je lepší, vdechujte tam zdraví a světlo duhy. Při výdechu vnímejte oblast zdravou.
– Na závěr nejjednodušší možnost: Dýchejte klidně do břicha a prodlužujte výdech. Doplníte tak energii a prospějete celému tělu. To, co je v těle navíc, odejde samo pokožkou do přírody. Ta si s tím snadno poradí.

30. 9.
Lusknutí prsty a meditace milující laskavost s vizualizací a uvědoměním
Milující laskavosti si Buddha velmi cenil. Řekl o ní toto (cituji volně): „Mnich, který praktikuje milující laskavost i jen po dobu jednoho lusknutí prsty, zaslouží svoji almužnu. Co pak říci o tom, kdo ji praktikuje často?"
Málokdo bude toto cvičení provádět od první chvíle dokonale. Při pravidelném praktikování zjistíte, že vám to jde čím dále tím lépe. Chce to jen trochu vytrvalosti.
Technika
– Praktikujte v libovolné poloze. Během cvičení dýchejte klidně do břicha a usmívejte se.
– Přeneste pozornost do středu hrudníku ve výši srdce. Nedechněte mír a světlo z přírody a vesmíru. Při výdechu si řekněte si „mír a světlo mně“ a pošlete mír a světlo svému tělu. Představte si, jak vás prostupuje, obklopuje a chrání světlo.
– Jakmile se myšlenky odchýlí a začnete uvažovat o někom jiném, pošlete mír a světlo jemu. Řekněte při tom v duchu „mír a světlo tobě“ a představte si, jak toho člověka prostupuje a obklopuje jemné světlo. Podobně můžete posílat mír a světlo všem, kdo jsou na libovolném místě, např. v určité zemi.
– Za chvíli asi odběhnou myšlenky jinam. Přijměte to a posílejte mír a světlo tam. Opět to spojte s vizí jemného duchovního světla, které obklopuje, prostupuje a chrání příslušné lidí nebo celou oblast.
– Takto pokračujte libovolně dlouho dál.
– Zakončete opět tím, že pošlete mír a světlo sobě a představte si sama sebe obklopeného a prostoupeného světlem.

29. 9.
Nová videa
Melodický smích na CD.
Šípková slavnost - Rosehip Party (Original Music).
Nová střízlivá pohlednice.

28. 9.
Úžasné nuly
Nejlepší spouštěč je žádný.
K nejlepšímu odmítnutí nedojde, protože hloupé nabídce se dá většinou předejít.
Nejlepší bažení je žádné.
Nejlepší dávka alkoholu je nula.
Totéž platí tabáku, drogách a hazardu. Nula, nula, nula
Nula je prostě skvělá!

27. 9.
Stručně a jasně
Jeden pacient se zeptal dlouhodobě abstinujících přátel: „Co se ve vašem životě při abstinenci změnilo?“
Mimo jiné se dozvěděl toto: „Pracuji, nebydlím v lese, nekradu a nevozí mě policejní auta.“
---
Múzy ve skutečnosti
Lidé si někdy představují psaní knih následovně: Spisovatel sedí v tvůrčím vytržení za stolem. Kolem něj létají múzy a občas mu dá některá z nich pusu.
Předně nejlepší nápady nedostávám u stolu, ale při cvičení nebo v každodenním životě. Některé jsou mlhavé, jiné neodbytné, vlezlé a nedají pokoj, dokud je nezapíšu. Nápad je málo, je to jen začátek. Napsaný text po sobě opakovaně čtu, škrtám v něm a opravuji ho. Po roce nebo tak nějak rukopis odevzdám. Z redakce mi pošlou desítky připomínek a návrhů. Znova to celé čtu, opravuji a doplňuji. Když je rukopis vysázen je nutné ho dvakrát přečíst. V případě rukopisu knihy „Jak být milejší“ a podobných se to dá ještě vydržet. Autorů brakové literatury je mi ale upřímně líto.
Můžete namítnout, že Nešpor není žádný pořádný spisovatel. Pokud vím, tak literárními cenami ověnčená Daniela Fischerová to vše dělá ještě mnohem důkladněji.

26. 9.
Jak očistit nitro?
Na začátku cvičení čchi-kungu mnozí praktikující zhluboka nadechnou a to, co je v nich navíc, pošlou přírodě k recyklaci. Je to užitečně, ale přece jen to bude složitější.
Řekněme, že potkám někoho, kdo má fialové vlasy, a já mu je závidím.
Nejdříve je třeba si to uvědomit. To vyžaduje střízlivost v užším i širším slova smyslu slova.
Pak popřeji mír a světlo sobě, nositeli fialového účesu a zase sobě.
Podobných situací nás potká během dne nespočet. Budeme rádi, když se jich podaří si několik uvědomit a opravit. Má to také praktické důvody. Např. nedoporučuji posílat mír a světlo při závodě v překážkovém běhu nebo při řízení auta. Obojí vyžaduje soustředění.
I tak časem začneme o druhých uvažovat s větším pochopením. Budeme milejší a laskavější.
Je to ale mravenčí práce.

25. 9.
Přijmout s klidem
Vypravil jsem se na nákup. Chtěl jsem koupit růžičkovou kapustu, jenže tu právě neměli. Také dobře, tak jsem přinesl si domů mrkev a kedluben.
Teď si asi řeknete: „To je toho.“
Ano, bylo to snadné. Ale už ne tak snadné je být s kedlubnou spokojený, nebo dokonce za ni být vděčný.
Stejný přístup se dá uplatnit i v mnoha jiných, mnohem závažnějších záležitostech a situacích. Můžete tomu říkat duševní pružnost nebo přizpůsobivost. Jestli je to pro někoho málo vznešené, dá se to také nazvat neochvějnou spokojeností, které si tolik cení tradice jógy. Přeji vám i sobě, abychom se tomuto ideálu alespoň přiblížili.

24. 9.
Podivná přitažlivost
Některé lidi přitahuje násilí. Na tom mnozí vydělávají, namátkou jmenuji určité sporty, filmový průmysl, média a reklamu. Divák, který pilně sleduje třeba televizi, se pak ustrašeně rozhlíží, jestli se neblíží raketa ze Severní Koreje. Podobné emoce jsou nepříjemné a hlavně nezdravé.
Nejrozumnější je si uvědomit vlastní svobodu. Můžeme si přece vybírat z tolika jiných, mnohem lepších věcí. Zvláště, když je víkend nebo čas odpočinku.
---
Překvapivý pozdrav
Na ulici mě pozdravil neznámý člověk slovy: „Dobrý den, kudy do pohody.“
Z intonace bylo jasné, že to není otázka, ale název mé knihy.
Onen pán si vybavil její název, ale ne už jméno autora.
Nijak mu to nevadilo a mě také ne. Tak jsme se tomu oba zasmáli

23. 9.
Surrealistické kuře
V době, kdy jsem studoval medicínu, přijel k jednomu z ústavů lékařské fakulty jeřáb. Vynesl na střechu budovy cosi podivného. Bylo to svařené z kovových plátů, natřené na žluto a nahoře to mělo rudou hvězdu.
Ze všeho nejvíc to připomínalo surrealisticky ztvárněné kuře.
Někdo mi tehdy řekl, že těch kuřat je na střechách ve městě několik, takže tvoří z ptačí perspektivy obrys pěticípé hvězdy. Jistý komunistický funkcionář to viděl z helikoptéry v jakémsi sovětském městě. Rozhodl se to napodobit.
Napodobování patří k nejúčinnějším způsobům, jak se něco naučit. Člověk by si ale měl rozmyslet, koho napodobuje a proč. Anonymní alkoholici radí „napodob vítěze,“ tj. toho kdo úspěšně abstinuje. To je rozumné. Kdo ale napodobuje kdejakou hloupost, je směšný jako surrealistické kuře.

22. 9.
Nové video s původní hudbou Nejlepší vánoční přání.
Nová střízlivá pohlednice.
---
Východ slunce
Bylo ráno, jak byl jsem doma a cvičil vstoje tváří k východu. Sluce jsem neviděl, ale představoval jsem si ho. Měl jsem dojem, že mě prohřívá a posiluje. Chvílemi odběhly myšlenky jinam, slunce bylo na východě stále, ale já jsem se mu uzavřel a neměl jsem s jeho světla pražádný prospěch. Tak jsem se slunci na chvíli zase otevřel. Zavírání se a otevírání se střídalo po celou dobu cvičení podle stavu mysli.
Co z toho vyplývá? Měli se bychom otevřít dobrému v nás i kolem. A to nejen při cvičení, ale i při práci nebo odpočinku.

21. 9.
Z dopisu manželce závislého muže, který si nepřiznává problém
Některé ženy v podobné situaci uvažují o tom, jak zachránit manžela.
Za této situace je mnohem lepší zachraňovat sebe a děti.
Takový přístup někdy přiměje závislého člověka řešit svůj problém, někdy také ne.
Je to ale ta nejlepší možnost.
---
Všechno je oběť
Jestliže o někom řekneme, že je obětavý, zní to jako velká pochvala. Jenže obětaví jsme úplně všichni, ať chceme, nebo ne. Důvod je prostinký. Den má 24 hodin a dost. Jestliže někdo prožije svých 24 hodin nevhodným způsobem, obětoval tomu mnoho lepších věcí.
Obětavec je zkrátka každý. Rozdíl je pouze v tom, co obětováváme ve prospěch čeho. Něco obětovat ve prospěch abstinence je pro střízlivé přátele skvělá volba. K abstinenci jim Vyšší moc většinou přibalí něco hezkého – třeba lepší zdraví a vztahy, více klidu a zajímavější život.

20. 9.
Chvála zdravého přehánění
Přehání kdekdo, počínaje politiky a konče malými dětmi. Často je to legrační.
Někdy je přehánění i prospěšné. Můžeme ho nazvat zdravým přeháněním. Jaké jsou jeho typické rysy?
– Předem, je jasné, že to dotyčný nemyslí vážně.
– Zdravé přehánění zlepšuje náladu a dává nadhled a odstup.
– Co víc, ukazuje skutečnost v překvapivých souvislostech a bystří rozum.
Chtělo by to příklady, tady jsou:
– Někdo má pocit, že o něj druzí dost nepečují. Může si představit pana starostu, jak ho krmí z kojenecké lahve.
– Na hledání příčiny podobných přání není čas, protože by vystydla voda v kbelíku. Tak si místo toho na chvíli představíme, že máme všechny pitomosti, po kterých jsme kdy toužili. To by ale vyžadovalo velké skladiště. Uklízet takové skladiště by se chtělo málokomu.
– V obchodě zahlédneme elegantní, nesmyslně drahé hodinky. Dospějeme k závěru, že by to chtělo ozdobit se něčím ještě mnohem okázalejším a nápadnějším, třeba orlojem.
– Maminka vypravuje dětem pohádku, ve které vystupuje krásná princezna. Jenže skutečné princezny mohou mít ploché nohy, nabarvené vlasy a nakřáplý hlas. Rozumné děvčátko ví, že se jedná po pohádku, a nesrovnává se s nedostižným ideálem krásy. Místo toho chodí po světě vesele i se svýma plochýma nohama.
---
Úsměv ve správnou chvíli je vlastně dvojnásob dobrý skutek. Potěší vás i ty, na které se usmíváte.

19. 9.
Kolumbovo vejce střízlivosti
Následující historku asi znáte.
Kolumba po objevení Ameriky v Evropě oslavovali.
Kdosi závistivý tehdy Kolumbovi  řekl: „To je toho, to by mohl dokázat každý!“
Kolumbus s úsměvem souhlasil a dodal: „Ano, ale já jsem byl první, kdo na to přišel.“
Pak vzal vejce a vyzval posměváčka, aby ho postavil na špičku.
Ten, ať se snažil, jak chtěl, to nedokázal.
Kolumbus vzal vejce, naťukl ho a postavil na špičku.
„To by dokázal každý,“ opakoval posměváček.
„Ano,“ souhlasil Kolumbus, „ale já byl první, kdo na to přišel.“
Některé věci jsou opravdu jednoduché, stačí na ně přijít. Kupříkladu většině závislých lidí stačí k trvalé střízlivosti důsledně abstinovat, doléčovat se, vybírat si střízlivou společnost a vést rozumný způsob života.

18. 9.
Juchání v praxi
V materiálech Anonymních alkoholiků se dočteme, že sebelítost si abstinující závislý člověk nemůže dovolit. Sebelítost je opravdu čertova zahrádka, kromě smutku se v ní najdou i závist a hněv. To neprospívá nikomu. Vedle běžných způsobů, jak zvládat negativní emoce, nabídnu ještě jednu možnost, která je inspirována Anonymními alkoholiky. Ti označují sebelítost za příznak JUCH („já ubohý chudáček“).
Postup je jednoduchý. Kdykoli v sobě rozpoznáme sebelítost, začneme juchat. Juchání má nejméně dvě výhody: 1. zlepší náladu. 2. vede ke konstruktivnějšímu uvažování. Ukážeme to na příkladech.
– Paní Růženka má rýmu a říká si: „Achich ouvej, tolik trpím.“ Usměje se a řekne si: „Juch, juch, juch!“ Udělám si čaj se zázvorem. Až přijdu domů, dopřeji svým prochladlým nohám teplou koupel. Pak si vezmu teplé ponožky.
– Pan Pilník v duchu naříká: „Tolik se snažím a k čemu mi to je?“ Usměje se a řekne si: „Juch, juch, juch!“ Pracovat do naprostého vyčerpání už nebudu.
– Abstinent Miroslav hořekuje. „Nikdo mě nemá rád!“ Usměje se a řekne si: „Juch, juch, juch!“  Co takhle někomu zavolat, napsat e-mail nebo jít na setkání Anonymních alkoholiků? V Praze se scházejí víckrát za den.

17. 9.
Čím dříve tím lépe
Písmo říká: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce.“
Je to dobrá rada, kdyby nic jiného tak nahněvanost a spánek a nejdou dohromady.
Jestliže člověka něco vyvede z míry v osm ráno, nenechával bych ale zvládnutí emoce až na večer. Čím dříve se přeladíme, tím lépe. To, že se objeví problematická emoce, je normální. Zdravotní i jiné problémy většinou působí až dlouhodobé emoční vyladění. Nějakou dobu totiž trvá, než se poplach spojený emocí přenese z mozku ke žlázám s vnitřní sekrecí. Stres navíc omezuje volné dýchání a plynutí energie. Jestliže to trvá minutu, tak se mnoho se nestane, jestliže to trvá dlouho, objeví se vyčerpání.
Možností, jak se rychle přeladit, existuje řada. Kromě duchovních praktik jsou to např. fyzická aktivita, což může být i uklízení. Skvělé jsou také hudba, relaxační techniky, někomu se svěřit atd.

16. 9.
Nové video Emoční rozcestí.
---
Legrační situace
Začal jsem se praktikovat jedno duchovní cvičení.
V sousedním zahájil svůj pracovní den řemeslník. Měl dobrou náladu. Zvuk vrtačky se mísil s jeho veselým pískáním. Objektivně vzato, to byla legrační situace.
Trochu kysele, ale přece jsem se usmál. Pak jsem si přetáhl přes hlavu kapuci teplákové bundy. Na ni jsem nasadil červená sluchátka, jaká používají dělnici v hlučných provozech. Jestli mě odkudsi z nebes pozoroval nějaký mistr nebo světec, asi se smál na celé kolo.
:)
Mé odpovědi na otázky jedné novinářky
1) Co si myslíte o neupřímném smíchu?
Nejčastěji se lidé smějí ze zdvořilosti. I to ale usnadňuje komunikaci a jejich zlepšuje náladu. Uznejte, že je lepší, když se na nás někdo neupřímně usmívá, než kdyby upřímně vrčel.
:)
2) Podle jednoho průzkumu se Češi domnívají, že jsou nejvíce mrzoutský národ. Co si o tom myslíte?
Možná se jen podceňujeme. Třeba v porovnání s Němci jsme na tom asi velmi dobře. Více než na národnosti, záleží na věku. Naprostými přeborníky ve smíchu jsou maličké, spokojené děti, hihihi.

15. 9.
Nové video Mobily: 10 rizik a 10 tipů. Máme i anglicky.
Nová pohlednice zde.
---
Docent Skála o abstinenci
Docent Skála s dožil 91 let. Abstinoval od roku 1950 až do své smrti v roce 2007. Věděl tedy o čem mluví.
– Abstinence je jako těhotenství, nelze být jen trochu těhotný.
– Chlubit se abstinencí v hospodě je jako se chlubit panictvím bordelu.
– Když jde o abstinenci, je trocha fanatismu v pořádku.
– Dobře žiju, abstinuju.

14. 9.
Aktualizace svépomocného materiálu Nešpor K. Jak překonat nezdrželivost vůči počítačům a mobilním telefonům: šest oblastí.
---
Nové video Úspěch.
---
Z dopisu začínajícímu abstinentovi
Příčin závislosti je hodně, třeba nevhodná společnost nebo nesprávný způsob života. Kromě toho závislost často trvá, i když se odstraní její příčina. Naše mnohaletá zkušenost říká: Soustředit se na střízlivost vede k tomu, že se mnohé vyřeší samo od sebe. Soustředit se na jiné věci, vede k tomu, že se nevyřeší nic. Soustřeďte se na střízlivost!
---
Kousanec
Jeden čínský mistr proslul schopnostmi léčit druhé. Sám měl malý, ale nepříjemný problém. Reagoval nezvykle silně na kousnutí hmyzem. Léta zkoušel všechno možné, aby se toho zbavil. Až jednoho dne se mu to konečně podařilo. Pomáhat druhým je často snazší než pomoci sám sobě. To je ostatně důvod, proč je tak důležitá vzájemná pomoc.

13. 9.
Nové audio, maestro Eversober: klarinetové sólo Střízlivost mě baví.
---
Dva chrámy
Byl jednou jeden chudičký, venkovský kněz a ten každé ráno obětoval Bohu vonnou tyčinku. Čas od času navštěvoval velký a honosný chrám v blízkém městě. Domů se vracel neveselý. V chrámu zářilo množství světel, byly tam krásné květiny a skvostná umělecká díla. Jak by mohl Bůh pohlédnout na jeho nicotnou oběť! Není to snad dokonce urážka jeho majestátu?
Jedno dne, jak tak uvažoval, se dostal do zvláštního stavu bez myšlenek, kdy jeho tělo a okolní svět přestaly existovat. Před jeho vnitřním zrakem se objevovaly a zase rozplývaly nebeské paláce. Viděl louky plné květin, jejichž krása byla neporovnatelná s tím, co kdy vyrostlo na zemi. Odkudsi uslyšel příjemný hlas, který mu řekl: „Co činí oběť velkou, je hloubka citu, která ji provází. Víc než vůně květin, se Bohu líbí vůně dobrých skutků.“

12. 9.
Nové video Jak mít rád sám sebe. Máme i anglicky.
---
Kapesník
Malý Honzík zůstal doma s nachlazením. Právě otevřel okno a okna vytřepává svůj užmoulaný kapesník.
„Co to děláš?“ diví se maminka.
„Jsem nemocný. Ostatní děti s můžou hrát. Šířím bacily, aby byly ostatní děti také nemocné.“
Na stejném principu funguje peklo. Někdo trpí, a proto působí utrpení jiným, což jeho situaci ještě zhoršuje. Třeba mávat kapesníkem v průvanu, zvlášť když je člověk nastydlý, není rozumné
Daleko lepší je hledat cestu, jak zmírnit své utrpení, a pomáhat lidem v podobné situaci.
Na tomto principu funguje nebe a svépomocné organizace typu Anonymních alkoholů.

11. 9.
Dobrá společnost
Jeden z našich přátel se svěřil, že po léčbě se více věnuje svému psovi.
Zatvářil jsem se přísně a zeptal se: „Je ten pes abstinent?“
„Už od narození,“ odpověděl dotyčný se smíchem.
---
Chceš na moje místo?
Nějaký nezbeda vyrušuje při vyučování více, než je obvyklé.
Učitel na to zareaguje: „Jestli chceš místo mě převzít výuku, budu jedině rád.“
Nezbeda většinou nechce.
Měli mi přivést nějaké zboží, ale v dohodnutou dobu nikde nikdo.
V duchu jsem začal o řidiči uvažovat způsobem nikoliv uznalým. To mi duševní náladu nezlepšilo.
A tak jsem se zeptal sám sebe: „Chceš to vzít za něj. Opravdu toužíš řídit v hustém provozu velké, neohrabané auto?“
Nevím jak vy, ale já o tohle dvakrát nestojím.
Raději na řidiče klidně a s pochopením počkám a udělám si čaj.

10. 9.
Nové video Nejlepší ozdoba každé domácnosti.
---
Jak se stát andělem
Bůh někdy jedná přímo, jindy prostřednictvím nás lidí. Proč tomu tak je, nemám tušení. Je však skvělé, že máme možnost se do toho zapojit. Díky tomu se, třeba i jen nakrátko, stáváme anděly.

9. 9.
Uklízení jako duchovní cvičení
Málokdo považuje uklízení za svůj koníček. Jenže uklízet je třeba. Této nepříliš oblíbenou aktivitu si můžeme ozvláštnit. Následující možnosti vyzkoušejte a vyberte si tu, která vám bude nejvíce vyhovovat.
Dělání pořádku v sobě a ve svém životě: Úklid lze chápat tak, že děláme pořádek ve svém nitru a různých oblastech svého života.
Úklid jako důležitý úkol: Představte si, že vás uklízením pověřil někdo, koho si vážíte a na jehož mínění vám zvláště záleží. Můžete si vybrat, zda to bude konkrétní člověk nebo někdo z duchovní oblasti.
Úklid pro větší vyrovnanost: Mít dokonale uklizeno není prakticky možné. I kdyby se to nakrásně podařilo, bude tento utěšený stav trvat kratičce. Uklízení je ovšem třeba se věnovat i tak. To platí pouze i pro mnoho jiných činnosti. Při uklízení je ale snadné si to uvědomit a brát nedokonalosti světa s nadhledem

8. 9.
Dva zlatokopové
Na doléčovací skupině seděli blízko sebe doktor přírodních věd a muž s dělnickým zaměstnáním. Doktor přírodních věd se zabýval léta cestováním po světě a hledáním ložisek zlata.
Dělník mluvil o tom, že co přestal pít a kouřit, má dost peněz. Dříve to s prací přeháněl a neměl nic. Za střízliva dělá rozumně a peníze mu ještě  zbydou.
Obrátil jsem se na doktora přírodních věd a řekl mu: „Vy se plahočíte po světě a váš soused našel zlatý důl přímo pod nosem.“
Na to jsme se začali všichni řehtat.
---
Život v nebi
Podle tibetské tradice nemá duše, která se dostala do nebe, zdaleka vyhráno. Měla by se i v nebí snažit a získávat další zásluhy. Jinak se dobrá karma vyčerpá a duše se ocitne natošup v nějakém nepřívětivém nižším světě.
Proč se o tom zmiňuji? Život zdejších lidí je z pohledu velké části lidstva téměř nebeský luxus. Máme zde dost jídla, většinou i střechu nad hlavou a je tu relativně bezpečno. Možná, že tak trochu v nebi už jsme.
To bychom se ovšem měli snažit, abychom si to zasloužili.

7. 9.
- Nové video Relaxace (jóga nidra) pro zdravý spánek a dalších 17 tipů.
- Máme i anglicky.
- Nová pohlednice zde.
- Nová audio nahrávka Relaxace (jóga nidra) pro zdravý spánek.

6. 9.
Co bylo ze školy užitečné?
V jedné americké knížce s vážně míněnými radami do života jsem se dočetl: „Kdykoliv se vaše dítě naučí ve škole něco užitečného, poděkujte za to učiteli!“
Z této rady jsem si dělal dlouho legaci, jenže něco na ní je. Projevy vděčnosti ze strany rodičů zlepší jejich vztah k učiteli a zároveň vztah učitele k nim. S touto radou jsou ale spojeny problémy:
– Učitel může tento nezvyklý projev vděku chápat jako ironii.
– Co je ze školních znalostí užitečné, se často ukáže až po letech. V době, kdy jsem se učil na střední škole anglicky, mi byla znalost tohoto jazyka k ničemu. V pozdějších letech bych se bez angličtiny neobešel.
– Jsou dovednosti a návyky, které dětem pomohou v každém případě. Se patří např. rozumný životní styl s dostatkem pohybu a spánku nebo způsoby, jak se uvolnit a zvládat stres. Při vší úctě ke svým učitelům musím říci, že tohle mě ve škole neučili. Dvě hodiny tělocviku týdně bylo málo, kromě toho jsme tam dělali podivné věci, jako skákání přes kozu. Nevím, jak vy, já jsem tuto dovednost příliš využil. Mimochodem podle výzkumu Státního zdravotního ústavu z roku 2017 má  42 % českých dětí vadné držení těla.

5. 9.
Nová odborná práce, Nešpor, K. Prevence návykových rizik ve školním prostředí: co říká výzkum.
Tento text není volně šiřitelný, byl napsán na žádost jednoho časopisu.
---
Bílý cukr
Nedalo mi to a podíval jsem se, zda podle odborné literatury představuje bílý (rafinovaný) cukr opravdu takový problém, jak se tvrdí v populárním tisku. O ztrátách minerálů a vyšším riziku osteoporózy, jsem neobjevil nic. Zato se po cukru zjistilo vyšší riziko srdečních onemocnění, vyšší krevní tlak, častější obezita, diabetes a ztučnění jater. Možná je bílý cukr spojen i s vyšším rizikem nádorů.
Jaké existují k cukru alternativy:
– Prostě nesladit.
– Sladce chutná např. i rýže nebo obiloviny, když je člověk dostatečně dlouho žvýká.
– K sladkým zeleninám patří např. mrkev a cibule. Zkuste si podusit mrkvičkou s trochou jemně nakrájenou cibulí a dáte mi za pravdu.
– Do čaje i kaší se velmi dobře hodí čerstvé nebo sušené ovoce a bobuloviny, např. kustovnice.
– Kousek ovoce je také hezčí a zdravější než nějaký uleptaný zákusek.
– Chemickým sladidlům, jako sacharin nebo aspartam, bych se osobně raději vyhnul.
– Stévie (Stevia rebaudiana) je bezpečná rostlina, která chutná sladce, ale cukr neobsahuje.

4. 9.
Nové hudební video Betty se ráda baví. K videu máme i novou střízlivou pohlednici

3. 9.
Hledání příčiny není vždy to nejlepší
Občas mě napadne nějaká zvláště šťavnatá pitomost.
Co teď? Jedna z možností je hledat příčinu. Někdy to opravdu pomůže, ale není to bez rizika. Podobné myšlenky, člověka napadají, když má málo sil. Uvažovat o příčinách unavuje a existuje riziko, že se začnou problematické myšlenky řetězit.
Praktickou a jednoduchou možnost nabízí čchi-kung: Zhluboka se nadechnout do břicha během výdechu poslat myšlenku nejkratší cestou pryč. Příroda je mocná a jistě z neužitečné myšlenky udělá něco hezkého, třeba sádrového trpaslíka. To je možné spojit s mantrou nebo modlitbou a kratším odpočinkem.
Co se té příčiny týče, často si ji uvědomíme automaticky, až si odpočineme a obnovíme síly.

2. 9.
Zapamatováno po roce
Mého semináře o zdravých emocích se v roce 2016 se zúčastnila matka s dospělou dcerou. Dceři se na seminář nechtělo, ale nakonec byly nejen maminka, ale i dcera spokojené. Matka působí jako ředitelka jedné školy a pozvala mě, abych seminář zopakoval pro její spolupracovníky.
To jsem rád udělal, a tak jsme se přibližně po roce znovu setkali. Přišla řeč na to, co matka s dcerou z minulého semináře používají. Maminka chodí do přírody a tam o samotě vytleskává „zdraví dobré, druhým sobě.“ Dcera si zvykla v duchu oslovovat lidi, s nimiž musí jednat „milý pane“ nebo „milá paní“.
Na mé akce chodí mnozí lidé opakovaně. Snažím se proto tam vždy zařadit něco nového. Ale ještě důležitější je opakovat to, co je podstatné, např. prospěšnost úsměvu, dýchání do břicha nebo meditaci milující laskavosti. A nejdůležitější ze všeho je, aby účastníci to, co se na semináři dozvědí, často používali v běžném životě.

1. 9.
Čtyři typické životní programy
Zmíněné životní programy vycházejí z pradávných zkušeností lidstva. Můžeme si je ukázat na příkladu nakupování, i když se týkají mnoha jiných oblastí.
Lovec: Pro tento program je typická rychlá mobilizace sil, vzepětí a vypjatá pozornost. Objevují se touha, hněv, ale i strach, protože lovit medvědy není legrace. Po lovu může nastat podle okolností divoká radost nebo smutek. Je jasné, že tento program vyčerpává. Dotyčná osoba vyrazí do obchodu, bleskově se zmocní kořisti a vítězně se vrací domů. Z hlediska obchodníků je to výborný zákazník.
Sběrač: Sběr vyžaduje pozornost a trpělivost. Opět se objevuje touha, častá bývá i rozladěnost, jestliže se sběr nedaří. Divoká radost není tak častá, jako u lovců, spíše se zde objevuje spokojenost, což je zdravější. Říká se, že takto nakupují hlavně ženy, ale myslím, že to není vždy pravda. Některé ženy připomínají při nakupování spíše lvice než děti, které sbírají borůvky. Tento program také vyčerpá, i když ne tolik jako ten předchozí.
Farmář: K pěstování plodin je potřebná předvídavost, rozvaha a rozumné nakládání s prostředky. Zemědělec ví, že nemůže celou úrodu hned spotřebovat. Musí zbýt dostatek osiva na další roky. Stinnou stránkou tohoto programu bývá váhavost, vnitřní konflikty, ale i smutek, když se úrodě nedaří. Na druhou stranu jsou farmářů časté trpělivost, důvěra, naděje a vytrvalost.
Mnich: Spoléhá se na vedení Vyšší moci nebo na rozhodnutí svých představených. V ideálním případě s tím souvisí vyrovnanost, poslušnost a láska. Ale jenom idyla to také není. Vyšší moc a nadřízení mívají někdy nápady, které se člověku právě nelíbí. A nejeden mnich si možná také potajmu stýská po tom, čeho se zřekl.
Teď se mě možná zeptáte, kam bych zařadil sebe. Asi je ve mně od každého něco, jinak bych nemohl napsat tenhle text.

31. 8.
Nové video Jak přišel Jeníček k rozumu (pohádka pro dospělé).
---
Pocukrované mozky
Jedna dáma, říkejme jí třeba paní Pravomila, propagoval dost svérázný přístup k výživě.
Paní Pravomilu pozvali do nejmenovaného výzkumného ústavu, aby tam své názory vysvětlila.
Paní Pravomila svým posluchačům opakovaně zdůrazňovala škodlivost cukru. S tím by se ještě dalo souhlasit. Některé její další názory ale nebyly pro lékaře ověnčené akademickým tituly stravitelné. Začali vznášet námitky a klást nepříjemné otázky.
Paní Pravomile došla trpělivost. Řekla jim: „To nemůžete se svými pocukrovanými mozky pochopit!!“
Spolehlivý způsob, jak někomu neporozumět a minout se s ním, je začít mu nahlas nebo v duchu nadávat.
Pochopit druhého neznamená s ním souhlasit. Podstatně to ale usnadňuje komunikaci. A má to velkou cenu.

30. 8.
Rovnou nahoru
Jedno pondělí v srpnu 2017 jsem se vypravil do budovy Divadelní fakulty AMU. Nebyl jsem tam ani přednášet, ani studovat universitu třetího věku. Prostě jsem tam přišel a vylezl do nejvyššího patra. Měl jsem pocit, že tak neomaleně přeskakuji dlouhá léta studia.
V nahrávacím studiu už na mě čekal režisér a zvukový technik. Pak jsme dost dlouho nahrávali nové CD. To má vyjít do konce roku 20l8 v Supraphonu. Kromě smíchu a legrácek na něm budu i relaxační a meditační nahrávky.
Byli na mě hodní, ale práce to byla perná. Ledacos jsem musel opakovat. V jednu chvíli mi pan režisér řekl, že bych měl určitou pasáž pojmout jako herecký přednes. Pokusil jsem se o to. Jenže, marná sláva, vylézt do čtvrtého patra divadelní fakulty, nenahradí její studium.
I tak ale myslím, že výsledek byl slušný.

29. 8.
Úžasná tečka
Kdosi mi vypravoval o učiteli češtiny, který nesnášel, když někdo vynechal tečku. Zapomenout ve slohové práci tečku znamenalo dostat pětku, i kdyby kvalita textu předčila vše, co napsal Alois Jirásek. Lidé mají tendenci přehánět. Kdo ví, jestli takový opravdový puntičkář existoval.
Tak či onak jsou tečky důležité. Možná jste se sekali s někým, jehož slovní projev plynul jako rozvodněný Váh. Po pár minutách přestal člověk schopen ho poslouchat. Hovořit s ním nebylo možné, leda byste mu skočili do řeči a přerušili ho v půlce slova. Problém byl prostý. Neuměl udělat tečku za větou. V mluvené řeči by těch teček mělo být podstatně víc než psaném projevu. Bez teček přestává být mluvená řeč srozumitelná. Tečce ve slovním projevu odpovídá klesající intonace hlasu na konci věty a krátká pauza. Na posluchače to působí dobře. Člověka lépe chápou, a navíc jim připadá sebevědomější.
Je také dobré, dělat definitivní tečku za tím, co se pro člověka nehodí. Někdo se pokouší překonat závislost na alkoholu sám, a ještě ke všemu tak, že bude pití kontrolovat. Opakované problémy ho přesvědčí, že mu to nejde, nejde a nejde. Za svým kutilstvím udělá tečku. Pak hezky abstinuje a chodí mezi Anonymní alkoholiky.
A jeho život se začne měnit k lepšímu. Proto, vážení přátelé, pamatujte na tečky. A tečka.

28. 8.
Nové video Lví poloha (simhásána) pro hlas, mandle, krk, pleť a emoce. Máme i anglicky.
---
Lví poloha (simhásána) pro hlas, mandle, krk, krásu a emoce
Lví poloha vypadá hodně zvláštně. Americká jógínka českého původu paní Ossius ji kdysi učila své žáky na Floridě. Do hodiny přišel nováček a spatřil skupinu cvičících se široce otevřenými ústy a vypláznutým jazykem. To ho natolik překvapilo, že bleskurychle zmizel. Udělal ale chybu. Tento jednoduchý cvik prospívá hlasivkám, mandlím, sliznicím, krku a může být užitečný i při ušních problémech a problémech s dutinami. Zlepšuje navíc prokrvení obličeje, což prospívá pokožce. Uvádí se také, že lví poloha je prospěšná při koktavosti. Obličejové svaly úzce související s emocemi, potlačené emoce si díky tomuto cviku může praktikující lépe uvědomit.
Cvičení je zvláště vhodné pro ty, kdo při práci hodně mluví, např. prodavači, učitelé nebo pracovníci call center. Lví poloha se obvykle cvičí v sedu na patách, ale ten je pro řadu lidí příliš obtížný a navíc nemusí být úplně vhodný při krátkém praktikování třeba v práci. Proto zde uvádím variantu na židli.

27. 8.
Milující laskavost vůči lidem v podobné situaci
Našich terapií pro patologické hráče a jiných programů se občas účastní i příbuzní střízlivých přátel. Někdy se na závěr skupiny zeptám příbuzného, co si ze skupiny odnesl. Často odpovídá, že se mu ulevilo. Uvědomil si, že tento problém lze zvládat a že v podobné situaci je mnoho dalších lidí.
Návykové i jiné nemoci a další problémy často přinášejí pocit osamění a izolovanosti. Trpící člověk má dojem, že všichni ostatní jsou šťastní, kdežto on jediný strádá.
Takový pocit osamění pomůže překonat i následující varianta prastaré meditace milující laskavosti.
Praktikujeme ji obvyklý způsobem. Dýcháme klidně do břicha a dolní části hrudníku. Při nádechu přijímáme celým povrchem, těla mír a světlo z přírody a vesmíru a soustřeďujeme ho do středu hrudníku ve výši srdce. Při výdechu posíláme mír a světlo sobě, pak lidem v podobné situaci a s podobnými problémy a pak zase sobě. Řekněme, že někdo koktá, má ploché nohy a utekla mu žena. Posílá tedy mír a světlo nejdříve sobě. Pak si připomene, že lidí, kteří koktají, je spousta. Mimochodem, jen v USA se jedná o 3 milióny osob. Praktikující bude chvíli posílat mír a světlo všem koktavým na této planetě. Pak přejde ke všem, kdo mají ploché nohy a partnerské problémy. Nakonec opět pošle mír a světlo sobě a meditaci ukončí.

26. 8.
Další nové video Kouzlo krátkých přestávek: 6 příkladů. Máme i anglicky.

25. 8.
Nové video Nalezený poklad (původní píseň).
Máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
---
Nemít čas může být skvělé
Jsou věci, jak které bychom si měli udělat čas. A jsou jiné, na které je lépe čas nemít.
Navrhuji jednoduché cvičení. Dokončete větu, která bude začínat slovy „nemám čas“ a pokračovat slovem „protože…“
Následují příklady:
- Nemám čas na běhání po obchodech, protože potřebuji něco udělat doma.
- Nemám čas na hazard a stres, protože chci mít klid.
- Nemám čas na lidi, kteří žijí špatně, protože střízlivost a dobrá pověst jsou důležitější.
- Nemám čas na bulvár a drby, protože se chci něco užitečného naučit.
- Nemám čas na přejídání, protože chci cvičit nebo se projít.

24. 8.
Emoce a zdraví bez mystiky
Někomu může připadat hledání souvislostí mezi emocemi a zdravím nevědecké. Pravda, vztah mezi vděčností a ledvinami lze dokázat obtížně. O nepříznivém vlivu hněvu, strachu nebo smutku ale ví už západní medicína dlouho. Sice později, ale přece se psychologové a lékaři začali zabývat také vlivem laskavosti a dalších prospěšných emocí.
Emoce připravuje psychiku i tělo na určitou typickou situaci. Nebezpečí, boj, odpočinek, pomoc, uvolnění a klidná komunikace tu jsou od pradávna. Být na takovou situaci rychle připraven byla výhoda, je proto logické, že emoce provázejí tělesné změny. Dlouhodobé působení určitých emocí ovlivňuje zdraví. To je zřejmé i z pohledu západní medicíny.

23. 8.
To úplně nejlepší
Od své milé sestry jsem dostal dárek. Jednalo se o čaj, který přivezl její manžel z pracovní cesty do Indie. Na bohatě zdobeném obalu bylo napsáno, že se podle BBC jedná o nejlepší čaj na světě. Čaj chutnal výborně, byl silnější než čaje z Darjeelingu a měl jemnější chuť než Assámské čaje.
Ale je to opravdu ten nejlepší čaj na světě?
S čajem je to podobné jako s jídlem, bylinkami nebo cvičením. Zmíněný čaj jistě může být pro někoho za určité situace nejlepší. Jinému by svědčil více spíše pu-erh, voda nebo máta. Aby člověk poznal, co nejvíc prospěje právě jemu, měl by rozvíjet klidné sebeuvědomování. K tomu pomáhají mimo jiné relaxační s meditační techniky.
---
Ono to funguje!
Čekalo mě živé televizní vysílání. Vydal jsem se tam s předstihem. Studio bylo v odlehlé části města, kterou jsem neznal. S obtížemi jsem dorazil na místo a čekal, až na mě přijde řada. Cítil jsem únavu na napětí. Co takhle si zkusit meditační techniku, kterou jsem před tím praktikoval doma? Udělal jsem to a byl jsem překvapen. Šlo to dokonce lépe, než v klidu a soukromí. Mohl se uplatňovat vliv předchozí tělesné aktivity, ale i to, že přechod od stresu k uvolnění si člověk lépe uvědomí než přechod z uvolněného stavu k ještě většímu uvolnění.

