[Výchozí strana]
Mnoho druhů smíchu
hohoho
Některé moje veselé knihy
Střízlivě, většinou vesele, Praha: Portál 2018; 162.
Léčivá moc smíchu, vyhází v opakovaných vydáních, objednat lze např. e-mailem.
Jak být milejší. Zdravé emoce prakticky a jednoduše. Praha, Portál; 2017; 160.
Kudy do pohody. Praha, Portál 2016; 168. Kniha  získala ocenění "Český bestseller 2016" v kategorii „zdraví a životní styl“.

Veselé CD
Audio CD „Kudy do pohody“ vydal Supraphon 2017.  Je možné ho koupit např. na této adrese.

Veselé audio nahrávky
Relaxace s úsměvem
Jak se připravit na usměvavý den

Kratší texty:
Nešpor K. Pozitivní emoce, smích, laskavost a klinická medicína. Prakt. Lék 2011; 91:213-216.
Nešpor K. Jak ušetřit energii
Nešpor K. Laskavost.
Strizliva pohoda.

Než  vás zasvětím do různých druhů smíchu, povím vám pohádku.

Pohádka o brložníkovi Bařtipánovi a hodné slepičce Bětce
Nejprve si představíme hrdiny . Brložník Bařtipán byl brložníkem proto, že se často povaloval po brlozích. Bařtipánem byl proto, že trpěl obezitou. Divoká slepička Bětka se naproti tomu starala a sháněla zrníčko k zrníčku, aby sebe i kuřátka zaopatřila. A zde už začíná naše pohádka.
Utahaná slepička kdesi usnula, kolem šel Bařtipán a slepičku chytil. Chlupatýma, špinavýma rukama (on se nemyl) strčil slepičku do síťovky. Marně slepička naříkala, na kuřátka se odvolávala a Bařtipána úpěnlivě prosila. Brložník jeden, slitování neměl. Strčil ji do kůlny, aby zůstala čerstvá. Ráno ji chtěl uvařit. Smutný osud se před slepičkou otevíral. Ach, ach, ach, jojojoj.
Jenže ouha, brložník Bařtipán stloukal kůlnu, jsa nestřízliv. Kůlna vypadala podle toho. Bětka se posmykla mezi dvěma nedbale přitlučenými prkny a frrrr. Už byla pryč!
Když se pak ocitla v bezpečí na svobodě, zeširoka se postavila, začala mávat křídly a brložníkovi se od srdce vysmála. Od té doby to ale se sháněním zrníček nepřeháněla, takže zůstala zdravá a už ji nikdo nikdy nechytil. I vnoučátek a pravnoučátek se dočkala.
A brložník? Ten zjistil, že mu utekla snídaně. Nebyl si ale úplně jistý, jestli to celé nebyly alkoholické vidiny a delirium. Tak šel na léčení.
Milé děti, kdyby snad někdo pohádku nepochopil, já mu ji vysvětlovat nebudu.
Až povyroste, pochopí ji sám. A teď už hezky spinkat, abyste byly ráno odpočaté.
A nedejte se nachytat Bařtipány a jejich reklamou alkoholu.

Zvuková nahrávka (můžete si případně stáhnout): Tak se smála slípka Bětka po té, co utekla brložníkovi.

hohoho
Druhy smíchu

Podle jednoho výzkumu jen asi 10 až 20 % epizod smíchu následovalo po něčem, co by se dalo označit jako žert. K tomu abyste se zasmál se rozhodně nemusíte neustále pohybovat v mimořádně duchaplné společnosti. Věřím, že se vám alespoň některé z následujících podnětů budou hodit. Pilně praktikujte zde popsané různé druhy smíchu podle okolností a své volby.
 1. Způsoby smíchu vhodné téměř kdekoliv a kdykoliv
 2. Způsoby smíchu, které lze veřejně používat, ale s jistou obezřetností
 3. Způsoby smíchu pro použití v soukromí
 4. Jak zvládat problémy
 5. Moudra na dny v týdnu
1. Způsoby smíchu vhodné téměř kdekoliv a kdykoliv

Buddhův úsměv
Zavřete oči a uvolněte svaly, které nepotřebujete k zachování zpřímené polohy, zejména pak svaly obličeje. Koutky úst táhněte šikmo vzad a vzhůru přibližně směrem k ušním lalůčkům. Současně se snažte přitahovat ušní boltce směrem k hlavě.
Výhody: Může navodit pocit moudré a mírumilovné radosti.
Rizika: Žádná, pokud při tom budete dávat pozor na cestu.

