Výchozí strana

Internetový deník
Zde najdete mé zápisky, poznámky a krátké texty. Reagovat na ně můžete e-mailem drnespor@gmail.com. Nikomu neručím za to, že jeho dopis uveřejním. Ručím ale za to, že žádný dopis neuveřejním, jestliže ho někdo označí za důvěrný. A ještě něco důležitého: Střízlivosti zdar!

12. 4.
Nové video Jak jednoduše poznat, že vaše tělo potřebuje vodu. Máme i anglicky.
---
Právě vyšlo
Nešpor K. Problémy působené alkoholem v ordinaci praktického lékaře. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 2024; 34(2):20-23.
Nešpor K. Podivná nula. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 2024; 34(2):24.

---
Kanabis a zhoršená schopnost řídit motorové vozidlo
– Kanabis zpomaluje reakční čas a vede k častějším chybám.
– Zhoršuje orientaci v prostoru a čase.
– Působí negativně na fungování okohybných svalů.
– Zkresluje vnímání skutečnosti.
– Zhoršuje pozornost, soustředění a úsudek, řidič může více riskovat, přehlédnout dopravní značky apod.
– Užíváním konopí narušuje motoriku a vnímání prostoru a času. Pro řidiče je obtížnější např. posoudit rychlost a vzdálenost ostatních vozidel.
– Kanabis také zhoršuje schopnost souběžně vykonávat více činností.
– Je také třeba brát v úvahu, a to nejen u starších řidičů, zvýšené riziko náhlých srdečních příhod.
– U osob závislých na kanabis vyvolává i relativně malá dávka drogy bažení (craving) a tendenci ignorovat jakékoliv limity.
– Neobstojí argument, že alkohol působí více dopravních nehod než kanabis. Kanabis se často s alkoholem kombinuje a tato kombinace zvyšuje riziko nehody ještě více než samotný alkohol.
– Výše uvedené se týká zvláště disponovaných osob. K nim patří ti, kdo mají nízkou toleranci vůči droze, lidé vyššího věku a osoby náchylné k psychotickým stavům. Kromě toho odběr krve na vyšetření probíhá ve zdravotnických zařízeních obvykle mnoho hodin po aplikaci drogy. Hladina THC v krvi, kterou zjistilo vyšetření, proto bývá podstatně nižší než při dopravní nehodě nebo silniční kontrole.
Shrnutí: I relativně malá dávka kanabis může zhoršit schopnost řídit vozidlo zvláště, jestliže se jedná o disponovanou osobu nebo komplikovanou a nestandardní dopravní situaci.

12. 4.
Novévideo Tři úžasné dary.
---
Zápis do první třídy
Vnuk jednoho střízlivého přítele dostal u zápisu do první třídy plastovou hračku. Znalecky si ji prohlédl a pak řekl: “Ta je z 3D tiskárny.” Co se používání techniky týče, bývají dnešní děti a dospívající vyspělí. To jim může život někdy usnadňovat, jindy komplikovat. Více na toto téma text “ Co mohou udělat rodiče v prevenci problémů s moderními technologiemi u dětí”.
---
Kůň a osel
Známému dramatikovi nabídl bankéř hodně peněz, když ho označí za spoluautora některé ze svých her. Dramatik odpověděl: “Nemůžete spolu zapřáhnout koně a osla.”
Bankéř nato: “No dovolte, jak se odvažujete mě přirovnávat ke koni.”
Na této historce je půvabné, že nevíme, jestli byl ten bankéř domýšlivý nebo vtipný.

11. 4.
Železo
Anémií z nedostatku železa trpí třetina světové populace. Anémii obvykle provází únava, slabost, závratě, citlivost na chlad a horší soustředění. Lidé, kteří trpí anémií, by měli vědět, že nestačí jen přijímat dost železa v jídle, ale také znát, co zhoršuje nebo zlepšuje jeho vstřebávání. Léky, které obsahují železo, by se neměly užívat před jídlem, ani po jídle, které zhoršuje jeho využití.
Co zlepšuje vstřebávání železa: Potraviny bohaté na vitamín C, med, ocet, zejména jablečný, rajčata, mrkev. Železo z masa a ryb se vstřebává lépe než železo rostlinného původu.
Potraviny, které obsahují hodně železa, ale zároveň látky, které zhoršují jeho vstřebávání: Špenát, kapusta, další listová zelenina, ořechy, petržel, sezam, luštěniny, zejména čočka, a obiloviny. Vstřebávání železa z nich zlepšuje předchozí máčení, klíčení a vaření.
Co zhoršuje vstřebávání železa: Alkohol, čokoláda, vápník, červená řepa, pšeničné otruby, rebarbora, jahody, bazalka, jablka, máta peprná, ostružiny, maliny, borůvky. Až na alkohol a čokoládu se jedná o zdravé potraviny, které do jídelníčku v rozumné míře patří. Vstřebávání železa zhoršují také léky snižující kyselost žaludeční šťávy. Čaj, kávu a kakao je lépe pít nejméně hodinu po jídle nebo hodinu před ním, pak ovlivní vstřebávání železa jen málo.
Ještě zajímavost k čaji
Pití čaje při jídle: Vstřebávání železa se sníží o 60-70 %.
Interval mezi čajem a jídlem je 30 minut: Vstřebávání železa se sníží o 30 %.
Interval mezi čajem a jídlem je 60 minut: Vstřebávání železa se sníží o 21 %.
Interval mezi čajem a jídlem je 120 minut: Vstřebávání železa se sníží o 10 %.

10. 4.
Choulostivá situace
Scipio byl před shromážděným lidem vyzván, aby se zodpovídal ze svého hospodaření.
Velký stratég zareagoval po svém. Obrátil se k lidu a řekl: “Římané, je to rok, co jsem zvítězil nad vojskem Kartága. Vystupme na kapitol a poděkujme bohům.”
Lid se s jásotem vydal na kapitol.
Technicky vzato je to odmítnutí s převedením řeči jinam. Na finančním úřadě to ale nezkoušejte.
---
Nejzákladnější dovednost
Schopnost uvědomovat si sebe, své možnosti i okolí patří k základním schopnostem lidí, zvířat a do jisté míry i rostlin. Umožňuje nám to přizpůsobovat se s ohledem na zevní podmínky a vnitřní dispozice. Je to nutná podmínka dobrého sebeovládání. Už i jen to, že někdo rozpozná bažení nebo rizikovou emoci často stačí k tomu, aby je zvládl. Uvědomování lze rozvíjet a kultivovat (viz video nebo audio).

9. 4.
Jak zvládat rizikové, stresové a náročné situace
Situace vyvolávající stres, silné emoce nebo bažení oslabují rozumové schopnosti. To je velký problém, protože právě v takových situacích rozum zvláště potřebujeme. Je tu ale pomoc. Téměř vždy jsme schopni si vybavit věci, které máme hluboce vštípené do paměti, např. své jméno nebo datum narození. To, jak funguje dopravní semafor, víme náramně dobře už od dětských let. Právě zde spočívá genialita následujícího postupu.
Paní R. se přihodilo cosi nemilého doma, a ještě ke všemu ji nadřízený cosi vytýkal. To první, co ji napadlo, bylo dát výpověď. Jenže paní R. znala techniku „Semafor“ a použila ji. Rozsvítila v hlavě červené světlo a řekla si: „Zastav automatické jednání a uklidni se.“ Paní R. vyšla po schodech dvě patra, a pak se vrátila zpátky. Mohla místo toho dýchat do břicha a prodlužovat výdech, nebo se svěřit kolegyni. Pak rozsvítila paní R. žluté světlo. Už klidnější si uvědomila, jaké má možnosti. Ano, mohla by dát výpověď, ale najde lepší zaměstnání? Nebylo by vhodnější s výpovědí počkat a zorientovat se v situaci na pracovním trhu? S vedoucím jinak vycházela dobře, možná dnes neměl nejlepší den, třeba se u nich doma pohádali. Paní R. se rozhodla, že počká, jak se bude situace v práci vyvíjet, a rozhodne se za týden nebo dva. Nato rozsvítila paní R. zelené světlo, tj. vybranou možnost uskutečnila. Po týdnu se situace v práci dávno uklidnila a paní R. byla ráda, že nejednala ukvapeně.
Mimochodem víte, jaká jediná návyková nemoc je častější u žen než u mužů? Je to náruživé, nezdrženlivé nakupování. Paní R. uviděla někde krásné boty a chtěla je mít hned, teď, okamžitě. Rozsvítila červené světlo a usmála se. To ji uklidnilo. Nato rozsvítila žlutou. Nebylo by lépe se podívat po podobném zboží za lepší cenu. A opravdu ty boty potřebuje? Paní R. zamířila místo do obchodu domů. Tam zjistila, že má bot i botiček až moc. Své pracně vydělané peníze pak použila lépe.
Video

8. 4.
Tak daleko ještě nejsem
Chtěl jsem umlet semínka, ale zapomněl jsem připojit mlýnek do sítě. Nedělo se pochopitelně nic. Zasmál jsem se a řekl si: “Tak daleko ještě nejsem.“ Možná existují mistři, kteří by přiměli mlýnek pracovat bez proudu, ale já tak daleko ještě nejsem. Jiný příklad, někdo shodí na zem sklenici. Místo rozčilování si řekne: “Tak daleko ještě nejsem”. Možná jsou mistři, kteří by dokázali rozbitou sklenici ve vteřině opravit a ta by se sama vrátila na desku stolu. On tak daleko ještě není, a tak jde rozbité sklo opatrně uklidit.
---
Společný znak rizikových emocí i bažení, jak je zvládat
Hněv, smutek, strach, úzkost, extrémní radost i bažení jsou provázeny stresem. Jestliže se uklidníme a stres zvládneme, zbude z rizikové emoce jen obyčejná myšlenka.
Silná emoce nebo bažení minus stres = obyčejná myšlenka
Existuje řada způsobů, jak stres zvládat. K nim patří tělesná aktivita, brániční dýchání s prodlouženým výdechem, relaxační techniky (nahrávky volně na drnespor.eu), jóga, čchi-kung, uklidňující prostředí a lidé.
Video

7. 4.
Nové video Pro páteř, vnitřní orgány, vitalitu a sebevědomí. Máme i anglicky.
---
Zdánlivý rozpor
Základní etické pravidlo jógy je neubližovat. Některé pozice se ale jmenují po tvorech, které za mírumilovné nepovažujeme (např. kobra, škorpión nebo lev). Zastavil bych se u té kobry. Pravda, ta se živí malými hlodavci, nemůžeme na ní ale chtít, aby jedla borůvky, když v džungli žádné nejsou. Zbytečně plýtvat jeden na člověka ji ani nenapadne, leda by se jím cítila ohrožena. Žije jednoduše a její myšlení je prosté. Obojí prospívá jako odpočinek i lidem. Navíc se při praktikování pozice kobry doporučuje, zdvíhat “obratel po obratli”, jak to dělají hadi.
Video

6. 4.
Nové video Pro dobré sebeovládání v obtížných situacích. Máme i anglicky.
---
Z dopisu muži závislému na marihuaně
Způsoby, jak zvládnout bažení po droze lze rozdělit do těchto skupin:
1. Vyhýbání se zevním rizikovým podnětům (dealeři, určitá prostředí atd.). Vyčistěte od těchto kontaktů svůj telefon a změňte si číslo.
2. Vyhýbání se vnitřním rizikovým podnětům: Srovnat životní styl, abyste nebyl unavený, ani se nenudil atd.
3. Práce s motivací, negativní motivace např. infarkt a pozitivní např. rodina a vnitřní svoboda.
4. Uklidnit se fyzickou aktivitou, relaxací (drnespor.eu/relaxcz.html) atd.
5. Odvést pozornost, pozorovat bažení a nereagovat na něj, vyvolat opačné myšlenky atd.
Měl byste to zvládnout svépomocí. Kdyby ne, tak se zapište k nám do pořadníku. Pokud byste začal vysloveně bláznit, měl sebevražedné myšlenky atd., volejte linku 155.
---
Nejlepší olej
Nejlepší olej, jaký lze za rozumnou cenu koupit v běžných obchodech, je panenský olivový olej. Ten přidávám až do hotových jídel, aby v něm zůstalo co nejvíce prospěšný látek. Na smažení je ho škoda, kromě toho se ke smažení nehodí. To by byl lepší o obyčejný slunečnicový nebo řepkový olej. Ale skoro všechno, co lidé smaží, se dá podusit nebo uvařit, ať už s olejem nebo bez něj. Je to lépe stravitelné a zdravější.

5. 4.
Nová videa
Co je příliš horké a co příliš studené. Máme i anglicky.
Pro kyčle, páteř a proudění energie.
Máme i anglicky.

4. 4.
Potrava pro “hodné” střevní bakterie
Řada vědců zjišťovala souvislosti mezi složením střevních bakterií (mikrobiom) a imunitou i celkovým zdravím. Kromě probiotik, tj. zdraví prospěšných bakterií, existují také prebiotka, což jsou látky které “hodným” bakteriím prospívají. Mezi prebiotika patří i čaj, konkrétně v něm obsažené polyfenoly, polysacharidy a saponiny. To je zvláště prospěšné pro lidi s nadváhou. Prebiotika nejsou zdaleka jen v čaji. Najdou se také např. v kořenu čekanky, česneku, cibuli, póru, luštěninách, ovesných vločkách, jablcích, chřestu, nezralých banánech, sladkých bramborách, ředkvičkách, houbách, semíncích chia i jinde.