22. 8.
Mladík a šamani
Jeden mladý muž se mě e-mailem zeptal, co si myslím o halucinogenních látkách jihoamerických šamanů.
Odpověděl jsem mu, že se dá tako zbláznit nebo otrávit. Ať raději hezky abstinuje
Mladík mi asi úplně nevěřil, a napsal svým učitelům jógy do Indie.
Ti mu odepsali přibližně toto: „Halucinogeny dělají díry do jemnohmotného těla a působí nervové problémy. Vyhýbej se těmto drogám i lidem, kteří je berou!“
Psychické problémy halucinogeny zcela jistě působí. S takovými lidmi jsem se při své práci setkal. Mechanismus, jakým k tomu dochází, není z praktického hlediska až tak důležitý.
---
Pan Pohodlný žasne
Pan Pohodlný se necítil dobře. Trápily ho deprese, úzkosti a nejrůznější tělesné obtíže.
Šel za lékařem, ale lékař by necita. Místo rychlé a snadné pomoci mu doporučil více spát, cvičit nebo chodit, lépe si organizovat čas a pravidelně a s rozumem jíst.
Nic z toho se panu Pohodlnému nezamlouvalo, a tak trpěl. Jednou se doslechl, že do Česka nakrátko přijede jakýsi tajemný mistr z Asie. Zavolal paní, která organizovala jeho návštěvu.
Paní mu řekla: „Máte velké štěstí, zrovna před chvílí někdo zrušil objednání. Bude to ve čtvrtek v 15:00. Další informace dostanete emailem.“
Pan Pohodlný přišel na schůzku včas. Svojí českou angličtinou začal popisovat četné obtíže.
Mistr ho po chvíli přerušil a zeptal se: „Vážně se toho všeho chcete zbavit?“
„Proto jsem tady,“ odpověděl rozladěně pan Pohodlný.
„Tak dobře,“ usmál se mistr.
Schůzka tím skončila.
„Byly to vyhozené peníze za ztracený čas,“ řekl v duchu Pan Pohodlný. Jenže pak se nestačil divit.
Kolem šesté večer zjistil, že jí jáhlovou kaši. Chutnalo to divně, ale pan Pohodlný tušil, že nic lepšího už ten den nedostane, a tak všechno snědl.
V deset večer se vydal do ledničky, ale ta se nedala otevřít. Připomínala bytelný trezor. Pan Pohodlný s ní chvíli cloumal, ale ničeho tím nedosáhl. Chtěl si pustit televizi, ale postel ho přitahovala tak silně, že se tomu nedalo vzdoroval. Pan Pohodlný neochotně zalezl pod deku usnul jako špalek.
Další den v pět ráno ho něco málem shodilo z postele.
„To jsem si naběhl,“ zavrčel pan Pohodný a začal se oblékat. Za dalších 15 minut ke svému překvapení zjistil, že poprvé v životě ráno cvičí. Nečekanou novinkou v životě pana Pohodlného byla snídaně. Po snídani umyl pan Pohodlný způsobně nádobí. Do práce šel pěšky, což by od sebe nečekal.
„No tohle,“ mumlal si cestou a nevěděl, jestli má mistrovi děkovat nebo mu nadávat.
Už se ale nedalo nic dělat. Jak praví přísloví: „Vyřčené slovo a vystřelený šíp nelze vzít zpět.“

21. 8.
Nové video Aktivní (dynamické) sezení pro zdraví a meditaci. Máme i anglicky.
---
Kam jezdí papež na dovolenou?
Papež František sice dovolenou čerpá, ale nejezdí nikam. Během dovolené více odpočívá, studuje a věnuje se duchovnímu životu. Takhle to dělá už od roku 1975.
Tato, pro někoho nedůležitá, informace mě potěšila. Po listopadu 1989 jsem několik let dost cestoval. Pak jsem zjistil, že mě to nebaví. Lidem jejich modravé dálky přeji, ale dovolenou trávím doma. Trochu ve mně hlodala myšlenka, jestli je to normální.
Asi ano, už jsme nejméně dva.

20. 8.
Nalezený traktor
Probíhá vizita v části oddělení pro akutní pacienty.
Lékař se ptá pacienta: „Jak jste se vyspal?“
Pacient na to: „Nestálo to za nic. Soused na vedlejší posteli hledal celou noc traktor.“
Druhý traktor byl na rozdíl od předchozího skutečný. Jeden náš střízlivý přítel rád zahradničí. Aby mu šla práce lépe od ruky, koupil si traktor renomované značky. Stál ho přibližně tolik, co malé osobní auto.
A proč ne, když už dost dlouho abstinuje, má řidičák a zahradničení mu dělá radost.

19. 8.
Užitečná otázka
Média přinášejí občas praktické informace, např. předpověď počasí nebo změny v dopravě. Většinou se ale zabývají tím, co provedl nějaký rošťák. Lidé se pak pohoršují nad skandálními výroky nebo jednáním někoho, kdo se neumí ovládat. Možná to dává pocit morální převahy, ale je to naprosto k ničemu
Vy i já uděláme lépe, když se místo toho zeptáme: „Co dobrého se tak mohu naučit?“
Odpověď bude většinou prostinká: „Vůbec nic!“
V tom případě je rozumnější vypnout televizi nebo počítač a dělat něco užitečného. Také můžete vyndat z knihovny učebnici nebo třeba životopis Alberta Schweitzera. To byl německý teolog, filosof, varhanní virtuóz a lékař. Za své mírové snahy dostal v roce 1952 Nobelovu cenu. Od toho se to dá naučit mnohem víc než od těch, kdo se objevují na prvních stránkách většiny novin. Užitečným kompasem ve složitých situacích je jeho nauka úcty k životu. Ta říká, že dobré je to, co životu pomáhá, co život podporuje a chrání. Stačí se podle toho rozhodovat a všechno se zjednoduší.

18. 8.
Nové video: Důkladná jógová relaxace pro tělo, mysl a posílení energie (jóga nidra).
Tato relaxace existuje i jako audio nahrávka.
K videu máme i novou střízlivou pohlednici

17. 8.
Co se děje s energií při hněvu a bažení a při soucitu a laskavosti?
Tyto emoční stavy mají jedno společné: Energie z břicha a ledvin stoupá nahoru. Jenže je tu velký rozdíl. Při laskavosti a soucitu jde energie do srdce a rukou. Při hněvu a bažení stoupá po zádech hlavy, očí a rukou. Srdce při tom jakoby obchází. Hněv a bažení jsou primitivní emoce a jejich smyslem je připravit se na boj a kořistění.
Jak hněv a bažení zvládat? Předně je třeba si je uvědomit a neudělat nic, co by emoční stav zesílilo. Někomu vynadat stav zhorší. Navíc si to dotyčný většinou nenechá líbit. Nejjednodušší je udržet energii dole, např. chodit nebo dýchat do břicha. Z emocí pomáhá udržet energii dole asi nejlépe vděčnost.
Další možnost, která mi připadá obtížnější, je zadržet stoupající energii na úrovni srdce a přeměnit ji v laskavost nebo soucit se sebou nebo s druhým člověkem.
To, co zde píšu, nezní právě vědecky, ale není to s medicínou v rozporu. Silný a dlouho trvající hněv a bažení vyčerpávají a nesou s sebou zdravotní rizika. Tím, se nemyslí pětiminutová rozladěnost, protože člověk nesehnal oblíbenou brokolici. Zdravotní problémy působí až dlouhodobé nepříznivé emoční nastavení. Vděčnost laskavost jsou naopak zdravé.

16. 8.
Kdy se projevuje karma?
Podle jednoho čínského mistra působí karma nejzřetelněji v situacích, kdy je člověk oslaben a má málo energie. Dobrá karma ho může podržet, kdežto špatná působí opačně.
Nabídnu jednoduchý příklad. Pan Houžvička chodí houževnatě na setkání Anonymních alkoholiků. Pomáhá tak ke střízlivosti sobě i druhým. Vytváří tak dobou karmu. Je unavený z práce, utekla mu žena a uletěl papoušek. Práce, hledání dámy a papouška ho vyčerpaly. Zdravé návyky, které si vytvořil pravidelným návštěvami Anonymních alkoholiků, mu pomohou ošemetnou situaci zvládnout. Naproti tomu pan Ledabyl nemá dobrou karmu, protože nenavštěvoval Anonymní alkoholiky, ale riziková prostředí. Stejnou situaci by nezvládl. K recidivě by stačil i ten papoušek.

15. 8.
A jedu!
Jeden z našich střízlivých přátel poznamenal: „Nechápu, co s tím uklízení lidi nadělají. Prostě vezmu hadr a jedu. Za chvíli je pořádek.“
Pro lidi, kterým se do uklízení moc nechce, mám pochopení. Také si nejsem jist, zda „pořádek“ znamená pro našeho přítele totéž, co pro pečlivou hospodyňku.
Zastavil bych se u výrazu „a jedu“. Něco podobného se doporučuje při karma józe (jóga činnosti). Smysluplná činnost se zde stává cílem sama o sobě. Takový člověk se soustředí výhradně, nač je třeba Zapomíná při tom na sebe i na vše je nepodstatné. Při uklízení se mi to nestává, ale při jiných činnostech občas ano. Rozdíl mezi mnou a skutečným karma jogínem by se ale našel. Karma jógín si tento stav vědomí udržuje trvale, kdežto u mě jsou to jen chvilky.
Výše uvedený stav je odlišný od toho, čemu lidé říkají „zaseknout se“. Nabídnu pár příkladů, další si snadno domyslíte:
– Jistý mladík ne a ne přestat s jakousi pitomou počítačovou hrou. Do postele se dostal dlouho po půlnoci a ve škole pak usínal.
– Zralý muž středního věku se pokoušel vyřešit malicherný softwarový problém. Prošmejdil kvůli tomu polovinu internetu, i když mu byl výsledek celkem k ničemu.
– Někdo se intoxikoval drogou, a pak důkladně prohrabával celou noc jednu popelnici. Když vystřízlivěl, velmi se divil, co si to přinesl domů.
Kde je rozdíl? Karma jógín je dokonale orientován v realitě. Dobře vnímá sebe i okolí. Dokáže s určitou činností okamžitě přestat, jakmile je třeba se zabývat něčím důležitějším, třeba vlastním zdravím, komunikací s druhými lidmi nebo odpočinkem. Jeho pozornost volně plyne tam, kam má.
Teď se možná někdo zeptá, co z toho ten jógín má. Klidné soustředění a dobrý pocit z práce jsou příjemné. Lidé říkají o nějaké práci, že je baví, nebo nebaví. Karma jógína baví všechno, co je v souladu s jeho přirozeností a životní situací. Jestli to někomu nestačí, tak tradice říká, že jednoho dne je na jógína „vylita“ pravda, i když o to nestojí. Přeji vám i sobě, abychom se tohle naučili.
Tak kde mám ten hadr?

14. 8.
Teplé jídlo a nápoje: proč a hlavně jak?
Jasná výhoda teplého jídla a nápojů spočívá v tom, že si je tělo nemusí ohřívat. Takové jídlo je lépe stravitelné a šetří energii. Jenže je tu problém. Příliš vysoká teplota poškozuje zuby, dásně a může dokonce zvýšit riziko nádorů jícnu. Podobně působí i alkohol.
Co se alkoholu týče, je pomoc snadná, stačí abstinovat. Ale jak se to s teplotou pokrmů a nápojů? Lékařský výzkum svědčí o tom, že bezpečná hranice je pod 60 °C, nejlépe bude asi zůstávat pod 55 °C. Kdo si chce být jistý teplotou, může zakoupit teploměr, který se používá při přípravě pokrmů. Já jsem udělal to už dávno. Jenže někde návštěvě nebo při cestování nemusí být teploměr po ruce. Navíc strkat teploměr do polévky při slavnostní večeři o Vánocích také není nejvhodnější. Nabídnu proto něco nepřesného, ale snadno použitelného:
1. Po více než pěti minutách stání černého čaje pravděpodobně poklesne teplota po rozumnou mez. U zelených čajů, které se zalévají vodou o nižší teplotě, je tato doba o dost kratší. V případě polévky, kaše a dalšího jídla komplikuje situaci vyšší hustota pokrmu. Teplota na okrajích talíře nebo misky bývá nižší než uprostřed. Je proto po lépe několika minutích čekání nabírat třeba jáhlovou kaši od okrajů talíře.
2. Další orientační pomůckou je pára. Jestliže se z pokrmu při pokojové teplotě kouří, bude příliš horký a je lépe počkat.
Až někde seženete zmíněný teploměr, můžete provést vlastní měření.
Připíjím na vaše zdraví šálkem vlažného čaje.

13. 8.
Nové video Smějí se Češi nebo ne?

12. 8.
Opatruj se!
Na Moravě se někdy říká na rozloučenou: „Opatruj se!“
Pozdrav je to hezký, cítíme v něm laskavost a vřelost. Jenže se to lehce řekne, ale uskutečnit to není snadné. Neberte, prosím, tento text jako povznesenou přednášku odborníka. Při „opatrování se“ má i autor těchto řádků jisté rezervy.
Bez sebeuvědomování to nejde: Abychom se mohli opatrovat, je třeba si uvědomit, co opravdu potřebujeme. To se týká vody, pohybu, spánku, citových a duchovních potřeb. Jestli je to někomu málo, tak ať si ještě uvědomí své místo ve světě nebo vesmíru a co z toho pro něj vyplývá.
Příjemné není vždy zdravé a naopak: Rozumní rodiče nenechají malé dítě vyjíst půlku cukrárny, protože vědí, že by mu pak bylo špatně. Ono „opatruj se“ jistě znamená se opatrovat moudře a někdy i pevně.
Opatrování se a emoce: Je velký rozdíl starat se o někoho nevrle a dělat totéž vlídně a přátelsky. To platí i ve vztahu k sobě. K výše zmíněné moudrosti je proto správné přidat laskavost, pochopení a trpělivost.
Zdravé sobectví: Primitivní sobec na své jednání obvykle dříve či později doplatí. Zdravé sobectví je něco úplně jiného. Takový člověk rozvíjí zdravé emoce, nedá se zatáhnout do pochybných projektů, udržuje a vytváří dobré vztahy. To se mu většinou vyplácí v tomto životě a, jak věří většina lidstva, zcela jistě někdy pak. Takoví lidé dobře vědí, že jsou odpovědní za své jednání, a ne za to, co dělají druzí. To jejich život velmi zjednodušuje a usnadňuje jim se zaměřit na to, co je podstatné.
Jak se zdraví abstinenti: Žertem jsme s našimi abstinujícími přáteli uvažovali o vhodném pozdravu, kterým by se mohli navzájem zdravit. „Střízlivosti zdar!“ se u nás už celkem vžilo. Výhoda pozdravu „střízlivá svoboda!“ spočívá v tom, že ho máme přeložený do mnoha jazyků včetně japonštiny. Zmíněné „opatruj se!“ je vlastně také docela vhodné. Naši střízliví přátelé udělají dobře, když budou sebe a svoji střízlivost hezky opatrovat.
Vlastně nejen oni, proto se, vážené dámy a pánové, všichni opatrujme!

11. 8.
Nové video Smích medvědice krasavice.
---
Kouzelná hůlka
Závislí lidé mívají hodně problémů. Mít kouzelnou hůlku by za této situace přišlo náramně vhod. V tomto směru existují dvě možnosti.
1. možnost: Zajít do hračkářství, koupit hůlku, doma s ní mávat před zrcadlem a představovat si, že čáry máry fuk, najednou je všechno báječné. Tato možnost má tu výhodu, že je rychlá. Nevýhodou je, že je k ničemu.
2. možnost: Pěstovat, chránit a udržovat svoji střízlivost. Jasná výhoda spočívá v tom, že se mnohé dá po čase do pořádku samo od sebe. Nevýhodnou je, že je třeba to dělat celý život a že to vyžaduje dost času. Závislost by ale toho času zabrala mnohem víc.

10. 8.
Jak měnit ošklivé spouštěče v krásné střízlíky
Jedná se o elegantní způsob, jak pracovat s motivací. To, co motivovalo k návykovému chování (spouštěč), lze změnit v motivaci ke střízlivosti (střízlíka). Uvedeme zde příklady, jak se o nich zmiňovali naši abstinující přátelé:
– Měl jsem nízké sebevědomí, tak jsem se napil. Co abstinuji, sebevědomí se zvýšilo samo od sebe. Problémy se sebevědomím jsou pro mě důvodem ke střízlivosti.
– Bral jsem drogy, abych zvýšil pracovní výkonnost. Pak jsem měl při pohledu na meloun pocit, že vedle přistáli mimozemšťani. Spolehlivě pracovat se dá jenom za střízliva.
– Napil jsem se, abych vyřešil problém se ženou. Jenom se to zhoršilo. Neshody a rozmíšky jsou důvod ke střízlivosti. Jinak bych byl zase já ten špatný.
– Máma onemocněla. Dřív bych se namazal. Dneska je mi jasné, že užitečný jí můžu být jen za střízliva.
– Čeká mě soud za to, co jsem provedl kvůli drogám. Chci, aby to dopadlo dobře. U soudu mi přijde vhod potvrzení, že se doléčuji a jsem v pořádku.
– Nepohodl jsem se v práci. Dřív bych se tam popral a šel zmastit. Tím bych to zazdil. Za střízliva jsem dal s klidem výpověď a našel si něco lepšího. Problém v práci je důvod zůstat střízlivý.
---
Náramné zlepšení
Jeden z našich střízlivých přátel projevil během doléčování nadhled a sympatický smysl pro humor.
Svěřil se ostatním, že po léčbě řekl své matce: „Co abstinuju, tak ty jsi úplně normální.“

9. 8.
Jak je to s mým klidem?
Po společném cvičení se závislými ženami se mě jedna z nich zeptala: „Jak to děláte, že jste takový kliďas? To vás nic nerozhodí?“
Odpověděl jsem jí: „Jenom se umím o něco rychleji uklidnit než většina lidí. Jak to dělám, není žádné tajemství. Rád vám to povím. Stačí si nějakou emoci uvědomit a nereagovat hned. Usmát se, klidně dýchat do břicha a chvíli počkat. Můžete se to snadno naučit.“
Video Sebeovládání za půl minuty.
---
Panenský zpěv
Být chudé, venkovské děvče na severovýchodě Indie je nelehký úděl. Mám doma CD se zpěvem indických dívek ve věku 6 až 12 let. Písně opěvují Božskou matku. Jedná se o živou nahrávku pečlivě nacvičených písní. Když se to nahrávalo, byli jistě přítomni mnozí rodiče a další příbuzní děvčat. Možná díky tomu mnozí z nich pochopili, že Božská matka se projevuje i v těchto dětech. Kromě toho dostaly dívky od Satyanandových žáků základní vzdělání, což jejich rodiče většinou postrádali.
Zmíněné CD si pouštím často. Dobře na mě působí ve chvílích, kdy mám tendenci fňukat. Ze zpěvu dívek vyzařuje čirá radost. V porovnání s nimi jsem měl v životě neskutečné štěstí a žil v blahobytu. Tak co bych ještě chtěl?

8. 8.
Nové video Recept na překonání závislostí.
---
Ze školních lavic
Paní učitelka vysvětluje dětem: „První lidé se objevili asi před 300 tisíci let v Africe. Vlastně by se dalo říci, že máme všichni společnou černošskou maminku.“
Jeden snaživý žáček se hlásí.
Učitelka ho vyvolá a on řekne: „Prosím, já vím, jak se ta paní jmenovala!“
„Jak?“ diví se paní učitelka.
„Eva!“
---
Potvrzení o nezávislosti
Občas se na mě někdo obrátí a chce, abych mu napsal potvrzení, že není závislý. To zásadně odmítám. Na jeden takový dopis jsem odpověděl přibližně toto: Zbavit se nedobré pověsti je snadné, všude rozhlašujte, že jste abstinent z přesvědčení nebo ze zdravotních důvodů. Také můžete říci, že vám alkohol lékař zakázal. Jestli chcete, tak Vám ho tímto dopisem důrazně zakazuji. Nato nějaký ten rok abstinujte a uvidíte, že si Vás budou lidé vážit.

7. 8.
Tohle se hasičům nestává často
V jednom bytě hořelo. Jednalo se o malý požár a přivolaní hasiči ho snadno uhasili.
Asi pětiletý chlapec je okouzleně pozoroval. Když odcházeli, doprovázel je ke dveřím.
Na rozloučenou jim způsobně řekl: „Děkujeme vám za návštěvu. Přijďte brzy zas.“
Myslel to dobře. I dospělí to někdy myslí dobře, ale nevyjde to. Nejlepší bývá se velkoryse usmát.
Zvlášť když to mysleli dobře.
---
Tygřice v domácnosti
Někomu se to možná nezdá, ale práce v kuchyni plus nějaké to žehlení a uklízení stojí dost sil. Jednoduchá rada jednoho čínského mistra je stát a pohybovat při domácích pracích na pokrčených kolenou. Z lékařského hlediska se tak zlepší krevní oběh v nohách a posílí jejich svaly. Jestliže navíc lehce stáhnete hýždě, napřímí se bederní páteř, a to usnadní dýchání do břicha. Klidné hluboké dýchání dává potřebnou energii a pocit síly. Pokrčená kolena umožní pružně a rychle reagovat jako tygřice. To se může hodit těm, kdo bydlí v jeskyni, kdyby ze stropu padal netopýr. Pokrčení kolen se osvědčilo i jednomu z našich střízlivých přátel, který pracuje vstoje, a může přijít vhod třeba prodavačkám nebo kadeřnicím.
Dodáváme, že podle čínské tradice pokrčení kolen posílí ledviny, což má omlazující účinky. A proto, milé hospodyňky, se doma pohybujte jako pružné tygřice!

6. 8.
Na tomto webu přibyly tři nové básničky, jsou hned nahoře.
---
Kdo to chce?
Stojíme před nějakým rozhodnutím. Existuje řada racionálních možností, jak si usnadnit rozhodování. Zkusme ale něco tajemného. Zeptáme se, které rozhodnutí udělá radost ďáblovi a které andělům. Co pak uděláme, záleží na tom, komu držíme palce. Osobně bych se přikláněl spíše k andělům. Tvrdí se, že ďáblové nakonec dostanou všichni na frak. Mimochodem „dostat na frak“ znamená ve vězeňské hantýrce být odsouzený na doživotí. To bych fakt nechtěl.
---
Kdy cvičit se zavřenýma očima a kdy s otevřenýma?
Cvičení při zavřených očích: Stará poučka říká, že dívat se někam znamená posílat tam energii. Z tohoto hlediska je vhodnější cvičit při zavřených očích a zaměřit pozornost nebo vnitřní zrak dovnitř těla. Pravda, mohli bychom se na své tělo dívat zvenčí, ale zdvíhat energii do očí a posílat ji vzduchem nedává moc smysl. Oči by měly být zavřené jemně, aby prosvítalo víčky světlo. Zaměření pozornosti dovnitř těla je zvláště důležité při celkové relaxaci, proto se většina relaxačních technik cvičí se zavřenýma očima.
Cvičení při otevřených očích: To usnadňuje udržet rovnováhu. Je také vhodnější u cviků, kde je potřebná dobrá orientace v okolí, např. při chůzi. I při statických cvičení se někdy při zavřených očích objevují silné, rušivé myšlenky nebo úzkost. V tom případě je také lepší oči otevřít a uvědomit si, že jsme v bezpečí.

5. 8.
Co s nápadem?
Právě jsme dostali nápad. Než bychom ho začali uskutečňovat, důkladně ho prozkoumáme za pomoci následujících otázek: Jaké by měl ten nápad následky pro nás i pro druhé, včetně dlouhodobých? K dlouhodobým následkům patří i to, že dobré jednání vytváří dobré návyky a naopak. Kolik by uskutečnění nápadu spotřebovalo energie a co bychom tak získali? Některé aktivity pomáhají energii doplnit, jiné vyčerpávají. To neznamená, že bychom neměli energii vydávat. Třeba psaní těchto řádků mě trochu energie stojí. Ale když si budu na svoje nápady dávat pozor, spoustu energie ušetřím. Navíc tento text možná prospěje i někomu dalšímu. Na závěr ještě přehledné shrnutí v bodech:
1. Objeví se nápad.
2. Zeptáme se sami sebe nebo někoho rozumného, zda je prospěšný?
3. Zeptáme se, jestli stojí za námahu?
4. Zařídíme se podle toho a jsme s tím spokojení.
:)
Video: Dobré sebeovládání jednoduše (semafor).

4. 8.
Nové video Jak zvládat nudu: čtyři okruhy, máme i anglicky.
---
Slepice nebo vejce? Slepice!
Na doléčovací skupině se někdo zeptal dlouhodobě abstinujících přátel, jestli cvičí.
Dozvěděl se, že ano. Někteří běhají, více chodí pěšky, praktikují jógu, čchi-kung, pravidelně plavou atd. To je dobře, protože přiměřená tělesná aktivita projasní náladu, prospěje mozku i tělesnému zdraví.
Díky střízlivosti se často zlepší životní styl, vztahy i životní úroveň. Nefunguje to ale naopak. Samotný běh nebo samotné zlepšení vztahů by k překonání závislosti nestačily. Na to přišli už kdysi dávno Anonymní alkoholici. Jedno jejich rčení říká: „Střízlivost má přednost!“

3. 8.
Nové video Střízlík vždystřízlivý je užitečný. Hýčkejte ho! Máme i anglicky.
---
S čajem i bez něj
Za čínským mistrem kdesi v horách přišel turista. Pozdravil a zeptal, jestli smí mistra vyfotografovat.
Mistrovi to bylo jedno, a tak turista nacvakal asi 20 snímků.
Pak se zeptal: „Mistře, co byste mi poradil?“
Mistr přemýšlel a turista se těšil, jak bude o tomto setkání vypravovat doma přátelům.
Konečně mistr odpověděl: „Udělej si čaj a měj pohodu.“
To nebyl moudrost, kterou turista čekal, a tak položil další otázku: „A co když mi čaj dojde?“
„Tak měj pohodu i bez něj,“ řekl mu usmívající se mistr.
Uplynul týden a turista se vrátil domů bez fotoaparátu. Ten mu někdo ukradl ve vlaku.
I tak měl pohodu. Bez foťáku a bez čaje.
---
Duševní lékořice
Lékořice je jedinečná v tom, že umí zesílit a sladit účinek většiny léčivých rostlin. Proto se často přidává do bylinných směsí.
Laskavost je něco jako duševní lékořice. Jestliže něco řekneme druhému člověku laskavě, spíše to přijme. Týká se to i léčení druhých i sebe, např. laskavě a s pochopením si masírovat určitou část těla je lepší než dělat totéž nevrle.
Nečekejte, že se budu příliš rozněžňovat. Před časem jsem mluvil s postarší dámou a jejím už dávno dospělým synem. Řekl jsem jim, že pokud se chce syn dál chovat jako idiot, bude nejlépe ho vyhodit z domova. Matka tak bude mít konečně klid a syn důvod začít svoji závislosti opravdu léčit.
Právě útlocitné to nebylo, laskavé možná ano.

2. 8.
Nové video Kde mám svoji energii? Existuje i anglická verze.
---
Pýcha a hrdost
Pýcha má blízko k agresi. Pyšný člověk upírá druhým jejich práva a v duchu nebo nahlas je ponižuje. To je jasně útočné jednání. Agrese oslabuje soudnost a působí vztahové i tělesné komplikace. Agresivní lidé trpí např. častěji srdečními nemocemi.
Naproti tomu hrdost je vcelku zdravá. Její problém ale spočívá v tom, že se často zaměňuje s pýchou. Někdo se vyučil ševcem, provozuje toto počestné řemeslo a je na to hrdý, což je v pořádku. Problémy nastanou až když začne pohrdat všemi krejčími, instalatéry a ladiči klavírů.
Nejlépe bude uvažovat o druhých s respektem a chovat se k nim slušně. I k těm, kdo jsou pyšní.

1. 8.
Mladý umělec
Mladý umělec navštívil svého bývalého učitele a svěřil se mu: „Hodně jsem se od vás naučil a jsem vám za to vděčný. S tím, co teď dělám, jste, doufám, spokojený. Jenže lidé dávají přednost podprůměru. Jak mám v této pokleslé době zůstat věrný dobrému vkusu a svému svědomí?“
Prošedivělý stařec se chápavě usmál.
Po chvíli odpověděl: „Proslulost jedněch je jako prach. Stačí trocha deště a změní se v bláto. Kdežto křišťál po dešti září o to jasněji.“
---
Tři malé děti
Ve frontě v samoobsluze přede mnou stála mladá žena se třemi malým dětmi. To nejmladší sedělo na vozíku, vrtělo se a cosi žužlalo. Bylo pondělí a přes víkend asi došly mladé rodině zásoby. Jednalo se o dost velký nákup. Maminka s přehledem zkušeného manažera hbitě zvládala děti i nákup, a ještě se stihla letmo usmát. Jakou podobu má láska? Třeba tuto.

31. 7.
Další díl našeho úspěšného seriálu, video Čtvrtá a pátá velká kulová pravda.
---
Nové audio: Střízlivá pohoda česky, latinsky, anglicky, rusky, německy a japonsky.
---
Emoční tenis
Lidé si navzájem posílají informace a zároveň i emoce. Někdy při tom dochází k čemusi, co připomíná tenis. Ostrý servis střídá falšovaný úder, na to druhý reaguje smečem, ten je odvrácen lstivým obloučkem do rohu hřiště atd. Taková emoční výměna vyčerpá obě stany a nevede k ničemu dobrému.
Můžeme si také předávat i užitečné informace a zdravé emoce. To sice není tak zajímavé pro okolí, je to však hezké a prospěšné.
Stává se, že někdo má chuť hrát tenis, ale nemá soupeře. Tak zkouší různé údery a finty o stěnu. Podobně lze emoční tenis hrát i sám se sebou. A také zde je důležité, jaké emoce si servírujeme a jak.

30. 7.
Další nové video Třetí velká kulová pravda. Ta je pro většinu z nás náramně důležitá.
---
Pestrobarevný svět
Kdysi jsem šel kolem kostela svatého Apolináře a upoutal mě pohled skrze čiré okenní sklo vpředu. V něm zářilo prosvětlené, barevné zadní okno. Za šedivou a strohou fasádou jsem cítil cosi krásného a světlého. Kostel sousedil s lůžkovým oddělením kožní kliniky, kde léčili prostitutky, přesněji řečeno, jejich pohlavní nemoci. A ještě kousek dál bylo oddělení pro léčbu závislostí docenta Skály.
Jeden přítel abstinent se u pana docenta léčil počátkem 70. let 20. století. Doba tehdy náboženství nepřála. Bylo těsně před Vánoci. Docent Skála se spolupracovníky chodili po ložnicích a přáli pacientům hezké svátky. Pan docent měl rád pořádek a všude bylo vzorně uklizeno. Když Skála vstoupil do jedné z ložnic, pacienti začali předčítat evangelium, a pak zazpívali starou vánoční píseň. Docent Skála nebyl rozhodně přecitlivělý, ale tehdy měl v očích slzy.

29. 7.
Nové video Druhá velká kulová pravda.
---
Klanění
V mnoha duchovních tradicích je běžné projevovat úctu Bohu, světcům, mistrům a učitelům. V dobách, jsem byl mladší, se mi to nelíbilo. Bral jsem to jako zbytečnou ceremonii.
Když se ohlédnu zpět, zjistím, že jsem se mýlil. Chyby, které jsem udělal, a problémy, které si tak způsobil, souvisely často s nedostatkem úcty. Tím nemyslím pouze úctu v duchovní oblasti, ale i vůči druhým lidem nebo svému zdraví. Úcta, pokora a vděčnost a jejich zevní projevy nejsou prázdný rituál. Je to nutnost.
---
Co se děje s energií při jídle?
Už jako malým nám říkali, že jídlo se má dobře rozžvýkat. To je pravda, protože rozmělněná strava se lépe stráví, a navíc trávení začíná už v ústech. Jenže aktivita žvýkacích svalů zdvihne energii nahoru. Navíc zuby souvisejí i agresí. I lidé se občas kousnou, o čtyřnohých chlupáčích ani nemluvě. Uvědomil jsem si to, když mě, jinak celkem klidného člověka, začaly při jídle napadat divoké myšlenky.
Jak tento problém vyřešit? Důkladně žvýkat jistě ano, ale také hezky pomaloučku polykat a uvědomovat si, jak při tom energie putuje dolů do břicha. Při žvýkání není třeba energii zdvíhat, pohyby čelisti ji zdvihnou samy. Jestli není právě vhodná doba, abyste si to zkusili při jídle, můžete to použít také při pití vody nebo čaje.
Tomu, kdo na energii nevěří nebo je tohle pro něj moc složité navrhnu něco velmi jednoduchého: Při jídle napodobujte pomalého, mírumilovného a rozvážného přežvýkavce.
:)

28. 7.
Jak se směje sekačka?
Usoudil jsem, že zasluhuji trochu odpočinku. Položil jsem se na záda, dal si ruce na břicho a dýchal pod dlaně.
V tom se přímo pod oknem ozvala sekačka. Tedy myslím, že to byla sekačka, podle zvuků, které vydávala, to mohl být i kombajn.
Jak správně předpokládáte nebyl jsem tím právě nadšený.
Pak mě ale napadlo, že mezi různými druhy smíchu ještě nemám smích sekačky. Začal jsem uvažovat o tom, jak kdy a proč se sekačka směje.
To mě rozveselilo. Byla to léčivá moc smíchu v praxi.
---
Naše lekce
Swami Šivananda napsal: „Nemůžete chybovat, můžete se jen učit.“
To zní jako veliká útěcha. Jenže mistr vzápětí dodává: „Lekce se opakuje, dokud se nepoučíte.“
Kde se zmíněná lekce opakuje, mi nepřipadá důležité.
Některá místa na této planetě připomínají peklo nebo očistec, jiná jsou líbezná.
Jsou lidé, kteří mají v sobě cosi démonického, jiní jsou andělsky krásní.
Ale každý studujeme to svoje.

27. 7.
Naše asi nejkratší video, má 14 vteřin: Prostě je to tak. Je krátké, ale, jak říkal doc. Skála, "výživné".
---
Sport, mír a střízlivost
Nevěřím, že sport napomáhá míru. Výrazy, které se používají při kolektivní sportech, mají k míru daleko. Uvedu příklady a ke každému navrhnu lepší možnost.
Útok – návštěva, útočník – návštěvník.
Obrana – uvítání, obránce – hosteska.
Zápas – milé setkání.
Střela – zdvořilý pozdrav.
Kopnout – podle kontextu podat, obdarovat, nabídnout
Vyloučení, oslabení, zranění, doping, penalta, vyloučení – nic z toho nepřipadá v úvahu.
Bitva – besídka.
Korupce – počestnost.
Soudce – není třeba.
Co by se mělo především změnit, je chování hráčů, funkcionářů a přihlížejících.
A také by neměl sport propagovat hazard a alkohol, ale pitnou vodu a poctivý, skromný život.
---
Hra na střízlíka
Vymyslel jsem pro naše střízlivé přátele novou hříčku. Je to hra na střízlíka. Střízlík je to, co pomáhá střízlivost, a střízlivému, klidnému uvažování.
Při této kratochvíli doplňuje člověk větu, která začíná slovy: „Ťa, ťa, ťa, můj střízlík je…“
Přítele abstinenti zmiňovali např. „áčka“ (tj. Anonymní alkoholiky), jiné formy doléčování, někoho z rodiny a svůj střízlivý domov.
Připadá vám to dětinské? Možná to dětinské je, ale také užitečné. Člověk si svého střízlíka lépe zapamatuje, než kdybych s velkou vážností prohlásil: „Vyhledávejte podněty, osoby a situace usnadňující střízlivost.“
A navíc je hra na střízlíky větší legrace.
:)

26. 7.
Nové audio nahrávky
Maestro Eversober s kytrou: Kluk jako jedle.
Akin Eversober: Mocné kouzlo (to je v závěru nahrávky).
---
Nové video Mantra míru. K videu je i nová střízlivá pohlednice.
---
Nemocnice na tržišti
Nemocní ve staré Babylónii onemocněl chodili na tržiště. Tam se vyptávali, zda se někdo z přítomných setkal s podobným problémem a jak ho překonal.
Od těch časů uplynul nějaký ten rok. Současná medicína chápe důležitost osobní zkušenosti a dobrého příkladu, ale také ví, že se nedají přeceňovat.
Jedna paní se mi svěřila, že se chce věnovat manželskému poradenství.
Zeptal jsem se jí, jestli na to má kvalifikaci.
Odpověděla mi: „Ne, ale hodně jsem toho prožila.“
Jiný příklad: Na některých školách přetrvává podivný zvyk zvát na besedu abstinující „toxikomany“. Nevědí nebo nechtějí vědět, že úspěšné preventivní programy vypadají jinak. Učit žáky sociálním dovednostem a nabízet jim lepší alternativy by dalo dost práce, kdežto taková beseda je hotová snadno a rychle.
Jestliže čte tyto řádky někdo s návykovou nemocí, ať chodí mezi Anonymní alkoholiky, Anonymní gamblery nebo Anonymní toxikomany. Bude mít to nejlepší z obou světů. V těchto organizacích se využívá osobních zkušeností abstinující členů, a zároveň se jedná o vědecky podloženou formu léčby.
Jeden krátce abstinují muž se zeptal na setkání svépomocné organizace těch, kdo dlouho abstinují: “Co všechno jste pro svou abstinenci museli obětovat?”
Z následující debaty vyplynula zajímavá skutečnost. Ti, kdo léta abstinovali, mu řekli, že se nemuseli vzdávat ničeho. Jenom se zbavili toho, co překáželo, aby žili dobře.

25. 7.
Vnitřní svoboda
Aby mohl člověk dobře nadechnout, musí nejdříve vydechnout. Tato jednoduchá pravda ne netýká pouze lidí s dýchacími obtížemi, ale v přeneseném smyslu většiny z nás. Nádech symbolizuje přijímání a výdech zbavování a zřeknutí. Je to právě zbavování, které dává pocit čistoty a vnitřní svobody.
Možná si teď řeknete: „Hm, a co mám konkrétně udělat?“
To nevím, co se měl týče, tak jsem během psaní těchto řádků šel se vysprchovat, a pak vypral prádlo.
Někdo jiný se vypraví na setkání Anonymních alkoholiků.
:)

24. 7.
Nové hudební video Most přes staletí.
---
Co je to hladová rýže?
Hladovou rýží se míní běžná, bílá rýže. Hladová se jí říká proto, že po ní člověk dostane brzy hlad. Proč k tomu dochází? Bílá rýže se rychle a snadno stráví, vysoký obsah glycidů v ní zvýší hladinu krevního cukru, na to reaguje slinivka vyšší sekrecí inzulinu. To hladinu krevního cukru sníží pod normál, a proto se objeví pocit hladu. U citlivějších lidí to někdy provází úzkost a nepohoda.
Jak tento problém vyřešit? První možnost je nahradit bílou rýží nebroušenou, která obsahuje více vlákniny. Vláknina vstřebávání glycidů zpomalí a k prudkému zvýšení, a pak snížení hladiny cukru v krvi nedojde. Nebroušená rýže, také se jí říká hnědá nebo natural, je ovšem dražší, všude se nedostane a je třeba ji o dost déle vařit. Jestli na to nemáte čas nebo náladu, tak si udělejte k bílé rýží pořádnou porci zeleniny. Ta obsahuje vlákninu také a uvařená je natošup. Další možnosti je kombinovat rýži s luštěninami, protože ty jsou bohaté na vlákninu a obsahují vitaminy i bílkoviny. Kombinace rýže, luštěnin a zeleniny tvoří základ výživy velké části lidstva.
Ještě poznámka: Různé koblihy, sušenky, zákusky a podobné přeslazené zvrácenosti dokáží krevní cukr rozkolísat ještě více nežli rýže. Navíc se v nich často najdou všelijaké chemikálie a přepálený tuk. Proto je lépe se jim vyhnout a nejíst je. Ani se zeleninou ne.
:)

23. 7.
Nové video Autosugesce prakticky a jednoduše, máme i anglicky.
---
Nový odborný text Nešpor K. Autosugesce prakticky.

22. 7.
Download čili stahování
Co se myslí slovy nadpisu, ví dnes pomalu každé malé dítě. Tyto výrazy vyvolávají představu, že někde nahoře je cosi, co potřebujeme, a tak si to stahujeme dolů do svého počítače.
V duchovním životě to bude nejspíš podobné. I zde je důležité stáhnout kvalitní program a dobře ho nainstalovat. A také zde je žádoucí trpělivost. Instalace nového software často zabere dost času.