Vnitřní úsměv
Oči nechte otevřené. Představte si, že na straně očí obrácené dovnitř hlavy, září zlaté světlo. Toto světlo posílejte otevřenýma očima navenek.
Výhody: Člověk je hned okouzlující.
Rizika: Žádná, ledaže někdo považuje za riziko pronásledování ctiteli nebo ctitelkami.

Nahradit hněv, úzkost apod. humornou fantazií
Používejte humor a smích v situacích, kdy jste dříve reagoval hněvem. Tak v předvíkendové frontě v samoobsluze, která se zastavila, protože někdo z nakupujících zapochyboval o správnosti součtu svých 43 položek, si můžete vymýšlet humorná vysvětlení, proč si tak počíná. Třeba cele dětství hladověl a nyní si chce za své peníze dopřát co nejvíc. Nebo se mu tělnatá paní pokladní natolik zalíbila, že se s ní chce tímto způsobem blíže seznámit a zároveň vyzkoušet, je-li dost trpělivá, aby to s ním vydržela. Podobně používejte humor, smích a nadsázku v situacích, které vyvolávaly úzkost nebo smutek.
Sókrata navštívila před popravou jeho žena Xantipa a naříkala: "Oni tě odsoudili úplně neprávem!" Sókratés jí odpověděl: "Byla bys raději, kdybych byl odsouzen poprávu?"
Výhody: Budete vnitřně svobodnější.
Rizika: Možná tak naštvete někoho, kdo by rád viděl naštvané vás.

Smích dechem
Uvědomujte si dotek vdechovaného a vydechovaného vzduchu nosu. S nádechem v duchu opakujte "vdechuji klid", s výdechem "vydechuji a usmívám se".
Výhody: Diskrétní, nenápadné, praktické, stačí i chvilka.
Rizika: Nevhodné při krocení divokých koní a podobných činnostech vyžadujících naprosté soustřední.

Vysmát se strachu, lenosti, smutku atd.
Většině z nás se určitý typ negativních myšlenek (např. bezdůvodný strach o zdraví dětí nebo příbuzných) opakovaně vrací. Své úzkostné myšlenky si můžete uvědomit a pozdravit je se smíchem jako staré známé.
Výhody: Pomáhá dobrému vnímání sebe sama a vytváření odstupu od negativních myšlenek.
Rizika: Minimální, smějte se pouze myšlenkám, ne sobě.

Tvořivý humor
Dívejte se na věci z různé stránky. Jak např. ovlivní výsledek vašeho "důležitého" jednání chod dějin?
Můžete dávat osobám, předmětům v okolí i pracovním projektům veselá jména. Např. když pracuji se svými na alkoholu nebo drogách závislými pacienty, obvykle označuji veškerá místa, kde se nabízejí alkohol nebo drogy jako "brlohy", což většinou vyvolává spíše smích než vyslovený odpor.
Výhody: Tvořivost se hodí v mnoha směrech.
Rizika: Než své nápady řeknete nahlas, uvědomte si, jestli je to vhodné.

Nadsázka
Nějakou příliš vážně se tvářící záležitost můžete v duchu ještě nafouknout do naprosté absurdity.
Výhody: Tento způsob často používají dovední diskutéři, aby zesměšnili prakticky cokoliv, co jejich oponent řekne.
Rizika: Oponent se může pořádně naštvat a pak vám to nějak vrátit. Lidé často nesnášejí, když se žertuje na téma jejich zvyků, diet nebo plánů, jak zachránit lidstvo.

Nacházejte humor v každodenních záležitostech.
Časně ráno za šera , když jsem si v podřepu obouval boty, se náhle odněkud vynořila sousedova jezevčice Terezka, olízla mi obličej a pak se otřepala tak energicky, že jí psí známka cinkala o obojek. Smál jsem se tomu dobrých pět minut. Rozveselit vás mohou nejen psi (a někdy i jejich pánové a paní), ale třeba i kos svižně se koupající v louži. A směšnostmi se hemží i náš lidský svět. Situační humor můžete vytvářet i záměrně a udělat čas od času něco nelogického, směšného nebo nečekaného. Výhody: Najdete tak spoustu dobrých záminek, proč se zasmát.
Rizika: Snad, kdyby si někdo vyložil váš smích osobně a vztáhl ho na sebe.