3. 4.
Žehlička
V návodu k žehličce jsem se dočetl, že ji nesmějí používat osoby mladší osmi let. Horní věková hranice tam nebyla. To jsem si oddechl. 😊
---
Také závislost
Jeden přes deset let abstinující pán se divil, proč nepřestávají někteří lidé závislí na alkoholu a drogách kouřit, když kouření je také závislost.
Napsal jsem mu: “Ještě větší problém je kouření u schizofrenie, protože oslabuje účinek léků. Žijeme ve světě, který není dokonalý, dokonalí nejsme ani my. Co s tím můžeme udělat? Ten svět i sebe alespoň maličko posunovat správným směrem.”

2. 4.
Nové video: Jak se směje hladkolistá petržel. Máme i anglicky.
---
Potraviny, které působí proti virům
Na viry, než proniknou do buněk, působí všelicos, viz příklady:
Houby: Korálovec, Reishi, žampióny (ty spíše ochlazují), Shiitake, hlíva atd.
Česnek, cibule i další druhy zeleniny.
Koření: Např. oregano, majorán, šalvěj, bazalka, fenykl a tymián
Byliny: Meduňka, máta, zázvor, pampeliška, černý bez, čaj (zelený ochlazuje, černý a tmavý pu-erh zahřívají), odvar z olivových listů, extra pananský olivový olej.
Když už se virus dostane do buňky, je trochu obtížnější ho odtamtud vyšťourat, ale dá se.

1. 4.
Nová odborná práce Nešpor K. Čím nahradit alkohol.
---
Houby bez octa
Byl jsem na houbách, ne v lese, ale v supermarketu. Přinesl jsem si domů zlevněnou hlívu a zapátral, k čemu jsou houby dobré. Že jsou zdravé, hubí viry, bakterie i plísně, to jsem věděl. Není divu, houba nemůže utíkat, a proto se před škůdci brání jinak. Některé houby jsou ale tak mazané, že útočí na nádorové buňky, kdežto ty zdravé nechávají na pokoji. Jak to poznají, nemám potuchy.
Jeden střízlivý přítel je mykolog a k tomu napsal: „Hlíva je poklad. Posiluje imunitu, snižuje tlak, cholesterol i alergie. Pomáhá obnovit kolagen v kloubech atd. No, a kromě toho je chutná.“

31. 3.
Nové video Jak se směje kadeřavá petržel. Máme i anglicky.
---
Otázka
Jaký je rozdíl mezi kvalitními alkoholickými nápoji a podřadnými?
Delirium a cirhóza jsou po těch kvalitních dražší. Reklama dělá kolem alkoholu všemožné tanečky. Podstatou všech těchto roztoků je ale jenom jedna maličká molekula C2H5OH. Ta, jak známo, dokáže nadělat v těle i mozku velký zmatek.

30. 3.
Kukicha
Po delší době jsem si koupil za přijatelnou cenu japonský čaj Kukicha. Je z pražených větviček čajovníku, z jedné porce lze udělat více nálevů, chutí připomíná meltu a spíše zahřeje, než ochladí. Obsah kofeinu je nízký, zvláště, když se stejná porce čaje louhuje vícekrát, což je u tohoto čaje běžné. Vzhledem k vysokému obsahu aminokyseliny theaninu může tento čaj dokonce uklidňovat.
---
Lžička čaje
Dnes se dělá z přípravy čaje věda. Za dob mého dětství to bylo jiné. Lžička čaje se nasypala do sítka a celé se to přelilo vodou. Tento proces se opakoval, takže ze stejné porce čaje se mohla nasnídat celá rodina a ještě udělat čaj do termosky. Hodně slabý čaj nepovzbudí a obsahuje málo zdraví prospěšných polyfenolů. Na druhé straně ale nepůsobí močopudně, nerozruší a téměř neovlivní vstřebávání živin. Pro střízlivé přátele je to velmi vhodný nápoj.


29. 3.
Nové video Společný znak rizikových emocí i bažení, jak je zvládat. Máme i anglicky.
---
Křížová kost je důležitější, než myslíte
Spíše než křížová kost bychom měli říkat “posvátná kost”, což by lépe vystihovalo název této kosti v latině a řečtině.
– Křížová kost si i v dospělosti podržuje schopnost produkovat krvinky.
– Křížová kost spojuje páteř a pánev. Správná poloha křížové kosti vytváří vstoje solidní základnu pro celou páteř. K tomu je ale třeba stáhnout hýžďové svaly.
– Křížová kost napomáhá stabilitě kyčlí.
– Křížové kosti chrání důležité nervy, které řídí pánevní svaly, bederní oblast a nohy.
– Východní medicína přikládá křížové kosti velký význam a dává ji do souvislosti s životní energií. Okolí křížové kosti lze např. masírovat kroužkem z palce a ukazováčku. V důsledku dlouhého sezení a dalších vlivů se energie a krevní oběh kolem křížové kosti a kostrče často zablokují. Můžeme je rozproudit chůzí, cvičením nebo automasáží.
Video

28. 3.
Nový odborný text Nešpor K. Co mohou udělat rodiče v primární prevenci návykových nemocí u dětí. Tato práce není volně šiřitelná.
---
Nové video Trochu se protáhnout. Máme i anglicky.
---
Cesta a cíl
Jeden střízlivý přítel se od šesti do deseti let věnoval bojovému sportu. Jenže pak přišly drogy a alkohol. Dnes je dávno dospělý, abstinuje a ke svému sportu se vrátil. Zalitoval, kam to mohl dotáhnout nebýt drog. Řekl jsem mu: “Cesta je cíl. Smyslem sportu není vyhrávat, ale aby se člověk stával lepší. A právě to teď děláte.”

27. 3.
Právě vychází Nešpor K. Účinky tělesné aktivity na psychiku. Psychiatrie 2024; 28(1):
42-43.
---
Působky
Jednoho střízlivého přítele zaujala skutečnost, že působky (neurotransmitery), které v těle vznikají vlivem určitých aktivit, ovlivňují náladu a duševní funkce. Založil na tom svoji životní filosofii. Přes deset let abstinuje a každé ráno běhá. To je skvělé. Působky se ale všechno vysvětlit nedá. Stejné látky lze najít i v mozku morčat, přičemž mezi lidmi a morčátky by se našly nějaké ty rozdíly.

26. 3.
Oves
Angličan se dal do řeči se Skotem: „Skoti jedí ovesnou kaši, kdežto u nás ji dáváme koním.“
Skot se usmál: „Proto jsou anglické koně a Skotové nejlepší ze všech.“
Neručím za to, že se někdo stane po ovesné kaši nejlepší ze všech. Určitě ale patří ovesné vločky k tomu nejlevnějšímu a nejzdravějšímu v českých obchodech. Navíc je příprava ovesné kaše snadná a rychlá.

25. 3.
Rušná sobota
V jednu sobotu v březnu 2024 jsem měl dopoledne kratší přednášku o tom, jak potěšit své orgány. Přednáška se konala v rámci konference o zvládání stresu a sešlo se tam hodně lidí. Pak jsem se vydal na Jižní město, kde jsem vedl téměř čtyřhodinový seminář pro jógové nadšence. Obojí se dalo zvládnout. Nějaké pohybové aktivity jsem včlenil i do dopolední přednášky a odpoledne jsme cvičili většinu času. Hezky jsem si zacvičil, a ještě jsem za to dostal zaplaceno.

24. 3.
Nové video Šťastná játra. Máme i anglicky.
---
Vyšší moc
V materiálech Anonymních alkoholiků se často používá formulace “vyšší moc”. Je to dobrá formulace, poskytuje svobodu a hodí se i pro ateisty. Ti si po tímto pojmem mohou představit kolektivní zkušenost úspěšných abstinentů. Vyšší moc je i vesmír a ve vesmíru je všechno, tedy také střízlivost. Ateista může ráno požádat vesmír o střízlivost večer vesmíru za střízlivost poděkovat.

23. 3.
Léčba závislostí a hypnóza
Využitím hypnózy při léčení závislostí jsem se před lety zabýval, dokonce jsem na toto téma napsal atestační práci. Pak jsem ale zjistil, že účinky hypnózy lze nahradit relaxačními technikami (nahrávky jsou volně na webu drnespor.eu). Výhodou relaxačních technik oproti hypnóze je to, že dotyčný není odkázán na terapeuta, ale může relaxovat nebo si pustit nahrávku třeba i vícekrát za den. Ale ani samotná relaxace by většinou nestačila. Léčení závislosti vyžaduje dlouhodobé a vytrvalé úsilí. Člověk by měl docházet na setkání Anonymních alkoholiků nebo jinam vícekrát za týden po dobu mnoha let.

22. 3.
Nové video Pro nohy, kyčle, hýžďové svaly a vitalitu. Máme i anglicky
---
Pozoruhodná žena
Francouzská klavíristka paní Colette Maze se narodila v roce 1914 a dožila se 109 let. Poslední hudební album jí vyšlo v roce 2023. Obdivuhodné bylo, že i ve takto vysokém věku praktikovala klavírní hru čtyři hodiny denně. Pro zajímavost dodám, že východní tradice doporučuje procvičování prstů pro zdravé srdce. Tím se myslí srdeční sval, ale i duševní svěžest.
Video Udělejte radost rukám a mozku

21. 3.
Nová střízlivá pohlednice
---
Nové video Pan Medúza připlouvá na setkání Anonymních medúz a zdraví střízlivé přátele. Máme i anglicky.

20. 3.
Bílé jedy
Někteří odborníci označují cukr, sůl a bílou mouku za tři bílé jedy.
Jednou jsem se střízlivých přátel zeptal: “Co jsou to tři bílé jedy?”
Jeden z nich bez rozmýšlení odpověděl: “Kokain.”
Měl pravdu, na světě existují daleko horší věci než sůl.

19. 3.
Něco užitečného
Zjistilo se, že cukr i alkohol snižují u mužů hladinu testosteronu. Žena proto udělá dobře, když nebude manžela krmit sladkým pečivem, vyrábět sladkosti a dávat cukr do všeho možného. Ani o svátcích ne. Navíc cukr vyvolává u mužů úzkost a depresi, u žen jenom úzkost. To souvisí s kolísáním hladiny glukózy v krvi.

18. 3.
Nenápadné pohybové aktivity při práci
Dlouhé sezení je přesně to, co tělo nesnáší. Zvyšuje se tak riziko problémů s páteří a cévních onemocnění. Přílišné sezení neprospívá ani srdci, trávicímu ústrojí, duševní výkonnosti a produktivitě práce. Ideální by bylo každých 20 minut udělat krátkou přestávku. Stačilo by se zvednout, podívat se z okna, nebo se trochu protáhnout, a zase se vrátit k práci. To ale není vždy možné. Řekněme, že probíhá veledůležité školení, které trvá nepřetržitě tři hodiny. Tady by vám přestávky po dvaceti minutách neprošly. Naštěstí existují pohybové aktivity, které jsou nenápadné. Můžete pod stolem pohybovat prsty u nohou a kotníky. Právě to doporučují letecké společnosti pasažérům během dálkových letů. Další možnost je lehce pohupovat trupem dopředu a dozadu, případně navíc nenápadně vlnit páteří. Dýchejte při tom do břicha, při nádechu se zaklánějte a při výdechu předklánějte. To jistě nebudete dělat během celého školení, ale této vaší pohybové kreace v trvání jedné minuty se asi nikdo nevšimne. Pohupovat se lze i do stran nebo do stran vytáčet trup. Přitom se můžete usmívat na kolegy, kteří sedí vedle vás nebo za vámi. Opěradlo židle se dá použít coby cvičební nářadí. Opřete o něj páteř a zakloňte se. Hlavu nechte mírně předkloněnou, mohli byste ji sice také zaklonit, ale to už by bylo trochu nápadné. Ještě zajímavost: Jedna americká psycholožka napsala, že orgánem smíchu je brzlík. Lékařské knihy praví, že brzlík je významný pro imunitu, ale o smíchu se nezmiňují. Ale co když má ta psycholožka pravdu? Brzlík se nachází ve střední linii za hrudní kostí několik centimetrů pod jejím horním okrajem. Poplácávat si toto místo během školení asi nebudete. Můžete ale na hrudní kost lehce zatlačit a rozzářit se širokým úsměvem. Když se vás sousedka zeptá, čemu se smějete, tak odpovíte: „Já si masíruji brzlík. Jestli chceš, tak tě to taky naučím.“
Školení skončilo, vy se vracíte domů a těšíte se, jak si pořádně zacvičíte. Třeba jógová poloha kobry je pro páteř učiněný balzám. Mimochodem jedna vědecká práce z roku 2024 zjistila, že fyzická aktivita prospívá ženám ještě víc než mužům.