21. 7.
Tiší
Přijal jsem pozvání k účasti na diskusním pořadu v rozhlase.
Pak ale pozměnili téma a pozvali tam někoho jiného, než mi původně řekli.
Vůbec se mi tam nechtělo. Zeptal jsem se sám sebe o čem tam mám mluvit.
Vybavil se mi verš z Písma, který začíná slovy „blahoslavení tiší“.
Jestli tohle pojmu doslova, bude mít moderátorka jistě velkou radost.
Tichý ale může znamenat i člověka, který umí naslouchat, váží svá slova a zachová klid.
S tím už by se ta beseda dala přežít. Tak jsem tam šel.
Mluvilo se mimo jiné o józe. Mimo jiné jsem poznamenal: „O józe nemá smysl povídat, má smysl ji cvičit. Celá tahle beseda je omyl. Měli jsme místo ní zůstat doma v klidu si zacvičit.“
Asi jsem se přece jen mohl trochu krotit.
:)

20. 7.
Nové video Uklidňující chůze - šest jednoduchých tipů, máme i anglicky.
---
Velké černé díry
Černá díra neznamená díru do vesmíru, ale naopak ohromné nahromadění hmoty. Gravitační pole černých děr je tak silné, že nedovolí částicím světla, aby je opustilo, a proto nám připadají černé.
V porovnání s černými dírami je naše Slunce učiněný mrňous. Přesto je pro život na Zemi mnohem podstatnější.
V lidském světě je to podobné. Někdo nahromadí úžasnou moc a velké bohatství, ale lidstvu tím nijak nepomůže. Jiný je takové malé sluníčko – v rodině, ve škole, v práci nebo mezi přáteli. Takový člověk je pro ostatní mnohem důležitější než černá díra. Měl by si to uvědomit, být s tím spokojený a černé díry s nadhledem ignorovat.
---
To by se mohlo hodit
Obchodníci se vším možným nám nabízejí úžasné slevy. Někdy jde o fiktivní zlevnění, méně často o podstatné.
V našem nitru začne hlodat myšlenka: „Sice to nepotřebuji, ale je to levné a mohlo by se mi to hodit.“
Většinou to není pravda. Jestli chcete, tak vám prozradím, co vám přijde vhod zcela určitě.
Bude ušetřený čas. Místo shánění zbytečností, se dá využít mnohem lépe.

19. 7.
Dr. Veselý nebo norský houslista?
Jeden můj vysokoškolský učitel, říkejme mu třeba Dr. Veselý, dostal nápad. Svěřil se s ním kolegům. Byla mezi nimi i dáma, která vynikala břitkým jazykem a příkrým úsudkem. Myšlenku Dr. Veselého roztrhala na cimprcampr.
Dr. Veselý ale uspěl. Později o tom s humorem vypravoval: „Když mi to tak zkritizovala, bylo mi okamžitě jasné, že se to musí podařit.“
Následují příběh je odjinud a týká se norského houslisty a skladatele, který žil v 19. století. Ole Bull se jako mladý umělec vydal na koncertní turné do Itálie. Byl přijat chladně. Jeden starý a zkušený kritik o něm tehdy napsal: „Je-li tohle diamant, tak nebroušený a neopracovaný.“
Ole Bull kritika vyhledal a nechal si od něj dopodrobna vylíčit jeho výhrady.
Pak si našel dobré učitele. Na koncertní podia se vrátil až po roce usilovné práce.
Pak už sklízel jeden velký úspěch za druhým. Robert Schumann něm napsal, že se svojí hrou vyrovná Paganinimu.
Kdyby Dr. Veselý uvěřil prostořeké kolegyni, ničeho by nedosáhl. Ale kdyby Ole Bull ignoroval článek v novinách, zůstal by průměrným houslistou.
Na otázku, jak reagovat na kritiku, neexistuje jedna odpověď. Jestliže nás někdo kritizuje, je dobré se ptát na důvody.
Jestliže je příčinou naše chování, měli bychom ho změnit a kritikovi poděkovat.
Když kritika vypovídá více o jejím autorovi než o nás, bývá nejlepší ji radostně ignorovat.
To se snadno řekne, ale v životě je to obtížnější. Co když je kritika ze 40 % oprávněná a ze 60 % není?
Navíc není lehké zachovat objektivitu vůči sobě i vůči tomu, kdo se dotkl naší ješitnosti. Vyžaduje to přinejmenším, aby se člověk uklidnil.
Ještě důležitá poznámka: Pánové Dr. Veselý a Ole Bull měli přes rozdíly také něco společného. Byla to vytrvalost. Bez ní to většinou nejde.

18. 7.
Zvláštní dieta
Existuje jedno laboratorní vyšetření, před nímž nesmí pacient jíst dva dny zeleninu a ovoce, a dokonce ani pít čaj. Naštěstí není tohle vyšetření v mém případě potřeba. Asi bych to zvládl, ale snadné by to nebylo.
:)
Jak vyzrát na spouštěče nezdravých emocí
Naši střízlivým přátelům radíme měnit podněty, které vyvolávají bažení (spouštěče), ve střízlíky (tj. důvody ke střízlivosti). Řekněme, že někdo přijde o práci. V nezkušeném abstinentovi by to vyvolalo bažení. Naproti tomu zkušený abstinent správně usoudí, že této situace je třeba šetřit. A tak abstinuje, protože střízlivost je dočista zadarmo a za střízliva se dá i něco vydělat.
Existují i emoční spouštěče. Jestliže se jich sejde několik za den, náladu to ovlivní dost podstatně.
Navrhuji následující postup:
1. Udělejte si seznam podnětů, které vyvolávají nezdravé emoce.
2. Uvažujte o tom, že se jim vyhnout nebo jejich počet snížit.
3. Když to není možné, naplánujte, jak nadělat ze spouštěčů nezdravých emocí spouštěče zdravých emocí (tj. střízlíky). Pro inspiraci tří příklady:
– Na někoho čekáte a dotyčná osoba nikde. Objeví se rozmrzelost. Uvědomíte si to a vyčarujete ze spouštěče střízlíka. Řeknete si např.: „To je skvělé, ještě si udělám čaj, budu vyšívat nebo čistit disk počítače.“ Pak radostně pijete čaj, vyšíváte nebo pustíte antivirový program.
– V domě, kdy bydlíte je osoba, která vás, řekněme irituje. Můžete ji způsobně pozdravit a vděčně děkovat vyšší moci, vesmíru nebo sudičkám, že s ní nežijete ve společné domácnosti.
– Sousedi odjeli někam na víkend a nechali doma svého psíka. Ten vytrvale ňafá a vyje. To je důvod k vděčnosti za to, že sousedi nechovají bernardýna.
– Pustíte si zprávy, lépe by bylo si je nepouštět, a dozvíte se tam, že nějaký nezbeda cosi provedl a u soudu mu to prošlo. Můžete vděčně děkovat, že máte dobré vychování, a s úlevou konstatovat, že jste nebyli vystaveni takovému pokušení. K tomu lze přidat hrdost své čisté svědomí.
:)

17. 7.
Nové video Nejvyšší pravda, vědomí a krása.
---
Vařečky se chopte směle!
V jednom z našich videí shrnuji, proč je dobé se stravovat doma.
Důvodů je více:
* Získáte lepší vztah k domovu a rodině.
* Je to snadné a rychlé, příklady viz dále.
* Víte z čeho jste jídlo připravili. Nejsou v něm prošlé suroviny, přepálené tuky a chemikálie.
* Je to levnější. Za méně peněz máte lepší jídlo.
* Doma se většinou cítíme klidněji a to prospívá trávení.
* Jídlo můžete uvařit ráno, část sníst k snídani a zbytek vzít do práce. Dobrá snídaně prospěje vaší výkonnosti během celého dopoledne.
* Doma si může jídlo připravit, jak vám chutná, a podle svých zdravotních potřeb.
* Tím, co uvaříte, můžete hrdě pohostit někoho blízkého.
* Stavovat se doma je zvláště důležité pro naše střízlivé přátele, protože se tak vyhnou rizikovému prostředí.
Někdo teď může namítnout, že neumí vařit. Magdalena Dobromila Rettigová a po ní mnozí další vaření zbytečně komplikovali. Abych povzbudil nesmělé, začínající kuchaře a kuchařky, nabídnu několik receptů. Jistě je snadno zvládnete.
Recepty
* Luštěniny: Namočit, uvařit, sníst.
* Kaše: Rozvařit a sníst.
* Polévka: Stejně jako kaše, jen přidat více vody.
* Eintopf: V jednom hrnci uvaříme, co máme po ruce. Dobu vaření přizpůsobíme tomu nejtvrdšímu.
* Čaj: Spařit, počkat, vypít.
* Něco pro milovníky přírodní výživy s trávicím systémem v dobré kondici: Utrhnout nebo vyhrabat, omýt a sníst. Jestliže má milovník přírodní stravy problémy s chrupem, je postup tento: Utrhnout nebo vyhrabat, omýt, nastrouhat a sníst.

16. 7.
Nové video Jak se vaří luštěniny – jednoduché tipy. Máme i anglicky.
---
Prazvláštní děkování
Jeden z Buddhových žáků chtěl šířit učení svého mistra ve vzdálené zemi.
Buddha ho varoval, že tamní lidé jsou nelaskaví, ba hrubí, a že by to s žákem mohlo špatně dopadnout.
Žák mu odpověděl, že bude vděčný za cokoliv, co ho tam potká.
Podobně v křesťanské literatuře často najdeme radu děkovat za všechno.
Celkem snadné je Bohu poděkovat za uzdravení, dobrou radu nebo pomoc. I když ruku na srdce, vy i já často zapomínáme i na to.
Ale děkovat za problémy a trápení? To se zdánlivě příčí zdravému rozumu.
Z nákupu jsem si přinesl domů šťavnatou, svěže zelenou brokolici zabalenou v igelitu. Jenže bylo uprostřed léta, brokolice se zapařila a po rozbalení příšerně smrděla. Marně jsem zkoušel najít shnilá místa a něco z hlávky zachránit. Brokolice smrděla skrz naskrz. Reklamace nepřicházela v úvahu, protože jsem neměl účtenku, a navíc jsem nemohl dokázat, že hnilobný proces započal už v prodejně. Dostal jsem vztek na příslušný obchod, jeho zaměstnance a na sebe, co jsem to koupil.
Pak jsem si uvědomil, že vztek je nezdravý a k ničemu. A tak jsem začal děkovat. Nejdříve za to, že mám dost prostředků a mohu brokolici klidně vyhodit. To jsem také hned udělal.
Pak jsem si uvědomil, že jsem z nákupu přinesl také jáhly a vlašské ořechy. Obojí bylo v naprostém pořádku. Tak jsem za ně způsobně poděkoval tomu supermarketu a jeho milému personálu.
Nato jsem šel vařit večeři. Šlo to i bez brokolice.

15. 7.
Nové video Jak ukončit nedobrý vztah k někomu nebo něčemu. Máme i anglicky.
---
Pán Bůh s dalekohledem
V mé knize „Léčivá moc smíchu“ je půvabná ilustrace. Pán Bůh v pololeže na obláčku drží námořnický dalekohled a směje se. Lze jistě namítat, že vševědoucí a všudypřítomný Bůh nepotřebuje starožitný teleskop. I tak mám ale tuto kresbu rád.
Jestliže se Bůh opravdu směje, tak to asi není na celé kolo. Spíše to bude jemný, laskavý a chápavý úsměv.
V tom bychom ho měli my tady dole často napodobovat.
Usmívat se můžeme tomu, co se děje kolem. A usmívat se lze také sobě, svým emocím, a dokonce i vlastnímu trápení.
Získáme tak nadhled a více klidu.

14. 7.
Tetička v balónu
V našich materiálech je popsaná metoda, jak zlepšit vztahy. Lze ji použít v rámci rodiny, ale i vůči spolupracovníkům a známým. Nazvali jsme ji S. O. R. R.
S. znamená střízlivost v užším i širším smyslu slova.
O. znamená očištění, tj. ukončit škodlivé vztahy.
R. znamená radost, protože radost dobré vztahy posiluje.
R. znamená respekt. Nemůžeme-li udělat radost, je dobré zachovat respekt. Respekt a radost se překrývají. Lidem dělá radost už jen to, když se k nim druzí chovají s respektem.
Nejdůležitější ze všech zmíněných bodů je střízlivost. To lze doložit skutečností, že většina vztahů našich střízlivých přátel se díky abstinenci automaticky zlepší. Je to navíc nutná podmínka všech dalších kroků.
Střízlivý člověk zpravidla nechodí do „smrdutých brlohů“ a díky tomu se nebude stýkat s rizikovými lidmi.
Střízlivostí se myslí i realismus a správné posouzení situace. Tetičce, která má strach z výšek, nekoupíme zážitkový let balónem. Nejspíše by při něm pozvracela pilota. Lepší bude třeba konvička na čaj. Je to levnější a uděláme jí tak větší radost. Tetička bude v konvičce připravovat čaj a něžně na nás myslet.
Střízlivost v širším slova smyslu usnadňuje také respekt. Jsou věci, na které je ten či onen člověk citlivý. Většinou je lépe se jim taktně vyhnout. Namísto hádky kvůli politice si raději pusťte z mého webu nějakou relaxační nahrávku. Budete mít doma větší pohodu.
:)

13. 7.
Výzva k národu
Jeden redaktor mě požádal, abych přednesl výzvu k národu.
Usoudil jsem, že pro budoucnost národa jsou nejdůležitější děti, a vytvořil toto:

Výzva k národu č. 1
Alkoholické nápoje škodí všem generacím, nejnebezpečnější jsou ale pro děti a dospívající. Otravy u dětí nastávají po malých dávkách. Ze zbrklého chlapce se pod vlivem alkoholu stává poděs. Roste riziko úrazů. Následují jednoduché a výzkumem ověřené rady pro rodiče:
– Alkohol by doma neměl být dětem přístupný a na očích.
– Nedovolte dětem pít alkohol ani při oslavách.
– O děti hezky pečujte a věnujte jim dost času.
– Zároveň jim zakazujte alkohol, drogy a hazard. Postih ať je logický a přiměřený, jako např. omezení kapesného.
– Rodiče mají dávat dětem dobrý příklad. Rozhodně by je děti neměly vidět opilé.
– Rozumní rodiče řeší své problémy sami nebo s odborníkem a nevtahují do nich děti.
– U dospělých, tím spíše u dětí, vyžaduje těžší opilost lékařské vyšetření. Mohlo dojít např. k poklesu krevního cukru nebo krvácení do lebeční dutiny či trávicí trubice.
Další informace o prevenci a svépomoci jsou zdarma na drnespor.eu

Pan redaktor mi odpověděl, že to není ono. Čekal ode mne tepání české povahy.
Sdělil jsem mu, že vysoká spotřeba alkoholu nesouvisí s národní povahou, ale třeba s reklamou alkoholu v médiích.
Dodal jsem, že jsem ochoten učinit ještě jeden pokus.

Výzva k národu č. 2
Za teplého počasí a při tělesné aktivitě ztrácíme více vody. Tu je třeba doplňovat.
Začnu nejhorší možností. Alkohol se rozpouští ve vodě. Když je vody v těle málo, působí proto silněji. Navíc jsou nápoje s alkoholem močopudné. Vlivem alkoholu také stoupá krevní tlak. To spolu s horkem zvyšuje riziko srdeční a mozkové příhody. K dehydrataci dochází např. u cyklistů. Riziko roste i při jízdě autem. Otevřené okénko udělá průvan a ten urychlí odpařování potu. To zvýší ztráty tekutin. Alkohol, horko a řízení tvoří výbušnou směs. Dehydratace sama o sobě zhoršuje schopnost správně se rozhodovat. Alkohol tento efekt ještě znásobí.
Nápoje s vysokým obsahem kofeinu také nejsou žádná výhra. Kofein působí močopudně a u citlivější lidí může vyvolávat úzkosti nebo neklid. Navíc se po odeznění jeho účinku objevuje útlum, což je nebezpečné v dopravě nebo při práci se stroji. Barviva, umělá sladidla a další chemikálie v nápojích nepotěší játra a ty z nás, kdo trpí alergiemi.
Nejvyšší část, abych navrhl něco konstruktivního. Skvělou možností je kohoutková voda. Neříkám to jako reklamu vodáren, ale protože většina z vás nemá v bytě studnu. Jestli to není pro někoho dost nóbl, tak ať si koupí minerálku se sníženým obsahem sodíku. Výborný je i slabší, vlažný čaj. Nápoj, který pijí v létě ve Švédsku, je džbán vody s plátkem okurky nebo kolečkem citrónu.
Podstatné nakonec: Na množství hleďte! Jste-li dospělý o průměrné hmotnosti, potřebujete kolem 2,5 litu vody za den.  Za horka to bývá více, ale počítá se do toho i třeba polévka nebo voda v ovoci.
Připíjím kohoutkovou vodou na zdraví a střízlivost!

Výzva k národu č. 2 se panu redaktorovi také nelíbila.
Také dobře, alespoň k ní nikdo nepřidá reklamu alkoholu.
Střízlivosti zdar, vážení přátelé!
:)

12. 7.
Maruška
Dospělí, kteří se starají o děti, by měli dávat pozor na to, co jim říkají. Děti si to možná budou pamatovat po celý život. Chodil jsem snad do třetí třídy základní školy. Jedna z mých spolužaček, jmenovala se Maruška, pocházela z rodiny adventistů. Ti, jak známo, světí sobotu, což byl v oněch časech pracovní den. Maruška v sobotu do školy nechodila. Měla neomluvené hodiny a dvojku z chování. To bylo prazvláštní. Maruška byla pořádná a způsobná, kdežto já ani náhodou. Na úkoly jsem si často vzpomněl až ráno před odchodem do školy. Ty úkoly vypadaly podle toho. To by se Marušce stát nemohlo. V porovnání se mnou působila skoro jako andělské zjevení. Soudružka učitelka, jak jsme tehdy pedagogy oslovovali, občas utrousila směrem k Marušce nevraživou poznámku. Asi proto se jí někteří spolužáci posmívali.
Bylo mi to celé hodně divné, a tak jsem všechno pověděl mámě. Ta mi trpělivě vysvětlila, co znamená slovo tolerance a jak se projevuje. Hned další den jsem si toleranci ve škole vyzkoušel a zalíbila se mi. Vlastně se mi líbí dodneška. Možná ještě lepší než tolerance, je respekt. Vysvětlit malému dítěti rozdíl mezi tolerancí a respektem by asi bylo trochu nesnadné. Vždyť to nechápou ani mnozí dospělí.
Slovo respekt se používá často a jeho význam se posunul, takže znamená spíše toleranci. Toto slovo se navíc stalo součástí úřednické hantýrky. Jedna mladá dáma měla napsat bakalářskou práci. Vytvořila proto dosti dlouhý dotazník a ten mi poslala jako přílohu e-mailu. Dotazník jsem měl namnožit, rozdat pacientům a vyplněné formuláře jí poslat zpátky. Zdvořile jsem odpověděl, že máme jiné povinnosti. Studentka mi na to napsala, že to respektuje.
Uf, to jsem si oddechl, co kdyby to nerespektovala? Možná by se přiřítila za mnou do práce a štos dotazníků mi omlátila o hlavu. Jestli chcete někomu projevit respekt, řekněte mu raději, že si ho vážíte. Bude to působit opravdověji. Můžete si to teď hned v duchu nacvičit. Představte si někoho ze svého okolí a řekněte mu, že si ho vážíte a proč.

11. 7.
Nová videa:
První velká kulová pravda.
Ach, synku (mužně a s kytarou). Tuto píseň máme i jako jako audio nahrávku.
---
Jak je to s těmi psychiatry?
Mezi lidmi se někdy říká, že psychiatři se podobají svým pacientům. Je to pravda, ale ne celá. Zmíněným pacientům, se totiž podobají i tzv. normální lidé, a to bez ohledu na zaměstnání.
Vyšší míra duševního zdraví souvisí se schopnosti si lépe uvědomovat své duševní stavy a udržovat si od nich větší odstup a nadhled. S tím souvisí lepší kontakt s realitou. Důležité jsou i zdravé emoce, jako klidná radost, laskavost nebo spokojenost.
Mezi námi, v tomto ohledu má i hodně „normálních“ lidí značné rezervy.

10. 7.
Nové video Za starých časů (původní píseň). K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
---
Koňský smích
Honzův táta měl veselou povahu a smál se často a nahlas. Jeho smích ze všeho nejvíc připomínal řehtání koně.
Honza se zamiloval. Když se s tím svěřil tátovi, ten jen poznamenal: „To nedopadne dobře.“
Honza si myslel své, ale táta měl pravdu.
Děvče vodilo Honzu chvíli za nos, a pak se ukázalo, že má dávno někoho jiného.
Honza přišel domů a vypadal jako zmoklá slepice, které uletěly včely.
Táta mu řekl: „To se dalo čekat. Nestůj tady a jdi postarat o koně!“
Honza šel do stáje a cestou si umínil, že uteče z domova a dá se na vojnu.
Když přišel do stáje, grošovaná kobyla na něj zařehtala.
Dopáleného Honzu nenapadlo nic lepšího než posměšně napodobit otcův smích.
Chvíli se tak na sebe s kobylou řehtali.
Honzovi to náramně prospělo. Když se vrátil ze stáje vypadal jako proměněný.
Tatík se na ně podíval a řekl uznale: „Rozdýchal jsi to rychle.“
Honza se na to zařehtal. Smál se i jeho táta, ale ne Honzovi, spíš sám sobě.
Honza pocítil k tátovi úctu i náklonnost.

9. 7.
Nové video Autorské čtení z knihy „Duševní pružnost“.
---
Jaký je rozdíl mezi Dnem učitelů a svátkem Gurupúrnima?
Nejde jen o to, že se tyto svátky slaví v různé dny. Důležitější je, že učitel a guru nejsou totéž.
Zkusme to ukázat to na příkladu. Dobrý učitel může naučit žáka fotografovat. Jenže fotit se dá všelicos. Guru pomůže žákovi získanou dovednost použít dobrým způsobem.
Mimochodem letošní Gurupúrnima připadá na neděli 9. 7.
---
Vznešené a každodenní
Po ránu jsem se dal do praní. Nebavilo mě to a prádlo mi padalo z rukou. Vzpomněl jsem si na verš z Upanišad „aham brahmásmi“. To znamená „jsem vším pronikající podstata vesmíru“.
Za chvílí bylo vypráno.
Nevím, co by mi na to řekli dávní mistři. Asi by se jen shovívavě usmáli
---
Na co by měl pamatovat každý učitel
Připravoval jsem seminář pro učitele. Uvědomil jsem si při tom, jak důležité je rozpoznávat dobré možnosti žáků nebo studentů. Např. mezinárodně uznávaná pěvkyně Eva Urbanová se nedostala na konzervatoř pro „příliš silný hlas“. Když to zkoušela podruhé, řekli ji, že je už moc stará. Einsteina přijali vysokou školu teprve na druhý pokus. Po ukončení studia navíc nesehnal místo na universitě. Jan Maria Vianney nezvládat studium teologie a vysvěcen na kněze byl až po intervenci nadřízeného, který tehdy řekl: „Milost Boží nahradí, čeho se mu nedostává na vědomostech.“ To byla pravda, Vianney byl později prohlášen za svatého a stal se ochráncem všech kněží.

8. 7.
Nové video Úsměv s odkrytými zuby: kdy ho používat a kdy ne. Máme i anglicky.
---
Andělská lítost
Většinou se zde zabývám zdravými a příjemnými emocemi. Lítost sice může být projevem duševního zdraví, ale příjemná zdaleka není. Některé duchovní tradice si cení vyrovnanosti a schopnosti přijímat dobré i nedobré s naprostým klidem. Stejně si ale myslím, že i duchovně vyspělí lidé, a dokonce i naši neviditelní přátelé někde nad námi pociťují lítost. Ne snad nad sebou, ale nad tím, jak se lidé někdy chovají sami k sobě i k druhým. Lítost těchto vyspělých bytostí vychází ze soucitu, kdežto v té naší bývá často spíše sebelitování.
Na závěr této úvahy moje oblíbená otázka: „Co z toho vyplývá prakticky?“
Třeba povzbuzení, abychom dělali svým andělům radost.

7. 7.
Velká tíha
V Indii prý používají jako ochranu před nepříznivým působením planety Saturn prsten vyrobený z podkovy černého koně. Tato rada má půvab a jistou logiku. Saturn se spojuje s tíhou života a jeho vážnými stránkami. I člověk, který prožívá opravdu nelehké období, musí uznat, že v porovnání s koňskou podkovou je na tom velmi dobře. Ani by se nemuselo jednat o vraníka, ale klidně i o podkovu šimla. Takový tažný kůň může totiž vážit i tunu.
---
Když máte s někým problém
Tradiční pozdrav používaný v Asii spočívá v tom, že člověk sepne ruce na prsou u ukloní se. Do krajiny srdce umisťuje tradice naši duchovní podstatu nebo, chcete-li, nesmrtelnou duši. Možný výklad tohoto pozdravu zní: „Klaním se tomu nevyššímu v tobě, co je i ve mně, co máme společného.“
Dejme tomu, že máte s někým velký problém. Představte si ho, sepněte ruce na prsou, ukloňte se a řekněte mu v duchu: „Klaním se tomu nevyššímu v tobě, co je i ve mně, co máme společného.“
Mohli byste si také přestavovat, jak dotyčnému podáváte ruku, já bych ale to nedělal. Podání ruky může znamenat souhlas, lidé si přece říkají „ruku na to.“
Jsou lidé, s nimiž souhlasit nemůžeme, dokonce nesmíme. Ale uklonit se tomu nevyššímu v nich, to je jistě správné.

6. 7.
Nové video Snadná a užitečná varianta pozice sfingy, máme i anglicky.
---
Právo dělat chyby
S názorem, že člověk může dělat chyby, bude většina lidí souhlasit. Tedy bude s tím souhlasit, když se jedná o ně samé. Právo na chyby mají také druzí lidé. To už pro nás tak samozřejmé nebývá.
Rčení, že za „chyby se platí,“ zní celkem věrohodně. Možná bude ale někdo nespokojený s tím, že odplata přichází pozdě nebo je moc mírná. Tedy když jde o druhé.
Na sebe a na druhé míváme dvojí metr. Stačí si to to uvědomit, a hned budeme vůči okolí laskavější.

5. 7.
Částečná relaxace
To znamená uvolnit některé svaly, zatímco jiné pracují. Relaxovat se dá např. ve vstoje. Můžete si to hned vyzkoušet.
Stoupněte si s nohama mírně od sebe, kolena lehce pokrčená. Zpevněte hýžďové stavy, tím se narovná bederní páteř. Lokty lehce vytočte zevně, tak zlepšíte prokrvení rukou. Temeno hlavy je vytaženo nahoru, brada lehce zasunutá, pohled směřuje šikmo dopředu. To vyrovnalo krční páteř. Nyní začněte odshora dolů s uvolňováním. Uvolněte čelo, oči, tváře, uvolňují se ústa i čelist, ústa jsou zavřená, ale zuby se nedotýkají. Ramena jsou uvolněná. Páteř je jako stěžeň a ramena jako příčně ráhno, na kterém jsou zavěřené krásně uvolněné ruce a táhnou ramena dolů. Přu nádechu se uvolňuje i horní část břicha, což umožňuje pohyb bránice dolů. Při nádechu se prostor v dolní části hrudníku a horní části břicha zvětšuje, při výdechu zmenšuje. Uvolnit se mohou i některé svaly nohou.
Částečnou relaxaci vstoje můžete použít např. při čekání na autobus, na šéfa nebo na milovanou bytost, která dlouho nejde.
Až bytost přijde, budete na ni jako uvolnění působit mnohem lépe.
Částečná relaxace je také typická pro některá cvičení, jakou jsou jóga nebo čchi-kung.

4. 7.
Chvilka času
Chvilky času míváme často. Kdyby se sečetly dohromady, možná by to dalo během dne desítky minut. Někdo je netrpělivý a přeje si, aby už ta tramvaj přijela, aby přišel člověk, na něhož čeká, aby už se jeho luštěniny uvařily. To není moc účelné, třeba zmíněná tramvaj se šine ulicemi podle jízdního řádu, a ne podle našich přání. Kromě toho lze chvilky dobře využít. Můžete se podívat do svého diáře, klidně dýchat do břicha, v duchu si opakovat modlitbu nebo mantru, procházet se nebo se nenápadně protáhnout a zacvičit si. Nenechte si ale při tom, ale ujet tu tramvaj.
:)
Žertík v zubní ordinaci
Čím jsou děti menší, tím mají méně zubů.
Jak budou ty moje padat, budu vypadat čím dále tím mladší.
:)

3. 7.
Nové video Autorské čtení z knihy  „Kudy do pohody“.
---
Pohled do dálky
Jeden skromný řemeslník měl bohatého souseda, o kterém se vědělo, že získal svůj majetek nečestně. Řemeslníka trápila závist. Celý den závidět a k tomu těžce pracovat není nic příjemného. Onen muž se proto vydal za starcem, o němž se proslýchalo, že má nadpřirozené schopnosti.
Starci se svěřil: „Od časného rána těžce pracuji. Poctivě si vydělám si na živobytí a při tom jsem chudý. Soused, však víte, ničemně zbohatl a topí se v penězích!“
Stařec mlčel a zdálo se, že hledí kamsi do velké dálky. Pak řekl: „Z jeho peněz mají v pekle radost. Budou výborně hořet.“
Řemeslník se zachvěl. Po celý svůj dlouhý život pak byl spokojen s tím, co vydělá svýma rukama.

2. 7.
Nedostižný vzor
V naší nejnovější relaxační nahrávce Relaxační technika výměna úsměvů zmiňují mimo jiné chichotající se malé děti. Není to náhodou. Zdravé a spokojené děti jsou, co se týče úsměvů, nepřekonatelné. Kam se na ně hrabu se svými druhy smíchu. Podle východní tradice je navíc energie dětství zdravá a omlazuje.
---
Nejlepší hodinky
V dobách, kdy zdejší média hlásala úspěchy Sovětského svazu, kolovala mezi lidmi toto anekdota.
Nejlepší hodinky jsou ty sovětské. Proč? No přece proto, že jsou nejrychlejší.
Vypadá to, že malá ručička fungujících hodinek se nepohybuje. Jenže po čase se nenápadně přesune úplně jinam.
Podobně i snaha být lepší někdy hned nepřináší viditelné výsledky. I tak se ale vyplatí vytrvat.

1. 7.
Nové video Autorské čtení z knihy „Jak být milejší“.
---
Tuny mrkve
Někteří patologičtí hráči považovali peníze za životní prioritu. Neuvědomovali si, že je to jen prostředek. Jednou jsem je požádal, aby spočítali, kolik mrkve si mohli za prohrané peníze koupit. Vycházelo to na stovky tun. Tolik peněz už asi nikdy mít nebudou, ale to nevadí. Půl kila mrkvičky si dopřejí snadno, i když jsou v insolvenci. Důležité je, že se neštvou za penězi jako dříve. Nepotřebují to a našli důležitější hodnoty. K těm patří dobré vztahy a čisté svědomí.

30. 6.
Nové video Relaxační technika výměna úsměvů, máme i anglicky.
Nahrávka této techniky existuje i jako audio, to najdete zde.
---
Bylo to neobvyklé, ale pomohlo to
Při cvičení s našimi střízlivými přáteli na konci relaxace obvykle třikrát opakujeme „klidný, moudrý střízlivý!“ Taková autosugesce je účinná i před usnutím nebo krátce po probuzení.
Jedna mladá dáma se doma nepohodla. Už se schylovalo k hádce, ale pak vzpomněla si na společné cvičení a řekla příteli: „Jsem klidná, moudrá střízlivá!“
Ten byl velmi překvapen a celé to skončilo smíchem.
---
Starý dvořan
Jistý muž sloužil dlouhá léta u dvora. Jednoho dne mu král oznámil, že ho propouští ze svých služeb. Dvořan se vrátil se do rodného kraje. Věděl, že je třeba, aby se vydal jinou životní cestou. V horách žil mistr, který mu kdysi dobře poradil. Dvořan se rozhodl, že ho po letech opět navštíví.
Po nesnadném putování se dostal k chýši, kde se mistr zdržoval. Jak se blížil k cíli, sílil v něm pocit, že ho mistr dávno čeká. Ten opravdu seděl před vchodem a vedle něj byla konvice s čajem a dvě misky. Dvořan si cestou připravil otázky. Nyní ale cítil, že je zbytečné něco vysvětlovat nebo se ptát. Mlčky dopili čaj. Dvořan s úklonou poděkoval a vydal se na zpáteční cestu. Během ní a dlouho poté cítil mistrovu laskavou přítomnost.
---
Zlo a dobro
Zlo existuje, aby mi připomínalo dobré. Pomíjivé existuje proto, aby mi připomínalo věčné. Swami Šivananda.

29. 6.
Tři skupiny způsobů, jak se smát
Jedná se o následující skupiny:
1. Způsoby použitelné na veřejnosti, např. lišácký úsměv nebo úsměv ušima. Při úsměvu ušima, nejste-li králík, se uši nehnou ani o milimetr. Tento úsměv není vidět, a dá se proto uplatnit všude.
2. Způsoby použitelné na veřejnosti s jistou opatrností. Sem patří třeba melodický smích. Nakolik je vhodný, záleží na situaci, jeho délce a počtu decibelů.
3. Postupy použitelné jen v soukromí nebo mezi přáteli, jako jsou hrdinský smích, africký smích nebo hlemýždí smích. Musím se přiznat, že jsem mnoho druhů smíchu kategorie použil na veřejnosti, dokonce i médiích. A také mi to prošlo.
---
Hrdý sponzor
Nevýhodný obchod udělá občas každý, mně se to za týden stalo dokonce dvakrát. Jednalo se sice o malé výdaje, ale i tak mě to rozladilo. Tak jsem si řekl, že se jednalo o sponzorský dar příslušné firmě, a byl na svůj dar hrdý. Kdyby to snad někomu nestačilo, ať vytře podlahu, a pak si z mého webu pustí nějakou relaxační nebo meditační nahrávku. Je jich tam více než dvacet, jistě si vyberete.

28. 6.
Odkládání
V různých duchovních tradicích se objevují podobné příběhy. Někdo do nekonečna odkládá své povinnosti nebo duchovní praxi. A pak se dostane, kam jinam než do pekla.
Sklon odkládat můžeme využít i ve svůj prospěch.
Jestliže se jedná o něco neužitečného nebo dokonce škodlivého, odložíme to na neurčito.
Po čase zjistíme, že o to nestojíme, a pustíme to z hlavy.
Díky tomu se vyhneme… Čemu se to vyhneme?
No, třeba kocovině.
:)

27. 6.
Novinka Svépomoc pro ty, kterým schází uznání, máme i anglicky.
---
Proč abstinuji?
Na tuto otázku obvykle odpovídám, že jsem to chtěl v roce 1984 zkusit. Po roce jsem zjistil, že etylalkohol nechci. To je sice pravda, ale dnes svoji motivaci ke střízlivosti prozkoumám podrobněji. Použiji k tomu motivační okruhy, jak se jimi zabýváme s našimi střízlivými přáteli.
Prozíravě pesimistický motivační okruh: Člověk zjistí, že závislost přináší utrpení. Abstinuje proto, aby zbytečně netrpěl. O trápení, jemuž byli vystaveni naši střízliví přátelé, opravdu nestojím.
Prozíravě optimistický okruh: Znamená uvědomovat si výhody abstinence. To na mě sedí také, za ušetřené peníze si koupím kvalitní čaj, a ještě hodně zbyde.
Okruh moudrého užívání života, což je zase třeba ten čaj.
Rozhodný okruh: Abstinuji a basta! To je také pravda.
Duchovní okruh: Střízlivost zlepšuje schopnost vnímání sebe i okolí. To je důležité pro praktický i duchovní život.
Zdravotní okruh: Jasně, střízlivost je zdravá. Abstinentské delirium jsem za léta praxe neviděl. A cirhózu zapříčiněnou notorickou abstinencí také ne.
Ohleduplný okruh: Při něm bere abstinující ohled na lidi ze svého okolí. To pro mě platí také, protože za střízliva jsem užitečnější.
Okruh zdravého prosazení: Jistě, i v tomto směru se mi střízlivost vyplatila. Málokdo např. opakovaně zdravit televizní diváky slovy „střízlivosti zdar!“
Hrdinský okruh: To se na mě nehodí, protože střízlivost mi připadá snadná a samozřejmá.

26. 6.
Nové video Masarykova oblíbená píseň. Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Almužna
Mnich se obrátil se prosbou o almužnu na jednoho boháče, o kterém se proslýchalo, že má dobré srdce. Boháč, sice souhlasil, ale mnichovi nic nedal.
Mnichovo srdce se neplnilo vším možným, jenom ne klidnou vyrovnaností, které si jeho učitelé tak cenili.
Vrátil se do kláštera a tam se dozvěděl překvapivou novinu. Onen bohatý člověk věnoval klášteru zásoby jídla na mnoho týdnů.
Mnich se zastyděl a pověděl o tom svému příteli.
Ten mu s úsměvem řekl: „S Bohem je to podobné. Dává víc, než čekáme, ale často jindy a jinak.“

25. 6.
Nové video Mantra dlouhého života (kirtan).
---
Něco jednoduchého, co asi použijete vícekrát za den
Lidé se často nechovají tak, jak bychom si představovali.
Nevím, jak ve vás, ale ve vyvolává, mírně řečeno, podrážděnost. To není zdravé a příjemné už vůbec ne.
Následující postup nezabere ani minutu a je náramně jednoduchý. Nadechněte do břicha a dolní části hrudníku, dlouze vydechujte a řekněte si v duchu: „Mír a světlo mně!“ Pak totéž zopakujte, ale při výdechu řekněte: „Mír a světlo tobě!“ Tím se myslí dotyčná osoba, ať je to váš nejméně oblíbený politik či Růženka nebo Honzíček, kteří vás bezcitně opustili, ach. Napotřetí pošlete mír a světlo zase sobě.
Tento postup využívám často. Jde to i za pohybu, např. dnes jsem to praktikoval během vynášení smetí.
:)
Video Dech a psychika prakticky.

24. 6.
Tátova praktická psychoterapie
Otec pracoval většinu svého života jako zdravotník a denně přicházel do styku s mnoha lázeňskými hosty. Možná díky tomu to s lidmi uměl.
Jako malý chlapec jsem měl jít k zubaři. Po zkušenostech s tímto druhem oborem se mi do toho vůbec, ale vůbec nechtělo. Táta mi tehdy slíbil, že když tu návštěvu zvládnu a budu u paní doktorky hodný, tak že mi něco koupí. Co konkrétně to bylo, si už nepamatuji. Důležité bylo, že táta slib splnil.
Něco podobného používám dosud i ve vztahu k sobě, např. před tím, než jsem sedl ke psaní, jsem si slíbil, že když budu půl, hodiny uklízet, tak si pak udělám čaj. Na stejném principu pracuje jedna psychoterapeutická technika. Klient nebo pacient je odměňován kupříkladu za to, že přijde na kontrolu střízlivý nebo čistý, jak se říká v případě drog. Odměnou může jídlo, drobná finanční částka nebo třeba propisovačka. Vlastně odměna nemusí mít hmotnou podobu, často více potěší pochvala, úsměv nebo uznání spolupacientů.

23. 6.
Nové video Smích a nadhled, máme i anglicky.
---
Užitečná dvojkombinace
Způsoby, jak zlepšit sebeovládání a jak odmítat, je výhodné kombinovat.
Užitečná kombinace je např. jasné odmítnutí, nebo odmítnutí jednou provždy a nabídnutí lepší možnosti sobě či okolí.
Příklady
Hrdý abstinent Sváťa sám sobě: „Do brlohu nepůjdu, šálek čaje a hezká kniha jsou mnohem lepší.“
Hrdý abstinent Sváťa u sousedů: „Alkohol už nepiju, sklenice vody mi úplně stačí.“
Hrdý abstinent Sváťa při pracovním jednání: „Do restaurace mě nezvěte, nemám taková prostředí rád. Projednáme to raději v klidu u nás ve firmě.“

22. 6.
Šepot
Šepot se někdy spojuje s tajnůstkářstvím. Není to zdaleka pravda vždy. Šepot může být také projevem ohleduplnosti vůči okolí. Šeptem upozornit nějakou dámu, že má natržené kalhoty, je vhodnější než jí to sdělovat megafonem. Možná nám pak ta dáma rovněž šeptem odpoví, že je to schválně a že je dnes móda.
Šeptem lze také projevovat úžas i jiné ušlechtilé city. Šeptat můžeme posvátné slabiky nebo modlitby. Indická tradice považuje recitaci šeptem za účinnější než recitaci nahlas. Tichá meditace může být ještě účinnější, ale při šepotu se lépe udrží pozornost. Někdy praktikující střídá hlasitou, šeptanou a tichou recitaci, jak cítí, že je to právě nejvhodnější.
---
Video Jakou zvolit mantru a navíc čtyři užitečné tipy.