Paradoxy
Nacházejte humor v paradoxech života. Tak jistý výzkum veřejného mínění v České republice prokázal, že většina obyvatel si přeje pravicovou vládu, která bude zvyšovat sociální dávky a důchody (pro pravici program ne právě typický). Nebo statistici zjistili, že zlí zubatí žraloci zabíjí mnohem méně lidí, než hodné včeličky a ještě daleko méně lidé jež elektrické svíčky na vánočních stromcích. K paradoxům patří i rčení jako "svatá válka" nebo to, že někteří lidé se ve volném čase štvou a rozčilují ještě víc než v práci.
Výhody: Nové důvody, proč se smát.
Rizika: Minimální.

Směšný dovětek
K jakémukoliv slovu přidejte žertovný dovětek (např. dovětek "cha-cha-cha"). Např. dostanete poštou upomínku, místo rozladění, si řeknete "upomínka, cha, cha, cha".
Výhody: Dá se použít i ve stresu.
Rizika: Pokud budete praktikovat v duchu, minimální. Při vyslovování nahlas je na místě obezřetnost, většina lidí se upomínkám nesměje a mohlo by jim to být divné.

Tiše se smát v srdci
Soustřeďte se na okamžik do hloubky hrudníku a do jeho středu ve výši srdce. Tiše se tam usmějete. Možná se při tom trochu pohnou i koutky vašich úst nebo se rozzáří oči, ale to není podstatné. Cvičení zkoušejte opakovaně a jestliže se vám podaří, zapamatujte si výsledný pocit. Příště už to půjde snáz.
Výhody: Jemné, nenápadné, srdečné.
Rizika: Patrně žádná.

Smích na pozadí
Patří k obtížnějším způsobům smíchu, a je tedy určen pro spíše pro pokročilé smíšky. Nechte veselou část své osobnosti se uvnitř smát a při tom se věnujte běžným záležitostem. Tento druh smíchu lze přirovnat k situaci, kdy pustíte na svém počítači protivrový program, který kontroluje soubory, a zároveň se věnujete psaní dopisů atd. Nebo jiné snad poetičtější přirovnání, smích na pozadí je jako hudba na lázeňské promenádě, která nijak nebrání návštěvníkům napájet se minerálkou nebo si povídat.
Výhody: Dá se praktikovat prakticky nepřetržitě.
Rizika: Snad jen situace vyžadující naprostou pozornost, například nebo krmení hladových lvů.

Snižte svůj práh pro smích
Můžete se vědomě rozhodnout, že se budete smát při méně směšných podnětech, než za normálních okolností. Jinými slovy to znamená zvýšit citlivost vůči tomu, co lze použít jako důvod ke smíchu. Řekněme, že vás obvykle rozesmějí psi s dlouhými chlupy. V budoucnu se smějte i středně ochlupeným psovitým šelmám, ovšem za předpokladu, že se vás nechystají právě kousnout.
Výhody: Ve vašem životě tak přibude smíchu.
Rizika: Viz výše.

Stres a smích
Můžete, pokud to okolnosti dovolí, použít prakticky kterýkoliv ze způsobů smíchu. Předem uvažujte o stresových situacích, které vás čekají. Přemýšlejte o tom, co je na nich humorného, naučte se jim smát. Uvažujte o tom, jak by se zachoval v takové situaci někdo, o kom víte, že má smysl pro humor.
Výhody: Smích vás do značné míry chrání před negativními důsledku stresu. Vhodné do deště a nepohody.
Rizika: Smích snižuje svalové napětí, smát se není vhodné v situacích, kdy potřebujete plnou fyzickou výkonnost.

2. Způsoby smíchu, které lze veřejně používat, ale opatrně

Smích se sluchátky či knihou
Pokud byste měl chuť se při transportu hromadnou dopravou jen tak pro nic za nic smát a styděli se, můžete použít následující trik. Otevřete si nějakou knihu nebo si nasaďte sluchátka walkmana a rozesmějte se. Lidé si budou myslet, že se smějete tomu, co čtete nebo posloucháte, a váš smích je nebude udivovat.
Výhody: Takto se můžete dobře bavit i nad občanským zákoníkem.
Rizika: Někdo se vám může dívat přes rameno, co že to čtete tak legračního, a pak být z těch paragrafů dost otrávený.