17. 3.
Nové video Bujaré klání
---
Nadčasová myšlenka
„Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení.“ Angelo Mosso, italský lékař (1846 –1910)

16. 3.
Finanční gramotnost jednoduše
Nejdříve je třeba odečíst od příjmů nutné výdaje, např. nájem, energie, jídlo atd. Pak bychom si měli uvědomit, co opravdu potřebujeme. Kupříkladu luxusní oblečení, drahé motorky a předražené nebo škodlivé potraviny a nápoje to nejsou. Až poté lze uvažovat o dalších nákupech. Na toto téma jsme hovořili se střízlivými přáteli. Jeden zadlužený hráč řekl: “Chtěl jsem mít značkové oblečení.”
Řekl jsem mu: “Víte, kde se to sportovní oblečení vyrábí? Za žebráckou mzdu a v drsných podmínkách ho šijí v Bangladéši. Kdybyste si koupil něco obyčejného, ušetřil byste a ještě byste nepodporoval bezohledné podnikatele.”

15. 3.
Naše druhé srdce
Východní tradice označuje za naše druhé srdce nohy. Z lékařského hlediska usnadňuje svalová aktivita dolních končetin návrat žilní krve k srdci. K tomu dochází mimo jiné při chůzí nebo ve stoji s mírně pokrčenými koleny, jak je to běžné v čchi-kungu. Východní mistři navíc tvrdí, že svalová aktivita nohou zdvíhá energii ze země nahoru mezi pupek a páteř. Tak či onak je užitečné svaly nohou zaměstnávat.
---
Křížení čili hybridizace
Co se stane, když se zkříží pes a žralok?
Nastanou problémy s poštovní doručovatelkou.

14. 3.
Kolik vody potřebujeme
S jistou mírou zjednodušení lze říci, že dospělý člověk potřebuje za den asi 2 až 3 litry vody. Do toho se počítá i voda obsažená v jídle. Mnozí lidé ale potřebují vody víc:
– Lidé závislí na alkoholu. V počátcích abstinence mají utlumenou sekreci antidiuretické hormonu. Napití se vody navíc mírní bažení po alkoholu, proto by měli tito lidé mít vodu vždy po ruce.
– Ti, kteří mají vyšší hmotnost.
– Ti, kdo hodně cvičí, tělesně pracují nebo chodí.
– Muži mívají vyšší spotřebu vody než ženy.
– Lidé, kteří jsou vystaveni vysokým okolním teplotám.
– Jestliže došlo k ztrátám vody v důsledku horečky, průjmu nebo zvracení.
– V těhotenství a při kojení.

13. 3.
Dá se závislost léčit svépomocí?
Je to možné, zvláště když jde o počínající problém. Na mém webu drnespor.eu jsou volně ke stažení svépomocné návody. Zde jen stručně o posilování motivace: Pomáhá si připomínat problémy a utrpení, které působily návykové látky. Lze si také uvědomovat výhody abstinence od nich (lepší zdraví, vztahy, práce, finance, zájmy, prestiž atd.). Důvody k abstinenci lze nacházet kdekoliv. Motivem mohou být jak problémy (za střízliva se lépe zvládnou), tak i úspěchy, kterých člověk díky střízlivosti dosáhl. Motivací ke střízlivosti bývají i ohledy vůči okolí. Motivuje také prostředí. Ve výhodě je kupříkladu ten, kdo má domácnost bez rizikových léků a alkoholu, tj. „čistý domov“. Silným zdrojem motivace je účast ve svépomocných organizacích jako jsou Anonymních narkomani, Anonymních gambleři nebo Anonymní alkoholici. Tyto organizace působí také v Česku. Není třeba se tam nijak objednávat, sdělovat jméno a je to zdarma. Stačí tam prostě přijít. Kontakty najdete internetu. Léčba závislosti je obvykle dlouhodobá záležitost, jeden americký odborník napsal, že závislost je chronická nemoc a její léčba je úspěšná, když se léči jako chronická nemoc. To platí i při léčení svépomocí.

12. 3.
Doléčování na oddělení 31 pro závislosti v Bohnicích
Jedná se o Anonymní gamblery v pondělí, klub v úterý od 16:45, na nej navazující doléčovací skupinu od 18:00 a skupinu pro patologické hráče ve středu od 16:30.
Jaké přinášejí tyto programy výhody:
– Zkušení abstinenti si připomenou začátky své abstinence i pokroky, které udělali. Obojí je motivuje k pokračující střízlivosti.
– Začátečníci zjistí, že abstinence je možná a že se vyplatí.
– Na těchto programech se dá něco užitečného dozvědět nebo si to připomenout.
– Bývá tam přátelská atmosféra a často i legrace.
– Abstinenti zvenčí tak pomáhají sobě i druhým.

11. 3.
Nové video Buďte laskaví ke kloubům a cévám nohou. Máme i anglicky.
---
Usmějte se celým tělem
Jeden mistr zahájil svoji meditaci slovy: “Usmějte se a nechte úsměv rozšířit do celého těla.” Udělat to během chvilky mi nepřipadá snadné. Jde to ale i postupně. Na mém webu https://drnespor.eu/relaxcz.html je volně nahrávka Usměvavá relaxace, ta trvá asi osm minut. Zrovna teď se na vás, kteří čtete tyto řádky, usmívám celým tělem.
😊

10. 3.
Pohled mistra
Podle tradice mají ti nejpokročilejší mistři jedinečnou schopnost. Kamkoli vnitřním zrakem pohlédnou, hned se tam všechno uzdravuje a dává do pořádku. Žádného takového mistra neznám, ale kdo ví? Třeba nám někde v ústraní pomáhá a my o tom nevíme. Možná je to symbolické vyjádření toho, jak postupovat, jestliže chceme někomu pomoci. Lze si představit cílový stav, tedy např. díky střízlivosti uzdravená játra. Pak je tu ještě další vysvětlení. Na cestě k dokonalosti jsme všichni, a to i ti, kdo se v tomto převtělení nechovají dobře. Jejich cesta k osvícení bude možná delší a klikatá, ale nakonec budou také osvíceni. Mistr v takovém člověku vidí dokonalou bytost, i když k ní má ten člověk daleko.

9. 3.
Nové video Co prospívá očím. Máme i anglicky.
---
Odpouštějte! Ale jak?
Odpuštění hlavně přináší úlevu odpouštějícímu. Je to jako odložit těžký balík. Jak odpouštět:
– Připomenout si: „Nejsem dokonalý a nemůžu to chtít od druhých.“
– Jestliže mi někdo ublížil, mohla to být moje špatná karma, tj. splátka na nějaký dluh z tohoto převtělení nebo minulých. Jestliže to přijmu a budu nato dobře reagovat, minulou karmu očistím.
– Kdo nedokáže odpustit měl by alespoň předstírat, že odpustil. I to je krok správným směrem.
Odpustit, ale neznamená si zbytečně komplikovat život. Řekněme, že mi internetový obchod neposlal včas zboží. Odpustit mu je správné, ale nikdo mě nenutí, abych si tam zase něco koupil.

8. 3.
Nové video Rotace trupu jsou důležité. Máme i anglicky.

---
Jak je to s karmou?
Jeden přítel abstinent se mě zeptal, jestli je možné konáním dobrých skutků napravit špatnou karmu.
Ano, možné to je. Dobré skutky mohou být ve prospěch těch, kterým jsme ublížili, může se ale jednat i o někoho úplně jiného. Skvělým způsobem, jak zlepšovat svoji karmu, je chodit na setkání Anonymních alkoholiků. Člověk tak pomáhá současně sobě i druhým.

7. 3.
Nové video Jak se smějí učitelé. Máme i anglicky.
---
Polospánek nebo klidná pozornost?
Jeden čínský mistr doporučoval při cvičení postoj „spím i nespím“. Má to logiku, spánek nebo polospánek navozují uvolnění, což je při józe i čchi-kungu žádoucí. Zkusil jsem si tento postoj, když jsem šel domů z práce. Připadalo mi to trochu nebezpečné. Změnil jsem tedy postoj na „klidná pozornost“. Ta byla vhodnější. Ale co je ideální při cvičení? To bude asi různé. Někdo potřebuje hlavně uklidnit a lehký polospánek mu to usnadní. Jinému naopak prospěje přidat k uvolnění více klidné pozornosti.

6. 3.
Ideální potravina
Ideální potraviny neexistují. Např. jáhly jsou velmi zdravé, ale kdyby to s nimi někdo hodně přeháněl, mohl by si utlumit štítnou žlázu. Podobně lze uvažovat o vychvalovaných bobulovinách. Kustovnice čínská (Goji) údajně prospívá všemu možnému a zpomaluje stárnutí. Jenže ani ta není při přehnaném dávkování úplně bezpečná. Stejné je to i u dalších potravin. Nejlepší je potraviny kombinovat a střídat, jak to ostatně dělá většina z nás.
---
Bohové v nesnázích
Bohové vyráběli nektar nesmrtelnosti. V tom byli úspěšní, ale jako vedlejší produkt vznikl jed, s nímž si nikdo nevěděl rady. Obrátili se proto na Šivu a prosili ho o pomoc. Šiva uchopil nádobu s jedem a vypil jí. Jeho krk zmodral a jed se změnil v nektar. Tato legenda symbolizuje schopnost obrátit nepříznivé okolnosti, zklamání a neúspěchy v něco prospěšného. Kdyby nic jiného, bývá to užitečná zkušenost.

5. 3.
Drobná tajemství
Pepíček říká mámě: Táta uklouzl na schodech.
A co řekl?
Mám vynechat sprostá slova?
Ano.
Tak neřekl nic.
Některé věci je lépe si nechat pro sebe.
---
Dva účty
Jeden z našich střízlivých přátel nebyl spokojen se svými pokroky v léčbě.
„Kdy jste měl poprvé alkohol nebo drogy?“ zeptal jsem se.
„Ve 14.“
„Od té doby jste střádal na závislost. A po nějakých deseti jste si na ni našetřil. Teď přišel čas střádat na střízlivost. Zabere nějaký čas, než si našetříte na hezkou, kvalitní střízlivost. Jak? Léčbou, dlouhodobým doléčováním, Anonymním alkoholiky, změnou životního stylu, lepší volbou přátel atd.“
---
Aktualizoval jsem kalendář svých akcí pro veřejnost.

4. 3.
Co prospívá očím a co ne
Obecné zásady: Chránit oči před úrazy, je-li třeba. nosit ochranné brýle. Nepřepínat zbytečně zrak. Vyhnout se UV záření, na slunci nosit brýle s UV filtrem.
Počítač a obrazovky: Při práci s počítačem dělat po dvaceti minutách přestávky a dívat se do dálky. Na obrazovce zmenšit kontrast a jas. Mrkat, zvlhčovat povrch oka kapkami. Obrazovka by měla být nejméně na délku paže a pohled by měl směřovat mírně dolů. Podle některých odborníků je rizikové modré světlo obrazovek, to lze korigovat softwarově nebo brýlemi, které modré světlo blokují. Já používám u počítače žlutě zabarvené brýle pro řidiče.
Výživa, vhodné jsou: Potraviny s obsahem železa. Karotenoidy: Ty se najdou mimo jiné dýních, mrkvi, pastináku, kukuřici, rajčatech, sladkých bramborách, lososech, kukuřici (celozrnné krupice, mouky), žlutých a červených paprikách. Antioxidanty v zelenině a bobulovinách. Zinek (např. v zelený hrášek, vejce, cizrna a dýňová semena). Vitamín C (např. paprika, citrusy, rajčata, ovoce). Vitamin E (ořechy a zdravé oleje). Omega 3 nenasycené kyseliny (lněné semeno, mořské ryby, další semena a ořechy). Vláknina.
Výživa, co omezit nebo vynechat: Trans mastné kyseliny (např. sušenky, hranolky, fast food, margarin, fritovaná jídla, popcorn, mražené polotovary, zmrzliny, levné čokolády, máslo, smažená jídla v restauracích). Omezit také nasycené tuky. Nevhodné jsou větší dávky kofeinu, alkohol, drogy a kouření. Cukr a potraviny s vysokým glykemickým indexem (běžná rýže, bílé a sladké pečivo, kukuřičné lupínky, sladkosti, hranolky, pivo atd.). Nadbytek soli. Někomu pomůže také vynechat potraviny obsahující gluten (zejména pšeničnou mouku a výrobky z ní).
Oční cvičení atd.: V józe i čchi-kungu existuje řada cvičení, která podle tradice prospívají očím. Tato cvičení jsou patrně užitečná po operaci pro šedý zákal. O jejich efektivitě u jiných očních onemocnění v současnosti neexistují důkazy. Přiměřená tělesná aktivita a relaxace ale prospívají celému tělu a zcela jistě i očím. Lidé se zeleným zákalem by ovšem neměli praktikovat cviky, při který je hlava pod úrovní srdce (např. stoj na hlavě).

3. 3.
Je olympiáda cirkus?