21. 6.
Objev
Nad tímto objevem žasnou vědci z Harvardu, Cambridge, ba i z Lomonosovy university: Naše nové video Dobrá rada.
---
Klid do termosky
Lidi lze přibližně rozdělit do dvou skupin. Ti první upadají vlivem pracovní zátěže do deprese, kdežto ti druzí jsou podráždění a nevrlí. Pan Prchlý nepatřil ani do jedné z těchto skupin. Říci o něm, že se při problémech hněval, je příliš málo. On zuřil, prskal a běsnil. Nadělal si tak spoustu problémů. Když se pak uklidnil, tak se styděl. To ho přimělo tento problém řešit. Zavolat na linku telefonické pomoci.
Odpověděl mu příjemný ženský hlas.
Pan Prchlý se té, podle hlasu sympatické, paní se vším svěřil.
Neznámá se ho vlídně zeptala: „A proč si nevezmete klid s sebou do práce?“
Pan Prchlý zareagoval způsobem, který se dal čekat: „Copak je klid čaj, abych si ho nalil do termosky. Nebo si ho mám zabalit do igeliťáku?“ zeptal se jízlivě.
Spojení se přerušilo. Pan Prchlý zjistil, že jeho supermoderní telefon se při vybité baterii chová úplně stejně jako křáp za pár stovek. Místo aby hodil telefon na zem a rozšlapal ho, začal pan Prchlý trochu přemýšlet, co by ho tak mohlo uklidnit.
– Uvědomil si, že jeho ráno připomíná evakuaci obyvatel při živelné pohromě. Zítra vstane dříve. Tím pádem stihne i snídani. Nasnídaný je klidnější a lépe mu to myslí.
– Mohl by si také vzít do práce něco uklidňujícího. Chvíli váhal mezi fotografií manželky a foxteriéra, pak si ty fotky raději vzal obě. Foxteriér má pořád dobrou náladu a manželka je naprostý kliďas. Jinak by s ním tak dlouho nevydržela.
– Mohl by si také ráno zacvičit a po cvičení si položit ruce na břicho a uvolnit se. Kdysi se to naučil na nějakém kurzu. Tvrdili tam, že účinek cvičení a relaxace na psychiku trvá dlouho po jejich skončení. Prý podle jednoho výzkumu, snížila relaxační technika praktikovaná po ránu krevní tlak u lidí, kteří ho měli vysoký, i během následující noci.
– Tu termosku s čajem si vzal pan Prchlý také. Slyšel, že dobrý čaj dokáže povzbudit i uklidnit.
Z pana Prchlého se díky dobré radě nestal andílek, ale dalo se s ním lépe vyjít, což byl pokrok.

20. 6.
Nové video Co usnadňuje relaxaci, máme i anglicky.
---
Jak pomoci dětem zvládnout trému při zkoušení?
Tuto otázku mi položila jedna paní, která vyučuje cizí jazyky. Odpověděl jsem toto:
Doufat, že se dítě naučí relaxovat během zkoušky je naivní a mohlo by to dítě ještě zmást. Aby byla relaxační technika účinná i při streesu musí být dobře předem zvládnuta a bylo by třeba ji zahrnout do výuky dlouho před zkouškou. Existuje více možností:
– Celková relaxace vsedě před zkouškou. To je účinné, protože efekt relaxace přetrvává i po jejím skončení.
– Částečná relaxace, např. mít uvolněný obličej a ramena. Dítě se tak uklidní, a navíc lépe působí na okolí.
– Mluvit, podobně jako zpívat, vyžaduje dobré brániční dýchání, tj. dýchat do břicha. Jednak je pak hlas zvučnější, a hlavně se tak předejte zrychlenému dýchání nebo naopak k zadržování dechu. Ani jedno, ani druhé by neprospělo hlasovému projevu ani psychice. Brániční dýchání a dlouhý výdech naopak uklidňují.
– Nejjednodušší způsob, jak se v běžném životě uklidnit, je se usmát, i když se člověku nechce. Funguje u dětí i dospělých.
– A pak je zde ještě něco, co můžete ovlivnit jen částečně. Dítě by mělo vědět, že ho dospělí mají rádi a respektují, i když zkouška nedopadne podle jejich představ.

19. 6.
Vzpomínka na polospánek
Někteří lidé tvrdí, že neumí relaxovat. Samozřejmě to není pravda, protože relaxace nastává také za hlubokého spánku. Není ale právě snadné si vybavit, co je to za stav, když člověk spí. I kdyby se to nakrásně někomu podařilo,  usne jako dubový špalek. To má k vědomé, řízené relaxaci daleko.
Z hlediska relaxačních a duchovních cvičení je užitečnější stav těsně před usnutím. Ten se nazývá hypnagogický spánek. Při něm se i u lidí, kteří nemají rozvinutou představivost, objevují snové vize a vzpomínky v podobě obrazů. Při tom je ale do značné míry zachovaná vědomá kontrola. Vzpomenout si na tento stav a navodit si ho je mnohem snazší a užitečnější.
Také se toho při cvičení skutečně využívá. Mistr Xu Mingtang doporučuje při čchi-kungu postoj „zdá se, že spíte i bdíte“. Stav velmi podobný polospánku lze navodit i za pomoci jógové relaxační techniky jóga nidra.
Nakolik lze polospánek doporučit i během denních aktivit, záleží na okolnostech. Polospánek, zejména vsedě nebo vleže, může snadno přejít ve spánek. To by nevadilo např. při cestě vlakem. V jiných situacích ale ano, např. kdyby někdo v tom vlaku pracoval jako strojvůdce.
Ještě zajímavost. V hypnagogickém stavu a někdy i při relaxaci se mohou objevit svalové záškuby. Je to běžné a je třeba to brát s klidem. Vysvětluje se to tím, že mysl se uvolnila rychleji než tělo.

18. 6.
Nové video Jednoduchá masáž kolen vstoje, máme i anglicky.
---
Stres, zubaři a mnozí další
Stres nepožívají pouze lidé, kteří sedí v zubařském křesle. Stresem jsou podle údajů z odborné literatury ještě v daleko větší míře ohroženi samotní stomatologové. Připravoval jsem si seminář na toto téma a zkusil jsem se vcítit do situace zubního lékaře. Předklon trupu vede k tomu, že se žebra dostávají skoro až do pánve. Napětí a vypjaté soustředění vede zádržím dechu. Vzniká tak bludný kruh, kdy stres a pracovní poloha zhoršují dýchání, což ještě prohlubuje stres. Klidné dýchání do břicha, kdykoliv to umožní situace, zde má klíčový význam.
To se týká i mnohých dalších, třeba i chirurgů a vlastně i většiny z nás. Platí to i pro mě, když píšu tento text.

17. 6.
Přátelské upozornění
Jestliže pijete při četbě tohoto deníčku čaj, tak opatrně. Vyskytuje se tu někdy legrace. Mohli byste se začít smát a trochu se pobryndat.
:)

16. 6.
Nové video Nejlepší přání (původní hudba), máme i anglicky. Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Nechápavý kouzelník
Jeden Evropan se obrátil afrického kouzelníka: „Jsem chudý, co byste mi poradil?
Kouzelník se zatvářil soucitně: „Asi nemáš co jíst, viď?“
Jídla mám dost,“ řekl Evropan.
„Tak nemáš blízko vodu?“
„Vody mám, kolik si vzpomenu.“
„Možná si nemůžeš koupit přikrývku a v noci drkotáš zuby?“
„Deku mám také,“ řekl Evropan netrpělivě.
Tak nač si stěžuješ?“ podivil se kouzelník.
---
Oznámené zpoždění
Vlaky dne jedná o dost přesněji než dříve. I tak lze ale na nádražích často zaslechnout větu: „Oznámené zpoždění se může změnit.“
Plánovat si povinnosti, koníčky i odpočinek je správné a našim střízlivým přátelům se to osvědčilo. Jenže naše plány nevyjdou vždy na sto procent. V takové situaci je třeba to či ono přesunout na později. Pak se můžeme zasmát a říci si: „Zpoždění se může změnit.“

15. 6.
Od čeho se odpoutat?
V dopravních prostředcích nás vybízejí, abychom se připoutali. Různé duchovní tradice radí pravý opak, totiž abychom se odpoutali. protože to dává vnitřní svobodu.
Tím se nemíní bezpečnostní pásy, ty jsou prospěšné. Odpoutat je třeba se od toho, na čem příliš lpíme. Jak člověk pozná, oč se jedná? Od čeho by měl právě on získat větší odstup a nadhled?
Jasným signálem lpění je, že to či ono vyvolává divoké emoce. Můžeme to ukázat na příkladech:
– Panu Bitovi se porouchal internet. V nitru tohoto jinak flegmatického muže se rozpoutalo divoké tornádo. Zanedlouho zjistí, že se jedná o banální problém, který se dá snadno vyřešit.
– Pan Narcisové někdo řekne, že její nový účes mu připomíná jeho kokršpaněla. Na názoru toho člověka paní Narcisové normálně nezáleží. Tato poznámka jí ale dopálí do té míry, že po chvíli připomíná dogu.
– Pepíčkovi někdo sebere hračku. Kdyby o tom pověděl rodičům, klidně by mu sehnali za pár korun novou. Jenže dítko ztropí takový rámus, že se třesou okenní tabule.
Mezi námi dospělými a dětmi není někdy zase až tak velký rozdíl, že?
:)

14. 6.
Nové video Břišní smích se zavřenými ústy, máme i anglicky.
---
Metoda Bufo
Paní Liduška se jde projít. Z ničeho nic potká dvoukilovou ropuchu obrovskou. Neskonale ohyzdná ropucha jí skřehotavě řekne: „Nedělej si iluze. Nejsem žádný zakletý princ, ale ropucha obrovská, latinsky bufo marinus. A jsem na to hrdá. Chystám se dát ti velkou pusinku. Co ty na to, broučku?“
V této situaci by nesouhlasil nikdo, ani milovníci přírody ne. Paní Liduška se zatváří odmítavě, zavrtí hlavou, udělá odmítavé gesto a řekne rozhodné „ne“. Pak svižně prchá, což je také forma komunikace. Slovní i mimoslovní sdělení jsou v naprostém souladu, tj. sdělení je kongruentní. Kongruentní odmítnutí je mnohem účinnější, než kdyby někdo nejistě a váhavě řekl „ne“, a ještě ke všemu na ropuchu našpulil pusu. Kongruentním odmítnutím dáváme ropuchám, celému světu i sobě najevo, že odmítnutí myslíme opravdově a naprosto vážně.
Tento způsob odmítání s pacienty někdy nacvičujeme. Je užitečný i pro ty, kdo pěstovali závislost na alkoholu, drogách a hazardu o samotě. Takové odmítnutí se dá použít, kdykoliv potřebujeme zlepšit sebeovládání. To ukážeme opět na příkladu paní Lidušky.
Paní Liduška má nějaké to kilo navíc. Dostane nápad, že zcela vyplení svoji přebohatě zásobenou lednici. Co si má chudinka počít? Pravda, mohla by zavolat krizovou linku a říci: „Dobrý den, je mi čtyřicet, mám nejméně dvacet kilo nadváhu a byla jsem právě přepadena žravostí. Ach, já ubohá dívka, poraďte mi, prosím!!“
I když je taková telefonická pomoc anonymní, paní Liduška se ostýchá. Místo toho se rozhodne zvládnout situaci svépomocí. Řekne si „ne!“ Doprovodí to odmítaným gestem a zatváří se tak, jako kdyby měla v lednici dva tucty vypasených ropuch. Pak se vydá na delší procházku. Samozřejmě, že nepůjde do cukrárny, ale do lesa. Lednice, žaludek a elegance paní Lidušky jsou zachráněny. Navíc ušetří nejen za jídlo, ale také za nové, rozumějte větší, oblečení. Třikrát sláva kongruentní komunikaci!
Poznámka: Další způsoby, jak se ovládat, najdou zájemci v mé knize „Sebeovládání“.
---
Video Jak odmítat: 12 možností.

13. 6.
Nové video Snadný způsob, jak se lépe ovládnout, máme i anglicky.
---
Nová audio nahrávka, maestro Eversober (kytara, zpěv): V míru se sebou.
---
Pozor, tučňák!
Kdesi jsem zahlédl fotografii dopravní značky, na které bylo napsáno: „Zpomal, přecházejí zde tučňáci!“
Značka jistě nepocházela od nás. Jednak byl ten nápis v angličtině, a jednak se na našich silnicích najde ledacos, ale tučňáci ne.
Nastávají ale situace, kdy se i Středoevropanu bude tato značka náramně hodit. Řekněme, že si člověk uvědomí hněv nebo chtivost. Vybaví si dopravní značku s tučňákem, řekne si „zpomal!“
Pak se zasměje a ošidnou situaci hezky, opatrně a pomaloučku zvládne.
---
V Americe i ve Veselé Lhotě
V indiánských i v našich pohádkách se často vyskytuje podobný motiv. Hrdina příběhu se chová hezky k mravenečkům, žabám a dalším zdánlivě bezvýznamným stvořením. Za to se mu tato stvořeníčka odvděčí a pomohou mu splnit nějaký nadlidský úkol.
Nechci zde diskutovat o schopnostech blanokřídlého hmyzu. Položme si raději otázku: „Proč byli Honza, chudá dívka nebo Indián s nevyslovitelným jménem hodní na mravence a další žoužel?“
Důvodem byly laskavost, altruismus a dobrá vůle. Tím jsme se dostali na známou půdu.
Českým i indiánským dětičkám říká jejich hodná maminka: „Buďte, milé děti, laskavé, ono se vám to mnohonásobně vyplatí.“
To je naprostá pravda. Laskavost je zdravá. Prospívá laskavému člověku i jeho okolí.

12. 6.
Jak zdravě povzbudit mozek
Řekněme, že se musíme něco naučit nebo rychle vyřešit nějaký problém. Většina lidí nemá za této situace ani pomyšlení na cvičení nebo procházku. To sice chápu, ale správné to není. Lehká tělesná aktivita zvyšuje rozumové schopnosti. Zkuste při učení se nebo přemýšlení trochu chodit, uklízet, protahovat se apod. Ještě lepší je procházka v přírodě. Pohyb a volný prostor kolem nás a nad hlavou povzbuzují tvořivost. Podle čínské tradice navíc prospívají zejména játrům. Jestliže to není možné, můžete si pohyb a prostor alespoň představit.
---
Video Tělesná aktivita a mozek
---
Hezké oslovení
V mé přechozí knize „Jak být milejší“ jsem se zabývat souvislostí mezi jednotlivými orgány a zdravými emocemi. Někteří čínští mistři uvádějí, že kupříkladu vděčnost prospívá ledvinám, kostem a žlázám s vnitřní sekrecí.
Ale co když si budu chtít namasírovat třeba koleno. Ano, to hodně souvisí s ledvinami, jsou tam ale také šlachy (energie jater), cévy (energie srdce) a kůže (energie plic). Koleno navíc potřebuje výživu, tj. energii sleziny.
Tento problém jsem pro sebe vyřešil následovně. Než začnu některou část těla masíroval, řeknu jí „milá“. Schválně si zkuste vestoje lehce dlaněmi poplácat třeba kyčle. Pak jim v duchu řekněte „milé kyčle“ a poplácávejte znovu. Myslím, že druhá možnost se vašim milým kyčlím bude víc líbit.
Já se teď budu věnovat, hádejte čemu?
No přece svojí milé, červené kuličce.
:)

11. 6.
Nové video: Česká lidová píseň, k tomuto videu máme i novou střízlivou pohlednici.
---
Andělé z nebe
Jeden střízlivý přítel obohatil naši fonotéku o píseň „Ha ty svatej Vavřinečku“.
Tuto píseň asi znáte. Mladík hledí na svátečně oblečené dívky, které vycházejí z kostela, a má pocit, že jsou to andělé z nebe. Jenže z toho kostela jistě vycházeli mnozí další. Byly mezi nimi i utahané ženské. Z kostela se možná vybelhal i nějaký ten stařeček a vyběhly odtud nezbedné děti. Přál bych sobě i vám, abychom poznávali anděly i méně přitažlivých lidech, než jsou jen slečny.
---
Puberta a smích
Výzkumníci, kteří se zabývají smíchem, zjistili, že čím je člověk mladší, tím více se směje. Jistě to platí pro malé děti, u pubertální mládeže si tím nejsem úplně jistý. Je sice pravda, že dívky toho věku se umějí smát, chichotat a řehonit jedna radost. Někteří dopívající chlapci mají naproti tomu sklon k ponuré vážnosti. Dekadentní četba, určité druhy hudby a virtuální válčení při hraní počítačových her  u nich sotva vyvolá radost a vlídnou náladu.
Nedávno jsem uveřejnil na internetu své video „Hodně veselý pozdrav“. Na něm mávám pravou rukou a směju se. Na to navazuje varianta pro leváky, kdy se směju a mávám levou rukou.
Jeden mladík mi napsal, že jsem „mentál“, což mělo patrně znamenat mentálně postižený. Bral jsem to s klidem. Okázalá důstojnost pubertálního věku většinou lidi přejde.

10. 6.
Meditace milující laskavosti do šesti směrů a jejich symbolika
Toho cvičení zabere doslova pár minut a dokáže projasnit náladu a přinést do života více klidu. Při této variantě meditace milující laskavosti posíláme mír a světlo sobě, dopředu, dozadu, napravo, nalevo dolů a nahoru. Jestliže cvičíme v přírodě, budou nad námi tak akorát sýkorky a dole nějaká ta žížala. Zmíněné směry lze ovšem chápat symbolicky.
Symbolika šesti směrů
Vpředu: Můj budoucí život a ti, s nimiž se setkám v budoucnu.
Vzadu: Můj minulý život a ti, s nimiž jsem se setkal v minulosti.
Vpravo: Mojí přátelé.
Vlevo: Moji nepřátelé.
Dole: Méně vyspělé bytosti v nižších světech.
Nahoře: Duchovně pokročilejší bytosti ve vyšších světech.
Jak vypadá meditace do šesti směrů:
1. Světlo (červenou kuličku z energie) zdvihněte do hrudníku ve výši srdce. Řekněte si „mír a světlo mně“ a při dalším výdechu pošlete mír a světlo svému tělu.
2. Stejně pokračujete dopředu, dozadu, vpravo i vlevo, dolů i nahoru
3. Pak řekněte si „mír a světlo všude“ a při dalším výdechu pošlete mír a světlo do všech stran.
4. Na závěr opět pošlete mír a světlo sobě a kuličku vraťte mezi pupek a páteř.
---
Video Velikánský úsměv

9. 6.
Další radostná novinka, video: Hodně veselý pozdrav.
---
Moje odpověď na otázku jednoho novináře, kdo by se měl angažovat proti nezdravému životnímu stylu
Bylo by krásné, kdyby se výrobci alkoholu přeorientovali na šípkový čaj, provozovatelé hazardu na pěstování mrkve a výrobci drog na produkci růžičkové kapusty. Jenže to je utopie. Každý z nás ale může zlepšovat svůj vlastní způsob života a pomáhat v okruhu své působnosti. Už to, že člověk se sedavým zaměstnáním začne denně 40 minut chodit, je velký pokrok. Jestli někdo z vážených čtenářek, čtenářů a pracovníků vaší redakce ještě kouří, ať s tím teď hned přestane. Jeho životní styl se tak rázem pronikavě zlepší.

8. 6.
Nové video Smích po 3, 6 a 12 letech. Máme i anglicky.
---
Proč právě červená?
Při dýchání do břicha se soustřeďujeme na červenou kuličku v břiše, která se zvětšuje a zmenšuje. To, že se zvětšuje a zmenšuje, je logické, při nádechu se zvětšuje a při výdechu zmenšuje celé tělo. Proč má ale tato kulička červenou barvu? Důvodu by se našlo více, některé tradiční a jiné z oblasti medicíny:
- V čínské tradici se oblast mezi pupkem a páteří nazývá dolní rumělkové pole. Jak víte, rumělka je jasně červená barva.
- Čínská tradice považuje červenou barvu za symbol štěstí a radosti.
- Červená je barva ohně a ten umí přeměňovat a hřát. Při práci s kuličkou se v příslušné oblasti opravdu po nějaké době objevuje pocit tepla.
- Je to také barva lásky a vřelosti a ty léčí a posilují.
- Břichem procházejí velké cévy a jsou zde rozsáhlé cévní pleteně. V klidu slouží tato oblast jako zásobárna krve. Kromě toho vnitřní orgány potřebují pro své dobré fungování jasně červenou, tepennou krev.
- Jasně červená je také barva vycházejícího slunce. Slunce svítí vesele na každého, nic za to nechce, nedbá na chválu nebo kritiku. Naše červená kulička v břiše ho napodobuje. Je to naše vnitřní slunce.

7. 7.
Nové audio, Akin Vždystřízliv a přátelé (bicí): Posvátná střízlivost.
---
Co je opakem připoutanosti?
V anglicky psané duchovní literatuře se objevuje slovo „detachment“. To znamená doslova odpoutanost, dalo by se to přeložit i jako nezaujatost, nestrannost, odstup a neosobnost. Všechna tato slova v sobě zahrnují zápornou částici. Zkusme místo nich uvažovat o kladných výrazech. Zde se nabízejí objektivita, věcnost a vnitřní svoboda. Někdy s našimi střízlivými přáteli řekneme "střízlivá svoboda“, pak chvíli jásáme, pak totéž řekneme anglicky, jásáme, rusky, jásáme, německy, jásáme, japonsky a zase jásáme.
Ale zpět k otázce, co ještě je opakem připoutanosti. Je to také střízlivost v užším i širším slova smyslu.

6. 6.
Dlouhá cesta
Jistý mladík vstoupil do kláštera. Život tam byl velmi prostý. Opakující se rituály a uvědomování si dechu od rána do noci mladíka neuspokojovaly. Nebylo to duchovní dobrodružství, o jakém snil.
Jednou si ho zavolal představený kláštera. Zeptal se ho: „Kdyby tě čekala dlouhá cesta pustým krajem, jak by ses na ni připravil?“
Mladík odpověděl: „Shromáždil bych zásobu jídla. Pamatoval bych i na přikrývku a dobré oblečení.“
Představený namítl: „To by ale stálo dost peněz.“
„Ano,“ souhlasil mladík, „musel bych si na to nejdřív našetřit.“
Mistr se usmál a řekl: „Duchovní cesta je dlouhá, velmi dlouhá. Klidné dýchání znamená shromažďovat zásoby a nerozptylovat se je totéž, co šetřit.“

5. 6.
Jak jsem vyzkoušel metodu „i kdyby“
Metodu „i kdyby“ mají lidé rádi a pomáhá jim. Spočívá v tom, si člověk v obtížné situaci připustí možnost, že všechno dopadne jinak, než chce. Na nepříznivou variantu se pak v duchu připraví. To ho uklidní, situaci lépe zvládne, a kdyby ne, počítá i s tím.
Nedávno jsem měl možnost tento postup použít. Jistá softwarová firma, říkejme ji třeba Microsoft, si dělá s mým počítačem, co chce a kdy chce. A tak mi ho vyřadila z provozu do té míry, že nešel ani vypnout. Připustil jsem možnost, že se jedná o trvalý stav. V tomto případě bych si mohl koupit něco relativně levného s jiným operačním systémem. Počítač s Windows bych odpojil od sítě a používat ho výlučně odpojený. Vlastně by to bylo bezpečnější. Chránil bych se tak před viry z internetu i Microsoftem.
Tato eventualita mě uklidnila. Šel jsem vytřít podlahu. Počítač se nakonec vzpamatoval, což bylo dobře. Možná se časem v Americe časem naučí aktualizovat Windows něžněji. A kdyby ne, nevadí, jsem připraven na všechno.

4. 6.
Nové video Očištění minulosti (meditace tonglen), máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Stalo se za dávných časů
Kdysi dávno žil v horách moudrý poustevník.
Jednoho dne za ním přišli lidé z blízké vesnice. Ten nejváženější z nich mu řekl: „Tvrdíš, že všemu vládne všemocný Bůh. Proč nezmírní naše trápení? Proč neulehčí naši lopotu a plahočení? Proč neprojasní našeho nitro?“
Poustevník mlčel. Vesničané odešli a on usedl k meditaci. Nastal soumrak a pak hluboká noc. Nad ránem odkudsi přiletěl droboučký ptáček. Jeho trylkování vyvolalo na poustevníkově vousaté tváři úsměv. Bůh právě v té chvíli daroval lidem smích.
Dědeček skončil vyprávění a začas se usmívat, a pak se hlasitě rozesmál. Jeho smích se přenesl na vnoučata. Jejich matka nechala na chvíli vaření. Všichni se smáli na celé kolo a bylo jim dobře.

3. 6.
Nové video Spontánní relaxace: proč je důležitá? Máme i anglicky.
---
Jak souvisí vnitřní a vnější spouštěče a vnitřní a vnější střízlíci
Spouštěče jsou podněty, které znesnadňují sebeovládání. Typické vnitřní spouštěče jsou únava, nuda a rizikové emoce. K vnějším spouštěčům počítáme rizikové lidi a nebezpečná prostředí. Setkání s vnějšími spouštěči zvyšuje riziko vnitřních spouštěčů a naopak. Pan Sova je unavený a nevyspalý (vnitřní spouštěč), snadno vybuchne, okolí si to nenechá líbit a dojde k hádce (vnější spouštěč). Tento konflikt vyvolá hněv, což je zase vnitřní spouštěč.
Protipólem spouštěčů jsou střízlíci. Tito milí ptáčci zlepšují sebeovládání a usnadňují střízlivé myšlení. Pan Sova si jde lehnout v rozumnou dobu, další den je vyspalý (vnitřní střízlík), problémy zvládá s nadhledem, okolí je na něj milejší (vnější střízlík) a pana Sovu to těší (vnitřní střízlík).
---
Na okraj meditační techniky tonglen
Jestliže se k nám někdo se nechová dobře nebo člověk zklamal sám sebe, objevují se obvykle silné emoce. Tyto emoce nejsou zdravé, ani prospěšné. Nebylo by správné si namlouvat si, že je všechno v pořádku. Při meditaci tonglen hledíme na sebe i druhé lidi realisticky a bez iluzí. Zároveň při tom rozvíjíme zdravé emoce, jako jsou laskavost, soucit a velkorysost.

2. 6.
Jak zvládnout divokou radost
Jeden z našich přátel se svěřil při skupinové terapii s problémem. Úspěch v práci v něm vyvolal silnou radost. To pak vedlo k nerozumnému chování a problémům. Ona to asi nebyla jen silná radost, ale i únava z předchozího pracovního vypětí. Úspěch jsme mu přáli, ale jak si ušetřit nesnáze?
- Je kupříkladu možné si uvědomit, že naše „úžasné“ úspěchy se za krátký čas dočista zapomene. Navíc jsou většinou nepatrné v porovnání s tím, co dokázali jiní. Tím se radosti nezříkáme, ale ztlumíme ji na rozumnou míru. Něco podobného dělají hospodyňky s vařičem, na kterém stojí hrnec s polévkou, jež se začala vařit. Nabídnu příklad ze svého života. Obsah mého videa „Hrající si opičák“ je prostý. Chvíli jsem dováděl před kamerou, a pak to trochu sestříhal a upravil. Jistý pan učitel působí ve speciální třídě pro děti s poruchami učení. Napsal mi, že pustil toto video dětem, a výuka se pak dařila mnohem lépe. To mě to potěšilo. Nebyla to divoká radost, ale radost tak akorát. Uvědomil jsem si totiž, že skutečný opičák by se dětem líbil mnohem víc.
- Další možností je si připomenout, že své úspěchy vděčíme z velké části rodičům, učitelům a spolupracovníkům. Když se nám něco povede, vlastně by z toho měli mít radost spíše oni než my.
- Kromě výše uvedeného pomohou stejné postupy, které se používají ke zvládání jiných emocí, bažení a stresu. O tom se podrobně zmiňuji ve své knize „Sebeovládání“. Zde namátkou jmenuji si připomenout, že „pýcha předchází pád“ a že nejen „mládí sluší skromnost“. Skromný člověk je rozhodně sympatičtější než ten, kdo se tváří jako vlastní pomník. Pomohla by i nějaká bezpečná fyzická aktivita, třeba delší procházka, jóga a relaxační techniky, klidné dýchání d břicha a smích. Nebo můžete své emoce s humorným nadhledem pozorovat a udržovat si od nich odstup.

1. 6.
Prazvláštní zábavy
Chápu, že lidé chtějí být šťastní a odpočívat. Obtížněji lze pochopit skutečnost, že někdo dělá všechno možné, aby dosáhl opaku. Namátkou jmenuji:
- Sledování profesionálního sportu, zpráv, násilných filmů, a hádek v médiích.
- Internetové diskuse.
- Nakupování zbytečnosti. I když si člověk nic nekoupí, vyvolá tak konflikt mezi touhou něco mít a snahou šetřit. Působí si tím zbytečný stres.
- Technické vymoženosti jsou někdy užitečné, jindy jen zabírají čas. Vrtochy počítačů, složitých mobilů a jiné elektroniky nikoho něžně nenaladí. Hodně z nás musí s technikou pracovat, k tomu je ostatně určena. Není to ale žádný odpočinek.
- O alkoholu, drogách a hazardu vím své. Moji střízliví přátelé tím spíš.
Nemám komu co zakazovat, přece jen přátelský návrh. Uvědomujte si, co na vás působí a jak. Jestli nepříznivě, nabídněte sami sobě lepší možnost. A budete ve větší pohodě.
:)

31. 5.
Nové video Hrající si opičák, máme i anglicky.

30. 5.
Tonglen ve vztahu k sobě
Lze praktikovat v jakékoliv poloze, která umožňuje volné dýchání. Princip je jednoduchý. Ve středu hrudníku se nachází vaše duchovní srdce. To umí přeměňovat všechno nedobré v mír a světlo. Nezabývejte se při tom jednotlivými událostmi, ale očišťujte příslušné období najednou. Můžete zvolit jiný časový interval, cvičení se tím tak zkrátí nebo prodlouží. Toto cvičení poskytuje velký prostor pro improvizaci.
- Řekněte si: Všechna moje bída před narozením. Při nádechu naberte do duchovního srdce vše temné z minulosti před narozením a při výdechu tam pošlete mír a světlo. Opakujte 2 až 3x, nebo jak uznáte za vhodné.
- Řekněte si: Všechna moje bída dětství. Pak při nádechu naberte vše temné z tohoto období včetně nemocí a při výdechu tam pošlete mír a světlo. Opakujte 2 až 3x, nebo jak uznáte za vhodné.
- Řekněte si: Všechna moje bída dospívání. Při nádechu naberte vše temné tohoto období a při výdechu tam pošlete mír a světlo. Opakujte 2 až 3x, nebo jak uznáte za vhodné.
- Řekněte si: Všechna moje bída mladší dospělosti. Při nádechu naberte vše temné tohoto období a při výdechu tam pošlete mír a světlo. Opakujte 2 až 3x, nebo jak uznáte za vhodné.
- Řekněte si: Všechna moje bída středních let. Při nádechu naberte vše temné tohoto období a při výdechu tam pošlete mír a světlo. Opakujte 2 až 3x, nebo jak uznáte za vhodné.
- Jestliže se vás to týká, řekněte si: Všechna moje bída stáří. Při nádechu naberte vše temné tohoto období a při výdechu tam pošlete mír a světlo. Opakujte 2 až 3x, nebo jak uznáte za vhodné.
Následně můžete cvičení ukončit nebo v něm pokračovat ve vztahu k místu, kde bydlíte, okolí, blízkým i cizím lidem atd.
Tak či onak si na závěr si řekněte: Všechna moje bída. Při nádechu naberte vše temné ze svého života a při výdechu si z duchovního srdce pošlete mír a světlo. Opakujte 2 až 3x.
Kromě meditace v soukromí můžete takto zvládat i emoce v každodenním životě. Problematicky duševní stav v srdci přeměňte a pošlete si mír a světlo.

29. 5.
Pavoučí skrýš
V bytě, kde bydlím mnoho let, je mezi odpadovou trubkou ze záchodu a zdí uzoučká mezera. Všiml jsem si jí až nedávno. Usídlil se tam pilný pavouk. S jeho pavučinami se mísila plíseň, které svědčila vysoká vlhkost toho místa. Dát všechno pořádku zabralo pár minut, proč se o tom tedy zmiňuji?
Temná zákoutí se najdou i v naší psychice. Na ty se místo hadru s desinfekcí používají jiné prostředky:
- K očištění mysli napomáhá podle Swamiho Satyanandy meditace vnitřního ticha, jejíž nahrávka je volně jako audio i video.
- Řadu postupů nabízí psychoterapie.
- Kajícné a očistné rituály jsou součástí mnoha duchovních tradic a náboženství.
- Skvělá forma pokání je udělat něco dobrého a prospěšného.
- Jinou možností je praktika tonglen, ale pro tento účel bude třeba si ji přizpůsobit, o tom více někdy později.
Tak či onak je dobré si uchovat nadhled a dobrou náladu Ze stavu jednoho malého místa nelze usuzovat na to, jak vypadá celý byt. Podobně se nedá z temných zákoutí psychiky, usuzovat na naši povahu a možnosti.
---
Temná stránka mé minulosti
Prozradím na sebe něco velmi nehezkého.
Přispěl jsem k drobné hospodářské kriminalitě.
Jistá paní knihovnice mi totiž řekla, že knihy, které jsem napsal, jim lidé v knihovně kradou.
:)

28. 5.
V záři reflektorů
Jako dítě jsem snil mimo jiné o práci knihovníka a o práci novináře. Pracovat v knihovně by bylo asi v pořádku, ta druhá možnost byla naivní a pitomá. Za komunistů bych musel psát o skvělé úrodě a hrdinech socialistické práce. V dnešní době by mě šéfredaktor možná poslal čekat před bránu věznice, až pustí jistého veřejně známého vězně. Čekal bych tam několik dní. Pak o tom ze sebe vypotil dva sloupce, ačkoli by se to dalo odbýt stručným „pustili ho.“
K médiím jsem se na nakonec dostal, ale mám v tomto směru naprostou volnost. Mnohokrát jsem odmítl pozvání do nějakého programu nebo rozhovor. To bych si jako řadový novinář mohl sotva dovolit. Kromě toho jsou média většinou spojená s přímou i nepřímou reklamou alkoholu, hazardu i drog. Naše střízlivé přátele před jejich přílišným sledováním proto varujeme.

27. 5.
Mezi dvěma světy
Jistý mistr se za svého života těšil dobré pověsti. Proslýchalo se, že díky tajemným silám, jimiž vládl, zachránil mnoho lidí před hříchem a nepravostí.
Mistr zemřel a ocitl se v prostoru mezi nebem a peklem. Váhavě se vydal k nebi. Tam ho s úsměvem odmítli.
Putoval tedy do pekla. Přišel k pekelné bráně a zdvořile pozdravil. Pekelník u brány se zatvářil překvapeně. Místo odpovědi před ním zabouchl těžké dveře, až to zadunělo.
Mistrovi nezbyl nic jiného, než pobývat v prostoru mezi peklem a nebesy. Pozoroval, jak jeho žáci a mnozí z těch, kterým pomáhal, postupně přecházejí do vyšších i nižších světů. Plynula léta, do nebe i pekla se valily další generace bytostí. Mistra nikde nechtěli.
Za jedné bezměsíčné noci přiletěl anděl. Řekl mu: „Nechali jsme tě trochu čekat. To, abys pochopil, že pomáhat druhým je výsada. Měl sis jí více vážit.“
Pak se vydali na cestu vzhůru.

26. 5.
Nové video Čaj s tajemstvím, máme i anglicky.
---
Umění nechat vyhasnout
O rizikových emocích a bažení lze uvažovat jako o ohni v kamnech. Když do ohně nepřikládáme, jen ho pozorujeme, oheň vyhasne. Podobně nebezpečný duševní stav, který neosobně pozorujeme, zeslábne a zmizí. Existuje řada dalších elegantních způsobů, jak zvládat rizikové duševní stavy. Tento je ale nejjednodušší a spotřebuje nejméně energie.
---
Úžasný kšeft!
Jeden přítel abstinent se svěřil s tím, co udělal v silně nestřízlivém stavu. Zavolal o půlnoci svému nadřízenému, že má pro něj úžasný kšeft. Dovedete si představit, že druhý den šel do práce dost nerad. Důvodem byla  kocovina a tušení, že ho šéf nepochválí.
Onen přítel nyní čtyři roky abstinuje, rád vaří a k jeho oblíbeným pokrmům patří hnědá rýže s luštěninami.
---
To se mi tak úplně nepovedlo
Přátelům abstinentům radím, aby si denně udělali nějakou radost. Život a střízlivost je pak budou víc bavit. Rozhodl jsem se uposlechnout vlastní radu. Našel jsem na internetu Dvořákovy Biblické písně, pustil si nahrávku a pohodlně se položil. Za chvíli jsem se ocitl v polospánku a v tajemném světě starých Izraelitů. Po asi deseti minutách do toho zaječel vřískavý hlas vychvalující jistý internetový obchod.
Mělo to na mě podobný účinek, jako kdyby mě někdo polil studenou vodou. Vypnul jsem počítač a usoudil, že se hodí pro práci, ale ne pro radost. Měl jsem si raději udělat čaj nebo pustit přehrávač.
:)

25. 5.
Nový odborný text Nešpor K. Jednoduchá a užitečná technika pro lepší sebeovládání.
---
Velké kulové pravdy a velké kulové otázky
V květnu 2017 jsem vedl seminář pro zdravotníky v Brně. Na závěr jsem se ptal, co ze semináře použijí v životě. Dopadlo to jako vždycky. Nejčastěji zmiňovali techniku semafor, o které více na jiném místě této knihy. A potom samozřejmě „kouli“. Co se míní koulí, zde shrnu a rozšířím.
Co je to koule
Dýchání do břicha zklidňuje, je efektivní a zdravé. Tento způsob dýchání usnadňuje představa červené kuličky, která je přibližně mezi pupkem a páteří nebo kousek níž. Kulička se zvětšuje při nádechu a zmenšuje při výdechu. Ruce je vhodné položit na břicho, středy dlaní jsou blízko pupku. Tento cvik je v čínské tradici jmenuje „pěstování životní energie“. Já ho nazývám žertem pěstování koule“. Takto lze cvičit vleže, vsedě i vestoje.
Velké kulové otázky
1. Kde mám kouli? Koule se stěhuje do horní poloviny těla při hněvu, bažení, pozorování něčeho duševní práci. Dolů se energie přesouvá při strachu. Kouli je dobré vracet mezi pupek a páteř. Šetří to energii.
2. Jakou mám kouli? Lidé se diví, že na to či ono nemají sílu. To je stejně málo logické, jako se divit, se vybila baterie v nějakém přístroji. Kulička by měla být červená, stejnorodá a teplá, jinak řečeno, by v ní mělo být dost energie. Jestli není tak si ji dýcháním do této oblasti vylepšete.
3. Co chce koule? Něčí kulička chce více energie měsíce a země, něčí více energie slunce. Určité jídlo kuličce prospěje víc, jiné méně. Jestli nevíte, co chce vaše kulička, tak se jí zeptejte: „Milá kuličko, co bych pro tebe mohl udělat? Mám teď trochu času a rád bych tě potěšil.“
Velké kulové pravdy
1. Kdo má kouli, ten se má! Koule znamená energii a ta se dá použít k mnoha dobrým činnostem, např. psaní románu, skládání symfonie nebo přípravě chutné polévky. Polévka od někoho, kdo má energii, je výživnější.
2. Koule je všestranná. Slouží jako zásobárna energie, lze s její pomocí zprůchodňovat, čistit, léčit, aktivovat a ledacos dalšího.
3. Koule potěší a pobaví. Některé porady, školení nebo zdlouhavé cesty jsou skvělou příležitostí k pěstování koule. To, co někomu připadá jako nuda, můžete díky kouli přeměnit v dar nebes.
4. Koule je inteligentní. Jedna dobrá známá, která to s koulí umí, jí večer řekla: „Milá koule, bolí mě hlava, dej to prosím, do pořádku.“ Ráno byla díky kouli zdravá jako ryba. Jeden z nejlepších způsobů, jak využít kouli, je zdvihnout ji do výše srdce a posílat mír a světlo sobě, přátelům i nepřátelům, těm, kdo si to zaslouží i těm kdo ne.
5. Někdo má problémy, já ne, já mám kouli! Jestli vás určitá osoba miluje, pěstujte kouli, jestli vás nemiluje, tak pěstujte kouli, možná na to dokonce bude více času. Kouli můžete pěstovat v nejrůznějších situacích. Nedělejte to ale při řízení auta a při práci v lisovně. Pěstování kuličky hezky uvolní, někdy se objeví ospalost, což není vždy vhodné.
6. Koule je nejlepší přítel člověka! Tvrdilo se, že nejlepším přítelem je pes. Nemyslím si to. Co jsem si tak všiml, mnohý pes uteče pánovi za jiným psem a pánovo povykování radostně ignoruje. Pravda, nejlepší přítel člověka je také jeho dech, ale to s kuličkou souvisí.