Vyvolávání pocitů pomocí obličejových svalů.
Uvolněte obličej, zejména čelisti. Ústa nechte zavřená. Koutky úst táhněte šikmo vzad a vzhůru. Oči uvolněte, víčka nepatrně přivřete, pokud se vám při to ještě podaří udělat drobné vrásky vycházející vějířovitě z očních koutků, tím lépe. Uvědomte si, jaké pocity ve vás vyvolává tento výraz tváře. Pak přidávejte k základnímu výrazu typickému pro úsměv další pocity a uvědomujte si, jaké obličejové svaly se při tom zapojí a jak se změní výraz (např. při překvapeném úsměvu se zdvíhat obočí).
Výhody: Živá mimika působí většinou příznivěji nežli strnulý, nehybný výraz. Uvědomíte si tak lépe své emoce, můžete se přeladit.
Rizika: Minimální. Pokud budete cvičení používat v běžném životě, je třeba brát v úvahu charakter situace (např. blahovolný úsměv by nemusel vašeho rozlíceného šéfa zrovna uklidnit).

Pomůcky ke smíchu
Opatřete si veselé knihy, komické předměty. Sem patří třeba klaunovské nosy, legrační klobouk, tričko s nějakým výstředním nápisem (můžete ho nosit pod svetrem), gumová ještěrka či jiný plaz nebo propisovačka ve tvaru mrkve. Vážený lékař působící na Harvardské univerzitě Dr. Herbert Benson napsal: "Když si nasadíte velký nos, nalepíte huňaté kníry a obočí, svět vám rázem nepřipadá tak špatný." Dobré vtipy si vystřihujte a schovávejte, případně je nalepte na vhodné místo, kde budou na očích. Můžete si také opatřit nahrávku se smíchem nebo chechtací pytlík a také ji používat. Pokud nemůžete takovou nahrávku sehnat, vytvořte ji sami.
Výhody: Zmíněné pomůcky můžete po čase někomu věnovat.
Rizika: Drobné či větší finanční výdaje.

Spolknutý chechtací pytlík
Jak víte, chechtací pytlík začne se po zmáčknutí napodobovat smích. Nemusíte si ho kupovat. Stačí, když si představíte, že jste chechtací pytlík spolkli. Položte dlaně na pupek. Nechte tam spolknutý pytlík chechtat tak dlouho, jak vás to bude bavit. Břišní smích je pro většinu lidí prospěšný, ale nehodí se pro ty, kteří mají některá zdravotní omezení. Těm prospěje více, když se budou jen usmívat.

Deník směšností
Do něj si zapisujte, co komického jste prožili nebo s čím jste se setkali, včetně různých přeřeknutí a omylů.
Výhody: Do deníčku si můžete nejen zapisovat, ale také si v něm číst, cha, cha, cha.
Rizika: Malá, pokud si dáte pozor, komu ho ukazovat a komu ne.

Přirovnání
Vymýšlejte žertovná přirovnání. Např. o někom, kdo právě nevyniká činorodostí, si můžete pomyslet, že je čiperný, jako najedený hroch na slunci.
Výhody: Rozvoj tvořivosti a fantazie.
Rizika: Onen člověk připomínající hrocha by s vámi nemusel souhlasit.

Práce jako hra
Berte alespoň na chvíli brát práci jako hru. Zeptejte se sami sebe: "Co bych teď udělal. kdybych tuhle práci dělal jen tak pro zábavu?"
Výhody: Kde končí práce a začíná hra, je více dáno postojem než charakterem práce. Např. dva cestující dělají přesně totéž, ale jeden pracuje (obchodní cestující) a druhý se cestováním baví.
Rizika: Ať vás ani nenapadne hrát si s atomovým reaktorem. V Černobylu se to nevyplatilo.

Naučte smát svá záda
Nechte si předvést např. od zad nebo jiné přetěžované části těla, jak se právě u ní projevuje vaše veselost. Pak v příslušné části těla vyvolejte pocity smíchu.
Výhody: Dobrý trik, jak některé části těla uvolnit.
Rizika: Nevhodné v situacích, kdy je třeba podávat svalový výkon (např. při stěhování klavíru).

Smích břichem
Při zavřených ústech vydávejte kuckavý smích.
Výhody: Není tak nápadný jako hlasitý smích.
Rizika: Je lépe cvičit opatrně a ne moc nahlas, aby se příliš nezvyšoval tlak v hrudníku a břišní dutině. Nevhodné pro lidí s kýlou, po břišní operaci, s pokročilými hemeroidy, vážnými srdečními nemocemi, výhřezem dělohy, těhotenství, při akutních nemocech, u lidí s glaukomem nebo krvácením v oblasti oka.