Správná odpověď: Olympiáda není cirkus, protože je mnohem horší než cirkus. Olympijské hry jsou provázány s reklamou alkoholu a hazardem, což cirkusy nebývají.
---
Nádobí z nerezu
Nádobí z nerezu je odolné a odborníci ho považují za zdravé a bezpečné. Toto nádobí obsahuje chróm a nikl. Oxidovaný chróm vede k tmavým flekům na nerezu, ty nejsou hezké, ale jsou zdravotně neškodné. Někdy proti nim pomůže ošetření octem a jedlou sodou. Tyto dvě ingredience se smíchají a nechají asi 15 minut působit a pak se setřou. Větší problém je uvolňování niklu. To se děje při teplotách nad 200 °C a napomáhá mu kyselé prostředí, třeba kdyby někdo vařil rajčata. Více niklu uvolňuje nové nádobí než to staré. Ale i tak je při běžném vaření množství niklu v potravě zanedbatelné. Takže opět žádný problém. Kdyby někdo chtěl být na svůj oblíbený nerezový hrnec zvláště laskavý, může ho po umytí a vysušení potřít troškou jedlého oleje.

2. 3.
Nové video Protáhněte se, uvolněte kyčle a povzbuďte vnitřní orgány. Máme i anglicky.
---
Zdravá sebeláska
Za dávných časů se zeptal král manželky: „Pověz mi, drahá choti, je na světě někdo, koho máš raději než sebe?“
Královna se usmála: „Pověz mi, drahý choti, je na světě někdo, koho máš ty raději než sebe?“
Až na výjimky máme všichni nejraději sami sebe. Je to správné?
Záleží na tom, zda se jedná a hloupou lásku nebo moudrou lásku. Jak se projevuje moudrá láska:
– Člověk si vybírá takové potraviny a nápoje, které mu prospívají.
– Je střízlivý a vyhýbá se alkoholu, drogám, hazardu i tabáku.
– Dbá na přiměřený spánek, odpočinek a fyzickou aktivitu.
– Vyhledává dobrou a inspirující společnost.
– Ví, že když bude pečovat o sebe, bude užitečnější druhým, a když bude užitečný druhým, prospěje tím i sobě.

1. 3.
Nová odborná práce Nešpor K. Vrozené způsoby uvolnění podstatně ovlivňují zdravotní stav.
Tato práce není volně šiřitelná.
---
Arsen v rýži a jinde
Rýže je levná, dostupná a snadno se připravuje. Jenže obsahuje anorganická arsen. K nejhorším v tomto směru patří rýže z jižních států USA, Bangladéše a hnědá rýže. Nejméně arsenu je údajně v bílé rýži basmati z Indie a Pákistánu. Arsen se najde také v instantních rýžových potravinářských výrobcích. Někteří odborníci proto doporučují zařazovat rýži do jídelníčku dospělých maximálně dvakrát týdně a do jídelníčku dětí nejvýš jednou týdně.
Evropská unie zavedla limity pro obsah arsenu v potravinách, např. pro loupanou rýži je to 0,15 mg/kg. Ty nejhorší rýže by se sem patrně nemusely dostat. Ale i tak, je namístě rozumná opatrnost. Kolik arsenu denně představuje riziko, není jisté. Experti se shodli na širokém rozpětí 0,13 to 0,56 µg/kg tělesné váhy, tj. člověk který váží 100 kg, by se i po kilogramu bílé rýže denně ještě vešel pod limit. Kde ještě se arsen najde? Jsou to kupříkladu mořské řasy, těch se u nás ale asi moc nezkonzumuje. Arsen se najde i v pivu a v rybách, které se dožívají vysokého věku, jako je tuňák. Vydatným zdrojem arsenu je tabákový kouř. Obsah arsenu v rýži lze snížit následujícím postupem: Rýži důkladně propláchnout a nechat ji namočenou přes noc ve velkém nadbytku vody. Vodu vylít a rýži vařit ve velkém množství vody podobně jako těstoviny. Pak nadbytečnou vodu vylít a přecezenou rýži použít. Obsah arsenu se tak sníží asi o polovinu, ovšem rýže tím přijde o část živin, a navíc to vaření komplikuje.

29. 2.
Nové video Pro břišní a pánevní oblast i páteř. Máme i anglicky.
---
Dvě emoce v jedné hlavě
Šel jsem rozbahněnou lesní cestou. Bylo to nepohodlné na dostal jsem vztek. Pobaveně jsem svůj vztek pozoroval a řekl si: „Hele, on se vzteká. Kdo ho nutil tudy chodit? Když se smíchá hlína s deštěm vznikne bláto. To je překvapení!“ Doma jsem zjistil, že kalhoty jsou v pořádku a boty lze snadno vyčistit.
---
Klub úsměvů: typický průběh setkání
Účastníci se scházejí a při tom se na sebe usmívají. V určený čas začne vlastní program. Přítomní se jeden druhému uklánějí a provázejí to obdivným úsměvem s očima doširoka rozšířenýma.
Pak si přítomní vyměňují zkušenosti. Mluví o tom, kdy a jak se od posledního setkání na někoho usmáli. Hned to předvedou a ostatní je napodobují.
Následuje zlatý hřeb programu a tím je uklidňující, lišácký úsměv s přimhouřenýma očima.
Nato všichni s úsměvem žasnou a nevěřícně kroutí hlavou.
Při „aha úsměvu“ se účastníci lehce poklepávají po čele.
Následuje povzbuzující úsměv. Při tom se přítomní plácají po ramenou a říkají např. „bravo, jen tak dál a výborně.“
Na řadě je volná sestava. Účastníci se procházejí po místnosti a usmívají se na sebe všemožně a libovolně.
Pak je třeba se uklidnit, k tomu se velmi dobře hodí ospalý úsměv.
Na závěr se opět s obdivným úsměvem všichni sobě uklánějí.
Končí se společnou recitací dvojverší „Úsměv sluší, hřeje duši.“

28. 2.
Bažení po tabáku
Jeden od tabáku několik let abstinující muž se mě zeptal, jestli ho náhodné vdechnutí kouře např. na ulici nevrátí do závislosti nebo nevyvolá odvykací stav.
Moje odpověď: „Náhodné vdechnutí kouře do závislosti nevrátí, ale má dvě rizika: 1. Není zdravé. 2. Může vyvolat bažení. Způsoby, jak zvládat bažení např. zde.
Odvykací stav po tabáku obvykle netrvá déle než měsíc. Vaše potíže po vdechnutí kouře asi souvisejí právě s bažením.
---
Jak se smějí bílkoviny?
Tuto otázku někdo připsal k mému videu. Odpověděl jsem mu: Bílkoviny tvoří 20 % hmotnosti těla. Zasmějte se a získáte mnoho veselých bílkovin. 😊

27. 2.
Nová odborná práce Nešpor K. Rozvoj úzkostné poruchy po předchozím vyhledání první pomoci kvůli kanabis
---
Rozpracovaní
Swami Šivananda napal, že i ti, kdo se chovají špatně, jsou zatím rozpracovaní budoucí světci. Na závěr společného cvičení s pacienty jsem tuto myšlenku parafrázoval: „Všichni zde přítomní jste budoucí abstinenti, které má příroda rozpracované. Tak jí to prosím usnadněte.“
---
Salát
Dostal jsem chuť na vlašský salát. Tuhle vymoženost potravinářů jsem nejedl mnoho let, navíc byl salát ve slevě. Podíval se na internetu na složení. Zjistil jsem, že se v něm mimo jiné najdou dusitan sodný, trifosforečnany, sorban draselný a cukr. Řekl jsem si, že i tak bych porci vlašského salátu přežil, jenže mě na něj přešla chuť. Jednoduchý způsob, jak zlepšit sebeovládání, je počkat. Zvláště, když se jedná o horší věci než vlašák.
---
Pro absolventy Osmnáctky
Dne 18. 3. bude na oddělení 18 setkání tamních absolventů. Začátek v 18:00. Vezměte si s sebou medaili z tohoto oddělení.
---
Nová střízlivá pohlednice.

26. 2.
Nové video Praktikujte, jak to cítíte, a vneste do těla harmonii. Máme i anglicky
---
Divoch na kole
Večer jsem se vracel domů. Proplétal jsem se mezi zaparkovanými auty, až jsem přišel na chodník. Kousek přede mnou zabrzdil rychle jedoucí cyklista. Zamumlal cosi jako „promiň“.
Řekl jsem důstojně: „Tohle je chodník, ne silnice.“
Dotyčný za tuto zásadní informaci nebyl vděčný. Jel po chodníku rychle pryč a cosi na mě pokřikoval. Doma jsem o tom uvažoval. Asi se toho člověk dotklo, že ho považuji za hlupáka. Jak se měl reagovat místo toho? Šlo by třeba říci: „Měl byste jezdit opatrně, na chodníku zvlášť.“
---
Radikální přijetí
O radikálním přijetí vycházejí knihy a články pro odborníky i veřejnost. Oč se jedná? Kvůli tomu, co nelze změnit, nemá smysl se trápit. To se týká nás samých i dění kolem. Připomíná to modlitbu míru Anonymních alkoholiků, kde prosíme o schopnost v klidu přijímat nezměnitelné. Jeden současný učitel meditace své přednášky končil slovy „Je to takové, jaké to je.“ Místo toho by se dalo říci „Je to tak a nejinak.“ Kdybychom se vrátili v čase, dávný mistr jógy Pataňdžali radil být spokojený s tím, co člověk má a co je. Posuďte sami, jestli je lepší spokojenost nebo stačí klid.

25. 2.
My a opice
Kniha „Nahá opice“ („The Naked Ape“) anglického zoologa Desmonda Morrise z roku 1967 porovnává člověka s jinými živočišnými druhy. Pravda, s lidoopy máme mnoho společného, včetně většiny genetického materiálu. Osobně ale považuji za důležitější se soustředit na to, v čem jsme jako lidé jedineční. Sem patří střízlivost, tj. schopnost si to či ono odepřít ve svém zájmu i zájmu druhých.
---
Pan Veselý ví své
Panu Veselému někdo řekl: „Není nad chuť piva!“
Pan Veselý se zasmál: „To by šlo říci, že není nad delirium a cirhózu. Co ty víš o životě? Pil jsi někdy čaj z Modravých hor v jižní Indii? Znáš kvalitní vysokohorské čaje je Šrí Lanky? O jemných bílých čajích také nemáš potuchy. A to chceš někoho poučovat!“

24. 2.
Odpověď na dotaz, jak souvisí zneužívání drog a schizofrenie
Zneužívání psychoaktivních látek, zejména marihuany v mladším věku, je opravdu spojeno s vyšším rizikem schizofrenie. Není ale jasné, zda droga byla jednou z příčin tohoto onemocnění, nebo „jen“ vedla k tomu, že se projevila skrytá genetická či jiná dispozice. Marihuana a jiné drogy mohou obtíže při schizofrenii krátkodobě přehlušit, ale dlouhodobě toto onemocnění zhoršují. Je to podobné jako s alkoholem. Někdo je smutný, v opilosti se cítí lépe, jenže pak je mu o hodně hůř. Lidé se schizofrenií udělají dobře, když budou abstinovat a řádně se léčit. Zvýší se tak pravděpodobnost stabilizace stavu nebo vyléčení této nemoci.
---
Nejlepší anekdoty
Britští vědci zjišťovali, jaké vtipy se nejvíc libí lidem v různých částech světa. Většina nejlepších vtipů by mě nerozesmála. Tak alespoň jeden roztomile sebeironický.
„Ženy o mě říkají, že jsem ošklivý. Pak zjistí, jaké mám příjmy. Říkají: Je ošklivý a ještě chudý.“
Ani tato anekdota se nebude líbit každému. Ke smíchu a usmívání se naštěstí nepotřebujeme vtipy. Kdo se chce smát, ten si důvod najde. Třeba střízlivost: Ejchuchú, Ejchuchú střízlivý a na suchu. Kromě toho je možné se smát jen tak a bez důvodu.

23. 2.
Desatero zdraví: co opravdu potřebujeme
– Vzduch, s tím souvisí nekouřit.
– Voda, tj. dostatečná hydratace.
– Přiměřeně spát, to patří k nejpříjemnějším způsobům, jak zlepšit myšlení i celkové zdraví.
– Fyzická aktivita včetně chůze.
– Výživa: Dbát na přiměřenou hmotnost a jíst více zeleniny. Zelenina a ovoce obsahují vlákninu a další důležité látky, pomáhají v prevenci vysokého krevního tlaku, srdečních onemocnění, mozkových příhod a rakoviny. Zelenina také snižuje riziko očních a trávicích problémů a má pozitivní vliv na hladinu krevního cukru.
– Dbát na dobré mezilidské vztahy.
– Vyhýbat se zbytečnému stresu a stres dobře zvládat. V tom pomáhají kromě fyzické aktivity i jóga a relaxační techniky. Jejich nahrávky jsou volně na webu drnespor.eu.
– Vyhýbat se alkoholu, drogám a hazardu.
– Dbát na náležitou zdravotní péči, chodit na kontroly atd.
– Vyhýbat se zbytečnému riskování, např. vozovku přecházet opatrně a dbát na bezpečnost při řízení, práci i sportu.