24. 5.
Daniela a meditace milující laskavosti
Se spisovatelkou Danielou Fisherovou jsem se seznámil během výcviku v psychoterapii. Jednalo se o skupinovou terapii a scházeli jsme se vícekrát za rok po dobu několika let.
Během té doby jsme se spřátelili a přátelství trvalo i po skončení výcviku. Dost dlouho jsme se vídali a naše setkání měla obvyklý průběh: Já jsem dokončoval přípravu večeře a Daniela opravovala chyby a neobratnosti mých v textech a básničkách. Pak jsme půlhodiny cvičili jógu a půl hodiny meditovali. Následovala večeře, pití čaje a podívání o všem možném.
Jednou mě Daniela naučila meditaci milující laskavosti. Dodneška to považují klíčový moment svého života. Skutečnost, že je možné nejen zvládat negativní emoce, ale také pěstovat zdravé emoce, byla v odborných kruzích nová. Pravda tento typ meditace studovala americká profesorka psychologie Barbara Fredrickson. Její kniha „Positivity“ vyšla ale až v roce 2009.
Princip této meditační techniky je prostý, přejeme mír a světlo, bezpečí štěstí atd. všemi směry, lidem sympatickým i nesympatickým známým i neznámým. Podrobněji viz mé předchozí knihy nebo nahrávky různých variant této techniky na tomto webu. Ta první pochází z roku 2005.
Takže mír a světlo přede mnou, za mnou, napravo, nalevo, dole i nahoře a také Daniele!
:)

23. 5.
Skrytý záměr
Den se nevyvíjel úplně ideálně. Byl jsem nachlazený. Během dopoledne pracoval v okolí někdo vybavený nadprůměrně hlučnou motorovou sekačkou. Sekačka utichla, ale místo ní se z domu, kde bydlím, ozývaly silné rány. Nepomohla ani protihluková sluchátka, jimiž jsem pro podobné situace vybaven.
Jaký měla tato zkušenost smysl. Určitě ne mě dopálit, ale v domě cosi opravit nebo vylepšit. To byl zjevný smysl toho hluku. Ale nebyl zde kromě toho i nějaký skrytý záměr? Nechtěl mě osud, Vyšší moc nebo vesmír něco naučit?
Najít skrytý smysl nebylo v hlučném prostředí právě snadné. Není divu, že jsem na nic kloudného nepřišel.
Ale i tak mě potěšilo, že za tím možná nějaký smysl je.
:)

22. 5.
Láskoměr
Lidé dnes měří všechno možné, je načase, aby někdo vynalezl měřící přístroj na nezištnou a opravdovou lásku.
Připouštím, že by to mohlo přinést kromě výhod i komplikace. Nejeden mravokárce by ke své malé radosti zjistil, že v lásce ho předčí kdejaká ženská.
Nebo si představte následující situaci:
Žena se obrací k manželovi s láskoměrem v ruce: „Ty už mě nemiluješ!“
Už by to nešlo odbýt: „Ale to víš, že miluju, zlato.“
Muž by se zahanbeně odebral do jiné místnosti a tam meditoval o dobrých vlastnostech choti a o tom, co hezkého spolu prožili. Za půl hodiny by se objevila ve dveřích s láskoměrem v ruce a řekla: „To už je lepší, pojď se navečeřet.“
Láskoměr neexistuje, jenže i bez něj lidé, a dokonce i zvířata lásku cítí. Právě ona ze všeho nejvíc přispívá k přitažlivosti některých osobností. A vůbec nezáleží na jejich věku, vzhledu ani vzdělání.

21. 5.
Nové video Sedm úsměvů pro veselý týden
---
Sedm úsměvů pro váš veselý týden
Pondělí: Letmý úsměv. Dá stihnout i při nastupování do tramvaje nebo autobusu. Lze ho spojit se zamáváním, jestliže je ovšem na mávání kolem dost místa.
Úterý: Odhodlaný úsměv. Při něm můžete sebe nebo druhé povzbuzovat výroky jako „zvládneme to“, „to je pro mě hračka“, „jasně, šéfe, to je pro mě hračka!“
Středa: Stydlivý úsměv. Jestli je vám tolik let jako mě, nebude tento úsměv možná vypadat úplně věrohodně. Můžete si ho zkusit třeba, když v samoobsluze vybíráte tu nejlepší brokolici.
Čtvrtek: Uctivý úsměv. S tím pochodíte prakticky všude. Můžete ho použít, když zdravíte údržbáře i generálního, pošťačku i ředitele.
Pátek: Laskavý úsměv. Dáváme jím tak trochu najevo blahovolnou převahu, což má jistá rizika. Nejvhodnější je při setkání s dětmi předškolního věku.
Sobota: Obdivný úsměv. Ten má široké uplatnění. Takto se můžete usmívat na polévku, kokršpaněla i nový účes milované bytosti.
Neděle: Hravý úsměv¨. Proč, když máme volno, že?

20. 5.
Nové video Ovocný čaj tvořivě (s lidovou písní), máme i anglicky.
---
Černá příšerka
V sousedství bydlela žena, která měla podivného, černého psa střední velkosti. Rodiče toho pejska si byli určitě velmi nepodobní. Kdykoliv jsem šel kolem, pes na mě zuřivě štěkal.
Žena zemřela a psa se ujala její kamarádka, která bydlela poblíž. Po nějaké době jsem potkal tuto paní a jejího zděděného i druhého vlastního psa. Černá příšerka na mě kupodivu neštěkala, ba ani necenila zuby.
Řekl jsem sousedce: „Máte na toho psa dobrý vliv. Dřív na mě štěkal jako pominutý.“
Sousedka odpověděla: „Já psy miluju a oni mě taky.“ Pak se láskyplně podívala dolů na křížence a řekla mu: Viď, že je to tak!“
Pes tiše souhlasil.

19. 5.
Vejce v košíku
Lidové přísloví říká, že není dobré mít všechna vejce v jednom košíku.
Můžete namítnout, že v dnešní době se vejce přenášejí v papírových krabicích. Mimochodem tyto obaly jsou přívětivým útulkem pro mikroby, proto je lépe doma vejce vyndat a krabici vyhodit. Ale zpět k zmíněnému přísloví. To se netýká přepravy vajec, ale něčeho důležitějšího, totiž motivace.
Někdo chce překonat závislost, aby zachránil rodinu. To je ale jenom ten jeden košík. Chtělo by to ještě přidat jiné. K dalším motivacím může patřit kupříkladu zdraví, dobrá pověst, poslední soud, příští převtělení a to, aby člověk nevypadal jako čuně, ale měl ze sebe dobrý pocit. Motivace, která je rozkročená do různých oblastí života, je odolnější. Snadno přečká životní zvraty a různá nemilá překvapení.
Nakonec ještě připomenu to, co naší střízliví přátelé slyšeli už mnohokrát: Nejlepší způsob, jak si udržovat motivaci ke střízlivosti je dlouhodobé a soustavné doléčování. Anonymní alkoholici a podobné organizace mají toto výstižné rčení: „Začátečník je ten, kdo abstinuje méně než pět let.“
---
Autosugesce pro lepší imunitu
Jedná dáma mě požádala o autosugesci k posílení imunity. Napsal jsem jí přibližně toto: Když na našeho předka v pravěku útočili vlci, musela imunita počkat. Je to něco jako luxus pro klidné časy. Radím lehce cvičit a relaxovat. Účinek autosugesce je podstatně lepší ve stavu uvolnění. Na konci relaxační techniky si je možné říkat např.: „Jsem klidná vždy a všude.“ Pomohla by ale i samotná relaxace.
Pisatelka s tím nebyla úplně spokojená, tak jsem jí ještě dopsal toto: Kdybych měl s imunitním systémem přímo komunikovat, tak něžně a s uznáním. Můj milý imunitní systéme, jsem ti moc vděčný za to, co pro mě od dětství děláš. Jsi pašák a hrdina. Jsem si jist, že se ještě zlepšíš. Budu ti pak ještě vděčnější.

18. 5.
Nové video Jaký je rozdíl mezi zábavou a náruživostí? Máme i anglicky. Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Peníze na jídlo
Čekal jsem na tramvaj. Bylo tam dost lidí. Obézní dáma středního věku je obcházela a žádala peníze na jídlo. Jestliže někdo příliš otálel, začala hlasitě naříkat. Za chvíli jsem přišel na řadu i já.
Nepřipadala mi podvyživená. Na její úpěnlivou prosbu jsem stručně řekl: „Ne“.
Následoval hlasitý nářek. Bylo to trapné, s čímž ta dáma jistě počítala. Já ale nic.
Paní srdceryvně zavyla: „Co si mám počít?“
Tato otázka mi připadala konstruktivní. V duchu jsem uvažoval o různých možnostech.
Paní naštvaně zavrčela: „Asi mi řeknete, abych šla pracovat.“
Pak rychle odešla. Asi hledat tu práci.
---
Dvojí odpuštění
Stane se, že někdo nesplní naše očekávání. Nevím, jak vám, ale mě se to přihodilo nejednou. Mít zlost je sice pochopitelné, ale nezdravé, a hlavně k ničemu. Lépe je tomu člověku odpustit a být s ním v míru. Pak je třeba odpustit nedostatek realismu sám sobě. A být v míru sám se sebou.

17. 5.
Kulička z energie: dvě možnost a obě skvělé
První možnost
Ta spočívá v tom udělat si červenou kuličku z energie mezi pupkem a páteří nebo o kousek níž a tu při nádechu zvětšovat a při výdechu zmenšovat. Tato oblast je cosi jako energetická spíž. Navíc můžeme kuličku poslat do té části těla, kterou chceme posílit. Chvíli ji tam zvětšujeme a zmenšujeme, a pak ji zase hezky vrátíme do jejího domova v břiše. Kromě toho je možné kuličkou pohybovat např. po páteři nebo končetinami a rozproudit tak energii.
Druhá možnost
Kuličku v břiše necháme být a nestaráme se o ni. Místo toho vytvoříme zbrusu novou kuličku tam, kde chceme něco změnit. Vlastně to ani nemusí být kulička, stačí tam vdechovat a vydechovat. Při nádechu tam přijímáme dobrou energii z přírody a při výdechu posíláme pryč tu méně dobrou. To mi připadá jednodušší. Výhodou je i to, že ponecháme v příslušné oblasti energii a nevracíme ji do břicha.
Pokus
Která z těchto možností je lepší, tím jsem si nebyl jistý. Rozhodl jsem se obě vyzkoušet. Vydal jsem se na delší procházku. Šel jsem klidnou částí města. Nejdříve jsem při chůzi vdechoval do pat, jak doporučuje mistr Xu Mingtang. Měl jsem z toho dobrý pocit a šlo se mi dobře. Pak jsem se soustředil do břicha. Dýchání se prohloubilo, ale nohy už nebyly tak jisté. Zkoušel jsem tedy při výdechu posílat z břicha proud energie do nohou a ven. Bylo to trochu legrační, připadal jsem si jako tryskáč. Stále se to ale nevyrovnalo dýchání do pat. Během nákupu v samoobsluze, jsem na energii zapomněl. Zpětně jsem si uvědomil, že se přestěhovala do hlavy a očí. Není divu, že nakupování může vyčerpávat. Cestou jsem udělal pár fotografií. Bylo to sejné jako při nakupování, energie se ocitla nahoře. Fotografování je zajímavý koníček. Nejzdravější na něm je ale cesta někam do přírody, a když někomu uděláte fotografií radost.
Pokus pokračoval doma. Řešil jsem softwarový problém. Bylo to ještě horší než samoobsluha. Pak jsem si masíroval kolena. Obě možnosti byly skvělé, ale ta pracující se zevní energií mi připadala lepší. Na to jsem si lehl na záda, dal si ruce na břicho a dýchal pod dlaně. Ani jsem nic jiného nezkoušel, tento cvik u mě prostě nemá konkurenci.
Závěr
Netvrdím, že to, co zde píšu, mám obecnou platnost. Jestli chcete zjistit, jak by to fungovalo u vás, bude třeba to vyzkoušet.

16. 5.
Nové video Jak zlepšit za minutu svůj emoční život, máme i anglicky.
---
Je lepší být bohatý nebo chudý?
Tahle otázka připadne mnohým lidem zvláštní. Jenže odpověď na není zdaleka jednoznačná.
Příklad z naší praxe: Mladý muž přijde snadno k penězům. Utratí je za alkohol, drogy nebo hazard a vytvoří si závislost.
Před svým zbohatnutím byl chudý, teď je ještě chudší, a ještě k tomu závislý a nemocný. Je ovšem bohatší o zkušenost. Díky ní snad pochopí, že větší majetek znamená také větší  odpovědnost.
Stejně lze uvažovat o zdraví, postavení a tom nejcennějším, co máme. Tím myslím čas.

15. 5.
Nové video Volné plynutí energie v těle: 10 možností, máme i anglicky. Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Co říká věda?
Přicházím do obchodu s čaji a rozhlížím se.
Prodavačka: „Máte přání?“
„Měli byste tu nějaký čaj?“
Prodavačka se směje: „Něco by se našlo.“
Já: „Podívám se, jaké čaje tady máte. Pak si koupím to, co obvykle.“
Prodavačka: „Proč zrovna čaj z Keni?“
Já: „Je to dobrý čaj za rozumnou cenu. Kromě toho podle jedné odborné práce obsahuje ze všech čajů nejvíce antioxidantů. Ta práce vypadala dobře, měla ale jednu nevýhodu.“
Prodavačka: „Jakou?“
Já: „Studii financovala společnost, která ten čaj pěstuje.“
Prodavačka se chápavě usmívá.
Já také, o podobných výzkumech vím své.

14. 5.
Zdravé emoce se dají naučit
Následujících pět emocí prospívá podle některých mistrů pěti částem těla. A také může zlepšit náladu a schopnost komunikovat.
Poloha: Lehněte si na záda a položte dlaně vedle pupku. Můžete ale praktikovat v libovolné poloze třeba během cestování nebo při čekání.
Technika
- Nadechněte zhluboka pod dlaně do břicha. Při dlouhém výdechu si v duchu několikrát řekněte: „Vděk.“ Opakujte během tří dechů. Pak si představte sebe sama, jak děkujete některé části svého těla nebo jinému člověku.
- Znovu zhluboka nadechněte: „Laskavost.“ Opakujte během tří dechů. Pak si představte sebe sama, jak se chováte vůči druhým nebo sobě laskavě.
- Zhluboka nadechněte. Při dlouhém výdechu si v duchu několikrát řekněte: „Klidná radost.“ Opakujte během tří dechů. Pak si vyvolejte klidnou radost.
- Zhluboka nadechněte. Při dlouhém výdechu si v duchu několikrát řekněte: „Důvěra.“ Opakujte třikrát. Pak někomu důvěryhodnému řekněte v duchu: „Věřím ti.“
- Zhluboka nadechněte. Při dlouhém výdechu si v duchu několikrát řekněte: „Spokojenost.“ Opakujte během tří dechů. Pak si uvědomte něco, s čím jste spokojeni.
- Závěr patří opět vděčnosti. Zhluboka nadechněte. Při dlouhém výdechu si v duchu několikrát řekněte: „Vděk.“ Opakujte během tří dechů. Pak v duchu někomu nebo něčemu poděkujte.
- Otevřete oči a cvičení ukončete.
Poznámky
- Jednotlivé emoce může nacvičovat v libovolném pořadí. Je také možné některou vynechat, praktikovat vícekrát nebo přidat další.
- O zdravých emocích více v mé předchozí knize „Jak být milejší“.


13. 5.
Kudy do pohody
Zajímavost: Moje kniha „Kudy do pohody“ získala ocenění "Český bestseller 2016" v kategorii „zdraví a životní styl“.
---
Povinnost nebo zábava?
V závěru jedné skupinové terapie jsem se zeptal přítomných, co nejdůležitějšího pro ně vyplynulo z končící skupiny.
Jeden přítel abstinent odpověděl: „Že se musím doléčovat.“
Na to jsem přítomné požádal, aby zvedl ruku ten, kdo se po skupině cítí lépe. Přihlásili se všichni.
Řekl jsem: „Když se cítíte lépe, je to povinnost nebo zábava? Za loutkové divadlo byste museli platit, tady je to zadarmo.“
Na to jsme se všichni začali řehonit.
---
Zajímavé nepříjemnosti
Kdysi jsem absolvoval jeden kurs psychoterapie. Přednášející tam hovořil o autosugescích.
Tehdy nám řekl: „Vhodná autosugesce pro smutného člověka není, že je šťastný. To by mu připadlo neuvěřitelné. Mnohem lepší si na konci relaxace říkat, že život je zajímavý.“
Tato myšlenka se dá použít nepříjemnost různého druhu, např.:
- Rozlitý čaj na koberci. Ale to je zajímavé.
- Ujel mi autobus a to, co se ve mně právě děje, je zajímavé.
- Jsem zvyklý dýchat nosem. Dostal jsem rýmu a musím dýchat pusou. To je zajímavé.
Můžete namítnout, že by se našly i vážnější záležitosti. Máte pravdu, ale i ty jsou zajímavé.

12. 5.
Nová, velmi odlišná videa
Mnohem lepší.
Ave Maria  (Jakub Arcadelt).
---
Velké a úžasné, nebo raději ne?
Nevím jak vy, ale občas bych chtěl udělat něco úžasného. Jenže místo toho se většinou musím zabývat všedními věcmi. Významné chvíle tu a tam přicházejí. Přiznávám, že když jsem měl před důležitou zkoušku nebo natáčením v televizi, vůbec se mi tam nechtělo. Vlastně jsem záviděl lidem, kteří šli jen tak normálně do práce a věnovali se rutinním záležitostem.
Je dobré připomenout si větu, která k nám putuje přes dlouhé věky z daleké Indie.
Legendární mistr a učitel Pataňdžali radí: „Buď spokojen s tím, co máš!“
To se týká i úkolů, které před nás staví život, ať jsou malé nebo velké.

11. 5.
Diplom za skříní
Organizace, které sdružuje vysoce inteligentní lidi, mě poctila zarámovaným diplomem. Mimo jiné na něm stojí, že jsem se zasloužil o inteligenci národa. Podle čínské tradice působí na mozek dobře vlašské ořechy. Ořešáky jsem nepěstoval a ani to nemám v úmyslu. Diplom je dosti velký a hezký. Jeho součástí je i grafický list. Nevěděl jsem, jak s ním naložit, tak jsem ho schoval za skříň. Tam se na něj prášilo, až nedávno jsem na něj narazil při uklízení.
Uvědomil jsem si, že mi ten diplom možná dali právem. Ten, kdo přestane pít, brát drogy nebo hazardně hrát, zvýší svoji inteligenci více, než kdy snědl metrák vlašáků. Kromě střízlivosti, jsem se léta zabýval smíchem, relaxačními technikami a jógou. To všechno člověka uklidní, což prospěje i mozku.
Diplom jsem pověsil na zeď. Důvodem nebylo kochání se. Beru ho jako povzbuzení, abych v tom, co jsem dělal většinou života, ještě nějaký rok pokračoval.
A navíc na zdi se na ten diplom tolik nepráší.
:)
Bývalí boháči
Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří mohli být díky své práci velmi bohatí. Místo toho se kvůli hazardu silně zadlužili. Boháči se z většiny z nich nikdy nestanou. Když překonají svůj problém, mohou z nich být ale slušní lidé. To je mnohem důležitější.
---
Další rozměr uvědomování
Nahrávka techniky „Meditace vnitřního ticha“ je volně na mém webu i na YT jako video. Učí uvolněně a neosobně vnímat zevní zvuky, tělesné pocity, myšlenky a emoce. Uvědomování na tělesné i duševní úrovní je důležité, zlepšuje sebeovládání, předchází nemocem a pomáhá sebepoznání.
K tomu by bylo dobré ještě přidat vnímání energie, např. kde je jí právě hodně a kde málo. To, co si uvědomíme, dokážeme spíše ovlivnit. Pozorování energie je navíc zajímavé. Při troše praxe začnou vystupovat souvislosti mezi duševními stavy a tím, jak se chová energie.
Kupříkladu to, že se nemáme vztekat, nám říkali už jako dětem. Nyní pochopíme proč. Vede to k plýtvání energií, blokuje je tak její proudění a znesnadňuje její přijímání z okolí. Kromě toho člověk, který je vlivem silné emoce, se hůře orientuje v sobě i ve světě a působí si problémy. Už to, že si tuto situaci uvědomíme, je skvělý krok správným směrem.
Ještě lepší je laskavá pohoda. Laskavost způsobí, že energie proudí volně, snadno se doplní, člověku to lépe myslí a zlepší se i komunikace.

10. 5.
O hrabání a vyhrabování se
Jeden americký profesor psychologie radí: „Kdo spadne do jámy, neměl by ještě hrabat.“
Tomuto výroku jsem dlouho rozuměl jenom tak, že když člověk udělá chybu, měl by se uklidnit, a teprve pak začít něco napravovat. Jenže pan profesor varuje nejen před neuváženým jednáním.
Chtělo by to příklad: Objeví se nějaký zdravotní problém. To je nemilé samo o sobě. Někdo pak bude tuto nemoc vyčítat sobě, světu i nadpřirozeným mocnostem. Tím přidá k bolesti hněv, pocit opuštěnosti nebo smutek. Kterákoliv z těchto emocí zvýší bolest a zpomalí uzdravování.
Více by zde pomohla třeba laskavost vůči sobě nebo přijmout skutečnost, jaká je.
Ještě se mi vybavuje další možnost a tou je změna vztahového rámce. V kterémsi staroindické spise stojí: „Budeš-li svoji bolest považovat za askezi, bude ti jako askeze započtena.“
Teď se asi zeptáte, k čemu je askeze dobrá. Důvodem k askezi bývá přání odčinit minulé chyby, chyby druhých, dosáhnout nadpřirozených schopností atd. Jestliže něco takového přijme člověk za své, dostane nemoc nový smysl. Dotyčný se uklidní a prospěje to i jeho zdraví.
---
Vědec a básník
Vědec na zázraky nevěří. Podle něj se dá vše vysvětlit přírodními zákony.
Pro básníka je zázrakem všechno možné, třeba východ slunce, zpěv ptáků a něčí úsměv.
Kdo z nich má pravdu? Nejspíše oba, i když přiznávám, že víc fandím básníkovi.

9. 5.
Já coby mimozemšťan
Jeden novinář se veřejně přihlásil k tomu, že se u nás léčil. Napsal o mně, že jsem mu připadal jako ufon. Tehdy jsem se objevil v akutní části oddělení a se zářivým úsměvem řekl: „Dobrý den, ctihodní abstinenti, vítejte ve střízlivosti.“
Mě zase připadají jako mimozemšťané ti, kdo hledí fascinovaně na obrazovky s kluzištěm. Na kluzišti se statní chasníci navzájem dloubají zahnutými klacky a publikum je k tomu ještě hlasitě navádí.
Inu, každý jsme doma v jiné galaxii.
---
Osvícení
Tu a tam o sobě někdo prohlašuje, že je osvícený. Neumím posoudit, jestli je to pravda. Co se mě týče, veřejně prohlašuji, že ke dni 7. 5. 2017 jsem osvícen nebyl. Osvícenému člověku je hned všechno jasné, což není můj případ. Někdy mě ale baví si představit, že osvícený jsem, a zeptat se, co by v mé situaci dělal osvícený člověk. Kupříkladu nyní by nechal psaní, aby se mu nepřipálil oběd.
---
Hněv a laskavost
Hněv, zvláště trvá-li déle, neprospívá zdraví ani vztahům. Jeho přirozeným opakem je laskavost. Jenže jak pěstovat laskavost, když člověkem zmítá vztek?
Nejlépe bude začít u sebe. Uvědomit, že srdci, játrům, kloubům i duševnímu zdraví prospěje, když se uklidníme. Možností existuje hodně, např. klidné dýchání s prodlouženým výdechem, chůze nebo relaxační techniky. Zvládnutí hněvu je samo o sobě skvělým projevem laskavosti.

8. 5.
Nové, hezké video Ave Maria. K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
--
Jak jsem se nestal komunistou
V 70. letech 20. století jsem působil jako lékař a zabýval se návykovými nemocemi. Práce bylo hodně, ale bavila mě. Jednou měl zavolali do administrativní budovy. Tam na mě čekala jedna úřednice a kolega lékař. Byli na mě milí, chválili mě a řekli mi, že strana potřebuje lidi jako jsem já. Docela rád bych vyhověl, ale bylo mi jasné, co by následovalo: večerní „univerzita“ marxismu, nekonečné schůze, přetvařování se a bizardní stranické úkoly. Zmíněný lékař se mi později svěřil, že musel jednou sloužit přes noc ve vrátnici obvodního výboru strany.
Navíc jsem se cítil profesně jistý. Dělal jsem práci, o kterou nikdo nestál. Psychiatry a ty, kdo léčí závislosti, považují mnozí za podivíny. Lidé si neuvědomují, že mnoha chirurgickým zákrokům by předešla obyčejná střízlivost.
Podobná scénka se odehrála později ještě jednou. Opět jsem odmítl, a pak měl klid. Pravda, nemohl jsem dokončit kandidaturu, ale i to se vyřešilo. Když se změnily poměry, nechal jsem si svázat své vydané odborné texty a předložil je coby kandidátskou práci. Byla to to drzost, ale prošlo mi to. Vlastní obhajoba proběhla snadno. V komisi nebyl žádný specialista na návykové nemoci. Někdo se mi zeptal na relaxační techniky, ale to byl a do dneška je můj koníček.
---
Smějí se Češi nebo ne?
Redaktor jedné menší televize pojal teorii, že se Češi málo smějí. Chtěl prozkoumat proč. Vyslal za mnou dva veselé, pohodové spolupracovníky. Byl hezký jarní den a natáčeli jsme venku. Na otázku, proč se zdejší lidé málo smějí, jsem odpověděl: „Podle toho, jak reagují na mých seminářích, se smějí dost. Třeba když cvičíme veselý, radostný, střízlivý, juchů, střízlivosti zdar!“
Další otázka zněla: „Jak to udělat, aby se Češi více smáli? Nepomohly by třeba veselé obrázky na zastávkách?“
Odpověděl jsem: „Stačí vytáhnout vypnutý telefon a předstírat veselý rozhovor.“
Hned jsem to také předvedl.
Kameraman i reportér se smáli.
Nevím, jestli to odvysílali. Ale co ode mě mohli čekat, že?

7. 5.
Právě vyšlo Nešpor K. Bažení (craving): klíčový znak návykových nemocí a způsoby, jak ho zvládat. Practicus, 2017; 16:25-26.
---
Písnička ve snu
Pan Rozumbrada byl seriózní muž. Nevěřil na věštění budoucnosti, nadpřirozené síly a podobné věci. Jednou se vrátil z práce hodně unavený. Rozhodl se trochu si odpočinout. Ani se nepřevlékl, uvelebil se na válendě a v ten moment usnul. Přesněji řečeno se ocitl ve stavu, který neměl daleko k bezvědomí. V tom z ničeho nice uslyšel dětský hlas, který si prozpěvoval dost hlasitě pořád dokola: „Žití v pravdě, snadné, prosté. Pravda jednou, dvakrát, po sté.“
Pan Rozumbrada se probudil. Ke svému nemilému překvapení zjistil, že jsou dvě hodiny v noci. Všude kolem bylo ticho. I ten největší dětský nezbeda v okolí už dávno ztichl. Rozespalý pan Rozumbrada usoudil, že na večeři je už pozdě a snídani ještě brzy. Trochu se opláchnul a vlezl do postele.
Další den se mu do práce vůbec nechtělo, ale jako vždy přišel včas. Hned po ránu natrefil na šéfa. Ten ho zahrnul spoustou úkolů a povinností. Pan Rozumbrada nebyl schopen si je ani zapamatovat, natož je splnit. Byl dočista bezradný. V tom zazněl v jeho nitru dětský hlas, který si notoval: „Žití v pravdě, snadné, prosté. Pravda jednou, dvakrát, po sté.“
Pan Rozumbrada počkal, až šéf domluví a řekl: „Pane vedoucí, to se nedá stihnout.“
Šéfa tím popudil: „Jestli na své úkolu nestačíte, tak se budeme muset rozejít.“
Pan Rozumbrada jen rezignovaně pokrčil rameny.
Šéf po chvíli o něco smířlivěji dodal: „Tak dobře, co stihnete, to stihnete a zítra se domluvíme, jak dál.
Pan Rozumbrada se tentokrát dostal domů o dost dřív. Podíval se na internet, jak to vypadá s volnými místy a uklidnil se. Sláva to není, ale na živobytí si vydělá i jinde.
Další den šel do zaměstnání připraven na vyhazov.
Šéf, kterému se to rozleželo v hlavě, mu ale řekl: „Měl jste pravdu, té práce je tady moc. Někoho vám se dám.“
Pan Rozumbrada by racionální člověk a na pověry nevěřil. Ale kdykoliv zaslechl dítě a jeho písničku, vždy hned poslechl. Mnohokrát se mu to vyplatilo.

6. 5.
Nové video Tajemství černého lesa.
---
Spolucestující
Starý mnich putoval kamsi vlakem. Bylo pozdě večer a vlak byl poloprázdný.
Do kupé, kde mnich cestoval, přistoupil mladý muž. Byl elegantně oblečený a na ruce měl okázalý, zlatý prsten. Mladík si chvíli hrál se luxusním mobilem.
Pak ho odložil a zeptal se: „Myslíte, že je hřích si kupovat drahé věci, i když je člověk nepotřebuje?“
Mnich se usmál a řekl: „Peníze se dají použít lépe.“
Chvíli se odmlčel a dodal: „Vaše skutečné já je krásné samo o sobě. Není to vánoční stromek, abyste ho musel zdobit.“
---
Cosi uvnitř
Duchovní učitelé různých tradic radí rozpoznávat ve všech lidech jejich nejhlubší podstatu. Tu máme společnou. Něco podobného je důležité i při psychoterapii. Zkušený terapeut dokáže najít dobré možnosti a potenciál růstu i v lidech, kteří nevypadají právě nadějně.
Bylo by hezké a užitečné vidět za všech okolností v každém jeho opravdovou podstatu. Všichni, které bych potkal, by se stali moji blízcí příbuzní. Byl bych všude doma.
Ještě celkem snadné je uvažovat o nějakém světci a hrdě vyhlašovat, že on i já jsme vlastně totéž. Jenomže tohle se týká i lidí, kteří nám jsou nesympatičtí, ba protivní. Vztahuje se to dokonce i na ty, kdo se chovají vysloveně nedobře. Až vás někdo takový dopálí, zkuste si uvědomit, že jeho a vaše podstata je táž. Jestli se vám to povede, tak před vámi uctivě smekám.
:)
5. 5.
Nové video Snadná cvičení, která prospívají nohám a uklidní, máme i anglicky.
---
Dopadlo to jinak
Moje cesta do Indie v roce 1989 nebyla právě idylická. Nebudu podrobně popisovat atmosféru indických velkoměst, ani tamní železnice. Obojí mě mírně řečeno překvapilo.
Do Indie jsem jel s jediným cílem – navštívit Bihárskou školu jógy. Chtěl jsem se tam něco užitečného naučit. Především mě přitahovala osobnost Swamiho Satyanandy, který tuto instituci tehdy vedl.
Jenže Swami Satyananda z ničeho nic kamsi odcestoval a školu vedl jeho mladičký a tehdy nezkušený nástupce. Swami Satyananda neodjel kvůli mně. Jak se později ukázalo, našel nové a důležité poslání na jiném místě. Vedení Vyšší mocí není radno odmlouvat, ani když je někdo mistr.
Co se mě týče, možná mi tak Vyšší moc řekla: „Nejsi už dávno dítě, ale dospělý!“

4. 5.
Nové video Na tom pražským mostě. Je trochu žert, na Karlově mostě by se dnes žádná rozmarýna neuchytila.
---
Staré a ještě starší
V Praze jsou desítky mostů, ale daleko nejznámější je ten, který začal stavět Karel IV. ve 14. století. Platí to i o uměleckých dílech. Věstonická Venuše není podle dnešních měřítek právě krasavice. Je ale daleko cennější než nějaká půvabná moderní plastika.
Jisté hodnoty jsou mnohem starší než Karlův most. Možná zde byly už před stvořením světa. Různé duchovní tradice je sdělují často podobnými slovy. Příklad následuje.
- Židovství a křesťanství: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“
- Hinduismus: „Největší umění je neubližovat.“
- Buddhismus: „Ničení a zraňování dýchajících bytostí se chci zdržovat.“
Uvedené principy je správné vztáhnout i na sebe a chovat se k sobě slušně i k sobě samému.
Někdo se možná zeptá: „A co sebeobrana?“
Nutnou a přiměřenou obranu povolují lidské i přirozené zákony. Ale nic víc.
Je zvláštní, že v literatuře a filmu se hrdinství často spojuje s násilím.
Hrdinská přece může být i laskavost, pokora nebo vděčnost.

3. 5.
Odborná novinka Nešpor K. Psychoaktivní látky a patologické hráčství: diagnostické kategorie, rizika, krátká intervence a léčba.
---
Dobře oblečená fata morgána
Swami Satyananda řekl, že nejsnazší cestou, jak spatřit Boha, je duchovní zpěv, protože člověka na chvíli zbaví ega. Egem patrně myslel to z naší psychiky, s čím se mylně ztotožňujeme. Ego je něco jako fata morgána, kterou se snažíme obléknout do svátečních šatů.
V době, kdy tento text vznikal, jsem byl nastydlý. Ego se tím cítí dotčeno, žiju přece relativně zdravě! Jaká nespravedlnost! K rýmě se přidala emoční nepohoda a prskající ego se zvětšovalo. Nejdříve vypadalo jako uražená slepice, za chvíli už připomínalo vepře, kterého zapomněli nakrmit.
Duchovní zpěv a hudba jsou skvělé způsoby, jak obejít ego.
Možná stejně dobré a při tom praktičtější je se svému egu srdečně zasmát.

2. 5.
Vznešená návštěva
Jste právě doma a díváte z okna. Zjistíte, že se k vám blíží kolona luxusních aut. Vyjdete před dům.
Z auta vystoupí generální tajemník OSN a řekne: „Ahoj, měl jsem zrovna cestu kolem, tak jsem se zastavil.“
„To je od tebe milé Antonio , pojď dál, udělám ti čaj,“ odpovíte.
Za hodinku návštěva odjede. Vaše vážnost v očích sousedů velmi stoupne. Různá pracovní a úřední jednání půjdou najednou jako po másle.
Lidé od pradávna obětují Bohu květiny, kadidlo, jídlo, dobré skutky atd. Často za to nic nechtějí. Cítí, že kdyby k nim Bůh přišel, jeho samotná přítomnost by pro ně byla úžasnou odměnou sama o sobě.

1. 5.
Nový odborný text Nešpor K. Devět způsobů, jak využívat deník.
---
Nové video Skvělý dar z lásky, máme i anglicky. Nová střízlivá pohlednice zde.

30. 4.
Nové video Devět skvělých způsobů, jak používat deník, máme i anglicky.
---
Co motivuje k návykovému chování a jak se bránit
1. Působky: Stav intoxikace nebo chorobné vzrušení při hazardu přinutí mozek vyplavit působky, které mění náladu. Působky se tak rychle vyčerpají a následuje kocovina, deprese a nepohoda.
Obrana: Používá se často a s úspěchem kombinace negativní motivace (např. si připomenout kocovinu nebo odvykací stav) a pozitivní motivace, tj. uvědomit si výhody střízlivosti.
2. Fantazie: Mozek lze ošálit i fantaziemi o velké výhře nebo, jak všechny trumfnu a oni budou tiše žasnout. Tyto pitomé fantazie často živí nebo přímo vytváří reklama.
Obrana: Místo fantazírování je lepší si uvědomit realitu. Dobré vnímání skutečnosti je skvělou ochranou, a navíc podmínkou toho, aby člověk dosáhl skutečného úspěchu. Jiná možnost se hodí vládě pro ty, kdo mají smysl pro humor. Takovou fantazii je možné zveličit do absurdity, a pak se jí vysmát. Lze si třeba představit, že se před vaším obydlím tlačí čtyřicet fotografů, kteří touží po jediném, totiž vás zvěčnit. Mimochodem dávat se fotografovat není zrovna velká zábava, zvláště když má pan fotograf umělecké ambice.
3. Únik: Častou motivací k návykovému chování je snaha zapomenout, otupit se, nevnímat.
Obrana: Opět je užitečné si připomenout realitu. Až se otupělý mozek probere, bude se cítit ještě mizerněji. Můžeme trpět, utrpení vnímat a postupně zvládat. Nebo můžeme trpět, otupit se a trpět ještě více. První z těchto možnosti je daleko lepší. To platí pro bolavý zub i pro citové krize.
Další informace o tom, jak zvládat různé návykové problémy najdete volně zde.

29. 4.
Emoční kaše
Rizikové emoce mají tendenci se řetězit. Nějaká událost vyvolá bezmoc a strach, tedy emoce, které podle čínské tradice netěší ledviny. Slezina a slinivka místo, aby hezky trávily, posílají energii do mozku, ať něco vymyslí. Ten pod vlivem silných emocí nevymyslí nic. Játra zjistí, že je cosi v nepořádku. Chtějí to energicky a netrpělivě vyřešit. Jenže to nejde a do emoční kaše přibyla navíc podrážděnost.
Kaše bývají lehce stravitelné a mohou být velmi zdravé. O téhle kaši se to říci nedá. Co teď?
Existují vznešené a elegantní možnosti. Můžeme např. vyvolat opačné emoce, což jsou v tomto případě vděčnost, pocit bezpečí, důvěra a laskavost. Vlastně by stačila i kterákoliv z nich.
Nejjednodušší je ale fyzická aktivita nebo dýchat do břicha, prodlužovat výdech a uklidnit se.
---
Odpadky
Chystáte se vyhodit odpadky. Tento banální úkon může využít i jako psychoterapii. Nemyslím tím, povídání si se sousedy, které náhodou potkáte, ale něco jiného.
Co takhle ke zbytkům cosi přidat? Oč se jedná, víte sami nejlépe – třeba nevhodné vztahy, všelijaká podivná přání, nepřejícnost atd.
No dobře, ale jestli třídíte odpad, kam vyhodit třeba megalomanické fantazie? Staré křivdy? Neúspěchy, které bolí i po letech?
Jen klid, tenhle odpad je snadno biologicky rozložitelný. Příroda z něj snadno nadělá třeba berušky nebo petrklíče.