Uvědomovat si vlastní směšné myšlenky a jednání
Večer si v duchu projděte uplynulý den a vybavte si, jaká největší hloupost vás napadla nebo co komického jste udělal. Zasmějte se tomu, aniž byste tím jakkoliv oslaboval sebedůvěru. Uvědomovat si vlastní směšné myšlenky a jednání i vtipně je komentovat můžete i průběžně.
Výhody: Budete otevřenější a dokážete lépe zvládat stres.
Rizika: Je důležité se umět sám sobě zasmát, ale přitom se mít rád.

Humor a vy
Který druh humoru je vám nejbližší (suchý anglický, dětský, drsňácký nebo naopak laskavý, nesmyslný). Možná mate rádi politické vtipy či nahrávky různých komiků. Netvrdím, že třeba humor Vlasty Buriana musí vyhovovat každému, ale dá se na něm, ledacos naučit. Tak v jedné scénce Burian vypráví, jak potkal známého, který byl umazaný. Nesouvislé vyprávění prostého příběhu je přerušováno záchvaty smíchu, což zabere více času než mluvený text. Jste-li spíše do vnějšího světa zaměřený extrovert, asi budete s chutí vyprávět anekdoty, kdežto spíše do sebe uzavřený introvert dá možná přednost tichému smíchu při nějaké duchaplné knížce. Kde nejčastěji nacházíte dobrý důvod se zasmát právě vy?
Výhody: Lepší sebepoznání a sebepřijetí.
Rizika: Asi žádná.

Jakoby se smát
Nebraňte se skutečným pocitů a nepopírejte je. Přitom se ale po dobu 3 vteřin až 3 minut chovejte tak, jako byste byli neobyčejně veselí.
Výhody: Nepopíráte pocity, ale přitom vytváříte nové.
Rizika: Záleží na tom, jak silně se budete plácat do stehen.

Vyprávění
Zábavné příhody si zapamatujte nebo zapište a někomu je vyprávějte. Efekt anekdot a humorných příběhu bývá vyšší, když nějak navazují na momentální situaci.
Výhody: Pedagogové považují vyprávění a popis za jeden z nejlepších způsobů, jak rozvíjet vyjadřovací schopnosti. Jestliže se začnou druzí po vašem vyprávění smát, což nemohu zaručit, můžete se k ním přidat.
Rizika: Příběh sice může souviset se situací, ale nemusí být právě vhodný, ať už se týká humoru a smíchu nebo ne. Např. když jsem před lety cestoval do USA, promítali v letadle film podrobně popisující letecké neštěstí (nejspíš proto, aby se cestující nenudili a dokázali ocenit náročnou práci leteckého personálu).

Zásada třetího gagu
Gag je dobré třikrát vat. Po prvním uklouznutí na banánové slupce, přeřeknutí apod. se posluchači zasmějí, při druhém o něco méně a při třetím úplně nejvíce ze všeho. Po čtvrté už gag neopakujte, protože by si nikdo nesmál a všichni by si mysleli, že by vám to už zůstalo.
Výhody: Když rozřehtáte někoho jiného, zpětně to zase rozesměje vás.
Rizika: Rizika banánových slupek jsou zjevná, zejména při jejich opakovaném používání.

Naslouchání veselým příběhům, anekdotám atd.
Požádejte někoho z dobrých známých, aby vám řekl nějaký vtip. Podobně poslouží i nahrávky komiků, grotesky a jiný humorný materiál.
Výhody: Když se po té, co vám někdo dovypráví anekdotu, začnete chechtat, potěšíte tím vypravěče a prospějete svému zdraví.
Rizika: Některé anekdoty jsou příšerné. Alespoň si ale při nich uvědomíte, co se vám nelíbí.

Vyhledávejte společnost veselých lidí
Váš hlasitý smích bude ve veselé společnosti přijímán lépe než v prostorách městského hřbitova. Když uvidíte někoho v okolí se smát, připojte se k němu, pokud to okolnosti jen trochu dovolí. Společností veselých lidí myslíme i ty, kteří k nám přicházejí skrze média. Až se budete někdy rozhodovat, jestli se dívat na horor nebo komedii, vyberte si určitě to druhé. Výhody: Třeba ve veselé společnosti najdete nové přátele.
Rizika: Minimální pokud dokážete rozlišovat mezi veselostí a lehkomyslností.

Smějte se s dětmi
Děti se smějí více než dospělí a nepotřebují k tomu zvláštní důvod. Připojte se k nim.
Výhody: Hrát si s malými dětmi a smát se s nimi prospívá dětem i dospělým.
Rizika: Nemohu si na žádné vzpomenout.