22. 2.
Na portálu Vedavyzkum.cz se mnou vyšel tento rozhovor.
---
Rychlá léčba
Pan Veselý měl sklon druhým závidět. Uvědomoval si to, a tak jednou požádal Vyšší moc, ať mu pomůže. Nějakou dobu se nic nedělo. Pak se jednou uprostřed noci objevil v jeho místnosti doktor. Řekl mu: „Ten váš problém vyřešíme. Řekněte mi, komu závidíte?“
„Lidem na Nové Zélandu.“
„Pan Veselý se ocitl v této zemi. Bylo tam zdravé podnebí a hezká příroda. Ale připadlo mu, že se ocitl na konci světa. Pan Veselý nato: „Je tu sice hezky, ale je to zapadákov. Chci do USA.“ Vcukuletu se ocitl v jakémsi americkém velkoměstě. Výškové budovy, hluk, množství aut a spěchající lidé ho znervózňovali. Pan Veselý řekl: „Zlatá střední Evropa.“
Doktor mu s úsměvem navrhl: „Nechtěl byste ještě zkusit Čukotku, Zimbabwe nebo Šalamounovy ostrovy?“
Pan Veselý tyto lákavé nabídky odmítl. Nato se ocitl zpátky ve své posteli a uviděl toho podivného doktora.
Ten zrovna odcházel a spokojeně prohodil: „A je to.“

21. 2.
Hloupě
Chytrost považují lidé za přednost. Je to pochopitelné, jenže chytrost má i nevýhody. Myšlení spotřebuje hodně energie. Existuje jedna prostinká meditační technika. Stačí hloupě sedět. Podobně je možné hloupě chodit, cvičit, spát nebo čekat. Aktivovat svůj inteligentní mozek je snadné. Umíme ho ale na chvíli vypnout? Elektrické spotřebiče také nenecháváme zapnuté pro nic za nic.
---
Milující laskavost
Jedna moje dobrá známá praktikuje mnoho let Meditaci milující laskavosti. Jednou za tmy a v dešti šla na autobus. Při tom bezděčně zakopla o pohozenou plechovku. Bez ohledu na déšť dala plechovku do koše a řekla: „Co kdyby na ni někdo šlápnul.“ Zmíněná meditace člověka opravdu proměňuje.

20. 2.
Anglická verze videa Pro dobrý vztah ke svému tělu, nadhled a energii.
---
Nové audio Pro dobrý vztah ke svému tělu, nadhled a energii.
---
Fyzická aktivita a nálada
Fyzická aktivita, což může být i úklid nebo práce na zahradě, náladu většinou projasní. Nejen to, fyzická aktivita zvyšuje odolnost mozku proti změnám ve vyšším věku a zlepšuje myšlení i rozhodování. Co se týče mechanismů, těch je řada:
– Fyzická aktivita prospívá srdci. Co je dobré pro srdce, je dobré pro mozek, protože srdce zajišťuje optimální průtok krve v mozku.
– Fyzická aktivita snižuje riziko zánětů v těle i v mozku. Chronický zánět je spojen s vyšším rizikem řady mozkových onemocnění.
– Fyzická aktivita usnadňuje zvládání stresu, bažení a rizikových emocí.
– Fyzická aktivita zvyšuje neuroplasticitu, tj. schopnost mozku se přizpůsobovat změnám. Napomáhá vytváření nových nervových buněk a neuronových sítí.
– Fyzická aktivita posiluje zdravé sebevědomí a soběstačnost.
– Při působení fyzické aktivity hraje roli také zvýšené uvolňování určitých působků, jako je dopamin.

19. 2.
Nové video: Pro dobrý vztah ke svému tělu, nadhled a energii.
---
Na web jsem nově dal brožuru, který vyšla v roce 1994.
Nešpor K., Knaisl J, Knaislová I. Pročisťovací postupy jógy.
---
Čaj je rafinovaný nápoj
Že je v čaji kofein, to ví skoro každý. Při prvním nálevu se nejvíce kofeinu uvolní z černých čajů. Jenže z bílých a zelených čajů lze připravit více nálevů a tím se množství kofeinu vyrovná. Kromě toho obsahují čaje polyfenol epigallokatechin-gallat (EGCG) a aminokyselinu l-theanin. Obě tyto látky zklidňují. Nejvíce EGCG bývá zelených a bílých čajích, v případě l-theaninu se odborníci rozcházejí. Svoji roli hraje i teplota vody a délka louhování. Při kratší době louhování se do nálevu uvolní především kofein, při delším louhování se do nálevu dostane více EGCG a l-theaninu.

18. 2.
Nové video Dva bankovní účty. Máme i anglicky.
---
Ocet jako čistící prostředek: výhody a nevýhody
Výhody: Ocet lze použít jako účinný čistící prostředek. Je levný, snadno dostupný, ekologický a nedráždí kůži. Ocet navíc působí proti bakteriím a plísním, i když ne v takové míře, jako desinfekční prostředky. S pomocí octa lze čistit nerezové nádobí a rychlovarné konvice. Doporučuje se také přidat trochu octa do vody na máchání prádla, zneutralizuje to alkalické prací prostředky, což je šetrnější pro kůži.
Nevýhody: Ocet si neporadí s mastnou špínou tak jako saponáty. Údajně se nehodí k čištění tvrdého dřeva, žuly, mramoru a keramiky. Tím si ale nejsem jist, ocet používám i na keramické nádobí a nepozoroval jsem problémy.
---
Zázračné místo na vaší hlavě
Tím je bod GV20 zvaný „Sto setkání“. Nachází se na samém temeni hlavy a v jeho těsném sousedství jsou body zvané „Čtyři moudrosti boží“. Bod GV 20 má podle tradice mnohostranné použití:
– Zklidňuje mysl, mírní úzkosti i předrážděnost.
– Posiluje mozek, mírní poruchy paměti a nespavost.
– Zahřívá a vyživuje kostní dřeň.
– Je užitečný při prolapsu vnitřních orgánů.
– Pomáhá při bolestech hlavy a šíje, ucpaném nose a závratích.
– Je užitečný při průjmech.
– Prospívá pohlavním orgánům mužů i žen a mírní potíže při hemeroidech.
– Prospívá smyslovým orgánům a mírní tinnitus.
Asi málokdo si bude tento bod ošetřovat jehlou. Existuje ale řada možností, jak ho namasírovat (viz video). Praktikujte podle potřeby nebo třikrát denně tři minuty. Moje oblíbená možnost je kroužení. Na konci cvičené vždy stahujte energii dolů do břicha, uklidňuje to, a energie se tak uloží.

17. 2.
Legrácky a taškařice
Klíčem úspěchu při zvládání návykové nemoci je vytrvalost a dlouhodobé doléčování. Pro střízlivé přátele jsem mimo jiné vytvořil cvičení znázorňující, jak se doléčují delfíni, medvědi, medúzy, šneci, veverky, žáby, hraboši, slepice, jeleni a jak vypadá mítink Anonymních alkoholiků v Africe. Proč všechny tyhle legrácky a taškařice? Protože opakování je matka střízlivosti.

16. 2.
Nové video Opičák abstinent jí zeleninu, a pak si natřásá bříško. Máme i anglicky.
---
Tři šálky
V roce 2022 zjišťoval tým vědců, zda existuje souvislost mezi pitím čaje a rizikem vzniku demence. Ukázalo se, že těch, kdo pijí čaj, je riziko nižší. Optimální dávka čaje byla tři šálky denně, autoři nerozlišovali, zda se jednalo o černý nebo zelený čaj. Studie byla provedena v britské populaci a ve Velké Británii pijí nejčastěji černý čaj. Ještě účinnější než čaj jsou střízlivost, přiměřená tělesná aktivita a dostatek spánku.
Odkaz: Hu, HY., Wu, BS., Ou, YN. et al. Tea consumption and risk of incident dementia: A prospective cohort study of 377 592 UK Biobank participants. Transl Psychiatry 2022; 12:171
---
Přísady do čaje
Není v rozporu s tradicí dávat do čaje něco jiného než čajové lístky. Čínský čaj osmi pokladů je údajně znám po staletí, byť bylo jeho pití vyhrazeno aristokracii. Jak název napovídá v tomto čaji lze nalézt kromě čajových lístků sedm dalších ingrediencí. Následující přehled přísad do čaje není zdaleka úplný, berte ho jako inspiraci pro vlastní tvořivost. Jestliže máte v úmyslu přísady sníst, je užitečný v hrnek s keramickým sítkem. Pod sítko dáte čaj na sítko např. ovoce. Po přiměřené době přemístíte přísady do jiné nádoby a přidáte k nim přecezený čaj.
Přísady do čaje
Byliny a koření: Kustovnice, ženšen, lilie, lékořice, chryzantéma, jujuba, lotosové výhonky, hloh, růže, měsíček, skořice, levandule, máta, bazalka, badyán, anýz, zázvor, kardamom, kurkuma.
Ovoce: Kůra citrusů, ananas, rozinky, citrón, jahody, maliny.
Další přísady: Sezam, cukr, med, vanilka, mléko, nastrouhaná mandle.
Kdo si někdo nechce přípravu čaje komplikovat, kromě lístků čaje tam nic dalšího nedá. I to je skvělá možnost.

15. 2.
Nové video Opičák abstinent dává kamarádům meloun. Máme i anglicky.
---
Předat, ale komu nebo kam?
Anonymní alkoholici radí předávat Vyšší moci to, co nemůžeme změnit.
Ale co když někdo na Vyšší moc nevěří. Tak by mohl věřit fyzice. Podle ní existuje horizont událostí. To je plocha v časoprostoru tvořící hranici, za kterou události nemohou ovlivnit pozorovatele. Ateista může něco poslat za svůj horizont událostí. To je nějakých 16 miliard světelných let a mělo by to stačit.
Hrdého abstinenta Stanislava  pozve škůdce do brlohu U zatuchlého kňoura.
Stanislav odpoví: „Chození do hospod je daleko za horizontem mých událostí.“
Pak Stanislav rychle zmizí za škůdcův horizont událostí.

14. 2.
Nové video Král a královna
---
Osobní prospěch
Jeden novinář se mě zeptal, jestli mi psaní knih přináší po psychologické stránce nějaký užitek.
Odpověděl jsem: „Aby člověk druhým něco srozumitelně vysvětlil, musí o tom hlouběji přemýšlet. Nejdříve to musí vysvětlit sobě. To je užitečné pro čtenáře i pro autora. Něco psát energii nedává, ale spíše ji bere. Když potřebují energii nebo se uklidnit, tak cvičím, jógu a čchi-kung. Pomáhají i úsměv a smích.“

13. 2.
Spravedlnost
Jednou jsem se zeptal střízlivých přátel, kdo věří ve vyšší spravedlnost. Přihlásila se většina. Potěšilo mě to i překvapilo. Dějiny lidstva jsou dějinami nespravedlnosti, a to i v klidných dobách, natož během válek. Nespravedlnost kvete i dnes. Existuje-li Vyšší spravedlnost, tak si mnohdy dává na čas. Lze se jen dohadovat, jestli k vyúčtování dochází v očistci, podsvětí, v dalších převtěleních nebo tam i tam.
Věřit ve vyšší spravedlnost může někomu připadat naivní, ale je to užitečné. Člověk si pak dává lepší pozor na to, co dělá a co říká.
---
Jak si pokazit náladu a jak ji zlepšit
Nejprve jak si pokazit náladu. Zhlédněte televizní zprávy. Kdyby to nestačilo, tak dvoje. Jestli jste mimořádně odolní, přidejte ještě jedny. To už je ale hazardování s duševním zdravím.
Nyní jak náladu zlepšit:
– Choďte, cvičte, buďte fyzicky aktivní.
– Z mého webu drnespor.eu si pusťte relaxační nahrávku.
– Buďte užiteční.
– Poděkujte za tři dobré věci, které vás potkaly.
– Buďte střízliví a najděte si střízlivé přátele.


12. 2.
Nový hrnec
Koupil jsem si nový tlakový hrnec z nerezu. Jenže nerez začal po měsíci tmavnout. Pokusil jsem se ho vyčistit octem a plastovou houbičkou. Přineslo to jen částečný úspěch. I zapátral jsem na internetu a zjistil, že se jedná o reakci chromu a minerálů a že je to zdravotně neškodné. Problém by byl až, kdyby se to začalo odlupovat. Pro jistotu jsem kontaktoval výrobce. Ten byl vstřícný a odpověděl, že se opravdu jedná o nezávadné sloučeniny chrómu a že jejich hrnce se neodlupují. Odolal jsem pokušení vzít na papiňák drátěnku a uklidnil se.
---
Jak poznat myšlenkový zmetek?
Myšlenkové zmetky vznikají v důsledku negativních emocí nebo bažení. Jeden střízlivý přítel si všiml, že jeho zmetky často začínají slovy „pro jednou se nic nestane.“ Není to jediná možnost, rizikové bývají i myšlenky typu „jenom to vyzkouším“ nebo „mám silnou vůli“. Nejlepší obranou bývá počkat a uklidnit se. Jestliže se jedná o návykovou nemoc, pomůže i častější doléčování a využívání svépomocných organizací.