28. 4.
Ignorovat je umění
Ignorovat znamená úmyslně opomíjet. Není to až tak snadné, jak se zdá.
1. krok: Abychom mohli něco ignorovat, je třeba si to nejdříve uvědomit. Předpokládejme např., že ve vozidle hromadné dopravy potkáte pána, který má na hlavě bahenní želvu. Povšimnout si této zvláštní skutečnosti je celkem snadné, podobných cestujících totiž není mnoho.
2. krok: Nyní je třeba posoudit na základě vlastní zkušenosti nebo zkušeností jiných, zda je výhodné, se zabývat želvou na něčí hlavě. Patrně si uvědomíme, že na chov a výcvik želv nemáme čas ani náladu. Někdo si možná vybaví, že tento živočišný druh se v Česku vyskytuje zřídka, a je proto chráněný. Co kdyby na nás někdo chtěl potvrzení, že jsme želvu poctivě zakoupili v obchodě, a ne ulovili ve volné přírodě? Od želv na hlavě je lépe se držet dál.
3. krok: Vědomě želvu nevidíme, neslyšíme a nebudeme o ní ani uvažovat. Místo toho se soustředíme na své záležitosti. Díky tomu vystoupíte na správně zastávce i se svými zavazadly.
Přátele abstinenty jsem jednou požádal, aby doplnili větu: „Ignoruji… a mám klid.“ Jejich odpovědi si snadno domyslíte. Kromě želv je možné ignorovat kupříkladu lstivé reklamy, „lákavé nabídky“, klepy a špatnou společnost. V umění ignorovat je něco velice aristokratického. Je pod úrovní gentlemana, paní hraběnky i Karla IV. se zneklidňovat skutečností, že někdo smrká do rukávu. Aristokraté to vědomě ignorují, mají svou úroveň.
---
Pravomocný rozsudek
Média často přinášejí zprávy, že rozsudek nad tím či oním člověkem není pravomocný a že se dotyčný odvolal.
Nebudu zkoumat, jak funguje naše soudnictví. Jednak tomu nerozumím, a kromě toho lidská spravedlnost být dokonalá prostě a jednoduše nemůže.
Z hlediska Vyšší spravedlnosti je to jiné. Pravomocný rozsudek je vynesen už ve chvíli, kdy pachatel něco nehezkého vyvedl. Je vynesen a basta, případné námitky se předem zmítají. Ještě tak by pomohla účinná lítost a dobré chování, ale ani na to bych nespoléhal. S odměnami za laskavé skutky to bude podobné.
Trest i odměna přijdou někdy rychle, jindy za dlouho. Vyšší moc má času, kolik chce.

27. 4.
Kam se soustřeďovat za chůze
Básník se prochází a má hlavu v oblacích. Zní to hezky, ale básník takto může snadno šlápnout třeba na jezevčíka. Kromě toho postrádá logiku chtít od nohou, aby chodily, a posílat energii do hlavy. Takže nač zaměřit při chůzi pozornost?
- První skvělá možnost je oblast mezi pupkem a páteří. Přibližné v této oblasti je těžiště těla. Člověku to dodá pocit stability. Dýchání do břicha zklidňuje. Navíc se tak podle čínské tradice zmnožuje životní energie.
- Další možnost je vnímat dotyky chodidel a země. To lze za velmi pomalé chůze a praktikuje se to jako doplněk buddhistické meditace.
- Mistr Xu Mingtang radí se při chůzi zaměřit na paty. Když jimi člověk ještě lehce ťukne o zem, posílí se tak údajně ledviny a hormonální systém. Došlapovat na paty se radí v příručkách, které se týkají chůze.
Co takhle, vážení čtenáři, něco z toho hned teď zkusit?
---
Rovnoprávnost
Jeden z našich střízlivých přátel poznamenal: "Manželka si dělá, co chce. A já s dětmi si také děláme, co chce ona."
---
Vysoký honorář
Jedna charitativní organizace, která se stará o bezdomovce, mě požádala o seminář. Zároveň se ptali, jaký budu chtít honorář. Řekl jsem si o dost vysokou částku s tím, že jim ty peníze obratem věnuji.
Proti penězům nic nemám. Jenže v tomto případě bych měl pocit, že ujídám bezdomovcům z hrnce jejich polévku.

26. 4.
Hlavička anděla
Katedrálu svatého Bartoloměje v Plzni zdobí nenápadná kovová mříž s hlavičkami andělů. Mříž i andělíčci jsou zčernalí patinou s výjimkou jediné hlavičky. Ta září a kovově se třpytí, protože si na ni studenti sahají pro štěstí u zkoušek.
V Plzni jsem studoval v době, kdy byl oficiální ideologií marxismus. Nevzpomínám si ale, že by tehdy někdo ze studentů žádal o pomoc třeba Karla Marxe.
Až někdy pojedu do Plzně, možná se ke katedrále vypravím a na hlavičku si sáhnu. Ne, žádnou zkoušku neplánuji. Jenom požádám andělíčka, aby vyřídil tam nahoře mé díky.

25. 4.
Dobrá otázka
Pan Šlápota se ve volném čase věnovat turistice. Jednou dočista zabloudil. Mapa, kompas, ani intuice nepomáhaly a mobilní telefon bez signálu byl k ničemu. Utrmácený a nejistý turista se ocitl na rozcestí a nevěděl, kudy se dát. V tom se objevil jakýsi člověk. Vypadal jako Mikuláš na výletě a dobromyslně se usmíval.
Pan Šlápota se ho zeptal: „Prosím, nevíte, kam vede tahle cesta?“
Vousáč se usmál a řekl: „To je moc dobrá otázka,“ a na to se rozplynul a zmizel.
Pan Šlápota usoudil, že se jednalo o fata morgánu anebo důsledek dehydratace a vydal se nazdařbůh dál. Za dvacet minut zjistil, že se blíží k městečku. Za další půlhodinu už spokojeně seděl na dřevěné lavici před venkovským nádražím a pil z turistické lahve vodu.
Po nějaké době nabídl dobrý známý panu Šlápotovi nové místo. Byla to prestižní a královsky placená práce. Jenže byla spojena s velkým stresem, přesčasovými hodinami, častými služebními cestami a dlouhým dojížděním. Pan Šlápota byl jako kdysi zase na rozcestí a nevěděl, kudy se vydat. V tom se v jeho mysli vynořila otázka: „Kam vede tato cesta?“ Pan Šlápota uviděl kometu, která zazářila, a krátce na to zhasla.
Pan Šlápota si uvědomil, že nároky nového místa by dlouho nevydržel. Lákavou nabídku zdvořile odmítl.
Otázku „Kam vede tato cesta“ si pan Šlápota pak pokládal často, ať už se jednalo o jeho osobní život, finance nebo zdraví. Vy i já uděláme dobře, když se budeme ptát podobně. Kdyby nic jiného, ušetříme se tak nejedno nepříjemné překvapení.

24. 4.
Moje něžné múzy
Přátelům abstinentům někdy říkám, že, i když na to nevypadají, jsou mé múzy. Jejich potřeby a problémy mě inspirovaly k napsání řady odborných textů. A také hlavně pro ně jsem vymyslel různé druhy smíchu a další legrácky. K těm patří např.:
- Šnek abstinent, který se zvolna a vytrvale blíží k brokolici
- Veverka abstinenta, co bystře utekla vlku Raťafákovi, vylezla na strom a odtud se příšeře chichotá.
- Přistání mimozemšťana.
- Smích po třech, šesti a dvanácti letech střízlivosti. To dá rozum, že smích po dvanácti letech je hlasitější, že?

23. 4.
Nové video Laskavost.

22. 4.
Nové video Něžná píseň.
---
Párátka a rtěnky
Zašel jsem do drogérie koupit párátka. Prodavačka mi k nim přibalila firemní časopis. Když jsem přišel domů, zběžně jsem se podíval, co tam je. Zjistil jsem, že mi nabízejí spoustu rtěnek. Díky nim se stanu neodolatelný. To snad raději ne.
Už jsem to chtěl vyhodit, ale pak jsem narazil na cosi praktičtějšího. Týkalo se to mytí oken. Psali tam, že okno je třeba nechat chvíli mokré, aby měl čistící přípravek čas zapůsobit. Zní to logicky a dá se to vztáhnout na ledacos dalšího. Namátkou jmenují cvičení, duchovní život, pěstování dobrých vztahů nebo překonávání návyků a závislostí. To ale většinou trvá mnohem déle než umytí oken.

21. 4.
Jak si zpříjemnit čekání
Čekáte na někoho nebo na něco a už to trvá dlouho. Co v takové situaci dělat:
- Usmívat se, klidně dýchat do břicha a prodlužovat výdech. Uklidníte se tak šetříte energií.
- S klidem přijmout možnost, že čekáte zbytečně a v duchu se na ni připravit.
- Zabývat se něčím užitečným, co situace umožňuje. Já zrovna čekám, až ze mnou přijede jedna televize cosi natočit. Televize nikde, tak jsem se dal do psaní.
Už jsou tu. Dopíšu to později…
Za několik hodin: Snad to dopadlo dobře. Moje největší perla byla odpověď na otázku, zda u sebe nosím zbraň. Na to jsem řekl: „Mojí nejlepší ochranou je střízlivost.“
Po natáčení mě kameraman vzal do centra. Měl jsem tam přednášku a stihl jsem ji s rezervou.
Zpět k naší původní otázce: „Co dělat při čekání?“
Hlavně zachovat klid.

20. 4.
Balíček do vězení
Do práce mi často přicházely dopisy, u kterých bylo vedle jména i datum narození odesilatele. Byly to dopisy z vězení a měly podobný obsah.
Dotyčný mi sděloval, že bral drogy, pil alkohol, nebo hazardně hrál a že prohlédl a nechá toho.
V mnoha duchovních tradicích se věřící modlí za duše v očistci, obětují se hladovým duchům nebo posílají modlitby a dobrá přání přímo do pekla.
Kdyby to fungovalo, nenarušil by se tím všeobecný pořádek? To by mohl dostal amnestii kdekdo jen proto, že se za něj někdo přimluvil!
Myslím, že tyto duchovní praktiky jsou něco jako dopis nebo balíček do vězení. Některý balíček nedojde, protože ho zabaví cenzura.
Jestliže dopis nebo balíček najdou adresáta, má z něj radost. Ale vyhráno ještě nemá.

19. 4.
Nové video Úsměv a zájem, máme i anglicky.
---
Koulí proti bažení
Klidné dýchání do břicha uklidňuje a zlepšuje sebeovládání. Napomáhá mu představa kuličky, která se v břiše zvětšuje (nádech) a zmenšuje (výdech).
Přátelům abstinentů jsem jednou řekl: „Bažení je jako hysterická osoba. Chce, abyste věnovali pozornost jí a jenom jí. Když se zabýváte místo toho koulí, bažení a urazí a nechá vás nějakou dobu na pokoji. A to je dobře.

18. 4.
Dvě nové audio nahrávky:
Maestro Eversober zpívá něžně s kytarou: Hajduli.
Maestro Eversober: Střízlivosti zůstaň. Skladba pro buben inspirovaná africkým, folklórem.
---
Běžec na dlouhé tratě
Venku je sychravo, a tak váhám, jestli se projít. Místo toho se dávám do psaní.
Jeden z našich střízlivých přátel se věnuje běhu na dlouhé vzdálenosti. Účastnil se mimo jiné několikadenního závodu, v němž vyhrál ten, kdo doběhl nejdál.
Co mi přijde důležitější, je skutečnost, že abstinuje a dlouhá léta pracuje v organizaci Anonymních alkoholiků.
Až jednou odejde tam, kam musíme všichni, přivítá ho v nebi svatý Petr, nebo kdo bude mít právě službu.
Řekne mu: „Už tady na tebe čekáme. Někteří nebešťané sem kvůli alkoholu málem nedostali. Mohl bys pro ně udělat mítink . Zrovna tak, jako jsi je dělal na zemi.“
„Vy tady máte Anonymní alkoholiky?“ zeptá se náš přítel.
„Jasně, Bill a Bob, jak víš, je kdysi založili v Americe. Teď vedou mítinky u nás. Už hezkou řádku let. Můžeš se na ně někdy podívat.“

17. 4.
Co je lepší?
Dva sáčky
Z nákupu jsem si přinesl dva papírové sáčky. V prvním byl zlatavý čaj s Nepálu a ve druhém saturejka.
Co myslíte, že je lepší? Jestliže budeme vařit luštěniny, nepálský čaj v tom nepomůže, kdežto saturejka ano. Nálev z nepálského čaje ovšem chutná mnohem lépe než nálev ze saturejky. Vím to z vlastní zkušenosti, jednou jsem to zkusil. Zjistil jsem, že chuť saturejkového čaje je příšerná. Na otázku, co je lepší, se nedá odpovědět, aniž bychom se zeptali jak, kdy a k čemu.
S lidmi to bývá podobné. Někdo je pomalý a pečlivý. Při práci, která vyžaduje pružnost a rychlé reagování, bude křečovitý, ve stresu a upřímně nešťastný. Jsou ovšem zaměstnání, pro která je právě tento typ člověka vhodnější než dynamický a uspěchaný poděs. Nadá se spoléhat na to, že lidé si budou vybírat práci, která se pro ně hodí. Častým důvodem je to, že oni nebo zaměstnavatelé si nemohou moc vybírat. Navíc je tu problém ctižádosti. Jeden britský humorista napsal roztomilou knížku o cestě za kariérou. Podle tohoto autora se typický zaměstnanec snaží o vyšší a vyšší post, až se dostane na pozici, kde je dočista k ničemu. Výš ho potom nikdo nepovýší, a tak na tomto místě zůstane do důchodu nebo do doby, než ho sklátí stres.
Kudy z toho ven?
Existuje nějaké elegantní řešení? Pokud ano, jaké?
- Předně by se měli pracovník i jeho nadřízený uklidnit. Myšlení zabarvené silnými emocemi je šikovné jako buldozer a takto vzniklá rozhodnutí bývají prapodivná.
- Zaměstnanec by si měl uvědomit, při jaké práci se cítí dobře a co ho naopak vyčerpává a ničí.
- Vedoucí pracovníkům prospěje, když místo hudrování realisticky posoudí možnosti svých podřízených i situaci ve společnosti. Bylo by krásné, kdyby se jejich týmy skládaly z příkladných hrdinů. Jenže kde je vzít? Pro zaměstnavatele bývá většinou lepší mít nedokonalé pracovníky než vůbec žádné.

16. 4.
Hodně drahá chyba
Svého času mě pozvali do rozhlasu a do téhož programu pozvali i jednoho advokáta.
Před vysíláním jsme si povídali a ten advokát mi řekl: „Moji doktorku porazilo auto. Nebylo to nic vážného, ale i tak jsme na tom řidiči vysoudili hodně peněz. A to ještě není konec.“
Pak se trochu zamračil a dodal: „Jenom škoda, že neměl v krvi alkohol. To by se nedoplatil.“
Jaké z toho plyne poučení, je snad jasné. Střízlivost jede po hlavní silnici a má vždycky přednost.
Video Bezpečná jedině nula.
---
Přibylo zde i několik nových básní.

15. 4.
Soutěž kokršpanělů a láska
Starověký básník nás ubezpečuje, že „nad vším vítězí láska“. Jak tomu rozumět?
Představte si následující situaci: kdesi uspořádali soutěž o nejkrásnějšího kokršpaněla. Chlupatých krasavců a krasavic provázených svými věrnými pány se tam sešlo hodně. Porota měla nesnadný úkol. Po bedlivém zkoumání a dlouhém uvažování nakonec vybrali ctihodní porotci nejlepšího hafíka. Proč se vítězem stal právě tenhle? Protože tomu porotci rozumějí. Neznamená to, že by vítězný kokršpaněl nejrychleji běhal nebo že by přepral všechny ostatní.
Láska vítězí nad vším v očích toho, kdo tomu nejlépe rozumí, tedy Boha. Ať to z našeho pohledu vypadá jakkoliv, je to pravda.

15. 4.
Je tam všechno
Jedna ze základních myšlenek čchi-kungu říká, že v přírodě a ve vesmíru je úplně všechno. Jsou tam veškeré myslitelné informace, energie pro kteroukoliv část těla a duchovní učitelé všech tradic. Jenom je třeba to, co potřebujeme, najít a získat. Namísto dlouhé a složité meditace vám nabídnu něco prostinkého. Jděte na klidnou procházku, nejlépe někam do přírody, kde je klid. Vdechujte celým povrchem těla energie z okolí a posílejte je do břicha. Tělo je moudré, co potřebuje, to si nechá. Co ne, to vrátí s výdechem zpátky. Potěší to někoho jiné bytosti, třeba ptáky, veverky nebo motýly.

14. 4.
Nové video: Symbolika vrby podle čínské tradice, máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Přátelská rada
To, co vám napíšu, by vám řekl i leckterý americký psychiatr: První rok se soustřeďte na udržení střízlivosti. Denně nebo ob den choďte na setkání Anonymních alkoholiků. Ostatním se zabývejte jen v nejnutnější míře. Pak je, je-li vše v pořádku, lze intenzitu doléčování postupně snižovat. Při problémech nebo častějším bažení ale intenzitu doléčování zvyšte, i kdybyste abstinoval dvacet let. Jistě uspějete. Stačí, když budete věnovat léčení závislosti i jen polovinu času, který jste věnovat jejímu pěstování.
Ještě poznámka k Anonymním alkoholikům. Ve Spojených státech je to daleko nejčastější forma léčby závislosti na alkoholu. Je zdarma a funguje.

13. 4.
Na rovinu
Jednomu z našich střízlivých přátel nabídl kdosi při pracovním jednání alkohol.
Onen hrdý abstinent odmítl.
Obchodní partner se zeptal: „Vy jste tady autem?“
Náš střízlivý přítel odpověděl: „To také. Kromě toho jsem abstinující alkoholik.“
Dotyčný to vzal vtip a začal se smát.
Do podobné situace se dostal jeden vysokoškolský profesor. Američané, kterým o své závislosti řekl, to přijali samozřejmě a s respektem.
Nebylo to proto, že by problémy s alkoholem byly v USA častější. Naopak spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele je tam podstatně nižší než u nás.


---
Video Jak odmítat: 12 možností.

12. 4.
Nové video Jednoduchý tip pro zdravé usínání, máme i anglicky.
---
Proč mají být léčba a doléčování návykové nemoci dlouhodobé
Mnohé z toho, co zde uvedu, možná víte. Důležité věci ale stojí za zopakování.
- Doléčování pomáhá udržet motivaci ke střízlivosti.
- Zdravé návyky se během léčby a doléčování vytvářejí a upevňují častým a dlouhodobým opakováním.
- Při doléčování ve spomocné organizaci nebo skupině lze získat inspirace od druhých. To člověku usnadňuje, aby se vyhnul zbytečným chybám a napodobil dobrá rozhodnutí střízlivých přátel.
- Doléčování posiluje naději. Přináší poznání, že závislost se dá zvládat. Když to dokázali jiní, zvládnu to také!
- Motivaci oslabují motivační útoky ze strany škůdců, ať už se jedná o živé lidi nebo reklamu. Doléčováním se vliv motivačních útoků vyrovná. Navíc učí, jak se motivačním útokům vyhýbat nebo bránit.
- Doléčování může doplnit nebo dočasně nahradit síť vztahů. Ta někdy prořídla nebo se rozpadla. Doléčování pomáhá překlenout období, než se vytvoří dobré vztahy.
- Při doléčování ve svépomocné organizaci lidé často prožívají zdravé emoce, jako jsou laskavost, solidarita, pochopení, soucit a radost. Toto zdravé emoce prospívají všem, ať už jsou závislí nebo ne.
- Nejdůležitější důvod nakonec: Doléčovat se je třeba proto, že funguje. Někomu sice chvíli trvá, než to pochopí, ale je to tak.

11. 4.
Nové video Za světem, máme i anglicky.
---
Klidná radost
Srdce souvisí podle čínské tradice s emocemi, a proto mu prospívají všechny hezké city, např. laskavost vděčnost nebo spokojenost. Nejlepší pro srdce je ale asi klidná radost. Ta přispívá k přitažlivosti velkých osobností různých duchovních tradic. V této souvislosti jsem si vzpomněl na Dalajlámu, ale bylo by možné jmenovat mnoho dalších. Jestliže se v nitru takového člověka objeví třeba smutek, uvědomí si ho, ale nic víc. Ví, že je to obláček, který zakryje slunce klidné radosti jenom na chvíli.
Z praktického hlediska je jasné, že klidnou radostí by se dalo ledacos zlepšit, třeba zdraví nebo vztahy.
Někdo může namítnout: „To je hezké, ale já nemám k radosti důvod!“
Zmiňovaný Dalajláma také nemá vzhledem k situaci v Tibetu mnoho důvodů k radosti. Jeho radost pramení zevnitř. Jenže jak toho dosáhnout?
Jistě existuje více možností. Některé zmiňuji ve své knize „Jak být milejší“. Lze si kupříkladu někoho takového představit a napodobit ho. Účinek má i to, když si člověk během dne slova „klidná radost“ tu a tam zopakuje.
---
Video Magický úsměv (meditace).

10. 4.
Z mého rozhovoru pro časopis Týden

Z historie léčby závislostí
Organizace Anonymní alkoholici koncem 40. let ve Spojených státech. Ovlivnila už docenta Skálu, který se s ní setkal koncem 40. let v Dánsku. Chtěl zde iniciovat její vznik, ale do toho přišel únor 1948. Doc. Skálovi bylo jasné, že Anonymní alkoholici z USA by zapůsobili na komunistický režim jako červený hadr na býka. Doc. Skála i tak využil zkušeností Anonymních alkoholiků a založil první socioterapeutický klub. To bylo velmi záslužné. Po Skálově vzoru vnikla řada podobných klubů u nás i v zahraničí.
Anonymní alkoholici také inspirovali vznik Anonymních gamblerů, Anonymních narkomanů a podobných organizací. S Anonymními gamblery mám tuto zajímavou zkušenost. Našim střízlivým přátelům jsem přivezl a přeložil materiály této organizace z USA. Vyzval jsem je, aby založili Anonymní gamblery. Oni neudělali nic. A tak jsem tehdy svolal patologické hráče, kteří se u nás léčili, a řekl jim: „První sekání povedu sám a budu dělat, že jsem gambler Karel. Další setkání už si povedete sami!“
To bylo v roce 1994. Anonymní gambleři zde fungují dodneška.

Začátky
Moje začátky byly naivní. Přišel jsem tehdy za docentem Skálou a navrhl mu, že vyléčím závislé jógou. Skála byl velkorysý a otevřený novým myšlenkám. Řekl mi tehdy něco jako: „Tak to zkus.“
Lékařů bylo v době mých začátků v Bohnicích málo, a tak jsem se coby nováček ocitl v jedné místnosti se čtyřiceti závislými muži. Někteří neměli dobrou náladu a já s nimi měl udělat hodinový terapeutický program. Myslím, že díky Bohnicím jsem dnes schopen přednášet komukoliv a bez velké přípravy.

Náš klub ELPA
Pro zařízení, jako je oddělení 31 v Bohnicích, je důležitý socioterapeutický klub. Ten náš se jmenuje ELPA (Elitní pohodoví abstinenti). Pacienti i pracovníci tam potkávají bývalé pacienty, z nichž mnozí abstinují řadu let. Někteří střízliví přátelé žili před léčbou šíleným způsobem. To se nedalo dlouho vydržet. Po čase se z nich stávají rozumní a laskaví lidé, kteří se naučili hospodařit se silami. Bývalí pacienti jsou silně zastoupeni mezi Anonymními alkoholiky a někteří působí i ve vedení této organizace. I to, že se někdo vrátí do léčby, má svoji cenu. Je to projev důvěry, takový člověk ví, co může v léčbě očekávat. Hlavně je to mnohem lepší než třeba delirium tremens.

Jde to i beze slov
K Anonymním alkoholikům bych měl historku. Jeden z našich střízlivých přátel byl ve stresu a dostal silné bažení po alkoholu. Neplánovaně se rozhodl zajít na setkání Anonymních alkoholiků. Omylem ale přišel na setkání v angličtině. Anglicky neuměl, a tak tam jen seděl a poslouchal jemu nesrozumitelnou řeč. Bažení i tak zmizelo. Dost možná k tomu došlo vlivem přátelské atmosféry, protože ta se přenáší i beze slov.

9. 4.
Nový odborný text Nešpor K. Spontánní relaxace, relaxační techniky a relaxace v běžném životě.
---
Nové video Symbolika sakury, máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Omezení a možnosti (z dopisu)
Samota na jedné straně i nedostatek soukromí na druhé přinášejí určitá omezení a dávají určité možnosti. To se týká i jiných situací. Jestliže není možná změna, je třeba omezení přijmout a možnosti využít.

8. 4.
Nový odborný text, na jeho okraj dodávám, že při delší abstinenci dochází ke zlepšení rozumových schopnosti a zvětšení objemu mozkové tkáně.
Nešpor K., Csémy L. Dospívající, kteří nadměrně pijí alkohol, mají menší objem šedé mozkové kůry.
---
Nositel vyznamenání
Na ulici jsem spatřil prazvláštního člověka. Na sobě měl slušivý tmavomodrý baloňák a na něm velkou medaili na trikoloře. S tím kontrastovaly vysoké, ošoupané boty, strakaté přiléhavé kalhoty a čapka hadovka. Oblečen byl dokonale nesouladně. Působilo to dost komicky.
Důležitější než soulad v oblečení je soulad mezi hodnotami, k nímž se člověk hlásí, a tím, jak jedná a žije.
Proč? Třeba proto, aby nepůsobil komicky.

7. 4.
Proč se chovat slušně
Abych dostal důchod, musel jsem předložit doklady o tom, co jsem kdy dělal.
Někdo to spočítal. Po čase mi přišel výměr. Bylo možné podat odvolání.
Po smrti to bude jiné. Tam někde všechno posoudí i bez dokladů. A odvolat se nebude komu.
:)

6. 4.
Soucit jako lék
Jistý středověký tibetský mistr léčil malomocenství meditací tonglen. Nahrávku této techniky máme jako audio i jako video. Jestliže ji znáte, nebo si ji pustíte, zjistíte, že to není právě idylka s kytičkami. Jak je možné, že právě tato meditace mohla někoho vyléčit?
Člověk, který trpí, se často cítí osamělý a ukřivděný. Má pocit, že je jediný, kdo má nesnáze, zatímco ti druzí jsou na tom mnohem lépe. To většinou nebývá pravda. Navíc to vede ke stresu, a psychický stav i zdraví se tak nezlepší. Platí to pro rýmu i pro malomocenství, protože dobrá imunita se hodí v obou těchto případech. Meditace tonglen pomáhá praktikujícímu, aby pochopil, že utrpení je, bylo a bude. Soucit, solidarita a větší vyrovnanost mají příznivý psychologický účinek a mohou se projevit i na tělesném zdraví. Trpět musíme ve větší či menší míře všichni, můžeme si ale vybrat proč a kvůli čemu. Ty, kdo trpí pro dobrou věc, posiluje vědomí, že se jim to třeba někdy vrátí. Možná v tomto životě, možná v dalším a možná jako onen biblický poklad, který si dobrý člověk shromažďuje v nebesích.

5. 4.
Nobelova cena díky kočkám
Hypothalamus se někdy označuje jako centrum stresu, protože se odtud aktivuje nervová i hormonální složka stresové reakce. Nositel Nobelovy ceny W. R. Hess ovšem vyvolával drážděním určitých míst hypothalamu koček nejen stres, ale také relaxaci a spánek. Teď se možná ptáte, proč to tady říkám. Určitě existují něžnější způsoby, jak zlepšit vaší kočičce náladu. Důvod je tento: Relaxace je pro přežití jedince stejně důležitá nebo ještě důležitější než stres. Nemusí se ovšem jednat jen o formální relaxační techniky, protože řada způsobů, jak se uvolnit, je vrozená. K nim se počítají spánek, veselost a smích, dýchání do břicha s prodlouženým výdechem a spontánní relaxace, k níž dochází po fyzické aktivitě. Uvolnění vyvolává i přátelská společnost a klidné prostředí.
To je sice hezké, ale kde má člověk tu klidnou společnost a přátelské prostředí vzít? Ono to opravdu vždy nejde. Doma se můžete uklidnit za pomoci jógové nebo jiné relaxační techniky, klidnou a melodickou hudbou nebo prostě tím, že se položíte na záda, dáte si ruce na břicho budete dýchat pod dlaně a dlouze vydechovat. Ale co v práci?
Uklidnit se je možné i v rušeném zaměstnání. Nikde není psáno, že musíte jít na tu toaletu, která je nejblíž. Proč si neudělat výlet od dvě patra výš. Cestou prohodíte nějaké to přátelské slovo s těmi, které potkáte. Jste-li dáma, tak se tam můžete navíc napudrovat. Jestliže se při tom budete ještě usmívat, vrátíte se ke svému psacímu stolu jako učiněný andílek. Možností, jak se uvolnit v práci, je mnohem více. Tak jedna kolegyně lékařka se mi svěřila, že při nadměrném stresu si prohlédne fotografie vnoučat, což stačí k tomu, aby se uklidnila.
Na závěr ještě jeden tip: Uvědomte si, co vás uklidňuje a co působí právě naopak. Jestli se vám nesvědčí prohlížet si na internetu zboží, na které nemáte peníze, tak to nedělejte. Ani po pracovní době ne.
---
Naše relaxační a meditační videa
Naš relaxační a meditační audio nahrávky.

4. 4.
Nové video Žitná kaše podle vaší chuti, máme i anglicky.
---
Z dopisu do ciziny
Pocit povýšenosti často vychází z vlastního nízkého sebevědomí. Ti, kdo byli šikanování, často pak šikanují druhé.
Týká se to i národů. Nějaký národ byl dlouho ponižován Sověty, a pak se ocitl v EU jako chudý příbuzný. To sebevědomí nepřidá. A tak se jeho někteří hrdí občané vytahují na ty, kdo jsou jiní, nebo jsou na tom hůře.
Co se duchovního pohledu týče, buddhisté doporučují se chovat hezky, protože nevíme, kdo bude v příštím životě naší matkou. V Písmu se lze dočíst, že kdo se povyšuje, bude ponížen, což je podobné.
Z praktického hlediska je nejlépe se usmát, dýchat klidně do břicha, držet ramena dole. Tím ukazujeme okolí, že nemá moc nad tím, jak se cítíme, protože jsme silnější.
---
Video Sebeovládání za půl minuty

3. 4.
Energie dětství je zdravá, ale jaká?
Jistá jednoduchá meditační technika spočívá v tom, že se člověk vrátí do šťastného okamžiku dětství. Lze ji praktikovat samostatně nebo jako úvod k jiným cvičením, jako je meditace milující laskavosti. Tradice tvrdí, že energie dětství je zdravá a omlazuje. Navíc to zlepšuje schopnost se učit a vnímavost.
Ale co když bylo těch hezkých chvil v dětství více?
Původně jsem si vybavoval, jak jsem jako malý chlapec stál za noci pod hvězdami. Vnímal jsem, že jsem sice nepatrný, ale i tak součástí nekonečného vesmíru. Tutu vzpomínku jsem později vyměnil za jinou. Přenesl jsem se o nějaký ten rok dál. Byly prázdniny, hezky teplo a bylo mi úplně jedno, jestli mi kouká košile z kalhot. Měl jsem pocit, že je všechno v naprostém pořádku. Tato vzpomínka mi připadá hřejivější a aktivnější.
---
Video Jak si  jednoduše projasnit náladu.

2. 4.
Nové video Pět jednoduchých věcí, které usnadňují život, máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.

1. 4.
Veselí pedagogové
Jedno březnové pondělí v roce 2017 mě pozvali studenti pedagogiky do Ústí nad Labem. Nebyla to právě komorní akce. Přišlo asi 350 lidí a byli mezi nimi i ctihodní vyučující.
To nejdůležitější jsem řekl hned na začátku: „Klid, pohoda a přátelská atmosféra prospívají myšlení. Žáci se tak učí rychleji a lépe jim to myslí.“
No a pak jsme tu pohodu společně nacvičovali.
Podle reakcí auditoria se to docela povedlo.
---
Videa
Jak se uklidnit během denních aktivit: 12 snadných možností.
Smích pro ty, kdo jsou odvážní.

31. 3.
Meditace milující laskavosti jinak
Obvykle praktikuji tuto techniku tak, že posílám mír a světlo sobě, do okolí, města, země atd. Je ale možné se při ní zaměřit výhradně na ty, kteří jsou vysloveně nesympatičtí a posílat mír a světlo jim. Není to právě idylka. Také nikomu neslibuji, že se díky jeho meditaci stane třeba z mrzutého nadřízeného miloučký andílek. Dají se tak ale odstranit ohniska neklidu v našem nitru.
---
Video Mettá (meditace milující laskavosti): pokročilá varianta.

30. 3.
Nové video Jednoduché štěstí.
---
Co s posměváčkem
Jeden nábožensky založený mladý muž se mě zeptal, jak reagovat na to, když se mu někdo posmívá.
Poradil jsem mu, aby klidně dýchal do břicha a prodlužoval výdech. Pak aby si v duchu řekl: „Mě bude soudit jiný a tebe také.“
Video: Sebeovládání za půl minuty.

29. 3.
Nové audio, maestro Eversober, jeho původní skladba: Hezky a střízlivě.
---
Jaká emoce je nejvhodnější k jídlu?
Potravu obvykle kousáme, což trochu připomíná agresi. Některý náruživý jedlík vypadá jako tygr, který lačně trhá kořist. Podobné rozpoložení neprospívá trávení ani psychice.
Mnohem lepší je vděčnost. Záleží na vás, jestli budete v duchu nebo nahlas děkovat přírodě, vesmíru, Bohu nebo mamince. K poděkování je užitečné připojit i to, zač konkrétně děkujete, např.:
- Děkuji za toto skvělé jídlo. Díky němu budu mít dost sil, abych zvládl, co je třeba.
- Děkuji za tento úžasný čaj, díky němu bude moje mysl jasná a bystrá.
- Děkuji za tuto výbornou brokolici, pokladnici nejlepších živin pro mé střízlivé tělo.
:)
Ještě poznámka: Pocit sytosti se do mozku odtává opožděně. Než byste si šli připadat, počkejte deset minut. Možná zjistíte, že jste toho snědli dost i bez přídavku.

28. 3.
Jak potěšit pět hlavních orgánů těla
Ledviny: Mají rády energii moře, teplo a vděčnost. Představte si teploučké, černé a lesklé tropické moře a při nádechu vděčně přijímejte jeho energii do ledvin. Vnímejte ledviny jako černé, lesklé a zdravé. Pak moři poděkujte.
Játra: Těm dělá dobře energie stromů, prostor, laskavost a samozřejmě také střízlivost. Představte si krásný zdravý strom na rozlehlé planině. Vdechujte jeho svěží, zelenou energii. Vnímejte játra jako zelená a zdravá a stromu poděkujte.
Srdce miluje rudou energii vycházejícího slunce a klidnou radost. Tvořte vizi červeného, zářivého Slunce nad obzorem. Pociťujete klidnou radost a vdechujte do srdce skvělou energii Slunce. Srdce je červené a zdravé. Pak Slunci poděkujte.
Slezina se pojí se zemí, má ráda sucho a důvěru. Představte si sytě žlutou zem a s důvěrou přijímejte její energii do levé horní části břicha. Vnímejte tuto oblast jako sytě žlutou a zemi poděkujte.
Plíce milují bílou energii kovu, přiměřenou vlhkost a spokojenost. Představte si krásný zvon z bílého kovu, na kterém se lesknou kapky rosy. Vdechujte do plic jeho čisté, bílé světlo. Plíce jsou bílé, čisté a zdravé. Zvonu poděkujte.
Znovu ledviny: Znovu si představte teplé, černé a lesklé tropické moře a při nádechu vděčně přijímejte jeho energii do ledvin. Vnímejte ledviny jako černé, lesklé a zdravé. Pak moři poděkujte.

27. 3.
Nová odborná práce Nešpor K. Bažení (craving): klíčový znak návykových nemocí a způsoby, jak ho zvládat.
---
Podklady, které si ode mne vyžádala jedna novinářka, která píše pro ženy
Opilost není omluvenka
Za to, co kdo spáchá pod vlivem alkoholu, je právně odpovědný. Kromě testu může soud uložit pachateli zákaz požívání alkoholu nebo léčbu. Opilost není polehčující okolnost ani z morálního a praktického hlediska. Je to právě naopak. Člověk, který se často opijí, není vhodný ani jako partner, ani jako spolupracovník.
To, jak působí alkohol na psychiku, lze ilustrovat na řízení. I velmi zkušený řidič, když se opije, může místo brzdy sešlápnout plyn. Dvě třetiny případů domácího násilí se v Česku dějí za situace, kdy jsou muž, žena nebo oba dva pod vlivem alkoholu. K většině těchto případů by nedošlo, protože agresor by si uvědomil následky a krotil se a jeho oběť by byla opatrnější.
Povahová změna, kterou alkohol působí, není trvalá. Díky dlouhodobé střízlivosti se z násilníků stávají docela milí lidé. Opíjející se ženy, za které se příbuzní stydí, se mění v hodné manželky, maminky a babičky.
Alkohol a jiné látky u žen
Ženy mají po stejné dávce vyšší hladinu alkoholu v krvi, závislost na se u nich rozvíjí po kratší době a menších dávkách, rychleji se objevují zdravotní problémy. Navíc alkohol už v dávce kolem 2 dcl. vína nebo půl litru piva zvyšuje riziko rakoviny prsu. Opilá žena se často stává obětí násilí a zneužívání. Kromě toho alkohol představuje velké riziko pro plod, zvláště na začátku těhotenství, kdy žena nemusí o svém těhotenství ještě ani vědět.
Jestli je to někomu málo, tak ještě jeden argument: Ženám střízlivost sluší. Závislá žena, která několik měsíců abstinuje, pak vypadá o hodně mladší. Počínající problémy se dají zvládnout i svépomocí. Čtenářky si mohou zdarma stáhnout z www.drnespor.eu svépomocné materiály, případně docházet na setkání Anonymních alkoholiků. Jejich skupiny se v Praze scházejí vícekrát za den. Konají se zde i setkání v angličtině, takže někteří z našich střízlivých přátel si takto zlepšili anglickou výslovnost.
:)
Jak snížit riziko v přítomnosti opilého člověka
- Doporučuje se nebýt s ním o samotě a mít možnost přivolat pomoc.
- Je vhodné se postavit blíže dveřím.
- Pokud možno předem odstraňte z okolí nebezpečné předměty.
- Pozor na známky blížící se agrese: nadávky, neklid, upřený pohled, přibližování se.
- Od intoxikované osoby se držte co nejdál.
- Mluvte klidně a nedělejte prudká gesta a pohyby.
- Sdělení by mělo být jednoduché a jednoznačné. Vážnou debatu je lépe odložit na další den, až dotyčný vystřízliví.
- Při agresi nebo jejím riziku volejte policii. Tak může dotyčného vykázat ze společného obydlí a jeho okolí na dobu deseti dnů. Budete tak mít čas si v klidu rozmyslet další postup. Čím více byste si toho nechala líbit, tím hůř by se dotyčný choval v budoucnu. Vztah s mužem, který se opíjí hodlá v tom pokračovat, je lépe včas ukončit.

26. 3.
Nová videa
Jaya Guru, Jaya Satyam (tato mantra se váže k duchovnímu učiteli).
Mantra pro blaho všech.
---
Z dopisu kamarádovi z jógy
Pataňdžali, autor Jóga súter, které napsal v druhém století před Kristem, byl zcela jistě pohodový a milý člověk. Jak víš, santóšu (spokojenost) zařadil ještě před jógové pozice (ásany).

25. 3.
Motivace, sebeovládání a poznání
- Práce s motivací patří k oblíbeným a účinným způsobům, jak zvládat návykový problém. Při bažení doporučujeme používat kombinaci negativní motivace a pozitivní motivace (např. nechci kocovinu, za střízliva na tom budu mnohem lépe).
- Uvažovat o motivaci je užitečné i proto, abychom lépe chápali okolí. Můžeme se ptát, oč určitému člověku jde. Podobně se je možné zkoumat motivace nějaké skupiny lidí, organizace, reklamní agentury atd. Jestliže budeme realisticky uvažovat o motivacích kolem sebe, svět nám bude připadat pochopitelnější a lépe se v něm vyznáme.
- Uvažovat o motivaci je cenné i k lepšímu sebepoznání. Stačí se tu a tam sám sebe zeptat: „Co vlastně chci?“ Jestliže na tuto otázku poctivě odpovíme, bude nám většinou hned jasné, zda je určité přání rozumné.
- Motivace různých lidí se mohou navzájem se posilovat nebo oslabovat. To je jeden z důvodů, proč našim střízlivým přátelům radíme vyhýbat se rizikovým lidem a vyhledávat dobrou a střízlivou společnost. A také se soustavně doléčovat.