Více smíchu do vztahů
Zkuste třeba se na sebe více usmívat, upozorňovat se na směšnosti v okolí, vyprávět si humorné historky, brát s humorem sex, dávat si humorné dárky, nechávat si humorné vzkazy, žertovně "zápasit" či se jen tak bez důvodu společně smát.
Výhody: Může to projasnit váš vztah.
Rizika: Nutno spojit s taktem a jistou ohleduplností k druhému.

Vesmírný úsměv
Se zavřenýma očima se soustřeďte do středu hrudníku ve výši srdce. Nechte se vlny smíchu šířit do celého těla a pak i do okolí, kde se spojují s veselostí jiných lidí. Vlny veselosti se šíří dál a dál k vzdáleným městům, kontinentům i světům, kde se spojují s podobnými dobrými vibracemi a pronikají celým vesmírem.
Výhody: Rozvíjíte tak svoji fantazii, navíc je to velmi levný způsob komunikace se vzdálenými smíšky ve všech koutech všehomíra.
Rizika: Nezlobte se prosím ani na sebe ani na mě, pokud vám to nepůjde hned napoprvé.

Zvířata a smích
Nedoporučuji sháněl tak legrační živočichy jako jsou elektrický rejnok, jaguár nebo zmije písečná. Smát se můžete i kotěti, morčatům nebo králíku. Legrační jsou i sýkorky za oknem nebo holubi soupeřící o zbytky pečiva, které jste jim vyklepal z pytlíku někde v parku.
Výhody: Zvířatům většinou nijak nevadí, že se jim smějte. Možná, že při tom mají zvířátka legraci naopak z lidí.
Rizika: Některá zvířátka koušou, škrábou nebo mají blešky.

Barevný úsměv, barvy, aura
Představte si, že vnitřní prostor vašeho těla je naplněn čirou tekutinou. Nyní do této tekutiny kápněte nějakou veselou barvu, např. oranžovou. Pozorujte jak se barevná veselostí šíří v celém těle.
Věnujte také pozornost tomu, jakým barvám dáváte přednost v každodenním životě a jakými se obklopujete doma i v zaměstnání. Jsou to jasné barvy jako žlutá, červená, oranžová nebo spíše odstíny černé, šedé a hnědé? Co takhle pořídit si alespoň oranžovou, žlutou nebo hráškově zelenou propisovačku místo obvyklé černé. Nějaký černý předmět (třeba digitální budík) můžete případně vylepšit barevnou samolepkou, veselým nápisem apod.
Pokud na takové věci věříte, můžete za pomoci představy zlatožluté, zářivě bíle nebo modré barvy prozářit a vyspravit svoji auru (čímž se myslí jakýsi energetický obal těla).
Výhody: Rozvoj tvořivosti, výtvarného cítění, váš svět bude barevnější.
Rizika: Např. jasně červená barva oblečení není nejvhodnější v situacích, kdy je lépe nevzbuzovat pozornost.

Smíchem pro úzkosti, hněvu a nudě
Vyzkoušejte si druhy smíchu pomáhající přeladit jednotlivé emoce (proti úzkosti použijete vysoký a krátce znějící smích, proti hněvu hluboký a hrdelní smích a proti nudě nebo stresu melodický a příjemný smích).
Výhody: Emoční přeladění.
Rizika: Je třeba brát ohled na okolnosti. Např. jste-li subtilní dáma, hluboký hrdelní smích by mohl poněkud překvapit vaši kadeřnici.

3. Způsoby smíchu pro použití v soukromí

Postupný smích
Lze cvičit ve skupině i individuálně. Ve skupině se cvičí v kruhu a účastníci se na sebe dívají. Cvičte-li sám, nejlépe před zrcadlem, ale zrcadlo není podmínkou. Nejdřív se zatvařte vážně. Pak nechte výrazem tváře probleskovat veselí. Náznaky smíchu se stávají zřetelnější, postupně výraz přechází v jasný úsměv, úsměv se zesiluje, můžete se úplně rozzářit nebo i rozchechtat.
Výhody: Uvědomíte si, jak snadno a rychle se mohou emoce měnit.
Rizika: Rizika silného smíchu viz úvodní kapitola, zůstanete-li u decentního pochechtávání, minimální nebo žádná.

Rozhovor smíchem
Pokud se cvičí ve skupině, účastníci se rozdělí do dvojic, můžete cvičit i s přítelem, přítelkyní apod. "Popovídejte si" se svým partnerem výlučně za pomoci různých forem smíchu.
Výhody: Společný smích posiluje vztahy.
Rizika: Je třeba předem zdůraznit, že se nesmějeme druhému, ale s druhým.