11. 2.
Nová střízlivá pohlednice
---
Oběť
V nejrůznějších duchovních tradicích hraje významnou úlohu oběť. V dnešní době lidé nejčastěji obětují např. jídlo, svíčky, květiny, kadidlo a vonné tyčinky. Swami Satyananda doporučoval opakovat mantru a při tom odhazovat do ohně vlastní zbytečné tužby, hloupé nápady a problematické vlastnosti. Řekl bych, že takové oběti si tam nahoře cení.
---
Chce to odvahu a smysl pro humor
Některým lidem přehnaně záleží na tom, co si o nich druzí myslí. Tento problém lze vyřešit. Vyžadujte to smysl pro odvahu a humor. Obejděte obchody v okolí a ptejte se: „Nemáte glóbus Českomoravské vrchoviny?“ Mimochodem dobrý způsob, jak zlepšit svoje renomé, je střízlivost. Jeden střízlivý přítel zjistil: „Co abstinuju, jsou na mě lidi milejší.“

10. 2.
Co nastane po měsíci abstinence
– Finance: Někdo měsíc nepije, nechodí do hospod a kouří. Já, kdybych přestat pít čaj, ušetřím pár korun. Taková nespravedlnost!
– Vzhled: Ženy díky abstinenci omládnou. Cítí se tak a často i vypadají o 20 let mladší.
– Mozek: Zlepší se duševní výkonnost. Mozkové buňky opět nově vznikají v části mozku, která je důležitá pro paměť. Vážná rozhodnutí, která nespěchají, je proto dobré odložit na dobu, kdy se mozek zotaví. Říkám, že vlastní léčba závislosti začíná až tak po měsíci abstinence. To už je dotyčný schopen si něco zapamatovat.
– Játra: Během měsíce se podstatně zlepšují nebo normalizují jaterní testy. Jeden bývalý pacient mi poslal novoroční přání spolu se svými normálními jaterními testy.
– Nádorová onemocnění: V prevenci nádorů je důležitá dlouhodobá abstinence, ale i měsíc je lepší než nic.
– Pokožka: Alkohol se podílí na vzniku řady kožních chorob včetně melanomu. U pacientů s lupénkou dochází už po měsíční abstinenci často ke zlepšení.
– Měsíc abstinence posílí imunitu, odolnost vůči infekcím přijde koncem zimy a začátkem jara zvláště vhod.
– Trávicí ústrojí: Abstinence napomáhá lepšímu střevnímu prostředí, pookřeje i slinivka břišní a oddychnou si sliznice trávicího ústrojí včetně dutiny ústní.
– Díky abstinenci se zpevňují kosti: To ale vyžaduje delší abstinenci než měsíc, rozumnou výživu a fyzickou aktivitu.
– Střízlivost radostně přivítají srdce a cévy. U lidí s hypertenzí se krevní tlak při abstinenci sníží a daří se ho lépe stabilizovat. To sníží riziko mozkové mrtvice nebo vnitřního krvácení.
– Klesá riziko úrazů, dopravních nehod, násilných konfliktů a otrav.
– Cukrovka: Abstinence od alkoholu usnadňuje stabilizaci krevního cukru a diabetiků.
– Abstinence zlepšuje se sebeovládání: Lidé závislí na alkoholu a drogách i patologičtí hráči by měli abstinovat. Lidé, kteří mají sklon k násilnému jednání, si díky abstinenci ušetří velké problémy nebo i vězení.

9. 2.
Televize živě: jako obvykle všechno jinak
Jedna televize si se mnou chtěla povídat ráno 8. února. Toužili znát, co se stane, když člověk měsíc abstinuje. Pečlivě jsem se připravil, ale o tom jsme nemluvili. Místo toho jsem seznámil veřejnost se skutečností, že bezpečná dávka alkoholu existuje. Je to nula. Na otázku, zda se abstinent nevyřadí ze společnosti, jsem odpověděl: "Je to naopak. Důležité vztahy se posílí. Chodit do hospod a jíst tam přepálený tuk a stýkat se tam se škůdci nemá smysl“. Slovo „škůdci" moderátory zaujalo, tak jsem jim vysvětlil, že hloupí škůdci škodí zadarmo, kdežto ti zištní z toho mají prospěch. Slečnu ve studiu jsem ještě stihl ubezpečit, že abstinenci jí prospěje víc než kadeřník, švadlena a kosmetika dohromady. Nakonec jsem popřál divákům skvělou, úžasnou a vzrušující… střízlivost!
A bylo to.

8. 2.
„Adiktologové říkají“
Jedny jinak poměrně slušné internetové noviny napsaly přibližně toto: „Vláda projednává vyhlášku, která má dočasně zakázat produkty z konopí, jimiž se v poslední době otrávila řada dětí i dospělých. Adiktologové s tím nesouhlasí.“
Těmi „adiktology“ myslí asi pana Vobořila, který za státní peníze pořádá na předsednictvu vlády tiskové konference. Co se mě týče, tak se divím, že tyhle jedovaté produkty vláda pustila na trh. Když už k této chybě došlo, měly by se zakázat ne dočasně, ale trvale.
Tečka.
---
Nové video Šuhaj z moravské vsi jede na koni. Ale kam?
---
Pohádka o Popelce: Jak to bylo doopravdy
Pohádku o Popelce znáte v její dětské verzi, jenže dětem se neřekne všechno. Takže jak to bylo ve skutečnosti? Popelka byla nestřízlivá špindíra a chlapi se jí vyhýbali obloukem. Radost z toho neměla. Jednou jí někdo poradil, aby se vypravila na setkání Anonymních alkoholiků. Chodila tam pravidelně a pochopila, že jestli chce najít pořádného chlapa, měla by abstinovat a občas se umýt. A pak vstoupil do jejího života muž. Nebyl to sice princ, ale elektrikář, ale to je celkem jedno.
---
Ideální partnerka podle umělé inteligence
Umělá inteligence má mnohostranné použití. Tak jeden střízlivý přítel vytvořil s její pomocí obraz na téma „meeting Anonymních alkoholiků.
Jiný příklad: Programátor zadal umělé inteligenci úkol: „Chci se seznámit s bytostí ženského pohlaví. Měla by mít nižší postavu, umět dobře plavat, být otužilá a družná a jíst ráda ryby.“
Umělá inteligence odpověděla: „Odcestujte do chladných krajů na jižní polokouli.“
„A proč?“ zeptal se programátor.
„Vašemu zadání nejvíce vyhovuje samice tučňáka.“
Video

7. 2.
Nové video Pro uklidnění, ramena, vnitřní orgány a páteř. Máme i anglicky.
---
Nová odborná práce Nešpor K. Účinky tělesné aktivity na psychiku
---
Co si počít s luštěninami
Luštěniny patří k nejzdravějším a nejlevnějším potravinám, mohou ale působit plynatost. Jak ji zmírnit:
– Před vařením luštěniny máčet, např. přes noc.
– Nechat je klíčit. Výjimkou jsou fazole. Fazole se nesmí jíst jinak než důkladně uvařené. Po uvaření jsou naklíčené fazole tvrdší než nenaklíčené.
– Vařit dlouho a trpělivě. Dobu vaření lze zkrátit použitím tlakového hrnce.
– Luštěniny rozmixovat.
– Důkladně je rozžvýkat.
– Užitečná jsou některá koření, jako kmín, fenykl, zázvor nebo kardamom.
– Údajně také méně nadýmají konzervované luštěniny, to je ale nouzové řešení, když člověk hodně spěchá nebo cestuje.
---
Skryté poselství známého příběhu
Pohádka o velké řepě říká: Dědeček chtěl vytáhnout řepu, ale nešlo to. A tak postupně povolal choť, vnoučata a domácí zvířátka. Teprve pak se řepu povedlo sklidit. Vážení přátelé, o řepu zde nejde! Příběh pojednává o tom, jak zvládat bažení a nebezpečné emoce. Dědeček si uvědomil, že baží. Kvapně odešel z od hostince U smradlavého kňoura a napil se vody, kterou měl v tašce. Nato navázal vnímáním rizik hloupého chování a připomenutí si výhod rozumného chování. Kdyby se intoxikoval, musel by spát v kůlně. Jestliže se ovládne, bude na něj babička hodná. Pak se dědeček zasmál a zacvičil si jógu. Nato se ještě vypravil do města na setkání Anonymních alkoholiků. Dědeček v tomto příběhu prokázal úžasnou opatrnost. Ke zvládnutí bažení a emocí obvykle stačí použít jednu nebo dvě z výše uvedených možností.

6. 2.
Nová odborná práce Nešpor K. Bažení (craving): klíčový znak návykových nemocí.
---
Nechce se mi – některé možnosti
Člověku se nechce se do něčeho, o čem ví, že je to dobré. Co s tím
– Může si něco slíbit za odměnu, např. až docvičím, bude snídaně.
– Schválně udělat přesně to, do čeho se člověku nechce. Odměnou pak bývá dobrý pocit. Mnoho našich přátel udělalo podobnou zkušenost. Nechtělo se jim na doléčování, proto tam schválně šli. Dodatečně zjistili, že to bylo obzvláště potřeba.
– Ukázat příslušným směrem ke koupelně, jestliže se jedná očištění zubů, a zavelet: „Zuby!“

5. 2.
Abrakadabra
Čarodějná formule „abrakadabra“ má pradávnou historii. První písemnou zmínku o ní lze nalézt už ve 2. století po Kristu ve spise jednoho starořímského lékaře. Význam formule je nejasný, mohla by například znamenat „stane se, jak pravím.“ Ve středověku se „abrakadabra“ používala např. jako ochrana proti moru, i když v tom by více pomohla hygiena. V dnešní době se „abrakadabra“ často uplatňuje při veřejných vystoupeních kouzelníků, iluzionistů a eskamotérů. Tuto formuli jsem pro naše účely doplnil: „Abrakadabra, střízlivost je dobrá.“
Video
😊

4. 2.
Nové video Mág
---
První anekdota se bude líbit ženám, druhá mužům
1. Jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým mužským?
Malý, oba věří, že všemu rozumí.
2.  Jak v pondělí rozesmát blondýnku?
Povězte jí v pátek vtip.
Vážené blonďaté paní a dívky, můžete být klidné. Inteligenci neovlivňuje barva vlasů, ale střízlivost.

3. 3.
Nové video Smějící se delfín. Máme i anglicky.
---
Nová odborná práce Nešpor K. Problémy působené alkoholem v ordinaci praktického lékaře
---
Jak zbohatnout úsměvy a smíchem
Představte si, že vám někdo nabídne za každý úsměv nebo pousmání slušnou částku. Rádi souhlasíte a usmíváte se nebo smějete čím dál víc. Jistě, ve skutečnosti to neovlivní stav vašeho bankovního konta. Ale budete se cítit lépe. Úsměv a smích ve vhodnou dobu potěší i okolí. To je lepší než peníze.

2. 2.
Nová odborná práce
Nešpor K. Vůle nebo motivace? Tato práce není volně šiřitelná.
---
Akce Suchej únor
Díky této akci stoupne skokem inteligence obyvatel. Vloni se jí účastnilo skoro milión lidí. Když 10 % obyvatel stoupne inteligence, mají z toho prospěch všichni. Kromě toho je to jako poslat játra a mozek na příjemnou dovolenou v luxusním sanatoriu. Zvláště ženy vypadají po měsíční abstinenci podstatně lépe. Jejich znechucení manželé se do nich pak často znovu zamilují. Kromě toho dává tato akce svobodu. Aby se člověk mohl objektivně rozhodnout, potřebuje mít srovnání. Někdo porovná suchý únor s mokrým lednem. Zjistí, že suchý únor je lepší, a už u toho zůstane. Kvůli pacientům jsem si chtěl v roce 1984 vyzkoušet, jaké je to rok abstinovat. Zalíbilo se mi to a abstinuji dodnes. Ještě zajímavost: Podle výzkumu Dr. Csémyho a spolupracovníků u nás abstinuje rok nebo déle 16 % dospělých.


1. 2.
Sezam
Jednou z nejzdravější potravin ze všech je podle východní tradice sezam. To, že je sezam velmi zdravý a výživný, tvrdí i západní odborníci. Chroustat sezam jen tak by vyžadovalo velkou trpělivost a perfektní chrup. Japonci sezam praží s trochou soli, pak ho třou a přidávají do jídla jako koření zvané gomasio. Pražením se ovšem ledacos znehodnotí a soli přijímáme v jídle přespříliš. Osobně melu dost dlouho oloupaný sezam na elektrickém kávomlýnku. Vzniklou sezamovou pastu přidávám do jídla. Ještě zajímavost, která potěší zvláště dámy: Černý sezam údajně zpomaluje padání vlasů a jejich šedivění.