24. 3.
Jak se za střízliva mění vztahy
Následující přehled vychází ze zkušeností mnoha našich střízlivých přátel. Netvrdím, že to všechno nastává vždy a že k tomu dojde okamžitě.
- Střízlivý člověk působí lépe na okolí a to se k němu chová vstřícněji.
- Je také spolehlivější a dodrží, co slíbil. To usnadňuje rodinný život i pracovní vztahy.
- Střízliví lidé bývají trpělivější a umějí druhé vyslechnout. Navíc si pamatují, co jim kdo řekl.
- Střízlivost posiluje sebevědomí. Za střízliva je snadnější nesouhlasit i vhodně odmítat.
- Střízlivost dává rozvahu. Řada našich přátel se v komplikovaných situacích rozhoduje teprve, až když si vše dobře promyslí a opatří si potřebné informace.
- Střízlivost usnadňuje vcítění a pochopení. S lidmi, kterým rozumíme, dokážeme lépe vyjít.
- Díky střízlivosti bývají lidé tolerantnější, mají nadhled a malichernosti lehce přejdou.
- Střízlivost usnadňuje vnímání emocí a jejich zvládání.
- Za střízliva častěji objevují zdravé emoce. Takový člověk kolem sebe šíří více klidu a pohody. To se promítá i do jeho vztahů.
---
Videa
Jak za minutu zlepšit mezilidský problém
SUPR: jednoduchá metoda, jak zlepšit vztahy

23. 3.
Nové video Mladé květy (původní kytarová hudba).
---
Voda místo léků
Napití se vody je prakticky zadarmo. Když se objeví u závislých na alkoholu bažení, k jeho zvládnutí většinou stačí vypít několik decilitrů vody. Voda v tomto případě suverénně předčí drahé a neúčinné léky. Z tohoto důvodu doporučujeme našim střízlivým přátelům mít u vždy sebe nějakou vodu.
---
Jednoduchá pomoc
Malý pes najde kost. Přiběhne velký pes a kost mu sebere. Malý pes uteče a z bezpečně vzdálenosti na velkého psa nevrle poštěkává. Člověk uvidí kost. Přiběhne pes a kost si odnese. Člověku je to dočista jedno. Ke skvělým způsobům, jak zvládnout hněv, patří velkorysost.

22. 3.
Usmívající se dítě
Děti se smějí častěji než dospělí a dětský svět je jednodušší. Informaci o tom, jak funguje dětská psychika, máme všichni v sobě, protože jsme byli děti. Z toho vychází následující jednoduchý způsob, jak si zlepšit náladu.
Jestliže to umožní okolnosti, můžeme si vybavit sebe sama coby malého předškoláka, který se řehtá, pochichtává nebo usmívá. Podle tradice má podobný návrat do dětství ještě další výhody: Je zdravý a omlazuje. Takže ho vy, mladší čtenáři a čtenářky, cvičte opatrně.
:)
Video Jak ztlumit mozek

21. 3.
Trvalá střízlivost (z dopisu)
Skvělá obrana před recidivou je upevnit zdravé návyky a způsoby uvažování. Toho se dá dosáhnout soustavným doléčováním. Choďte rok denně či ob den na AA a uvidíte, že to půjde.
---
Zvláštní telefonát
„Dobrý den, Jiří Neveselý, pohřební služba. Co si přejete?“
„Dobrý den, tady Jaroslav Bezradný. Potřeboval bych pohřbít jeden mimořádně hloupý nápad.“
„Jednalo by se asi zpopelnění, že?“
„Můžete ho třeba poslat na Měsíc!“
„Na Měsíci zatím nepohřbíváme.“
„Rozhodující je, aby se ten nápad už nevracel.“
„Tak to vám úplně zaručit nemůžeme. Ale reklamaci v tomto směru jsme dosud nezaznamenali.“
„Kdybyste pohřbili podobných nápadů více, dali byste mi množství slevu?“
„Množstevní slevy u nás neposkytujeme.“
„Ale co budu dělat?“
„Pošlete ten nápad do přírody. Příroda je mocná a udělá z něj třeba koroptev. Nakonec bude ten váš nápad k něčemu dobrý.“
---
Video: Jak se zbavit neřešitelného problému: tři jednoduché kroky.

20. 3.
Baf
Dělání „baf“ není až tak nevinná zábava, jak si lidé myslí. Silný úlek a „děs“ podle čínské tradice zraňují ledviny a srdce a působí chaotické proudění energie. O tom, že úzkost zvyšuje riziko srdečních problémů, přináší přesvědčivé doklady i západní medicína . V tomto případě se ovšem nejedná o jednorázové polekání se, ale dlouhodobé emoční vyladění.
Co z toho vyplývá prakticky? Předně bychom neměli na druhé, zejména ne na děti, dělat „baf“. Do bytu, kde jsou malé děti, raději nepouštějte řetězem chrastící čerta, i kdyby s ním přišlo deset Mikulášů.
A co když udělá někdo „baf“ na nás a tím nás poleká? Za této situace se doporučuje se soustředit do břicha mezi pupek a páteř. Břišní dýchání uklidňuje a energie se tak ukotví a soustředí.

19. 3.
Můj rozhovor pro Lidovky.cz najdete zde.
---
Jaké výhody má důkladný úklid
Jarní úklid nepatří k tomu nejoblíbenějšímu, čemu se lidé na jaře věnují. Jestliže zajdete do knihkupectví nebo knihovny, asi tam najdete více knih o lásce než o uklízení. Četli jste snad knihu sonetů o klepání koberců? Není to spravedlivé! Uklízení má řadu výhod:
- Tělesná práce uklidňuje, pokud berete úklid rozumně a s nadhledem.
- Fyzická aktivita je zdravá.
- Během uklízení najdete řadu věcí, které byste jinak museli kupovat.
- Zjistíte, že hodně z toho, co máte doma, nebudete nikdy potřebovat. Tyto zbytečnosti rozdáte to a přinese vám to hezký pocit a možná i vděčnost obdarovaného.
- Při uklízení si lze představit, že zároveň děláte pořádek ve svém nitru.
- Umytými okny k vám bude proudit více světla a svět vám bude připadat veselejší.
- Ke svému příbytku získáte důvěrnější vztah. Bydlet doma je jiné než bydlet v hotelu.
Uklízení lze chápat jako ránu nelítostného osudu nebo jako zdravou a prospěšnou zábavu. Tak si vyberte. Uklízet musíte tak jako tak.
:)

18. 3.
Jak jsem potkal hrdinu
Jednou jsem se vydal přes blízký lesík koupit něco do domácnosti. Cestou jsem míjel podivného, starého člověka. Na nohou měl sportovní obuv a nad ní mu plandaly tepláky. Na zádech nesl světle modrý, hodně vysoký batoh, který by se hodil spíše k Šerpovi v Himalájích.
Stařec možná vycítil můj údiv a řekl: „Učím se chodit po mrtvici.“
„Náhodou chodíte dobře,“ řekl jsem s respektem.
Důležitější než to, co nás v životě potká, je to, jak se s tím vyrovnáme. Tenhle člověk to dokázal dobře. Je to sice trochu zvláštní, ale hrdina.
Týž den jsme se potkali ještě jednou a pozdravili se už jako dobří známí.

17. 3.
Nové video Pět zvláštních využití vody, máme i anglicky.
---
O deset let
Jednou týdně chodím cvičit s abstinentkami na ženské oddělení.
Po cvičení jsem napůl žertem, napůl vážně poznamenal: „Žena kolem čtyřicítky, když několik měsíců abstinuje, vypadá o deset let mladší.“
„Já abstinuji teprve tři týdny a připadám si mladší už teď,“ řekla jedna paní.
Odpověděl jsem: „To abyste si sem nechala přinést dupačky pro miminko.“
Na to jsme se všichni rozřehtali.
---
Žárlíte i za střízliva?
Tuto otázku položil jeden nováček zkušeným abstinentům.
Řekli mu, že nežárlí vůbec, nebo jen málo a dokážou se lépe ovládat. Jsou v lepší tělesné a duševní kondici, lépe vypadají, jsou soběstačnější a více si uvědomují vlastní cenu.

16. 3.
Slunce v páteři
Jedno z nejcennějších čínských cvičení je malý nebeský okruh. S jeho pomocí se zprůchodňují dvě klíčové energetické dráhy. Ostatní dráhy se díky tomu uvolní automaticky. Tolik říká tradice. Jeden mistr si představuje, jak po dráze tohoto okruhu proudí malé slunce nebo měsíc, podle toho, jak právě potřebuje. Slunce zahřívá, kdežto měsíc uklidní a ochladí. Představa slunce nebo měsíce působí podobně i při jiných cvičeních. Schválně si vyzkoušejte ve fantazii, jaké je to cvičit 15. července v poledne, a pak v noci za lednového úplňku.
---
Videa
ZYQ: Jang-Čchi a malý nebeský okruh (Alena Knapová)
Zdravé proudění energie: malý nebeský okruh vstoje

15. 3.
Uvědomit si neznamená vyřešit

E-mailem mi přišla otázka, která se týkala meditace vnitřního ticha (antar mauna). Pisatel chtěl vědět, nakolik postačí k vyřešení problému to, že si člověk ten problém uvědomí.
Napsal jsem mu: Smyslem tohoto cvičení není vyřešit problémy, ale získat od vlastních myšlenek a emocí laskavý odstup a nadhled a lépe si je uvědomovat. To se může příznivě projevit i v běžném životě. Kdyby se např. jednalo o partnerský problém, člověk druhého lépe pochopí a bude reagovat klidněji a opatrněji. Uvědomit si problém neznamená ho vyřešit. Je ale dobrý začátek.
---
Palce u nohou
Paní Ossius, americká jógínka, českého původu, vyučovala v Česku jógu koncem šedesátých a počátkem, 70. let 20. století. V souvislosti s jógovou relaxací tehdy řekla: „Když se člověk soustředí na palec u nohy, není možné, aby byl ve stresu.“
Vzpomněl jsem si na tuto její myšlenku v souvislosti s radou jednoho čínského mistra. Ten doporučuje se soustředit před usnutím právě na palce u nohou. Proč zrovna tato oblast těla a ne třeba lopatky?
Na palcích nohou začínají dráhy jater a sleziny a blízko, uprostřed přední třetiny chodidla, je o první bod dráhy ledvin. Problémem mnoha lidí je to, že se jim zablokuje energie v hlavě. To vyčerpává a znesnadňuje spánek. Soustředění na palce, podobně jako teplá koupel nohou nebo masáž chodidel, stáhnou energii dolů. Člověk se tak uklidní, snadněji usne, a pak spí hlouběji a zdravěji. Jestli máte problémy s usínáním, tak to vyzkoušejte. Dost možná to bude fungovat, ať věříte nebo ne na tajemnou energii čchi a dráhy, jimiž proudí.

14. 1.
Co zvyšuje odolnost?
Připravoval jsem se na seminář o odolnosti. Problém nebyl v tom, že bych neměl o čem mluvit. Možností, jak zvýšit odolnost, je hodně. Chtělo to ale, je zasadit do nějakého rámce a začít tím nejdůležitějším? Co je pro tělesnou i duševní odolnost klíčové?
Bude to nejspíš uvědomování. Díky uvědomování rychle pochopíme, co nám dělá dobře a posiluje nás a co působí opačně. V našem slangu mluvíme o spouštěčích, tedy podnětech, které aktivují bažení nebo rizikové emoce. Díky uvědomování snadněji rozpoznáme spouštěče, a pak zvolíme vhodnou obranu. Vezmeme při tom v úvahu situaci, v níž se nacházíme, i naše předchozí zkušenosti. Následuje drobný příklad života.
Seděl jsem v poloprázdné tramvaji, venku svítilo sluníčko, tramvaj poklidně kodrcala a já se cítil dobře a hezky v pohodě. Do tramvaje nastoupili dva starší pánové. Živě spolu hovořili a příjemná nálada byla tatam. Pánové pro mě nepředstavovali fyzickou hrozbu, neposmívali se mi, ani po mě nehází shnilá vejce nebo vysloužilá rajčata. Působí na mě podivné téma jejich konverzace. Dopodrobna popisovali, kdy, kde a jak během zimního období upadli a jaké to mělo následky. K tomu neopomněli připojit barvitý popis toho, co se jim sice nestalo, ale mohlo stát.
Nehodlám tyto spolucestující démonizovat nebo si z nich dělat legraci. Už proto ne, že problémem byl do jisté míry na mé straně. Tito džentlmeni nebyli o moc starší než já. Představa, že sebou někde žuchnu a strávím měsíc v nemocnici, se mi vůbec nezamlouvala. Zdroj neklidu jsem poznal a co teď?
Mohl jsem si přesednout někam dál do vozu, ale na zbývající kousek cesty to nestálo za to. Usmál jsem se a přenesl pozornost k dýchání do břicha. Asi by to fungovalo, i kdybych nepoznal, odkud se ten neklid bere. Za chvíli jsem dokodrcal v souladu s jízdním řádem do cíle své cesty. Vystoupil jsem z tramvaje a přátelsky zamžoural na přívětivé sluníčko.
:)

13. 3.
Nová videa
Na dobré cestě (původní hudba).
Nová svoboda.
---
Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Nové audio nahrávky
Maestro Eversober: TNa dobré cestě.
Maestro Eversober: Na dobré cestě.
---
Z dopisu
Dobrý den, vážený abstinente, v posledních letech si čím dál tím více uvědomuji, jak důležité jsou pozitivní emoce. Návštěvy Anonymních alkoholiků a podobných organizací rozvíjejí solidaritu, pochopení, soucit, trpělivost, laskavost atd. Děje se tak bezděčně a nenápadně, jen to chce čas.
Střízlivosti zdar a vše dobře přeji, Nešpor

12. 3.
Další část modlitby
Asi znáte Modlitbu míru oblíbenou mezi Anonymními alkoholiky a podobnými organizacemi: “Bože, dej mi klid přijímat věci, které nemohu změnit, odvahu změnit věci, které mohu změnit, a moudrost je rozlišit.“
Mnoha lidem přináší úlevu, když si uvědomí hranice svých možností. Přestanou se pak pokoušet o nemožné a opravdu jsou ve větším míru než dřív. Jenže tato modlitba má i další část. Žádáme také o odvahu měnit to, co je třeba. Je zřejmé, že se jedná spíše o věci nesnadné a nepříjemné, kterým bychom se raději vyhnuli. Myslí se tím kousnutí do kyselého jablka, vynesení kostlivce ze skříně a uklízení toho, co jsme nadrobili. K tomu je odvaha nutná. Jestliže odvahu sebereme, budeme odměněni. I kdyby ničím jiným, tak dobrým pocitem. Odvaha není vždy jen kyselá. Hemingway napsal, že druhem odvahy je i veselost.
:)

11. 3.
Právě vyšlo Nešpor, K. Fyzická aktivita a jóga: jejich působení na psychiku. Cognitive Remediation Journal 2017; 6(1):17-33.
---
Z dopisu bývalému pacientovi
Dobrý den, vážený abstinente, jak víte, pobytová léčba je dobrý začátek. Na ni je třeba navázat intenzivním doléčování, zejména Anonymními alkoholiky.
O svoji milou střízlivost něžně pečujte a starejte se o ni. Ona Vám za to vydrží a bude Vám přinášet mnoho dobrého. Střízlivosti zdar!
---
Ošidná závist
Závidět druhým není hezké, ani zdravé. Může to být dokonce nebezpečné. Někdo bude závidět tak dlouho, až dojde Vyšší moci trpělivost. Čáry máry fuk a člověk se ocitá v kůži toho komu záviděl. Řekněme, že se jedná o mocného politika. Pořád ho někdo otravuje a on se na něj musí usmívat jako Mikuláš, protože potřebuje voliče. Být modelkou nebo hercem poslušně plnícím pitomá přání režisérů, to by byl teprve malér. Nějaká dáma závidí jiné ženě hezké děti. A pak se najednou ocitne ve slaměné chýši někde v Africe s osmi kudrnatými potomky. Jestli už chcete někomu závidět, velmi si rozmyslete komu. Abyste se pak nedivili.
:)

10. 3.
Nové video Kouzlo pomalého pohybu: osm výhod. Máme i anglicky.
---
Jak to vypadá, když jsou játra zdravá?
Podle čínské tradice se díky zdravým játrům člověk cítí svobodně a uvolněně, krev se v těle dostává tam, kde je právě třeba, energie proudí volně, trávení je dobré, šlachy a vazy jsou pružné a silné. Zásluhou zdravých jater se snadno pohybujeme a zvyšuje se odolnost vůči únavě. Dobrá kondice jater se projevuje také na očích, zrak je ostrý a pohyby očí živé a přirozené.
Proč to všechno tady píšu?
Ale to je snad jasné: Není nad střízlivost!
---
Video Jak usmířit mozek a játra.

9. 3.
Proč mít ze střízlivosti dobrý pocit?
Střízlivost přináší praktické výhody: Lepší zdraví, rovnoprávnější a uspokojivější vztahy, stabilnější finanční situace a možnost o sobě a svých záležitostech svobodnější rozhodovat atd.
Jestli je to někomu málo, je tu ještě obecnější hledisko. Chtěli byste vyrůstat v rodině střízlivých nebo nestřízlivých rodičů? Chtěli byste mít za šéfa nebo spolupracovníka člověka, který je věčně pod vlivem, nebo byste dali přednost někomu střízlivému. Střízlivost prospívá nám, okolí, společnosti, dokonce i lidstvu. Jestliže jsme se vyvinuli z opic, měli bychom si toho vážit, a ne se dostávat do stavu, který by byl nedůstojný i šimpanze.
:)
Jaký spánek je nejlepší
Jeden z našich nyní střízlivých přátel měl problémy se spánkem. Kromě alkoholu zkoušel všelijakou další chemii, ale nic mu nepomáhalo. Začal abstinovat a postupně se zlepšoval i jeho spánek. Na základě této zkušenosti pronesl na doléčovací skupině tuto památnou větu: „Nejlepší je spát zadarmo!“
Video Jak se dobře vyspat?

8. 3.
Vyznání lásky svému kloubu
Velkou část problémů si lidé léčí sami, kupříkladu málokdo chodí k lékaři kvůli běžné rýmě.
Jeden čínský mistr doporučuje při léčení sebe sama říkat příslušné části těla, že ji máme rádi.
Jak by mohlo takové vyznání lásky vypadat při léčení některého kloubu?
„Milý kloube, mám tě tolik rád!“
Kloub: „A proč?
„Protože se brzy uzdravíš.“
Kloub: „Proč se brzy uzdravím?“
„Protože tě mám rád!“
Kloub: „Hm.“
„A také proto, že mi dlouhá léta věrně sloužíš. Mám tě rád, a ještě jsem ti vděčný.“
Kloub si mumlá pro sebe: „Konečně nějaké uznání. No tak dobře, budeme spolu dál kamarádit.“
:)
Na co se za střízliva těšíte?
Lidé si od střízlivosti slibují ledacos. Někdy jsou to i věci velmi jednoduché. Jeden z našich, nyní už dlouhodobě střízlivých přátel vzpomínal na počátky své abstinence. Po dvanácti dnech se velmi těšil, až se mu přestanou klepat ruce a nebude rozlévat polévku. A to byl v pobytové léčbě, kde byl jeho odvykací stav energicky léčen. Doma by to bylo nesrovnatelně horší.

7. 3.
Nové video Jak přichází jaro (původní nahrávka). K videu je i nová střízlivá pohlednice.
---
Věcně správné není vždy relevantní
Byl jsem trochu nastydlý a v noci jsem se víc potil.
Podíval jsem se na internet, co by se s tím dalo dělat. Natírat se octem se mi nechtělo. Mnozí doporučovali šalvěj, což znělo přijatelněji. Při hledání informací jsem narazil na jeden web s článkem, který napsal lékař. Onen dobrý muž tam vyjmenoval řadu zdravotních problémů, jejichž příznakem je noční pocení. Z nich ještě nejmírnější bylo klimakterium. To můj problém nebyl. Jednak nejsem žena a, i kdybych byl, měl bych dávno po přechodu.
Na tomto příkladu lze hezky ilustrovat rozdíl mezi věcně správnou a relevantní informací. Lékařský článek byl věcně správný, ale v mém případě nikoliv relevantní.
Vypnul jsem počítač a koupil si šalvěj. To, že je tato bylina užitečná, byla relevantní informace.
Pro pořádek dodávám, že šalvějový čaj se používá k léčení všeho možného včetně zmíněných problémů v přechodu. Nehodí se ale k dlouhodobému pití a neměl by se užívat v těhotenství nebo při epilepsii. Uvádím to zde, i když je mi jasné, že pro většinu z vás to není relevantní informace.
:)
Videa
Šest doušků čaje pro pět hlavních orgánů  a pět zdravých emocí.
Čaj velmi chudého muže.

6. 3.
Text Fyzická aktivita, jóga a jejich působení na psychiku, jsem trochu upravil. Existuje k němu i anglická verze.
---
Louže
Přestalo pršet. Jdu se projít. Po silnici jede dost rychle luxusní auto. Profrčí louží na vozovce a mé vyprané džíny najednou nevypadají jako vyprané.
Nic vážného se nestalo. Přesto se v mém nitru objevují silné emoce. Asi tušíte, že to není něžná náklonnosti vůči majitelům Bavoráků. Co s tím?
Uvědomím si, proč to ten člověk udělal.
Nejspíš pospíchal a nedával pozor.
Tak mu popřeji, aby dával pozor. Vyplatí se to nejen při řízení, ale třeba i ve výtahu.
A co já? Kolikrát v životě jsem pospíchal a nedával pozor? To se nedá spočítat.
Tak popřeji také sobě, abych dával lepší pozor.
:)

5. 3.
Užaslá češtinářka
Honzík chtěl být slavný. Často a dlouze o tom snil a dumal, jak toho dosáhnout.
Jednou uprostřed takových myšlenek uslyšel tajemný hlas odkudsi zdáli: „Fakt chceš být slavný? Dobře si to rozmysli!“
„Chci být hodně, opravdu moc slavný,“ řekl sebevědomě Honzík.
Hlas odpověděl: „No dobře, budeš se pořádně divit. Já jsem tě včas varoval. Ale když si nedáš říci!“
Honzík si uvědomil, že nastal nejvyšší čas vyrazit do školy. Rychle sbalil tašku a nebale za sebou zamkl dveře. Tak pospíchal, že si nevzal ani svačinu.
Šel známou ulicí. Lidé, které potkával, na něj hleděli jako na nebeské zjevení. Uctivě ho zdravili a ukláněli se mu. Na rohu ulice se shromáždil dosti velký hlouček lidí. Drželi velký transparent s nápisem „Sláva Honzíkovi“ a skandovali: „Ať žije Honzík!“
Honzíkovi to bylo trapné. Chvílemi měl dojem, že si z něj tihle obdivovatelé dělají legraci. Napadlo ho také, že by mohl klanějícím se fanouškům chvíli kynout, jak to viděl na obrázku v jedné knížce. Tuto myšlenku ale rychle zavrhl, protože neměl na kynutí dost času. A tak se nedíval napravo, nalevo a červený jako ředkvička pospíchal do školy.
Tam už na něj čekal školník. Podlézavě mu otevíral dveře a úlisně se usmíval.
„No tohle! Jsem zvědav, jestli by se klaněl, kdybych se nepřezul,“ řekl si Honzík.
Školník slaďoučce požádal o několik autogramů pro sebe a své známé.
Honzík si to nechtěl se školníkem rozházet, a tak se dal do podepisování, i když na to neměl náladu.
Pak vyběhl po schodech do třídy. Spolužáci ztichli a zírali na Hanzíka jako na telata na otáčivé dveře.
Aby překonal rozpaky, svěřil se Honzík kamarádovi, že zapomněl doma svačinu. Spolužáci mu jeden před druhého nabízeli obsahy svých igeliťáků. Honzík by se nejraději propadl do země.
Začala hodina. Statná, energická češtinářka se třídy na cosi zeptala. Honzík se přihlásil.
Učitelka ho okamžitě vyvolala a Honzík odpověděl.
Češtinářka vypadala jako očarovaná. Pak řekla třídě: Jaké štěstí, že mezi sebou takového génia!
Náhle se ve dveřích objevil ředitel. V rukou dřímal vavřínový věnec. Ten pak ho pověsil Honzíkovi kolem krku.
Spolužáci začali tleskat a jeden před druhého křičet: „Sláva! Super! Fí ha! To je borec! Jednička! No teda! Opakovat, opakovat!“
Nebyl to jásot spolužáků, ale drnčení budíku.
Honzík se s úlevou probudil a řekl si: „Br, ještě že to byl sen. S tou slávou to bych si teda nepomohl.“
Dovolte, vážení čtenáři, abych vám něco navrhl: Co takhle na chvíli uvažovat o vlastních nerozumných přáních a jejich nepředvídaných následcích. Je to docela legrace.

4. 3.
Nové video Magický úsměv (meditace), máme i anglicky.
---
Zdravý odstup jednoduše
Podívejte se na sebe jakoby zvenčí.
Další, trochu komplikovanější možností je vytvořit dvojníka, který vypadá přesně jako vy. Mít dvojníka má řadu výhod, např. se na sebe s dvojníkem můžete usmívat.
:)

3. 3.
Proč je dobré si uvědomovat dech a kde?
Proč vnímat dech?
- Zaměříme se tak na něco konkrétního a jednoduchého, což zklidňuje.
- Uvědomování dechu vede k jeho zvolnění a prohloubení.
- Kdo si uvědomí dýchání, může ho ovlivňovat a dýchat lépe.
- Dostáváme zpětnou informaci o svém duševním stavu. Ten úzce souvisí s dýcháním.
- Uvědomování dechu napomáhá lepší poloze těla, protože v té se člověku dýchá lépe.
- Nádech a výdech lze chápat symbolicky. Nádech učí přijímat, výdech dávat. Jak kdysi říkal docent Skála: „Ber a dávej!“
V které části těla si uvědomovat dech?
Je to možné kdekoliv. Krevní oběh a svalové napětí se vlivem nádechu a výdechu mění např. i v prstech. Některé možnosti jsou ale snadnější a používají se častěji. Patří sem nosní dírky, kde se dá lehce vnímat proudění vzduchu. Osobně považuji za ještě lepší vnímat oblast mezi pupkem a páteří. Je jasné, že tam nepřichází žádný vzduch zvenčí. Pocity v této oblasti souvisejí se změnami nitrobřišního tlaku. Vydatný podíl na tom mají ve svislé poloze trupu právě svaly břicha. Břišní dýchání uklidňuje a zlepšuje sebeovládání. Zvláště, když ještě prodlužíme výdech.
---
Lepší možnost
Většina z nás se někdy dostane do nenálady. Jeden z našich střízlivých přátel na to má jednoduchý recept: „Místo dumání o příčině, zvednu zadek a jdu na Anonymní alkoholiky.“

2. 3.
Lék proti nudě
Nuda je pro některé střízlivé přátele nebezpečná, protože zhoršuje sebeovládání.
Lékem na nudu není přepracovanost a vyčerpání, jak si někdo myslí. Ty by totiž sebeovládání také neprospěly.
Proti nudě pomáhá dobrá organizace času, rovnováha mezi prací a odpočinkem a rozumný způsob života.
---
Hledač pan Hřebíček
Jeden z našich střízlivých přátel, říkejme mu pan Hřebíček, má svérázného koníčka. Za pomoci detektoru hledá po lesích kovové předměty. Svými nálezy, jako jsou rezavé šavle, si pak zdobí stěny svého bytu.
Při psychoterapii jsme hovořili o plánech do budoucna.
Pan Hřebíček řekl: „Chtěl bych si najít ženu.“
Na to jsem poznamenal: „Ta by vám ty šavle asi vyházela.“
Pan Hřebíček: „Najdu si takovou, která hledá kovy jako já!“
„To nebude snadné,“ řekl jsem.
„Dám si inzerát,“ nedal se pan Hřebíček.
Pomohu vám ho zformulovat: „Hledač kovů hledá ženu stejných zájmů. Značka: Hledejme společně!“
Na to jsme se začali všichni řehtat včetně pana Hřebíčka.
Nyní už vážně: Výzdoba domácnosti, zvláště ložnice, by měla uklidňovat, abychom se tam cítili dobře a bezpečně. Už i jen pohled na zbraň vyvolává podle psychologů agresivní myšlenky. Pan Hřebíček by udělal dobře, kdyby staré železo odnesl do sběru na zeď zavěsil třeba obrázek květin.

1. 3.
Nové video Úsměv a požehnání, máme i anglicky.

28. 2.
Co posiluje odolnost.
27. 2.
Neber, co ti nepatří!
Větu „Neber, co ti nepatří!“ jsme slyšeli už jako malé děti. Lidé jí obvykle rozumějí tak, že se nemá krást. To je jistě pravda, ale dovolím si to trochu zašmodrchat.
Pan Poklička je výborný kuchař. Sváteční oběd se mu obzvláště povedl. Právě si užívá uznání rodiny a lahodné chuti dovedně připraveného jídla. Potud je to v pořádku. Jenže pan Poklička s jídlem ne a ne přestat. Podle lidských zákonů na to má naprosté právo. Jenže podle zákonů přírody už mu třetí talíř dušené zeleninky nepatří. Jeden by byl akorát. Za porušení zákona se pan Poklička nebude zodpovídat samosoudci, ale přírodě. Dost možná se za trest nafoukne a onu místnost bude navštěvovat častěji než obvykle.
Podobně lze uvažovat majetku, a dokonce i o vztazích. Nepatří nám čas druhých lidí, a už vůbec nemáme nárok na jejich sympatie nebo chválu. Nehlásám žádnou askezi. Je skvělé využívat to, nač máme nárok.
Ale jen to.

26. 2.
Neudělat nic je někdy skvělé, jindy problematické
Neudělat nic je ta nejlepší možnost, jestliže nemáme pro úspěšné jednání předpoklady. Může se jednat o málo sil, vliv silných emocí a nedostatek určitých dovedností. Nereagovat bývá lepší než rozčileně odseknout. Než se utahaný pustit do práce, kterou by člověk pokazil, je lépe věc odložit a odpočinout si. Jednoduchý způsob, jak překonat bažení, je uvědomit si ho a počkat až přejde, tedy nedělat nic. To většinou stačí. Kdyby ne, bažení se tak oslabí a lze ještě použít další možnosti.
Silami je také lépe šetřit i v situaci, kdy je snaha zbytečná. Kupříkladu já ve volném čase neobcházím místní brlohy, abych tam přemlouvat štamgasty ke střízlivosti. Ne že by mně jich nebylo líto, ale nemělo by to smysl.
Jsou ale situace, kdy se nicnedělání nevyplatí. Mojí střízliví přátele asi tuší, že tím myslím to, když se někdo málo doléčuje. To sem jistě patří také. Máme povinnosti vůči sobě i druhým lidem. A ty je třeba plnit.

25. 2.
Co by udělal skutečný mistr?
Před časem jsem dostal e-mail od jednoho mladšího muže. Stěžoval si na deprese a úzkosti. Souviselo to s jeho šíleným způsobem života a nedostatkem dobrých hodnot.
Někteří výhodní mistři prý umějí měnit zdravotní problém v prázdnotu. Mistr nejsem a přeměňovat v prázdnotu neumím. Předpokládejme na chvíli, že bych to uměl a mladíka jeho potíží zbavil. Ten pak by žil stejně jako dřív. Co nevidět by byl v ještě větších nesnázích. Opravdový mistr by proto v jeho případě svoji zázračnou schopnost nepoužil. Místo toho by mu doporučil abstinovat, pravidelně jíst, pít dost vody, přiměřené spát, denně cvičit nebo chodit a dělat něco užitečného. Což jsem také udělal.
---
Střízlivé jaro
Podle čínské tradice klade jaro nároky na játra. Střízlivost se hodí vždy a pro každého, na jaře zvláště. Játrům tak ušetříte spoustu práce. Střízlivost je životně důležitá pro ty, kdo jsou závislí. I malá dávka alkoholu nebo drog u nich pronikavě zhoršuje sebeovládání. Abstinovat je pro ně mnohem snazší. Případný odvykací stav vyžaduje lékařskou pomoc. Naštěstí nastává pouze u lidí, kteří přijímali návykovou látku každodenně a zpravidla ve velkém množství. Střízlivosti zdar!
Video: Zdravé jaro.

24. 2.
Nové video Umíte být jako sněženky? Máme i anglicky. Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Hledání lásky
Blíží se jaro, takže téma je aktuální. Podle jedno čínského mistra je problém při hledání lásky v našem vnitřním světě. Lidé sní o velké lásce, ale přitom sami neumějí mít nezištně rádi ani sebe, natož jiné. I kdyby opravdovou lásku potkali, nedokážou ji rozpoznat.
Co z toho vyvodit? Kupříkladu to, že ti, kdo touží po lásce, by namísto shánění vhodného protějšku měli praktikovat Meditaci milující laskavosti.
Někdy by možná stačilo se jenom trochu uklidnit. Klid a dobré city se vzájemně posilují.
:)

23. 2.
Právě vyšlo: Nešpor, K. Jak být milejší. Zdravé emoce prakticky a jednoduše. Praha, Portál; 2017; 160

Strizliva pohoda

Naladit se na cvičení
Jestliže se podaří navodit na začátku cvičení jógy nebo čchi-kungu mírné, zdravé emoce, jak pak všechno snazší a účinnější. Při společném cvičení v úvodu např. tleskáme na slova „všechno dobré, druhým, sobě.“ Je také možné použít krátkou relaxaci, mantru míru, vesele namasírovat brzlík nebo se docela obyčejně usmát. Úvodní naladění jsem dříve podceňoval a začínal cvičení rovnou. Až v posledních letech si uvědomuji, jak je to důležité.
---
Takový dloužek
Na doléčovací skupině se jeden z našich střízlivých přátel svěřil s problémem. V době, kdy pil, ukradl v obchodě láhev. Dávno na ni zapomněl. Jenže exekutoři nezapomněli a malý dluh nafoukli za tři roky na hodně velký.
Onen abstinent je na tom nyní finančně i jinak dobře a dluh zaplatil. I tak si to ale velmi vyčítal.
Řekl jsem mu: „Jestli člověk pochází z opice, museli bychom si minulost vyčítat všichni.“

22. 2.
Veselí senioři neboli Střízlivost je skvělá v každém věku
Přednášel jsem starším lidem. Dáma, která akci organizovala, mě předem informovala, že tam bude asi 200 lidí. Rozhodně nepřeháněla, posluchači zaplnili velký přednáškový sál. Na akci jsem se zvlášť nepřipravoval. Zabývali jsme se hlavně zdravými emocemi, trochu cvičili hodně se smáli a „pěstovali kouli“.
V závěru se mě jeden účastník zeptal na alkohol.
Odpověděl jsem nepřímo. Zeptal jsem se, kdo z přítomných užívá dlouhodobě nejméně dva léky.
Přihlásila se jich naprostá většina.
Na to jsem řekl: „Co se stane, když se smíchají dva nebo více léků a ještě alkohol, se téměř nedá předpovědět. Jestliže někdo vypije větší množství alkoholu na noc, prakticky nespí, ale je ve stavu podobném narkóze. Alkohol blokuje tzv. REM fází spánku, která je nezbytná pro duševní zdraví. Lidé vyššího věku mívají někdy problém s rovnováhou. Alkohol zvyšuje riziko úrazů, a to nejen u důchodců.“
Mohl jsem mluvit ještě řadě dalších problémů, např. o rakovině prsu u žen. Její riziko roste už při denní dávce kolem sklenice vína nebo půl litru piva. To jsem si ale odpustil, abych zachoval příjemnou atmosféru setkání.
Místo toho jsme zakončili společným zvoláním: „Veselý, radostný, nadšený, juchů, seniorům zdar!“

21. 2.
Největší mlsoun
Na našem klubu jsem se přátel abstinentů zeptal, kdo z nich je největší mlsoun.
Jeden se přihlásil. Věnoval jsem mu hlávku zelí.
Příští týden jsem se zeptal na totéž, ale mlsounovi jsem daroval dvě mrkve.
Říká se, že opakovaný vtip není vtipem, ale v tomto případě se všichni smáli stejně jako poprvé.
On to vlastně nebyl úplně vtip. Zkuste se zeptat jater, jaký mají názor na uleptaný a chemií mumifikovaný zákusek. Játra místo odpovědi zavrčí cosi neslušného.
Ale mrkvička, to je něco jiného! Nad tou se jaterní buňky radostně zatetelí.
Jedna před druhou začnou volat: „Ano, to je ono!“
---
Vlídná pozornost
Vlídná pozornost světu přináší úspěch.
Vlídná pozornost druhým zlepšuje vztahy.
Vlídná pozornost tělu prospívá zdraví.
Vlídná pozornost mysli vede k sebepoznání.
A vlídná pozornost duši?
Dává mír.

20. 2.
Nové video Základní postoj: technika a zdůvodnění, máme i anglicky.

19. 2.
To jsem měl vědět dříve
Větu „To jsem měl vědět dříve“ jsem slýchal od pacientů často. Obvykle ji pronášeli v souvislosti s problémy, které jim způsobily alkohol, drogy a hazard. To, že se ocitali v nesnázích, mi připadalo předvídatelné. Mnozí z našich střízlivých přátel se dali oklamat reklamou nebo špatnými známými, a pak se velmi divili.
„To jsem měl vědět dříve“ si říkám také, i když v jiných souvislostech:
- Měl jsem mnohem dřív pochopit, jak důležité je sebeuvědomování.
- Měl jsem si připomínat mnohem častěji, že já a myšlenky nejsou totéž a udržovat si od nerozumných nápadů větší odstup.
- Škoda, že jsem dříve neznal meditační techniku milující laskavosti. Teprve poměrně nedávno jsem začal chápat, jak důležité jsou emoce a že je třeba je zušlechťovat.
Našlo by se toho víc, co jsem měl vědět dříve, ale jak se říká: „Žádný učený z nebe nespadl.“
Stejné přísloví existuje i v němčině, takže to vypadá, že učenci nepadají z nebe ani v Německu.

18. 2.
Nové video Osm hlavních důvodů, proč jíst doma, máme i anglicky.
---
Pocit bezpečí
Americký psycholog Maslow považoval pocit bezpečí za základní psychologickou potřebu. Pocit bezpečí je zcela jistě zdravý, dává klid a zlepšuje myšlení i tvořivé schopnosti. Lidé dělají všechno možné, aby se cítili bezpečněji. Mnohé z toho se ale obrací v pravý opak:
- Pustí si zprávy, protože být dobře informován znamenalo od pradávna být ve větším bezpečí. To, co se ve zprávách dozví, je ale neuklidní. Bezpečněji se cítit nebudou, protože v jejich obýváku se díky televizi zčista jasna objeví slušný počet zločinců a teroristů.
- Opatřit si zbraň může  bezpečnost ne zvýšit, ale ohrozit zvláště, když je někdo nešika nebo pod vlivem alkoholu či drog.
- Být finančně zajištěný sice dává jistý pocit bezpečí, jenže pracovat dlouho přesčas, přímo ohrožuje zdraví. O ještě horších možnostech, jako hazard, je lépe ani neuvažovat.
- Pocit bezpečí mají dodat i různé zázračné pilulky a legální i nelegální chemikálie. Léky jsou někdy potřeba, ale zeleninu, pohyb a rozumný způsob života žádný nenahradí.
Vážení a milí, co si zkusit jednoduchou anketu? Sepište to, co děláte, abyste se cítili bezpečněji. Uvědomte si, co z toho nefunguje? A pak co opravdu funguje? Nabídnu vám drobnou inspiraci. Mnoho lidí nachází pocit bezpečí v duchovní oblasti. Pan Bohuslav se chová vcelku slušně k sobě i druhým a věří ve vyšší spravedlnost. To mu dává pocit bezpečí i v ošemetných situacích. Zbytečnému riziku se vyhýbá, ale nutné dokáže přijímat klidněji než většina ostatních.

17. 2.
Nové video Jak se zbavit neřešitelného problému: tři jednoduché kroky, máme i anglicky.
---
Dvojí občanství a duchovní život
Podle současných českých zákonů je možné mít dvojí občanství. Jak to souvisí s duchovním životem?
Většina duchovních systému se shoduje v tom, že v každém, z nás je cosi dokonalého, ať se to nazývá osvícení, Království Boží nebo Brahma. To je jedna stránka věci.
Na druhou stranu lidské nitro vždy nevypadá jako růžový sad. Sentimentality prostý Seneca už dávno prohlásil, že „chybovat je lidské“. Dělání chyb je opravdu časté a přináší problémy a trápení. Nerozumný člověk pak obviňuje kdekoho. Z jednoho šlápnutí vedle se může stát bloudění a z jednoho problému několik dalších. Mnohem lepší je chybu přiznat a vyvodit z ní závěry.
Nyní se někdo logicky zeptá: „Jak je možné, že dělá dokonalá bytost pitomosti?“
Bude tím, že máme zmíněné dvojí občanství. Velký pokrok je už to, když si to čas od času připomeneme.