Vnitřní úsměv pro pokročilé
Podobně jako vnitřního úsměvu rozzařte na straně očí obrácené dovnitř hlavy zlaté světlo. Při zavřených očích posílejte světlo dovnitř těla mamáhaným nebo z jiného důvodu pozornosti hodným částem těla.
Výhody: Například vaši slinivku břišní možná velmi potěší, když se na ní konečně jednou vlídně podívá a povzbudivě se při tom usměje.
Rizika: Představte se následující dialog:
On: "Čemu se, prosím tě, směješ?"
Ona: "Hi, hi, hi ... Své slinivce."

Seznam velmi vážných záležitostí
Vyrobte si seznam velmi závažných okolností vašeho života. Až budete mí seznam hotov, vezměte ho do prvé ruky, postavte se před zrcadlo a slavnostně přeříkávejte: "Můj chrup je vážná záležitost", "mé finance jsou vážná záležitost," "můj věk je vážná záležitost ..." atd. Možná se při tom i zasmějete.
Výhody: Odstup od problémů, uvolnění, nadhled.
Rizika: Že místo smíchu začnete hlasitě plakat. V tom případě si klidně poplakejte, zasmějete se později, až se vám uleví.

Smích končetinami
Lehněte se na záda, přitáhněte stehna k trupu a pokrčte ruce v loktech. Nohama i rukama vykonávejte pohyby jako při jízdě na kole. Do rytmu šlapání vyslovujte ve zrychlujícím se tempu slabiky "ha, ha, ha - ho, ho, ho - he, he, he - hi, hi, hi - ha, ha, ha - ho, ho, ho - he, he, he - hi, hi, hi - ha, ha, ha - ho, ho, ho - he, he, he - hi, hi, hi... Tempo a trvání přizpůsobte své kondici. Na konci se možná budete už jenom smát ležíce bezvládně na zemi, což nevadí.
Výhody: Zvláště účinné při společném praktikování ve skupině.
Rizika: Dosti hlučné, zvláště při praktikování ve skupině. Nevhodné pro lidí s kýlou, po břišní operaci, s pokročilými hemeroidy, vážnými srdečními nemocemi, výhřezem dělohy, těhotenství, při akutních nemocech, u lidí s glaukomem nebo krvácením v oblasti oka.

Šťastné batole
Klekněte si na zem a opřete se o natažené paže (podpor klečmo). Provádějte různé směšné pohyby hlavou, rameny, trupem i pánví, pohybujete se na všech čtyřech dopředu i dozadu, dívejte se přes rameno atd. Při tom všem se šťastně usmívejte (nemusíte jako normální batole 400x za den).
Výhody: Velmi vhodné cvičit ve společnosti jiných batolat jakéhokoliv věku. Prospívá lidem s problémy s páteří a těm, kdo tráví hodně času vsedě.
Rizika: Umazaná kolena.

Transcendentální smích
Sedněte na zem, si před zrcadlo do nějaké meditační pozice, případně požijte nízké sedátko. Dívejte se na sebe a naprosto bezdůvodně se smějte asi dvě minuty. Cvik můžete vylepšit vhodnými gesty, např. si ukazovat na toho komického člověka v zrcadle.
Výhody: Smíchu se dobře daří ve veselé společnosti. V tomto případě si veselou společnost za pomoci zrcadla děláte sami. Rizika: Pokud se někdo směje na stoličce nebo na židli, pád na zem, cha, cha, cha.

Řvoucí lev
Vsedě natáhněte ruce, dlaně směřují šikmo dopředu a k zemi. Co nejvíce roztahujte prsty a dlaně ohýbejte nahoru. Zároveň hodně vyplazujte jazyk a co nejvíc napínejte všechny obličejové svaly, které si dokážete uvědomit. Oči jsou do široka otevřené, bradu přibližujte k hrudnímu a dívejte se na špičku nosu. Dýchejte normálně a vydržte tak dlouho, dokud je to přijatelné (ze začátku např. 8 nádechů a výdechů). Pak se posaďte nebo položte a uvědomte si, co se děje ve vašem těle (časté jsou pocity tepla v obličeji a rukou a uvolnění hlasivek) i co cítíte po duševní stránce. Cvičení můžete ještě 1-2x opakovat. Pokročilí si mohou cvik ještě vylepšit tím, že budou pohybovat jazykem ze strany na stranu.
Výhody: Dobrý způsob, jak uvolnit potlačené emoce. Při praktikování ve skupině ale nebývá při tomto cviku o smích nouze. Cvik navíc mírní bolesti v krku, pomáhá při hlasové únavě a příznivě působí na pleť obličeje.
Rizika: Vypadá to divoce, je to bezpečné. Cvičení používám sám i u pacientů mnoho let, žádné komplikace jsem nezaznamenal.