31. 1.
Mít rád přátele
Mít rád přátele a příbuzné vypadá snadné a dokáže to většina z nás. Je to důležitý začátek. Jestliže chceme pěstovat laskavost, můžeme odtud začít. Laskavost a náklonnost vůči blízkým lidem lze rozšířit dál i na lidi, k nímž máme neutrální vztah, nebo na ty, s nimiž máme problémy. Lidé, kteří nemají rádi vůbec nikoho, ani sebe ne, to mají těžší.
---
Hádanky
Jedna paní mi poslal hádanku.
Jak se smějí ufoni?
Od ufa k ufu.
Odpověděl jsem: Jste zběhlá k přírodních vědách, tak se předveďte.
Je to za plotem a nejde to přehodit, co je to?
Záplotník nepřehoditelný
😊

30. 1.
Překvapivý vítěz
Tým slovenských potravinářů zkoumal obsah zdraví prospěšných antioxidantů v cibuli, česneku a pórku i jejich antimikrobiální aktivitu. Naprostým vítězem v obou disciplínách se stala cibule. V našich obchodech se lze setkat se třemi druhy suché cibule. Žlutá a červená cibule jsou rovnocenné, kdežto dražší a vzácnější bílá cibule za nimi zaostává. Ještě lepší, než suchá cibule je jarní (lahůdková) zelená cibulka. Výhodou suché cibule je zase to, že ji lze dlouhodobě skladovat.
Odkaz: Kavalcová P. a spol. Evaluation and comparison of the content of total polyphenols and antioxidant activity in onion, garlic and leek. Potravinarstvo 2014; 8:272-276.

29. 1.
Předpověď
„Buďte spokojeni s tím, co máte,“ radil dávný mistr zájemcům o jógu. Jsou věci, které nemůžeme změnit. Můžeme s nimi být ale spokojení, můžeme se jim přizpůsobit a můžeme si z nich dělat legraci. Tak jedna anekdota o počasí.
Někdy v únoru říká žena manželovi: „Představ si, že o víkendu má být 20 °C.”
„Fakt?” diví se manžel.
Tak si to přepočítej, v pátek sedm, v sobotu osm a v neděli pět.

28. 1.
Nové video Sfinga je snadná a užitečná, zvláště pro ty, kdo hodně sedí. Máme i anglicky.
---
Nula!
Nejlepší je nepít žádný alkohol vůbec a nikdy. Bezpečná dávka alkoholu je 0,0. Riziko rakoviny prsu u žen zvyšuje i sklenka vína nebo půl litru piva. I malá množství alkoholu také zvyšují možnost dopravních nehod nebo úrazů. I vaření nebo uklízení vyžadují opatrnost, o sportování ani nemluvě. Naprostá abstinence je zvláště důležitá pro lidi s návykovými nemocemi.

27. 1.
Uvažovat o karmě bývá užitečné
Ve čtvrtek 24. 1. 2024 u mě přestala téci voda. To trvalo do soboty. Kdo za to mohl? Karma, ta moje i pracovníků příslušné firmy. Když budu vodárnám nahlas nebo v duchu spílat, bude to moje špatná karma. Když si přinesu vodu zvenčí a budu se klidně věnovat svým záležitostem bude to zase moje karma, tentokrát dobrá.

26. 1.
Nové video Klub úsměvů: typický průběh setkání. Máme i anglicky.
---
Jaký čaj pil Buddha?
Pití čaje je rozšířené po celém světě, zvláště pak v zemích s vysokým procentem buddhistického obyvatelstva. Ale jaký čaj pil Buddha? Čaj z čajovníku to být nemohl, pití tohoto čaje není v Buddhově době doloženo ani v pravlasti čaje, což je Čína. Buddha pil hlavně vodu. Jestli pil čaj, mohl to být nálev z bazalky posvátné (tulsi). Této byliny si indická tradice velmi cení a dostane se za rozumné peníze i u nás. Koupil sem jí přes internet slušnou zásobu. V porovnání s bazalkou pravou, která se u nás používá jako koření, má tulsi jemnější chuť. Účinky budou mít asi tyto bazalky podobné.

25. 1.
Nová střízlivá pohlednice.
---
Co je nad zlato?
Doporučená denní dávka soli pro dospělého činí 5 g. Průměrný Čech má ale spotřebu soli víc než trojnásobnou. To může zvýšit krevní tlak a, poškodit srdce i mozek. Sůl přidávají výrobci do všeho možného včetně sladkostí. Jak se bránit:
– Než si něco koupíte, přečtěte si, kolik je tam soli. Obvykle to bývá napsané malým písmem. Chodím nakupovat s malou lupou, kdyby se jinak složení nedalo vyluštit.
– Jídlo si nepřisolujte.
– Vyhněte se hotovým jídlům a jídlům ve fast foodech a restauracích. Obvykle jsou přesolená. Jezte místo toho domácí stravu.
Vážení a milí, nikoliv sůl, ale střízlivost je nad zlato.

24. 1.
Nové video Zázračné místo na vaší hlavě. Máme i anglicky.
---
Význam doléčování pro lidi s návykovými nemocemi
Doléčováním rozumíme pro účely tohoto textu dlouhodobý kontakt závislého jedince se svépomocnou organizací, socioterapeutickým klubem, terapeutickou skupinou apod. Efekt doléčování lze rozdělit do následujících skupin:
Motivační působení: Jedinec si připomene problémy, které mu návykové chování působilo, i to, v čem je na tom zastřízliva lépe. Motivačně působí také zkušenosti ostatních.
Emoční působení: Sem patří pocit přijetí, pochopení a emoční podpora skupiny.
Sociální působení: To je zvláště významné u těch, kdo by jinak žili osaměle. Skupina zde obvykle dočasně nahrazuje chybějící síť vztahů.
Informační působení: Nejde jen o získávání nových informací a dovedností, ale i o jejich upevňování tak, aby je dotyčný dokázal použít i při bažení nebo pod vlivem silných emocí.
Posilování zdravých vzorců chování: K tomu dochází formou uznání, pochvaly a ocenění, při předávání speciálních mincí drobných dárků apod.
Posilování sebevědomí: Jedinec má pocit, že je užitečný sobě i druhým. Zároveň se při pokračující střízlivosti stává soběstačnější.

23. 1.
Nový odborný text Nešpor K. Podivná nula.
---
Odpověď na dotaz „co s „nadprodukcí myšlení?“
Mysl je dobré vhodně zaměstnat. Lze si uvědomovat si pohyby břicha při dýchání, třeba i mechanicky opakovat mantru nebo modlitbu, něco se učit, trochu cvičit, udělat si čaj, pustit si oblíbenou hudbu, zpívat, uklidit, cvičit, vést si deník atd. Není ale třeba všechno tohle dělat najednou.

22. 1.
Paní Silná a její první lekce jógy
Paní Silná se přihlásila do kursu jógy. Koupila si na to nové, přiléhavé sportovní oblečení. Přišla do cvičení, kroutila se doprava, i doleva, předkláněla se i zakláněla. Byla to dřina. Když se jí konečně podařilo dres obleknout lekce skončila.
Mimochodem oblečení na jógu by mělo být volné, nejlépe bavlněné nebo s podílem bavlny. K výhodám jógy patří to, že ji lze individuálně přizpůsobit. I člověk v těžkém stavu obvykle může např. procvičovat prsty u rukou i nohou, kotníky, zápěstí a praktikovat jednoduchá dechová cvičení.

21. 1.
Nové video Medvěd trhá borůvky. Je to i anglicky.
---
Indiskrétní dotaz
Jedna paní se zeptala, jestli mi může položit indiskrétní dotaz. Zeptala se, kolik let abstinuji. Zde je odpověď: „Na tom není nic tajného. Závislý jsem nikdy nebyl, jako malé dítě jsem jistě abstinoval, alkohol nepiju od roku 1984, tj. většinu života. Nějak se mi zalíbilo.“ 😊

20. 1.
Nové video Jednoduchý způsob, jak povzbudit mozek a zlepšit myšlení. Máme i anglicky.
---
Pití čaje a pěstování trpělivosti
Pít čaj, kdykoliv to člověka napadne, by nebylo rozumné. S ohledem na vstřebávání železa a dalších živin je dobré počkat s pitím čaje alespoň hodinu po jídle. Kdo má citlivější žaludek, udělá dobře, když nebude pít silný čaj nalačno. Pít čaj na noc a v noci není také s ohledem na jeho budivý účinek rozumné.
Jestliže nastala vhodná doba, čaj případně propláchneme a necháme několik minut louhovat. Některé čaje snesou vícenásobné louhování, čímž se příprava prodlouží. Pak je třeba nechat čaj vystydnout na přiměřenou teplotu, ale zase ne přespříliš. Pití čaje v různých zemích světa navíc spojují s rituály a svéráznými zvyky. I bez nich ale vyžaduje příprava čaje více trpělivosti než otevřít plechovku s nějakou kolou. Je jen dobře, že i tak mnozí lidé u nás i ve světě pěstují kultivované pití čaje.
Video

19. 1.
Skotská inspirace
Nejlevnější luštěnina v našich obchodech bývá půlený hrách. Obsahuje vlákninu, vitaminy, minerály a asi 22% bílkovin. Mimochodem špekáčky obsahují tak 9% bílkovin a obvykle i konzervační látky. Uvařit hrách doměkka zabere ale dost času. Skotové tento problém vyřešili následovně. Půlený hrách nejdříve lehce opraží, a pak rozemelou na mouku. Zkusil jsem to na elektrickém kávomlýnku, vzniklou mouku jsem dal do papiňáku, přidal vodu, rýži, zeleninu a trochu okořenil. Po osmi minutách vaření bylo hotovo. Uvařená kaše mi docela chutnala, připadala mi hutná a výživná. Pravda, jídlo se trochu připálilo, kdyby ho uvařil v normálním hrnci a občas zamíchal, asi by k tomu nedošlo. To by zabralo možná 20 minut. Kdo si chce ulehčit práci, může si koupit hotovou luštěninovou mouku. Na trhu jsou hrachová, čočková cizrnová i další.

18. 1.
Nové video Kocour jede na koloběžce. Máme i anglicky.
---
O tom se bavit nebudu
Jeden z našich střízlivých přátel prodělal před lety transplantaci srdce. Když s ním chce někdo mluvit o politice, válce a podobných věcech, tak to odmítá ze zdravotních důvodů. Dobře dělá a dobře bychom udělali i my, i když máme srdce v naprostém pořádku.

17. 1.
Nové video Zbohatnout úsměvy a smíchem. Máme i anglicky.
---
Tajemné živiny
Únava často vyvolává negativní emoce. Jistě, je rozumné si odpočinout, zacvičit si nebo se projít. Ale ani to vždy nestačí. Jako vzpruha funguje také připomenout si důvody svého snažení. Smysl pro povinnost je dobrá motivace, ale ne ta nejlepší. V laskavosti, lásce, vlídnosti a dobré vůli je hodně tajemných živin a vitaminů.

16. 1.
Nové video Jak si pokazit náladu a jak ji zlepšit. Máme i anglicky.
---
Dětinskost je zdravá
Vážení přátelé, údajně existuje jednoduchý způsob, jak omládnout. Stačí si představovat, že je člověk veselé dítě. Nevím ale, jak dlouho to dělat. Nejlepší bude to vyzkoušet. Mějte se hezky a střízlivě.
Video

15. 1.
Kami
Japonský výraz „kami“ lze přeložit jako duše nebo duch. Podle tradičního japonského náboženství mají duši kupříkladu slunce, lidské rody, krajina, přírodní útvary, rýže atd. Kami mohou být laskaví, přátelští, ale i protivní. Připadá mi užitečné uvažovat o tom, že příroda, stromy i věci mají svoji duši. Na zacházení s předměty a přírodou si lze nacvičit laskavé chování vůči lidem. Laskavost vůči věcem má navíc cenu sama o sobě. Jednomu mistrovi se porouchalo auto uprostřed křižovatky. Nejenže svému postaršímu autíčku nespílal, ale s respektem ho prosil, aby jelo ještě kousek cesty. Auto se váhavě rozjelo, čemuž se pak v servisu náramně divili.

14. 1.
Nové video Nejlepší anekdoty světa
---
Vibrace
V lednovou sobotu jsem vedl čtyřhodinový seminář o józe na druhém konci Prahy. Byla zima, vůbec se mi nechtělo ven a necítil jsem úplně v kondici. Ale povinnost, je povinnost. Většinu času jsme zkoušeli různé techniky a cvičili, trochu povídali a dost se smáli. Cítil jsem se tam dobře a po skončení akce také. Zabývali jsme se tam pohodovými věcmi a sešli se tam přívětiví lidé. Prostě byly tam dobré vibrace.

13. 1.
Jiná těla
Následující přehled vychází z indické tradice. Dále zmíněná těla nejsou oddělena, ale neustále na sebe vzájemně působí.
Pět těl
– Hmotné tělo (annamaja kóša). Tomu prospívá střízlivost, rozumná výživa, voda, přiměřená fyzická aktivita, zdravotní péče atd. Jógové pozice nebo čchi-kung tuto úroveň také ovlivňují, i když působí komplexněji.
– Tělo energie (pránájáma kóša): Kromě klasických jógových dechových cvičení existuje řada dalších možností. Lze např. dýchat do jednotlivých orgánů, za pomoci dechu čisti dráhy atd. Jednoduchý příklad: Pan Veselý nese nákup a rozbolí ho koleno, ne moc, ale je to nepříjemné. Odpočinout si není kde, navíc je zima. Pan Veselý řekne: „Milé koleno, vím, že to nemáš lehké. Budu do tebe dýchat, očistím a posílím tě.“ Pan Veselý zvolna pokračuje v chůzi, s nádechem do kolene nabere dobrou energii přírody a vesmíru a při výdechu pošle z kolene pryč to, co tam nepatří.
– Tělo mysli (manomaja kóša): Tu tvoří instinktivní mysl, vědomí sebe sama a intelekt. Na této úrovni bývá většina lidí zbytečně dlouho, což vyčerpává.
– Tělo moudrosti neboli příčinné tělo (vidžňámaja kóša): Sem lze zařadit mimo jiné i osobní karmu. Toto tělo lze ovlivnit nepřímo prací na předchozích úrovních nebo přímo kupříkladu dobročinnosti a inteligentním, užitečným jednáním (karmajógou).
– Tělo blaženosti (ánandamaja kóša): To tvoří zářivou, dokonalou a věčnou podstatu člověka. Tady není co zlepšovat, uděláme ale dobře, když si tuto úroveň občas připomeneme.