16. 2.
Podle sebe soudím tebe
Jeden z našich střízlivých přátel se setkal s jistou nepříjemnou dámou. Kritizovala a pomlouvala kdeco a kdekoho. Mnohé z toho, co se jí na druhých lidech nelíbilo, patřilo k jejím vlastním chybám. Pisatel se ptal, „jak se z toho dostat.“
Odpověděl jsem: „Uklidnit se a zlepšit sebeuvědomování. Je ale otázka, zda se z toho ta paní chce dostat. Jestli ne, šel bych jí z cesty.“
Není to jistě jediná možnost. Jestliže se nedá odejít, lze takové chování ignorovat a neodměňovat ho přílišnou pozorností.
Další možnost je požít humor, ale zde je namístě opatrnost. Situaci by neuklidnilo, kdyby takové dámě někdo řekl: „Já bídný červ se skláním se před vaší velebností. Ve vaší ušlechtilé, milé a vznešené společnosti člověk radostně pookřeje.“
---
Videa
Co když vás někdo nemá rád? Devět možností.
SUPR: jednoduchá metoda, jak zlepšit vztahy

15. 2.
Zase nějaký „objev“
Během studia medicíny nám jeden pan profesor vyčetl, že nesledujeme odborné časopisy. Zastyděl jsem se a půjčil si výtisk předního amerického lékařského periodika. Dozvěděl jsem se, že došlo o objevu zaručené nenávykových léků. Těmi měly být benzodiazepiny. Možná to byl omyl, možná lež, ale pravda to rozhodně nebyla. Později se tvrdilo, že nenávyková jsou i novější léky na spaní. Zase velký omyl. Setkávali jsme se s lidmi, kterým nestačilo brát je na noc, ale polykali je i během dne.
Poměrně nedávno jedna nadnárodní  forma nabídla světu úžasný lék na léčbu závislosti na alkoholu. Po nějaké době se ukázalo, že onen zázrak není účinnější než stajně vypadajíci tablety obsazjuící škrob. Myslíte, že se někdo z té firmy hezky omluvil a řekl, že už to víckrát neudělají? Nebo doporučil, aby závislí na alkoholu místo jejich drahého a zbytečného léku navštěvovali setkání Anonymních alkoholů? Mimochodem skupiny této organizace se např. v Praze scházejí vícekrát denně a jsou zadarmo.
Lidé by měli ve větší míře využívat bezpečné možnosti, jak ovlivňovat svůj duševní stav. Úzkosti i deprese mírní rozumná fyzická aktivita, relaxační techniky (nahrávky volně zde), někomu se svěřit, nebo úprava životního stylu. Lék, který by nahradil spánek, odpočinek a pohyb, ještě nikdo nevynalezl. Kdyby nějaká farmaceutická firma tvrdila opak, tak jí nevěřte. Zase se spletli.

15. 2.
Nová odborná práce Nešpor K. Fyzická aktivita a jóga: jejich působení na psychiku.
---
Také se přičinit
Někteří dávno dospělí lidé si představují, že je se o ně někdo bude starat. Podle svého založení to očekávají od rodičů, duchovního učitele nebo psychoterapeuta. Duchovní učitel nejsem, ale ti, s nimiž jsem se setkal, měli jeden zvyk. Dávali svým žákům někdy nesnadné, nepříjemné nebo namáhavé úkoly. To ostatně dělávají i dnešní psychoterapeuti. Někdo se mě např. zeptá, jak to má udělal, aby zůstal střízlivý. Předpokládá, že jeho střízlivost nějak zařídím. Místo toho se dozví, že má chodit denně nebo ob den na setkání Anonymních alkoholiků, případně jít na rok do komunity pro drogově závislé. Jedna paní mi poslala obsáhlý dopis, kde podrobně popisovala své nesnáze. Odpověděl jsem jí: „Jednoduché věci často funguji překvapivě dobře. Jeden japonský lékař doporučoval denně ujit 10 tisíc kroků. Až se Vám to podaří 10 dní za sebou, tak se mi zase ozvěte.“
Plnit úkoly dává logiku. Pokrok, na kterém se člověk aktivně podílí, posiluje zdravé sebevědomí. Je mnohem cennější, než dostat něco naservírované na stříbrném podnose. Kromě toho stříbrný podnos na servírování nemám.
:)

14. 2.
Nové video Hněv a fyzická aktivita: dvě zajímavé skutečnosti, máme i anglicky.
---
Čaj pro baču
Dopřál jsem si drobný luxus a koupil za čaj, který neznám. Zaujalo mě, že se tento čaj pěstuje v nadmořské výšce 2100 metrů. Čajové lístky byly tenké jako nitky a čaj chutnal zajímavě. Možná teď někoho napadne, proč nezačnou pěstovat čaj v Tatrách. Tatranský bača by si mohl přivydělávat menší čajovou plantáží vedle salaše.
Je tu ale problém. Hory, kde se zmíněný čaj pěstuje, jsou na Cejlonu a tam je o něco tepleji než na Lomnickém štítu. Nejrozumnější proto bude, když se náš bača bude nadále věnovat chovu ovcí. Čaj od kolegů z jižních velehor si nechá poslat. Bude ho usrkávat z termosky a hrát při tom na fujaru.

13. 2.
Motivace a mořské proudy
Určití lidé nebo prostředí motivují ke střízlivosti a dalším dobrým věcem, jiní lidé a prostředí působí opačně.
Zkušený abstinent o tom ví a rozumí tomu. Cílevědomě se vyhýbá nebezpečným situacím a dobré vyhledává, tj. doléčuje se a vyhýbá neprospěšnému.
---
Videa
Jak posílit motivaci ke  střízlivosti a dobrým cílům
Jak odmítat: 12 možností
Pozor na motivační útoky!

12. 2.
Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Tajemné mantry
Výraz „mantra“ se dnes používá se v různých významech.
Toto slovo je odvozeno ze sanskrtských dvou slov „myslet“ a „nástroj“. Některé mantry mají jen jedinou slabiku, jiné i několik veršů.
Opakovaní manter má prokazatelně uklidňující efekt. Funguje dokonce i tehdy, jestliže se nejedná o tradiční mantry, ale nahodile vybraná slova.
Východní tradice ovšem říká, že nejúčinnější mantra je ta, kterou dostal člověk od duchovně vyspělé osoby.
Jihoindický mistr Ramana Mahariši to vysvětluje na hezkém příběhu.
Král chtěl, aby ho jeden z dvořanů naučil jednu delší mantru.
Dvořan zdvořile odmítl s tím, že k tomu nemá oprávnění.
Král se naučil mantru od něho jiného, a pak ji dvořanovi zopakoval. Chtěl vědět, zda ji recituje správně.
„Ano i ne,“ řekl dvořan.
Pak se obrátil na královy strážce a nařídil jim, aby krále zatkli.
Ti údivem oněměli a ani se nepohli.
Překvapený král nařídil strážím, aby zatkli dvořana.
Strážci ho bleskově uposlechli.
Dvořan se usmál a řekl: "Oba jsme strážím řekli totéž, ale mělo to jiný účinek. S mantrou je to podobné."
Podle Swamiho Satyanandy existuje ještě další způsob, jak získat osobní mantru, totiž že se člověku zjeví ve snu.
Co když nikoho duchovně vyspělého nemáte po ruce? A v noci jste spali jako špalek?
Pak můžete použít mantru např. míru, která zní „Óm šánti“. Vnitřní mír potřebujeme všichni.
Navíc je podle Swamiho Satyanandy právě tato mantra ideální pro oblast duchovního srdce. To se nachází uprostřed dolní části hrudníku.
Moje první, prostinké video na YouTube z roku 2007 je právě s touto mantrou.

11. 2.
Nové video Skromnost (původní píseň).
---
Jak si našetřit
Podložek na cvičení jógy je trhu nepřeberně. Mně se osvědčila obyčejná deka. Je lehká, levná a skladná.
Když jsem nedávno před společným cvičením vyndával deku z tašky, řekl jsem našim střízlivým přátelům: „To koukáte, jako mám krásnou podložku. Když budete abstinovat, budete si moci koupit také takovou.“
Jestliže člověk abstinuje, našetří mnohem víc než na deku od asijského obchodníka.
Úspory týkají peněz, ale ještě více zdraví, vztahů, dobré pověsti a duševní výkonnosti.

10. 2.
Možné a nemožné projekty
Slovo projekt pochází z latiny a znamená plán nějaké činnosti. Jak by měl vypadat dobrý projekt?
Dobrý projekt má realistický cíl
Některé projekt se prostě nemohou podařit. Např. chtít, aby mě druzí obdivovali, není realistické. To, co někdo obdivuje, jiný odsuzuje. Kromě toho je dost těch, kteří neobdivují nic a nikoho. Projekt trvalého štěstí s pomocí tekuté nebo jiné chemikálie není realistický. Játra by učinila mnohem šťastnější obyčejná voda. Zbohatnout hazardem není realistický projekt. Provozovatelé hazardu nejsou hodní dědečkové z pohádky ani sestry Červeného kříže. Je to parta otrlých a vychytralých cyniků.
Dobrý projekt počítá s vynaložením potřebného úsilí
Projekt střízlivost má skvělý a realistický cíl. K jeho uskutečnění je ovšem třeba vynaložit je potřebné úsilí. Většinou to ještě znamená zřeknout se určitých lidí a prostředí.
Mít hezký cíl je dobrý začátek. Jenže, jak věděli už staří Římané, rozhodující jsou skutky ne slova.

9. 2.
Nové video Jak překonat závislost na počítačích: pět oblastí, máme i anglicky.
---
V sekci Pomoc nový text Jak překonat závislost na počítačích: pět oblastí a test.
---
Nová střízlivá pohlednice zde.

8. 2.
Dobrý přítel
V jednom klášteře kdesi v horách žil starý mistr. Bylo mu už hodně přes devadesát let. Jednoho dne se rozhodl předat vedení kláštera někomu mladšímu. Dal svolat mnichy a položil jim otázku: „Kdo je váš nejlepší přítel?“
Mniši jeden přes druhého nabízeli všemožné odpovědi.
Mistr ale nebyl stále spokojen.
Po chvíli se, když už nastalo naprosté ticho, se ozval mistrův oblíbený žák: „Nejlepší přítel je můj vlastní dech.“
Mistr pokýval hlavou a řekl: „Měl bys to ještě vysvětlit!“
Žák se uklonil a řekl: „Dech nás provází od narození po celý život. S jeho pomocí lze uklidnit a projasnit mysl a zahnat únavu. Je to skvělý pomocník na cestě k dobrému životu. Chrání nás před hněvem a snadno zažene tisíc ďáblů. Máme ho neustále nablízku. S jeho pomocí je možné dosáhnout i osvícení.“
K příběhu ještě dodám: Pomocí klidného dýchání do břicha s prodlouženým výdechem lze zvládat bažení nebo rizikové emoce a dobře se ovládat. Dech je věrný přítel, ať žijeme v horském klášteře, nebo v Praze. Je ovšem dobré mít těch přáteli více, třeba také organizaci Anonymních alkoholiků.
:)

7. 2.
Nová videa:
Sokolská hesla.
Uvolnění kloubů, máme i anglicky. Tato relaxace existuje i jako audio.

6. 2.
Jóga a prevence nebo léčba návykových nemocí
- S pomocí jógy lze účinně mírnit stres. Ten se často podílí na vzniku návykových nemocí. Návykové nemoci navíc zvyšují riziko zátěžových životních událostí, a tak působí stres. Klíčovým znakem všech návykových nemocí je bažení (craving), které je provázeno stresem. Dobré zvládání stresu proto usnadňuje zvládání bažení a zlepšuje sebeovládání.
- Jóga a meditace napomáhají zdravějšímu životnímu stylu a jsou užitečné jako prevence návykových nemocí.
- Součástí jógy jsou dechová cvičení. Po jednoduchém jógovém dechovém cvičení se např. snížilo bažení po nikotinu u závislých na tabáku. Pohyb je v józe často sladěn s dechem, klade se důraz na dlouhý a úplný výdech a břišní dýchání. Břišní dýchání je typické pro relaxaci a má zklidňující efekt. Toho se využívá v józe i v čchi-kungu. Na nácvik břišního dýchání a jeho aplikaci v běžném životě proto klademe při práci s pacienty velký důraz. Výhodou je, že lze se takto nenápadně zklidnit a zvládnou bažení i během denních aktivit.
- Sebeovládání úzce souvisí se sebeuvědomováním. Je totiž důležité včas rozpoznat bažení (craving) a jiné rizikové duševní stavy, jako únava nebo silné emoce. Jóga a józe blízké meditační techniky jsou v tomto směru velmi užitečné.
- Jóga také napomáhá rozvoji spirituality, o jejíž prospěšnosti se zmiňuji jinde.
- Jógu a jí příbuzné postupy lze při léčbě návykových nemocí používat v rámci komplexní terapie v kombinaci s jinými metodami. Velmi vhodné je např. spojit cvičení pravidelné jógy s pravidelnou účastí na setkáních Anonymních alkoholiků.

5. 2.
O zmenšování a zvětšování
Klasické jógové texty popisují nadpřirozené schopnosti, kterých je možné dosáhnout duchovní praxí. Patří k nim schopnost se stát menší než atom, nebo naopak tělo nekonečně zvětšit.
Schopnost se zmenšit využil mytologickým rek Hanumán, když se změnil v maličkou mušku. Vytřel tak zrak příšeře, která si na něj brousila svůj pozoruhodně vyvinutý chrup. I v lidském životě je řada situaci, kdy se vyplatí být maličký, skromný, nenápadný a v pozadí. Člověk si tak ušetří problémy. Řekněme, že někdo nazve pana Myšičku idiotem. Slibuje si od toho, že se pan Myšička rozčílí, a dočista se znemožní. To ovšem pan Myšička neudělá. Na chvíli se zamyslí, usměje se, a pak řekne: „Mnoho věcí opravdu nechápu.“
K čemu je ale dobré zvětšování se do neskutečných rozměrů? Jistě to neusnadní cestování veřejnou dopravou. Představit si, že je tělo nekonečně veliké, se doporučuje i u některých čínských cvičení. Důvodem není posilovat pýchu. Cíl je přesně opačný – člověk si uvědomí, že je součástí přírody a vesmíru.
To může vést k pokoře stejně dobře nebo lépe, že kdybychom se zmenšili na velikost protonu.

4. 2.
Nová videa:
Mantra pro štěstí
Šest výhod jednoduchého cviku a jeho pokročilá varianta, máme i anglicky.

3. 2.
Nové video Hezká zima.
---
Respekt (z dopisu)
Respekt je dobrá věc, usnadňuje osobní život, pracovní vztahy i terapii.
Lidi, které respektujeme, dokážete lépe pochopit.
To, zda Vás budou druzí respektovat, můžete ovlivnit jen z malé části.
Respektovat sám sebe a druhé můžete na sto procent.
Jsem o dost starší než Vy a stále se to učím.

2. 2.
Nové video Původní hudba: Kde je můj pes?
:)
Jak u lidí s návykovou nemocí zvýšit sebevědomí
Lidé s návykovou nemocí mívají často otřesené sebevědomí. Na to nic nemění jejich někdy silácké projevy nebo předstíraný cynismus. Důvody jejich nízkého sebevědomí jsou zřejmé. Závislost jim komplikuje život a dříve nebo později se objevuje se jeden neúspěch za druhým. Sliby většinou neplní a nedodržují ani předsevzetí, které dali sami sobě. Chovají se nedobře, proto si sami sebe neváží, a tím spíš se pak chovají nedobře.
Jak tento problém léčit? Není k tomu nutná komplikovaná psychoterapie, většinou bohatě postačuje jedno jediné a to střízlivost. Za střízliva to člověku lépe myslí, snáze komunikuje, dělá lepší dojem a moudřeji se rozhoduje. Problémy, které dříve vypadaly neřešitelné, se najednou dají zvládat. Sebevědomí se tak zvyšuje automaticky, aniž by bylo nutné se jím nějak zvlášť zabývat. Dobrý způsob, jak zvýšit své sebevědomí je účast ve svépomocné organizaci AA, AG nebo NA nebo na jiné formě doléčování. Člověk tam pomáhá ke střízlivosti sobě i druhým. To posílí jeho sebevědomí ještě více než samotná střízlivost. Dobré sebevědomí mu usnadní střízlivost a ta posílí sebevědomí. Z bludného kruh se tak stal dobrý kruh, v němž jedna prospěšná věc posiluje jinou.
---
Video Zdravé sebevědomí

1. 2.
K čemu je dobré zoufalství?
Možná to také znáte. O něco a se snažíme a ono to nejde a nejde. Objevuje se zoufalství. Za chvíli tímto pocitem probleskne užitečný nápad nebo dobré řešení. Právě z čirého zoufalství dvou mužů se zrodila organizace Anonymních alkoholiků. Ti za první krok na cestě k trvalé střízlivosti považují přiznání si bezmoci vůči alkoholu, drogám nebo hazardu.
Naplno si uvědomit něco nepříjemného se nám většinou nechce.
Po nějaké době jsme ale rádi, že jsme to udělali.

31. 1.
Právě vychází Nešpor K. Co poradit ženám závislých mužů a mužům závislých žen. Psychiatrie 2017; 21:14-15.
---
Nové video Prevence chřipky: tři jednoduché tipy, máme i anglicky.
---
Co je tak přitažlivého na životě prominentů?
Proč sdělovací prostředky věnují tak velkou pozornost prominentům? Odpověď je jednoduchá: Protože to lidi zajímá.
Jenže proč je to zajímá? Užitečného se tak nedozvědí zhola nic. Nechápu, jak a čím může tělnaté dámě z Karlína prospět tato informace: Britský princ, ač ženatý, nenosí snubní prsten, protože nemá rád šperky.
Za dávných časů, řekněme v době kamenné, bylo pro přežití užitečné mít co nejvíc informací o vůdci tlupy, např. co má rád k snídani a která žena se těší jeho přízni. Jenže od těch časů uplynulo nějakých šest tisíc let. Svět je jiný. Život princů, hereček a tenistů nám může být šumafuk. To je ovšem novinka, na kterou jsme si nestačili zvyknout. Lidský druh se totiž nevyvíjel pouze tisíce, ale milióny roků.
Jestli je tohle povídání pro někoho komplikované, tak to celé zjednoduším: Místo rozptylování nicotnostmi se soustřeďte na to, co je ve vašem životě podstatné.
:)
Video Mediální gramotnost jednoduše

30. 1.
Novinka, video Jak být trochu šťastnější, máme i anglicky.
---
Zajímavost ze Slovenska
2. 2. 2017 otevírají v Bratislavě Slovenské centrum pro internetovou závislost.  Dostal jsem pozvánku na slavnostní otevření,  ale mám to trochu z ruky, tak jsem se omluvil.
Podle našich zkušeností bych řekl, že k tomuto problému mají blízko někteří patologičtí hráči.
---
Související odkazy
Nešpor K. Jak překonat závislost na počítačích: pět oblastí a test.
Nešpor K. Co mohou udělat rodiče v prevenci u dětí. Z knihy "Jak přežít počítač". Vydalo nakl. Computer Media 2011, 128 stran. Lze objednat na webu www.computermedia.cz
Video Jak překonat závislost na počítačích: pět oblastí

29. 1.
S karmou je to složitější
Jeden z našich střízlivých přátel mi položil otázku: „Když je člověk vážně nemocen, znamená to, že trpí za špatnou karmu z minulosti?“
Odpověděl jsem, že ne. Mnozí lidé chápou karmu jako slepou a mechanicky působící spravedlnost. Mně je bližší pojetí karmy jako učitele.
Kupříkladu zkušenost s vážnou nemocí může člověka připravit na důležitý úkol. Díky tomu se z něj později možná stane skvělý lékař, velkorysý dobrodinec nebo milý abstinent.
:)

28. 1.
Nové video To nejlepší přání, máme i anglicky.
---
Milí abstinenti
Na doléčovacím klubu jsem požádal bývalé pacienty, aby dokončili větu, která začíná takto: „Milí abstinenti, krásně jsem si odpočinul…“
Odpovědi si domyslíte, naši střízliví přátelé zmiňovali přírodu, rodinu, dobré zájmy atd.
Největší odezvu ale vyvolalo toto: „Milí abstinenti, krásně jsem si odpočinul před deseti lety, když jsem přestal chlastat.“

27. 1.
Co je za pozlátkem?
Reklamní agentury a další posluhové hazardu, alkoholu a drog se horlivě snaží zkrášlit špinavý byznys svých chlebodárců. Na jedné skupině pro patologické hráče se sešli dva lidé, které čekalo kvůli hazardu trestní stíhání. Přišla i manželka patologického hráče, který se neléčil a dělá dluhy. Většina přítomných byla silně zadlužená a někteří neměli, kde bydlet. O alkoholu a drogách se dá uvažovat podobně.
Říšský ministr propagandy Goebbels prohlásil, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.
Samozřejmě se mýlil. Jen té stokrát opakované lži uvěří víc lidí. A pak toho litují.
---
Videa
Jak překonat problémy s alkoholem.
Jak překonat problémy s hazardem.
Jak přestat brát drogy.
Psané návody najdou zájemci zde.

26. 1.
Nové video Tělesná aktivita a mozek, máme i anglicky.
---
Omlazování
Pravidelně cvičívám na ženském oddělení pro léčbu závislostí.
Jednou jsem se přítomných abstinentek zeptal, co by chtěly cvičit.
Jedna dáma středního věku nadhodila: „Něco na omlazení.“
Vzpomněl jsem na dobu, kdy jsem pracoval se závislými ženami.
Pak jsem řekl: „To je jednoduché. Stačí střízlivost. Když sem někoho přivezou, tak vypadá na osmdesát. Uplyne pár týdnů, a začne působit dobře. A za dva, tři měsíce je z ní mladičká, roztomilá abstinentka.“
Pak jsme ještě navíc ke střízlivosti praktikovali cvičení na posílení ledvin. Ty podle čínské tradice souvisejí s vitalitou a mládím a v zimě zasluhují zvláštní pozornost.
:)

25. 1.
Jak zlepšuje tělesná aktivita duševní výkonnost
Na toto téma mám rozepsaný odborný text, zatím jedna zajímavost. Příznivý vliv tělesné aktivity na duševní činnost se týká všech věkových kategorií. Zjistil se u adolescentů i u osob nad 70 let. Jeden z mechanismů, jak k tomu dochází, spočívá v tom, že rozumná tělesná aktivita stimuluje sekreci BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Ten napomáhá přežívání existující mozkových buněk a podněcuje růst nových buněk a synapsí.

24. 1.
Proč neopravovat vesmír?
Kamsi jsem cestoval. Venku bylo potemnělé zimní ráno a jedenáct pod nulou. Byla mi pořádná zima. Čekání venku se mi ani trochu nelíbilo. Kromě zimy jsem cítil ukřivděnost: Jaká to nespravedlnost, že tady mrznu! Byl jsem rozčarovaný z toho, že je v lednu na severní polokouli zima. Pak jsem si uvědomil, že mráz se dá přečkat. Jestliže se ovšem člověk nesnaží přistrčit naší milou planetu blíže ke Slunci.
:)
Video Jak být v zimě zdravý

23. 1.
Nové video Veselé ráno: dva jednoduché tipy, máme i anglicky.

22. 1.
Jak si představit Boha?
Anonymní alkoholici a podobné organizace hovoří o „vyšší moci“. I tak mezi sebe ochotně přijímají ateisty a připouštějí, že „vyšší moc“ může pro někoho znamenat vesmír, skupinu lidí, tradici atd. Situace těch, kdo věří, je jiná. Rozličných vyobrazení Boha najdeme velké množství i v rámci jednoho náboženství. Věřící člověk si z nich může vybrat to, které je mu blízké. Boha lze také chápat jako absolutní dobro a chovat se tak, abychom se tomuto ideálu přiblížili. To mi připadá přijatelné pro věřící i nevěřící.
---
Video Mudra pozdravu: čtyři významové vrstvy

21. 1.
Nové video  Zbožná lidová píseň.

20. 1.
Paměť a uvědomování
Mnoho našich střízlivých přátel udělalo podobnou zkušenost. Díky střízlivosti se jim zlepšila paměť, a navíc vnímají i věci, kterých by si dříve nevšimli. Lepší paměť a větší vnímavost jsou důsledkem střízlivosti a zároveň ji usnadňují. Člověk, jenž lépe vnímá vlastní pocity i okolní svět, snadněji rozpozná spouštěče, tj. podněty, které znesnadňují sebeovládání. Lépe také rozezná střízlíky, tedy situace a okolnosti, které usnadňují střízlivost. Obojí si zapamatuje. Spouštěčům se příště vyhne a střízlíky bude naopak vyhledávat.
---
Videa
Uvědomované mikro přestávky pro zdraví a tvořivost
Pět jednoduchých kroků, jak zlepšit sebeovládání

19. 1.
Další, tentokrát veselá novinka Proč je důležité mít po ruce zrcátko? Máme i anglicky.

18. 1.
Nové video Jak zvládat bolest svépomocí: 20 možností abecedně, máme i anglicky.
---
Nově zařazeno mezi odborné práce: Nešpor K. Hluk: zdravotní rizika a možnosti prevence.

17. 1.
Bohatství a opravdové poklady
Talíř a vagón
Provozovatelé hazardu se snaží lidem namluvit, že je výhra učiní jednou provždy šťastnými. Dokonce by se prý z toho ohromného štěstí mohli chudáčci zbláznit. V Psychiatrické nemocnici Bohnice pracuji od roku 1979. S člověkem, který by se zbláznil v důsledku zbohatnutí, jsem se tam nesetkal. Naopak k nám přicházelo hodně těch, kdo kvůli hazardu přišli o všechno a jsou silně zadlužení. Davy šílených výherců neexistují, je to reklamní trik. Připusťme ale, že jeden z mnoha vyhraje. Jestliže je to patologických hráč, pak o to více pak v hazardu ztratí. Místo jásání bude bědovat.
A když se o patologického hráče nejedná? Zjistilo se, že míra štěstí není přímo úměrná velikosti majetku. Je to pochopitelné. Řekněme, že máte rádi růžičkovou kapustu. Máte talíř své milované kapustičky a jste šťastní. Kdybyste této zdravé zeleniny získali celý vagón, nebyli byste šťastnější úměrně množství kapusty. Spíše byste přemýšleli o tom, jak se přemíry brukvovité zeleniny rychle zbavit.
Schránka levných pokladů
Následující cvičení je jednoduché. Do diáře, notýsku nebo mobilu zaznamenávejte zdravé, střízlivé, dostupné a bezpečné zdroje radosti. Pro inspiraci uvádím příklady: Většina lidí se např. ráda projde v přírodě. To je zadarmo, nepočítám-li mírné ošoupání podrážky. Mnohým z nás dělá dobře klidná a melodická hudba, smích a humor, relaxační techniky, různá cvičení, bezpečí, pochopení ze strany druhých, pocit užitečnosti, poznávání nového, různé formy duchovního života, květiny atd.
Svoji papírovou nebo elektronickou schránku pokladů mějte při sobě. To vám přinese dvě výhody. 1. Tento seznam tak budete moci průběžně doplňovat. 2. Krom toho vám schránka pokladů poslouží v nepohodě jako lékárnička první pomoci. Vyberete si z ní podle okolností to nejvhodnější a nálada se projasní. Navíc se tím posílí vaše sebevědomí. Zjistíte totiž, že svůj duševní stav dokážete sami ovlivňovat.
---
Další inspirace viz video 18 dobrých radostí


16. 1.
Dražší než zlato
K nejdražším čajům na světě patřil jeden druh čaje pu-erh. Čajové listy k jeho výrobě se sklízely po druhé světové válce. Za války měli místní obyvatelé jiné starosti než pěstování čaje. Čajové keře si během těch několika let odpočinuly a nabraly novou sílu. Ta přešla do pečlivě připraveného a po té dlouhou dobu skladovaného čaje.
Pu-erh z odpočatých čajovníků musí být něco jako božský nektar. Málem zázračné účinky se tradují i o běžném a poměrně levném čaji tohoto typu. Uvádějí se následující mimo jiné tyto: Pomáhá proti nadváze, snižuje hladinu cholesterolu, podle čínské medicíny odvádí vlhkost a působí proti průjmu a nepořádku v trávicím ústrojí, zahřívá a pomáhá při prevenci mnoha nemocí. K tomu bych ještě dodal, že může nahradit škodlivé nápoje, a tak člověka ochránit třeba před deliriem.
Tohle povídání je pro mnoho z nás užitečné i z jiného důvodu. Jestliže odpočinek prospívá čaji, což teprve lidem!
Vy, kdo patříte k lidem, kteří málo odpočívají, si jako domácí úkol napište co nejvíc situací nebo aktivit, které vás unavují. Být přiměřeně unavený je v pořádku, ale mělo by to mít dobrý smysl a účel. Navíc je třeba únavu vyvážit odpočinkem. Pak vyjmenujte to, jak a čím doplňujete síly. Už budete mít oba seznamy hotové, uvažujte o tom, jak vnést do života zdravou rovnováhu. Schválně jsem si to také zkusil. Třeba Vás bude něco z toho inspirovat.
Unavuje: Počítač as komplikovaná technika, nakupování, media, např. zprávy. Vystupovat v médiích unavuje ještě víc, ale to se mi naštěstí nestává často. Dále jsou to konflikty, přílišná fyzická námaha, dlouhé přemýšlení, rozmrzelost, bolest, netrpělivost, prochladnutí, chtivost.
Pomáhá: Přiměřeně spát, dýchání do břicha („pěstování koule“) a další cvičení z čchi-kungu, jógové pozice a dechová cvičení jógy, chůze, lehká fyzická práce, třeba trochu uklízet, hudba, meditace nebo relaxace, dobrá kniha, čaje nebo voda, smích a veselost.
---
Nová básnička zde.

15. 1.
Nové video „Mrazík“. Dívka v písni v něm říká Honzíčkovi, aby místo dlouhého přemýšlení navštěvoval Anonymní alkoholiky.
:)

14. 1.
Nové video Smích pro ty, kdo jsou odvážní, máme i anglicky.

13. 1.
Jídlo a věčnost
Vděčnost je zdravá a prospěšná. Vede ke spokojenosti, lepšímu zdraví, dobrým vztahům a klidu. Tento krásný cit můžete pěstovat třeba třikrát denně. Během jedné snídaně jsem děkoval při jídle Polákům za jáhly, Kanaďanům za čočku, Italům za bobkový list, Španělům za olivový olej, místním zemědělcům za zeleninu a Vietnamcům za sušené houby. Během chvilky jsem měl po světě spoustu přátel.
:)

12. 1.
Nové audio, Eversobers: Za své to vem!
---
Duchovní deník
Swami Šivananda doporučoval vést „duchovní deník“. Tam si člověk každý den zapisuje, co udělal prospěšného a jakým duchovním praktikám se věnoval. Naši střízliví přátelé by si tam mohli zapisovat také návštěvy Anonymních alkoholiků a jiné formy udržování střízlivosti, cvičení i další fyzickou aktivitu.
K čemu je takový deník užitečný:
- Motivuje k dobrým a zdravým činnostem.
- Umožňuje jednotlivé dny porovnávat.
- Chrání před nudou. Kdyby se člověk nudil, duchovní deník mu napoví, čím se zabývat.
- Chrání vyčerpáním a motivuje člověka, aby se přiměřeně věnoval také sobě.
Duchovní deník si můžete snadno udělat se svého diáře a zapisovat si tam i jiné než pracovní věci. Lze si také k tomuto účelu opatřit zvláštní notýsek.
Tak či onak je dobré mít svůj duchovní deník po ruce.

11. 1.
Zvláštní proslulost
Televize může v cuku letu udělat celebritu z kohokoliv.
Co se mě týče, tak jsem kvůli televizi vešel v širší známost přes střízlivost a navíc jako:
- Ryba abstinentka.
- Veverka abstinentka.
- Šnek abstinent.
- Naposledy jako smějící se parašutista začátečník.
Nepíšu to tady, abych se vychloubal, ani se za to nestydím. Prostě je to tak.
:)

10. 1.
Nemilé překvapení
Vy i já se občas dostáváme do situací, na které nejsme připraveni. Je to skvělá příležitost se zdokonalit nejméně ve dvou směrech:
1. Rozvíjí se tak duševní pružnost a tvořivost, protože nestandardní situace vyžadují nové odpovědi.
2. Překvapivé situace jsou příležitostí k sebepoznání. Dokáží vynést na povrch i dost divoké emoce. Pod vlivem silných emocí jistě není rozumné jednat. Zdravé není ani tyto emoce popírat. Nejlepší možnost je si rizikové emoce uvědomit, ovládnout je, a pak je nahradit něčím lepším, např. hněv velkorysostí (princip opaku).
Mimochodem znáte moje video Hloupý úsměv pomáhá?
:)

9. 1.
Nové video Upřímně. Máme i němu i novou střízlivou pohlednici.
---
Ošidné sebepoznání
Sebepoznání si cenily už dávné civilizace. I dnes bude naprostá většina lidí souhlasit s tím, že je to skvělá věc.
Jenže je tu háček a to pořádný. Sebepoznání by mělo sloužit dobrému. Někdo si sebezpytováním zdůvodňuje své chyby a pokračuje v nich. Takové sebepoznání je k ničemu. Opravdové sebepoznání působí změnu k lepšímu. Na to není třeba studovat psychologii. Postačí se uklidnit, o něco lépe se vnímat a mít dobrý cíl.
Chtělo by to příklad. Pan X. má na někoho dopal. Uvědomí si proč. Souvisí to s tím, že mu dotyčná osoba připomíná spolužáka, který mu v dětství ubližoval. A tak má vztek na toho bývalého spolužáka, a ještě na člověka, který mu ho připomíná. To si ovšem nepomohl.
Pan Y. se ocitá ve stejné situaci. Uvědomí si, že člověk, který ho dopaluje, nemá s jeho bývalým spolužákem nic společného. Chová se k němu slušně. Pak ještě odpustí bývalému spolužákovi a přizná si, že ani on nebyl v dětství andílek. To už je lepší, že?

8. 1.
Spousta nových přátel
Jistý časopis prodávají výhradně bezdomovci, aby tak získali nějakou tu korunu.
Onen časopis mě požádal o rozhovor na téma štěstí a smích.
Rád jsem souhlasil. Přijel i jejich fotograf a udělal několik snímků.
Nějakou dobu se nic nedělo, a pak mi přišel e-mail z redakce.
Žádali mě o souhlas, jestli mohou lišácky se usmívajícího Nešpora dát na obálku.
Odpověděl jsem toto: „Fotku tam klidně dejte. Vaši klienti mě díky tomu budou po Praze radostně zdravit.“
:)

7. 1.
Nové video Hezká zima (původní píseň). Máme i němu i novou střízlivou pohlednici.
---
Jak mít dost serotoninu, a tak i lepší náladu?
Tuto otázku mi položila jedna dáma. Odpověděl jsem jí toto:
Přiměřeně (tj. ani moc ani málo) a pravidelně spěte, přiměřeně a pravidelně jezte, za dne choďte ven, zvláště, když se na chvílí udělá slunečno. Jestli vstáváte za tmy, rozsviťte na chvíli doma všechna světla a šťastně se usmějte.
---
Video Skvělé zimní ráno: 6 osvědčených tipů

6. 1.
Jak vypadal Silvestr s Anonymními alkoholiky
Sice jsem tam nebyl, ale přišlo tam hodně našich střízlivých přátel. V Praze Na Poříčí 16 se ten den konala velká střízlivá událost. Někteří přátelé přinesli z domova dobroty a spotřebovalo se dost čaje. Vládla tam hezká, přátelská atmosféra. Pro mnohé účastníky to byl nejlepší Silvestr za mnoho let. Další den na Nový rok se jim také mnohem lépe vstávalo než dříve.

5. 1.
Do  sbírky „Písně střízlivého lidu“ přibyl nový text. Kdo je autorem textu vám neprozradím, je to lékařské tajemství.
Zpívá se na nápěv písně Cestář a můžte si ho i poslechnout. Text začíná takto:
Abstinence správná věc,
to ví každé děcko přec.
---
Proč se těšit na trvalou střízlivost
Někteří začínající abstinenti si kladou otázku: „Jak vydržím abstinovat celý život?“
Anonymní alkoholici doporučují se raději soustředit na to, jak prožít ve střízlivosti dnešní den. Je to skvělá rada, co bude za např. za třicet let, neví nikdo z nás. Netušíte, jak se budete oblékat, stravovat a nemůžete ani vědět, jak se vám bude abstinovat. V obecné rovině lze říci, že čím déle člověk abstinuje, tím je to většinou snazší. Podmínkou je to, že se dotyčný řádně doléčuje.
Jestliže se někdo přece jen chce střízlivou budoucností zabývat, měl by se na ni těšit.
Na otázku proč odpovím citátem z dílny Anonymních alkoholiků: „I ten nejhorší střízlivý den byl lepší než nejlepší den, kdy jsem střízlivý nebyl.“

4. 1.
Kolik je u nás křesťanů, jak to souvisí se zdravím?
Pominu statistiky, protože ty vypovídají nejvýš o tom, kolik lidí se za křesťany považuje. Jen málokdo o sobě může říci, že miluje své nepřátele a činí dobře těm, kteří ho nenávidí (Lukáš, 6,27). Mimochodem stejný a velmi důrazně formulovaný požadavek najdeme i v jedné z Buddhových řečí. Většina křesťanů i buddhistů jimi nejsou, ale jen by chtěli být. I to má cenu, je to ale jen začátek. Jestli si někdo myslí, že já jsem lepší, tak to není pravda.
Možná se ptáte, proč se nedržím medicíny a pouštím se do věcí, kterým nerozumím. Ono to ovlivňuje i zdraví. Nejprve se ptejme, kdo je nepřítel. Je to někdo, kdo maří naše plány i přání a připravuje nás o štěstí. Přesně tohle se stává ve zdravotní oblasti. Chtěl bychom jít na výlet a objeví se zdravotní obtíž. Na příslušnou část těla pohlížíme nevraživě, vlastně trochu jako na nepřítele. To hojení neuspíší a náladu nezlepší. Laskavost, soucit nebo láska vůči nemocné části těla jsou mnohem vhodnější.
Pak je tu ještě další hledisko: Oni ti „nepřátelé“ nás mohou hodně užitečného naučit, ať už jsou ve vnějším světě nebo uvnitř.

3. 1.
Nové video Šest doušků čaje pro pět hlavních orgánů  a pět zdravých emocí. máme i anglicky.
---
Naše videa o čaji najdete všechna pohromadě zde.

2. 1.
Jednoduché novoroční předsevzetí
Když máme ten nový rok, což takhle nějaké to dobré předsevzetí.
Střízlivost považuji za samozřejmou, chtělo by to si k ní ještě něco přidat. Následující předsevzetí je snadné, dokonce i příjemné: „Jezte více zeleniny!“
Výhody zeleniny
- Zelenina je zdrojem vlákniny. Češi jí jedí ve srovnání s Němci asi polovinu. Nízká spotřeba vlákniny patří spolu s vysokou spotřebou alkoholu k příčinám rakoviny tlustého střeva. Vláknina se dělí na nerozpustnou (chrání střeva) a rozpustnou (chrání srdce a cévy). Např. brokolice obsahuje oba typy vlákniny přibližně ve stejném množství.
- Některé druhy zeleniny jsou vydatným zdrojem vitaminů.
- V zelenině se najdou i zdraví prospěšné antioxidanty.
- Většina druhů zeleniny obsahuje hodně minerálních látek.
- Po zelenině se netloustne, rizikové tuky totiž téměř neobsahuje.
- Vařená zelenina je lehce stravitelná, dá se chutně připravit a může dodat jídlu barevnost.
- Zelenina bývá levná a snadno dostupná.
- Některé zeleniny chrání proti plísním, bakteriím a virům.

1. 1.
Nové video Kámen mudrců, máme i anglicky.
---
Moudrost a varhany
Moudří lidé trochu připomínají dobré varhaníky. Mají totiž mnoho rejstříků a vědí, kdy nechat ten který rozeznít. Jak znějí Bachovy skladby v provedení skutečného mistra, si můžete poslechnout zde:
Albert Schweitzer, J. S. Bach: Fantasy and Fugue G-mol, BWV542
Albert Schweitzer, J. S. Bach, Canzone D-mol, BWV 53

Starší deníkové záznamy najdete zde: 2015 - 2016.

  [Výchozí strana - Home]

počítadlo.abz.cz