Pygmejský smích
Afričtí Pygmejové se při smíchu svalí na zem. Vzhledem k tomu, že jsou nízkého vzrůstu, asi je pád zem moc nebolí, rozhodně ne tak, aby jim to bránilo v srdečném smíchu vleže. Vy ale buďte opatrní a dávejte pozor kam, jak a na co padnete. Pří smíchu na zemi se můžete libovolně převalovat.
Výhody: Při smíchu klesá svalové napětí. Vleže na zemi žádné napjaté kosterní svaly nepotřebujete a hezky se uvolníte.
Rizika: Jsou zjevná. Tento způsob smíchu se např. nesmí cvičit v močálech, při čištění kanalizace ani na strništích.

Sebevědomý smích
Postavte se rozkročmo, pevně a zpříma. Vybavte si situaci, kdy jste překonal nějaký problém nebo zvládli obtížnou situaci. Opakujte nahlas nebo polohlasem "ha-ha-ha …" a lehce se poklepávejte pěstmi do horní část hrudníku. Můžete se při tom navíc pohupovat nebo dělat jiné pohyby, usmívat, se řehtat se či se vesele šklebit.
Výhody: Podle A. Goodheartové se takto povzbuzuje činnost brzlíku a posiluje se imunita. Za to sice neručím, ale rozhodně si tento druh smíchu vyzkoušejte, trocha zdravého sebevědomí může jenom prospět.
Rizika: Minimální, leda by si nějaký milovník historického šermu zapomněl sundat železné rukavice.
Poznámka: Při cvičení ve skupině může požádat ten, kdo cvičení vede, aby účastníci, kteří si vybavili situaci, kdy byli nakonec úspěšní, zdvihli ruku. Společný smích zahajuje až po té, co ruku zdvihla většina účastníků.

Hudební smích
Praktikuje se v klubech smíchu, které založil Dr. Kataria. Zpívejte slabiku "ho, ho" nebo "ha, ha" na libovolný nápěv. Výhody: Asi vám to zlepší náladu.
Rizika: Doporučuji nezpívat slabiku "ha, ha" veřejně a nahlas na melodii státní hymny země, v níž se právě nacházíte. Neprostým nedostatkem humoru se vyznačují zejména některé diktatury.

Smích rukama
Ve stoji přitáhněte ruce k ramenním kloubům. Pří výdechu prudce předpažte a opakujte: "Jsem radostný" nebo "jsem radostná". S dalším nádechem znovu přitáhněte ruce k ramenům. Při výdechu upažte a opakujte: "Jsem veselý" nebo "jsem veselá". S dalším nádechem opět přitáhněte ruce k ramenům. Prudce vzpažte a opakujte: "Jsem nadšený" nebo "jsem nadšená". Při výdechu a vzpažování přejděte do výponu na špičkách nohou. S dalším nádechem se vraťte do výchozí polohy.
Výhody: Velmi energické.
Rizika: Někdo při tomto cvičení vyskakuje a to příliš vysoko.

Ranní úsměv
Po ránu se odeberte do koupelny nebo k umývadlu a ještě rozespalí se na sebe do zrcadla zasmějte. Pokud vám bude připadat nesmyslné, řehtat se na sebe, když by se vám chtělo ještě spát, tím lépe. Možná se rozesmějete o to víc a dobrá nálada vám vydrží celý den.
Výhody: Jednoduché a nezabere to moc času.
Rizika: Žádná, pokud si příliš nezakládáte na tom, jak ráno vypadáte.

4. Jak zvládat problémy Animation

5. Moudra na dny v týdnu
 • Pondělí: Jednou se zasmát pomáhá víc, než třikrát vzít medicínu. Přísloví
 • Úterý: Veselost je druhem odvahy. Hemingway
 • Středa: Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Buddha
 • Čtvrtek: Kde láska, tu i bůh, kde žárlivost, tu zlý duch. Přísloví
 • Pátek: Růže při trní se rodí, radost po žalu chodí. Přísloví
 • Sobota: Veselost a pohyb prodlužují život. Přísloví
 • Neděle: Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe. Sókratés
[Výchozí strana -  Home]