12. 1.
Nové video Chce to odvahu a smysl pro humor
---
S kým se poradit?
Někdo se ocitne ve složité situaci a neví si rady. Nikdo rozumný, kdo by poradil, není po ruce. Nastala noc a na telefonování není vhodná doba.
 Lze ale hovořit s lidmi, kteří nejsou fyzicky přítomní. Příklady následují.
– Co by mi poradila skupina Anonymních alkoholiků, do které často chodím?
– Jak by se v této situaci zachoval můj učitel, terapeut nebo člověk, kterého si vážím“
– Jak by se zachoval Sókratés, Matka Tereza nebo Albert Schweitzer?
Na toto téma jsme hovořili s přáteli abstinenty. Zeptal jsem se jich: „Kdo by si řekl, co by mi poradil Dr. Nešpor?“
Váhavě se přihlásilo asi pět přítomných.
Zasmál jsem se: „To, co bych vám navrhl, vám řeknu tady a rovnou, abstinujte!“

11. 1.
Nové video: Ideální partnerka podle umělé inteligence
---
Nejlepší zdroj antioxidantů
Antioxidanty chrání buňky před poškozením a pomáhají v prevenci chorob. Nacházejí se zejména v potravinách rostlinného původu. Jeden norský vědecký tým prokoumal více než 3100 potravin. Suverénně nejvíce antioxidantů zjistil v japonském práškovém čaji. Ten ale není úplně levný a nesežene se všude. Nic si z toho nedělejte, k přeborníkům v obsahu antioxidantů patří kupříkladu majorán, borůvky, máta peprná, nové koření, bazalka, andělika, kmín, kurkuma nebo hřebíček. Ty seženete snadno a skoro všude. Pokud jde o čaje, vysoký obsah antioxidantů zjistili vědci i v čaj Darjeeling.

10. 1.
Vnitřní dialogy
Stává se vám někdy, že v duchu někomu nepřítomnému něco říkáte nebo vysvětlujete? Pojďme tento jev trochu prozkoumat.
Je to normální? Ano, stává se to skoro každému.
Je to účelné? Většinou ne.
Je to zdravé? Jestliže s někým v duchu hovoříme, máme hodně energie v hlasovém ústrojí a v hlavě. To vyčerpává.
Co s tím lze dělat? Usmát se, dýchat do břicha a na chvíli se tam soustředit. To stáhne energii dolů a člověk se uklidní.
---
Radost!!
Nečekejte s radostí na dobu, až dosáhnete velkého úspěchu. Mějte radost i z drobných dílčích kroků.
Příklad: Vstal jsem z postele, úspěch, mám radost!
Našel jsem obě ponožky, úspěch, mám radost!
Jsem střízlivý, úspěch, mám radost!
Tento blog je napsaný, úspěch, mám radost!

9. 1.
Nové video Noční interview.
---
Nešpor K. Kardiovaskulární důsledky závislosti na kanabis.
---
Tři kvality podle indické tradice
Tyto kvality se navzájem ovlivňují a přecházejí podle okolností jedna v druhou.
Čistota (sattva): Dává pravdivost, jednoduchost, vyrovnanost a vede k osvícení.
Chtění (radžas): Jedná se o dynamickou, neklidnou kvalitu, ta souvisí s dosahováním cílů, uspokojováním tužeb a ctižádostí.
Temnota, nevědomost (tamas): K jejím rysům patří tupost, lenost, negativní emoce atd.
Dávní mistři radí přeměňovat temnotu na chtění a chtění na čistotu, protože přeměnit temnotu rovnou na čistotu by bylo příliš obtížné. Ale pozor, aby to nedopadalo opačně. Někomu zachutná dobré jídlo a dvakrát si přidá (radžas), pak je v útlumu a bolí ho břicho (tamas). Lepší by bylo si včas uvědomit přílišný apetit (radžas) a přeměnit ho v rozumnou sebekázeň (sattva).

8. 1.
Nové video Jak potěšit pět hlavních orgánů těla podle východní tradice. Máme i anglicky.
---
Otrava fluorem???
Na internetu se objevují rádoby odborné články, které varují před otravou z fluorované vody. Jenže autoři zapomínají dodat, že fluór se do pitné vody v Česku nepřidává zhruba od konce 80. let 20. století. Ale i tak si lze otravu fluórem přivodit, a to pojídáním zubní pasty. To by dospělého ani nenapadlo, ale dělávají to malé děti. Před tím je třeba dětičky varovat a pro jistotu jim sehnat zubní pastu bez fluoru.
---
Jak jsem se málem stal delikventem
Při nakupování obvykle nepoužívám košík, co poberu to mi stačí. Zrovna jsem prohlížel etiketu jednoho výrobku, vtom mi v batohu zvonil telefon. Volali z televize a chtěli informaci do zpráv. Musel jsem přepnout mozek do jiného režimu. Hovor skončil a já zboží bezmyšlenkovitě strčil do batohu. Naštěstí jsem si to uvědomil a hned ho vyndal.
Jaké z toho plyne poučení? Docela by stačilo zpomalit.
K videu s touto příhodou připojil někdo anekdotu. Roztržitý profesor přijde k holiči a řekne: „Klobouk si mohu nechat na hlavě, že?“

7. 1.
Proč nedávat hadovi do pelíšku termofor?
Někdo se mě zeptal: „Proč by člověk závislý na alkoholu měl úplně abstinovat?“
Odpověděl jsem: „Závislost je jako spící had. Když okolní teplota klesne přibližně pod deset stupňů, had někam zaleze a je neaktivní. Napít se alkoholu je jako strčit podchlazenému hadovi do doupěte termofor. Had se zahřeje, ožije, je nebezpečný a dá hodně práce ho znova uspat.“
---
Zázračný lékař
Za lékařem přichází malý chlapec a řekne: „Nic mě nebaví, mám málo energie.“
Lékař: „Nauč se dýchat do břicha, zhluboka se nadechuj, dlouze vydechuj. A buď střízlivý.“
Za lékařem přichází statný chlapík a řekne: „Jsem zbytečně podrážděný.“
Lékař: „Naučte se dýchat do břicha, zhluboka se nadechujte, dlouze vydechujte. A buďte střízlivý.“
Za lékařem přichází paní v nejlepších letech a řekne: „Jsem přecitlivělá a unavená.“
Lékař: „Naučte se dýchat do břicha, zhluboka se nadechujte, dlouze vydechujte. A buďte střízlivá.“
Video

6. 1.
Pochvala
Kdysi jsem natočil video „Jak se směje hlávkové zelí“.
Jedna paní ho komentovala: „Ukazuji to doma dětem, už nebrečí, jsou jen ticho.“
Ke komentáři ještě připojila smajlíky vyjadřující nadšení a veselí.
Malé děti jistě nepochopily pointu videa, spíše na ně zapůsobila mimika, gesta a tón hlasu. Jestli je to uklidnilo, byla mimoslovní složka videa v pořádku.
Video
---
Beta-glukany
Jedná se o skupinu polysacharidů, které tvoří součást buněčné stěny některých rostlin a hub. Uvádí se, že beta-glukany z rostlin (ovesné vločky, ječmen, žito, čirok atd.) snižují hladinu cukru a cholesterolu, a beta-glukany z hub posilují imunitu (Shii-take, Reishi, Hřib smrkový, Jidášovo ucho i další). Beta-glukany z hub jsou rozpustné v horké vodě a posilují imunitu. Proto je třeba si z hub udělat čaj, odvar nebo polévku.

5. 1.
Nové video Skryté poselství známého příběhu
---
Hrdá
Paní pokladní v obchodě se mě zeptala: „Co pacienti, nezlobí?“
„Jsou to miláčci,“ řekl jsem.
„Já jsem hrdá už rok a půl.“ Moc mi to u vás pomohlo.
Hned jsem pochopil, co tím míní. Na ženské oddělení chodím cvičit jógu a přítomné paní a dívky oslovuji „hrdé abstinentky“.
Řekl jsem: „Až budete abstinovat tisíc dní, stáhněte si z mého webu vyznamenání „Tisíckrát střízlivé ráno.“
Nato jsem se oba zasmáli.

4. 1.
Příliš mnoho větru
Tradiční indická medicína rozděluje typy lidí do tří skupin:
Vítr: To bývají nervózní lidé se sklonem k strachu a těkavosti.
Oheň: Temperamentní, urputní lidé, kteří se snadno dopálí.
Hlen: Tito lidé jsou pomalí, mají sklon k lenosti a rádi se přejídají.
Vyšší věk a moderní doba často působí přemíru větru. Přispívají k tomu cestování, potraviny k okamžité konzumaci, média, která dávají velký prostor násilí s reklamě, počítače, mobily, mikrovlnky, drogy včetně tabáku, chtivost, ctižádost a nestabilita vztahů. Objektivně vzato, bychom se mohli mít v porovnání s předky velmi dobře. To by ale chtělo střízlivost, klid, ukáznit se a pěstovat zdravé emoce, jako vděčnost, laskavost a spokojenost.

3. 1.
Jak je to s tím časem?
Jeden diskutující, připojil k mému novoročnímu videu komentář: „V přítomném okamžiku se na roky nehraje, je to totiž jedno.“
Odpověděl jsem: „Teoreticky máte pravdu, ale kdo to dokáže? Žít jen a jen v přítomnosti mi připadá jako chůze po hodně tenkém laně.“
Další diskutující napsal: „V kvantové fyzice se uvažuje, že čas neexistuje.... Důležité je v přítomném okamžiku zůstat střízlivý.“
Kvantové fyzice nerozumím, ale se střízlivostí je to pravda.
Zkusil jsem si představit, že jsem věčná a zářivá duše nebo součást vesmíru, který stále trvá. Na chvíli jsem se ocitl mimo prostor a čas. Pak jsem se podíval na hodiny a šel se věnovat povinnostem. Čas zároveň není a přitom je.

2. 1.
Nové video Způsoby jak zvládat bažení po čemkoliv názorně a srozumitelně. Máme i anglicky.
---
Tři silvestrovské párty
Mužské oddělení pro léčbu závislosti v Nemocnici Bohnice má tři pavilóny. Na pavilónu 35 měli výroční klub, jehož se účastnilo asi 50 abstinentů, polovinu z nic tvořili bývají abstinující přátelé. Jeden z nich měl toho dne výročí – abstinoval právě deset let. Do programu jsem přispěl veselými cviky, které připomínaly způsoby, jak zvládat bažení. Týž den jsem potkal tři bývalé pacienty, kteří se vraceli ze setkání Anonymních alkoholiků na oddělení 18. A téhož dne jsem si byl zacvičit s přáteli abstinenty na oddělení 31. Těm jsem nabídl převážně veselá cvičení jógy a čchi-kungu. Zbytek dne jsem strávil v klidu a pohodě. Nepočítám-li bylinky, čaje mám doma tři a jeden lepší než druhý.

1. 1. 2024
Lék na karmu
Slovo karma pochází ze sanskrtu a původně znamenalo čin, působení nebo osud. Tento výraz zdomácněl v mnoha jazycích a obvykle se tím míní zákon příčiny a následku. Dobré nebo špatné činy přinášejí dobré nebo špatné ovoce – na tomto světě nebo na onom, v tomto převtělení nebo v dalších.
Vytvořit si závislost na alkoholu, drogách nebo hazardu není dobrá karma. Řekněme, že by nějaký farmakolog vytvořil zázračný lék, který by karmu závislosti odstranil. Lék by vymazal z paměti všechno, co se závislostí souviselo. Jenže takový člověk by pak dělal stejné chyby znova a znova. Lepší než karmu odstraňovat, je se od ní učit. Mnoha střízlivým přátelům pomáhá, když si při bažení nebo v krizi vybaví utrpení, které jim způsobila závislost.

také užitečný. Podle tradice se tak tělo lépe zbavuje toho nepotřebného, dlouhý výdech ústy se proto používána počátku cvičení čchi-kungu. Dlouhý výdech ústy lze ale použít i v běžném životě: Něco vás rozruší nebo se objeví bažení. Kdyby se člověk na sebe rozčílil, jen by emoční stav zhoršil. Místo toho se usměje a dlouze vydechne ústy, pošle emoci nebo bažení pryč, pak hlouběji nadechne nosem a celé to zopakuje klidně i vícekrát.


Dřívější deníkové záznamy.


  [Výchozí strana - Home]